Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради

 «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів»

        1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

          Діючі тарифи в м. Бершадь на послуги з вивезення твердих побутових відходів  були встановлені ще в 2016 році  та відкореговані на суму ПДВ  (20%) у  січні 2017 року та на даний час є нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання, а  тому виникла необхідність щодо перегляду тарифів.

         Робота підприємства на діючих тарифах призвела до того, що КУП „Бершадь-сервіс"не має коштів, необхідних для надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в повному обсязі.

                  Тому КУП „Бершадь-сервіс" були подані  розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг, що відповідають реаліям сьогодення та враховують зростання показників, які задіяні в розрахунку тарифу, а саме,підвищення на загальнодержавному рівні  розміру  мінімальної заробітної плати  до 3723,00 грн.,а також враховуючи зміну (зростання)  цін на паливно-мастильні матеріали, запасні та комплектуючі частини та ін.

         Проект рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів» розроблений з метою надання якісних послуг споживачам, впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання міста Бершадь в належному санітарному стані.

        Проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету міністрів від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

2. Визначення цілей державного регулювання.

        Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення розмірів тарифів до економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, можливість правомірного їх застосування виконавцем житлово-комунальної послуги, що сприятиме задоволенню потреб споживачів в якісному обслуговуванні житлового фонду м. Бершадь.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про житлово-комунальні послуги» встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування і підлягає державному регулюванню.

   3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу.

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:

1. Залишення без зміни тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

2. Передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів.

3.  Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів на економічно обґрунтованому рівні.

Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:

- перший спосіб не є прийнятним  у зв'язку з тим, що у даному випадку КУП „Бершадь-сервіс" буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватися по зобов’язанням. Переваги обраного способу - це незмінні витрати споживачів на оплату цих послуг, а недоліки – погіршення якості та зменшення переліку послуг, що надаються;

- другий спосіб не є прийнятним у зв'язку з тим, що він вирішує проблему підприємства - виконавця послуг, проте, оскільки в бюджеті міста відшкодування вказаних витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість  доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань міста;

- третій спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності тарифів економічно обґрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг, а недоліками – збільшення витрат споживачів на оплату цих послуг.

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.

4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів:

         1. З метою отримання зауважень та пропозицій винести на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даний проект регуляторного акта щодо встановлення КУП „Бершадь-сервіс" тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.  

        2. Виконавчий комітет міської ради, керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рішення виконавчого комітету при Бершадській міській раді №33 від 27.09.2013р. «Про затвердження норм утворення побутових відходів у м.Бершадь», враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів в розмірах

Тариф з вивозу ТПВ

грн/м3

Без ПДВ

ПДВ

З ПДВ

77,93

15,59

93,52

Розрахунок місячної плати за вивіз ТПВ проводиться наступним чином :

- для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків з наявністю усіх видів благоустрою - [93,52 (тариф з ПДВ на вивезення 1 куб.м ТПВ) ] х 1,3 (середньорічна норма утворення ТПВ на одного мешканця ) : 12 (місяців), що  становить 10,13 грн. на місяць за 1 мешканця.

- для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків за відсутності одного    видів благоустрою - [93,52 (тариф з ПДВ на вивезення 1 куб.м ТПВ)] х 1,405 (середньорічна норма утворення ТПВ на одного мешканця ) : 12 (місяців), що  становить 10,95 грн. на місяць за 1 мешканця.

- для мешканців одноквартирних будинків (приватний сектор) з приса-дибною ділянкою за відсутністю жодного виду благоустрою - [93,52 (тариф з ПДВ на вивезення 1 куб.м ТПВ)] х 1,51 (середньорічна норма утворення ТПВ на одного мешканця ) : 12 (місяців), що  становить 11,77 грн. на місяць за 1 мешканця.

Надає дозвіл КУП «Бершадь-Сервіс»  на проведення розрахунку тарифу на вивезення ТПВ підприємствам та організаціям щомісячно, згідно фактичних витрат.

    3. Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

На дію регуляторного акта можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін на складові собівартості тарифів (зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на матеріали, енергоносії, зміни у податковому законодавстві, підвищення вартості послуг установ та організацій, що мають договірні відносини з виконавцем послуг). Позитивним фактором може бути забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

При встановленні економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів захист соціально незахищених верств населення буде здійснюватись шляхом надання субсидій відповідно до чинного законодавства.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта, а також запровадження системи контролю та моніторингу здійснюються відповідними державними органами контролю.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість встановити економічно обґрунтовані  тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що створить належні умови для:

1) стабільного забезпечення послугами споживачів, покращення їх якості;

2) беззбиткової діяльності КУП „Бершадь-сервіс".

Очікувані результати прийняття рішення визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Категорії суб’єктів, на яких впливає регуляторний акт

Органи місцевого самоврядування

Вигоди

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

- зменшення кількості звернень (скарг) від споживачів щодо якості послуг

Витрати

  • розробка та оприлюднення проекту рішення

КУП „Бершадь-сервіс"

Вигоди

- стабільна робота підприємства, своєчасне виконання зобов’язань по зобов’язанням;

- надання послуг відповідної якості;

- забезпечення беззбиткової роботи підприємства

Витрати,

  • пов’язані з діяльністю підприємства

Населення

Вигоди

- отримання стабільних та якісних послуг з вивезення твердих побутових відходів

Витрати

- збільшення коштів на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів за новими тарифами

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Цей регуляторний акт набирає чинності з 01.04.2018року.

Рішення діє до його наступного перегляду.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

   8. Показники результативності регуляторного акта.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

- рівень оплати послуг споживачами;

- кількість звернень (скарг) споживачів щодо якості та кількості послуг, що надаються;

- кількість аварійних ситуацій;

- розмір сплачених коштів у вигляді податків та зборів;

- розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.

         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

         Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

10. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 24400, Вінницька обл.., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

електрона адреса: bersh-miskrada@ukr.net

телефон: (04352) 2-19-64

Провідний спеціаліст з економічних питань                                        П.Цимбалістий