Individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks 5.-12. klasēm

2017./2018. m. g. 1. semestrim

Mācību

 priekšmets

Skolotāja

 vārds, uzvārds

Nodarbību  laiki

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Klase/kab.

Laiks

Klase/kab.

Laiks

Klase/kab.

Laiks

Klase/kab.

Laiks

Klase/kab.

Laiks

Latviešu valoda,

literatūra

Silva Čakle

8.BCD,5.c/ 33.

15.15-16.20

8.BCD,5.c/ 33.

15.15-16.15

Ieva Gaņģe

8.A/33.

15.10-15.40

Ieva Kalniņa

10.AB,11.A, 12.A/34.

16.00-17.45

Vija Leite

7.C/30.

15.30-16.10

9.ABC/30.

16.00-17.20

Līga Sudare

6.ABCD/36.

15.15-16.50

Inga Šļakota

7.AB,11.B, 12.B/36.

16.00-18.00

Aira Veinberga

5.ABD/37.

14.15-16.05

7.D/37.

14.20-15.00

Angļu

 valoda/

krievu valoda

Solveiga Akmentiņa

5.A,6.D,7.B,

9.AB,10.AB,

11.AB,12.AB

16.00-16.45

5.A,6.D,7.B,

9.AB,10.AB,

11.AB,12.AB

16.00-16.45

Inna Bartķeviča

9.C,10.AB

15.10-15.50/

17.

7.B,8.CD/20.

8.00-8.30

Lūcija Bērziņa

5.C/16.

15.15-15.55

7.CD,8.ABCD 9.C/15.

15.15-15.55

Sandra Čiapas

5.D,6.A,7.A,

11.AB,12.AB/

44.

15.20-16.30

Karīna Rusaka

5.AD,6.C,

9.AB/44.

15.15-16.05

Kristīne Samofala

6.AB,7.AB,8.C,9.B/41.

15.10-16.10

Jolanta Tūtere

6.CD,7.CD,

8.ABC,9.A/46

15.05-16.35

Baiba Vītola

5.BD,6.ABC,

7.A/16.

15.10-15.40

Vācu

valoda/

krievu valoda

Kristīne Bērziņa

5.ABD,6.AB

CD,8.C/31.

15.05-15.50

Ivita Brinteniece

5.B,6.B,7.AB,

9.ABC/41.

16.00-16.35

Edgars Grunte

5.D,7.C,8.A,

9.ABC,10.AB/

20.

16.00-17.00

Nataļja Meļņika

5.BC,6.A,

7.ABD,9.B/20.

15.20-16.45

Ginta Pālena

6.D,8.B,9.AB,

10.AB,11.AB/43.

15.15-16.15

Iveta Ozola

6.A,7.BD,

8.CD,11.AB, 12.AB/45.

15.15-16.25

Krievu valoda

Jeļena Baļuha

9.ABC,10.AB,

11.AB.12.AB/

42.

16.00-17.00

5.D,6.C,

7.CD,

8.ABCD/42.

16.00-16.40

Kulturoloģija

Latvijas vēsture Pasaules vēsture

Latvijas  un pasaules vēsture

Aira Broka

6.BCD,8.ABD,

9.BC,11.A,

12.AB/18.

15.10-16.55

Dzintra Liepiņa

6.A,7.ABCD, 8.C,10.AB,11.B/17.

16.00-16.40

6.A, 7.ABCD, 8.C/17.

15.05-15.55

Ļevs Rusilo

6.ABC/17.

14.20-14.45

11.A,12.AB/

36.

16.00-16.30

Radošums un tehnoloģijas,

projektu vadība

Guna Eglīte

12.A /M 2-15

10.00-10.10

Maruta Jurjāne

12.A/M 2-15

10.00-10.10

12.A /40.

9.10-9.15

Gunta Strode

11.A/18.

11.50-11.55

Sociālās zin.

Ekonomika

Egija Lukjanska

5.ABCD,

6.D,7.ABCD

8.ABCD,

9.ABC/35.

14.15-15.35

12.AB/35.

15.55-16.45

Matemātika

Dina Brokāne

7.A/M3-4.

15.20-15.55

Aija Eversone

7.C/M2-7.

14.25-15.05

Inta Filatova

6.A/31.

14.15-14.45

Brigita Kalniņa

5.ACD,

11.AB/31.

14.25-15.45

16.05-16.40

Aiva Ošiņa

8.BD,9.AB/32.

15.10-16.00

8.BD,9.AB/32

15.15-16.35

Ināra Putāne

7.BD,9.C,

11.A,12.A/

19.

14.25-16.40

Gita Reiniņa

12.B/3.

16.00-16.35

Ina Svilāne

10.AB/46.

15.15-16.20

6.BD/46.

15.15-16.20

Liāna Visocka

5.B,6.C/3.

15.15-16.15

8.AC/3.

15.15-16.25

Fizika

Mārīte Grīne

8.ABCD,9.ABC,10.AB,

11.AB,12.B/26.

15.15-17.20

Ķīmija

Bioloģija

Dabaszinības

Silvija Kreile

8.ABCD,9.ABC,10.AB,

11.AB,12.B/5.

16.00-17.50

Aija Randoha

7.A,8.ABCD

9.D,10.AB,

11.AB,12.B/

25.

16.00-17.35

Laura Riekstiņa-Zauska

6.BC,7.ABCD

9.AC/25.

15.10-15.50

6.BC,

7.ABCD

9.AC/25.

16.40-17.20

Rita Šantare

5.ABCD,6.AD,7.B,11.A,12.A/

28.

15.10-16.00

5.ABCD,

6.AD,7.B,

11.A,12.A/

28.

14.20-15.05

Ģeogrāfija

Ina Kesmina

7.ACD,

8.ABCD,

9.ABC, 10.AB,

11.AB/16.

15.15-16.45

7.ACD,

8.ABCD,

9.ABC, 10.AB,

11.AB/16.

15.15-15.55

Informātika

Agnese Jansone

5.D,6.ABCD,

7.ABCD/22.

15.15-15.55

Simona Zicāne

5.ABC/22.

15.15-15.55

Gundars Šķipars

10.AB,11.AB/

M2-15.

16.00-16.25

Mūzika

Emīls Dreiblats

7.C,8.ABCD,

9.ABC/40.

15.40-16.10

Baiba Lasmane

5.ABD,

6.ABCD/40.

14.15-15.15

Inese Niedra

5.C,7.ABD/

40.

15.15-15.35

Vizuālā māksla

Dace Brasliņa

5.D,6.ABCD,

7.ABCD,

8.ABCD,

9.ABC,11.AB/21.

15.40-17.00

Agnese Jansone

5.ABC/22.

15.05-15.15

Mājturība un tehnoloģijas

Tehniskā grafika

Līga Barbara

Irēna Bērziņa

Henriks Jermolovičs

6.ABCD,

7.ABCD,

8.ABCD,

9.ABC/12.

15.15-15.35

6.ABCD,

7.ABCD

8.ABCD,

9.ABC/12.

15.15-15.35

Eva Melngaile

5.ABCD, 6.D,7.A,8.C,9.AC/12.

15.15-15.55

Sports

Argita Kučāne

7.AB,

8.ABCD,

10.AB,11.AB,12.AB/SZ

15.15-15.35

Sandis  Ķemers

9.ABC/SZ

15.10-15.35

Sergejs Bērziņš

5.ABCD,

6.ABCD,

12.AB/SZ

14.25-15.40

Intars Nikonovs

7.CD,10.AB/

SZ

15.05-15.35