Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради

Відділ  освіти Марганецької міської ради

Комунальна установа «Марганецький міський методичний кабінет»

Марганецької міської ради

Погоджено:

Начальник відділу  освіти

_____________В.В.Кострикіна

Погоджено:

Ректор КВНЗ «ДАНО» ДОР

_____________ В.В. Сиченко

Затверджено:

Завідувач  міським методичним кабінетом

_____________  О. М. Гуськова

Схвалено:

методичною радою,  

протокол від                          №  

План роботи

комунальної установи «Марганецький міський методичний кабінет

Марганецької міської ради Дніпропетровської області»

на 2018 -2019 навчальний рік

м. Марганець

2018

ЗМІСТ

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

1.1.Структура КУ «Марганецький міський методичний кабінет». . . .. . . . . . . . . . . .

27

1.1.2.Циклограма роботи КУ «Марганецький міський методичний кабінет». . . . . .

27

1.2. Засідання ради КУ «Марганецький міський методичний кабінет»

28

1.3. Засідання методичної ради. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

1.4. Апаратне навчання методистів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників КУ «Марганецький міський методичний кабінет». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.1. Науково-методичне забезпечення реалізації державних програм. . . . . . . . . . . .

30

2.2. Науково-методичне забезпечення реалізації регіональних програм. . . . . . . . . .

30

2.3. Науково-методичне забезпечення реалізації міських програм. . . . . . . . . . . . . .

31

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КУ «МАРГАНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            

31

3.1. Участь у наукових конференціях, круглих столах,семінарах, форумах. . . . . . .

31

3.1.1. Заходи міжнародного та всеукраїнського рівнів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

3.1.2. Обласні науково-практичні конференції, круглі столи. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

3.1.3. Міські семінари-практикуми, круглі столи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3.2. Експертно-аналітична діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.2.1.Рецензування освітніх програм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.3. Розробка посібників, рекомендацій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.3.1. Підготовка мультимедійних посібників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.3.2.Розробка організаційно-методичних, інструктивно-методичних рекомендацій для педагогічних працівників, заступників директорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

IV. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. . . .

38

4.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю. . .

38

4.2. Координація дослідно-експериментальної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.2.1. Всеукраїнського рівня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.2.2. регіонального рівня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.2.3. міського рівня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4.3. Науково-методичний супровід та координація роботи експериментальних навчальних закладів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.4. Впровадження інновацій, проектна діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.5. Оновлення та створення банку даних інновацій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

V. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

5.1.Методичні наради для заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

5.2. Методичні наради для заступників директорів з НВР у початковій школі. . . .

43

5.3. Інструктивно-методичні наради з керівниками шкільних та міських методичних об’єднань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

5.4. Інструктивно-методичні наради для практичних психологів. . . . . . . . . . . . . . .

45

5.4.1.Робота шкільних методичних об’єднань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

5.4.2.Методичні засідання, круглі столи, інформаційно – методичні наради, майстер - класів для практичних психологів ДНЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

5.4.3. Методичні засідання, круглі столи, інформаційно – методичні наради, майстер - класів для практичних психологів ЗНЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

5.5. Методичні наради для педагогів-організаторів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

5.6. Методичні наради для шкільних бібліотекарів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

5.7. Надання методичної допомоги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

VІ.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

6.1. Науково-методичний супровід професійного зростання педагогів. . . . . . . . . . .

48

6.1.1. Школа адаптації молодого вчителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

6.1.2. Міські тренінги, майстер-класи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

6.2. Проведення конкурсу «Учитель року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6.3. Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів міста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6.4. Творчі групи, майстерні, педагогічні школи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

6.5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми та молоддю. . .

52

6.5.1.Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю. . . . . . . .

52

6.5.2. Проведення Всеукраїнської олімпіади з навчальних дисциплін, інтелектуальних конкурсів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

6.6. Науково-методичний супровід виховної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

6.7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

6.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

6.9. Науково-методичний супровід освітніх округів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

6.10. Вивчення стану науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста  (тематичні перевірки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

VIІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МІСТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

7.1. Науково-методичний супровід інформатизації освіти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

7.2. Науково-методичний супровід підвищення інформаційної компетентності педагогів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

7.3. Розбудова єдиного освітнього простору міста. Упровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

7.4. Упровадження Інтернет-технологій в освітній процес міста. . . . . . . . . . . . . . . .

60

VIІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ В МІСТІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

8.1.Моніторинг освітньої діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

8.1.1. Участь у моніторингових дослідженнях всеукраїнського рівня. . . . . . . . . . . .

61

8.1.2. Участь у моніторингових дослідженнях регіонального рівня. . . . . . . . . . . . .

61

8.1.3. Проведення моніторингових досліджень міського рівня. . . . . . . . . . . . . . . . .

61

8.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень у місті.. . . . . . . . .

62

8.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання. .

62

ІХ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ УЧНІВСЬКИХ ЗАХОДІВ

63

9.1.  Олімпіади в основні та старшій школі…………………………………………..

63

9.2.  Олімпіади в початковій школі …………………………………………………..

64

9.3.  Міські учнівські заходи…………………………………………………………..

54

Х. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

10.1.Плануються публікації у фахових регіональних виданнях, Інтернет-просторі……………………………………………………………………………………

65

10.2. Виставкова діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

ВСТУП

Комунальна установа «Марганецький міський методичний кабінет Марганецької міської ради  Дніпропетровської області» упродовж  звітного періоду  здійснювала  методичний супровід і реалізацію основних напрямів розвитку й функціонування системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста, зокрема профільного навчання, моніторингових досліджень з актуальних проблем; забезпечувала професійний розвиток педагогічних працівників  навчальних закладів шляхом запровадження різних форм організації методичної роботи у міжкурсовий період.

Навчальна, наукова та методична робота комунальної установи «Марганецький міський методичний кабінет Марганецької міської ради  Дніпропетровської області» здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції «Нова українська школа»,  Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), інших нормативно-правових актів в галузі освіти, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України в тому числі Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування і  рішень колегії відділу  освіти Марганецької міської ради та методичної ради міського методичного кабінету. 

Методичний кабінет  у своїй діяльності керується Cтатутом комунальної установи «Марганецький міський методичний кабінет Марганецької міської ради  Дніпропетровської області», затвердженим рішенням Марганецької міської ради від 25.08.2016 №.451- 13/VІІ.

Діяльність комунальної установи «Марганецький міський методичний кабінет Марганецької міської ради  Дніпропетровської області» у звітний період була орієнтована на виконання таких пріоритетних завдань:

- забезпечення науково-методичного супроводу реалізації Всеукраїнського проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», завдань обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти», інформаційно-освітніх проектів;  

- оновлення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, забезпечення їх освітніх потреб у професійному зростанні;

-  науково-методичний супровід конкурсів професійної майстерності педагогів міста;

-   апробація сучасних форм роботи з педагогічними кадрами, науково-методичний супровід атестації педагогічних працівників;

-  створення умов для розвитку персональної освітньої траєкторії розвитку педагогів;

-  забезпечення формування медіа-інформаційної компетентності сучасного вчителя;

- розвиток єдиного освітньо - інформаційного простору міста, застосування хмарних технологій у діяльності закладів освіти;

-   удосконалення форм мережевої взаємодії в організації освітньої комунікації;

-  забезпечення науково-методичного супроводу та координації інноваційної та дослідно-експериментальної роботи в закладах освіта;

- науково-методичне забезпечення організації виховної роботи в навчальних закладах, національного та військово-патріотичного виховання;

-   створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, її самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.

Питання реалізації пріоритетних завдань міського методичного кабінету розглядалися на засіданнях методичної ради (проведено 7 засідань). З метою якісного надання освітніх послуг  були затверджені план  роботи КУ «Марганецький міський методичний кабінет» на 2017-2018 навчальний рік та плани роботи міських методичних об’єднань, творчих груп, різних шкіл педагогічного зростання, проведено  захист варіативної частини робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,  заслухано стан виконання закладами освіти міста «Інструкції про порядок комплектування та облік підручників  і навчальних посібників у закладах освіти».  Розглядались підсумки  проведення масових педагогічних та учнівських заходів у 2017-2018 н. р. та їх особливості у 2018-2019 навчальному році, питання реалізації завдань ІІІ етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», організації навчально-виховного процесу та особливості викладання навчальних предметів,   експериментальної та інноваційної діяльності навчального закладу, індивідуального навчання для дітей з особливими освітніми потребами у 2017-2018 навчальному році.

З метою організації системної роботи з підвищення професіоналізму, майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації розглянуто стан впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація», презентацію заходів з методичного  супроводу проведення атестації педагогічних кадрів та  стажування молодих спеціалістів, затверджено склад міських експертних груп згідно з наказом відділу освіти «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників навчально-виховних закладів у 2017 році», опрацьовано вимоги з оформлення матеріалів на конкурс «Учитель року»: підготовка експертних матеріалів, проведення майстер-класів та підсумки участі у ньому педагогів міста, схвалено 8 методичних розробок  учителів, що атестуються  на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», підведені підсумки участі керівників гуртків в конкурсі «Джерело творчості». Значна  увага приділялася моніторинговій діяльності,  зокрема було розглянуто питання розробки і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі; моніторингу організації освітнього процесу  в 1-х класах загальноосвітніх  навчальних закладів  міста в умовах модернізації змісту початкової освіти, моніторингу профільного та поглибленого вивчення предметів у закладах освіти у  2017-2018 н. р., моніторингу динаміки розвитку та змін, станів декомпенсації в учнів з психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання; кількісного та якісного  облікового   моніторингу учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів з порушеннями розвитку,  щодо планування мережі корекційних груп, класів у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2018-2019 н.р.; моніторингу  виконання  програми «Курс. Школа» у загальноосвітніх навчальних закладах щодо своєчасного  оновлення бази даних, ведення електронних журналів та щоденників. Також аналізу підлягали питання організації та проведення ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін. Так, у  2017/2018 навчальному році було проведено 17 міських учнівських олімпіад у яких взяли участь 560 учнів із усіх закладів загальної середньої освіти міста. з яких 173 учні-переможці (ІІ етапу Всеукраїнських) предметних олімпіад: І місце посіли – 57 учнів, ІІ місце – 58 учнів, ІІІ місце – 58 учнів.  Найбільшу масовість проявили школярі в олімпіадах із англійської мови (115 учнів), математики (62 учня), фізики (49 учнів), історія та біологія  (39 учень), української мови та літератури (38 учнів), хімія та географія (37 учнів), правознавство (29 учень). Найбільш активними у міському етапі олімпіад були учні Марганецької  гімназії, СПМШ № 11, СЗОШ №2, СЗОШ№9, НВК «Ліцей  - СЗШ №10», найменше - учні НВК «МЗОШ №5 – ДНЗ», ЗОШ №7 та ЗОШ №12.

173 учасники  міського етапу олімпіад стали переможцями, серед них: І місце посіли – 57 учнів, ІІ місце – 58 учнів, ІІІ місце – 58 учнів.

Найбільшу кількість загальнокомандних призових місць здобули учні СПМШ № 11, СЗОШ №9, НВК «Ліцей №10» та Марганецька гімназія. Суттєво знизили  результативність учні  Гуманітарної гімназії,СЗОШ №2 та ЗОШ №3 та показали низький результат учні ЗОШ №  12, НВК «МЗОШ №5 _ ДНЗ» та ЗОШ №7.

Учні 8 шкіл міста прийняли участь в обласному етапі олімпіад – Гуманітарна гімназія (олімпіада з української мови, хімії та астрономії), СЗОШ №2 ( олімпіади англійська мова, історія, німецька мова, екологія та економіка), ЗОШ №3 (історія, правознавство, біологія), НВК «МЗОШ №5 – ДНЗ» (трудове навчання дівчата), Марганецька гімназія (історія, трудове навчання-хлопці, хімія, географія, екологія, економіка та біологія), СЗОШ №9( астрономія, фізика, математика, інформатика, інформаційні технології), НВК «Ліцей – СЗШ№10» (російська мова, французька мова, географія, математика) та СПМШ №11 (українська мова, хімія, астрономія, географія, фізика, біологія, математика та інформаційні технології).

Активну роботу було проведено з   організації позашкільної освіти, яку в місті представляють 4 заклади позашкільної освіти в діяльності, яких залучено 1700 учнів. За період 2017-2018 навчального року керівниками закладів та їх працівниками було проведено близько 160 заходів у яких залучено понад 2230 вихованців. Серед, яких найбільш масштабними були:

У 2017 – 2018 навчальному  році один з вихованців «Центру науково-технічної творчості» -   Владислав Клименко став першим серед юніорів на чемпіонаті світу, що проходив  у США з вільнолітаючих авіамоделей для закритих приміщень. Центр сьогодні - це осередок науково - технічної творчості в місті, який поширює та популяризує позашкільну освіту через проведення масових майстер - класів, творчих майстерень, робіт дитячого телевізійного проекту "Світ дитинства", різноманітних конкурсів, змагань та виставок для учнівської молоді.

Велику увагу у нашому місті приділяється екологічному вихованню та науковому дослідництві, яке представлене роботою Еколого-натуралістичного центру. Незмінним керівником якого є Четверикова Олена Миколаївна (нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Василь Сухомлинський»). Вихованці центру активні учасники  та переможці Всеукраїнських, обласних та міських заходів екологічного напряму. В закладі реалізується програма безперервної екологічної освіти та виховання. Працює одна із кращих в області Галерея кімнатних рослин, краєзнавчий музей «Музей хліба», живий куточок. Вихованці центру   навчаються основам наукового дослідництва, залучаються до роботи  МАН.

Одним із основних питань позашкільної освіти є науково дослідницька РОБОТА ІЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  через залучення їх до Малої академії наук України. Координаційним центром  науково-дослідницької роботи з учнями є Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради».

У 2017-2018 н.р. за списками затвердженими наказами МАН із м. Марганця зараховано до навчання в МАН І та ІІ курсу навчання 44 учні. І року навчання- 15, другого року навчання – 29. за  відділеннями:

          На Конкурс у  І турі 2017-2018 н.р. було представлено 7 науково-дослідницьких робіт з секцій: експериментальна фізика, сучасних біотехнологій та історії України. Під час захисту члени журі оцінювали аргументацію вибору та розкриття теми дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника, чіткість, логічність, лаконічність викладу матеріалу з теми дослідження, повноту, вичерпність відповідей, культуру мовлення, доцільність, якість і вміння використовувати технічні засоби. 

До участі у ІІ турі було рекомендовано 5 юних науковців:

Результати ІІ туру конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 з/п

ПІБ

Заочне

оцінювання

 робіт

Базова

дисципліна

Захист

Сума

Місце

Відділення екології та аграрних наук

Бєляєва Катерина

17

22,5

46,5

86

І

Єрьоменко Аліна Юріївна

19

15

40

74

Пелипець Єлизавета Ігорівна

19

14,5

45,5

79

ІІІ

Відділення фізики і астрономії

Лебідь Данііл

16

6

37

59

Гордієнко Владислав

16

11

30

57

Вихованці ПНЗ щороку не тільки активні  учасники, а й переможці  обласних, Всеукраїнських,   Міжнародних конкурсів.

Вихованці ЗПО щороку не тільки активні  учасники, а й переможці  обласних, Всеукраїнських,   Міжнародних конкурсів.   Вихованці закладів позашкільної освіти взяли участь: у 37-ми  обласних конкурсах, це  285 учасників, з них 147 переможців; у 21-му  Всеукраїнському -  95 учасників, 35 переможців; у 2-х   Міжнародних -  10 учасників,  5 переможців.

ЕНЦ: Велику увагу у нашому місті приділяється екологічному вихованню та науковому дослідництві, яке представлене роботою Еколого-натуралістичного центру. Вихованці центру активні учасники  та переможці Всеукраїнських, обласних та міських заходів екологічного напряму.

Рівень

К-ть учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Загальна к-ть призових місць

Міські заходи

135

51

16

1

68

Регіональні та обласні заходи

43

31

14

5

60

Всеукраїнські

заходи

3

-

1

2

3

Пять вихованців  ЕНЦ навчалися у обласній Природничій школі (обласне творче об’єднання обдарованих учнів), Випускники  обласної  Природничої  школи учнівської  молоді 2018 року у ІІ турі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт посіли: три призових місця

В закладі реалізується програма безперервної екологічної освіти та виховання. Працює одна із кращих в області Галерея кімнатних рослин, краєзнавчий музей «Музей хліба», живий куточок. Вихованці центру   навчаються основам наукового дослідництва, залучаються до роботи  МАН, обласної та Всеукраїнської Природничої школи

Досягнення педагогічних працівників ЕНЦ:

 Діти здобувають позашкільну освіту  у теплих 7 навчальних кабінетів. Для  профільного навчання в закладі функціонують  найкраща в області Галерея кімнатних рослин, краєзнавчий музей «Музей хліба», живий куточок з декоративними тваринами та акваріумними рибками, конференційна зала.

