УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20.06.2019р.                                                                                                                               №28

Про взяття на квартирний

облік громадян міста Бершадь

        

Керуючись підпунктом 2 пункту “а” (власні повноваження) ст. 30, ч.1 ст.47, ч.1 ст.52, ч.1 ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.5 ст.15, ст.39,  ст.45 Житлового Кодексу Української РСР, Постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 “Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, п. 14 ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, розглянувши звернення гр. Балабая О.О., проаналізувавши всі додані заявником документи, виконавчий комітет Бершадської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Взяти на квартирний облік на першочергову чергу:

1.1.Балабая Олега Олександровича, 1989 р.н., як учасника бойових дій, склад сім’ї 4 чоловік.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бершадської  міської ради з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту, роботи із молоддю, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії – В.С.Хлівний).

   Заступник міського голови                                                           В.С.Синявський