Nazwisko i imię

Terminy egzaminów i konsultacji

dr Adamczyk Marcin

dr Akińcza Jerzy

18 czerwca godz. 18.00 C.K. p. 11

27 czerwca godz. 08.30 C.K. p. 11

sesja poprawkowa:

4  września godz. 18.00 C.K. p.11

11 września godz.18.00  C.K. p.11

dr Augustyniak Małgorzata

4 września: godz. 10.30 - 11.30 w sali 07 Inkubator

4 września: godz. 11.30 - 13.00  w pok. 208 Inkubator

Dr hab.  Banach-Gutierrez Joanna

29.06.2018, godz. 16:30-17:30;

30.06.2018, godz. 10:00-11:00;

dr Bauknecht Aleksander

dr Bendorf-Bundorf Maciej

18.06.2018, godz. 15:00, sala 15 ck

8.09.2018, godz. 12:00, sala 15 ck.

11.09.2018 godz. 18.00, sala 15 ck.

dr Bentkowski Sebastian

Studia stacjonarne

19.06.2018 r. egzamin z przedmiotu Nauka Administracji ALD 1 godz. 12.00  Obitza  s. 1 (dla osób które nie przystąpiły lub nie zaliczyły egzaminu "0" )

19.06.2018 r. egzamin z przedmiotu Nauka Administracji ACLD 1 godz. 12.30 Obitza s. 1 (dla osób które nie przystąpiły lub nie zaliczyły egzaminu "0")

19.06.2018 zaliczenie z przedmiotu Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa BMD1 godz. 13.00 Obitza s. 1 (dla osób które nie przystąpiły do zaliczenia lub nie zaliczyły )

Sesja poprawkowa

11.09.2018 r. egzamin poprawkowy z przedmiotu Nauka Administracji ALD 1 godz. 12.00  Obitza  s. 1

11.09.2018 r. egzamin poprawkowy z przedmiotu Nauka Administracji ACLD 1 godz. 12.30 Obitza s. 1

11.09.2018 zaliczenie z przedmiotu Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa BMD1 godz. 13.00 Obitza s. 1 (dla osób które nie przystąpiły do zaliczenia lub nie zaliczyły )

Studia niestacjonarne

16.06.2018 r. egzamin z przedmiotu Prawo administracyjne BLZ2 godz. 9.00  Centrum Konferencyjne s. 109 CH (dla osób które nie przystąpiły lub nie zaliczyły egzaminu "0" )

16.06.2018 zaliczenie z przedmiotu Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa BMZ1 godz. 08.00 Centrum Konferencyjne s. 109 CH

16.06.2018 r. zaliczenie z przedmiotu Nauka Administracji ALZ 1 godz. 9.45 INK s. 04 (dla osób które nie przystąpiły do zaliczenia lub nie zaliczyły )

Sesja Poprawkowa

07.09.2018 r. egzamin z przedmiotu Prawo administracyjne BLZ2 godz. 18.30  s. 05 INK

07.09.2018 r. zaliczenie z przedmiotu Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa BMZ1 godz. 19.00 s. 05 INK

Konsultacje w sesji dla studentów

19.06.2018 r. godz. 13.30 Obitza s. 109

11.09.2018 r. godz. 13.30 Obitza s. 109

prof. dr hab. Białuński Grzegorz

dr hab. Bieranowski Adam, prof. UWM

Egzamin  z Prawa cywilnego-zobowiązania II

22.06.br., godz. 15.00 stacjonarne

                   godz. 16.00 niestacjonarne

konsultacje:

22.06.br.,

godz. 1400-15.00

godz. 16.30-17.30

terminy egzaminów z Prawa cywilnego II :

temin I : 7 września 2018r. godz. 15, sala 12 CK studia dzienne i zaoczne

termin poprawkowy I : 7 września 2018r., godz. 15.30 CK Aula Kongresowa, studia dzienne

7 września 2018r., godz. 16.00 CK Aula Kongresowa, studia zaoczne

termin poprawkowy II : 14 wześnia 2018r. godz. 15.30 CK Aula Kongresowa, studia dzienne

14 września 2018r., godz. 16.00 CK Aula Kongresowa, studia zaoczne

Konsultacje : 7 wrzesnia 2018r., godz. 14 – 15, 16.30-17 – CK pokój 12
14 września 2018r., godz. 14-15.30 – pokój CK 12.

19 września  godz. 15-16,

 28 września godz. 14-15.

dr Bomba Katarzyna

22 czerwca, godz. 14.00-15.30, s. 312CH

10 września, godz. 15.00-16.30, s. 312CH

Dr hab. Bogdalski Piotr

dr Broniecka Rossana

Konsultacje pok 14 CK

18.06. godz. 09:30

25.06. godz. 15:00

5.09 i 10.09 godz. 9.00-10.30

dr Bronowska Krystyna

dr Bułajewski Stanisław

dr Cabaj Oksana

egzamin z prawa międzynarodowego (Administracja) odbędzie się dnia 26 czerwca o g.12:00 (pok. 7, Warszawska 98)
konsultacje 26 czerwca o g. 14:00.