ЦКПР:  

Рівень

К-ть учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Загальна к-ть призових місць

Міські заходи

316

20

17

-

37

Регіональні та обласні заходи

125

15

4

4

23

Всеукраїнські

заходи

62

7

9

3

19

Міжнародні

заходи

4

1

2

-

3

ЦНТТ: Центр сьогодні - це осередок науково - технічної творчості в місті, який поширює та популяризує позашкільну освіту через проведення масових майстер - класів, творчих майстерень, робіт дитячого телевізійного проекту "Світ дитинства", різноманітних конкурсів, змагань та виставок для учнівської молоді.

Рівень

К-ть учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Загальна к-ть призових місць

Міські заходи

59

44

8

5

57

Регіональні та обласні заходи

117

32

16

16

64

Всеукраїнські

заходи

20

5

2

6

13

Міжнародні

заходи

6

1

-

-

1                        

У цьому році Владислав Клименко став першим серед юніорів на чемпіонаті світу, що проходив  у США з вільнолітаючих авіамоделей для закритих приміщень.

Методичні досягнення педагогів ЦНТТ:

Обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково - технічної та художньо  -  естетичної творчості  серед педагогів ПНЗ:

Позашкільні заклади координують роботу освітніх закладів з питань забезпечення участі учнів шкіл міста та вихованців в заходах міського, обласного, всеукраїнського рівнів у тісній взаємодії  з батьками гуртківців, громадськістю та  організаціями міста.

Марганецький міський центр трудової підготовки учнівської молоді - державний комунальний навчальний заклад, який входить до системи професійно-технічного навчання І рівня акредитації забезпечує рівний доступ учнівської молоді до здобуття допрофесійної та професійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Особлива місія центру - професійна підготовка молоді до життя. Навчанням у ЦТПУМ охоплено 334 учні.

        Здобуті знання та практичні навички на уроках теоретичного та виробничого навчання учні демонструють на конкурсах під час  проведення тижнів професійної майстерності з усіх професій. Такі заходи сприяють розвитку інтересу до обраної професії.

Дитячий Зразковий хореографічний ансамбль «Браво» НВК «Ліцей-СЗОШ № 10» (керівник Бєліч Тетяна Григорівна) протягом 24-х років здійснює велику виховну роботу з вивчення народних свят, обрядів, історії українського народу. Колектив вивчає кращі зразки професійних колективів України і пропагує їх шанувальникам народної хореографії.

Колектив відвідують 110 чоловік,  дівчаток та хлопців віком від 6-ти до 17-ти років. Дитячий хореографічний ансамбль «Браво» - багаторазовий переможець та лауреат міських, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та фестивалів.

Колектив веде велику концертну діяльність, виступаючи на підприємствах міста, бере активну участь у міських культурних заходах. Проводить для учнів міста відкриті уроки – концерти, розповідаючи про історію створення народних танців, їх різноманітність та сучасність.

      Працювати з обдарованими дітьми, що вкрай необхідно і важливо, повинні вчителі високого рівня професійно-педагогічної компетентності. На думку багатьох педагогів, готовність учителя базується на сукупності спеціальних знань і вмінь та стійкому вмотивованому бажанні здійснювати цю діяльність, і визначається такими компонентами як позитивна мотивація, високі моральні та професійні якості.

Особливо слід відзначити роботу методичного кабінету в організації та проведенні  ЗНО 2018 та ДПА 2018 року. Методистами було організовано та проведено наради   для керівників та заступників закладів освіти міста, консультації для вчителів предметників, проведені засідання творчих груп та методичних об’єднань, на яких обговорювалися нові вимоги в проведенні ЗНО, ДПА, були розроблені методичні рекомендації на допомогу вчителю та учню в підготовці ЗНО, ДПА.

У ЗНО в 2018 році взяли участь 199 випускників закладів загальної середньої освіти.

Порівняльний аналіз участі випускників у ЗНО

Кількість учасників ЗНО зменшилася з української мови, історії України, англійської мови, навпаки збільшилася з географії, хімії, майже не змінилася з фізики, математики. Але тенденція до вибору навчальних предметів є сталою, великої різниці немає.  

       

Результати свідчать, що знизився процент учнів, які не подолали поріг «склав – не склав» з англійської мови, біології, фізики; підвищився процент учнів – з математики, хімії, географії, а з історії України, української мови значно підвищився. Ці показники красномовно говорять про низький рівень знань з історії України, хімії, математики – кожен п’ятий учень не пройшов поріг.

       

У порівнянні з минулими роками значно збільшився відсоток учнів, які отримали 160-200 балів з англійської мови, біології, кращими є результати з фізики, української мови. Але знову з математики, історії України, хімії, географії результати знизилися. Рівень знань учнів, які проходили ЗНО з цих предметів, на низькому та середньому рівнях. Такі результати є предметом обговорення на методичних предметних об’єднаннях, з розробкою конкретних дієвих заходів.

Уже другий рік поспіль учні 11 класів державну підсумкову атестацію складають у формі зовнішнього незалежного оцінювання з усіх трьох предметів.

Результати ДПА (у формі ЗНО)

 2017 – 2018 навчальний рік

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

%

%

%

%

Українська мова

199

12,06

35,18

37,69

15,08

Історія України

140

5,71

58,57

30,0

5,71

Математика

88

12,5

48,86

29,55

9,09

Аналізуючи результати ДПА у контексті реалізації профільної освіти, можна зробити висновки стосовно підтвердження обраного закладом освіти профілю навчання та його результативністю.

Історичний профіль

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

%

%

%

%

Історія України

53

3,77

62,26

30,19

3,77

Історія України

Якість %

Найкращі показники

Іноземна філологія (СШ №2),

Економічний (Марганецька гімназія)

78,54

75,0

профіль

Історичний (Гуманітарна гімназія,  ЗОШ №3, НВК «Ліцей – СЗОШ №10» , 11-Б)

33,96

Математичний профіль

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

%

%

%

%

Математика

26

15,38

26,92

38,46

19,24

Математика

Якість %

Найкращі показники

Іноземна філологія (СШ №2),

Інформаційно-технологічний (СЗОШ №9)

50,0

57,15

профіль

Математичний (ПМШ №11)

57,7

Економічний профіль

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

%

%

%

%

географія

7

0

42,85

42,86

14,29

математика

5

0

80,0

20,0

0

Географія

Якість %

Найкращі показники

Іноземна філологія (СШ №2),

100

профіль

Економічний (Марганецька гімназія)

57,15

Іноземна філологія

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

%

%

%

%

Англійська мова

15

0

13,33

40,0

46,67

Англійська мова

Якість %

Найкращі показники

Інформаційно-технологічний (СЗОШ №9),

Економічний (Марганецька гімназія)

100

100

профіль

Іноземна філологія (СШ №2)

86,67

Біолого-хімічний  профіль

Навчальний предмет

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

%

%

%

%

Хімія

5

0

0

80,0

20,0

Біологія

6

0

50,0

50,0

0

Хімія, біологія

Якість %

Найкращі показники

Іноземна філологія (СШ №2),

100,0/ 80,0

профіль

Біолого-хімічний

 (НВК «Ліцей – СЗОШ №10», 11-А)

100,0/ 50,0

Українська мова

Високий рівень, %

Найкращі показники

Іноземна філологія (СШ №2),

Економічний (Марганецька гімназія)

Математичний (ПМШ №11)

34,62

25,0

20,69

              Отримані  результати  ЗНО, ДПА випускників  закладів загальної середньої освіти міста змушують замислитися, проаналізувати слабкі сторони, знайти оптимальне рішення для подолання проблем,  обговорити на засіданнях педагогічних рад, шкільних, міських методичних об’єднань  учителів з метою : 

- виявлення чинників, які  сприяли успішному проходженню ЗНО, а особливо тих, які призвели до незадовільних показників;

- вивчення зв’язку між успішністю учня та результатами роботи педагогів;

- інтенсифікації інформаційно-роз’яснювальної роботи на місцях серед учнів 11-х класів про те,  що ЗНО – це вступна компанія, що виявляє здатність випускника   до подальшого навчання у вищому навчальному закладі;

- підвищення якості викладання.

Одним із шляхів задоволення освітніх потреб сучасного учня є  профільне навчання, зорієнтоване на широку диференціацію, варіативність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.  

Профільним навчанням  у 2017-2018 навчальному році було охоплено 100% учнів 10-11 класів, з них 59,5% ( у 2016-2017 н.р. – 78%) навчалися в профільних класах, 39,5 % ( у 2016-2017 н.р. – 22%) -  у класах з поглибленим вивченням предметів.

Забезпечено 63,3 % ( у 2016-2017 н.р. – 42 %) використання варіативної складової робочого навчального плану. 

Рейтинговий показник профілів, %:

№ з/п

Напрями профілізації

2016-2017 н.р.

2017-2018н.р.

1

філологічний  

20,7

22

2

суспільно-гуманітарний

40,6

41

3

природничо-математичний

25

20

4

технологічний

13,7

17

Профільним навчанням  у 2017-2018 навчальному році було охоплено 100% учнів 10-11 класів, з них 59,5% ( у 2016-2017 н.р. – 78%) навчалися в профільних класах, 39,5 % ( у 2016-2017 н.р. – 22%) -  у класах з поглибленим вивченням предметів.

З метою виконання вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти забезпечено стовідсоткове використання інваріантної складової. Години варіативної складової використано на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що забезпечують експериментальну діяльність навчальних закладів, реалізують допрофільну та профільну підготовку учнів,  здійснюють поглиблену спеціалізацію, на факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Забезпечено 63,3 % ( у 2016-2017 н.р. – 42 %) використання варіативної складової робочого навчального плану. 

Рейтинговий показник профілів, %:

№ з/п

Напрями профілізації

2016-2017 н.р.

2017-2018н.р.

1

філологічний  

20,7

22

2

суспільно-гуманітарний

40,6

41

3

природничо-математичний

25

20

4

технологічний

13,7

17

Поглиблене вивчення предметів здійснюється відповідно до Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом   МОН України  від 08.04.2009 № 312. У 2017 році

Рейтинговий показник навчальних предметів, %:

№ з/п

Навчальні предмети

2016-2017

2017-2018

1

математика

95 / 11,9

157 / 15

2

англійська

535 / 67,7

637 / 63

3

біологія

44 / 5,5

64 / 6

4

географія

45 / 5,6

69 / 7

5

історія

23 / 2,8

21 / 2

6

хімія

24 / 3

17 / 2

7

інформатика,обчислювальна техніка

28 / 3,5

56 / 5

Всього

794 учнів / 18 %

1021 учень / 23%

Поглибленим навчанням охоплено 1021 (23%) ( у 2016-2017 навчальному році – 794 (18%) учнів закладів загальної середньої освіти, із них: 637 уч. (62%) вивчають іноземну мову, 157 уч. (15%) - математику, 64 уч. (6%) - біологію,  17 уч. (2%) –  хімію, 69 учнів (7%) – географію, 21 учень (2,5%) – історію, 56 учнів (5%) – основи інформатики та обчислювальної техніки.

Професійна підготовка учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста здійснюється у міському центрі трудової підготовки учнівської молоді з предметів професійного спрямування –15 груп,  290 учнів.

Міський методичний кабінет протягом 2017 – 2018 навчального року координував діяльність  34 міських методичних об’єднань вчителів міста, циклічних предметних комісій, методичних кабінетів навчальних закладів, що сприяло розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу, поширенні передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій. У роботі з педагогічними кадрами акцент зроблено на впровадженні інноваційних методичних формувань: педагогічних шкіл, творчих лабораторій, дослідницьких проектів, управлінських та дидактичних майстерень, фокус-семінарів, педагогічних читань; активних форм організації навчання під час курсів та у  міжкурсовий період. У місті було проведено для педагогічних працівників: 3 конференції та 8 теоретичних  семінарів; 9 семінарів-практикумів; 3 майстер-класи та 1 презентація; 3 круглі столи;  засідання 6 творчих груп,   8 творчих лабораторій, дидактична,  педагогічна, творча майстерні,методичний десант, школи педагогічного зростання, передового педагогічного досвіду, молодого вчителя та резерву керівних кадрів.

Міський методичний кабінет залучає заклади освіти міста до участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках, фестивалях, інших методичних заходах. З кожним роком все більше закладів освіти міста стають учасниками виставок та подають творчі роботи, освітні проекти на конкурси.

Навчальні заклади міста брали активну участь:

Семінари

- для вчителів російської мови та  зарубіжної літератури «Виховання соціальної зрілості учня як визначального фактора життєвого успіху людини»;

- для молодих вчителів іноземної мови «Педагогічна майстерність молодого вчителя»;

- для вчителів української мові і літератури «Формування гуманістичного світогляду, духовного багатства особистості з високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтаціями»;

- для вчителів української мові і літератури «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду соціальної компетентності та громадської активності учнів»;

- для вчителів англійської мови за темами «Професійний розвиток вчителя іноземної мови», «Підготовка учнів до ЗНО»;

 - . Теоретичний постійно діючий семінар для вчителів української мови та літератури «Теоретичні засади соціалізації особистості в умовах розвитку інноваційного суспільства»;

- для вчителів іноземної мови «Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі в процесі вивчення іноземної мови»

Презентації

 «Творчий портрет вчителя, який атестується на присвоєння чи підтвердження вищої категорії,  педагогічного звання».

Круглі столи

- «Криза читання як сучасна проблема світового рівня» - для вчителів - філологів;

- «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості» - для вчителів – філологів;

«Використання інноваційних технологій, ефективних методів, форм і засобів на уроках української мови і літератури, спрямованих на розвиток соціалізації особистості школяра» -  для вчителів української мови і літератури».

Майстер-класи.

1. «Діагностика та психолого-педагогічне вивчення  порушень  розвитку у вихованців дошкільних навчальних закладів».

2. Майстер-класи вчителів, які атестуються на підтвердження вищої категорії та педагогічних звань – 12.

3. Майстер-класи вчителів-учасників конкурсу «Учитель року – 2018» - 5 в номінаціях «Українська мова і література», «Фізика», «Німецька мова», «Фізична культура».

Школи

1. Школа ППД «Ефективний учитель» (керівник  Головачова І.А)

2. Школа педагогічного зростання  «Сучасний урок у початковій школі як форма активного навчання»  (керівник  Крамар Л.А.).

3. «Школа педагогів-організаторів» шкіл міста ( Малишко Є.Г.).;

4. Школа педагогічної майстерності   «Реалізація особистісно зорієнтованої технології навчання» (керівник Мартинюк О.Т.).

5. Школа молодого бібліотекаря ( Малишко Є.Г.).

6. Школа резерву на керівні посади  (Ткаченко Н.В., Волкова О.І.).

7. Школа молодого вчителя ( Ткаченко Н.В., Мулик М. А.).

8. Школа педагогічної майстерності керівників гуртків закладів позашкільної освіти

«Сходинки успіху» (Зимненко П.Ф.)

Творчі групи

1. Вчителів української мови та літератури щодо розробки електронних освітніх ресурсів (уроків) з української мови і літератури для забезпечення рівного доступу до освіти на основі  застосування особистісно зорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини (керівники - Швець Л.П.,Семенюк Т.С.).

2. Вчителів початкових класів «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я молодших школярів як чинник соціалізації особистості» (керівник  Гармаш Ж.В.).

3. Практичних психологів «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації учнів» (Перепьолкіна Я.В.).

4. Вчителів природничих дисциплін «Підвищення ефективності й якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів» (керівник - Копійка О.А.).

5.Вчителів української мови та літератури діяла в рамках обласного науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх», працювала над проблемою «Формування соціальної компетентності  особистості на уроках української мови та літератури» (керівник -  Федорова І.І.).

6.Вчителів української  літератури «Виховання ціннісних орієнтацій на уроках української літератури» (керівник -  Семенюк Т.С.).

7. Вчителів суспільствознавства «Розвиток та формування компетентностей на уроках суспільствознавства» (керівник – Чемересюк Н. Б.)

8. Творчої група керівників наукових товариств  учнів-членів МАН закладів освіти міста «Формування успішної  особистості  шляхом інноваційних компетентностей педагогів та учнівської молоді».

9. «Методика проведення завдань-гештальтів» на уроках української мови і літератури» (керівник Харіна Т.Д., вчитель української мови і літератури ПМШ № 11).

                    Творча лабораторія вчителя

1.  Здійснення компетентнісного підходу на уроках української мови та літератури в умовах впровадження нового Державного стандарту (керівники - Швець Л.П., Харіна Т.Д.).

2. Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів (керівник – Проказа О.М.).

3.Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих   та комп’ютерних технологій (керівник - Семененко О.І.).

4. Освіта для сталого розвитку в дії». Викладання курсів за вибором «Уроки для сталого розвитку» (керівник - Постоєнко О.О.).

5. «Методика викладання літератури в 8 класі за новим Держстандартом» (керівник - Чорнокнижна Л.М.).

6.  «Здійснення компетентнісного підходу на уроках української мови та літератури в умовах впровадження нового Державного стандарту» (керівник - Харіна Т.Д.).

  1.  «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів на уроках математики» (керівник - Нежувака О.А.).

Клуб педагогів-тренерів превентивних проектів

На засіданнях розглянуто питання:

- «Проблеми, питання, які виникли у ході запровадження проекту «Я – моє здоров’я – моє життя» у тренерів-початківців і як їх подолати та вирішити»;

- «Щоб я змінив або удосконалив, проводячи тренінг». Дискусія досвідчених тренерів превентивних проектів.

