Published using Google Docs
Regulamin XXXIII Memoriału Jana Strzeleckiego w Narciarstwie Wysokogórskim
Updated automatically every 5 minutes

XXXIII Memoriału Jana Strzeleckiego w Narciarstwie Wysokogórskim

13 marca 2021 – Tatry

Nazwa zawodów:   XXXIII Memoriał Jana Strzeleckiego w Narciarstwie Wysokogórskim

Termin zawodów i zapisy:

Termin zawodów:  sobota 13 marca 2021 roku

Zapisy oraz płatność za udział w zawodach przez Internet na stronie https://bgtimesport.pl/zawody będą możliwe do czwartku 11 marca  2020 do godziny 12:00.

Limit zawodników 120.

Opłata wpisowa NIE PODLEGA zwrotowi.

Brak możliwości zgłoszenia w biurze zawodów.

Wysokość wpisowego przy rejestracji przez Internet wynosi:

W cenę wpisowego wliczony jest udział w zawodach, posiłek regeneracyjny po zawodach, obstawa TOPR, opłata od każdego zawodnika na rzecz TPN(50zł), ubezpieczenie NW w wysokości 20 tys zł, oraz pakiet startowy zawierający gadżet od Dynafit oraz chusta typu buff.

W zawodach mogą brać udział i są klasyfikowani tylko zawodnicy, którzy są członkami klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu (PZA), posiadający ważne badania lekarskie (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawodnika), którzy ukończą zawody.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w czasie internetowych zapisów na zawody.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w tym wprowadzane przez PZA lub ISMF) lub panujące warunki pogodowe oraz warunki na trasie. Ogłoszenie zmiany regulaminu nastąpi na stronie wydarzenia na Facebooku.

Organizator:

Klub Wysokogórski Kraków - Sekcja Narciarstwa Wysokogórskiego

Adres biura zawodów:

Piątek:

Parking przy wejściu do Doliny Chochołowskiej

Żółty bus.

Sobota:

Parking przy wejściu do Doliny Chochołowskiej

Żółty bus.

Program zawodów:

Piątek 12 marca 2021

18:00 - 21:00 – odbiór numerów startowych w biurze zawodów

po 21:00 - odprawa zawodników online na stronie zawodów

Sobota 13 marca 2021

7:00 - otwarcie biura zawodów

8:15 - zamknięcie list startowych

10:00 – kontrola przedstartowa zawodników

10:30 – start zawodników długiej trasy

10:35 – start zawodników krótkiej trasy

Przebieg trasy:

Start/Meta:

Polana Chochołowska, okolice schroniska.

Trasa:

Planowana Trasa - TEAM ( zespoły 2 osobowe ) długość trasy +/-20km oraz przewyższenie +/- 1700m

Droga na Polanie Chochołowskiej, podejście nartostradą i dalej szlakiem na Grzesia - Rakoń - Wyżnia Chochołowska - Polana Chochołowska, podejście nartostradą i dalej szlakiem na Grzesia - Rakoń - Wyżnia Chochołowska - Polana Chochołowska.

Pomiar czasu liczony od startu do mety. Start wspólny.

Planowana Trasa - Kadeci długość trasy += 10km, oraz przewyższenie 880m.

Droga na Polanie Chochołowskiej, podejście nartostradą i dalej szlakiem na Grzesia - Rakoń - Wyżnia Chochołowska - Polana Chochołowska

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w dniu zawodów warunków śniegowych, oraz nałożenia limitu czasowego na pokonanie trasy.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Warunki klasyfikacji
 1. W zawodach mogą brać udział i są klasyfikowani tylko zawodnicy, którzy są członkami klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu (PZA), posiadający ważne badania lekarskie (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawodnika), którzy ukończą zawody.

 1. Formuła zawodów
 1. Zawodnicy startują w ZESPOŁACH DWUOSOBOWYCH, kadeci solo.
 2. Kategorie

– Pary żeńskie

– Pary męskie

– Pary mieszane

 1. Organizacja zawodów
 1. Wyposażenie zawodników oraz zawody organizowane są zgodnie z regulaminem PZA.
 2. Zalecamy posiadanie detektorów 3-antenowych.
 3. Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie się do regulaminu zgłoszone do przewodniczącego jury musi być potraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury.
 1. Zawody odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.;

-  zakaz schodzenia ze szlaku,

-  zakaz wyrzucania śmieci,

-  zakaz hałasowania,

-  zakaz płoszenia zwierząt.

 1. Zalecenia Covidowe
 1. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących w dniu zawodów przepisów związanych ze stanem epidemiologicznym SARS COVID 19, w tym do stawianych zawodnikom wymogów co do udziału w zawodach oraz zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez organizatora.

 1. Protesty
 1. Protesty zgłaszane są pisemnie u Przewodniczącego Jury przez 15 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników w biurze zawodów.
 2. Jury sporządzi szczegółową pisemną decyzję w sprawie protestu w ciągu godziny.
 3. Zawodnicy mogą apelować od tej decyzji do KNW.
 4. Protest powinien zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu zgłaszającego, numer zawodników, których dotyczy protest, szczegółowy opis protestu, datę i godzinę złożenia protestu, konkretne punkty regulaminu, które zostały złamane, 50 zł opłaty w gotówce, która zostanie zwrócona w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

 1. Postanowienia dodatkowe
 1. Zawody mogą być odwołane w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 2. Uczestnicy mogą wziąć udział w zawodach po uiszczeniu opłaty startowej.
 3. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.
 4. Uczestnik zawodów jest zobowiązany przestrzegać zasad organizacyjnych ustalonych przez Organizatora oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

Jury zawodów

Dyrektor zawodów: Agnieszka Mendys

Przewodniczący Jury: Dariusz Finster

Delegat techniczny: Dariusz Kafarowski

Sędzia Główny: Jacek Grabarz

Możliwości kontaktu:

E-mail: strzelecki@kw.krakow.pl

Agnieszka Mendys agnieszka.mendys@gmail.com

tel.:(+48)502898072

Dariusz Finster dariusz.finster@gmail.com

tel.:(+48) 662284020