14.09. (piątek) godz. 16.00- Egzamin z Prawa Międzynarodowego st. stacjonarne, Aula Błękitna

14.09, godz 17.00-18.00 - konsultacje

15.09. (sobota) godz. 9.00- egzamin z Prawa Międzynarodowego, st. niestacjonarne, Aula Błękitna

15.09, godz. 10.00-11.00 - konsultacje

dr Całkiewicz Dorota

dr hab. Chlebowicz Piotr

22. 06., godz. 10.00 CH 316

25. 06. godz. 11. 30

dr Chmieliński Bogdan

konsultacje w sesji letniej: 23.06.2018, 28.06. 2018, godz. 9.45 - 11.15, ul. Obitza 2 pokój 111.

konsultacje w sesji poprawkowej: 11.09.2018, godz. 12.30-14.00,
15.09. 2018, godz. 9.45 - 11.15,
 ul. Obitza 2 pokój 111.

dr Chodorowska Anna

Terminy konsultacji:

18.06.2018 r. godz. 11.40-13.00 aula błękitna

23.06.2018 r. godz. 11.00-12.30 aula błękitna

08.09.2018 r. godz. 11.00-12.30 pok. 214 BU

15.09.2018 r. godz. 11.00-12.30 pok. 214 BU

dr hab. Cieślak Wojciech, prof. UWM

Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu "Prawo Karne" na kierunku Prawo II rok, stacjonarne, odbędzie się w dn. 7 września (piątek) od godz. 10.00 w pok. 213 BU.

Egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu "Prawo Karne" na kierunku Prawo II rok, stacjonarne, odbędzie się w dn. 14 września (piątek) od godz. 11.30 w pok. 213 BU.

Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu "Prawo Karne" na kierunku Prawo II rok, niestacjonarne, odbędzie się w dn. 7 września (piątek) od godz. 15.00 w pok. 213 BU.

Egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu "Prawo Karne" na kierunku Prawo II rok, niestacjonarne, odbędzie się w dn. 15 września (sobota) od godz. 9.45 w pok. 213 BU.

Egzamin poprawkowy (III termin) z przedmiotu "Prawo Karne materialne II" na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne  II rok, odbędzie się w dn. 14 września (piątek) od godz. 9.45 w pok. 214 BU.

Terminy konsultacji:

7 września (piątek) godz. 10.30-12.00, s. 213 BU

dr Ciućkowska Katarzyna

26 czerwca 2018 r., godz. 16.30-18.00, s. 11 CK

15 września 2018 r., godz. 13.00-14.00, s. 11 CK

dr Cygan Katarzyna

Konsultacje:

21 czerwca godz 17:30

oraz 3 września 15:00

dr hab. Czuryk Małgorzata, prof. UWM

29.06. godz.11.30-13.00 CH 311
7.09. godz.16.00-17.30

dr Dąbrowski Marcin

Konsultacje w sesji pok. 103 Ink.

19.06. godz. 09:00-10:00

22.06. godz. 09:30-10:30

02.07. godz. 09:30-10:30

dr hab. Dąbrowski Przemysław, prof. UWM

Egzaminy dla wszystkich kierunków:

25 VI - g. 11.30 sala 114 Ob. 2

konsultacje: 25 VI g. 12.00-13.00 pok. 118 Ob. 2

14 IX - g. 11.30 sala 114 Ob. 2

konsultacje: 14 IX g. 12.00-13.00 pok. 118 Ob. 2

dr Dobkowska Bogusława

Egzaminy ustne z prawa administracyjnego na kierunkach Prawo (stacjonarne), Administracja (stacjonarna), Administracja i Cyfryzacja (stacjonarna), Administracja (zaoczna) odbywać się będą od 18.06.2018 r. do 23.06.2018 r. w godz od 14 do 18 w sali 01 Inkubator.
Starostów proszę o sporządzenie list zdających studentów na każdy dzień i  dostarczenie ich przed egzaminem.

