Program na týden 26. 5. - 2. 6. 2024


V neděli 26. května je slavnost Nejsvětější Trojice

čtvrtek - slavnost Těla a Krve Páně; mše svaté v 8.00 a v 18.00 v Berouně a v 18.00 v Počaplech

pátek    -  svátek Navštívení Panny Marie

sobota  - mše svaté v 8.00 v Berouně, v 15.00 v Hudlicích a v 16.30 v Nižboru; v 18.00 bohoslužba slova na Vráži

Neděle 2. června bude 9. v mezidobí