Дидактична майстерня

«Диференціація навчання – умова розвитку особистості учня» (Федорова І.І, учитель української мови та літератури НВК «Ліцей – СЗШ №10).

           Міський методичний кабінет долучився до  проведення творчих конкурсів:

- Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

- Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

- Всеукраїнського  конкурсу  учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати мої»;

- Обласного конкурсу юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ»; 

«Олімпійський рух»

- Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» ім.. Є. Гладишевського;

- Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея»;

- Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників;

- Обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!»;

- Обласного конкурсу дитячої художньої творчості «Моє Придніпров’я»;

- Обласної виставки науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»

- Обласного конкурсу комп’ютерної графіки      та      анімації;

- Обласному територіальному інтелектуальному конкурсі «Модель майбутнього»;

- Чемпіонату світу з авіамодельного спорту (клас моделей F-I-D);

     У 2017-2018 навчальному році заклади освіти міста взяли участь у 3  Всеукраїнських моніторингових дослідженнях («Моніторингове дослідження мовного середовища в закладах загальної середньої освіти міста», «Моніторинг математичної грамотності», «Освітній моніторинг як сучасний механізм успішного управління  школою»,                                    «Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби»,  моніторингове дослідження стану розвитку інклюзивної освіти в Україні, моніторингове дослідження стану якості новостворених підручників для учнів школи) та у  обласних моніторингах і моніторингових дослідженнях (моніторинг дослідження стану профільної освіти, моніторинг якості самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів, моніторингове  дослідження індивідуального навчання, порівняльне  моніторингове дослідження щодо формування системи внутрішньо шкільного моніторингу якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладів, «Випускники на порозі дорослого життя» серед учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів).  Крім того, здійснено такі міські моніторинги та моніторингові дослідження:

- Моніторинг щодо наповнення електронної бази даних відповідною інформацією про загальноосвітні навчальні заклади;

-  Моніторингове дослідження рівня оволодіння вчителями змісту Державного стандарту та нових навчальних програм;

- Моніторингові дослідження стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів  з української мови;

- Моніторинг самоосвітньої діяльності керівних кадрів навчальних закладів;

- Моніторингове дослідження щодо рівня навчальних досягнень учнів 1-2-3-4-х  класів з української мови (навчання грамоти) та математики;

- Моніторинг результатів участі учнів ЗНЗ у міському та обласному етапах Всеукраїнських предметних олімпіад;

- Моніторинг  щодо достовірності та актуальності баз даних навчальних закладів на порталі ІСУО;

- Моніторингове дослідження  рівня навчальних досягнень з української мови учнів 4-х класів;

- Моніторинг участі учнів 1-4-х у інтерактивних  конкурсах;

-  Моніторинг щодо функціонування єдиного інформаційного простору навчальних закладів;

- Моніторинг участі навчальних закладів у міських, обласних, Всеукраїнських творчих заходах, конкурсах;

-  Моніторинг функціонування позашкільної освіти (станом на 01.06.2017р).

-  Моніторингове дослідження функціонування шкільних бібліотек;

-  Моніторинг якості методичної роботи навчальних закладів.

За сприяння міського методичного кабінету педагоги міста підвищували свою кваліфікацію під час проходження курсів та участі в міжнародних, всеукраїнських, обласних тренінгах, семінарах тощо.  Протягом 2017 року курсову перепідготовку, тренінги та інші форми підвищення кваліфікації пройшов  881 педагогічний працівник       (153%   від загальної кількості, що на 60 % більше, ніж у минулому році), в тому числі :  предметні курси – пройшли 211 педагогів (36 % від загальної кількості, на 7% більше минулорічного, керівники - 12), тренінги – 153 чол. (26%, керівники - 62), семінари – практикуми різних рівнів – 248 (43%, що на 116 чол. більше минулорічного, керівники - 72), по інклюзивній освіті – 26 чол., медіаосвіті – 16. Курсову перепідготовку за індивідуальним планом-графіком пройшли 18 вчителів.  Новою формою самоосвітньої діяльності стали вебінари та «педагогічні протести», які у 2017 році на різних рівнях пройшло 269  педагогів (47%, керівники - 45). Найактивніші – СШ № 2, ЗОШ № 3, СПМШ № 11, МЕНЦ, КЗ «ЦТПУМ», МЦНТТ, де підвищення кваліфікації  складає від 200  до 400%.

Ефективними та цікавими за змістом були курси за програмами: «Методика викладання курсів медіа освітнього спрямування», «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в ДНЗ», «Моніторинг показників життєвої компетентності дошкільників», «Основи здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок», «Соціалізація дітей дошкільного віку», «Використання  прийомів мнемотехніки в корекційній роботі з дітьми ППР»; тренінги: «Інклюзивний  простір. Практичні  кроки»  за  підтримки  Благодійного  Фонду  Порошенка ( пройшли 17 педагогів), «Школа як життєвий світ підростаючої генерації», «Інклюзивна  освіта – рівень  самоосвіти  нації. Досвід.  Перспективи.  Результати», «Розвиток ефективного управління виховною позакласною роботою», «Проектування  діяльності  як  умова  професійного  зростання  педагога»,  за  проектом «Наскрізна  медіаосвіта»; семінари, конференції:  Всеукраїнський науково-практичний семінар  «Рівний доступ до якісної освіти: проблеми впровадження дистанційного навчання школярів», «Розвиток громадянських компетентностей  в умовах загальноосвітньої школи», «Застосування психолого-андрагогічних технологій в методичній роботі психологічної служби»,  міжнародна  науково - методична  конференція  з  медіаосвіти  та  медіаграмотності   «Практична  медіаграмотність:  міжнародний  досвід  та  українські  перспективи»,  «Компетентний  підхід  і  побудова  партнерських  стосунків  між  учасниками  НВП  -  пріоритети  реформування  української  школи», «Науково-методичні  засади створення інноваційної  моделі STEM -  освіти»,  круглий стіл  «Співробітництво  представників  влади,  громади  та  освітян  Дніпропетровщини  з  питань  розвитку   громадського  суспільства  на  місцевому  рівні» та вебінари : «What’s new in the Classroom, Ключові зміни в оновленій навчальній програмі з іноземних мов для 5-9 класів», «Навчання ключовим компетенція», «Плануємо ідеальний граматичний урок», «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи», «Об’єднана територіальна громада та загальноосвітній навчальний заклад: партнери у трансформаційних процесах «Нової української школи», «Модернізація навчально-виховного процесу: проблеми та можливості»,  «Використання різних методів національно-патріотичного виховання під час інтерактивних занять з педагогами, дітьми та молоддю»,  «Україна – це я, це ти, це ми», «Україна – є, була і буде».

 У закладах освіти працює 26 молодих спеціалістів. З метою успішної їх адаптації до роботи в школі, підвищення фахового рівня, формування професійної компетентності, компетентнісної культури, володіння інноваційними педагогічними технологіями навчання і виховання на базі міського методичного кабінету постійно  працює «Школа молодого вчителя»,  яка розрахована на 3 роки:  I рік навчання -  «Школа адаптації молодих вчителі в», першочерговим завданням якої є вивчення запитів молодих педагогів. Виходячи з цього, проводяться різноманітні форми роботи: діагностика на підставі самооцінки вчителя, анкетування, ділова гра, практикуми, тренінги, творчі звіти, консультації. Розглядались наступні теми: «Час спілкування. Розповідь про себе», «Знайомство з обласним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», «Нові вимоги до ведення ділової документації: складання календарних та поурочних планів, оформлення журналів, типи уроків і їх структура», «Актуальні проблеми удосконалення аналітичної культури вчителя». Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності», «Організація ефективного педагогічного спілкування. Методика та прийоми створення успіху як напрямок соціалізації особистості», «Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій», «Від мудрого наставника до творчого молодого майстра» (круглий стіл, підведення підсумків роботи). Розроблені методичні рекомендації щодо самоаналізу уроку, структури різних типів уроків, пам’ятки молодому вчителю, рекомендації щодо підготовки до уроку, а також поради молодому вчителю. II рік навчання - «Школа становлення молодого вчителя» за темою «Ефективний сучасний урок. Шляхи досягнення». Розглядались питання: « Як зробити урок ефективним. Психологія спілкування учитель – учень», «Активізація пізнавальної діяльності учнів. Добір оптимального поєднання методів навчання», «Реалізація диференційованого та індивідуального підходу до навчання. Педагогіка співпраці». Розроблені методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми, діагностування рівня пізнавальної діяльності учнів, формула роботи класного керівника з батьками,  анкета «Самоконтроль поведінки вчителя на уроці».  III рік навчання -  « Шлях до майстерності». Розглядались наступні теми:  «Технологічний підхід в освіті. Мета і завдання НІТ», «Інтернет як засіб НІТ. Програмно-педагогічні засоби», «Локальна мережа та використання телекомунікаційних технологій»,  «Інтерактивні технології у навчально-виховному процесі шкільних предметів із застосуванням комп’ютерної техніки», «Реалізація диференційованого і індивідуального навчання»; проводились тренінги «Становлення вчителя як класного керівника», «Сучасний учитель, яким він повинен бути». Протягом трьох років молодий учитель проходить  стажування в закладах. Кожному з них  призначається вчитель-наставник із числа висококваліфікованих спеціалістів,  «учителів-методистів» та «старших учителів», які навчають їх календарному та поурочному плануванню, ефективному проведенню різних типів уроків, виховних заходів, проводять  консультації з різних напрямів навчально-виховної роботи. З метою надання методичної допомоги проводиться взаємовідвідування уроків.

В 2017 -2018 навчальному році в дію вступив новий Закон України «Про освіту» та  Новий Державний стандарт, який став важливою передумовою для змін навчальних програм і навчальних методів. Він надає свободу вчителям та не обмежує творчість і креативність. Тому головною метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини до її вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб, формування загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Вмотивований вчитель  - ось який вчитель потрібний НУШ.

Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.

Школа українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає.

Згідно з  Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реалізації  Концепції «Нова українська школа» та стратегії реформування початкової освіти 21 учитель початкових класів, 21 вчитель англійської мови, 1 вчитель французької мови (НВК «Ліцей – ЗСШ№10»), 19 – вчителів, які будуть викладати фізичну культуру, 8 – вчителів освітньої галузі «Мистецтво», які навчатимуть учнів 1- ші класи у 2018/2019 навчальному році, пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно до концепції «Нова українська школа». Усі вчителі початкових класів, психологи, а також директори і заступники директорів із навчально-виховної роботи пройшли онлайн курс  для вчителів початкової школи на освітній платформі EdЕra  та отримали сертифікати.

Із  метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів початкової школи міста Марганця, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до концепції «Нова українська школа», в місті створено методичний супровід для забезпечення індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду.

Міський методичний кабінет здійснює науково-методичний  супровід атестації педагогічних кадрів. Це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється педагогічне звання. У 2017 р. атестовано  113 педагогів (19%). За її наслідками  50% педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів присвоєна (підтверджена)  кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії», 19% - «спеціаліст I категорії», 12% - «спеціаліст II категорії», 47 % - звання «вчитель-методист» та «старший вчитель». Відповідно  до Типового положення про атестацію від 08.08.2013 р. (зі змінами) було атестовано 5 керівників закладів.

 У 2017 – 2018 н. р. продовжувався експеримент Дніпровської академії неперервної освіти  щодо  проведення  електронної атестації педагогічних працівників. Методичним кабінетом значна увага приділялась тим педпрацівникам, які атестувались на присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «керівник гуртка-методист», «вихователь-методист». У поточному році 8 вчителів атестувалися на присвоєння звання «учитель-методист».  Їх методичні розробка пройшли експертизу  та були схвалені науково-методичною радою комунального вищого навчального  закладу «Дніпровська академія неперервної освіти».

Міський методичний кабінет залучає навчальні заклади міста до участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках, фестивалях, інших методичних заходах. Педагогічні колективи міста взяли  активну участь в роботі 3 Всеукраїнських, 4 обласних науково-практичних конференцій, 2 педагогічних читаннях, 8 семінарах, 5 круглих столах, численних тренінгах та вебінарах. З кожним роком все більше закладів освіти міста стають учасниками виставок та подають творчі роботи, освітні проекти на конкурси. З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків у жовтні-листопаді 2017 року було організовано та проведено І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у номінаціях «Українська мова», «Німецька мова», «Фізика». До оргкомітету конкурсу надійшло 5 заявок від  учителів  шкіл міста, що на 10 менше минулорічних показників. У І етапі Конкурсу приймали участь педаги СШ № 2, СЗОШ № 9 та ЗОШ № 12. Призери міського конкурсу «Учитель року»:  Постоєнко С.В., вчитель української мови  ЗОШ № 12 ( у номінації «Українська мова»); Матяж О.Д. – вчитель німецької мови СШ № 2( у номінації «Німецька мова»), Чернишова А.В., вчитель фізики (у номінації «Фізика»). Хороші результати показали вчителі-учасники конкурсу у номінації «Українська мова»  Єщенко О. Ф. (СШ № 2) та Козиряцька Т.Г.(СЗОШ № 9). Всі вчителі-переможці І етапу конкурсу   взяли участь у відбірковому турі обласного етапу, до 10 кращих  ввійшов лише Постоєнко С.В., який зайняв 6 місце.

У листопаді пройшов міський етап обласного конкурсу  на кращий освітній блог, в якому взяли участь 5 блогів, представлені СШ № 2 (3 блоги) та НВК «Ліцей-ЗСШ № 10 ( 1 блог). Всі вони були подані та обласний конкурс. Перемогу збодув блог вчителів початкових класів НВК «Ліцей-СЗШ № 10» у номінації «Кращий блог з проблем освыти для сталого розвитку» (Постоєнко О.О., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Ліцей-СЗШ № 10».

У жовтні 2017 року   методичний кабінет, Марганецька гімназія,  Марганецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 11 з поглибленим вивченням  математики у 8-11 класах,  взяли участь у Міжнародному  форумі-презентації  «Інноватика в сучасній освіті», отримали дипломи учасників.  У березні 2018 року ЗОШ № 12 стала переможцем IX Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» у номінації  “Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу” та отримала золоту медаль.

        Одним із завдань методичного кабінету є залучення педагогічних колективів до інноваційної, експериментальної, науково-дослідницької роботи, формування в учителів, керівних кадрів методологічної, науково-методичної культури. Навчальні заклади міста продовжують активну  участь у 10 експериментах обласного та Всеукраїнського рівнів;  21 інноваційному проекті  на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях:

- Інноваційний україно - польський проект «Шкільна академія підприємництва»

- Проект «Intel. Шлях до успіху»: «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти», «Комп’ютерні технології в майбутній професії».

- «Відкрита Польща» - Горизонти -2020

- Україно - естонський проект «Міксіке  в Україні»

- Міжнародний проект « e Twinning plus»

- Україно - канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», Міжнародний фонд «Відродження»

- Україно - польський  проект «Класна школа»

- Всеукраїнський  проект  «Вчимося жити разом»

-  обласний проект  «Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи»

 - «Створення  системи шкільної медіаосвіти»

 - «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»

 - Україно-польський  проект «Класна школа»

 - Система освіти «Довкілля»

 - «Вчимося жити разом»

- проекти «Нова доба»

               У 2017  році Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах  долучилась до обласного експерименту «STEM-освіта на Дніпрі».

Всі заклади взяли участь в конкурсах  «Кенгуру» та  «Колосок».  В конкурсі «Левеня» взяли участь лише 44 учні, менше 100 учнів – в конкурсах «Кришталева сова», «Лелека».  Найкращий кількісний показник  участі  - в Марганецькій гімназії – 113%. 77% - в школі 12, 61% - в школі 11, при цьому учні цього закладу були самими активними в конкурсі знавців англійської мови «Грінвич». В цьому році з’явився новий конкурс – міжнародна гра зі світової літератури  Sunflower, до якої залучилися 104 учні зі шкіл № 3, 5, 7, 11, 12, найактивнішими виявились 33 учні школи № 7.   Викликає занепокоєння низька активність в конкурсі юних інформатиків «Бобер», лише школа № 9, враховуючи свою спеціалізацію, забезпечила участь 37 дітей з 69 учасників по місту.  А цей конкурс є тренувальним майданчиком для участі в олімпіадах з ІКТ.

Заклади освіти міста у 2017-2018 року  керувалися у своїй роботі Указами Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»,  від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років», Законами України від 09.04.2015 № 314 «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», від 09.04.2015 № 315 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», Постановами Верховної Ради України від 17 січня 2017 року № 1822-VІІІ «Про встановлення Дня українського добровольця»,   від 8 лютого 2018 року №2287-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році», розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 954-р "Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві", Накази Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 №519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», листом МОН України від 27.07.2017 № 1-9/413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та діяли за ефективною системою національно-патріотичного виховання, яка спрямована на формування загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу. У кожному навчальному закладі створено модель виховання патріота, традиційними стали зустрічі поколінь з ветеранами війни, праці, учасниками АТО, учасниками бойових дій на території інших держав. Продовжено діяльність куточків, присвячених героям Небесної Сотні,  учасникам АТО.

