СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2019 РОКУ

Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2017 році [Текст] / [упоряд. В.А. Міхньов та ін.]. – Київ : Моріон, 2018. – 240 с. – ISBN 966-2066-66-1.
УДК        001.32(477):51
        Н35

Вергунов, В. А.  Національна академія аграрних наук України (1918-1931): передумови появи, діяльність, звитяги [Текст] : [монографія] : до 100-річчя від дня заснування / В. А. Вергунов. – Київ : Хімджест, 2018. – 260 с. – ISBN 617-7260-19-5.
УДК        001.32(477):63(091)
        В31

Сусліков, Л. М.  Управління науковими проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк. – Ужгород : Говерла, 2019. – 432 с. – ISBN 617-7333-76-9.
УДК        001.89:005.8(075.8)
        С90

Єріна, А. М.  Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с. – ISBN 966-8365-55-0.
УДК        001.891(075.8)
        Є71

Тетерюк, С. Г.  Практикум по программированию [Текст] / С. Г. Тетерюк, О. Р. Денисюк. – Днепр : Арт-Пресс, 2018. – 152 с. – ISBN 966-348-419-8.
УДК        004.4
        Т37

Алхімова, С. М.  Об‘єктно-орієнтоване програмування. У 2 ч. [Текст] : підручник. Ч. 2. Об‘єктно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення / С. М. Алхімова. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 192 с. – ISBN 966-622-923-9.
УДК        004.4(075.8)
        А54

Веклич, Р. А.  Вступ до програмування мовою С++. Структури даних [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Веклич, Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 99 с.
УДК        004.43(075.8)
        В26

Швиденко, М. З.  Електронна комерція [Текст] : підручник / М. З. Швиденко, О. М. Касаткіна, О. М. Швиденко ; [Швиденко М.З., Касаткіна О.М., Швиденко О.М.]. – Київ : Компринт, 2018. – 470 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-929-768-6.
УДК        004.738.5:334.722(075.8)
        Ш35

Интернет-маркетинг на 100% [Текст] / Н. Андросов, И. Ворошилова, В. Долгов и др.; под ред. С. Сухова. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 240 с. – ISBN 5-459-00855-5.
УДК        004.738.5:339.138
        И73

Журавчак, Л. М.  Програмування комп‘ютерної графіки та мультимедійні засоби [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Журавчак, О. М. Левченко. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 276 с. – ISBN 966-941-276-8.
УДК        004.92(075.8)
        Ж91

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті [Текст] : зб. матер. XIV Міжнар. наук. конф.; 27 червня 2018 р. : Секція 1 / [орг. ком.: Я.Д. П‘янило (голова) та ін.]. – Львів : Растр-7, 2018. – 60 с. – ISBN 617-7726-41-7.
УДК        004:796(082)
        М74

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті [Текст] : зб. матер. XIV Всеукр. наук. конф.; с. Шешори Івано-Франківської обл.; 19-21 жовтня 2018 р. : Секція 2 / [вип. ред. О. Борис]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7336-43-2.
УДК        004:796(082)
        М74

Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Н.С. Краснокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Замула та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 231 с. – ISBN 617-7683-60-4.
УДК        005(075.8)
        М50

Менеджмент інноваційної діяльності: 1 001 тест [Текст] : зб. тестових завдань / О.І. Карий, І.Я. Кулиняк, Л.С. Лісовська та ін. – Львів : Растр-7, 2018. – 264 с. – ISBN 617-7497-98-0.
УДК        005.591.6(075.8)
        М50

Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. №1 (65) / [редкол.: Є.М. Ахромкін та ін.]. – Сєвєродонецьк : КРОК, 2018. – 135 с.
УДК        005.8(082)
        У67

Орловський, Д. Л.  Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 433 с. – ISBN 617-05-0273-5.
УДК        005.93(075.8)
        О-66

Орловський, Д. Л.  Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Д. Л. Орловський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 336 с. – ISBN 617-05-0272-8.
УДК        005.93:004.94(075.8)
        О-66

Старинець, О. Г.  Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. Г. Старинець. – Київ : Талком, 2018. – 320 с. – ISBN 617-7397-86-0.
УДК        005.931.11:658.5:654.1
        С77

Економіка та управління знаннями [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. – Львів : Міські інформаційні системи, 2019. – 137 с. – ISBN 966-1577-35-9.
УДК        005.94:330(075.8)
        Е45

Свидрук, І. І.  Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України [Текст] : [монографія] / І. І. Свидрук. – Львів : Растр-7, 2018. – 450 с. – ISBN 617-7726-36-3.
УДК        005:330.5(477)
        С24

Менеджмент міжнародного бізнесу [Текст] : наук.-метод. посіб. / [Д.Т. Бікулов, О.О. Головань, Н.М. Коваленко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 376 с. – ISBN 617-529-216-7.
УДК        005:339.92(075.8)
        М50

Харарі, Ю.-Н.  Двадцять один урок для 21 століття [Текст] / Ю.-Н. Харарі ; з англ. пер. О. Дем‘янчук. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. – 416 с. – ISBN 617-7559-48-0.
УДК        008
        Х20

Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 63 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – 288 с. – (Мистецтвознавство).
УДК        008(082)
        К90

Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 54 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – 186 с. – (Соціальні комунікації).
УДК        008(082)
        В53

Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; 23-24 червня 2017 р. / [редкол.: Л.Г. Омельченко та ін.]. – Харків : Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, 2017. – 360 с. – ISBN 617-7470-68-6.
УДК        008(477)(082)
        Т65

Українська культура в європейському контексті [Текст] / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько. – Київ : Знання, 2007. – 679 с. – ISBN 966-346-220-5.
УДК        008(477+4)
        У45

Культура классической Японии [Текст] : словарь-справочник / [сост. С.Б. Рыбалко, А.Ю. Корнев]. – Ростов на Дону; Харьков : Феникс : Торсинг, 2002. – 352 с. – (Страны и народы мира). – ISBN 5-222-02607-8.
УДК        008(520)(035)
        К90

Людина в інформаційному просторі [Текст] : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; 14 листопада 2018 р. / [редкол.: В.І. Маслак (голов. ред.) та ін.]. – Кременчук : КрНУ, 2018. – 161 с. – ISBN 617-7304-08-0.
УДК        008:004.738.5(082)
        Л93

Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. 2009-2013 [Текст] : бібліогр. покажч. / [уклад. Г.А. Войцехівська]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 191 с.
УДК        016:[026:72]
        В42

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного : бібліографічний портрет за 70 років [Текст] : ретроспективний бібліогр. покажч. / [уклад. Г.А. Войцехівська, О.В. Жидецька]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 365 с.
УДК        016:[026:72]
        Д36

Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція [Текст] : бібліограф. покажч. / [уклад. Г.А. Войцехівська та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В. Заболотного, 2008. – 191 с.
УДК        016:[727:02]
        Б90

Пасєка Станіслава Раймондівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. В.А. Красномовець]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2018. – 58 с. – (Бібліогр. вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; вип. 35).
УДК        016:33(477):929
        П19

Кириченко Микола Олексійович: керівник, філософ, педагог [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. О.М. Отич, В.А. Гладуш]. – Київ : Юстон, 2019. – 240 с. – ISBN 617-7361-70-0.
УДК        016:37(477):929
        К43

Літопис краю [Текст] : бібліогр. покажч. / [авт.-уклад. О. Гаврилюк]. – Чернівці : Чернівецька обл. універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка, 2015. – 280 с.
УДК        016:908(477.85)
        Л64

Мельниченко Володимир [Текст] : біобібліографія / [упоряд. В. Стеценка]. – Київ : Либідь, 2018. – 184 с. : кольор. вкл. – ISBN 966-06-0758-3.
УДК        016:929:94(477)
        М48

Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" [Текст] : матер. XVII Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків; 8 жовтня 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : ХДНБ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 181 c.
УДК        027(477):930.25(082)
        К68

Покликані служити Україні [Текст] : Фундація ім. О. Ольжича, Вид-во ім. О. Теліги, Всеукр. жіноче товариство ім. О. Теліги, Об‘єднання студіюючої мол. "Зарево" : зб. матер. і док. / упоряд. О. Веремійчик та ін. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2011. – 656 с. – ISBN 966-355-050-3.
УДК        061.2(=161.2)(100)(082)
        П48

Гороховський, О. М.  Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи [Текст] : практ. посіб. / О. М. Гороховський. – Дніпро : Ліра, 2017. – 134 с. – ISBN 966-383-834-2.
УДК        070:004.056
        Г70

Мистецтво та життя [Текст] : зб. наук. праць / [І.М. Юдкін, О.М. Берегова, О.І. Оніщенко та ін.]. – Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2016. – 216 с. – ISBN 966-2241-39-6.
УДК        130.2(082)
        М65

Schulz Bruno a wspolczesna teoria kulturowa [Текст] = Шульц Бруно і сучасна теорія культури : Materialy VII Miedzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / pod redakcja W. Meniok. – Drohobycz : Посвіт, 2018. – 737 s. – Пол. та укр. мовами.
УДК        130.2(082)=162.1
        S38

Куевда, А. И.  Жизнь в вечности [Текст] / А. И. Куевда. – Николаев : Изд. П.Н. Шамрай, 2018. – 180 с. – ISBN 617-7432-03-5.
УДК        133
        К88

