Published using Google Docs
Bibliografija
Updated automatically every 5 minutes

Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/profile/38447 

Đurđević, Ranka 2022. “Glagoli željeti i htjeti kao prijelazni i modalni u hrvatskome.” U: Riječi i riječi i Riječi. Zbornik u čast Zrinki Jelaska, ur. Marković, I., Nazalević Čučević, I., Gligorić, I. M., Zagreb, Disput: 431-439

Đurđević, Ranka. 2020. “Može se - o modalnim glagolima u hrvatskome s naglaskom na glagolu moći”. HINIZ - Hrvatski inojezični, uredili Jelaska, Zrinka i Igor Marko Gligorić, 23–39. Zagreb, Klagenfurt: Hrvatsko filološko društvo, Universität Klagenfurt.

Đurđević, Ranka i Milvia Gulešić Machata. 2018. “Strukturna i jezična obilježja zagrebačkih grafita”. Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici, uredili Rudan, Evelina, Davor Nikolić i Josipa Tomašić, 615–637. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska.

Đurđević, Ranka i Martina Podboj. 2017. “Izbjeglice kao posebna kategorija učenika inog jezika”. Strani jezici 45 (3–4): 245–261.

 

Salak, Tanja i Ranka Đurđević. 2017. “Kako me vidiš? Predodžbe neizvornih govornika hrvatskoga o Hrvatskoj i Hrvatima”. Filološke studije (URL: http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=231): 243–259.

 

Đurđević, Ranka i Jelena Cvitanušić Tvico. 2016. “U učenju jezika stalna samo mijena jest. O motivaciji studenata te nasljednih i predačkih učenika hrvatskoga”. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III, uredili Krejčová, Elena i Pavel Krejči, 201–209. Brno: Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Đurđević, Ranka, Tanja Salak i Ana Grgić. 2016. “Šegrt Hlapić za razinu B1 u nastavi inojezičnoga hrvatskog”. U Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 3. zbornik radova, uredili Banković-Mandić, Ivančica, Marica Čilaš Mikulić i Antonio-Toni Juričić, 41–51. Zagreb: FF press.

Cvitanušić Tvico, Jelena i Ranka Đurđević. 2016. “Negdje u inojezičnom hrvatskom. Poezija i projekt u poučavanju jezika”. Romanoslavica 52 (2): 147–161.

Grgić, Ana, Ranka Đurđević i Tanja Salak. 2015. “Čudnovate zgode šegrta Hlapića za razinu B1”. U „Šegrt Hlapić“ od čudnovatog do čudesnog, zbornik radova, uredili Majhut, Berislav, Smiljana Narančić Kovač i Sanja Lovrić Kralj, 533–548. Zagreb – Slavonski Brod: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti i Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod.

  

Đurđević, Ranka, Tanja Salak. 2014. “Kuda idu kamo i gdje? Problem (ne)razlikovanja upitnih priloga gdje, kamo i kuda”. U Riječki filološki dani, uredila Stolac, Diana, 649–662. Rijeka: Filozofski fakultet.  

Đurđević, Ranka, Jelena Cvitanušić Tvico i Aida Korajac. 2013. “Je li dom (tamo gdje je) jezik? O nekim aspektima identiteta potomaka hrvatskih iseljenika”. U Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning, uredili Akbarov, Azamat i Diane Larsen-Freeman, 1645–1659. Sarajevo: International Burch University.

Cvitanušić Tvico, Jelena i Ranka Đurđević. 2012. “Učenje jezika kao prostor spoznaje o sebi i ‘drugome’”. U Contemporary Foreign Language Education: Linking, Theory into Practice, uredili Akbarov, Azamat i Vivian Cook, 175–182. Sarajevo: IBU Publications.

Cvitanušić Tvico, Jelena i Ranka Đurđević. 2012. “Pola stoljeća Croaticuma”. U  Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova, uredili Čilaš Mikulić, Marica, Antonio Toni Juričić i Sanda Lucija Udier, 123–133. Zagreb: FF press.

Knjige

Vajs Vinja, Nada, Vesna Zečević, Ljiljana Jojić, Anuška Nakić, Jelena Cvitanušić Tvico, Ranka Đurđević, Igor Marko Gligorić, Aida Korajac, Ines Kotarac, Ivana Krajačić,  Ivan Ott, Katja Peruško, Nika Štriga, Dijana Vlatković. 2015. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Grgić, Ana, Ranka Đurđević i Tanja Salak. 2016., 2018., 2022. Šegrt Hlapić za razinu B1. Prilagodba romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić. Zagreb: FF press.