Radical Sailing Ventures Oy 12.1.2019

Yleiset palvelu- ja matkaehdot sekä erityisehdot matkapaketteihin

Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen 28.11.2018 hyväksymiä Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) lisättynä näissä ehdoissa mainituilla erityisehdoilla.

 1. Palvelun tarjoaja

Palveluntarjoajana ja matkanjärjestäjänä toimii Radical Sailing Ventures Oy, y-tunnus: 2924948-3. (Jäljempänä “Rad Sails”).

 1. Palvelun sisältö

 1. Kursseilla purjehdusopetus
 2. Paikka ja majoitus veneessä
 3. Palvelu ei sisällä mm. ruokia ja juomia, ellei tapahtuman yhteydessä toisin mainita
 4. ulkomailla satamamaksut ja polttoaineet eivät kuulu hintaan ellei matkan tiedoissa toisin mainita
 1. Kotimaan purjehdusten ja kurssien maksuehdot

 1. Tietyistä palveluista ja tuotteistamme veloitetaan tilauksen yhteydessä varausmaksu suoraan verkkokaupassa
 2. Laskutettavien palveluiden yleinen maksuaika on 14 vrk (netto).
 3. Mikäli kyseessä olevan palvelun ajankohta on lähempänä kuin 20 vrk tilauksesta, on laskun maksuaika kuitenkin 2 vrk (netto)
 1. Kotimaan purjehdusten ja kurssien peruutus- ja muutosehdot

 1. Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojan mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus Rad Sailsin etämyydyille palveluille ja tuotteille. Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava yksiselitteisesti (esimerkiksi sähköpostitse info@radsails.fi)

 

 1. Ilmoittautuminen purjehduksille ja kursseille sekä palveluiden ostaminen on asiakasta sitova.

 1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu ilmoittamalla siitä ennen tapahtuman alkamisajankohtaa seuraavasti:
 1. viimeistään 45 vuorokautta aiemmin. Tällöin palvelun hinnasta veloitetaan toimistomaksu (50€/henkilö kotimaan kurssitoiminnassa).
 2. myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21vrk aikaisemmin veloitetaan varausmaksu
 3. myöhemmin kuin 21 vuorokautta aiemmin mutta viimeistään 7vrk aikaisemmin palvelun hinnasta veloitetaan 50%
 4. myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta aikaisemmin palvelun hinnasta veloitetaan 75%
 5. myöhemmin kuin 3 vuorokautta palvelun hinnasta veloitetaan 95%
 6. jos asiakas ei peruuta palvelua ollenkaan palvelusta veloitetaan 100%

 1. Kaikissa peruutustapauksissa pidätämme oikeuden veloittaa meille aiheutuneet kolmansille osapuolille maksettavat todelliset kulut esim. veneen vuokraus.
 2. Rad Sails pidättää oikeuden perua tapahtuman, jos osallistujia on alle tapahtuman yhteydessä ilmoitetun minimimäärän 48h ennen aiottua purjehduksen alkua. Tällöin pyritään ensisijaisesti löytämään asiakkaalle korvaava purjehdus tai kurssi. Mikäli tämä ei ole kohtuullisin ponnistuksin mahdollista, palautetaan rahat asiakkaalle.
 1. Ulkomaan purjehdusten ja kaikkien matkapakettien maksuehdot.

 1. Jos matka varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
 1. Matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 300 €/henkilö.
 2. Loppumaksu tulee suorittaa 45 vrk ennen lähtöpäivää ellei matkavarauksen yhteydessä ilmoiteta muuta eräpäivää. Maksut tulee suorittaa matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.
 1. Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä
 1. matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta.
 1. Ulkomaan purjehdusten ja kaikkien matkapakettien peruutus- ja muutosehdot

YME4 mukaisesti lisättynä alla olevin erityisehdoin.

 1. Alle 90 päivää mutta viimeistään 45 vuorokautta ennen matkaa
 1. Palautamme maksusuoritukset vähennettyinä toimistokuluilla (300€/henkilö )
 1. Alle 45 vuorokautta mutta viimeistään 21vrk aikaisemmin
 1. Palautemme maksusuoritukset vähennettynä varausmaksulla (300€/henkilö)
 1. Alle 21 vuorokautta aiemmin mutta viimeistään 7vrk aikaisemmin
 1. Veloitamme palvelun hinnasta 50%
 1. Alle 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta aikaisemmin
 1. Veloitamme palvelun hinnasta 75%
 1. Alle 3 vuorokautta aikaisemmin
 1. Veloitamme palvelun hinnasta 95%
 1. Jos asiakas ei peruuta palvelua ollenkaan palvelusta veloitetaan 100%
 2. Kaikissa tapauksissa pidätämme oikeuden veloittaa meille aiheutuneet kolmansille osapuolille maksettavat todelliset kulut esim. venevuokraamo.
 3. Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.
 4. Purjehdusmatkan kyseessä ollessa on mahdollista että kaikkien veneessä olevien matka peruuntuu jos veneen päällikön lähtö matkalle estyy esim. sairastumisen takia.
 1. Jos estynyt päällikkö on Rad Sailsin tarjoama, pyrimme hankkimaan tilalle toisen päällikön ja vastaamme tästä aiheutuvista kustannuksista.
 2. Jos asiakas toimii itse veneen päällikkönä ja on estynyt lähtemään, voimme avustaa tarvittaessa uuden päällikön löytämisessä mutta asiakas vastaa kustannuksista.
 3. Päällikön ollessa estynyt lähtemään emme vastaa asiakkaalle aiheutuneista ulkopuolisista kustannuksista (esim. lennoista) ja suosittelemme matkavakuutuksen ottamista kaikille venekunnan jäsenille.
 1. Toimistomaksu ja varausmaksu

