Generalitat de CatalunyaGENCAT

Departament d’Educació

Escola Oficial d’Idiomes

Cornellà de Llobregat 

Horari general dels cursos ordinaris d’anglès, francès i alemany - Curs 2019 - 2020

Horari

Dilluns i dimecres

Horari

Dimarts i dijous

16.00 – 18.20

1r A alemany (1Q)

1r B alemany (2Q)

1r francès

1r anglès

2n anglès

5è anglès

16.00 – 18.20

1r B  alemany (1Q)

3r B  alemany (1Q)

2n A  alemany (2Q)

1r A alemany (2Q)

 2n francès

3r anglès

4t anglès

C1 anglès

18.30 – 20.50

                   2n A alemany (1Q)

3r A alemany (1Q)

2n B alemany (2Q)

3r B alemany (2Q)

1r francès

3r francès

4t francès semipresencial *

(única sessió presencial dilluns)

5è francès semipresencial *

(única sessió presencial dimecres)

2n anglès

4t anglès

5è anglès

18.30 – 20.50

1r A  alemany (1Q)

2n B alemany (1Q)

1r B  alemany (2Q)

3r A alemany (2Q)

4t  alemany semipresencial *

(única sessió presencial dimarts)

5è  alemany semipresencial *

(única sessió presencial dijous)

2n francès

3r anglès

4t anglès

5è anglès

C1 anglès

*  Els cursos semipresencials consten d’una sola sessió lectiva presencial a la setmana (2 hores i 30 minuts)

més un seguit d’activitats telemàtiques programades i tutoritzades que l’alumnat realitzarà en horari lliure.