KHÓA 1 KINH TẾ LÂM NGHIỆP

Trung học Lâm Nghiệp Trung Ương 4

____________________________________________________________________________________

Họp Mặt Truyền Thống Lần thứ 20

KTLN K1 ngày 12/2/2017 tại nhà hàng 18E Đại lộ Bình Dương

XEM ẢNH

HỌP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

  CHIA TAY THẦY PHẠM BÁ HANH, NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CS 2    

(trong niên khóa đầu tiên 1976-1977 trường đặt tại NLS Bình Dương với tên gọi         TH Lâm Nghiệp Trung Ương 4. Từ NK thứ 2 trường dời về Trản

XEM ẢNH

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 18                              

LỚP KINH TẾ KHÓA 1 TRƯỜNG LNTƯ 4  NGÀY 8-3-2015

XEM ẢNH

HỌP MẶT LẦN THỨ 17 KHÓA 1 KTLN

16/2/2014

XEM ẢNH

Họp Mặt Lần thứ 15 học sinh Khóa 1 Kinh Tế

Trung học Lâm Nghiệp Trung Ương 4, ngày 12-2-2012

XEM ẢNH

Họp Mặt cựu học sinh khóa 1 Kinh Tế Lâm Nghiệp

Trường Trung học Lâm Nghiệp TW 4 lần thứ 14

20/2/2011

XEM ẢNH

Họp Mặt Lớp Kinh Tế Lâm Nghiệp Khóa 1

17/3/2010 TẠI TÂN AN 

XEM ẢNH