PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS HẢI PHÚ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /KHT-TH&THCS                                 Hải Phú, ngày 04 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2020

          Trọng tâm:        

        - Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.

- Tổ chức thi và sơ kết HKI.

-Nghỉ tết nguyên đán an toàn, tiết kiệm.

        *Kế hoạch cụ thể:        

01/01:                Nghỉ tết dương lịch.

02,03/01:        Tham gia Hội đồng chấm thi cấp cụm.

06/01:                Nghỉ cuối kỳ (TH&THCS)

07/01:                Khối TH: Bắt đầu chương trình học kỳ 2 (C.Ngân chủ động thông báo PCLĐ, TKB mới).

                8h00: Họp BGH, TPT, CTCĐ, Tổ trưởng tổ nữ công (Lưu ý: Nghiên cứu lịch công tác tháng 01/2020 để tham mưu)

08/01:                Dự tổng kết công tác Đảng tại xã (100% đảng viên).

08,09/01:        Họp BTC, BGK thi hùng biện Tiếng Anh cấp Huyện (C.Hà).

09,10/01:        Dạy học bình thường (Khối THCS: Thực hiện công tác trả bài, giải đáp đề thi HK1 cho học sinh).

                Tham gia HKPĐ cấp Huyện (T.Thọ + GV thể dục)

10/01:                Hoàn thành thống kê báo cáo chất lượng nộp PGD (C.Nga, C.Ngân, C.Mai). Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ 1 nộp về PGD (T.Trung).

                In phiếu học tập cho học sinh (C.Mai, Cô Hòa)

11/01:                Sáng: Thi IOE Cấp Huyện (C.Nga, C.Ngân, Tổ ngoại ngữ, giáo viên tin)

13h30: Sơ kết chuyên môn theo khối tại CS 2 (C.Ngân, C.Nga chuẩn bị nội dung đánh giá)

                15h00: Sơ kết toàn Hội đồng (CS2)        .

12/01:                8h00: Họp phụ huynh theo lớp (GVCN chủ động gửi giấy mời)

13/01:                Khối THCS: Bắt đầu chương trình học kỳ 2.        

                Trao quà tết cho học sinh (20 suất). Tổ chức điểm chính tại CS2

13-19/01:        Thi giải toán qua mạng cấp trường (Có kế hoạch cụ thể sau)

        14,15/01:        Tham gia thi Hùng biện tiếng anh cấp Huyện (Tổ ngoại ngữ).

        18/01:                14h00: Cúng tất niên (Tại 3 cơ sở)

        20/01:                Sơ kết học kỳ 1 trong học sinh, tổng kết phong trào nuôi heo đất phát quà tết cho học sinh nghèo (Tại 3 cơ sở) – Tổng vệ sinh, phân công trực tết.

                        19h30: Tham gia 02 tiết mục văn nghệ tại xã (C.Yến phụ trách 01 tiết mục, C. Quỳnh Anh phụ trách 01 tiết mục).

        21/01:                Dự Hội nghị sơ kết tại PGD (T.Trung).

                        Chính thức nghỉ tết đến hết ngày 29/01.

        27/01:                17h00: Báo cáo tình hình tết về PGD (C.Mai)

        30/01:                7h30: Họp Hội đồng, trả phép (CS1)                

        31/01:                Chính thức học bình thường

        02/02:                7h00: Dự lễ tại Bia Chứng tích Phú Long (100% đảng viên + Học sinh khối 9)

        

*Một số nội dung cần lưu ý:

        1.Công tác chuyên môn:

        -Khối TH: Phân công lao động bố trí Cô Thanh (GV Hợp đồng môn ngoại ngữ đảm bảo đủ số tiết theo quy định nhằm giảm tải cho Cô Hồng). Chủ động sắp xếp chương trình trong tuần 18C từ 07-10/01/2020).

        -Khối THCS: Phân công lao động, TKB mới kịp thời áp dụng chính thức vào tuần 19 (13/01/2020). Từ ngày 09-11/01/2020 thực hiện theo TKB cũ.

        -Chuẩn bị nội dung đánh giá hoạt động chuyên môn theo khối vào 7h30 ngày 11/01/2020 (Yêu cầu chi tiết, cụ thể, có so sánh với kết quả năm học trước theo từng nội dung). Văn bản gửi về mail hiệu trưởng và mail chung trước 14h00 ngày 10/01/2020).

        -Chủ động kế hoạch kiểm tra các loại hồ sơ liên quan đến công tác đánh giá học sinh (Sổ điểm, học bạ,…) đảm bảo hoàn thành trước khi nghỉ tết nguyên đán.

        2.Giáo viên chủ nhiệm:

        -Chuẩn nội dung họp phụ huynh theo lớp, phát phiếu học tập cho học sinh (8h00 ngày 12/01/2020).

        -Tổng kết phong trào nuôi heo đất theo lớp, bình chọn học sinh, chuẩn bị quà tết (Phát tập trung vào sáng ngày 20/01/2020).

        3.Tổng phụ trách:

        -Chuẩn bị nội dung sơ kết học sinh, năm số liệu, danh sách học sinh để tổng kết phong trào nuôi heo đất toàn trường.

        -Tham mưu văn bản phân công trực tết (Học sinh – giáo viên) đảm bảo phù hợp trình hiệu trưởng phê duyệt.

        -Tập trung ổn định nề nếp trước và sau nghỉ tết.

        4.Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn tại xã.

        -Thời gian: 19h30 ngày 20/01/2020 (26 tết).

        -Tiết mục chính: Khối TH phụ trách 01 tiết mục chính (Biểu diễn khai mạc). C.Ngân chỉ đạo, C.Yến phụ trách. Kinh phí hổ trợ: 1.000.000đ.

        -Tiết mục phụ: Thầy Ẩn, Cô Thảo chọn tiết mục song ca.

        5.Công tác Mừng Đảng-Mừng Xuân:

        -Rà soát công tác vệ sinh, treo cờ, khẩu hiệu trước nghỉ tết (T.Ẩn điều hành + GV Nam hổ trợ)

                 

Nơi nhận:                                                                                                              Hiệu trưởng

-Chuyên môn;

-Tổ chuyên môn;

-Các đoàn thể;

-Lưu:VT.

                 

             Nguyễn Thành Trung