Оракул на каждый день [Текст] / [авт.-сост. Я. Васильева]. – Харьков : Аргумент Принт, 2011. – 560 с. – (Карманная б-ка). – ISBN 617-594-239-0.
УДК        133.3
        О-63

Мороз, Л. А.  Старинные магические слова-лекари [Текст] / Л. А. Мороз ; [Л.А. Мороз]. – Донецк : БАО, 2013. – 288 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 617-08-0019-0.
УДК        133.4
        М80

Дюринг, Е.  Ценность жизни [Текст] / Е. Дюринг. – Минск; Москва : Харвест : АСТ, 2000. – 336 с. – (30.00 грн.). – ISBN 985-433-800-2.
УДК        141(430)(091)
        Д97

Калинаускас, И. Н.  Кто говорит "Я"? Бремя профессионалов [Текст] / И. Н. Калинаускас. – Киев : Колесо Жизни, 2017. – 272 с. – ISBN 966-97487-5-1.
УДК        159.9
        К17

Ялом, І.  Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта [Текст] / І. Ялом ; [пер. з англ. Н. Бхіндер]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 415 с. – ISBN 617-12-2270-0.
УДК        159.9
        Я51

Алехина, О.  Размышления за чашкой кофе [Текст] : заметки гештальт-терапевта / О. Алехина. – 2-е изд. – Киев : Колесо Жизни, 2019. – 144 с. : ил. – ISBN 966-97687-1-1.
УДК        159.9.019.2
        А49

Гілл, Н.  Думай і багатій [Текст] : [пер. з англ. М. Сахно] / Н. Гілл. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 256 с. – ISBN 617-12-4120-6.
УДК        159.923.2
        Г47

Смит, С.  Жесткая книга о том, как убедить, загипнотизировать, заставить кого угодно [Текст] : Маленькая книга сильнейших приемов гипноза и воздействия / С. Смит. – Москва : АСТ, 2010. – 224 с. – (Школа успеха). – ISBN 5-17-063108-7.
УДК        159.962
        С50

Кирило(Говорун).  Українська публічна теологія [Текст] / Кирило. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 144 с. – (Б-ка Відкритого Православія). – ISBN 966-378-517-2.
УДК        27-1
        К43

Янчук, М. М.  Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії: формування, якісний склад та практики повсякдення (друга половина - ХІХ початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / М. М. Янчук. – Умань : Вид. Сочинський М.М., 2019. – 236 с. – ISBN 966-304-306-7.
УДК        271.222(477):373(091)
        Я66

Левицький, Ю.-М.  Святі Київської Церкви [Текст] / Ю.-М. Левицький. – Київ : Вид-во ім.О.Теліги, 2000. – 120 с. – ISBN 966-7601-11-0.
УДК        271.222(477)-36
        Л37

Ковч, О.  Чому наші від нас утікають? [Текст] / О. Ковч. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Свічадо, 2019. – 128 с. – ISBN 966-938-293-1.
УДК        271.4(477)
        К56

У пошуках життєвого покликання [Текст] : посібник / [упоряд. І. Максименко]. – Львів : Свічадо, 2018. – 232 с. – (Формація підлітків та молоді). – ISBN 966-938-283-2.
УДК        27-29
        У11

У пошуках любові [Текст] : посіб. супроводу підлітків та молоді в особистісному зростанні / [упоряд. І. Максименко]. – Львів : Свічадо, 2018. – 96 с. – (Формація підлітків та молоді). – ISBN 966-938-284-9.
УДК        27-29
        У11

Хелм, Д.  Разъяснительная проповедь: Как возвещать Божье Слово сегодня [Текст] / Д. Хелм. – Чернигов : In Lumine Media, 2017. – 144 с. – (Созидаем здоровые церкви). – ISBN 617-7168-36-1.
УДК        27-29
        Х36

Переконати Господа Бога [Текст] : з о. Юзефом Тішнером розмовляють Дорота Занько та Ярослав Говін / [відп. за вип. А. Негруцька] ; пер. з пол. К. Москальця]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 272 с. – ISBN 966-378-566-0.
УДК        27-29
        П27

Марк, У.  Не так, как у разбойников... [Текст] : Четырнадцать приключений для взрослых и детей / У. Марк. – Черкассы : Смирна, 2005. – 110 с. – (Мои любимые рассказы). – ISBN 966-8617-06-1.
УДК        27-29
        М26

Хант, С.  Духовное материнство [Текст] / С. Хант. – Луцьк : Християнське життя, 2018. – 208 с. – ISBN 617-503-178-0.
УДК        279
        Х19

Балог, Г.  История и культура ислама [Текст] : курс лекций / Г. Балог. – Киев : Феникс, 2012. – 448 с. : іл. – ISBN 966-651-963-7.
УДК        28:316.7](091)
        Б20

Иллюстрированная история религий. В 2 т. [Текст]. Т. 2. Индия: Ведийская и браманская религия. Джайнизм. Буддизм. Индуизм. Персы: зороастризм. Авеста. Греки. Римляне. Балты и славяне. Германцы / под. ред. Д.П. Шантепи де ля Соссей. – Изд. 2-е. – Москва : Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря, 1992. – 525 с. – ISBN 5-7302-0783-2.
УДК        2-9
        И44

Сковорода Григорій та європейська культура [Текст] : зб. тез та матер. Всеукр. наук. конф.; 24 травня 2014 р. / [наук. ред. С.О. Завєтний]. – Сковородинівка; Харків : Майдан, 2015. – 148 с.
УДК        303.446.6+821.161.2.09(082)
        С44

Підгорний, А. З.  Міжнародна статистика [Текст] : навч. посіб. / А. З. Підгорний, О. Г. Милашко. – Вид. 2-е , переробл. та допов. – Одеса : ОНЕУ : ФОП Гуляєва В.М., 2018. – 160 с. – ISBN 617-7503-20-9.
УДК        311.311(075.8)
        П32

Семенова, К. Д.  Бізнес-статистика [Текст] : підручник / К. Д. Семенова, К. І. Тарасова. – Одеса; Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2018. – 210 с. – ISBN 617-7503-19-3.
УДК        311:334.012.42(075.8)
        С30

Краєвський, В. М.  Фінансова статистика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко. – Ірпінь : УДФС України, 2018. – 308 с. – (На допомогу студенту УДФСУ) (Податкова та митна справа в Україні ; т. 32). – ISBN 966-337-501-4.
УДК        311:336(075.8)
        К78

Романцов, В. О.  Історична демографія України XVIII- початку ХХІ ст. [Текст] : спецкурс / В. О. Романцов. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – 160 с. – ISBN 966-355-052-7.
УДК        314(477)(091)(075.8)
        Р69

Романцов, В. О.  Як населення Радянського Союзу змінювало національну чисельність і користування рідною мовою (1926-1989) [Текст] / В. О. Романцов. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2013. – 176 с. – ISBN 966-355-095-4.
УДК        314.117(47)
        Р69

Элиас, Н.  О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования [Текст]. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада / Н. Элиас. – Москва; Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. – 332 с. – (Книга света). – ISBN 5-94483-011-5.
УДК        316
        Э46

Collins: Большой толковый социологический словарь [Текст] : русско-английский англо-русский. Т. 1. А - О / сост. Дэвид Джери, Джулия Джери. – Москва : Вече : АСТ, 2001. – 544 с. – ISBN 5-7838-0426-6.
УДК        316(038)
        К60

Collins: Большой толковый социологический словарь [Текст] : русско-английский англо-русский. Т. 2. П - Я / сост. Дэвид Джери, Джулия Джери. – Москва : Вече : АСТ, 2001. – 528 с. – ISBN 5-7838-0427-4.
УДК        316(038)
        К60

Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін [Текст] : До 90-річчя НАН України / [за ред. В. Ворони, М. Шульги]. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 544 с. – ISBN 966-02-4642-3.
УДК        316.3(477)(082)
        У45

Українське суспільство: основні виміри [Текст] : матер. Всеукр. наук.-теорет. конф.; Київ; 25 травня 2017 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 144 с.
УДК        316.3(477)(082)
        У45

Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст [Текст] : монографія / за заг. ред. А.О. Ярошенко. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – 260 с. – ISBN 966-931-171-9.
УДК        316.334.3:364(477)
        С69

Емпіричне соціологічне дослідження транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні [Текст] : монографія / [В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, А. Артьомова та ін.] ; за заг. ред. С. Устича. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7692-03-3.
УДК        316.334.52(477.8):327
        Е60

Пенн, М.-Д.  Микротенденции: Маленькие изменения, приводящие к большим переменам [Текст] / М.-Д. Пенн, К.-Э. Залесн ; [пер. з англ. А.В. Савинова]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2009. – 510 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-057149-9.
УДК        316.6
        П25

Вейнингер, О.  Пол и характер [Текст] / О. Вейнингер ; [пер. с нем. В. Лихтенштадта]. – Ростов на Дону : Феникс, 1998. – 608 с. – ISBN 5-222-00264-0.
УДК        316.6
        В26

Феррацці, К.  Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств [Текст] / К. Феррацці, Т. Реза ; [пер. з англ. І. Грипи]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 350 с. – ISBN 617-12-1522-1.
УДК        316.6
        Ф43

Сергеева, О.  Как поднять самооценку и стать уверенным в себе [Текст] : Тесты и правила / О. Сергеева, Е. Тарасов. – Москва : Эксмо, 2014. – 256 с. – (Выбор редакции. Весенние перемены). – ISBN 5-699-71590-9.
УДК        316.6
        С32