На виконання доручення голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 04.08.2017 № 07-56/0/35-17 «Про впровадження тематично-екскурсійного проекту «Шляхами героїв» для учнів закладів освіти області», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 14.09.2017 № 307/0/212 «Про впровадження тематично-екскурсійного проекту «Шляхами героїв» для учнів закладів освіти області», з  метою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, військово-професійної орієнтації учнівської молоді закладів освіти шляхом проведення тематичних екскурсій з відвідуванням військових частин, об’єктів, присвячених визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України організовано (3, 5,6 жовтня 2017р) виїзди 225 учнів  10-х класів закладів загальної середньої освіти.

У підлітків була нагода відвідати 25-ту окрему Дніпропетровську повітрянодесантну бригаду Збройних Сил України (пгт Гвардійське Новомосквського району), музей Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО”  (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 16), Алею Пам’яті загиблим учасникам АТО (пр. Олександра Поля, 1),  меморіал Алеї Пам’яті загиблим учасникам АТО, Дніпропетровську обласну адміністрацію.

Продовжена робота над втіленням міської патріотично-спортивної програми «Козацькими стежками», якою охоплено учнів 5-9-х класів: 14 жовтня 2017 року, в рамках свята Покрова Пресвятої  Богородиці – заступниці козаків,  відбувся 28-й старт міської патріотично-спортивної програми «Козацькими стежками». Фінал якої  відбувся 15 травня 2018 року відбувся 28-й фінал міської патріотично-спортивної гри «Козацькими стежками», присвячений 73-й річниці Перемоги. (Охоплено 160 братчиків козацьких братств 8-х класів козацьких куренів закладів  загальної середньої освіти міста).

З 10 по 15 червня 2018р. представники козацького куреня Марганецької гуманітарної гімназії (переможці міської патріотично-спортивної програми «Козацькими стежками») вперше, завдяки підтримці міського голови О.А. Жадько, представили наше місто на обласному етапі Всеукраїнської військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»).

В усіх закладах освіти систематично проводяться виховні заходи спрямовані на формування патріотичних рис характеру, виховання майбутніх патріотів:  усні журнали, круглі столи, класні години, уроки мужності, бібліотечні години, флеш-моби, фестивалі, єдині класні години, екскурсії, книжкові виставки, зустрічі з ветеранами, творчі проекти, пошуково-дослідницька та волонтерська робота, мітинги, урочисті лінійки, уроки-реквієми  в музеях, зустрічі з ветеранами в міській раді ветеранів, з учасниками АТО,  благодійні акції «Ветеран живе поруч», «Ветеран у твоєму домі».

Заклади освіти міста співпрацюють з міською радою ветеранів війни та праці, радою ветеранів ВАТ «Марганецький гірничозбагачувальний комбінат», міською організацією ветеранів війни в Афганістані, міською громадською організацією "Промінь серця"; громадською організацією "Ветерани АТО м. Марганець "Січ", Марганецькою спілкою в'язнів жертв нацизму, міським територіальним центром соціальної допомоги, Марганецькою дитячою організацією дієвих ініціативних марганчан, Координаційною радою козацтва Нікопольського краю, міжнародною жіночою організацією "Ла Страда".

Виходячи з основних завдань  розвитку та модернізації національної системи освіти, Концепції «Нова українська школа», обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міської науково-методичної проблеми «Оптимізація процесу соціалізації засобами інноваційного наповнення освітнього середовища в умовах громадянського суспільства», міським методичним кабінетом на 2017-2018 н. р. визначені такі пріоритетні напрями діяльності:

- забезпечення науково-методичного супроводу реалізації Всеукраїнських проектів: «Профілактика неінфекційних захворювань серед учнівської молоді» (Марганецька гімназія), «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (СШ №2); Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа» спільно з Європейським центром ім. Вергеланда (ЗОШ № 3);

-  науково-методичне забезпечення завдань IV етапу обласного науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

-  створення дієвого освітньо - методичного середовища через організацію системної роботи з підвищення професіоналізму, майстерності педагогічних кадрів, впровадження інноваційних форм організації методичної роботи, з метою реалізації компетентнісного підходу, задоволення індивідуальних потреб щодо професійного  розвитку кожного педагога;

- науково-методичний супровід конкурсів професійної майстерності педагогів та атестації педагогічних кадрів;

- методичне забезпечення реалізації завдань нового Стандарту початкової освіти, впровадження оновлених програм для 5-9 класів та  інклюзивної освіти ;

- створення оптимальних умов для  розвитку природничо-математичної освіти та  STEM- освіти;

-  науково-методичне забезпечення організації виховної роботи в навчальних закладах, національного та військово-патріотичного виховання;

- створення умов для вільного доступу кожної дитини до якісної освіти, виявлення обдарованої молоді і надання  всілякої підтримки в її самореалізації та самовдосконалення.

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  1. Структура КУ Марганецький міський методичний кабінет

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(Схема управління)

Методичні

кабінети

1.1.2. Циклограма роботи КУ «Марганецький міський методичний кабінет»

(додаток 1 )

1.2.Засідання ради КУ «Марганецький міський методичний кабінет»

№ з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Обговорення Концепції  «Нова українська школа»

вересень

завідувач

2.

Звіт про роботу Марганецького міського методичного кабінету у 2018-2019 та пріоритетні завдання на 2019-2020  навчальний  рік

червень

завідувач

1.3.Засідання методичної ради

Дата проведення

Зміст роботи

Відповідальний

Серпень

Реалізація завдань ІV етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

завідувач

Впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація».

Ткаченко Н.В.

Стан виконання «Інструкції про порядок комплектування та облік підручників  і навчальних посібників в закладах освіти» закладами освіти міста

Малишко Є.Г.

Організація експериментальної та інноваційної діяльності закладу освіти.

Гуськова О. М.

Організація навчально-виховного процесу та особливості викладання навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році.

Методисти ММК

Організація індивідуальної форми навчання в освітніх закладах для учнів  з особливими освітніми потребами у 2018-2019 навчальному році    

Бабкіна С. М.

Вересень

Затвердження планів роботи міських методичних об’єднань, творчих груп, різних шкіл педагогічного зростання

Методисти,

керівники ММО

Особливості проведення масових педагогічних та учнівських заходів у 2018-2019 н.р.

завідувач

Методичний супровід проведення атестації педагогічних кадрів

Ткаченко Н.В.

Методичний супровід проведення стажування молодих спеціалістів

Ткаченко Н.В.

Схвалення плану роботи КУ «Марганецький міський методичний кабінет» на 2018-2019 навчальний рік

Гуськова О. М.

Листопад

Круглий стіл за темою «Концепція реалізації державної політики у сфері формування загальної середньої освіти «Нова українська школа на період до 2019 р.»

Гуськова О. М.

Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін

Гуськова О. М.

Розробка і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі

Бабкіна С.М., заступники директорів з ВР

Особливості організації та проведення ЗНО 2019 Інформаційна кампанія ЗОН 2019

Гуськова О. М.

Організація навчально-виховного процесу з учнями, які є членами наукових товариств, створених на базі позашкільних закладів та загальноосвітніх шкіл міста  у 2018–2019 р.р.

Малишко Є.Г.,

Зимненко П.Ф.

заступники директорів ЗНЗ

Затвердження складу міських експертних груп згідно з наказом управління освіти «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників навчально-виховних закладів у 2019 році»

Ткаченко Н.В.

Діагностичний мінімум психологічного вивчення школярів. Підсумок процесів адаптації учнів 1, 5 класів

Зимненко П. Ф.

Організація участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

методисти

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної  літератури

Зимненко П. Ф.

Березень

Схвалення методичних розробок  учителів, що атестуються на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»

Ткаченко Н.В. методисти

Квітень

Про роботу закладів освіти з підготовки педагогів-тренерів превентивних програм щодо  формування здорового способу життя

Малишко Є.Г.

Підсумки проведення атестації у 2018 – 2019 навчальному році.

Завідувач, Ткаченко Н. В.

Підсумок участі школярів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН

Зимненко П.Ф.

Про підсумки участі педагогів міста в конкурсі «Учитель року – 2019»

методисти

Травень

Роль шкільних бібліотек в інформаційному забезпеченні вихованного процесу

Малишко Є.Г.

Аналіз та підсумки роботи Нової української школи у 2018-2019 н.р.

Гуськова  О.М.

Про підсумки роботи над новими проектами у 2018-2019 н.р.

Гуськова О. М.,

методисти

Про підготовку до серпневих нарад вчителів

Про планування методичної роботи на 2019-2020 н.р.

1.4. Апаратне навчання методистів

Дата проведення

Зміст роботи

Відповідальний

Вересень

1.Вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, ДОІППО, відділу освіти  Марганецької міської ради щодо особливостей навчально-виховного процесу та організації методичної роботи в закладах освіти міста у 2018-2019 н.р.

2. Про науково-методичний супровід організованого початку нового 2018-2019 н.р. та роботи на ІV (креативному) етапі науково-педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

3. Планування роботи методиста.

4. Технологія створення проектів, написання творчих узагальнюючих робіт щодо основних напрямів діяльності методичного кабінету.

Завідувач, методисти

Жовтень

1. Про методичне  забезпечення проведення атестації педагогічних працівників закладів та установ освіти міста в 2018-2019 н.р.

2. Оформлення матеріалів на конкурс «Учитель року»: підготовка експертних матеріалів, проведення майстер-класів.

3. Про проведення в 2018-2019 н.р. учнівських олімпіад

Гуськова О. М.,

Ткаченко Н.В.

методисти  за фахом

Листопад

1. Про особливості проведення ЗНО в 2019 році

2. Організація моніторингу освітньої діяльності.

Гуськова О. М.,

Бабкіна С.М.

Грудень

Про забезпеченість навчальною літературою шкіл міста та замовлення підручників за новими Державними стандартами

Малишко Є.Г.

Січень

Надання сервісних освітніх послуг педагогічним працівникам

Гуськова О. М.,

Квітень

Про підготовку до роботи пришкільних таборів та організацію оздоровлення учнів влітку

Бабкіна С.М.

Травень

Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах МАН

Гуськова О. М.,

методисти за фахом

  1. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників  КУ  «Марганецький міський методичний кабінет»        

№ з/п

Назва курсів, при якому закладі

Терміни

ПІБ методиста

1.

Курси для методистів,  ДАНО

очно-дистанційна форма,1 тиждень

Гуськова О. М.

2

Курси для методистів з виховної роботи

очно-дистанційна форма, 1 тиждень

Малишко Є.Г.

3.

Курси для методистів,  ДАНО

очно-дистанційна форма,1 тиждень

Зимненко П. Ф.

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ

2.1. Науково-методичне забезпечення реалізації державних програм

Назва документу

Відповідальні

1.

Концепція «Нова українська школа»

Методисти

2.

Закон України «Про загальну середню освіту»

Методисти

3.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 №344/2013

Методисти

2.2. Науково-методичне забезпечення реалізації  регіональних програм

Назва документу

Відповідальні

1.

Програма «Сімейні цінності» 2012 – 2021 роки

методисти

2.

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.02.2012 № 241-11/VІ «Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки»

Бабкіна С.М.

3.

Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008-2012 роки  (зі змінами та доповненнями) та продовження терміну дії програми до 2017 року» рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.12.2012 р. № 387-17/VІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.05.2008 р. № 413-15/V

Малишко Є.Г.

2.3. Науково-методичне забезпечення реалізації міських програм

Назва документу

Відповідальні

1.

Рішення Марганецької міської ради від 18.07.2013 №1313-47/ VІ «Про затвердження міської цільової Програми дитячої та юнацької творчості «Я – ми – родина – Україна» на 2013-2018 р»

Малишко Є.Г.

2.

Рішення Марганецької міської ради від 26.02.2013 №1181-44/ VІ «Про затвердження «Цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей закладів освіти м. Марганця на 2013-2018 р.» (зі змінами)

Бабкіна С.М.

3.

Рішення Марганецької міської ради від 03.11.2011 №450-27/ VІ «Про затвердження «Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Марганці на 2012-2018 роки»

Малишко Є.Г.

4.

Рішення Марганецької міської ради від 19.04.2011 №210-12/ VІ «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти в м. Марганці на 2011-2018 роки» (зі змінами)

методисти

ІІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУ «МАРГАНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

3.1. Участь у наукових конференціях, круглих столах,семінарах, форумах

3.1.1. Заходи міжнародного та всеукраїнського рівнів

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Науково-практична конференція «В. О. Сухомлинському  100 років. Інноваційні аспекти педагогічної системи В. О. Сухомлинського в світлі реформи нової школи»

Вересень,

2018

Ткаченко Н. В.

Участь у IХ національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті»

Жовтень,

2018

Гуськова О. М,

Участь у роботі I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM - освіта ІІ»

Жовтень,

2018

Волкова О.В., директор ПМШ № 11  

Участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи»                                            

Жовтень,

2018

Зимненко П.Ф.,

Четверикова О.М.

Участь у Всеукраїнському конкурсі з французької мови  «Галлус»

Грудень

2018

Ткаченко Н.В., Цикункова Я.В.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта для чталого розвитку: філософсько-теоретичні аспекти та педагогічна практика»

Листопад ,

2018

Гуськова О. М.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація управління освітою на принципах освітнього менеджменту»

Грудень,

2018

Гуськова О. М., Ткаченко Н. В.

Проведення Всеукраїнського уроку «Права людини»  з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини»

Грудень,

2018

Гуськова О. М., методисти

Всеукраїнська науково-практична конференція Інтеграція змісту природничо-математичної освіти в старшій школі: проблеми та перспективи»

Грудень,

2018

Бабкіна С. М., Волкова О. І.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток громадянських компетентностей»

Квітень,

2019

Гуськова О. М.

Проведення Всеукраїнського конкурсу «Патріот»

Грудень, 2018

Ткаченко Н.В.

7.

Проведення Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко»

Жовтень, 2018

Ткаченко Н.В., Цикункова Я.В.

8.

Проведення Всеукраїнського конкурсу з англійської  мови «Гринвіч»

Грудень, 2018

Ткаченко Н.В., Цикункова Я.В.

9.

Участь у щорічній Міжнародній правознавчій грі «Геліантус»

Грудень, 2018

Бабкіна С.М.

10.

Участь у продовженні проекту Європейського союзу «« E Twinning plus»

Жовтень, 2018

Ткаченко Н.В.,

Цикункова Я.В.

3.1.2. Обласні науково-практичні конференції, круглі столи

№ з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Участь  у круглому столі ДАНО для шкільних психологів «Роль шкільного психолога в Новій українській школі»

Серпень, 2018

Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я. С.

2.

Участь у обласній інструктивно-методичній нараді «Стан науково-дослідницької роботи учнівської молоді у 2018-2019 н.р. та регламент роботи ДВ МАН на новий начальний рік

Вересня, 2018

Зимненко П. Ф.

3.

Участь у щорічному обласному форумі «Лелека»

Жовтень, 2018

Зимненко П.Ф.

4.

Участь в обласному конкурсі на кращого юного майстра народних ремесел.

Жовтень, 2018

Зимненко П.Ф.

5.

Участь у обласному зльоті юних натуралістів за напрямами: “Практична природоохоронна робота і екологія” та “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”.

Жовтень, 2018

Зимненко П.Ф.

Четверикова О.М.

6.

Взяти участь в обласній науково-практичній конференції присвяченій 27 річниці становлення психологічної служби міста.

Жовтень, 2018

Зимненко П.Ф.

Перепьолкіна Я.С.

7.

Участь  у І обласній освітньо-культурній конференції «зберігаємо спадщину разом»

Вересень, 2018

Зимненко П.Ф.

Василенко С.М.

8.

Участь у обласному семінарі для керівників гуртків образотворчого мистецтва

Січень, 2019

Зимненко П.Ф.

Василенко С.М.

9.

Участь у обласному семінарі практикумі методистів та керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та традиційних народних промислів багатопрофільних позашкільних навчальних закладів області

жовтень

Зимненко П.Ф.

Василенко С.М.

10.

Участь у нараді-навчанні для педагогічного активу СЮН/ЕНЦ та базових шкіл на базі Канівського природного заповідника.

травень

Зимненко П.Ф.

Четверикова О.М.

11.

Участь у обласному етапі ХІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості – «Загадкове життя домашніх улюбленців»

січень

Зимненко П.Ф.

Четверикова О.М.

12.

Участь у обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста-2019»

грудень

Зимненко П.Ф.

Четверикова О.М.

13.

Участь у обласному майстер – класі для заступників директорів та вчителів математики експериментальних закладів, які працюють над дослідно-експериментальною роботою  «Науково – методичні засади  створення інноваційної  моделі STEM – світи»

жовтня

Бабкіна С.М.

14.

Обласна науково-практична конференція «Практика наскрізної освіти сталого розвитку»

Вересень,

2018

Гуськова О. М.

15.

Обласна науково-практична конференція «Професійне зростання педагогів інклюзивних класів»,

Вересень,

2018

Бабкіна С. М.

16.

Обласний фестиваль «Педагогічний калейдоскоп – 2019»

Березень,

2019

Гуськова О. М.,

Методисти за фахом

17.

Обласна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації особистості в умовах формування громадянського суспільства»

Квітень,

2019

Гуськова О. М.

18.

Обласна серпнева нарада

Серпень, 2019

Гуськова О. М.

