Published using Google Docs
Reglement Winterkampioenschap 2021-2022
Updated automatically every 5 minutes

Reglement Winterkampioenschap 2021-2022

 1. Schakers van alle leeftijden en alle niveaus kunnen meedoen aan het Winterkampioenschap. Het is niet nodig om lid van een club te zijn om mee te kunnen doen.

 1. Het Winterkampioenschap bestaat uit 7 ronden en wordt online gespeeld op het gratis schaakplatform Lichess.

 1. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen de spelers verdeeld worden over meerdere groepen op basis van (geschatte) speelsterkte.

 1. Elke anderhalve week wordt een partij gespeeld. Afwisselend op maandag en donderdag wordt de nieuwe indeling via Whatsapp doorgegeven. We spelen volgens het Zwitsers systeem. Dus je speelt in principe steeds tegen iemand die (ongeveer) evenveel punten in de competitie heeft gehaald als jij. Mocht je niet ingedeeld kunnen worden vanwege een oneven aantal deelnemers, dan krijg je één punt voor die ronde.

 1. Je spreekt zelf met je tegenstander af wanneer je de partij speelt via Whatsapp. Wacht daarmee niet tot het einde van de ronde, om te voorkomen dat je niet meer op tijd een afspraak kunt maken. De telefoonnummers van iedereen staan in de deelnemerslijst die via de groepsapp verspreid wordt.

 1. Speeltempo: 45 min. + 20 sec. p.p.p.p. Mocht binnen vijf zetten van beide kleuren (dus 10 half-zetten) ontdekt worden dat met het verkeerde speeltempo gespeeld wordt, dan kan degene die dat ontdekt aangeven dat de partij opnieuw moet starten. Als beide spelers vijf zetten gespeeld hebben voordat het ontdekt wordt, dan wordt de partij uitgespeeld met het ingestelde speeltempo. Hetzelfde geldt voor per ongeluk omgewisselde kleuren.

 1. De uitslag geef je via de app door aan de organisator (Martijn Hardeman; 06-179 179 81), uiterlijk op de dag waarop de nieuwe indeling gemaakt wordt (dus afwisselend moet uiterlijk op woensdag of op zondag de uitslag doorgegeven worden). Winst levert 1 punt op, remise 0,5 punt. Verlies: geen punten. Mocht per ongeluk gespeeld zijn met omgewisselde kleuren, geef dat dan ook door. Dan wordt de indeling hierop met terugwerkende kracht aangepast (de partij wordt dus niet overgespeeld).

 1. Als de uitslag niet tijdig doorgegeven wordt aan Martijn, dan wordt de uitslag van die partij 0-0. Geen van beide spelers krijgt dan dus een punt. Beide spelers worden in dat geval niet meer ingedeeld voor een nieuwe ronde, tenzij ze zichzelf weer aanmelden. Voor de niet ingedeelde ronde(n) wordt (t/m uiterlijk ronde 5) automatisch één van de twee remise-bye’s ingezet, mits nog beschikbaar.

 1. Als je een ronde niet mee wilt doen (bye), geef dat uiterlijk de dag voordat de indeling gemaakt wordt (dus uiterlijk op woensdag of zondag) door aan Martijn via de app. Je kunt dit gedurende de eerste vijf ronden twee keer doen voor een half punt. Daarna krijg je geen halve punten meer als je nog een bye opneemt. In ronde 6 en 7 krijg je geen halve punt voor een bye. Als je eenmaal ingedeeld bent, moet je spelen (of opgeven).

 1. Als één van beide spelers aantoonbaar niet meewerkt aan het tot stand komen van de partij, dan kan de andere speler op de winst claimen op de dag voordat de nieuwe indeling gemaakt wordt (dus op woensdag of zondag). Hiervoor is het noodzakelijk dat hij kan aantonen dat de “schuld” volledig bij de andere speler ligt. Bijvoorbeeld: schermafbeeldingen waaruit blijkt dat er een speelafspraak was, maar dat de andere speler niet kwam op het afgesproken tijdstip, zonder een alternatief speelmoment aan te dragen. Of schermafbeeldingen van meerdere pogingen om in de eerste helft van een nieuwe ronde tot een speelafspraak te komen waarop in het geheel geen reactie kwam. In dat geval krijgt de speler die er niets aan kon doen dat er niet gespeeld werd het volle punt. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet gaat gebeuren.

 1. De stand wordt bepaald op basis van het aantal behaalde punten. Als dat gelijk is, wordt gekeken naar weerstandspunten, als dat gelijk is naar Sonneborn-Bergerpunten en daarna naar TPR (onderling resultaat wordt buiten beschouwing gelaten). Mochten alle scores na de laatste ronde allemaal gelijk zijn, dan kan voor de podiumplaatsen besloten worden tot beslissingspartijen.

 1. Je mag op geen enkele manier geholpen worden tijdens je partijen. Niet door anderen, maar je mag ook geen gebruik maken van schaakboeken, databases of schaakcomputers tijdens het toernooi. Zorg ervoor dat je tijdens het toernooi geen analyseborden van Lichess of andere schaakprogramma’s open hebt staan op andere tabbladen of andere computers. Lichess controleert hierop en kan je account sluiten, omdat ze dit als valsspelen (cheaten) kunnen zien. Wat betreft het vaststellen van cheaten volgen we één-op-één het oordeel van het Lichess-platform, ook al kunnen we niet uitsluiten dat dit in uitzonderingsgevallen een onjuiste uitkomst kan geven. Je kunt wel zelf bij Lichess een herbeoordeling door een mens aanvragen. Als Lichess je account blokkeert, kun je niet meer meedoen aan het toernooi en kom je niet meer in aanmerking voor een podiumplaats. De uitslagen die tot dan toe behaald zijn in het toernooi blijven staan.

 1. Nieuwe spelers kunnen nog instromen tot voor ronde 3. Ronde 1 en/of 2 worden dan als bye aangemerkt met een halve punt per ronde. Als ronde 3 begonnen is, kunnen er geen nieuwe spelers meer instromen.

 1. In onvoorziene omstandigheden beslist de organisator over de uitslag. Dit reglement kan door de organisator nader ingevuld worden tijdens het Winterkampioenschap als dat zinvol wordt geacht.

Versie: 12-12-2021