De Kampioen van de Kiekesoage

Zondag 29 september 2019, Stekene

Een organisatie van Kiekenhaag VZW met medewerking van De Roestigen Boanpioen

Koersreglement

 1. Uw rijwiel beschikt over:
 1. buiscommandeurs (versnellingen aan de buis, niet aan het stuur),
 2. pedalen met haken of gewone trappers, edoch geen klikpedalen,
 3. en goede freins
 1. Uzelf draagt bij voorkeur koerskledij uit de jaren stillekes.
 2. Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen. Wie een koerslicentie heeft, mag echter niet deelnemen.
 3. Mannelijke renners hebben haar op de benen.
 4. Vrouwelijke renners zijn vrijgesteld van regel 4.
 5. Wat wel voor alle seksen verplicht is: een valhelm dragen.
 6. Het maximumaantal deelnemers is vastgelegd op 100 renners.
 7. We verwachten alle deelnemers op tijd voor inschrijving en tekenen van het startblad: tussen 13 en 14.15 uur. Ook wie vooraf ingeschreven heeft.
 8. Vooraf inschrijven kan via het webformulier op http://bit.ly/kiekesoage2019. De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld op onze rekening staat (ten laatste op woensdag 25 september). 
 9. Wie vooraf inschrijft, betaalt 10 euro. Hierin zit een verzekering inbegrepen. De organisatie is echter niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 10. De eerste 75 ingeschrevenen krijgen een koerspetje.
 11. Als er vooraf nog geen 100 inschrijvingen zijn, kan men zich ook nog op de dag zelf inschrijven à 12 euro per deelnemer.
 12. Na inschrijving en aanmelding wordt uw tweewieler ter plaatse onderworpen aan een technische keuring.
 13. Alle deelnemers krijgen ter plaatse ook een startnummer dat ze aanbrengen alvorens de koers begint.
 14. Om 15 uur wordt het startschot gegeven.
 15. Eerst worden er 2 geneutraliseerde rondes gereden achter de koerscommissaris
 16. Daarna begint de koers: 6 rondes van elk 4,4 km op een afgesloten stratenparcours. (En dit jaar gaan we de rondes goed tellen, beloofd! 😅)
 17. Renners die roekeloos en/of onsportief gedrag vertonen, worden uit koers genomen.
 18. Koersgeschillen worden door de wedstrijdjury behandeld. Tegen hun heilige oordeel is geen beroep mogelijk.
 19. De organisatie behoudt ten allen tijde het recht om de koers af te gelasten. Wie op voorhand betaald heeft om deel te nemen, krijgt zijn geld terug, zonder verdere schadevergoeding. We hebben namelijk wat vaste kosten.