1. Загальні положення

 Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Останні роки особлива увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й оздоровлення дітей обдарованих, талановитих, лідерів учнівського самоврядування.

 Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини, Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

2. Мета Програми

Метою   Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення м.Дніпрорудне  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих послуг.

3. Основні завдання Програми

 Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

Формування та пропаганда здорового  способу життя.

4. Фінансове забезпечення Програми

Видатки,  пов'язані  з  відпочинком  та  оздоровленням  дітей,  здійснюються  за рахунок виділених в установленому порядку коштів з  міського бюджету,  батьківських коштів та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

5. Кошторис Програми

Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення:

- 10 путівок на суму 90 000 тис. грн.

За рахунок коштів  міського  бюджету - (60%)

За рахунок коштів батьків                      - (40%)

  6.Очікувані результати виконання Програми

Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей учасників бойових дій на тимчасово окупованій території та районах проведення Операції Об’єднаних Сил (ООС);

- діти, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення ООС;

- активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя;

- талановитих та обдарованих дітей.

Секретар ради                                Л.П.РЕШЕТНЯК