Egzaminy poprawkowe:

7.09.2018 - 14.30 p. 107, ul. Obitza 2

14.09.2018 - 14.30 p.107, ul. Obitza 2

Egzamin z Prawa Administracyjnego:

27.09.2018 godz 17.30 s 107 ul Obitza 2

dr hab. Dobkowski Jarosław, prof. UWM

21 czerwca od godz. 10,
w sesji poprawkowej 6 września od godz. 14.00

dr Duda Maciej

22.06, godz. 9.00-10.30, pok. 316 CH

Dyżury opiekuna praktyk - dr. Macieja Dudy - podczas których będzie można uzyskać wpis zaliczeniowy odbędą się w dniach 10-14 września. Dokładne terminy i godziny dyżurów zostaną podane na początku września. Wcześniejsze uzyskanie zaliczenia nie jest możliwe z uwagi na urlop wypoczynkowy.

dr Dziembowska Magda

dr Dziembowski Robert

Konsultacje:

4, 11  września br. godz. 13.00-15.00

6 i 13 września br. godz. 11.00 – 13.00

Konsultacje:

Wtorek godz 13.00- 15.00

Czwartek godz 11.00-13.00

Pok 6

dr Fordoński Radosław

Konsultacje w sesji ok. 104 Ink.:

(1) 18.06.2018 r., godz. 15.00 - 16.30

(2) 22.06.2018 r., godz. 16.30 - 18.00

(3) 03.09.2018 r., godz. 15.00 - 16.30

(4) 10.09.2018 r., godz. 15.00 - 16.30

dr Franusz Anna

22 czerwca 2018 (piątek) od 13.00 - 14.00

7 września 2018 (piątek) od 9.00 - 10.00

Konsultacje odbędą się w sali nr 13 CK

dr Frąckowiak Hanna

18.06.2018 r., godz. 9:00 - 10:30, pok. 13, CK

7.09.2018 r., godz. 9:00 - 10:30, pok. 13, CK

dr Frąckowiak Kamil

Egzamin z przedmiotu Prawo karne skarbowe II rok Administracja Skarbowa (AMZS2) - studia niestacjonarne odbędzie się w dniu 26 maja, g. 17. ( I termin) w sali  212 Biblioteka Uniwersytecka.

dr Gawliński Andrzej

dr Giżyńska Monika

dr hab.  Goettel Aleksy

Konsultacje w sesji pok. 15 CK

21.06., godz. 08:00,

07.09., godz. 19:00,

dr Gibasiewicz Dariusz

dr Glicz Marcin

Egzamin poprawkowy z Prawa prywatnego międzynarodowego (III termin)

9.09.2018 - godz. 11, pok. 11 CK

21.06.2018 godz. 17.00-18.00 - s. 5 CK

22.06.2018 godz. 16.30-17.30 - s. 11 CK

09.09.2018 godz. 11.00-12.00  - s. 11 CK

Egzamin z Prawa Prywatnego Międzynarodowego

IV rok prawo niestacjonarne: 22.06 16:30 INK

IV rok prawo stacjonarne 22.06, 17.00 INK

Egzamin poprawkowy studia stacjonarne i niestacjonarne  3.09. godz. 11.00, s. 11 CK

dr Grabowska Joanna

Terminy konsultacji:

21 czerwca od 13.30 do 15.00 sala 214 BG, 28 czerwca 2018 r. godz. 16.30, 03.09.2018 r. godz.16.00 i 10.09.2018 r. godz.16.00 ta sama sala i miejsce jak w pierwszym terminie.

Mgr Goerick Jakub

dr Hejbudzki Michał

konsultacje:
25 czerwca 2018 r., g. 18.30-19.30
3 września 2018 r., g. 18.30-19.30

dr Hinc Patrycja

dr Jaroch Waldemar

----

dr Jaworska Katarzyna

21 czerwca (czwartek) w godz. 13.00-14.00, pok. 312 CH

28 czerwca (czwartek) w godz. 8.30-9.30, pok. 312 CH

12 września (środa) w godz. 9.00-10.00, pok. 312 CH

13 września (czwartek) w godz. 9.00-10.00, pok. 312 CH

dr Juchniewicz Joanna

Konsultacje w sesji pok. 103 Ink.

22.06. godz.10:00-11:00

  25.06. godz.11:00-12:00

Dr hab. Aldona Jurewicz

Konsultacje w sali 208 INK

 27.06 godz., 11.00

7.09   godz. 13.30

15.09 godz.8.30

Egzaminy dla studentów Igo roku prawa studia niestacjonarne

I. termin - 24. czerwca, godz. 11:00-13:00 Aula Błękitna CK

II. termin (poprawkowy) - 7. września 2018r., godz. 17:00-19:00 Aula Błękitna CK

III. termin (poprawkowy) - 15. września 2018r., godz. 12:00- 15:00 Aula Błękitna CK

dr hab. Karpiuk Mirosław, prof. UWM

21.06, godz. 11.30-12.30, 111 OB
11.09.18 godz. 12.00

mgr Kanecki Oskar

Konsultacje

18.06.br., godz. 9.00-10.00 s. 113 Ob. 2

6 września 2018 r. (czwartek) w godz. 10.00-11.30 (p. 113 OB)

dr hab. Karaźniewicz Justyna

Konsultacje: 3 i 10 września godz. 9.00 –10.30 pok. 6

Sesja poprawkowa u dr hab. J. Karaźniewicz:

