Published using Google Docs
Протокол 12/01.docx
Updated automatically every 5 minutes

 П Р О Т О К О Л

от заседание  на Управителния съвет на

“АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ”

12.01.2022 год.

 1. КОНСТИТУИРАНЕ

 • Място и време на провеждане:

Семинарна зала по микробиология, 12.01.2022г., 18:00 часа

 • Председател на заседанието:

1. Антоана Гочева

 - Председател на сдружението

 • Присъстващи или представени членове:

2. Мирослава Грозева

3. Любен Яков

4. Есра Ведат

5. Лидия Делчева

6. Гергана Дерменджиева

7. Румяна Чилингирова
8. Стиляна Аврамова

9. София Попова

10. Деница Ченголова

 • Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет

 • Напуснали членове

 • Дневен ред на заседанието:

1. Промоция випуск'21 - начин на протичане

2. Избор на CB представител на АСМБ-София

3. Избор на EMSA представители на АСМБ-София

4. Работа по комитети

5. Други

 • Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет - лично присъстват десет от неговите единадесет членове, представляващи 91% от членовете на УС.

Процедурно предложение въз основа на констатациите на председателя на заседанието: Гласуване за откриване на заседание на Управителния Съвет на АСМБ-София.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Начало на Заседанието: 18:00 часа

 1. РАЗСИСКВАНИЯ

 • Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

 • Предложения по същество по предварително раздадения проект за решение

Няма

 1. РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Промоция випуск'21 - начин на протичане

Ще се състои на 9.02 в зала 1 на НДК. Без родители в залата. Вече е проведена среща с Гери и Тея. Ще се пусне бланка за STF ASAP. Важно - да има няколко човека с коли.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Избор на CB представител на АСМБ-София

Гергана Джикова е избрана за CB представител на АСМБ-София - задачите на позицията са тясно обвързани с работата на Националния Отговорник по Capacity Building и провеждане на трейнинги

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Избор на EMSA представители на АСМБ-София

EMSA е международна организация на европейско ниво с подобни цали на IFMSA. Представители - Мирослава Грозева и Есра Ведат

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Работа по комитети

 • SCORP

Проведе се присъствен трейнинг на тема Stress Managment на 10.01 - с много добри отзиви

 • SCOPE / SCORE

Само 10 човека са останали без предадени документи; Грузия си отменят договорите за лятото; Велина е в Испания успешно; След получен CA парите не се връщат; второ класиране - срок до 14.01; до края на месеца ще се направи драйв с документи, които да се изпратят след като вече е изпратена AF; Meet the LEO кампания с Мароко и Тунис вече се проведе, на 14.01 - с Русия и Полша; информационната книжка е в процес на изготвяне; плана е за края на февруари - Pre departure training

 • SCOPH

Събитието за рак на панкреаса се отменя за края на февруари; има предложение от лекарите за присъствено събитие в болницата;

 • SCORA

Кампанията в училищата се отлага за момента поради сесията; събитие или за нередовен менструален цикъл или за гестационен диабет

 • SCOME

Cytology in a nutshell беше доста успешно (има 700 гледания в YouTube!), ще има втора част на 15.01 в 11:00 часа

 • Председателски комитет

учете се и продължавайте да стриймвате - ще се направи един нов общ Google акаунт с достъп до АСМБ-София YouTube канала; отново молба да се свързвате възможно най-рано с ПР екипа за изготвяне на визии; много попълнения от АСМБ-София в НУС като асистенти (благодарим, Еси!); Събитието с д-р Везиров трябваше да бъде отменено, не се знае датата все още; тиймбилдинг - вилата е свободна 24.02-27.02 - ще пуснем бланка за записване

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Други

Любен Яков отправя процедурно предложение за приемане на новопостъпилите молби за членство на:

 1. Kevin George

За: 10

Против:0

Въздържали се: 0

Софи и Дарка - готини

Следваща среща (хибридно) на тиймбилдинга

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито.

Процедурно предложение на председателя на заседанието за закриване на заседанието.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Заседанието се закрива в  19:00 часа.