Звіт голови МО  вихователів – наставників Стрекаловської О.І.

за 2016 – 2017 н.р.

   Єдина педагогічна тема над якою працює заклад

«Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в навчальному закладі»

  Підтема на 2016-2017 навчальний рік

«Передовий педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності»

Тема методичного об’єднання

«Умови ефективності та результативності процесу формування готовності вихователя-наставника до інноваційної діяльності».

  Методичне об’єднання вихователів  - структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу вихователів – наставників.

  1. Основні завдання гімназійного методичного об’єднання вихователів – наставників:
  1. Функції гімназійного методичного об’єднання вихователів – наставників:                    

          Гімназійне методичне об’єднання вихователів – наставників у навчальному році було розподілене на 5 вікових категорій (паралелі 5-х, 6-х, 7-х, 8-9-х, 10-11-х класів). Кожна група працювала над своєю науково- методичною проблемою, відповідно до психолого-педагогічних особливостей учнів даної категорії, а також готувала методичні матеріали для укладання папки інноваційна діяльність МО вихователів-наставників  у 2016 – 2017 н.р. та підготовки до тижня педагогічної майстерності з таких питань:

 

Протягом навчального року було проведено

  4 засідання МО, де розглядалися такі питання:

Згідно плану роботи  МО вихователів гімназійних класів  на 2016 – 2017 н.р. була проведена підготовка та участь у таких заходах:

 а) Про стан ведення шкільної документації та якість усіх видів планування.

б) Забезпечення правової основи навчально-виховного процесу (організація режиму харчування, забезпечення підручниками, медичне обслуговування тощо), виконання єдиних вимог до учнів (зовнішній вигляд, відвідування школи, дисципліна, ведення щоденника тощо)

в) Результати перевірки техніки безпеки в кабінетах, спортивній залі, майстернях. Про організацію роботи з пожежної безпеки.

г) Про результати контролю за веденням медичних книжок педагогічних працівників.

 а) Стан викладання історії, правознавства, людини і світ;

б) Організація харчування учнів пільгових категорій та тих, що потребують дієтичного харчування. Відповідність нормам та якості харчування учнів НВО;

в) Про роботу з батьками;

г) Аналіз результатів І туру олімпіад з базових дисциплін;

г) Робота з пропаганди здорового способу життя. Санітарно-гігієнічні умови навчально-виховного процесу у НВО.

а) Стан виконання навчальних планів і програм.  Рівень навчальних досягнень учнів за І семестр;

б) Стан збереження та раціонального використання фонду підручників;

в) Стан ведення класних журналів;

г) Про роботу шкільної їдальні;

д) Про дотримання режиму роботи ГПД;

е) Обсяг домашніх завдань учнів;

є) Аналіз діяльності МО вчителів іноземних мов;

ж) Відвідування учнями навчального закладу.

          а) Стан викладання німецької мови та трудового навчання;

б) Аналіз виконання практичних робіт з природничих дисциплін.

в) Підготовка до річного контролю знань та ДПА.

г) Стан військово-патріотичного виховання в закладі.

д) Про підсумки атестації та курсової перепідготовки  педагогічних працівників.

е) Стан роботи з молодими спеціалістами;

є) Про дотримання Єдиних вимог до усного й писемного мовлення учнів, перевірку робочих та контрольних зошитів.

 а) Про ефективність методичної роботи;

 б) Про результати ДПА в початковій школі;

в) Стан літнього оздоровлення учнів та проходження навчальної практики;

г) Аналіз стану охорони праці за ІІ семестр і рівня травматизму учасників навчально-виховного процесу.

Протягом 2016-2017 н.р. вихователі-наставники працювали над такими проблемами:

Окольнича Лариса Михайлівна: «Формування життєвих компетенцій  учнів шляхом виховання милосердя, доброти та патріотизму.»

Прохоренко Людмила Петрівна: «Забезпечення умов для розвитку розумових та творчих здібностей учнів, задоволення їхніх соціально цінних і особистісно значущих інтересів і потреб.»

Сніжко Ольга Сергіївна: «Згуртування учнівського колективу шляхом впровадження інноваційної діяльності.»