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne III Rok - Prawo karne procesowe Aula Błękitna

Studia stacjonarne

I termin – w dniu 3 września br. godz. 12.00

II termin – w dniach 10 września godz. 12.00

Studia niestacjonarne

II termin - 10 września godz. 15:00

 

Administracja II Rok - Postępowanie karne Aula Błękitna

I termin – w dniu 3 września br. godz. 13.30

II termin – w dniach 10 września godz. 13.00

 

Administracja I Rok – Logika Aula Błękitna

I termin – w dniu 3 września br. godz. 15.00

II termin – w dniach 10 września godz. 14.00

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

Egzamin z Logiki I rok Prawa

„O”  - 12 czerwiec godz. 10:00 – Aula Kongresowa

I termin – 20 czerwiec godz. 10:00 – Aula Kongresowa

 

Egzamin z Postępowania karnego III rok Prawa

„O” – 13-14 czerwiec od godz. 07:00 w pok. 14 CK.

I termin– 18-21 czerwiec od godz. 07:00 w pok. 14 CK.

                 25-27 czerwiec od godz. 07:00 w pok. 14 CK.

Egzamin poprawkowy z Postępowania karnego odbędzie się w pok. 14 CK n/w terminach:

I termin – w dniach 5-7 września br. godz. 7.00 w pok. 14 CK.

II termin – w dniach 10-11 września godz. 7.00

 

Egzamin poprawkowy z Logiki odbędzie się w Auli Błękitnej n/w terminach:

I termin – w dniu 5 września br. godz. 10.00

II termin – w dniach 10 września godz. 10.00

Dr Kasprzak Wojciech

Konsultacje: 22.06.2018r. godz. 15.30 - 17.00 sala 206 CK.

dr Kazimierczuk Marcin

Konsultacje:

20.06.2018, g. 16.30 s. 116 Obitza

22.06.2018, g. 11.00 s. 116 Obitza

10.09.2018, g. 16.30 s. 116 Obitza

11.09.2018, g. 16.30 s. 116 Obitza

Egzamin:

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno ekonomicznej, I MU Administracja, studia niestacjonarne

20.06.2018, g. 16.00 s. 116 Obitza

10.09.2018, g. 16.00 s. 116 Obitza

11.09.2018, g. 16.00 s. 116 Obitza

mgr Kędzierska Beata

Konsultacje pok. 108 Obitza

21.06. godz. 09:30-11:00

28.06. godz. 09:30-11:00

dr Kisiel Szymon

Konsultacje:

26.06. Godz. 9:00-10:30, s. 15 CK
7.09.2018 r. (piątek) godz. 9:00 pok. 15 CK

dr Kopacz Marta

dr Korzeniewska-Lasota Anna

dr Kotowska Monika

22.06 godz. 9.00

dr Kowalska Agnieszka

dr Kowalczyk Marcin

18.06, godz. 15.00 - 16.00, p. 304 Biblioteka UWM

25.06, godz. 15.00 - 16.00, p. 304 Biblioteka UWM

w sesji poprawkowej:

3.09, godz. 15.00 - 16.00, p. 304 Biblioteka UWM

10.09, godz. 15.00 - 16.00, p. 304 Biblioteka UWM

dr Kowalczyk-Ludzia Marta

Konsultacje w sesji pok. 14 CK

20.06 - godz. 08.30 - 10.00

26.06 - godz. 08.00 - 09.00

04.09 - godz. 08.00 - 09.00

10.09 - godz. 8.00 - 9.00

dr hab. Krajewski Piotr, prof. UWM

dr Krzykowski Michał

Terminy konsultacji w sesji poprawkowej:

29 sierpień godz. 13.15 sala 12 CK

5 wrzesień godz. 13.15 sala 12 CK

Terminy obron prac licencjackich:

7 wrzesień godz. 11.00 Ink

12 wrzesień godz. 11.00 Ink

dr hab. Krzykowski Przemysław, prof. UWM

terminy konsultacji w sesji letniej i sesji poprawkowej:

1. 22 czerwca 2018 - godz. 13.00 - 14.30,  pok. 204 inkubator

2. 7 września 2018 - godz. 8.30 - 10.00, pok. 204 inkubator

dr hab. Krzynówek Jerzy, prof. UWM

22.06, godz. 14.00 CK 11
29.06 godz. 10.00
4.09, godz. 12.00

dr Krzywkowska Justyna

Konsultacje w sesji :

