Raspored predavanja

ak.god.2018./2019.

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

2. godina stručnog studija Cestovni promet

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Prometno pravo

        12:00 - 15:00

 

od 11.03.

Predavaona 2

___________________

Osnove ekonomije i menadžmenta

         12:30-15:00

 

Predavaona 1

___________________

Državno i političko  uređenje RH

16:00-20:00

 

Predavaona 1

Prekrcajna sredstva II

10:00-14:00

 

6.03.

10:00-13:30

13.,20.,27.03.

3.,10.,17.04.

8.,15.,29.05.

5.06.

        Predavaona 4

___________________

Robno-distribucijski centri i terminali

15:30 - 18:45

6.,13.,20.,27.04.

3.,10.,17.04.

8.,15.,29.05.

5.06.

 

Predavaona 4

10:00-17:00

24.04.

22.05.

(stručna posjeta)

Njemački jezik IV

11:00-13:30

 

Predavaona 3

___________________

Engleski jezik IV

 11:00-13:30

   

  Predavaona 2

Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

15.00-20:00

15.,22.03.

10.05.

 

Predavaona 1

___________________

Planiranje javnog gradskog prijevoza putnika

15:00-20:00

17.05.

07.06.

 

Predavaona 4

_________________

Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

(seminari)

od 5.04.

10:00-11:45

        Predavaona 4

_______________

Planiranje javnog gradskog prijevoza putnika

(seminari)

od 5.04.

12:00-13:45

       Predavaona 4

Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa

10:00-15:00

16.,23.03.

 

Predavaona 4

___________________

Planiranje javnog gradskog prijevoza putnika

10:00-15:00

11.,18.05.

08.06.

 

Predavaona 4