 1. Kotimaan kursseissa ja purjehduksissa jotka eivät ole matkapaketteja toimistomaksu on 50€/henkilö.
 2. Kotimaan kursseissa ja purjehduksissa jotka eivät ole matkapaketteja varausmaksu on 50€, ellei palvelun kuvauksessa toisin ilmoiteta.
 3. Ulkomaan purjehduksissa ja kaikissa matkapaketeissa toimistomaksu on 300€/henkilö.
 4. Ulkomaan purjehduksissa ja kaikissa matkapaketeissa varausmaksu on 300€/henkilö, ellei palvelun kuvauksessa toisin ilmoiteta.
 5. Enintään 4 vuorokautta yhtäjaksoisesti kestävät kurssit (koulutuspurjehdukset) eivät ole matkapaketteja KKV:n linjauksen mukaan.
 1. Vastuuvapaus

 1. Veneen päällikkö on vastuussa veneestä ja miehistöstä purjehduksen aikana kulloinkin voimassaolevien merenkulkusäädösten mukaisesti
 2. Rad Sails ei ota vastuuta henkilövahingoista. Rad Sailsin purjehduksilla asiakas on itse vastuussa siitä, että pystyy osallistumaan purjehdukselle ottaen huomioon terveydentilansa ja mahdolliset terveydelliset sekä liikunnalliset yms. rajoitteet.
 3. Jos vahinko johtuu veneen päällikön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, päällikkö on kuitenkin vahingonkorvausvastuussa siten kuin merenkulkusäädöksissä todetaan.
 4. Suosittelemme asiakkaita ottamaan tapaturma- ja/tai matkavakuutuksen, joka kattaa purjehduksen sekä kilpailuiden kyseessä ollessa kilpapurjehduksen. Joidenkin veneseurojen jäsenyydet saattavat sisältää vakuutukset joka kattaa purjehduksessa aiheutuneet tapaturmat ja vahingot, joten suosittelemme tarkistamaan asian omasta seurastasi. Lisäksi esimerkiksi työnantajallasi saattaa olla vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille.
 1. Veneiden vakuutukset ja pätevyydet

 1. Rad Sailsin veneet on asianmukaisesti katsastettu ja vakuutettu ko. toimintaan, ja päälliköillä on toiminnassa tarvittavat viranomaisluvat ja pätevyydet. Myös asiakkaan toimiessa veneen päällikkönä sitovat häntä viranomaislupia ja pätevyyksiä koskevat vaatimukset, ja hän on tällöin itse vastuussa niiden noudattamisesta ja pätevyyksien voimassaolosta.
 2. Rad Sailsilla ja/tai veneen Päälliköllä on oikeus tarvittaessa muuttaa purjehduksen suunnitelmaa, kestoa, kohdetta ym. esim. sääolojen, miehistön kykyjen, rajoitteiden yms. takia. Kyseisiä muutoksia voidaan tehdään mm. miehistön ja veneen turvallisuuden takaamiseksi.
 1. Matkustajan velvollisuudet

 1. Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava täsmälleen siinä muodossa, jossa se lukee matkustusasiakirjassa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista.
 2. Matkustajan on annettava matkanjärjestäjälle sellainen osoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Viestintä tehdään ensisijaisesti sähköpostilla ja matkapuhelimen tekstiviestein. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamansa viestinten (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.
 3. Matkustajalla on velvollisuus tuoda matkanjärjestäjän tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.
 4. Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.
 5. Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.
 6. Kehotamme jokaista matkustajaa hankkimaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen.
 1. Henkilötietojen käsittely

 1. Henkilötietojen käsittelyn ehdot on esitetty erillisessä tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä Rad Sailsin verkkosivuilla.
 1. Yleistä

 1. Rad Sails ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään nettisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, venetyyppejä, jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja matkaohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 1. Palaute ja Reklamaatiot:

 1. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava venevuokraamolle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita veneessä olevasta virheestä venevuokraamolle, tai muun virheen kyseessä ollessa matkanjärjestäjän edustajalle.
 2. Luovutusasiakirjan ja inventaariolistan allekirjoittamisen jälkeen venevuokraamon tai matkanjärjestäjän korvausvastuu poistuu.
 3. Panostamme jatkuvasti palveluidemme kehittämiseen, joten vähäisemmätkin kehitysideat ja palautteet ovat meille erittäin tärkeitä. Mikäli emme ole kuitenkaan onnistuneet lunastamaan palvelulupaustamme, olemme pahoillamme mikäli et ole tyytyväinen tarjoamiimme palveluihimme ja/tai tuotteisiimme. Mahdolliset viralliset reklamaatiot voi tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@radsails.fi. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.