Бутенко, Н. Ю.  Комунікативні процеси у навчанні [Текст] : підручник / Н. Ю. Бутенко. – Київ : КНЕУ, 2004. – 383 с. – ISBN 966-574-586-7.
УДК        316.6:37.013.77(075.8)
        Б93

Сорока, А. В.  Психологічні особливості соціалізації і ресоціалізації особистості після відбування терміну покарання [Текст] : монографія / А. В. Сорока. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 400 с. – ISBN 617-7555-91-8.
УДК        316.614-051:343.8
        С65

Списки службовців НКВД в Україні (1935-1939) [Текст] / упоряд. і пер. Л. Хмельковський. – Львів : Свічадо, 2018. – 564 с. – ISBN 966-938-248-1.
УДК        323.282(477)(091)
        С72

Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : [матер. наук.-практ. конф.; Київ; 19 квітня 2019 р. / наук. ред. І.Ф. Радіонова]. – Київ : КРОК, 2019. – 50 с. – ISBN 966-170-032-0.
УДК        328(91)(082)
        П50

Україна. Верховна Рада.  Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату [Текст] : матер. парламентських слухань у Верховній Раді України 4 липня 2018 р. №3 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: М.М. Борисюк та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 237 с.
УДК        328.1(477):504
        У45

Веснин, В. Р.  Теория организации [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. – Москва : Проспект : Велби, 2008. – 272 с. – ISBN 5-482-02-032-6.
УДК        330(075.8)
        В38

Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності [Текст] : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 24 травня 2019 р. : [зб. наук. праць / редкол.: О.П. Орлюк (голова) та ін.]. – Київ : ФОП Кравченко Я.О., 2019. – 146 с. – ISBN 617-7700-38-7.
УДК        330(477):347.77/.78(082)
        В85

Die Wirtschaftliche Entwicklung Europaischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Ubergange und Strategien V [Текст] / [Editors: J. Holonic. M. Mackinova, D. Bakova und andere]. – Uzhhorod : RIK-U, 2018. – 151 s. – Нім. мовою. – ISBN 617-7404-93-3.
УДК        330.3(4)=112.2
        W76

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : Міжуніверситет. кол. моногр. Вип. 2 / [К.В. Ковтуненко, Є.І. Масленніков, Е.А. Кузнєцов та ін.] ; за ред. К.В. Ковтуненко, Є.І. Масленнікова. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 906 с. – ISBN 966-930-187-1.
УДК        330.341.1(477)
        І-66

Кальницька, М. А.  Соціальна сфера економіки України та її системна модернізація [Текст] / М. А. Кальницька. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. – 400 с. – ISBN 617-7363-98-8.
УДК        330.342.146(477)
        К17

Самолюк, Н. М.  Трудові договірні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341 с. – ISBN 966-328-397-6.
УДК        331.104:347.44(477)(075.8)
        С17

Badan, A.  Get ready for your first job interview [Текст] = Як підготуватись до першої робочої співбесіди : Manual / A. Badan, M. McGuire, I. Tymchenko. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 256 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-7771-10-3.
УДК        331.36=111
        B13

Балджи, М. Д.  Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування [Текст] : монографія / М. Д. Балджи, І. М. Котова, К. І. Тарасова ; [М.Д. Балджи, І.М. Котова, К.І. Тарасова] ; за заг. ред. М.Д. Балджи. – Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 276 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7503-45-2.
УДК        332.14:005.934(477)
        Б20

Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір [Текст] : монографія / [О.А. Гавриш, А.Р. Дунська, Ж.М. Жигалкевич, М.О. Кравченко]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 252 с. – ISBN 966-622-926-0.
УДК        334.716(477):330.341.1
        І-66

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / [Л.Л. Лазебник, В.Д. Залізко, Л.М. Гаєвська та ін.]. – Ірпінь : УДФС України, 2018. – 500 с. – (На допомогу студенту УДФСУ ; т.26). – ISBN 966-337-480-2.
УДК        334.72(477)(075.8)
        Е45

Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми [Текст] : тестові завдання : [навч. посіб. / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба та ін.]. – Львів : Растр-7, 2018. – 286 с. – ISBN 617-7497-91-1.
УДК        334.722:005.21(477)(075.8)
        Р64

Траченко, Л. А.  Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу [Текст] : монографія / Л. А. Траченко. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 380 с. – ISBN 966-916-799-6.
УДК        334.722:005.336.3
        Т65

Вебб, Б.  Приціл: Як приймати кращі рішення, коли весь світ проти тебе [Текст] / Б. Вебб, Д.-Д. Манн. – Київ : Yakaboo Publishing, 2018. – 284 с. – ISBN 617-7544-09-7.
УДК        334.722:005.53
        В26

Іжевський, П. Г.  Управління мережевою взаємодією підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : [монографія / П. Г. Іжевський ; П.Г. Іжевський]. – Хмельницький : Тріада-М, 2018. – 300 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-96907-1-5.
УДК        334.722:005.7:338.436
        І-31

Фролова, Л. В.  Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки [Текст] : [монографія] / Л. В. Фролова, О. В. Роженко. – Кривий Ріг : Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2018. – 210 с. – ISBN 617-7553-61-7.
УДК        334.722:005.936.3:005.934
        Ф91

Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами [Текст] : навч. посіб. / С.П. Сударкіна, М.І. Ларка, Н.В. Гнєсіна, А.М. Феррара; за ред. М.І. Ларки, С.П. Сударкіної. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 113 с. – ISBN 617-7683-58-1.
УДК        334.722:338.512(477)(075.8)
        С91

Модернізація фінансово-кредитної системи [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 27 березня 2018 р. / [редкол.: Н.П. Шульга та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 160 с. – ISBN 966-629-856-3.
УДК        336.1/.7(477)-048.35(082)
        М74

Касперович, Ю. В.  Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни [Текст] : аналіт. доп. / Ю. В. Касперович. – Київ : Фенікс, 2019. – 128 с. – ISBN 966-136-639-7.
УДК        336.2(477):351.863:327.88
        К28

Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни [Текст] : зб. матер. І Міжнар. форуму ; 23 травня 2019 р. / [редкол.: П.В. Пашко та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 244 с. – ISBN 966-337-529-8.
УДК        336.221(477):35.078.3(082)
        Р64

Кушніренко, О. А.  Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект [Текст] : монографія / О. А. Кушніренко. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 504 с. – ISBN 617-640-407-1.
УДК        336.221:631.11(477)
        К96

Оподаткування юридичних осіб та аудит у сфері оподаткування [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: І.К. Дрозд, В.М. Іванков, О.А. Магопець та ін.]. – Київ : СОВА, 2017. – 524 с. – ISBN 966-97637-1-6.
УДК        336.225.3:347.19(477)(075.8)
        О-61

Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / [Л.М. Алексеєнко, О.Р. Квасовський, О.О. Луцишин та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2018. – 273 с. – ISBN 617-7331-62-8.
УДК        336.7(477)(075.8)
        Р51

Величкін, В. О.  Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. – 124 с. – ISBN 966-328-147-6.
УДК        336.76(075.8)
        В27

Дубина, М. В.  Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 668 с. – ISBN 617-7571-27-7.
УДК        336.76(477)
        Д79

Петрик, Є. О.  Практичні аспекти розкриття інформації на фондовому ринку України [Текст] / Є. О. Петрик, О. В. Ступак. – Київ : Емкон, 2018. – 156 с. – ISBN 966-97299-6-5.
УДК        336.76(477):005.57
        П30

Стецько, М. В.  Ринок капіталів у фінансуванні підприємств: сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : [монографія] / М. В. Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 345 с. – ISBN 966-654-491-2.
УДК        336.76:334.78
        С79

Спасів, Н. Я.  Фінанси об‘єднаних територіальних громад: детермінанти та пріоритети розвитку [Текст] : монографія / Н. Я. Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 480 с. – ISBN 966-654-522-3.
УДК        336:352.07(477)
        С71

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" [Текст] / [авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, С.Г. Бабенко та ін.]. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7773-68-Х.
УДК        338(477)
        С83

Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [авт. кол.: О.С. Власюк, В.І. Волошин, В.Г. Андрійчук та ін.] ; за заг. ред. О.С. Власюка. – Київ : НІСД, 2017. – 384 с. – ISBN 966-554-297-1.
УДК        338.246(477):351.862.4
        Б40

Методи і моделі економічного прогнозування [Текст] : навч. посіб. / В.П. Кічор, Р.В. Фещур, А.І. Якимів та ін.; за ред. В.П. Кічора. – Львів : Растр-7, 2019. – 272 с. – ISBN 617-7726-38-7.
УДК        338.27:339.977(075.8)
        М54

Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві [Текст] : монографія / авт.-уклад. Т.П. Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова та ін. – Київ; Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2017. – 216 с. – ISBN 617-640-354-8.
УДК        338.43(477)
        С91

Бочарова, О. В.  НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції [Текст] : підручник / О. В. Бочарова. – Одеса : Атлант, 2019. – 376 с. – ISBN 617-7253-96-8.
УДК        338.439.544(477)(075.8)
        Б86

