Program na týden 26. 6. - 3. 7. 2022


Neděle 26. června je 13. v mezidobí

úterý    -  památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

středa   -  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

čtvrtek - od 20 hod. se koná tichá adorace a modlitba chval, díků a proseb v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně

pátek    -  1. v měsíci; od 17 hod. v Berouně možnost svátosti smíření, po mši sv. adorace

sobota - mše svaté (tentokrát) již v 8.00 v Berouně, v 15.00 v Hudlicích, v 16.30 ve Stradonicích a v 18.00 bohoslužba slova na Vráži

Neděle 3. července bude 14. v mezidobí

Adaptační centrum v Koněprusích hledá osobu, která by měla zájem pracovat s dětmi uprchlíků (věková skupina  dětí je 3-6 let). Podmínkou je znalost češtiny a angličtiny nebo ukrajinštiny. Úvazek dle dohody. Vítaná je zkušenost s prací s dětmi. Pro více informací a zájemce -  tel: 725 519 051, www.perspicio.cz.