Тестування для учнів 5-А класу з теми «Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення»

(всі завдання виконати у робочому зошиті)

1.   Словосполученнями є всі поєднання слів у рядку

А         літає високо, вітер і сонце, комп'ютерна програма

Б         переді мною, осінній день, співає голосно

В         приємний на смак, дуже тихо, ідуть діти

Г         теплий дощ, написати листа, моя школа

2.       Спонукальним є речення

А Хай помріють тихенько в квіту журавлині літа (О. Головко).

Б Відлітають гуси і лелеки у краї заморські і далекі (Олександр Олесь).

В Душевна пісня рідного краю летить за хвилею Дніпра (В. Крищенко).

Г Туман вечірній стелиться до ніг (А. Матвійчук).

3.       З одним головним членом є речення

А Юрко та Ігор побігли до зеленого килима поля.

Б У садку пахло стиглими яблуками.

В Маленька пташка поклювала всі зернятка.

Г Пізніше за інші дерева прокидався дуб.

4.       У реченні Стріла осінь жінку у саду молоду, але сумну і сиву (М. Боровко) додатком є слово

А осінь         В   жінку

Б саду            Г сумну

5. У реченні Бабуся пригостила всіх варенням з малини виділене слово є

А означенням

Б додатком

В обставиною

Г підметом

6.  Обставиною є виділене слово в реченні

А Над містом загуркотів грім.

Б Ніхто не побачить мої сни кольорові.

В Дощ несміливо стукає в шибку.

Г Найкращою є бабусина казка.

7. За метою висловлювання речення поділяються на

А розповідні, питальні, окличні

Б розповідні, питальні, спонукальні

В прості, складні, розповідні

Г односкладні, двоскладні, поширені  

8.   НЕ правильно утворено словосполучення

А милуватися краєвидом                     В вибачте мені

Б прийти о дев'ятій годині                    Г дякую вас


9.  Спонукальним є речення

А Лагідний язик може тяжко вдарити (Нар. творчість).

Б Не брудни криниці, бо схочеш водиці (Нар. творчість).

В Під лежачий камінь вода не тече (Нар. творчість).

Г Із сухого дерева добре вогонь класти (Нар. творчість).

10.    З одним головним членом є речення

А Цілує сонце рушники у чистій материній хаті (Д. Луценко).

Б У танок химерний вітер водить вишні (В. Коротич).

В У лузі пахне вогкою травою (О. Гончар).

Г Веселе сонечко сховалось в веселих хмарах ... (Т.Шевченко).

11.     У реченні Вересень запалив осінні вогнища у лісах і дібровах додатком є слово

А вересень      В  вогнища

Б лісах             Г  дібровах

12.     Обставиною є виділене слово в реченні

А Усяка пташка своє гніздо знає (Нар. творчість).

Б Річечка  лісова   текла   повільно   і   заростала   травами (О. Тамбієв).

В Щаслива усмішка робить маму красунею (О. Гончар).

Г Для нашого Федота не страшна робота (Нар. творчість).

13. Підкреслити головні та другорядні члени речення у поданих реченнях.

Тихо золотить осінь верхівки каштанів.

Щаслива усмішка робить маму красунею.