Пинда, Ю. В.  Стратегія розвитку будівельного сектору України [Текст] : монографія / Ю. В. Пинда. – Львів : Растр-7, 2018. – 327 с. – ISBN 617-7726-44-8.
УДК        338.45:69:330.34(477)
        П32

Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем [Текст] : монографія / [авт. кол.: О.О. Лобашов, Ю.О. Давідіч, В.Ф. Харченко та ін.] ; за ред. О.О. Лобашова. – Харків : Лідер, 2018. – 222 с. – ISBN 617-7476-13-8.
УДК        338.47
        С91

Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Пряшів; 10-11 квітня 2019 р. / [редкол.: А.А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 196 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-629-926-3.
УДК        338.48(082)
        Т87

Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області [Текст] : монографія / Н.Ф. Габчак, Л.Ф. Дубіс, А.В. Мельник, Н.В. Чир. – Ужгород : Говерла, 2018. – 392 с. – ISBN 617-7333-69-1.
УДК        338.48(477):502/504
        Е45

Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Тернопіль; 16-17 травня 2019 р. / [редкол.: Я. Вонщік та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 328 с. – ISBN 617-595-088-3.
УДК        338.48:908:91(082)
        Т87

Оболенцева, Л. В.  Домінанти розвитку туризиу [Текст] : кол. моногр. / Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева, М. М. Поколодна ; за заг. ред. І.М. Писаревського. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 179 с. – ISBN 966-695-466-7.
УДК        338.486(477)
        О-21

Білецька, І. М.  Розвиток підприємств туризму на інноваційних засадах: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / І. М. Білецька. – Львів : Растр-7, 2018. – 308 с. – ISBN 617-7726-35-6.
УДК        338.486:330.341.1(477)
        Б61

Александрова, С. А.  Детермінанти розвитку туризму [Текст] : кол. моногр. / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І.М. Писаревського. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 159 с. – ISBN 966-695-462-9.
УДК        338.487(477)
        А46

Савич, О. П.  Управління маркетинговою діяльністю автовиробників на світовому ринку [Текст] : монографія / О. П. Савич. – Київ : КНЕУ, 2017. – 244 с. – ISBN 966-926-147-2.
УДК        339.138:629.33
        С13

Мардус, Н. Ю.  Методологія забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів за умов відкритості національної економіки [Текст] : монографія / Н. Ю. Мардус. – Дніпро : Гельветика, 2018. – 376 с. – ISBN 966-916-707-1.
УДК        339.3(477)
        М25

Експортно-імпортні операції [Текст] : навч. посіб. / Я.В. Белінська, О.В. Коляда, М.І. Назаров та ін. – Ірпінь : УДФС України, 2018. – 254 с. – (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 33). – ISBN 966-377-502-1.
УДК        339.54(477)(075.8)
        Е45

Войцещук, А. Д.  Митний простір України: глобальні виклики та ризики [Текст] : монографія / А. Д. Войцещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 438 с. – ISBN 966-654-455-4.
УДК        339.543:336.24(477)
        В65

Береславська, О. І.  Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О. І. Береславська. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 368 с. – (На допомогу студенту ; т. 38). – ISBN 966-337-509-0.
УДК        339.72(075.8)
        Б48

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська. – Львів : Растр-7, 2019. – 202 с. – ISBN 617-7726-47-9.
УДК        339.97(075.8)
        М58

Основи права [Текст] : кишеньковий довідничок / [авт.-упоряд. М.В. Бармак, О.Я. Бармак]. – Вид. 10-е, допов. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2018. – 416 с. – ISBN 966-308-730-6.
УДК        34(477)(035)
        О-75

Основи правознавства [Текст] : практикум : [навч.-метод. посіб.] / уклад. І. Варава. – Київ : ФОП Маслаков Р.О., 2018. – 213 с.
УДК        34(477)(075.8)
        О-75

Загоруй, І. С.  Теорія держави та права: навчальні матеріали для підготовки до державного іспиту [Текст] : метод. реком. / І. С. Загоруй, Л. М. Загоруй. – Сєвєродонецьк : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 451 с. – ISBN 617-616-082-3.
УДК        340.12(075.8)
        З-14

Теорія держави і права [Текст] : підручник / [О.М. Бандурка, О.М. Головко, О.С. Передерій та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків : ХНУВС, 2018. – 416 с. – ISBN 966-610-237-2.
УДК        340.12(075.8)
        Т33

Пампура, М. В.  Правосвідомість в умовах трансформаційних процесів у незалежній Україні [Текст] : монографія / М. В. Пампура. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 442 с. – ISBN 617-7771-00-4.
УДК        340:008(477)
        П15

Оболенцев, В. Ф.  Базові засади системного аналізу системи держави України [Текст] : монографія / В. Ф. Оболенцев. – Харків : Право, 2018. – 98 с. – ISBN 966-937-463-9.
УДК        342.2(477)
        О-21

Україна. Верховна Рада.  Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України. Восьме скликання [Текст] : Сьома сесія; 5 вересня-3 жовтня 2017 р. : Засідання 1-12. Т. 24 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 790 с.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України. Восьме скликання [Текст] : Сьома сесія; 4 жовтня-10 листопада 2017 р. : Засідання 13-28. Т. 25 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 758 с.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України. Восьме скликання [Текст] : Сьома сесія; 14 листопада-7 грудня 2017 р. : Засідання 29-39. Т. 26 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 678 с.
УДК        342.53(477)
        У45

Яремчук, С. С.  Депутатська діяльність на місцевому рівні [Текст] : навч. посіб. / С. С. Яремчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 296 с. – ISBN 966-423-418-1.
УДК        342.553.121(477)(075.8)
        Я72

Каменська, Н. П.  Правові засади інституту звернень до публічної адміністрації [Текст] : монографія / Н. П. Каменська. – Київ : Талком, 2017. – 340 с. – ISBN 617-7397-56-3.
УДК        342.736(477)
        К18

Ємець, Л. О.  Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави [Текст] : монографія / Л. О. Ємець. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 624 с. – ISBN 617-7722-93-8.
УДК        342.9:349.6(477)
        Є60

Будзинський, М. П.  Кадрове забезпечення Національної поліції України: адміністративно-правове регулювання [Текст] : монографія / М. П. Будзинський ; [М.П. Будзинський]. – Київ; Харків : ДНДІ МВС України : Вид. Мачулин, 2017. – 272 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7589-76-0.
УДК        342.9:351.741(477)
        Б90

Адміністративне право України. Повний курс [Текст] : підручник / [В. Галунько, Н. Армаш, В. Басс та ін.]. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 446 с. – ISBN 966-289-184-3.
УДК        342.951(477)(075.8)
        А31

Єщук, О. М.  Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. М. Єщук. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 396 с. – ISBN 966-930-207-6.
УДК        342.951:351.74(477)
        Є97

Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень [Текст] : навч. посіб. / [С.Є. Абламський, О.О. Юхно, Т.Г. Фоміна та ін.]. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 208 с. – (Б-чка слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу). – ISBN 617-7771-03-5.
УДК        343.123.12-043.5(477)(075.8)
        В40

Ференець, О. Б.  Організаційно-правові засади антикорупційної діяльності прокуратури [Текст] : монографія / О. Б. Ференець. – Київ : Слово, 2018. – 208 с. – ISBN 966-97603-5-7.
УДК        343.163:343.35(477)
        Ф43

Богатирьов, І. Г.  Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, К. В. Бондарєва. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 200 с. – ISBN 617-7648-68-9.
УДК        343.8(477)(075.8)
        Б73

Богатирьов, А. І.  Реабілітації засуджених з інвалідністю в умовах відбування покарання [Текст] : навч. посіб. / А. І. Богатирьов, О. К. Лаптінова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 200 с. – ISBN 617-7648-69-6.
УДК        343.81(477)(075.8)
        Б73

Богатирьова, О. І.  Застосування пробації в Україні: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Богатирьова, Л. І. Олефір. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7648-70-2.
УДК        343.81(477)(075.8)
        Б73

Теорія судових доказів (у таблицях та схемах) [Текст] : навч. посіб. / П.В. Цимбал, В.В. Топчій, О.В. Сіренко, О.А. Калганова. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 82 с. – (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 44). – ISBN 966-337-521-2.
УДК        343.98(075.8)
        Т33

Маркелова, А. А.  Словник військової прокурорської лексики англійської мови [Текст] : [довідкове вид.] / А. А. Маркелова. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7500-44-4.
УДК        344.3(038)
        М26

Козачук, О. С.  Військові прокуратури в Україні: організаційно-правові засади функціонування [Текст] : монографія / О. С. Козачук. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 242 с. – (Захисник Вітчизни. Б-ка військового прокурора). – ISBN 617-7220-42-7.
УДК        344.3(477)
        К59

Менів, Л. Д.  Цивільно-правовий захист прав споживачів [Текст] : практикум / Л. Д. Менів. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 162 с. – ISBN 966-337-514-4.
УДК        346.548(477)(075.8)
        М50

Договори по розпорядженню майновими правами на об‘єкти патентного права [Текст] : [монографія]. Т. 2 / [кол. авт.: О.Ю. Кашинцева, О.В. Пічкур, В.В. Писєва та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 202 с. – ISBN 617-696-791-0.
УДК        347.44(477):347.77/.78
        Д59

Лазарєв, М. І.  Патентонознавство і авторське право [Текст] : навч. посіб. / М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан, В. М. Тіманюк. – Харків : ФОП Мезіна В.В., 2017. – 228 с. – ISBN 617-7577-65-1.
УДК        347.77(477)(075.8)
        Л17

Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах [Текст] : зб. матер. Міжнар. семінару; м. Львів; 29 лютого-01 березня 2016 р.; м. Київ; 03-04 березня 2016 р. / [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – Київ; Львів : Київський ун-т права НАН України : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 192 с. – ISBN 617-7363-04-9.
УДК        347.77/.78(082)
        П50

Питання інтелектуальної власності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / [редкол.: О.П. Орлюк (голова) та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 146 с. – ISBN 617-696-794-1.
УДК        347.77/.78(082)
        П35

Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні позначення [Текст] : [монографія / Я.О. Іолкін, В.В. Писєва, О.Б. Зайківський та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 230 с. – ISBN 617-696-798-9.
УДК        347.77/.78(477)
        Д59

Моніторинг незаконного насильства в поліції України (2004 - 2017 рр.) [Текст] / [Д. Кобзін, А. Черноусов, К. Коренева, М. Колоколова]. – Харків : Права людини, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7391-13-4.
УДК        351.74:343.226(477)
        М77

Калиниченко, Р. Ю.  Снайпер полиции [Текст] : учеб. пособ. / Р. Ю. Калиниченко, А. А. Потапов. – Сумы : Мрія, 2019. – 524 с. – ISBN 966-473-256-4.
УДК        351.74:356.164(075.8)
        К17

Об‘єднані територіальні громади Хмельниччини [Текст] : інформ. зб. / [уклад І.М. Шоробура, О.М. Галус]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2018. – 176 с. – ISBN 617-7600-12-0.
УДК        352.07(477)
        О-30

Капінус, О. С.  Соціальна відповідальність офіцера [Текст] : монографія / О. С. Капінус. – Львів : НАСВ, 2019. – 213 с. – ISBN 966-2699-79-1.
УДК        355.233(477):316
        К20

Полярус, О. В.  Цивільний захист та безпека життєдіяльності [Текст] : довідник / О. В. Полярус, С. В. Мінка, О. І. Богатов ; [О.В. Полярус, С.В. Мінка, О.І. Богатов]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 396 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-303-692-2.
УДК        355.58:351.862(477)(035)
        П54

Красота, І. В.  Інженерні війська Збройних Сил України (1992-2017рр.) [Текст] : Енциклопедичний історично-біографічний довідник. Кн. 1. Офіцери інженерних військ Збройних Сил України / І. В. Красота. – Київ : Компринт, 2018. – 108 с. – ISBN 966-929-760-0.
УДК        358.2(477):355.082(091)(035)
        К78

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. праць : Присвяч. пам‘яті Ю.В. Холіна. Вип. 8. У 2 ч. Ч. 1 / [редкол.: Ю.В. Холін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 128 с. – ISBN 966-285-423-7.
УДК        37.0(082)
        П78

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. праць. Вип. 8. У 2 ч. Ч. 2 / [редкол.: Ю.В. Холін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 144 с. – ISBN 966-285-424-4.
УДК        37.0(082)
        П78

Коваль, Л. В.  Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії [Текст] : монографія / Л. В. Коваль, Ю. П. Тараненко. – Бердянськ; Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 249 с. – ISBN 966-197-599-5.
УДК        37.011.3-051:793.3
        К56

Якимчук, С. Н.  Практика студентів-музикантів як можливість самореалізації [Текст] : навч. посіб. / С. Н. Якимчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2018. – 162 с. – ISBN 617-601-263-4.
УДК        37.011.3-057.87:78(075.8)
        Я45

Черепанова, С. О.  Порівняльна педагогіка [Текст] : лекції, практикум / С. О. Черепанова. – Львів : Растр-7, 2019. – 176 с. – ISBN 617-7726-46-2.
УДК        37.013.74(075.8)
        Ч-46

Папушина, В. А.  Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури у процесі професійної підготовки [Текст] : монографія / В. А. Папушина. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2019. – 496 с. – ISBN 966-2597-41-7.
УДК        37.015.31:7:378
        П17

Изменим мир к лучшему [Текст] / [сост. Д. Уиллис ; пер. с англ. В. Степанова]. – Киев : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2018. – 92 с. – ISBN 617-7400-02-7.
УДК        37.017:17
        И37

Батьківські збори: шляхи до партнерства та співпраці [Текст] : метод. посіб. / [уклад. О.В. Пагава, Я.О. Чернишова]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7683-45-1.
УДК        37.018.1:37.013.77(07)
        Б28

Комар, О. С.  Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: теорія і практика [Текст] : монографія / О. С. Комар. – Умань : Вид.Сочінський М.М., 2019. – 376 с. – ISBN 966-304-305-0.
УДК        37.018.4:37.011.3-051:811.111
        К63

Розлуцька, Г. М.  Взаємодія соціальних інститутів у вихованні дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Розлуцька. – Ужгород : Говерла, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7333-67-7.
УДК        37.091.2(075.8)
        Р64

Палічук, Ю. І.  Зимові види спорту з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палічук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 336 с. – ISBN 966-423-467-9.
УДК        373.016:796.9(075.8)
        П14

Мажец, Б.  Теорія і практика дошкільної освіти у Польщі (1989-2017 рр.) [Текст] : монографія / Б. Мажец. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 464 с. – ISBN 966-384-402-2.
УДК        373.2(438)(091)
        М13

Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт.кол.: С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко та ін.]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с. – ISBN 966-189-458-6.
УДК        373.2.091:316.614(075.8)
        П60

Крокуємо до успіху: ранкові зустрічі [Текст] : [навч.-метод. посіб. / уклад. Н.Б. Ларіонова та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – 114 с. – ISBN 617-7683-40-6.
УДК        373.3.091(075.8)
        К83

Осіпа, Л. В.  Інформатика. 7 кл. [Текст] : метод. посіб. / Л. В. Осіпа, Л. П. Семко. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7724-19-2.
УДК        373.5.016:004(07)
        О-74

Семко, Л. П.  Інформатика. 8 кл. [Текст] : метод. посіб. / Л. П. Семко, І. М. Семененко. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7724-20-8.
УДК        373.5.016:004(07)
        С30

Лапінський, В. В.  Інформатика. 9 кл. [Текст] : метод. посіб. / В. В. Лапінський, Л. П. Семко, І. М. Семененко. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7724-21-5.
УДК        373.5.016:004(07)
        Л24

Пометун, О. І.  Практичні заняття з історії в основній школі [Текст] : метод. посіб. / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7724-13-0.
УДК        373.5.016:94(477)(07)
        П55

Павленко, А. І.  Проблеми якості сучасної шкільної природничо-математичної освіти: теоретичні підходи і дидактичні технології вирішення [Текст] : [монографія] / А. І. Павленко. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 112 с. – (Наукова книга). – ISBN 617-7353-88-0.
УДК        373.5.026:5
        П12

Герчинський, Я.  Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання [Текст] / Я. Герчинський. – Київ : Юстон, 2017. – 152 с. – ISBN 617-7361-30-4.
УДК        373:336(477)
        Г41

Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами [Текст] : навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. Л. Галенко]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – 110 с. – ISBN 617-7683-39-0.
УДК        376-056.2(07)
        І-66

Особлива дитина в інклюзивному навчальному закладі [Текст] : навч.-метод. комплект / Л.В. Коваль, Н.М. Компанець, Н.О. Квітка та ін. – Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. – 348 с. – ISBN 966-97877-6-7.
УДК        376-056.26:373.2(075.8)
        О-75

Компанець, Н. М.  Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими потребами в умовах інклюзивного ДНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Компанець, І. В. Луценко. – Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. – 67 с. – ISBN 966-97877-4-3.
УДК        376-056.26:373.2(075.8)
        К63

Коваль, Л. В.  Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко. – Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. – 95 с. – ISBN 966-97877-5-0.
УДК        376-056.26:373.2.091.2(07)
        К56

Костенко, Т. М.  Організація образотворчої діяльності молодших школярів з порушеннями зору [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. М. Костенко. – Київ : Вид. ФОП Симоненко О.І., 2018. – 95 с. – ISBN 966-97877-3-6.
УДК        376-056.262:373:7(075.8)
        К72

Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.М. Таранченко, С.В. Литовченко, О.Ф. Федоренко та ін. – Київ : Вид. ФОП Симоненко О.І., 2018. – 219 с. – ISBN 966-97877-1-2.
УДК        376-056.263:373(075.8)
        О-72

Прохоренко, Л. І.  Навчання школярів із затримкою психічного розвитку: теорія та практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Прохоренко, Т. В. Сак, І. П. Логвінова. – Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. – 127 с. – ISBN 966-97877-2-9.
УДК        376-056.36:373(075.8)
        П84

Костіна, В. В.  Теорія та практика використання етнопедагогічних засобів у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Костіна. – Харків : ФОП Мезіна В.В., 2018. – 112 с. – ISBN 617-7577-62-0.
УДК        378.016:39(=161.2):364-78(075.8)
        К72

Теорія і методика викладання баскетболу в закладах вищої освіти [Текст] : [навч.-метод. посіб. / уклад. Л.В. Балацька]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 96 с.
УДК        378.016:796.323.2(075.3)
        Т33

Вісник післядипломної освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7(36) / [редкол.: В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Юстон, 2019. – 188 с. – (Педагогічні науки). – ISBN 617-7361-77-9.
УДК        378.091(082)
        В53

