Published using Google Docs
Eduka Integracijos
Updated automatically every 5 minutes

Integracijos

Kontaktai

El. pašto adresas: patiketinis@lt.ey.com

Adresas: Aukštaičių g. 7, Vilnius

Tel. nr. +370 612 49 847

Naujienų prenumerata

Pranešimus apie planuojamas įgyvendinti integracijas galite užsiprenumeruoti šioje formoje.

Įsipareigojimai

Integracijos yra kuriamos ir naudojamos įsipareigojimų, patvirtintų Konkurencijos tarybos 2022 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1S-102 (2022) (https://kt.gov.lt/uploads/docs/docs/5349_f6e808e0dbf6c1854550998e97ee8ce0.pdf) (toliau – Įsipareigojimai), pagrindu.

Įsipareigojimų pagrindu prisiimta pareiga suteikti galimybę elektroninio dienyno paslaugų teikimo ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje atitinkamose rinkose veikiantiems bei potencialiems konkurentams integruoti savo produktus su bendrovės „Tavo mokykla“ valdomo elektroninio dienyno paslauga ir bendrovės „Ateities pamoka“ valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, naudojantis tokiomis integracijomis, kokiomis naudojasi pačios minėtos bendrovės.

Įsipareigojimai TAMO grupės įmonėms nustato pareigas ir elgesio reikalavimus, susijusius su integracijų suteikimu ir palaikymu, sutarčių, susijusių su integracijomis, sudarymu, vykdymu ir nutraukimu, taip pat prieinamais ginčų dėl integracijų ar sutarčių, susijusių su integracijomis, sprendimo būdais.


Įsipareigojimų tinkamą įgyvendinimą prižiūri Konkurencijos tarybos patvirtinta patikėtinių komanda, kuria sudaro advokatų profesinės bendrijos „EY Law“ atstovai ir informacinių technologijų ekspertas.

Vykdydama patikėtinio funkcijas, komanda prižiūri kaip vykdomi prisiimti įsipareigojimai, tarp kurių – kaip vykdoma pareiga suteikti galimybę elektroninio dienyno paslaugų teikimo ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje atitinkamose rinkose veikiantiems bei potencialiems konkurentams integruoti savo produktus su bendrovės „Tavo mokykla“ valdomo elektroninio dienyno paslauga ir bendrovės „Ateities pamoka“ valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Ginčų sprendimas

Ginčai, susiję su Įsipareigojimais ir jų vykdymu, sprendžiami Įsipareigojimų E dalyje numatyta tvarka.

Konkurentas ar TAMO įmonė, inicijuodami ginčą, pateikia patikėtiniui savo poziciją (toliau – Pozicija), kartu persiųsdami tokios Pozicijos kopiją kitai pusei, kurioje nurodo priežastis, kodėl mano, kad pažeidžiamas Įsipareigojimų 12 punktas ar Įsipareigojimų 15 punktas.

Gavusi Poziciją, kita pusė (TAMO įmonė ar Konkurentas, priklausomai nuo ginčo pobūdžio) per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pozicijos gavimo dienos, turi pateikti savo atsakymą (toliau - Atsiliepimą).


Ginčą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Atsiliepimo gavimo dienos išsprendžia patikėtinis.

Patikėtinis turi teisę prašyti bet kokios svarbios informacijos iš TAMO įmonės ir/ar Konkurento, kuri yra reikalinga sprendimo priėmimui, paskirti ekspertus ir apklausti juos posėdyje ir naudoti visas tinkamas priemones faktinėms aplinkybėms nustatyti.                 

                                
Konkurencijos tarybai yra leidžiama ir yra sudaromos sąlygos dalyvauti visuose šios ginčų sprendimų procedūros etapuose.                                                    


Konkurencijos taryba: (i) turi gauti visus TAMO įmonės ir Konkurento pateiktus pareiškimus (įskaitant dokumentus, ataskaitas ir kt.), (ii) turi gauti visus
nutarimus, tarpinius ir galutinius sprendimus bei kitus dokumentus, kuriais keičiasi patikėtinis su šalimis.
                                                                        
Jei TAMO įmonė ir Konkurentas nesutaria dėl Įsipareigojimų aiškinimo, Patikėtinis turi kreiptis į Konkurencijos tarybą, kad ši išaiškintų Įsipareigojimus, prieš priimant sprendimą kurios nors šalies naudai. Pateiktas Įsipareigojimų išaiškinimas Patikėtiniui yra privalomas.
                                                        
Galutinis Patikėtinio sprendimas yra galutinis - TAMO įmonė ir pareiškėjas / Konkurentas privalo jo laikytis.

Integracijos

Šiuo metu veikiančių integracijų nėra.