Råd för hantering, lagring och montering av limfog

Limfog är tillverkad av trä. Oavsett träslag har all limfog en fuktnivå på 8 -12%. Det är den optimala fuktighetsnivån för snickeritillverkning. Limfog är limmad med D3-lim som är lämpligt för inomhusbruk.

Trä är ett levande naturmaterial som påverkas av miljön. Beroende på luftens fuktighetsnivå kan virke antingen absorbera eller avdunsta fukten. Detta kommer att hända tills produkten blir behandlat med lack eller olja.

Därför finns det flera regler när man arbetar med Limfog. Om reglerna inte efterföljs kan det uppkomma deformation (vridning) eller sprickbildning på kortsidor.

Grundorsaken till att sådana problem uppstår är fuktighetsförändringar under transport och lagring i en lokal där luftfuktigheten är för hög eller för låg.

Råd för för lagring av Limfog

1. Alla produkter måste vara förpackade.

2. Packa inte upp skivan direkt efter leveransen. Den ska ”acklimatisera sig” vid rumstemperatur. Detta gäller särskilt på vintern, när avlastning från transporten sker i minusgrader och produkterna bärs in i en varm lokal - om man då öppnar paketet direkt kommer problem att uppstå.

3. Förvara inte Limfog i en lokal med hög luftfuktighet, där “fuktiga” reparationsarbeten såsom gipsning, spackling eller liknande pågår

4. Lagra Limfog i en torr ventilerat lokal liggandes plant och i sin förpackning.

Råd vid montering av limfog

1. Innan montering av limfog, särskilt på vintern, låt skivan vila inomhus åtminstone sju dagar innan montering.

2. Limfog är konstruerad för montering i en lokalen där lufttemperatur är från 10 upp till 30 °C och relativ fuktighet från 40 upp till 60%.

3. Förvara inte limfog i närheten av element.

4. Montering av Limfog bör genomföras i en torr byggnad. Låg luftfuktighet samt även hög temperatur i lokalen bör också undvikas.

Efter öppning av förpackning

Efter att ha öppnat förpackningen bör limfogens kortsidor behandlas med lack, vax eller olja. Denna procedur tar 5-10 minuter, men i framtiden kommer det att bespara dig många problem. I uppvärmda lokaler är på vinter luftfuktigheten mycket låg och vanligtvis finns inte luftfuktare. Nästan all fuktavdunstning sker genom limfogens kortsidor (ca 75%) och, om lokalen är torr och varm, kommer Limfog spricka längs kanterna. Ofta kan man se i mitten av Limfog är fuktighetsnivå 10% (dvs normal) och vid kanterna - 5 -6%, vilket med stor sannolikhet kommer att skapa problem såsom vridning eller sprickbildning. Behandlingen av kortsidor kommer att hjälpa för att undvika detta. Vi rekommenderar att man upprepar denna procedur även efter att Limfog är platsanpassad.

För att sammanfatta ovanstående: köpa Limfog i förväg för att ge produkterna tid för acklimatisering.