19.

Обласний фестиваль «Громадянська освіта в Україні сьогодні»

Квітень, 2019

Гуськова О. М.,

Галко О. Ф

21.

Участь у обласному конкурсі до 100-річчя Української революції»

Жовтень-листопад

Малишко Є.Г.

22.

Участь у обласному семінарі для вчителів англійської мови «Професійна діяльність вчителя 21 століття»

18 жовтня

Ткаченко Н.В.

23.

Участь у  обласному  семінарі для вчителів французької мови на тему «Лінгвістичні й методологічні основи підготовки вчителя французької мови»

23 листопада

Ткаченко Н.В.

24.

Участь  у Другій  обласній науково-практичній конференції « Моніторингові дослідження  як інформаційна база  в системі управління якістю освіти»

листопад

Бабкіна С.М.

25.

Участь в обласному  семінарі «Інноваційні бібліотечні технології у вихованні особистості громадянина-патріота»

жовтень

Малишко Є.Г.

26.

Участь у обласному навчально-практичному семінарі для керівників методичних об’єднань історії та правознавства Реалізація навчальних завдань історичної та правової шкільної освіти»

12 жовтня

Ткаченко Н.В.

27.

Участь у обласному науково-практичному семінарі «Нова українська школа: основи навчально-дослідницької діяльності»

27 жовтня

Бабкіна С.М.

28.

Участь в обласному  круглому столі «Організаційно-методичні засади і зміст патріотичного виховання в діяльності класного керівника»

листопад

Малишко Є.Г.

29.

Участь в  обласному семінарі – практикумі «Використання інноваційно-практичних технологій – міцного фундаменту художньо-естетичних знань»

листопад

Малишко Є.Г.

30.

Участь в обласній науково-практичній конференції «Створення інклюзивно-ресурсного центру в освітньому просторі міста»

грудень

Проказа О.М.

3.1.3. Міські конференції, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи

№ з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Теоретичний постійно діючий семінар для вчителів української мови та літератури «Теоретичні засади соціалізації особистості в умовах розвитку інноваційного суспільства»

Протягом року

Ткаченко Н.В.,

Лук’яненко Ю.В., заступник директора ЗОШ № 3

2.

 Науково-теоретичний семінар для  вчителів української мови та літератури «Соціалізація учнів на уроках української мови та літератури»

Протягом року

Ткаченко Н.В.

Швець Л.П.

3.

Школа педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури «Реалізація особистісно зорієнтованої технології навчання»

Протягом року

Ткаченко Н.В.

Швець Л.П.,

Мартинюк О.Т.

4.

Творча лабораторія  вчителів української мови та літератури за темою «Гештальт-технології на уроках української мови і літератури»

Протягом року

Ткаченко Н.В.,

Швець Л.П.,

Харіна Т.Д.

5.

Дидактична майстерня   «Формування соціальної компетентності особистості на уроках української мови і літератури»

Протягом року

Ткаченко Н.В.,

Швець Л.П.,

Семенюк Т.С.

6.

Семінар-практикум для вчителів української мови і літератури «Технології успішного навчання школярів»

лютий 2019 р.,

ЗОШ № 12.

Ткаченко Н. В.,

Лєпілова Т.П.

7.

Семінар-практикум  для вчителів української мови і літератури «Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з української мови і літератури  в 9 класі»

квітень, 2019.,

Марганецька гімназія

Ткаченко Н.В.,

Швець Л.П.

8.

 Семінар-практикум для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури «Розвиток життєвих навичок як основи життєвої компетентності людини» ( квітень, гуманітарна гімназія, Чорнокнижна Л.М.).

квітень, 2019

Гуманітарна гімназія

Ткаченко Н. В.,  Чорнокнижна Л.М.

   9.

Семінар-практикум «Формування соціального аспекту особистості засобами системного підходу  до використання ефективних технологій національно-патріотичного виховання в умовах закладу позашкільної освіти».

лютий, 2019

Зимненко П. Ф.

10.

Психолого–педагогічний семінар-практикум «Технології антистресу в умовах НУШ»

жовтень, 2018

Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я. С.

11.

Розробка єдиного психолого – педагогічного семінару - практикуму «Використання рефреймінгу в навчально-виховному процесі та власному житті», його апробація на ММО практичних психологів.

вересь-жовтень, 2018

Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я. С

12.

«Організація науково-дослідної діяльності учнів в умовах роботи шкільних осередків ДВ МАН»

жовтень, 2018,

Зимненко П. Ф

13.

Семінар "Бібліотека - центр творчого розвитку дитини" (До 100-річчя В.Сухомлинського)

жовтень, 2018, Марагнецька гімназія

Малишко Є.Г.

14.

Семінар «Медіашкола - інноваційний підхід в організації додаткової освіти учнів під час роботи пришкільного табору»

лютий, 2019, МСШ № 2

Малишко Є.Г.

 15.

Семінар-практикум "Школа, бібліотека, родина - ми доповнюємо один одного у вихованні дітей"

січень, 2019

Малишко Є. Г.,

16.

Методичний практикум для вчителів української мови і літератури « Я роблю це так»

лютий 2019,

ЗОШ №12

Ткаченко Н. В.,

17.

Методичний ринг-практикум «Предметні олімпіади як засіб створення єдиного інформаційно-освітнього простору для розвитку інноваційної особистості».

грудень, 2018

Зимненко П. Ф., Пелипець Ю. С.

18.

 Семінар-практикум «Роль  інноваційних аспектів системи Василя Сухомлинського у формуванні мовної компетенції»

Грудень, 2018 Гуманітарна гімназія

Ткаченко Н. В., Березицька Н. В.

19.

Семінар-практикум «Інтегрування інноваційних ідей в діяльність закладу освіти:шляхи впровадження STEM – освіти в умовах створення Нової української школи»

Березень-квітень, 2019, ПМШ №11

Бабкіна С. М., Волкова О. І.

20.

Теоретичний семінар «Виховання соціальної зрілості учня як визначального фактора життєвого успіху людини».

листопад, 2018р. ЗОШ № 3

Ткаченко Н. В., Полянська Т. А.

21.

Теоретичний семінар «Формування навичок співпраці та критичного мислення на уроках та у позакласній роботі в процесі вивчення англійської мови».

квітень, 2019р.. ЗОШ № 11

Ткаченко Н. В., Гайдамака Г. П.

22.

Теоретичний семінар «Організація науково-дослідницької роботи з творчо обдарованими дітьми через залучення до ДВ МАН України».

жовтень, 2018

Зимненко П. Ф.

23.

Майстер-клас «Сучасні методи, прийоми, технології на уроці української мови і літератури»

листопад, 2018 р. ПМШ № 11

Ткаченко Н. В.

24.

Майстер-клас «Застосування на уроках української мови мові і літератури інтерактивних технологій навчання».

лютий, 2019 р. ЗОШ № 12

Ткаченко Н. В.

25.

Майстер-клас «Типи помилок у роботі учнів, Оцінювання учнівських робіт»

квітень, 2019 р. Марганецька гімназія

Швець Л.П.

26.

Майстер-клас «Соціалізація учня шляхом впровадження інтерактивних педагогічних технологій на уроках хімії та біології».  

лютий, 2019

Зимненко П. Ф., Пелипець Ю. С

27.

Майстер-класи практичних вправ і технік з досвіду роботи «Практичний калейдоскоп»

листопад, 2018

Зимненко П. Ф.

28.

Круглий стіл «Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами»

грудень, 2018

Зимненко П. Ф.

29.

Семінар «Національно-патріотичне виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва»

листопад, 2018

Зимненко П. Ф.

30.

Майстер-клас «Виховний захід з елементами тренінгу «Я люблю Україну»

січень, 2019

Зимненко П. Ф.

31.

«Презентація конкурсних робіт учнів-членів МАН, учасників І (міського) туру конкурсу-захисту робіт науково-дослідницьких робіт МАН»

січень, 2019,

ЕНЦ

Зимненко П. Ф., керівники конкурсних робіт учнів-членів МАН

32.

Майстер-класи вчителів - учасників конкурсу «Учитель року – 2018»

Грудень, 2018

Гуськова О. М., методисти за фахом

33.

Семінар-практикум «Практичне застосування рекомендацій щодо спільної діяльності асистента вчителя та практичного психолога в освітньому закладі з інклюзивним навчанням»

квітень, 2019

Зимненко П. Ф., Бабкіна С. М.

34.

Круглий стіл "Сучасний урок історії: використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентної особистості"

листопад, 2018

Гуськова О. М., Прокопець Г.Л

35.

Майстер-клас Майстер-клас «ІКТ в початковій школі»

листопад-грудень, 2018

Гуськова О. М.,

Тронь Н.В.

36.

Коференція «Підсумки роботи закладів освіти міста   над  обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап)»

травень, 2019

ГуськоваО.М., методисти

37.

Науково-практична конференція, приурочена до Дня Землі, з питань виконання гуртківцями експериментально-дослідницьких робіт в галузі екології, біології, сільського та лісового господарства, сучасних біотехнологій  під керівництвом науковців, досвідчених педагогів і провідних фахівців народного господарства.

березень, 2019

Зимненко П. Ф.

3.2. Експертно-аналітична діяльність.

3.2.1.Рецензування освітніх програм

№ з/п

Навчальні посібники, програми, які рецензуються, ПІБ автора

Термін

Хто рецензує

Навчальні програми гуртків позашкільних закладів, адаптовані керівниками гуртків

Вересень

Зимненко П.Ф.

Факультативний курс «Польська мова»

вересень

Ткаченко Н.В.

3.3. Розробка посібників, рекомендацій

3.3.1. Підготовка мультимедійних посібників

Тема мультимедійного посібника

Термін

Автор

1.

Розробка рекомендацій «Наукво-дослідницька діяльність творчо обдарованих учнів через залучення до ДВ МАН України»

жовтень

Зимненко П. Ф.

2.

Розробка рекомендацій «Робота з обдарованими учнями. особливості підготовки учнів до участі у всеукраїнських олімпіадах»

листопад

Методисти за фахом

3.3.2.Розробка організаційно-методичних, інструктивно-методичних рекомендацій для педагогічних працівників, заступників директорів

Тема рекомендацій

Термін

Автор

1

Інструктивно-методичні рекомендації щодо підготовки та проведення міського етапу конкурсу «Краще творче об’єднання учнів еколого-натуралістичного напряму»

Жовтень-листопад

Зимненко П.Ф.

2

Інструктивно-методичні рекомендації щодо підготовки до участі в конкурсі методичних розробок психологів «Нові технології у новій школі»

Вересень-грудень

Зимненко П.Ф. Перепьолкіна Я.С.

3

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації науково-дослідницької діяльності учнівської молоді

жовтень

Зимненко П.Ф.

4

Інструктивно-методичні рекомендації до оформлення науково-дослідницьких робіт

листопад

Зимненко П.Ф.

5

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «основи здоров’я» в початковій та середній школі за новим державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти

грудень

Зимненко П.Ф.

6.

Практична реалізацієя здоров’язберігаючих освітніх технологій

січень

Зимненко П.Ф.

7.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в  умовах НУШ

Листопад

Гуськова о. М.

IV. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю

№ з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Підготовка до участі у Десятому  Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті»

Вересень-жовтень

завідувач. методисти

2

Проведення тренінгів для відповідальних за інноваційну та дослідно-експериментальну роботу «Організація методичного супроводу дослідно-експериментальної діяльності»

Протягом року

Гуськова О. М.

Підготовка до участі Всеукраїнському  рейтингу

«Золота кагорта позашкільників»

Вересень-жовтень

Зимненко П.Ф.

  1. Координація дослідно-експериментальної роботи

4.2.1. Всеукраїнського рівня

Тема дослідження

Назва НЗ

Наказ МОН

Відповідальні

1.

Всеукраїнський проект «Профілактика неінфекційних захворювань серед учнівської молоді».

Марганецька

гімназія

Борщевська О.П.

2.

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства

«Демократична школа» спільно з Європейським центром ім. Вергеланда

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

Декларація про співпрацю підписано 01.02.2017

Лук’яненко Ю. В.

3.

«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»

СШ №2

Наказ МОН № 1199 від 18.08.2017

Бурлака О.В.,

Романовська О.Є.

4.2.2.регіонального рівня

№ з/п

Тема дослідження

Назва НЗ

Наказ  ДОН ДОДА

Відповідальні

1

Розробка системи загально-людських та національних цінностей в умовах національної школи-родини

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

наказ №7 від

03.01.2003

Лук’яненко Ю. В., Пилипенко К.В.,

Супрун А.В.

2

Інтегрування змісту випереджаючої освіти  для сталого розвитку у навчально-виховний процес

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

наказ від 10.07.2015 №496/0/212-15 та 17.11.2015 №761/0/212-15  

Лук’яненко Ю. В.,

3.

Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти  на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

Марганецька гімназія

Лук’яненко Ю. В.,

Борщевська О.П.

4.

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7

НВК “Ліцей - СЗОШ № 10”

наказ від 10.07.2015

№ 496/0/212-15

Кузуб О.М.

Бистра К. В.

5.

Створення системи саморозвитку та самореалізації особистості учня на ідеях педагогіки життєтворчості

ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 12

Галко О.Ф.,

6.

Ранній інтелектуальний та творчий розвиток дитини - шлях до сталого розвитку

ДНЗ № 10 «Оленка»

Зозуля Н.Г.

7.

Проект «Вчимося жити разом»

ЗОШ №№ 7, 12, НВК «Ліцей-школа № 10»

Зимненко П. Ф.

8.

Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи

ЗОШ №№ 3, 7, 12, НВК «Ліцей-школа № 10», гуманітарна гімназія

Наказ №701/0/212-16 від 21.10.2016

Малишко Є.Г.

9.

Науково-методичні засади, створення інноваційної моделі STEМ-освіти.

Спеціалізована ПМШ № 11

Наказ Департаменту освіти і науки від 22.12.2016 р. № 881/0/212-16

Доповнення до наказу від 27.04.2017 р. № 264/0/212-17

Волкова О.І.

Новікова К.А.

10.

Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

МСШ № 2

Наказ ДОН № 882/0/212-16 від 22.12.2016

Бурлака О.В.,

Романовська О.Є.

Розвиток громадянських компетентностей в умовах загальноосвітньої школи

Гуманітарна гімназія, ЗОШ №3,7,НВК «Ліцей – СЗШ №10», ЗОШ №12

Наказ ДОН № 262/0/212-17 від 24.04.2017

Березицька Н. В.,Лук’яненко Ю. В., Кузуб О. М., Бистра К. В.,Галко О. Ф.

4.2.3.міського рівня

№ з/п

Тема дослідження

Назва НЗ

Наказ

департаменту

Відповідальні

1.

Впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості через розвиток соціальних компетенцій самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації учня

Марганецька гуманітарна гімназія  ім. Т. Шевченка

Наказ

№ 87 від 05.06.2015

ТріленкоС.М., заступник директора з НВР

2.

Створення психолого-педагогічних умов для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів

МСШ № 2

Наказ

№ 79 від 12.06.2015

Жмінченко Т.М., заст.. директора з НВР

3.

Розвиток життєтворчої та життєуспішної особистості засобами позитивного мислення в умовах школи-родини

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 3

Наказ

№ 100 від 07.09.2015

Петрова Л.В.заст директора з НВР

4.

Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів

ЗОШ І-ІІІ ст.

 № 5

Наказ

№ 168 від 09.09.2015

Жур О.А. заст.директора з НВР

5.

 Впровадження інноваційних технологій, ефективних методів, форм і засобів навчання та виховання, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів

Марганецька гімназія

Наказ

№  165 від 10.09.2015

Швець Л.П., заступник директора з НВР

6.

Формування особистості учня через розвиток цілісного світогляду, соціальної компетентності, високої патріотичної культури

ЗОШ І-ІІІ ст.

№  7

Наказ

 № 164 від 31.08.2015

Вотінцева В.І,заступник директора з НВР

7.

Використання інформаційно-освітнього простору для соціалізації особистості школяра

СЗШ І-ІІІ ст.  

№ 9

Наказ

№ 69 від 10.09.2015

Колосова В.П., заст. директора з НВР

8.

Цілеспрямоване формування креативної особистості та створення нової ментальності учня  на основі позитивної мотивації навчання

НВК «Ліцей – СЗОШ № 10»

Наказ від 24.09.2015р.

№ 194

Климаш Н.О.,

заст.директора з НВР

9.

Освітня ініціатива як стратегія формування соціальної особистості в умовах профілізації школи

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 11

Наказ

№ 125  від 07.09.2015р.

Новікова К.А., заст.директора з НВР

10.

Розвиток особистості гуртківця, формування його основних компетентностей шляхом залучення до інноваційної діяльності через підвищення ефективності праці керівника гуртка, його потенційних можливостей

ЕНЦ

Наказ від 04.09.2015

№ 40

Зімненко П.Ф., методист

11.

Креативне виховання - запорука розвитку творчої особистості

ЦКПР

Наказ № 71

від 16.09.2015

Зимненко П.Ф., методист

12.

Розвиток творчого потенціалу керівника гуртка в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства

ЦНТТ

Наказ від 10.09.2015

№ 59

Зимненко П.Ф. методист

13.

Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з професійного самовизначення учнів як чинник їх соціалізації та адаптації

ЦТПУМ

Наказ від 16.09.2015

№ 69

заступник директора з НВР

14.

Психолого-педагогічний супровід формування соціально зрілої особистості дітей дошкільного віку

ДДО

Наказ від 03.09.2015

№ 80 -ОД

методист

15.

Оптимізація процесу соціалізації засобами інноваційного наповнення освітнього середовища в умовах громадянського суспільства

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№  12

Наказ від 01.09.2016

№ 173

Євдокимова Я.І., заступник директора з НВР

  1.  Науковий супровід та координація роботи експериментальних навчальних закладів

№ з/п

Назва

Термін

Відповідальні

1.

Підготовка нормативно-правової бази щодо

впровадження експериментів у закладах освіти міста

Вересень

Завідувач

2.

Участь у тренінгах для методистів  методичних кабінетів, відповідальних за інноваційну та дослідно-експериментальну роботу «Організація методичного супроводу дослідно-експериментальної діяльності»

Жовтень-

грудень

Методист (за посадовими обов’язками)

3.

Нарада  «Підсумки роботи експериментальних ЗНЗ за програмою проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

Червень

Методист (за посадовими обов’язками)

4.

Анкетування учасників експерименту в межах проектів «Вчимося вжити разом» та «Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи»

Протягом року

Зимненко П. Ф,

адміністрація

4.4.  Впровадження інновацій, проектна діяльність

4.5. Оновлення та створення банку даних інновацій

№ з/п

Назва банку інновацій

Термін

Відповідальний

1

Оновлення банку даних нагородних матеріалів

Протягом року

Ткаченко Н.В.

2.

Оновлення  банку даних передового педагогіч-ного досвіду вчителів навчальних дисциплін

Протягом року

Методисти за напрямками

3.

Оновлення банку експериментів, які реалізуються у навчальних закладах міста

жовтень

Гуськова О. М.

4.

Оновлення банку інноваційних освітніх проектів, які реалізуються у навчальних закладах

Жовтень

Гуськова О. М.

5.

Оновлення банку інноваційних освітніх техноло-гій, які реалізуються у навчальних закладах

Жовтень

Гуськова О. М.

V. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ ФОРМУВАНЬ

5.1. Методичні наради для заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

Дата

Зміст

Відповідальний

Серпень

Про науково-методичний супровід організованого початку нового 2018-2019 навчального року

Методисти

Методичний супровід роботи з тарифікаційними списками педпрацівників щодо правильного їх заповнення, обчислення педагогічного стажу роботи, встановлення категорій та присвоєння педагогічних звань

Ткаченко Н.В.

Вересень

Нормативно-правове забезпечення організації  методичної, експериментальної та інноваційної діяльності в закладах освіти міста у 2018-2019 навчальному році

Гуськова О. М.

Методичний супровід процесів  індивідуального, інклюзивного  навчання дітей з особливими освітніми потребами  в 2018-2019 навчальному році

Зимненко П.Ф.

Методичний супровід проведення стажування молодих спеціалістів

Ткаченко Н.В.

Аналіз працевлаштування випускників із числа дітей-сиріт у 2017-2018 н. р..

Бабкіна С.М.

Про проведення конкурсу фахової майстерності  «Учитель року – 2018»

Ткаченко Н.В.

Про перерозподіл підручників по навчальних закладах. Забезпеченість підручниками учнів 1-11-х класів.

Малишко Є.Г.

Участь у проведенні міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

методисти

Проведення моніторингу якості освіти якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

Бабкіна С.М.

Жовтень

Про участь учнів ЗОШ міста в інтерактивних конкурсах

Методисти за фахом

Листопад

ЗНО: організація проведення пробного тестування, широке інформування громадськості міста про особливості проведення ЗНО в 2017 році

Гуськова О. М,, методисти за фахом

Науково-методичний супровід атестації педагогічних працівників

Ткаченко Н.В.

Про передплату освітянських видань, в тому числі «Нива знань»

Малишко  Є.Г.

Про хід підготовки переможців міського етапу конкурсу фахової майстерності  «Вчитель року-2019» до обласного (заочного) туру

Гуськова О. М., методисти

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

методисти

Про організаційні заходи та індивідуальну роботу з учнями-учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

методисти

Січень

Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2019»

Гуськова О. М., Ткаченко Н. В.

Про роботу по заповненню аналітичних таблиць кадрового потенціалу педагогічних працівників та керівних кадрів

Ткаченко Н.В.

Про підсумки курсової перепідготовки за 2018 рік

Ткаченко Н.В.

Березень

Науково-методичний супровід закінчення 2018-2019 н. р. та проведення ЗНО, ДПА учнів  4, 9, 11 класів в НЗ міста

Гуськова О. М.

Оцінка якості проведеної корекційної роботи в умовах інклюзивного навчання учнів з особливими  освітніми потребами

Зимненко П. Ф., Бабкіна С. М.

Про стан узагальнення досвіду  роботи педагогічних працівників навчальних закладів та його публікація у фахових виданнях

Методисти

Квітень

Про результативність організації інклюзивного навчання в 2018-2019 навчальному році

Бабакіна С. М.

Про підсумки участі учнів загальноосвітніх шкіл у інтелектуальних Всеукраїнських та обласних конкурсах

Методисти

Про підсумки проведення міського етапу олімпіад серед учнів 3-4 класів

Гуськова О. М.

Травень-червень

Організаційна робота з повернення підручників до шкільних бібліотек та підготовка шкільних фондів підручників до нового навчального року

Малишко Є.Г.

Організаційна робота по оформленню нагородних матеріалів

Ткаченко Н.В.

Організаційно-методичне забезпечення комплектації закладів освіти педагогічними кадрами

Ткаченко Н.В.

5.2. Методичні наради для заступників директорів з НВР в початковій школі

серпень

1.Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів кожної дисципліни, що викладатимуться  в початкових класах у 2018-2019 н.р. 2.Створення сприятливого середовища для адаптації першокласників до навчання в умовах НУШ

3. Про Інструкцію щодо  заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 08.04.2015 № 412)

4. Запровадження педагогічних стратегій та  інноваційних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учасників педагогічного процесу в умовах реалізації обласного науково-методичного проекту  «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянське суспільство»

вересень

1.Організація методичної роботи заступника директора з НВР  в школі І ст.

2.Планування роботи ШМО (рекомендації КВНЗ «ДАНО» ДОР, КУ МММК)

3. Поновлення банку інформації  впровадження в початкових класах ЗНЗ інноваційних технологій «Путівник інноваційного досвіду».

4. Сучасні вимоги до традиційних та інноваційних уроків  в умовах НУШ.

жовтень

1. Методична компетентність учителя початкових класів.

2. Про підготовку до проведення  шкільного етапу олімпіад серед учнів 3-4 кл.

3.Технологія узагальнення кращого педагогічного досвіду. Вимоги до складання та оформлення методичної розробки.

4. Організація  курсової перепідготовки вчителів за принципами Концепції Нової української школи, які будуть працювати в 1-х класах у 2019 – 2020 навчальному році.

листопад

1.Результати тематичної перевірки. Психолого-педагогічний та методичний  супровід у період  адаптації першокласників до навчання в школі, організація НВП в 1-х класах ЗНЗ  міста в умовах модернізації змісту початкової освіти.

2.Результати моніторингового дослідження рівня оволодіння вчителями 1-х класів змісту Державного стандарту та Концепції НУШ.

3. Підготовка до проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з української мови та математики

грудень

1.Методичний супровід проведення ДПА-2019 в 4-х класах.

2.Організація єдиної системи навчання та виховної діяльності учнів у групах продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів міста

лютий

1.Про підготовку до проведення міського етапу учнівських олімпіад серед учнів 3-4-х кл.

2. Про підготовку до проведення міського етапу олімпіад в початкових класах.

березень

1.Про особливості проведення ДПА в школі І ступеня в 2018-2019 н.р.

3. Впровадження технології навчання на основі розвитку життєвих навичок на уроках фізичної культури в початкових класах згідно Концепції НУШ.

квітень

1.Про підсумки проведення  міського етапу олімпіад серед учнів 3-4 класів.

2. Методичний супровід проведення ДПА-2019 в 4-х класах (звіт ЗНЗ).

3. Диференційований підхід до навчання як засіб розвитку індивідуальних

здібностей особистості молодшого школяра

травень

1. Про результати роботи  колективів  вчителів початкових класів  на ІV етапі роботи над науково-методичною проблемою     «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянське суспільство»

2.Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами естетичного сприйняття літературних творів

червень

1.Про підсумки та результати проведення ДПА в школі І ст. в 2018-2019 н. р.

2.Про результати моніторингу якості навчальних досягнень учнів  початкових класів на кінець 2018-2019 н.р.

3.Підсумки методичної роботи за 2018-2019 н. р. (звіти заступників директорів з НВР в школі І _ст.)

4.Перспективи планування роботи на 2019-2020 н.р.

5.3. Інструктивно-методичні наради  з керівниками  шкільних та міських предметних методичних об’єднань

Зміст

Дата

проведення

Категорія

педпрацівників

Відповідальний

Про  напрями роботи ММО та ШМО в 2018-2019 н.р.

Серпень-вересень

Керівники предметних ММО

Гуськова О. М.,

методисти

Основні напрями виховної роботи в навчальних закладах міста у 2018-2019  н.р.

Серпень

Керівники МО класних керівників, педагогів-організаторів, заступники директорів з ВР, класоводи

Малишко Є.Г.

Про участь у міських та шкільних учнівських олімпіадах з базових дисциплін

жовтень

Керівники ШМО та ММО

методисти

Про участь педагогічних працівників у І та ІІ  етапах Всеукра-їнського конкурсу фахової майстерності «Учитель року-2019»

листопад

Керівники шкільних

та міських методичних об’єднань

Гуськова О. М.,

методисти

Про участь керівників гуртків у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»

листопад

Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів та ЗНЗ

Зимненко П.Ф.

Про участь керівників міських методичних об’єднань в проведенні атестації педагогічних працівників

січень

Керівники міських методичних об’єднань

Гуськова О. М.,

Ткаченко Н.В.

Узагальнення та корекція методичних розробок  вчителів, які атестуються на звання «методист»

грудень

Члени міських експертних груп

Гуськова О. М.,

методисти

Про участь учнів шкіл та педагогів в інтерактивних конкурсах

березень

Керівники шкільних та міських методичних об’єднань

Гуськова О. М.,

методисти

Про результати роботи  ММО  вчителів-предметників, вчителів початкових класів  на ІV етапі  науково-методичної проблеми     «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві»

червень

Керівники шкільних та міських методичних об’єднань

Гуськова О. М.,

методисти

Про особливості планування роботи серпневих (2019) засідань міських методичних об’єднань

червень

Керівники шкільних та міських методичних об’єднань

Гуськова О. М.,

методисти

5.4. Інструктивно-методичні наради  практичних психологів

5.4.1.Робота шкільних методичних об’єднань

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1.

Підготовка та проведення психологічного семінару для учителів ЗНЗ:

 «Психолого-педагогічні стратегії соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії» та його апробація на ММО практичних психологів ЗНЗ та ДНЗ.

Жовтень

Перепьолкіна Я.С.

2

Підготовка та проведення заходів для учасників навчально-виховного процесу з метою створення умов для збереження психологічного здоров’я, підвищення рівня стресостійкості:

1. Години спілкування з учнями.

2. Рекомендації для батьків, вчителів

Протягом року

Творча група

5.4.2. Методичні засідання, круглі столи, інформаційно – методичні наради, майстер – класів для практичних психологів дошкільних освітніх закладів

Термін проведення

Зміст роботи

Відповідальний

Вересень

«Пріоритетні напрями роботи методичного об’єднання  практичних психологів освітніх закладів в 2018 – 2019 н.р.»

Перепьолкіна Я. С.

Жовтень

 «Нормативно- правове забезпечення психолого-педагогічного вивчення учня з особливими освітніми потребами»

Перепьолкіна Я. С., Пономар Ю.В.

Листопад

«Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії»

Штраус Т.М.

Проказа О.М.

Пономар.Ю.В.

Грудень

«Про результативність психологічної  діагностико-корекційної роботи»

Катаржевська Т.Б.

 Чуб І.Ю.

Січень

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу»

Штраус Т.М.

Пономар Ю.В.

Дячук Ю.Л.

Лютий

«Підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього процесу»

Брацило Л.С.

Присташ Ю.О.

Яцків Л.І.

Березень

«Про ефективність психодіагностики в корекційній роботі практичного психолога дошкільного освітнього закладу»

Перепьолкіна Я. С.,

Кріпак Н. А.

Квітень

Тиждень психології в дошкільному закладі освіти

Психологи МО

Травень

Аналіз роботи МО  практичних психологів

Перепьолкіна Я. С.

Червень

Річний звіт практичних психологів освітніх закладів міста

Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я. С.

5.4.3. Методичні засідання, круглі столи, інформаційно – методичні наради,

майстер – класів для практичних психологів освітніх закладів

План засідань методичного об’єднання:

1.

Круглий стіл: «Наступність в роботі практичних психологів освітніх закладів»

вересень

2.

Інформаційно-методична нарада «Напрями психологічної роботи з учнями групи  ризику»

жовтень

3.

Майстер – клас «Практичне застосування рекомендацій щодо діяльності  практичного психолога в освітньому закладі з інклюзивним навчанням»

листопад

4.

Майстер – клас «Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами»

грудень

5.

Методичне засідання «Інноваційні технології  практичного психолога в роботі з обдарованими учнями»

січень

6.

Психологічний супровід  процесів профорієнтації учнів 9, 11 класів.

лютий

7.

Організація та проведення тижня психології в освітніх закладах, сценарій заходу.

березень

8.

Психологічний супровід ЗНО та ДПА

квітень

9.

Річний звіт практичних психологів освітніх закладів міста

травень

Засідання інтервезійних груп

1.

Професійна компетентність практичного психолога освітнього закладу

жовтень

2.

Техники саморегуляції особистості в стресових ситуаціях, пошук компенсаторних  ресурсів

грудень

3.

Розвиток андрагогічних здібностей практичного психолога

лютий

4.

Стратегії індивідуального консультування в  кризових ситуаціях  

квітень

5.5. Методичні наради для педагогів-організаторів

Дата

Зміст роботи

Відповідальний

Вересень

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 н.р.

Співбесіда  з педагогами-організаторами шкіл міста (згідно з графіком)  «Перспективи  розвитку дитячого громадського руху в школі»

Малишко Є.Г.

Жовтень

Науково-методичне забезпечення системи виховної роботи у  ЗНЗ міста

Малишко Є.Г.

Листопад

Сучасні методи впровадження превентивних програм в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Малишко Є.Г.

Грудень

Про підсумки виховної роботи за І півріччя  2018-2019 н. р.

МалишкоЄ.Г.

Січень

Розвиток творчого потенціалу класного керівника. Робота над створенням виховної системи класу

Малишко Є.Г.

Березень

Про підготовку до проведення фіналу міської патріотично-спортивної гри «Козацькими стежками»

Малишко Є Г

Квітень

Про підготовку та участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою»

Малишко Є Г.

Травень

Методичні рекомендації щодо проведення Дня захисту дітей.

Малишко Є.Г.

5.6. Методичні наради для шкільних бібліотекарів

Дата проведення

Зміст роботи

Відповідаль-ний

Вересень

1.Забезпеченість підручниками загальноосвітніх шкіл

2. Організація взаємообміну підручниками між школами.

3. Підготовка до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Малишко Є.Г.

Жовтень

1. Робота з бібліотечною документацією, використання новітніх технологій та комп’ютерної техніки в бібліотечній справі

Малишко Є.Г.

Листопад

1. Самоосвітня діяльність бібліотекарів з підвищення професійної майстерності.

Малишко Є.Г.

Січень

1. Розвиток бібліографічних знань, читацької культури засобами шкільної бібліотеки.

2. Організація та проведення бібліотечних уроків

Малишко Є.Г.

Лютий

1. Організація масової виховної роботи в шкільній бібліотеці.

2. Організація та проведення  Тижня дитячої та юнацької книги

Малишко Є.Г.

Квітень

1. Організація дослідницької діяльності бібліотекарів.

2. Здійснення індивідуальної роботи зі здібними учнями під час підготовки їх до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, написання творчих робіт

Малишко Є.Г.

Травень

1. Підготовка та проведення інвентаризації підручників.

2. Організація списання навчальної та художньої  літератури

Малишко Є.Г

Червень

1. Підготовка фондів шкільної бібліотеки до нового навчального року

Малишко Є.Г

5.7. Надання методичної допомоги

Дата проведення

Тема

Відповідальний

Листопад

Роль шкільного методичного кабінету в організації самоосвітньої діяльності педагогів  (ЗОШ №3, НВК «Ліцей – СЗШ №10»)

Гуськова О. М, методисти за посадовими обв’язками

Лютий

Науково-методичний супровід експериментальної діяльності навчального закладу  

Гуськова О,М ., методист за посадовими обов’язками

Жовтень

Січень

Надання методичної допомоги суб’єктам освітніх закладів з  інклюзивним навчанням 

Бабкіна С. М.,заст. директорів з НВР

Протягом навчального року у закладах

Надання індивідуальної методичної допомоги педагогам-організаторам «Забезпечення діяльності діючої моделі виховної роботи закладу з акцентом на національно-патріотичний аспект»

Малишко Є.Г.

