PASĀKUMU PLĀNS

2019.gada februāris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

 • Olimpiāde matemātikā 9.-12.klašu skolēniem

plkst. 1000  Talsu 2..vidusskolā.

 • Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta plkst. 1030

Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos.

 • Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmās palīdzības apmācības 3.grupai plkst. 1000  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā. Informāciju par dalību apmācību grupās saņems izglītības iestādes.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Olimpiāde ķīmijā 9.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.

 • Sacensības badmintonā (1999.-2002.g.dzim., 2003.-2004.g.dzim., 2005.-2006.g.dzim., 2007.-2008.g.dzim.) plkst.1000  Talsu sporta hallē.
 • Starpnovadu skolu 5.-9.klašu koru kopmēģinājums no plkst.1300  līdz plkst.1500  Talsu 2.vidusskolā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme plkst. 1300

Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra semināru telpā, 4.stāvā.

Olimpiāde krievu valodā (svešvalodā) 10.-12.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 • Kurzemes izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” plkst. 1100

Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos un

plkst. 1500 Talsu Tautas namā, Talsos.

 • Starpnovadu mācību jomu konsultantu kursi par jaunā mācību satura ieviešanu Ventspilī. Izbraukšana plkst.1240  no Talsu sporta nama laukuma.

 • Sacensības badmintonā (1999.-2002.g.dzim., 2003.-2004.g.dzim., 2005.-2006.g.dzim., 2007.-2008.g.dzim.) plkst.1000  Talsu sporta hallē.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena “Meteņdienas izklaides ar Grūdeni” plkst. 1000  Laucienes pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”.

 • Olimpiāde matemātikā 5.-8.klašu skolēniem

plkst. 1000  Talsu    2.vidusskolā.

 • Olimpiāde matemātikā 4.klases skolēniem plkst.1000  Talsu sākumskolā.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (36h) 2.nodarbība projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros no plkst. 930 līdz plkst.1530 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos.
 • Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmās palīdzības apmācības 4.grupai plkst. 1000  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā. Informāciju par dalību apmācību grupās saņems izglītības iestādes.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

 • Starpnovadu skolu zēnu koru kopmēģinājums no plkst.1300  līdz plkst.1500  Talsu pamatskolā.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu sarunu diena par kompetenču satura ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādēs no plkst.1000  līdz plkst.1500 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā.

 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei.
 • Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.
 • Konkursa 9.-12.klašu skolēniem “Ideju pavasaris” ievadlekcija no plkst.1200  līdz plkst.1500 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei.
 • Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs Talsu 2.vidusskolā.
 • Logopēdu mācības  “ “Cheeks Up” spēle sejas, runas, rīšanas  muskulatūras vingrināšanai” plkst.1400 Talsu 2.vidusskolā.

 

25.

26.

27.

28.

 • Olimpiāde vācu valodā 8.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.
 • Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” plkst.1100

Talsu tautas namā.

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei.

 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei.
 • Koka auto modeļu sacensības plkst. 1030

Talsu 2.vidusskolā.

 • Starpnovadu skolu jaukto koru kopmēģinājums no plkst.1300  līdz plkst.1500  Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.; 8.-9.klašu zēniem plkst.1000  Talsu 2.vidusskolā.
 • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.; 8.-9.klašu meitenēm plkst.1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.