Андрощук, І. М.  Управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі: системний підхід [Текст] : монографія / І. М. Андрощук. – Луцьк : Аква Прінт, 2018. – 332 с. – ISBN 617-7543-04-5.
УДК        378.4(438):378.091.12
        А66

Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для нової української школи [Текст] : кол. моногр. / [кол. авт.: О.К. Мілютіна, Н.М. Лавриченко, І.М. Заремська та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Лавриченко. – Суми : Мрія, 2018. – 280 с. – ISBN 966-473-246-5.
УДК        378.6.091.2:811.111
        П32

Самохвал, О. О.  Туристична освіта Німеччини, Австрії та Швейцарії: історична ретроспектива та сучасний стан [Текст] : навч. посіб. / О. О. Самохвал. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 108 с. – ISBN 966-629-870-9.
УДК        378:338.48(075.8)
        С17

Орел, Л.  Земля, обпалена Чорнобилем: Світлій пам‘яті жертв аварії на ЧАЕС [Текст] / Л. Орел. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 340 с. – ISBN 966-355-011-4.
УДК        39(=161.2)
        О-65

Грибіниченко, Т. О.  Услав ім‘я своє [Текст] / Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. – Київ : Фенікс, 2018. – 320 с. – ISBN 966-136-585-7.
УДК        392.91(=161.2)
        Г82

Гамор, Ф.  Україна-Румунія: мости народної дипломатії [Текст] : Нотатки з нагоди 20-річчя участі Союзу українців Румунії та Карпатського біосферного заповідника в процесі розвитку українсько-румунської транскордонної співпраці на Мараморощині / Ф. Гамор. – Львів : Растр-7, 2018. – 364 с. – ISBN 617-7726-07-3.
УДК        502.17:327(477+498)
        Г18

Охоронні ділянки як механізм збереження біотичного різноманіття в лісах (на прикладі Прикарпаття) [Текст] : практ. посіб. / В.В. Бучко, А.А. Бокотей, Н.А. Смірнов та ін. ; наук. ред. І.І. Чорней. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 48 с. – ISBN 617-7465-63-7.
УДК        502.17:630:574.1(477)
        О-92

Гусак, Л. П.  Вища та прикладна математика [Текст] : практикум / Л. П. Гусак, І. О. Гулівата. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 176 с. – ISBN 966-629-866-2.
УДК        510.2(075.8)
        Г96

Требенко, О. О.  Математична логіка і теорія алгоритмів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Требенко. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – 218 с. – ISBN 966-931-167-2.
УДК        510.6:510.5(075.8)
        Т66

Денисюк, В. П.  Тригонометричні ряди та сплайни [Текст] : монографія / В. П. Денисюк. – Київ : НАУ, 2017. – 212 с. – ISBN 966-932-030-8.
УДК        517.521:519.65
        Д33

Сторчай, В. Ф.  Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Сторчай, Л. С. Коряшкіна. – Дніпро : НТУ "ДП", 2018. – 146 с. – ISBN 966-350-690-6.
УДК        517.965(075.8)
        С82

Хусаінов, Д. Я.  Основи нелінійної динаміки [Текст] : навч. посіб. / Д. Я. Хусаінов, А. В. Шатирко. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 159 с.
УДК        517.97(075.8)
        Х98

Прикладна математика [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: О.В. Шебаніна, В.П. Клочан, І.В. Клочан та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 164 с. – ISBN 617-7149-36-0.
УДК        519.6(075.8)
        П75

Лукієнко, О. І.  Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі) [Текст] : монографія. Кн. 1. Епізона / О. І. Лукієнко, С. Г. Вакарчук, Д. В. Кравченко. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 276 с. – ISBN 966-439-840-1.
УДК        551.24
        Л84

Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України [Текст] : [монографія] / за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 191 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0903-8.
УДК        551.8:551.79(477)
        П82

Харарі, Ю.-Н.  Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього [Текст] / Ю.-Н. Харарі. – 2-е вид., випр. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 543 с. – ISBN 617-12-1531-3.
УДК        572:008
        Х20

Михеев, А. Н.  Проблемы теории биологической эволюции (Пролегомены эволюционистики) [Текст] / А. Н. Михеев. – Киев : Фитоцентр, 2014. – 206 с. – ISBN 966-306-173-8.
УДК        575.8
        М69

Михеев, А. Н.  Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений [Текст] : [монография] / А. Н. Михеев. – Киев : Фитосоциоцентр, 2015. – 423 с. – ISBN 966-306-182-6.
УДК        575.8
        М69

Дайнеко, Н. М.  Состояние луговых экосистем бассейна р. Сож в постчернобыльский период [Текст] : монография / Н. М. Дайнеко, С. Ф. Тимофеев. – Чернигов : Десна Полиграф, 2018. – 168 с. – ISBN 617-7648-61-0.
УДК        581.526.45
        Д14

Панченко, С. М.  П‘ятдесят рідкісних рослин Сумщини [Текст] : атлас-довідник / С. М. Панченко, В. Ю. Іванець. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 64 с. – ISBN 617-7465-72-9.
УДК        582:502.211(035)
        П16

Стрес-асоційовані розлади здоров‘я в умовах збройного конфлікту [Текст] : монографія / В.С. Гічун, А.Г. Кириченко, В.М. Корнацький та ін. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 324 с. – ISBN 966-921-219-1.
УДК        612.176:616-036.82
        С84

Бубновский, С. М.  Тысяча ответов на вопросы, как вернуть здоровье [Текст] / С. М. Бубновский. – Москва : Эксмо, 2014. – 256 с. – (Оздоровление по системе доктора Бубновского). – ISBN 5-699-75851-7.
УДК        613
        Б90

Довгаль, Е. Е.  Стройная кондитерская [Текст] / Е. Е. Довгаль. – Днепр : ФОП Середняк Т.К., 2016. – 68 с. – ISBN 617-7373-74-1.
УДК        613.2
        Д58

Харламов, М. І.  Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918-1934 рр. [Текст] : монографія / М. І. Харламов. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 388 с. – ISBN 617-7771-08-0.
УДК        614.84(477)(091)
        Х21

Кисиль, В. Я.  Многоликая тибетская медицина [Текст] / В. Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2019. – 392 с. – ISBN 966-413-642-3.
УДК        615.89
        К44

Медицинское и фармацевтическое товароведение [Текст] : учеб. пособ. Ч. 1 / [И.И. Баранова, С.Н. Коваленко, Д.В. Семенив и др.]. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2018. – 336 с. – ISBN 966-615-544-6.
УДК        615:658.6(075.8)
        М42

Болотовский, Г. В.  Дисбактериоз: симптомы, лечение, профилактика [Текст] / Г. В. Болотовский. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2001. – 160 с. – (Советует доктор). – ISBN 5-94371-015-9.
УДК        616.34:616-008.87
        Б79

Скачко, Б. Г.  Грипп: Эффективная профилактика, рациональное лечение, полноценная реабилитация [Текст] / Б. Г. Скачко. – Киев : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 72 с. – ISBN 966-7601-99-4.
УДК        616.921.5
        С42

Настольная книга для позитивных людей [Текст] / [науч. ред. Л. Сторожук]. – 2-е доп. изд. – Киев : Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2011. – 165 с.
УДК        616.98:578.828
        Н32

Майданник, В. Г.  Троицкий Иван Виссарионович. Факты известные и неизвестные [Текст] / В. Г. Майданник. – Киев : Логос, 2018. – 215 с. – ISBN 617-7446-31-5.
УДК        616-053.2(477)(092)
        М14

Лигирда, Н. Ф.  Кольпоскопія у вагітних. Норма, цервікальна неоплазія, рак. Діагностика та менеджмент [Текст] : [посібник для лікаря]. Вип. №2 / Н. Ф. Лигирда. – Київ : Поліграф плюс, 2019. – 94 с. – ISBN 966-8977-89-3.
УДК        618.2:618.14
        Л55

Товарознавство спортивних, рибальських та мисливських товарів [Текст] : підручник / О.В. Шегинський, Г.М. Кожушко, І.М. Байдакова та ін. – Луцьк : ЛуцНТУ, 2018. – 320 с. – ISBN 617-672-188-8.
УДК        620.2(075.8)
        Т50

Енергозбереження в енергетиці й технологіях [Текст] : навч. посіб. / В.В. Буличов, Я.М. Козлов, О.В. Кучкова та ін. – Дніпро : УДХТУ, 2019. – 183 с. – ISBN 617-7478-25-5.
УДК        620.97-049.34(075.8)
        Е62

Орловський, Б. В.  Мехатроніка в галузевому машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Орловський. – Київ : КНУТД, 2018. – 416 с. – ISBN 617-7506-11-8.
УДК        621:67:004.9(075.8)
        О-66

Військові фортифікаційні споруди [Текст] : підручник / С.І. Дяков, О.Л. Колос, А.А. Верстівський та ін. – Львів : НАСВ, 2018. – 318 с. – ISBN 966-2699-78-4.
УДК        623.1/.3(075.8)
        В42

Будівництво в сейсмічних районах України [Текст] : зб. тез доп. ХІ Всеукр. наук.-тех. конф.; 10-14 вересня 2018 р. / [орг. ком.: Г.Г. Фаренюк та ін.]. – Одеса : ОДАБА, 2018. – 156 с. – ISBN 617-7195-68-8.
УДК        624.04(082)
        Б90