.

Надання індивідуальної методичної допомоги керівникам ШЄК: «Планування заходів, спрямованих на формування європейських компетентностей»

Надання індивідуальної методичної допомоги бібліотекарям «Планування, підготовка та проведення у школі місячника шкільних бібліотек»

Надання методичної допомоги закладу з питань розвитку виховних систем ЗНЗ у новому навчальному році

Робота школи педагога-організатора

Протягом навчального року у закладах

Методична допомога щодо адаптації програм  роботи гуртків

Зимненко П.Ф.

Протягом року

Проведення стажування молодих спеціалістів

Ткаченко Н.В.

Протягом року

Методичний супровід робота з докурсовими та післякурсовими завданнями

Ткаченко Н.В.

Протягом року

Методичний супровід   атестаційних матеріалів (заступникам керівників закладів)

Ткаченко Н.В.

VІ.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Науково-методичний супровід професійного зростання педагогів

6.1.1.Школа адаптації молодого вчителя

Дата проведення

Тема

Відповідальний

вересень

Вимоги до ведення ділової документації:

- складання поурочних та календарних планів;

- оформлення журналу;

- виховна робота.

Обговорення роботи на IV етапі обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Ткаченко Н.В.,

Мулик М. А.,

Заст.. директора з НВР

листопад

Організація ефективного педагогічного спілкування. Методика та прийоми створення ситуації успіху, як напрямок соціалізації особистості.

Ткаченко Н.В.,

Мулик М. А.,

Заст.. директора з НВР

січень

Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій. Технологія моделювання уроку з використанням ІКТ

Ткаченко Н.В.,

Мулик М. А.,

Заст.. директора з НВР

6.1.2. Міські тренінги, творчі майстерні, методичні практикуми

Тема заходу

Дата

Відповідальні

1.

«Труднощі навчання й виховання молодших школярів»

Листопад – грудень, 2018

 Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я.,С.

2.

«Дослідження рослин і тварин країни, які походять з інших материків та частин Євразії»

січень, 2019

Зимненко П. Ф., Дрешпак О. В

3.

Міська «Методична майстерня вчителя» для вчителів української мови і літератури за темою «Моделі інноваційної діяльності вчителя. Синтез традицій та інновацій під сач викладання української мови і літератури»

Листопад, 2018

Ткаченко Н. В,

Методичний марафон «Застосування інноваційних технологій на уроках української мови і літератури як засіб формування креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учня»

Листопад, 2018

Ткаченко Н. В.

Професійна майстерня ( практикум) для вчителів української мови і літератури «Творче формування системи знань на уроках української мови та літератури  - запорука успішної підготовки до ЗНО»

лютий, 2019р

Ткаченко Н. В.

6.

Методичний діалог. «Лікнеп» з української мови щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО

лютий 2019р

 

Ткаченко Н. В.

7.

Методичний практикум для вчителів іноземної мови  «Підготовка до ДПА та ЗНО»

квітень, 2019 р.

Ткаченко Н. В.

8

Панорама творчості «Наш бренд — педмайстерність і талант».

грудень, 2018,

Зимненко П.Ф.

6.2. Проведення конкурсу «Учитель року»

Дата проведення

Номінація

Місце проведення

Відповідальний

Жовтень - грудень

«Географія»

ЗНЗ

Зимненко П. Ф,

Жовтень - грудень

«Французька мова»

ЗНЗ

Ткаченко Н.В.

Жовтень - грудень

«Вчитель інклюзивного навчання»

ЗНЗ

Бабкіна С.М.

Жовтень - грудень

«Захист Вітчизни»

ЗНЗ

Риболов А.В.

Жовтень - грудень

«Основи здоров’я»

ЗНЗ

Зимненко П. Ф.

6.3. Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів міста

№ з/п

Тема

Об’єкт вивчення

Етап, форма завершення

Відповідаль-ний

1.

Використання інтерактивних форм навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів

Досвід роботи Борщевської О.П

Поширення

Ткаченко Н.В.

2.

Формування читацької компетенції учнів шляхом використання інноваційних технологій з метою активізації до творчої діяльності на уроках світової літератури

Досвід роботи вчителя світової літератури ЗОШ №7  Воробйової А.В

Поширення

Ткаченко Н.В.

3.

Навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови як засобу комунікативного спілкування

Досвід роботи вчителя англійської мови  ЗОШ №11  Гайдамаки Г.П.

Поширення

Ткаченко Н.В.

4.

Розвиток креативності засобами театрального мистецтва

Досвід роботи Башлій Ю.М., СЗШ № 9

Поширення

Ткаченко Н.В.

5.

Використання інформаційних технологій навчання на уроках світової літератури

Досвід роботи Сердюк Ю.Л., Марганецька гімназія

Поширення

Ткаченко Н.В.

6.

Збірка літературних диктантів із зарубіжної літератури

Досвід роботи Сердюк Ю.Л., Марганецька гімназія

Поширення

Ткаченко Н.В.

7.

Використання інноваційних форм методичної роботи як засіб підви-щення професійної компетентності вчителя”. Творчий майданчик міської методичної комісії вчителів російської мови та зарубіжної літератури»

Досвід роботи міської методичної комісії

Поширення

Ткаченко Н.В.,

Чорнокнижна Л.М.

8.

 «Туристсько-краєзнавча робота як  засіб виховання інноваційної особистості»

Досвід роботи педагога-організатора ЗОШ № 5

Поширення

Малишко Є.Г., ЗОШ № 5

9.

«Впровадження інноваційних технологій на уроках географії, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів»

Досвід роботи Дрешпак О.В.,  вчителя географії Марганецької гімназії

поширення

Зимненко П, Ф,

10.

«Формування цілісної системи знань з фізики на основі комплексного використання тематичних таблиць»

Досвід роботи Строганової Н.В.,  вчителя фізики гуманітарної  гімназії

поширення

Бабкіна С.М.

11.

«Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами, як ефективний засіб розвитку творчого потенціалу вчителя»

Досвід роботи Ткаченко Н.В., методиста міського методичного кабінету

поширення

Ткаченко Н.В.

6.4. Творчі групи, майстерні, педагогічні школи, семінари-практикуми

№ з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Творча лабораторія. Застосування завдань -  гештальтів  на уроках української мови і літератури в умовах впровадження нового Державного стандарту

Протягом року

Ткаченко Н.В.

Швець Л.П.,

Харіна Т.Д.

2.

Дидактична майстерня

«Формування соціальної компетентності особистості на уроках української мови та літератури»

Протягом року

Ткаченко Н.В.,Швець Т.П., Федорова І.І, учитель української мови та літератури НВК «Ліцей – СЗОШ № 10»

3.

Управлінська майстерня для директорів навчальних закладів

Протягом року

Гуськова О. М.

4.

Творча група. Збереження морального, духовного і  фізичного здоров’я молодших школярів як чинник соціалізації особистості

Протягом року

Малишко Є.Г.

Гармаш Ж.В.,

ЗОШ № 11

Творча група. Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів на уроках математики.

Протягом року

Бабкіна С.М.,

Лучкова А.С.,

НВК «Марганецька ЗОШ I-III ступенів №5 – ДНЗ”

7.

Творча група вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін  «Розвиток соціальної компетентності учнів для формування активного, свідомого, конкуренто – спроможного громадянина»

Протягом року

Гуськова О. М., Чемересюк Н. Б. ЗОШ І – ІІІ ст. №3

8.

Творча лабораторія. Освіта для сталого розвитку в дії». Викладання курсів за вибором «Уроки для сталого розвитку»

Протягом року

Малишко Є.Г.,

Смирна І.Г.,

ЗОШ № 7»

9.

Творча лабораторія. Методика викладання літератури в 10 - му класі за новими  програмами»

Протягом року

Ткаченко Н.В.,

Полянська Т.А.

10.

Філологічна майстерня «Від творчого вчителя до творчого учня»

Протягом року

Ткаченко Н.В.,

Чернова А.В.,Багаутдінов О.М., НВК «Ліцей № 10»

12.

Творча майстерня «Уроки українознавства: досвід впровадження».

Протягом року

Ткаченко Н.В.

Пилипенко К.В., ЗОШ № 3

10.

Творча лабораторія. Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів на уроках математики

Протягом року

Бабкіна С.М., Лучкова А.С. НВК «ЗНЗ-ДНЗ № 5»

11.

Школа педагогічного зростання «Крок у професію». Сучасний урок в початковій школі як форма активного навчання

Протягом року

Малишко Є.Г.,

Крамар Л.А., гуманітарна гімназія

12.

Школа ППД «Ефективний учитель»

Вересень,

грудень,

березень,

травень

Малишко Є.Г.

Головачова І.А., ЗОШ № 12

13

Школа підготовки педагогів до участі в конкурсі «Учитель року»

Листопад-січень

Завідувач, методисти

14

Творча лабораторія. «Форми і методи викладання за умовами Концепції НУШ»

Лютий

Гуськова О. М.,

Міхольська О. І. ЗОШ №9

15.

Семінар – практикум для вчителів іноземної мови «Підготовка до виконання тестів ЗНО у розділі «аудіювання»

Протягом року

Ткаченко Н.В., Романовська О.Є.,МСШ № 2

6.5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми та молоддю

6.5.1.Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю

№ з/п

Назва заходу

Терміни та відповідальні

1.

Круглий стіл «Організація науково-дослідної діяльності учнів в умовах роботи шкільних осередків ДВ МАН»

Грудень

Малишко Є.Г.,

Зимненко П.Ф.

2.

Науково-практична конференція, приурочена до Дня Землі, з питань виконання гуртківцями експериментально-дослідницьких робіт в галузі екології, біології, сільського та лісового господарства, сучасних біотехнологій  під керівництвом науковців, досвідчених педагогів і провідних фахівців народного господарства.

Березень

Зимненко П.Ф.

6.5.2.Проведення Всеукраїнської олімпіади з навчальних дисциплін, інтелектуальних конкурсів

Дата проведення

Предмет

Відповідальний

Керівники м/о

Олімпіади у початковій школі

Жовтень – лютий (шкільний етап)

Українська мова Математика  

Гуськова О. М.

Тронь Н.В.

Кожанова А.Ю.

Березень(міський етап)

Українська мова Математика  

Гуськова О. М.

Тронь Н.В.

Кожанова А.Ю.

Листопад- грудень, (ІІ етап)

Математика

Бабкіна С.М.

Нежувака О.А.

Січень – лютий,

(ІІІ етап)

Фізика

Бабкіна С.М.

Строганова Н.В.

Хімія

Зимненко П. Ф.

Пелипець Ю.С.

Англійська мова

Ткаченко Н.В.

Цикункова Я.В.

Історія

Гуськова О. М.

Прокопець Г. Л.

Правознавство

Гуськова О. М.

Прокопець Г. Л.

Астрономія

Бабкіна С.М.

Строганова Н.В.

Українська мова та література

Ткаченко Н.В.

Швець Л.П.

Екологія

Зимненко П. Ф.

Дрозд Л.М.

Біологія

Зимненко П. Ф.

Дрозд Л.М.

Географія

Зимненко П. Ф.

Дрешпак О.В.

Німецька  та французька мови

Ткаченко Н.В.

Цикункова Я.В.

Інформаційні технології

Бабкіна С. М.

Тройно С. О.

Програмування

Бабкіна С. М.

Тройно С. О.

Російська мова

Ткаченко Н.В.

Чорнокнижна Л.М.

Трудове навчання

Бабкіна С. М.

Нетюхайло О.А.

09.11.2017-20.05.2017 р., за окремим графіком

ХVIII Міжнародний конкурс з української мови  студентської молоді  імені П. Яцика

Ткаченко Н.В.

Керівники ШМО, Швець Л.П., керівник ММО вчителів української  мови та літератури

Жовтень-березень,

за окремим графіком

VIII Міжнародний мовно-літературний  конкурс учнівської та студентської молоді  ім. Т. Шевченка

Ткаченко Н.В.

Керівники ШМО, Швець Л.П., керівник ММО вчителів української  мови та літератури, координатор конкурсу – Михайлик Т.А., вчитель української мови та літератури Марганецької гімназії

Жовтень-листопад

Всеукраїнський

 біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»

Зимненко П.Ф.

Зимненко П.Ф.

Керівник  педагогічної майстерні ПНЗ

30 листопада

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»

Ткаченко Н.В.

Чорнокнижна Л.М., керівник міського методичного об’єднання вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури

грудень

Всеукраїнський тиждень права

Гуськова О. М,

Гуськова О.М., керівник міського методичного об’єднання вчителів історії та права.

грудень

ХVII Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати мої »

Гуськова О. М.,

Ткаченко Н.В.

Швець Л.П., керівник міського методичного об’єднання вчителів української мови і літератури та Прокопець Г. Л. керівник міського методичного об’єднання вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін.

Грудень - січень

Обласний конкур юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ»

Ткаченко Н.В.,

Малишко Є.Г.

Швець Л.П., керівник міського методичного об’єднання вчителів української мови і літератури

Вересень-лютий

Заочний міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та збереження водних ресурсів»

Зимненко П.Ф.

Зимненко П.Ф.

Керівник  педагогічної майстерні ПНЗ

Вересень-квітень

Всеукраїнський конкурс  дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник»  

Зимненко П.Ф.

Зимненко П.Ф.,

керівник  педагогічної майстерні ПНЗ

19-23 лютого 2018 року.

VIII Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle-2018»,  

  Ткаченко Н.В.

Цикункова Я.В., керівник міського методичного об’єднання вчителів англійської мови

березень

IХ Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Ткаченко Н.В.

Швець Л.П., керівник міського методичного об’єднання вчителів української мови і літератури

6.6. Науково-методичний супровід виховної роботи

№ з/п

Назва заходу

Термін та місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

1.

Нарада  «Впровадження  у закладі основних засад Концепції національно-патріотичного виховання учнів»

січень

Відділ освіти

заступники з ВР, педагоги-організатори

Малишко Є.Г.

2.

Школа педагога-організатора

За додатковим планом

педагоги-організатори

Малишко Є.Г.

3.

Теоретичні семінари

двічі  на рік

заступники з ВР, педагоги-організатори

Малишко Є.Г.

4.

Педагогічна майстерня ПНЗ

За додатковим планом

Педагоги-позашкільники

Зимненко Є.Г.

                          6.7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти

№ з/п

Назва заходу

Термін та місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

1.

Науково-методичний супровід організації інклюзивного навчання в освітніх закладах для учнів з особливими освітніми потребами

Вересень 2018

МСШ №2

ЗОШ № 3

ЗОШ № 7

СЗШ № 11,

ЗОШ № 9

НВК «Ліцей –СЗШ №10»

Спеціалісти шкільних команд, що відповідають за складання індивідуальної програми розвитку дитини

Бабкіна С. М, заступники директорів

2

Моніторинг якості освіти, корекційного процесу  в  інклюзивних класах освітніх закладів

Грудень 2018

Травень 2019

МСШ №2

ЗОШ № 3

ЗОШ № 7

СЗШ № 11,

ЗОШ № 9

НВК «Ліцей –СЗШ №10»

Спеціалісти шкільних команд, що відповідають за складання індивідуальної програми розвитку дитини

Бабкіна С. М.

заступники директорів

                   

  6.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти

№ з/п

Назва заходу

Термін та місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

1.

Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у 2018 році  

Листопад

(обласний етап)

Керівники, керівники гуртків ПНЗ  

Зимненко П.Ф.

ЕНЦ

2.

Всеукраїнський конкурс методичних розробок науково-технічного напряму позашкільної освіти

Листопад

Керівники, керівники гуртків ЗПО  

Зимненко П.Ф.

ЦНТТ

2.

Майстер-клас «Національно-патріотичного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

січень

ЕНЦ

керівники, керівники гуртків ПНЗ  ПНЗ  

Зимненко П.Ф.

ЕНЦ

3.

Панорама творчості «Наш бренд — педмайстерність і талант».

грудень

Керівники, керівники гуртків ЗПО  

Зимненко П.Ф.

ЗПО

4.

Круглий стіл «Створення мережевих моделей використання медіаосвітніх та Інтернет технологій за різними напрямами  навчально-виховного процесу ПНЗ»

Квітень

ЦНТТ

Керівники, керівники гуртків ПНЗ  

Зимненко П.Ф.

ЦНТТ

6.9. Науково-методичний супровід освітніх округів

№ з/п

Назва заходу

Термін та місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

 1.

Нарада «Створення в навчальному закладі робочої групи по впровадженню роботи освітнього округу»

грудень

СЗОШ

№ 9

Керівники та їх заступники закладів округу

Малишко Є.Г., керівники закладів округу

 2.

Конференція «Організація роботи по розвитку особистості в освітньому окрузі»

березень

СЗОШ

 № 9

керівники, заступники керівників,  члени робочої групи   закладів округу

Малишко Є.Г., заступники з НВР

3.

Інформаційно-методичне сприяння робочим групам закладів освітнього округу

протягом року

Малишко Є.Г.