19.06.2018 r. godz. 14.30-16.00, sala 313 CH

Egzamin ustny dla I AiC

22.06.2018 r. godz. 14.00-15.30, sala 313 CH

07.09.2018 r. (piątek) godz. 15.00-16.30, pok. 313 CH

14.09.2018 r. (piątek) godz. 15.00-16.30, pok. 313 CH

dr Kubiński Piotr

sesja letnia - 18;29.06. 2018, g. 12.00-13.00; CK, p.11

sesja poprawkowa - 12.09. 2018, g. 11.00-12.00; CK , p. 11

dr Kurzyński Michał

7.09 (piątek), w godz. 9.45-11.15, s. 212 BU

14.09 (piątek), w godz. 11.30-13.00, s. 212 BU

15.09 (sobota), w godz. 9.45-11.15, s. 212 BU

dr hab. Lemonnier Mariola, prof. UWM

dr Lewandowska Ewa

21.06. godz. 14 15 - 15 00 pok. 11 CK

28.06. godz. 13 30 - 14 15 pok. 11 CK

3.09. godz. 9 00 - 10 00 pok. 11 CK

mgr Lewandowski Paweł

20.06.2018, godz. 8:15

25.06.2018, godz. 8:15 s. 12 CK.

5.09.2018. godz. 8.00, s. 12 CK

dr hab. Lis-Staranowicz Dorota

Egzamin poprawkowy z prawa konstytucyjnego II rok prawa :

06.09 - godz. 12.00 Aula Karmazynowa/Błękitna

13.09 - godz. 10.00 Sala 07 Inkubator

Konsultacje w sesji pok. 105 Ink.:

19.06 (wtorek) - godz. 9.00-10.30.

Od 10.30 do 11.30 egzamin.

27.06 (środa) - godz. 8.30-10.00

06.09 - godz. 9.00-10.30

13.09 - godz. 9.00 - 10.00 i 10.30 -11.00 pokój 105 ink.

dr Lisiecki Mirosław

Konsultacje w sesji pok. 14 CK

Czwartki 21. 06. 2018 - w godz. 13.00-14.30 i

28. 06. 2018. - w godz. 8.30-10.00

Egzamin z Postępowania karnego dla II ALZ na niedzielę 24 czerwca o godz. 13.00 w pok. 14 CK

dr Lubiszewski Maciej

dr Łachacz Olga

Konsultacje

21/06  - 16.00-17.00 p. 121 OB

26/06 - 13.00-14.00

dr Łazarewicz Sylwia

Konsultacje:
16 czerwca br. godz. 13.00-14.00 s. 12 CK
21 czerwca br. godz. 10.30-11.30 s. 12 CK
24 czerwca br. godz. 14.-15.00 s. 12 CK
1 lipca br. godz. 14.00-15.00 s. 12 CK
7 września godz. 8.00-9.00 s. 12 CK
8 września br. godz. 11.00-12.00 s. 12 CK
15 wrzśnia br. godz. 12.00-13.00 s. 12 CK

Egzaminy:
IV Prawo (stacjonarne) - Europejskie Prawo Gospodarcze
"0" termin - 13 czerwca br. godz. 13.15 A. Kongresowa  CK
I termin - 21 czerwca br. godz. 9.00 A. Karmazynowa CK
II termin 28 czerwca br. godz. 9.00 A. Karmazynowa CK
III termin 7 września br. godz. 9.00 s. 12 CK

IV Prawo (niestacjonarne) - Europejskie Prawo Gospodarcze
I termin - 24 czerwca br. godz. 15.00 A. Karmazynowa CK
II termin 1 lipca br. godz. 15.00 s. 2 CK
III termin 8 września br. godz. 12.00 s. 12 CK

Dyżury opiekuna praktyk - dr Sylwii Łazarewicz - podczas których będzie można uzyskać wpis zaliczeniowy odbędą się w terminach:

7 września godz. 8.00-9.00 s. 12 CK

8 września br. godz. 11.00-12.00 s. 12 CK

15 września br. godz. 12.00-13.00 s. 12 CK

dr Łyżwa Rafał

prof. dr hab. Majer Piotr

------

dr Majer Tomasz

dr Mariański Michał

Konsultacje w sesji pok. 15CK

22 czerwca 2018 godz. 10.30

27 czerwca 2018 godz. 11.00 (pokój nr 7 Inkubator)

03 września 2018 godz. 10.00 (pokój nr 7 Inkubator)

10 września 2018 godz. 10:00 (pokój nr 7 Inkubator)

dr Mizerski Rafał

Konsultacje w sesji pok. 104 Ink.

- 21.06.2018 (czwartek), godz. 9.45-11.15;

- 05.07.2018 (czwartek), godz. 9.45-11.15.

Konsultacje w sesji poprawkowej:

7 września 2018 (piątek), godz. 9.00-10.30, sala 104

11 września 2018 (wtorek), godz. 10.00-11.30, sala 104.

dr hab. Moszczyński Jarosław, prof. UWM

Terminy egzaminów

Egzamin z Kryminalistyki 22 czerwca godz. 17:00-18:00 w sali 207 CK.

