КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ

Навчально-методична лабораторія соціально-гуманітарних дисциплін

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення ІІ та ІІІ етапів

Всеукраїнської олімпіади з правознавства у 2018-2019 н. р.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної ради  491/0/212/-18 від 11.09.2018 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олiмпiад i тypнipiв з навчальних предметiв у 2018/2019 н.р.» 03 листопада 2018 р. відбудеться ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства серед учнів 9-11 класів.

Проводитись олімпіади будуть відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

У цьому навчальному році проведення олімпіади з правознавства є особливим, адже у 10 класі немає окремої обов’язкової шкільної дисципліни «Основи правознавства», як у попередні роки. Цей курс мають лише профільні 10-11 класи. Але підходи до проведення олімпіад залишились такими ж (у Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади до переліку предметів, винесених на олімпіади, вказано «правознавство»). Цьогоріч олімпіада з правознавства має право на існування.

 

Що треба знати, готуючись до ІІ та ІІІ етапів олімпіади з правознавства?

  1. Завдання для учнів 9 класу будуть орієнтовані на чинний програмний матеріал з курсу «Основи правознавства» (редакція  2016 р.)
  2. Для учнів 10 класу завдання з правознавства будуть орієнтовані на знання навчальної програми за 9 клас та знання розділу ІІ «Права і свободи людини» із курсу «Громадянська освіта».
  3. Учні 11 класу працюватимуть над вирішенням завдань з правознавства за програмним матеріалом, що вивчався у 10 класі з «Основ правознавства» у минулому 2017-2018 н.р. 

Зміст завдань

        

        Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, й згідно вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти мають спрямовуватися на виявлення рівня сформованості правової предметної компетентності учнів. А такі підходи потребують визначення учнівських здатностей реалізовувати на практиці правові знання, загальнонавчальні та предметні вміння й навички, способи діяльності, цінності й ставлення в поведінкових моделях у правовому контексті.

Під час підготовки до олімпіади з правознавства особливу увагу варто приділити правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін.

Потрібно пам’ятати, що основні компетенції в галузі прав людини для учнів середніх шкіл включають такі основні елементи:

Завдання олімпіади включатимуть законодавчі новели, прийняті Верховною Радою України за останні дві сесії. Завершення чергової сесії парламенту у січні кожного року є рубежем для визначення кінцевої дати прийняття нових законодавчих актів, що можуть входити до змістової частини програми олімпіади.

Олімпіада може містити питання, спрямовані на розвиток ціннісних уявлень про право в учасників олімпіади: історичний розвиток українського права; порядок організації державної влади; права людини та способи їх захисту; європейські стандарти прав людини; протидія домашньому насильству; особливості утримання батьками своїх дітей; участь неповнолітніх у збройних військових конфліктах; працевлаштування неповнолітніх тощо.

Особливу увагу потрібно приділити ознайомленню учнів/учениць із Міжнародним біллем прав людини, що складається із Загальної декларації прав людини (1948), Міжнародного пакта про громадянські і політичні права (1966) і Міжнародного пакта про соціальні, економічні і культурні права (1966). Також важливо передбачити практичні заняття щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950) та обов’язковості практики Європейського суду з прав людини в Україні, із Конвенцією ООН про права дитини (1989).

Структура завдань

                Структура комплекту завдань, типологія завдань та рівень їх складності  буде орієнтований на структуру завдань республіканських (IV етап) олімпіад за минулі роки:

Олімпіада з правознавства на ІІ етапі триватиме 2 години, на ІІІ етапі – 3 години.  Їм повинно передувати проведення інструктажу для учасників олімпіади.

Під час виконання завдань учням заборонено користуватися будь-якими джерелами інформації.

Разом з тим, нагадуємо, що на «Методичному сайті Людмили Базилевської» (http://bazilevskaya.jimdo.com/) також будуть вказані орієнтовні тематичні та хронологічні рамки програмного матеріалу, вивченого з правознавства на час проведення ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади.

Орієнтовні тематичні рамки програмного матеріалу, вивченого з правознавства на час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади

у 2018 р.

9 клас

10 клас

Курс «Громадянська освіта»

11 клас

Розділ 1. Основи теорії держави і права

Розділ 2. Права і свободи людини

Програмний матеріал за курс «Основи правознавства». 10 клас

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

Відповіді учнів необхідно оцінювати у день проведення олімпіади та результати заносити до протоколу.

Завідувач навчально-методичної лабораторії

соціально-гуманітарних дисциплін

кафедри соціально-гуманітарної освіти

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»                   Л.Л. Базилевська