КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР» надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2018-2019 навчальному році.

1) Електронні архіви завдань для учнів, рекомендації та критерії перевірки для журі, які розроблені для проведення ІІ етапу олімпіади з інформатики, будуть надіслані електронною поштою на поштові скриньки відповідальних за проведення олімпіад, за добу до дати проведення олімпіади в  ОТГ (районі (місті).

Для відкриття архівів потрібні паролі доступу, які будуть надіслані електронною поштою на поштові скриньки відповідальних за проведення олімпіад о 9 годині у день проведення олімпіади. Завдання будуть обсягом у два аркуша. Попередні критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію для регіонального журі буде надіслано після 14 години.

Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 2010/2013/2016 Professional

2) Розв’язки завдань переможців районної (міської) олімпіади з інформаційних технологій   необхідно представити в оргкомітет обласної олімпіади з інформаційних технологій в електронному вигляді на ту саму поштову скриньку, з якої були отримані завдання для розв’язання, до 17 години наступного за олімпіадою дня відповідно до графіку проведення олімпіад.

3) Академія рекомендує проводити І та ІІ етапи олімпіади з інформаційних технологій.

На сайтах http://itolymp.com/, http://www.dnepredu.dp.ua/ez та http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/index.html  розміщена інформація з Всеукраїнських учнівських  олімпіад з інформаційних технологій. Пропануємо взяти участь.

4) За наступними посиланнями  знаходиться розбір розв’язків окремих завдань Всеукраїнських учнівських  олімпіад з інформаційних технологій:

https://www.youtube.com/c/ИгорьОхота

5) На сайті http://www.olymp.vinnica.ua  Центру підтримки та проведення олімпіад школярів з використанням можливостей Internet продовжується дистанційна олімпіада з інформатики (програмування)  2017-2018 р. Зареєстровані для участі у олімпіаді учні в подальшому стають (як показує багаторічний досвід) переможцями обласної олімпіади.

6) Вважаємо за необхідне учням 2-11 класів взяти участь 11-13 листопада 2018 року у черговому міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного мислення “Бебрас”.

Вик. Мірошниченко А.А., к. н., доцент кафедри управління інформаційно – освітніми проектами КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР», olymp2012@ua.fm,  050-4517813    


Методичні рекомендації
щодо проведення II-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій та підготовки  до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році

Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (далі – олімпіада) проходить відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, та наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році».

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах із операційними системами Windows 7/8.1/10.

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових, а також унеможливити перегляд зображення на моніторах інших учасників шляхом відповідного розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між робочими місцями.

Бажано, на час проведення практичного туру олімпіади, апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт учасників під час туру та вжити заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов завдань. Цю можливість учасники мають виключно у письмовому вигляді. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні», відповідь міститься в умові завдання, запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання. Відповідь на питання учасника надається членом журі письмово.

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно оголосити про неї усім учасникам.

Організація ІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у один (практичний) тур. Буде запропоноване комплексне, інтегроване завдання на використання інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі програмування на VBA).

Пропонуємо провести практичний тур за єдиними завданнями, що будуть розроблені комунальним вищим навчальним закладом «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та надіслані в архівному файлі, захищеному паролем, на  електронні  адреси  відповідальних за проведення олімпіад, а також розміщені на вказаному заздалегідь ресурсі. Пароль буде надіслано на електронні адреси електронні  адреси  відповідальних о 9.00. Попередні критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію буде надіслано після 14 години.

Відповідно до Положення ІІІ етап олімпіади з інформаційних технологій буде проводиться у два тури. Рекомендовано проводити два практичні тури.

Особливості олімпіади за єдиними завданнями

Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 2010/2013/2016 Professional.

Вимоги до завдань олімпіади

Зміст завдань для II етапу олімпіади має базуватися на навчальній програмі предмета «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів.

Завдання практичного туру розраховане на 4 години та складається з декількох задач, пов’язаних тематично.

Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного додатку MS Office чи іншого програмного засобу, який вказано в умові задачі. Завдання має носити прикладний характер та моделювати життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності.

Завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних додатків, що передбачає:

у текстовому процесорі: створення текстового документу із використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування;

у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку,  вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;

у системах управління базами даних: проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій);

у програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів керування.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.

Перевірка та оцінювання завдань олімпіади

Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються авторами завдань та затверджуються членами журі до початку перевірки завдань. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу.

У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію).

Рекомендована кількість критеріїв для однієї задачі – до 10. Для більш складних в оцінюванні задач це число може бути збільшене до 20.

При оцінюванні необхідно звернути увагу на суворе дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних балів або незарахування задачі взагалі.

Учасникам забороняється використовувати VBA та програмні засоби, що не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту сторінки текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього скриншоту у файлі-результаті).

Організація ІІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у 2 тури:  

І (практичний) тур – комплексне завдання, яке містить декілька задач, пов’язаних тематично.

ІІ (теоретичний) тур – тестування та виконання завдань, не пов’язаних тематично.

Завдання обох турів побудовані на використанні теорії та інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі програмування на VBA. Але, при цьому, виключно у MS Access дозволено використання вбудованих макрокоманд - НЕ СТВОРЕНИХ КОРИСТУВАЧЕМ на VBA!).

Завдання ІІІ етапу олімпіади, як і завдання IV  етапу, будуть розраховані на виконання у середовищі MS Office 2016 Professional (англомовна версія).

Науково-методичне забезпечення олімпіади

Пикуза В., Гаращенко А. Економические и финансовые расчеты в Excel, BHV, 2000.

Блюттман К., Фриз У. Анализ данных в Access Питер, 2005.

Завадський І. О., Забарна А. П. Microsoft Excel у профільному навчанні, BHV, 2011.

Кашаев С. Офисные решения с использованием MSExcel 2007 и VBA, Питер, 2008.

Костюков В. П., Мотурнак Є. В. Інформаційний працівник, BHV, 2011.

Кузічев М. М. Олімпіада з інформаційних технологій // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №8. - С.44-47.

Кузічев М. М. І Всеукраїнська олімпіада з інформаційнихтехнологій: пошуки, досвід, перспективи // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. - №7. - С.48-50.

Левченко О. М., Коваль І. В., Завадський І. О. Основи створення комп’ютерних презентацій, BHV, 2010.

Несен А. MSWord 2010, Солон, 2011.

Сайман Дж. Анализ данних в Excel, Диалектика, 2004.

Сергеев А.П. MSOffice 2010, Диалектика, 2011.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас, Ранок, 2010.

Гущина Н. І., Кузічев М. М. ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2013. - № 3.

Рекомендовані Інтернет-джерела

http://microsoft.ua/education

http://office.microsoft.com

http://mcenterdnepr.inf.ua

http://itolymp.com/

http://www.dnepredu.dp.ua/ez

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/index.html