KONSULTACJE W SESJI sala 207 CK.

22.06. godz. 17:00-18:00

Konsultacje:

10.09.2018 godz 10.00- 12.00

CK s 207

dr Narodowska Joanna

22.06, godz. 9.00-10.30, pok. 316 CH

Egzamin “Przestępczość gospodarcza” BW 2 rok st. stacjonarne - 22 czerwca, godz. 11:00, sala 316 CH.

dr Naumowicz Kamila

15 czerwca godz. 17:00 s. 312 CH

29 czerwca godz. 11:30 s. 312 CH

14 września godz. 11:30 s. 312 CH

Obrony: 29 czerwca godz. 12:30 Inkubator

dr Nawacki Maciej

22.06, 28.06., 7.09. i 14.09. godz. 15.00 pok. 312 BU

mgr Olczak Kamil

dr Opalska-Kasprzak Agata

Egzamin (I termin) z Logiki prawniczej dla I roku Administracji (niestacjonarni) - 22 czerwca 2018 r. o godz. 17 w Auli Błękitnej.

Egzamin (I termin) z Logiki prawniczej dla I roku Prawa (niestacjonarni) - 22 czerwca 2018r. o godz. 17.30 w Auli Błękitnej.

Konsultacje: 22.06.2018r. godz. 15.30 - 17.00 sala 107 ink.

Egzamin poprawkowy z Logiki prawniczej (niestacjonarni) - 06.09.2018  o godz. 10 - sala 107 ink

11.09.2018 o godz. 9 - sala 107 ink

Konsultacje: 11.09.2018r. godz. 10.00- 12.00 sala 107 ink.

Dr Orłowska-Zielińska Bogna

konsultacje sesja letnia : 21 czerwca, godz. 9.00-10.30, s. 214 lub 212

Biblioteka UWM

sesja poprawkowa: 16 września godz. 8.30 , Biblioteka UWM s. 214.

dr Orłowski Janusz

Konsultacje w sesji letniej pok. 15 CK

19.06.2018, godz. 14.30-15.30

28.06.2018, godz. 12.30-13.30,
04.09.2018 - godz. 10.30-12.00

14.09.2018 - godz. 09.30-11.00,

pok. 15 CK

dr Ossowska-Salamonowicz Dobrochna

Konsultacje w sesji letniej pok 103 Ink.

19.06.2018 - godz. 12.00-13.00,  

29.06.2018 - godz. 09.00 - 10.00,

dr Pachuca-Smulska Beata

29 czerwca 2018 r. (piątek) od godz. 11.30. CK pok. 12​

7 września 2018 piątek godz. 11.00 (CK, p. 12)

dr hab. Pahl Bogumił

dr hab. Palka Przemysław

22.06 i 29.06. godz. 10.00-11.30 BU 304
3.09. Godz. 11.00 i
13.09. Godz. 13.00-15.00

mgr Piątek Marta

dr Pietkiewicz Michał

konsultacje: 03.09, godz. 8.00, p. 120 OB

prof. dr hab. Pływaczewski Wiesław

22.06, godz. 9.00-10.30, pok. 316 CH

dr Polaczuk Paweł

dr Prusinowski Piotr

18 czerwca 2018 r. godzi. 8:10-10:00

dr Pruszkiewicz-Słowińska Katarzyna

mgr Przybyłowski Damian

dr Przybyszewska-Szter Bogna

dr Puczkowski Benedykt

20 czerwca - godz. 17,00, gabinet 312 BU

4 września - godz. 15,00, gabinet 312, BU

dr Romaniuk Paweł

Konsultacje w sesji letniej:

1. 20 czerwca 2018r., godz. 17.00-18.30, pok. 108, ul. Obitza 2

2. 27 czerwca 2018r., godz. 17.00-18.30, pok. 108, ul. Obitza 2

 

Konsultacje w sesji poprawkowej:

1. 04 września 2018r., godz. 17.00-18.30, pok. 108, ul. Obitza 2

2. 11 września 2018r., godz. 17.00-18.30, pok. 108, ul. Obitza 2

dr Romańczuk-Grącka Marta

Konsultacje:

21.06 godz 10.00-11.30

25.06 godz 11.30-13.00

Sesja poprawkowa:

07.09 godz 11.30-13.00

dr Rotkiewicz Agnieszka

22.06.2018 r. godz. 10-11 s. 204 Inkubator

10.09. 2018 r. godz. 16.30-17.30 s. 204 Inkubator

Egzaminy poprawkowe:

I poprawa: sobota 8 sierpnia 2018 r.  godz. 11 s. 204 Inkubator egzamin z przedmiotu: Postępowanie administracyjne (BLZ 1)

II poprawa: piątek 14 września  godz. 17 s. 204 Inkubator przedmiot: Postępowanie administracyjne (BLZ 1)

z przedmiotu Postępowanie sądowoadministracyjne:

I poprawa: poniedziałek 10 września 2018 r. godz. 16.30 s. 204 Inkubator (AMD1 i AMDK1)

II poprawa : piątek 14 września  godz. 17 s. 204 Inkubator (AMD1 i AMDK1)

ks. dr hab. Różański Mieczysław, prof. UWM

Konsultacje w sesji pok. 7 Ink.