Веретеннікова Оксана Вікторівна: «Удосконалення особистісних якостей з метою згуртування і зміцнення класного колективу.»

Закладна Анжела Леонідівна: «Формування в учнів розуміння необхідності пошуку нових шляхів реалізації свого потенціалу в інноваційному середовищі.»

Шеховцова Ліна Дмитрівна: «Створення інтерактивного середовища в класі в процесі навчально-виховного процесу в умовах компетентнісно спрямованої освіти.»;

Горова Лариса Дмитрівна: «Інноваційна діяльність у виховному процесі як умова розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні.»;

Лисенко Наталія Геннадіївна: «Розвиток визначальних компетентностей учня в позаурочній діяльності шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій навчання через використання інноваційних технологій.»;

Дьяконенко Тетяна Миколаєвна: «Формування соціальної компетентності учнів класу шляхом впровадження інноваційних технологій.»;

Бойченко Вікторія Анатоліївна: «Розвиток визначальних компетентностей вихованця в позаурочній діяльності шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.»;

Самсонова Наталія Василівна: «Формування в учнів свідомого вибору діяльності шляхом набуття навичок полікультурної компетентності, а також компетентності саморозвитку та самоосвіти.»;

Гозбенко Маргарита Миколаївна: «Залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей та створення сприятливих умов для реалізації природного потенціалу та творчого ставлення до життя.»;

Колот Олена Володимирівна: «Впровадження елементів інноваційних методів та прийомів виховання з метою розвитку індивідуальних здібностей учнів.»;

Лебедєва Ольга Павлівна: «Інноваційні форми та методи роботи у формуванні всебічно розвиненої особистості.»;

Ладєйщикова Тетяна Василівна: «Створення розвиваючого середовища з метою виявлення та розвитку обдарованості шляхом впровадження інноваційної діяльності.»;

Любецька Тамара Митрофанівна: «Створення умов для всебічного розвитку дитини як особистості: її нахилів,здібностей,талантів в процесі навчання і виховання.»;

Стрекаловська Оксана Іванівна: «Формування готовності вихователя-наставника до інноваційної діяльності.»;

Міщенко Валентина  Василівна: «Забезпечення умов для самореалізації особистості гімназиста через впровадження інноваційних педагогічних  технологій у виховну діяльність вихователя наставника.»

Протягом 2016-2017 н. р. були проведені заходи в рамках

  тижня педагогічної майстерності

вихователів-наставників з 14.11 по 18.11.2016 року

№ з/п

Класи

Назва і форма

проведення заходу

Дата

Час та місце проведення

Відповідальний

1.

5-А

5-Б

5-В

Виховна година

 «Гімназія – священна колиска науки, радості, любові і добра!»

17.11

09.25

Актова зала

Січкар О.Ю.

Прохоренко Л.П.

Сніжко О.С.

2.

6-А

6-Б

6-В

Виховна година «Історія виникнення Єлисаветградської гімназії»

17.11

14.05

Актова зала

Бучукурі Є.Е.

Веретеннікова О.В.

Закладна А.Л.

3.

7-А

7-Б

7-В

Виховна година «Гімназія – храм мудрості і світла!»

18.11

14.05

Актова зала

Шеховцова Л.Д.

Горова Л.Д.

Лисенко Н.Г.

4.

8-А

8-Б

Виховна година

 «З історії гімназії.»

17.11

12.20

Актова зала

Дьяконенко Т.М.

Бойченко В.А.

5.

9-А

9-Б

9-В

Виховна година

 «З днем народження гімназіє!»

17.11

08.30

Актова зала

Самсонова Н.В.

Гозбенко М.М.

Колот О.В.

6.

10-А

10-Б

10-В

Виховна година

«Невмируща гордість Єлисаветграду!»

17.11

14.05

каб. № 20

Лебедєва О.П.

Ладєйщикова Т.В.

Любецька Т.М.

7.

11-А 11-Б

Виховна година

«Історія розвитку відродженої гімназії.»

18.11

14.05

Актова зала

«Контакт»

Стрекаловська О.І.

Міщенко В.В.

 Під час підсумкового засідання МО були визначені такі завдання  на 2017-2018 н.р.