Ціноутворення у будівництві [Текст] : зб. офіц. докум. та роз'яснень. № 2 / [редкол.: І.М. Сіренко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інпроект, 2019. – 96 с.
УДК        624:338.5
        Ц65

Ціноутворення у будівництві [Текст] : зб. офіц. докум. та роз'яснень. № 5 / [редкол.: І.М. Сіренко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інпроект, 2019. – 96 с.
УДК        624:338.5
        Ц65

Ціноутворення у будівництві [Текст] : зб. офіц. докум. та роз'яснень. № 10 / [редкол.: І.М. Сіренко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інпроект, 2018. – 96 с.
УДК        624:338.5
        Ц62

Даніленко, Е. І.  Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом. У 2 т. [Текст] : підручник. Т. 1 / Е. І. Даніленко. – Київ : Інпрес, 2010. – 528 с. – ISBN 966-96856-3-6.
УДК        625.144.1(075.8)
        Д18

Даніленко, Е. І.  Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом. У 2 т. [Текст] : підручник. Т. 2 / Е. І. Даніленко. – Київ : Інпрес, 2010. – 456 с. – ISBN 966-96856-5-0.
УДК        625.144.1(075.8)
        Д18

Людський фактор у системі збереження льотної придатності авіаційної техніки [Текст] : навч. посіб. / [В.І. Бурлаков, Ю.П. Пучков, О.В. Попов, Д.В. Попов]. – Київ : НАУ, 2018. – 112 с. – ISBN 966-932-094-0.
УДК        629.7.083(075.8)
        Л93

Цивільна авіація України ХХІ століття [Текст] : матер. наук.-практ. конф. в межах І Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація" м. Київ; 12 квітня 2018 р. : Присвяч. 85-річчю НАУ / [відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – 92 с.
УДК        629.73(477)(082)
        Ц58

Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Кам‘янець-Подільський; 20-21 березня 2019 р. Ч. 1 / [редкол.: В.В. Іванишин (голова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський; Тернопіль : Крок, 2019. – 366 с. – ISBN 617-692-514-9.
УДК        63(082)
        А25

Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Кам‘янець-Подільський; 20-21 березня 2019 р. Ч. 2 / [редкол.: В.В. Іванишин (голова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський; Тернопіль : Крок, 2019. – 317 с. – ISBN 617-692-515-6.
УДК        63(082)
        А25

Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні [Текст] / Я.М. Гадзало, М.В. Гладій, П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 328 с. – ISBN 966-540-542-9.
УДК        631.1.016:338.43:338.244.47(477)
        Р64

Грановська, В. Г.  Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств [Текст] : [монографія] / В. Г. Грановська. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 404 с. – ISBN 966-289-253-6.
УДК        631.11:339.137
        Г77

Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва [Текст] : матер. регіональної наук.-практ. конф.; 15 березня 2018 р. / [орг. ком.: О.І. Заярко та ін.]. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 168 с. – ISBN 966-289-179-9.
УДК        636.3/.5(082)
        П78

Ряшко, Г. М.  Проектування комплексних підприємств харчування при готелі [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Ряшко, Т. П. Новічкова. – 2-е вид., випр. і допов. – Одеса : Чорномор‘я, 2018. – 300 с. – ISBN 966-555-314-4.
УДК        640.4:005.934.4(075.8)
        Р99

Барна, М. Ю.  Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства: теоретико-методичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / М. Ю. Барна, О. М. Бабенко. – Львів : Растр-7, 2018. – 265 с. – ISBN 617-7726-42-4.
УДК        640.432:005.95/.96
        Б25

Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія [Текст] : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.; м. Тернопіль; 26 червня 2018 р. / [орг. ком.: А.І. Крисоватий та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 116 с. – ISBN 966-654-501-8.
УДК        657(082)
        О-17

Лучко, М. Р.  Звітність установ державного сектору економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2018. – 180 с. – ISBN 966-654-521-6.
УДК        657.37(075.8)
        Л87

Жидєєва, Л. І.  Аудит [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник, К. Д. Салямон-Міхєєва. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 312 с. – (На допомогу студенту ; т. 36). – ISBN 966-337-507-6.
УДК        657.6(477)(075.8)
        Ж69

Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання в умовах глобалізації економіки [Текст] : кол. моногр. / [редкол.: І.Б. Садовська та ін.]. – Луцьк : ЛНТУ, 2017. – 160 с. – ISBN 617-672-176-5.
УДК        657.6:658.114(082)
        О-93

Глушенкова, І. С.  Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення [Текст] : [навч. посіб.] / І. С. Глушенкова, Л. В. Сухомлін, Т. В. Анопрієнко. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 156 с. – ISBN 966-695-461-2.
УДК        657.922:332.64(075.8)
        Г55

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [О.І. Скаско, О.В. Майор, Ю.В. Тимчишин-Чемерис та ін.] ; за заг. ред. О.І. Скаско. – Львів : Растр-7, 2018. – 414 с. – ISBN 617-7726-02-8.
УДК        658.14:005(075.8)
        Ф59

Ханенко, А. В.  Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / А. В. Ханенко. – Дніпро : УДХТУ, 2018. – 266 с. – ISBN 617-7478-21-7.
УДК        658.15(075.8)
        Х19

Вади, Д.  Успех - это система [Текст] : 25 уроков / Д. Вади. – [Б. г.] : [б. и.], [2019]. – 196 с.
УДК        658.8
        В12

Стандарти недискримінаційної реклами: світові тенденції та українські ініціативи [Текст] / [Л. Боде, О. Бучинська, О. Давліканова та ін.]. – Київ : Представництво Фонду ім. Ф. Еберта в Україні, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7157-88-4.
УДК        659:305:316.647.82
        С76

Чупріна, Н. В.  Система моди ХХ - початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти) [Текст] : монографія / Н. В. Чупріна. – Київ : КНУТД, 2019. – 476 с. – ISBN 617-7506-35-4.
УДК        687.016"19/20"(091)
        Ч-92

МІСТ: мистецтво, історія, сучасність, теорія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / [редкол.: О.О. Роготченко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 288 с.
УДК        7.03(477)(082)
        М65

Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність [Текст] : матер. Міжнар. наук.-творчої конф.; Київ; 20-21 листопада 2018 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 516 с. – ISBN 966-452-287-5.
УДК        7:378(082)
        Х98

Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 68 / [голов. ред. М.М. Осєтрін]. – Київ : КНУБА, 2018. – 767 с.
УДК        711(082)
        М65

Горлова, Э.  Из Бостона - о Бостоне [Текст] / Э. Горлова. – Санкт-Петербург : ИТД "Ретро", 2006. – 408 с. – ISBN 5-91248-003-8.
УДК        711.4
        Г69

Теоретичні основи формування рекреаційно-оздоровчої сфери в приміській зоні великих міських поселень [Текст] : монографія / В.Д. Олійник, І.А. Педько, С.Г. Хропот, А.М. Іванов. – Одеса : ОДАБА, 2018. – 124 с. – ISBN 617-7195-67-1.
УДК        711.582.5
        Т33

Смирнова, О. В.  Типологические основы формирования инновационных зданий в городской среде [Текст] : монография / О. В. Смирнова. – Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2018. – 189 с. – ISBN 966-695-438-4.
УДК        711.6:721/728
        С50

Gardens, parks and landscape design: terms and definitions [Текст] / H. Hladun, L. Herman, V. Shastalo and other. – Kharkiv : PromArt, 2018. – 156 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7634-17-0.
УДК        712.4(075.8)=111
        G19

Сафронова, О. О.  Сучасні технології дизайн-діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Сафронова. – Київ : КНУТД, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7506-36-1.
УДК        72.012:004.9(075.8)
        С21

Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 52 / [відп. ред. М.М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2018. – 454 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        72:711.4(082)
        С91

Шляхи дерев‘яної сакральної архітектури в Карпатському регіоні України. ІІІ-й шлях. Нижній Вербіж-Ясиня [Текст] / [упоряд. В. Слободян]. – Львів : Растр-7, 2018. – 58 с. – ISBN 617-7726-33-2.
УДК        726:27-523.42(477)
        Ш70

Грищенко, В. І.  Композиція та комп‘ютерне аранжування [Текст] : підручник / В. І. Грищенко. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 500 с. – ISBN 966-452-208-0.
УДК        78.083.82:004.4(075.8)
        Г85

Зосім, О. Л.  Східнослов‘янська духовна пісня: сакральний вимір [Текст] : монографія / О. Л. Зосім. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 328 с. – ISBN 966-452-265-3.
УДК        783(=161)
        З-87

Кісін В.Б.: режисер, науковець, педагог [Текст] : кол. моногр. Т. 3 / [упоряд. І.А. Гавран, С.І. Степаненко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 194 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-208-3.
УДК        791.071.4(477)
        К44

Право, релігія, кіно [Текст] / [кол. авт.: Д.О. Вовк, О.П. Євсєєв, В.С. Смородинський та ін.]. – Харків : Права людини, 2018. – 184 с. – ISBN 617-7391-17-2.
УДК        791.43
        П68

Демещенко, В. В.  Кіно як синтез мистецтв: звук і музика... [Текст] : монографія / В. В. Демещенко. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 336 с. – ISBN 966-452-114-4.
УДК        791.43(091)
        Д30

