Oversigt over større forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter om It i EUD

Projekt

Projekttype og formål

Fokus og praksisforankring

Teknologiernes rolle

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm  på tømrergrund-

forløbet (GF2)

AAU (2019)

Forsøgs- og udviklingsprojekt med forsknings-

evaluering

Evaluering af tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen gennem anvendelse af video

Understøtte elevernes læring

Link til information om projektet: Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

SIMU på SOSU

DPU (2018-2019)

Udviklingsprojekt med følgeforskning

Projektets formål var at at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for simulation.

Understøtte elevernes læring

Link til information om projektet: SIM-Standarder

Udvikling af blended forløb på DEP

VIA (2017-2018)

Udviklingsprojekt

Projektets mål var at udvikle et blended forløb på DEP. Modulet udvikles konkret i forhold til et diplommodul og i samarbejde med en erhvervsskole. I modulet tænkes de udviklede elementer som generiske elementer, der fremadrettet kan danne grundlag for andre blended forløb på diplomuddannelser.

Understøtte erhvervspædagogisk kompetenceudvikling af EUD-lærere

eSkolerMidt

eVidenscenter, DPU

(2015-2018)

Forsøgs- og udviklingsprojekt med følgeforskning

 udvikling og afprøvning af koncepter mm.

- inkl. rapporter

Digital og pædagogisk innovation.

Baseret på erfaringer fra forskellige ungdomsuddannelser.

19 deltagende skoler; gymnasier, HF og VUC, samt EUD

Understøtte organisations-

udvikling (Den digitale skole) og udvikling af e-didaktik

Link til projektets hjemmeside: https://eskolermidt.wordpress.com/ 

Ikt og transfer i EUD

(2015-2018)

 

 

Københavns Professionshøjskole (Metropol)

Forskningsprojekt

-afdækning

- udvikling og afprøvning af koncepter mm.

- inkl. peer-reviewed artikler og papers

Afdækning af transferforståelser og erhvervspædagogisk brug af ikt med fokus på transfer og grænsekrydsning.

 

Baseret på erfaringer fra forskellige uddannelser dækkende EUD’s hovedområder

Koble kontekster

Understøtte erhvervsfaglig kompetenceudvikling og teori-praksis samspil

Link til projektets hjemmeside:  https://iktogtransferieud.wordpress.com/ 

Kan vi lære af de andre?

(2014)

 

Absalon (UCSJ)

Forsøgs- og udviklingsprojekt

- afdækning

- udvikling af principper og modeller

Udvikling af organisatoriske principper og modeller for e-læring med fokus på organisationsdidaktik.

 

Baseret på erfaringer fra erhvervsuddannelser i Finland, Norge, Tyskland og England.

Koble kontekster

 

Link til projektets hjemmeside: http://eskoler.dk/ 

Parallel-

undervisning på kryds og tværs

(2012-2013)

 

Absalon (UCSJ)

Forsøgs- og udviklingsprojekt

- udvikling og afprøvning af designs

Udvikling af koncept for parallelundervisning på fire forskellige lokationer med fokus på organisation, ledelse, it-support og lærerroller.

 

Baseret på erfaringer fra ernæringsassistenuddannelsen på CELF, Bornholms Erhvervsskole, Erhvervsskolen Nordsjælland og Erhvervsskolerne Aars.

Koble kontekster

Understøtte erhvervsfaglig kompetenceudvikling og teori-praksis samspil

Link til information om og materiale fra projektet: https://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=197622 

Blended Designs

(2012-2013)

 

VIA

Forsøgs- og udviklingsprojekt

- udvikling og afprøvning af designs og scenarier

- inkl. lærebøger

Udvikling af tilpassede forløb ift. blended Learning med fokus på bla. nye læringstilgange og øget differentiering.

 

Baseret på erfaringer fra forskellige hovedforløb på Teknisk Skole Silkeborg, Randers Social- og Sundhedsskole, Århus Købmandsskole og Tradium.

Koble kontekster

Understøtte erhvervsfaglig kompetenceudvikling og teori-praksis samspil

Link til information om og materiale fra projektet: http://www.via.dk/forskning/paedagogik-didaktik-og-laering/e-laering-og-medier/blended-design 

E-Læring, Yderområder og Klyngedannelse

(2009-2012)

 

UCSJ, UCSyd, RUC, SDU

Forskningsprojekt

- udvikling og afprøvning af designs

- inkl. peer-reviewed artikler

Udvikling af e-læringskoncepter til kompetenceudvikling og erhvervsuddannelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på bla. mobil læring og brug af læringsplatforme som “læringsbro”.

 

 

Bla. baseret på erfaringer fra forskellige typer af erhvervsrettede uddannelser, herunder CELF og EUC Syd Lundsbjerg, samt erhvervsakademier og AMU.

Koble kontekster

Understøtte erhvervsfaglig kompetenceudvikling og teori-praksis samspil

 

Link til projektets hjemmeside:  http://elyk.dk/