27.06. godz. 13:00-14:00

07.09. godz. 10:00-11:00

14.09. godz. 10:00-11:00

dr Rzewuska Magdalena

28.06.2018 r. godz. 9.00-10.00, s. 11 CK

3.09.2019 r. godz. 10.00-11.00, s. 11 CK

dr hab. Rzewuski Maciej

Konsultacje: 20 czerwca 2018 r., godz. 15.00-16.30,
- 5 września 2018 r., godz. 15.00-16.30, p. 13 CK
Egzamin z przedmiotu "Postępowanie cywilne II" dla studentów 4 roku Prawa niestacj. - 23 czerwca 2018 r, godz. 10.00, s. 13 w CK

dr Salamonowicz Marek

18.06.2018 r. godz. 12.00-13.30, sala 12 CK

25.06.2018 r. godz. 12.00-13.30, sala 12 CK

5.09.2018 - Środa, godz. 13.00-14.30, sala 12 CK

11.09.2018 - wtorek, godz. 13.00-14.30, sala 12 CK

dr Seroka Martyna

18 czerwiec, 25 czerwiec, 3 września, 10 września - zawsze godz. 16.00-17.30 sala 106 Obitza

Egzaminy w sesji letniej (za prof. Majera)

Wybrane zagadnienia polityki społecznej

Dzienne 11 czerwca godz. 9.45 pok. 106 OB

zaoczne 2 czerwca godz. 10.00 pok. 106 OB

mgr Skolimowska Anna

Konsultacje w sesji pok. 207 Ink.

21.06.2018 r. -11:30-13:00

28.06.2018 r. - 11:30-13:00

dr Skonieczek Andrzej

19.06 godz.10.00 - 11.30

11.09 godz. 10.00 - 11.30, 312 BU

dr hab. Skóra Agnieszka, prof. UWM

dr Słyszewska Joanna

mgr Sobotko Paweł

dr Sokalska Edyta

Egzamin: 

Powszechna Historia Państwa i Prawa I r. Prawo stacjonarne Aula Błękitna CK w dniu 26.06.2018 w godz. 12.00-15.00 - I termin (egzamin pisemny)

II termin 04.09.2018 (egzamin pisemny) godz. 10.30-11.30 Inkubator s. 07

III termin 04.09.2018 (egzamin ustny)godz. 11.30-12.30 Inkubator s. 07

Konsultacje:

26.06.2018 (wtorek) godz. 10.00-11.30 (pok. 208 Inkubator)

26.06.2018 godz. 15.00-16.00 (pok. 208 Inkubator)

dr hab. Solodow Denis

konsultacje w sesji: 22.06. o 9.00 s. 204 CK; 26.06. o 13.00 s. 204 CK;

Konsultacje:

10.09.2018 godz 10.00- 12.00

CK s 207

dr hab. n. med. Sołtyszewski Ireneusz

Egzamin:

Medycyna sądowa Prawo II rok

I termin 22.06.2018 w godz. 13.00 -14.00 (egzamin pisemny) s. 207 CK

II termin 3.09.2018 w godz. 9.30- 10.30 (egzamin ustny) s. 207 CK

III termin 3.09.2018 w godz. 13-14.30 (egzamin ustny) s. 207 CK

Konsultacje:

22.06.2018r. w godz. 14.00 - 15.30 sala 206 CK.

Konsultacje:

10.09.2018 godz 10.00- 12.00

CK s 207

dr Starzyński Piotr

Konsultacje p.121 Obitza 2

19 czerwca, godz. 16:00,

21 czerwca godz. 15:00,

3 września, godz. 16:00,

10 września, godz. 16,

mgr Stelmaszyńska Marta

------

dr Szczechowicz Adrianna

dr hab. Szczechowicz Jarosław

egzamin postępowanie cywilne

 26 czerwca 2018 r. godz. 17 s .,

konsultacje w czwartki godz 17

dr hab. Szczechowicz Krystyna

terminy konsultacji:

21.06.2018 r., godz. 17.00 -18.00, sala 5 CK

03.09.2018 r., godz. 9.00-10.00, sala 107 INK

dr Szostak Robert

prof. zw. dr hab. Szpoper Dariusz

Egzamin z Historii prawa polskiego dla Prawa Stacjonarnego

18.06.br. godz. 11.00 s. 114 Ob. 2

Konsultacje

18.06.br., godz. 11.30-12.30  s. 115 Ob. 2

6 września 2018 r. (czwartek) w godz. 10.00-11.30 (p. 115 OB).

