Apstiprinu:

05. martā 2018.

LGHF prezidents:

Romans Blūmentāls                                       

                                

                                LGHF plānojamais budžets 2018. gadam.

                                                      1. Plānojāmie ieņēmumi.

Budžets 2018.gadā (norādīt kopējo summu EUR):

23542.00

Valsts finansējums no ziedojumiem

1870.00

Finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP)

6580.00

Papildus finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) turnīriem "Latvia open" un "Pas.čemp.komandam"

4367.00

Rīgas Domes finansējums

5425.00

Ventspils Domes finansejums

800.00

Skrundas pašvaldības finansējums

500.00

Ziedojumi

3000.00

Ieņēmumi  no reklāmas un citiem pakalpojumiem

1000.00

2. Plānojamie izdevumi.

Dalība Pasaules Tūres Super Serijās Malmē, Maskavā, Prāgā un citās starptautiskās sacensībās

600.00

Latvijas Kauss 4 posmi

1500.00

Latvijas čempionās (individuālais un nominācijās)

1500.00

Latvia open un Pasaules komandu cempionāts Jēkabpilī

5000.00

Amatieru līga 4 posmi

1000.00

Eiropas Čempionāts Eskilstūnē (Zviedrija)

4500.00

Skolēnu turnīrs "Sarauj"

3600.00

Pasaules tūres super serija "Rīgas kauss"

3500.00

Citi neparedzmie izdevumi

2342.00

                                                                              Kopā:

23542.00

                                                                                           

2018. gada 5. martā

Valdes priekšsēdētājs: