УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

34 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

                                                                       

____.03.2019р.

Про внесення змін до

Комплексної програми профілактики

 злочинності в м.Бершадь  

 на 2016-2020 роки

З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку в місті, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, розглянувши клопотання Гайсинського міжрайонного відділу Служби безпеки України у Вінницькій області Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п. 8 «Заходи з реалізації програми» Комплексної програми профілактики злочинності м.Бершадь на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  В.Москаленко)

                 Міський голова                                        М.Кольченко

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

комплексної програми профілактики злочинності у м.Бершадь на 2016-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Бершадський відділ поліції

Бершадська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 27.10.2009р. №870/2009,

3.

Розробник програми

Бершадський відділ поліції

4.

Співрозробники програми

Бершадська міська рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Бершадська міська рада

6.

Учасники програми

Бершадська міська рада, Бершадський відділ поліції, ГФ «Муніципальна дружина» Гайсинський міжрайонний відділ СБУ

7.

Терміни реалізації програми

2016-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет м.Бершадь

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

100000 – Бершадський відділ поліції (щорічно)

60000- ГФ «Муніципальна дружина» (щорічно)

50000 – Гайсинський міжрайонний відділ СБУ (щорічно)

9.1

Коштів місцевого бюджету

100000 – Бершадський РВ УМВС України (щорічно)

60000- ГФ «Муніципальна дружина» (щорічно)

50000 – Гайсинський міжрайонний відділ СБУ (щорічно)

       

8. Заходи з реалізації програми

п/п

Основні напрямки та заходи програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Всього по програмі

В т.ч. за рахунок

Коштів міського бюджету (грн.)

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення заходів по протидії наркотизації населення, попередження кримінальних проявів у молодіжному середовищі, проведення спільних з зацікавленими відомствами і організаціями  виїздних лекторіїв  “Підліток у правовому суспільстві”, “Молодь в кризовому стані”, рейди “Нічне місто”, “Діти вулиці”, “Батискаф»,відпрацювання розважальних закладів району,шляхом надання субвенції державному бюджету. Утримання ГФ «Муніципальна дружина»

Бершадський відділ поліції,  ГФ «Муніципа-льна дружина», Гайсинський міжрайонний відділ СБУ,  Бершадська міська рада

2016

2017

2018

2019

2020

160000

160000

160000

210000

210000

160000

160000

160000

210000

210000

Всього :

900000

900000

Секретар міської ради                   О.Рижавська