ks. prof. dr hab. Sztychmiler Juliusz

dr  hab. Szwejkowska Małgorzata, prof. UWM

Konsultacje

piątek 31.08 od 9.45-11.15 Ob. 2

Czwartek 6.09 od 9.45-11.15 Ob. 2

dr Szymańska Urszula

dr Świętoń Adam

Egzamin z Prawa Rzymskiego odbędzie się w dniu 27. 06 (środa). Początek egzaminu o godzinie 9.00 (czas 1.5 h). Zapraszam do Auli Karmazynowej (osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery A-N) i Auli Błękitnej (osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery O-Z)

Podaję terminy egzaminów z Prawa rzymskiego II

I termin     27.09 godz. 9.00 (A.  Błękitna i Karmazynowa)

II termin (I poprawkowy) 7.09 godz. 15.00 (A. Błękitna i Karmazynowa)

III termin (II poprawkowy)  5.09 godz. 10.00 (A. Błękitna)

 

Konsultacje w sali 208 INK

 27.06 godz., 11.00

7.09   godz. 13.30

15.09 godz.8.30

dr Tarkowski Mikołaj

Konsultacje 26.06.18 godz. 9:30-11:00

14.09  godz. 10:30-12:00

mgr Tymieniecka - Cichoń Adrianna

dr Tyrakowski Marek

dr Wawrzusiszyn Andrzej

21.VI - godz. 11.00-12.30  OB, p.111

23.VI - godz. 9.00 -10.30  OB, p.111

5.IX  - godz. 9.00 -10.00  OB, p.111

dr Werbel-Cieślak Marta

mgr Wójcicka Marta

dr hab. Zębek Elżbieta, prof. UWM

egzamin 4JP z przedmiotu

Prawo ochrony środowiska - 20.06 godz. 9-12 p. 310 CH

kons.: 20.06, 27.06, 3.09 i 7.09. godz. 9-12 p. 310 CH

dr Zgajewska - Rytelewska Ewelina

--------

dr Zieliński Jacek

Zwolnienie

dr Zienkiewicz Adam

Konsultacje w sesji pok. 103 Ink.

21.06.br. godz.16.00-17.30

06.09.br. godz.16.00-17.30

Dr hab. Zięty Jakub

dr Ziniewicz Monika

Konsultacje w sesji letniej.

22.06.2018 godzina 11,30 pok. 107 ob.

01.07.2018 godzina 8,30 pok. 107 ob.

08.06.2018 godzina 15,00 pok. 107 ob.

09.06.2018 godzina 8,30 pok. 107 ob.

13.09.2018 godzina 13.00 pok. 107 ob.

dr Ziółkowska Krystyna

1) 23.06.2018r. godz. 9-10.30

2) 26.06.2018r. godz. 9-10.30

3) 4.09.2018r. godz. 9-10.30 CH 312 konsultacje i egzamin poprawkowy

dr hab. Żywucka-Kozłowska Elżbieta

Sesja: 18 czerwca i 2 lipca - p. 107 ink, godz. 11- 12

Sesja poprawkowa: 16 września  p. 107 ink, godz. 11- 12

 

Mgr Aszkiełowicz Piotr

Mgr Bagińska Izabela

Mgr Anna Cekała 

Mgr Aleksandra Chwaluczyk

Mgr Dąbkowska Natalia

Mgr Michał Gornowicz

Mgr Michał Grzeszczyk

Mgr Herman Piotr

Mgr Iga Jaroszewska

Mgr Patryk Jarosz

Mgr Karol Jędrzejczyk

Mgr Jóźwiak Edyta

Mgr Kałędek Natalia

Mgr Kacper Milkowski

Mgr Kopczyński Wojciech

Mgr Katarzyna Kowalska

Mgr Anna Kledyńska

Mgr Kamil Kołodziejczak

Mgr Kudrzycka Aleksandra

Mgr Kulbacka-Burakiewicz Natalia

Mgr Damian Michalski

Mgr Michalski Grzegorz

Mgr Milkowski Kacper

Mgr Piątek Marta

Mgr Natalia Plona

Mgr Sajkowska Magdalena

Mgr Skorek Piotr

mgr Stanecki Łukasz

Mgr Łukasz Szumkowski

Mgr Sadżuga Roksana

Mgr Sas Róża

Mgr Śmiałek Paweł

Mgr Arkadiusz Tomczyk

Mgr Sikorska Julita

Mgr Wichrowski Filip

Mgr Zając Maciej

Mgr Maciej Zwierzchowski