6.10. Вивчення стану науково-методичного забезпечення  навчально-виховного процесу в закладах освіти міста

Дата

Зміст роботи

Відповідальний

Серпень

Про методичне забезпечення  організованого початку 2018-2019 н. р.

методисти

Про науково-методичне забезпечення діяльності навчально-виховних закладів міста

Серпень – вересень

Проведення тарифікації навчальними закладами міста

Про роботу з тарифікаційними списками педагогічних працівників щодо правильного обчислення педагогічного стажу, встановлення  категорій та присвоєння звань

Ткаченко Н.В.

Узагальнення потреби навчальних закладах у курсовій перепідготовці педкадрів

Прибуття молодих спеціалістів та узагальнення звітності

Вересень

Про стан роботи з молодими вчителями в закладах міста та організація стажування

Ткаченко Н.В

Науково-методичне забезпечення організації атестації педагогічних працівників

Ткаченко Н.В.

Стан  впровадження автоматизованих програм: «ІРБІС», «Шкільний підручник» у бібліотеках закладів освіти  № 2, 9, НВК «Ліцей – СЗШ №10»

Малишко Є.Г.

Про підсумки щорічного міського конкурсу з озеленення та благоустрою навчальних закладів міста «Школа – мій рідний дім»

Зимненко П.Ф.

Наявність документів, що підтверджують статус дітей пільгових категорій

Бабкіна С.М.

Науково-методичне забезпечення організації участі учнівської молоді  у обласному заочному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя земля»

Зимненко П.Ф.

Жовтень

Про організацію освітнього процесу в 1-му класі згідно з Концепцією НУШ

Гуськова О. М.

Стан забезпеченості навчальною, художньою та методичною літературою закладів міста на 2018-2019 н.р.

Малишко Є.Г.

Про організацію підвозу учнів до найближчих  шкіл  міста та  дотримання  вимог, рекомендацій щодо педагогічного супроводу

Бабкіна С.М.

Забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною формами

Бабкіна С.М.

Науково-методичне забезпечення вивчення курсів українознавства і народознавства у загальноосвітніх закладах міста

Ткаченко Н.В.

Організація проведення Тижня безпеки дитини

Гуськова О. М.

Організація проведення конкурсу «На кращого юного майстра народних ремесл»

Зимненко П.Ф.

Листопад

Організація науково-дослідницької діяльності учнів навчальних закладів міста. ДВ МАН. Всеукраїнська та обласна Природнича школа.

Малишко Є.Г.

Зимненко П.Ф.

Про викладання  інформатики у 10 класах за новими Державними стандартами

Бабкіна С. М.

Про проведення заходів щодо профілактики захворювання на туберкульоз

Зим ненко П.Ф.

керівники НВЗ

Робота громадських інспекторів, класних керівників, вихователів з опікунами дітей-сиріт

Бабкіна С.М.

Організація харчування учнів у ЗНЗ

Бабкіна С.М.

Профілактичні медичні огляди дітей-сиріт

Бабкіна С.М.,

Про профільне та поглиблене вивчення предметів закладах освіти у 2018-2019 навчальному році

Гуськова О.М.

Грудень

Про стан проходження курсової перепідготовки  вчителями початкової школи згідно Концепції НУШ.

Гуськова О. М.

Моніторинг напрямів роботи практичних психологів щодо надання психологічної підтримки учням з особливими освітніми потребами

Зимненко П. Ф.

Про нормативно-правове, методичне забезпечення  соціального захисту дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей в закладах освіти

Бабкіна С.М.

Моніторинг якості навчання учнів 1-х класів в умовах навчання нової української школи

Гуськова О. М..

Про наслідки  курсової перепідготовки  у 2018  році та завдання на 2019 рік

Ткаченко Н.В.

Хід виконання  заходів з профілактиці ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на  СНІД

Зимненко П. Ф.

Підсумки участі школярів закладів освіти у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад

Методисти

Про хід узагальнення методичних розробок вчителів, що атестуються на звання «методист»

Ткаченко Н.В.

Січень

Результативність науково-методичної роботи в частині аналізу успішності учнів за підсумками І семестру 2018-2019 навчального року

Гуськова О. М,

Аналіз кадрового потенціалу педагогічних працівників та керівних кадрів  міста.

Ткаченко Н.В.

Стан підготовки шкільних команд до конкурсу-огляду дитячої екологічної творчості «Земля – наш спільний дім».

Зимненко П.Ф.

Діяльність школи активу органів дитячого самоврядування  (МСШ № 2, СЗОШ № 9, ЗОШ № 7)

Малишко Є.Г.

Про здійснення науково-методичного супроводу профільного навчання (ЗОШ  № 3, НВК «Ліцей – СЗШ №10»)

Гуськова О. М.

Про надання методичної допомоги адміністрації шкіл за здійсненням контролю щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу

Малишко Є.Г.

Березень

Стан підготовки Шкільних команд ДЮП, ЮІР до участі в міських змаганнях

Малишко Є.Г.

Пошук ДОЗ на літній період для оздоровлення дітей-сиріт за кошти місцевого бюджету,  моніторинг умов перебування

Бабкіна С.М.

Про роботу шкільних атестаційних комісій щодо визначення рейтингу вчителів, що атестуються

Ткаченко Н.В.

Про роль шкільних методичних кабінетів в організації самоосвітньої діяльності учнів

Гуськова О.М.

Про методичний супровід проведення ДПА в 4,9,11 класах загальноосвітніх закладах

Гуськова О. М.

Квітень

Про методичне забезпечення  організованого закінчення 2018-2019 н. р.

Гуськова О. М.

Про хід профорієнтаційної роботи щодо працевлаштування випускників з числа дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування

Бабкіна С.М.

Про методичний супровід проведення державної підсумкової атестації у школі І ступеня

Гуськова О. М.

Про результативність корекційно-розвиткової складової навчальних планів учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії

Бабкіна С. М.

Забезпечення методичного супроводу атестації. Підсумкове засідання міської атестаційної комісії

Ткаченко Н.В.

Про результати моніторингу діяльності євро клубів шкіл

Малишко Є.Г.

Травень

Методичний супровід організації роботи ЗНЗ з питань формування у підростаючого покоління здорового способу життя

Зимненко П.Ф., керівники ЗНЗ

Про методичне забезпечення проведення місячної акції в дошкільних закладах «Здорова дитина – майбутнє України»

Зимненко П.Ф.,

директор ДДО

Попередня комплектація навчальних закладів педагогічними кадрами

Ткаченко Н.В.

Організація та проведення навчально-польових зборів для випускників шкіл

Гуськова О. М.

Моніторинг динаміки змін, станів декомпенсацій щодо визначення рівня  успішності навчання   учнів з особливими освітніми потребами

Зимненко П. Ф., Бабкіна С.М.

Травень-червень

Методичний супровід організації літнього відпочинку дітей в таборах з денним перебуванням

Бабкіна С.М.

Червень

Про результати роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІV етап)

Гуськова О.М.

VIІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО  ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

7.1. Науково-методичний супровід інформатизації освіти

№ з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1

Методичний супровід оновлення  освітніх порталів закладів міста на «Класній оцінці».

Протягом

року

адміністрація шкіл

2

Організація роботи інженерів-електронників у програмах «Курс. Школа», «Курс. Сайт», створення звітів, ведення електронних журналів

Вересень,

2018р.

адміністрація закладів, інженери-електроніки

3

Організація  проведення  навчальних  тренінгів для вчителів з оволодіння комп’ютерними технологіями

Протягом

року

Ткаченко Н.В.

4

Організація науково-методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту

Протягом

року

адміністрація шкіл

7.2. Науково-методичний супровід підвищення інформаційної компетентності педагогів

№ з/п

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1

Забезпечити проведення  навчальних тренінгів з оволодіння ІКТ з використанням різних технологій (дистанційного, очно-заочного  навчання) відповідно до перспективного та річного планування КВНЗ «ДАНО» ДОР.

Протягом навчального року

Ткаченко Н.В.

7.3. Розбудова єдиного освітнього простору міста.  Упровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО)

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

1.

Координація  роботи  програми «Курс: Освіта»: «Курс.Школа», «Курс. Дошкілля»

Серпень-вересень,

2018р.

завідувач, адміністрація закладів, інженери-електроніки

2.

Науково-методичний супровід реалізації обласного інформаційно-освітнього проекту «Електронний ДНЗ»

Протягом

року

Агаркова Л.В.

3.

Оновлення бази даних, створення електронних звітів на порталі ІСУО, своєчасне наповнення електронної бази даних відповідною інформацією про ЗНЗ

Серпень-жовтень,

2018р.

адміністрація закладів, інженери-електронники

4.

Організація ведення електронних журналів і щоденників, оновлення новин про навчальний процес   через систему «Мої знання»

Протягом

року

 адміністрація закладів, інженери-електронники

7.4. Упровадження Інтернет-технологій в освітній процес міста

1.

Організація роботи з інформацією електронної бази даних закладів освіти,  працівників  управління освіти та методичного кабінету

Протягом

року

методисти

2.

Організація роботи міських методичних об’єднань через використання спільних блогів та он-лайн документів

Протягом

року

методисти ,

керівники ММО

VIІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ В МІСТІ

8.1.Моніторинг освітньої діяльності

8.1.1. Участь у моніторингових дослідженнях всеукраїнського рівня

№ з/п

Назва моніторингу

Термін

Категорія учасників Назва ЗНЗ

Відповідальні

1

Всеукраїнський моніторинг: «Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників освітнього процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби»

Травень

ДНЗ, ЗНЗ

Зимненко П. Ф., Бабкіна С.М.

2

Проведення моніторингового дослідження стану якості новостворених підручників для учнів школи

Згідно з нормативними документами

ЗНЗ

Бабкіна С.М.

Заступники директорів з НМР

8.1.2. Участь у моніторингових дослідженнях регіонального рівня

№ з/п

Назва моніторингу

Термін

Категорія учасників

Відповідальні

1.

Проведення моніторингового дослідження організації індивідуального навчання

Жовтень-листопад

ЗНЗ

Зимненко П. Ф., Бабкіна С.М.

2.

Проведення порівняльного  моніторингового дослідження щодо формування системи внутрішньо шкільного моніторингу якості освіти в ЗНЗ

Січень -березень

заступники директорів з НМР

Бабкіна С.М.

3.

Моніторингове дослідження «Стан організації національно-патріотичного виховання

в ЗНЗ  та ПНЗ Дніпропетровської області»

Жовтень

ЗНЗ

Малишко Є.Г.

8.1.3. Проведення моніторингових досліджень міського рівня

№ з/п

Назва моніторингу

Термін

Категорія учасників, Назва ЗНЗ

Відповідальний

1.

Моніторинг щодо наповнення електронної бази даних відповідною інформацією про загальноосвітні навчальні заклади

Вересень

ЗНЗ

Бабкіна С.М.

2.

Моніторинг участі навчальних закладів у міських, обласних, Всеукраїнських творчих заходах, конкурсах

Червень

учні ЗНЗ

Малишко Є.Г.

Зимненко П.Ф.

3.

Моніторинг функціонування позашкільної освіти (станом на 01.06.2018р)

Червень

учні ЗНЗ

Зимненко П.Ф.

4.

Моніторингове дослідження функціонування шкільних бібліотек

Грудень

Шкільні бібліотекарі

Малишко Є.Г.

5.

Стан організації національно - патріотичного виховання міста

Вересень- грудень

Учні, класні керівники, заступники директорів з виховної роботи

Малишко Є.Г.

6.

Моніторингове дослідження готовності педагога до змін у системі освіти

Вересень - грудень

Вчителі ЗНЗ, батьки учнів ЗНЗ

Бабкіна С.М.,

8.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень у місті

№ з/п

Назва заходу

Термін

Категорія учасників

Місце проведення

Відповідальні

1

Поновлення бази даних відповідальних за проведення моніторингових досліджень

січень

координатори ЗНЗ

МК

Бабкіна С.М.

8.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Категорія учасників

Відповідальні

1

Інструктивно-методична нарада «Особливості ЗНО – 2019»

Жовтень

Відповідальні за організацію ЗНО

Гуськова О. М.

2

Підготовка матеріалів про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників ЗНЗ міста

Серпень

фахівці-коорди-натори з питань моніторингових досліджень

Гуськова О.М.

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ УЧНІВСЬКИХ ЗАХОДІВ.

9.1. Олімпіади в основній та старшій школі.

Назва дисципліни

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальні

1.

Трудове навчання

04 листопада 2017 року

СЗОШ №9, Марганецька гімназія

Риболов А.В.,

Нетюхайло О.А.,

Андрієнко Т.В.

2.

Біологія

05 листопада 2017 року

НВК «Ліцей – СЗОШ №10»

Бабкіна С.М.,

Дрозд Л.М.

3.

Українська мова та література

11 листопада 2017 року

гімназія

Ткаченко Н.В.,

Швець Л.П.

4.

Географія

12 листопада 2017 року

гімназія

Бабкіна С.М.,

Дрешпак О.В.

5.

Німецька мова

18 листопада 2017 року

СШ № 2

Ткаченко Н.В.,

Цикункова Я.В.

6.

Французька мова

18 листопада 2017 року

СШ № 2

Ткаченко Н.В.,

Цикункова Я.В.

7.

Математика

19  листопада 2017 року

СЗОШ №9

Бабкіна С.М.,

Нежувака О.А.

8.

Історія

25 листопада 2017року

НВК «Ліцей – СЗОШ №10»

Ткаченко Н.В.,

Гуськова О.М.

9.

Економіка

26 листопада 2017 року

гімназія

Бабкіна С.М.,

Дрешпак О.В.

10.

Англійська мова

02 грудня 2017 року

СШ №2

Ткаченко Н.В.,

Цикункова Я.В.

11.

Фізика

03 грудня 2017 року

Гуманітарна гімназія

Бабкіна С.М.,

Строганова Н.В.

12.

Інформатика

09 грудня

2017 року

СЗОШ № 9

Риболов А.В.,

Постоєнко С.М.

13.

Російська мова

10 грудня 2017 року

Гуманітарна гімназія

Ткаченко Н.В.,

Чорнокнижна Л.М.

14.

Екологія

10 грудня 2017 року

НВК «Ліцей – СЗОШ №10»

Бабкіна С.М.,

Дрозд Л.М.

14.

Правознавство

16 грудня 2017 року

НВК «Ліцей – СЗОШ №10»

Ткаченко Н.В.,

Гуськова О.М.

15.

Інформаційні технології

17 грудня 2017 року

СЗОШ №9

Риболов А.В.,

Постоєнко С.М.

16.

Хімія

23 грудня 2017 року

гімназія

Бабкіна С.М..,

Пелипець Ю.С.

17.

Астрономія

24 грудня

2017 р.

Гуманітарна гімназія

Бабкіна С.М.,

Строганова Н.В.

9.2. Олімпіади у початковій школі

№з/п

Дата проведення

Предмет

Відповідальний

Жовтень – лютий

(шкільний етап)

Українська мова

Математика

Гуськова О. М.

Березень

(міський етап)

Українська мова

Математика

Гуськова О. М.

9.3. Міські учнівські заходи

№ з/п

Термін проведення

Заходи

Вересень,2018

Загальноміський зліт МДО ДІМ

Вересень – жовтень,2018

Акція «Вчитель може бути самотнім» (До Всесвітнього дня людей похилого віку»)

Жовтень,2018

Відкриття міської патріотичної гри «Козацькими стежками»

Початок акції «Спасибі – Ні!»

Листопад,2018

Міська інтелектуально-розважальна гра «Хочу знати все»

Початок акції «Діти – заради дітей»

Грудень, 2018

Зустріч членів палати дітей КР МДО ДІМ з керівниками міста до Дня самоврядування.

Фестиваль «Повір у себе!»

Завершення акції «Діти – заради дітей»

Січень,2019

Робота  «Прес майдану»

Лютий, 2019

Зустріч членів палати дітей КР МДО ДІМ з ветеранами Другої світової війни (до Дня визволення міста)

Вікторина «Давно се діялось, колись»

Акції: «Ветерану моєму домі», «Ветеран живе поруч»

Зустріч членів палати дітей КР МДО ДІМ з ветеранами, що воювали на території інших держав (до Дня виведення радянських військ з Афганістану)

Березень - квітень, 2019

Конкурс юних читачів та художників до Дня народження поета-земляка О. П. Бідняка.

Міські змагання ЮІР та ДЮП

Травень, 2019

Вахта «ПАМ’ЯТІ» , акція «нашу турботу – пам’ятним місцям рідного міста»

Фінал міської патріотичної гри «Козацькими стежками»

Х.  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1.Плануються публікації у фахових регіональних виданнях, Інтернет-просторі

№ з/п

Тема

Дата

Виконавець

1.

Брошура за підсумками міської акції «Методичний порадник бібліотекарю: заходи навчального закладу по збереженню підручників»

Січень

Малишко Є.Г.

2.

Методичний посібник щодо викладання історії за новою програмою

червень

Гуськова О. М.

3.

Брошура за підсумками міського конкурсу «Обдаровані діти – надія Марганця 2018р»

Червень

Малишко Є.Г.

10.2. Виставкова діяльність

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

1

Участь у Національній виставці-презентації «Сучасні заклади освіти»

Березень

Гуськова О. М. методисти