Ширман, Р. Н.  Режисерське вирішення екранного твору [Текст] : [монографія] / Р. Н. Ширман. – Київ : КНУКіМ, 2019. – 221 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-273-1.
УДК        791.633:7.097
        Ш64

Косінова, О. М.  Сценарна майстерність театралізованих видовищ [Текст] : підручник / О. М. Косінова. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 164 с. – ISBN 966-452-278-3.
УДК        792.78(075.8)
        К71

Завальнюк, О. В.  Феномен спорту: від філософської теорії до сучасних практик [Текст] : монографія / О. В. Завальнюк. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 384 с. – ISBN 966-931-143-6.
УДК        796.01
        З-13

Бордюгова, Г. Ю.  Міжнародний спортивний арбітраж: засади й особливості діяльності та словник найуживанішої лексики [Текст] / Г. Ю. Бордюгова. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 160 с. – ISBN 966-7209-01-9.
УДК        796.065:81‘276.6(038)
        Б82

Олешко, В. Г.  Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці [Текст] : [підручник] / В. Г. Олешко. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 332 с. – ISBN 617-7492-03-9.
УДК        796.88
        О-53

Іщук-Пазуняк, Н.  Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії [Текст] / Н. Іщук-Пазуняк. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – 536 с. – ISBN 966-355-044-2.
УДК        80
        І-98

Література та культура Полісся [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 92 / [редкол.: Г.В. Самойленко (відп. ред. і упоряд.) та ін.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 374 с. – (Історичні науки ; № 10).
УДК        80(082)
        Л64

Література та культура Полісся [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 93 / [редкол.: Г.В. Самойленко (відп. ред. і упоряд.) та ін.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 318 с. – (Філологічні науки ; № 11).
УДК        80(082)
        Л64

Слов‘янські обрії [Текст] : XVІ Міжнар. з‘їзд славістів; м. Белград, Сербія; 20-27 серпня 2018 р. : доп. укр. делегації. Вип. 9 / [редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 440 с.
УДК        81(082)
        С48

Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : [збірник]. Вип. 1 (65) / [редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2019. – 188 с.
УДК        81(082)
        М74

Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : [збірник]. Вип. 2 (64) / [редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 162 с.
УДК        81(082)
        М74

Мова і культура [Текст] : [наук. журнал]. Вип. 21. Т. 1 (190) / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 276 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        81:008(082)
        М74

Мова і культура [Текст] : [наук. журнал]. Вип. 21. Т. 4 (193) / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 372 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        81:008(082)
        М74

Мова і культура [Текст] : [наук. журнал]. Вип. 21. Т. 6 (195) / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 332 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        81:008(082)
        М74

Іноземні мови ХХІ століття: професійні комунікації та діалог культур [Текст] : зб. наук. праць / [О. Альфер, О. Малихін, Ю. Кваско та ін.]. – Кривий Ріг : Вид. ФОП Чернявський Д.О. : ДонНУЕТ, 2017. – 128 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7553-58-7.
УДК        81:316.774(082)
        І-67

Янчук, А. А.  Происхождение языка. Каким образом предки людей называли все сущее именем своего первого божества - Дерева [Текст] : идея моногенеза языков / А. А. Янчук, О. С. Янчук. – Новоград-Волынский : НОВОград, 2019. – 284 с. – ISBN 617-7628-19-3.
УДК        81:39
        Я66

Радзієвська, Т. В.  Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість [Текст] : [монографія] / Т. В. Радзієвська. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. – 491 с. – ISBN 617-571-013-5.
УДК        81‘1
        Р15

Слухай, Н. В.  Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слухай. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 248 с. – ISBN 966-439-573-8.
УДК        81‘322(075.8)
        С49

Маркелова, А. А.  Збірник вправ з англійської військової прокурорської лексики [Текст] / А. А. Маркелова. – Київ : Нац. академія прокуратури України, 2018. – 52 с. – ISBN 617-7500-46-8.
УДК        811.111(07)
        М26

English [Текст] : textbook / [Y. Glukhova, D. Say, Y. Palagnyuk and other]. – 2nd edition, updated. – Mykolayiv : Publisher Yemelyanova T.V., 2012. – 480 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-2650-11-2.
УДК        811.111(075.8)=111
        E56

English for University Students [Текст] = Практичний курс англійської мови : підручник / O.R. Zaruma, N.O. Mykhailenko, O.M. Sashchyn, S.V. Tkhorovska. – 3 rd ed. – Vinnitsa : Nova Kniga Publishers, 2017. – 416 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-665-3.
УДК        811.111(075.8)=111
        E56

Activity Pack [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. О.А. Тарасова та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – 110 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-7683-47-5.
УДК        811.111(075.8)=111
        A19

Каліщук, Д. М.  Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу Дж. Буша мол., Б. Обами) [Текст] : монографія / Д. М. Каліщук. – Луцьк : Аква Прінт, 2018. – 192 с. – ISBN 617-7543-12-0.
УДК        811.111‘38
        К17

Micro Robert [Текст] : Dictionnaire du Francais Primordial / [sous la direction de P. Robert]. – Paris : Le Robert, 1985. – 1207 p. – Фр. мовою. – ISBN 2-85036-049-X.
УДК        811.133.1(038)=133.1
        M65

Синявський, О.  Норми української літературної мови [Текст] / О. Синявський. – репринтне вид. 1931 р. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 368 с. – (Українська граматична класика). – ISBN 617-7621-17-0.
УДК        811.161.2
        С38

Іванишин, В.  Мова і нація [Текст] : Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Вид. 4-е, допов. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 218 с. – ISBN 5-7707-5898-8.
УДК        811.161.2
        І-19

Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 236 с.
УДК        811.161.2(082)
        Р49

У просторі культури мови і стилю. Світлані Яківні Єрмоленко [Текст] / [упоряд. С.П. Бидик, Т.А. Коць]. – Київ : Вид. дім. Д. Бураго, 2019. – 332 с. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 617-7621-08-8.
УДК        811.161.2(082)
        У11

Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови [Текст] : монографія / [Н.Б. Адамюк, О.А. Дробот, А.В. Замша та ін.]. – Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. – 194 с. – ISBN 966-97877-0-5.
УДК        811.161.2‘221.22
        Л59

Коць, Т. А.  Українське слово в пресі кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми [Текст] / Т. А. Коць. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 428 с. – (Студії з українського мовознавства). – ISBN 617-7621-21-7.
УДК        811.161.2‘38
        К75

Культура слова [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 87 / [редкол.: С.Я. Єрмоленко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2017. – 275 с.
УДК        811.161.2‘38(082)
        К90

Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень [Текст] : монографія / Л.М. Марчук, Т.М. Сукаленко, Н.В. Вдовиченко, А.М. Сірант; за заг. ред. Л.М. Марчук. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 196 с. – (Студії з лінгвокультурології та когнітивістики ; вип. 1). – ISBN 617-7621-06-4.
УДК        811.161.2‘42
        Л59

Даниленко, Л. І.  Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні [Текст] : монографія / Л. І. Даниленко. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 440 с. – ISBN 617-7621-35-4.
УДК        811.162.3‘42
        Д18

Гук, З.  Сербський іменник та прикметник: словозміна [Текст] : навч. посіб. / З. Гук. – Вид. 2-е, допов. та випр. – Львів : ПАЇС, 2019. – 136 с. – ISBN 617-7694-11-2.
УДК        811.163.41
        Г93

Шевченко японською мовою [Текст] : Матер. до курсу "Теорія та практика художнього перекладу" / [упоряд. І.П. Бондаренко та ін.] ; пер. яп. Мураі Такаюкі, Окамото Такао. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 276 с. – Укр. та яп. мовами. – ISBN 966-439-949-1.
УДК        811.521‘25(075.8)
        Ш37

Арка-фест Барселона 2018 [Текст] : Междунар. литературный фестиваль; 24-30 сентября : [альманах] / орг. ком.: Ю. Михайличенко и др. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7583-19-5.
УДК        82(100)
        А82

Artelen [Текст] : сб. поэзии и прозы. Кн. 8 / [ред. совет: Н.Ю. Лобанов и др.]. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 384 с. – ISBN 617-7583-48-5.
УДК        82(100)
        А86

Гусев, В. А.  Социокультурные аспекты литературного процесса [Текст] : учеб. пособ / В. А. Гусев, Е. Г. Иванцов ; [В.А. Гусев, Е.Г. Иванцов]. – Киев : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 60 с. – Авт. указаны над вып. дан.
УДК        82.0(075.8)
        Г96

Київські полоністичні студії [Текст] : [наук. зб.]. Т.28 / [редкол.: О.Г. Астаф‘єв та ін.]. – Київ : Ун-т Україна, 2016. – 496 с.
УДК        82.09(082)
        К38

Німмо, Д.  Чарлі Бон і Часокруть [Текст] : [роман] / Д. Німмо ; пер. з англ. М. Головко. – Київ : Знання, 2018. – 334 с. – ISBN 617-07-0622-5.
УДК        821.111
        Н67

Бронте, Е.  Грозовий Перевал [Текст] : роман / Е. Бронте ; [пер. з англ. Д.О. Радієнко]. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2017. – 296 с. – ISBN 966-97592-0-7.
УДК        821.111
        Б88

Николлз, Д.  Вопрос на десять очков [Текст] : [роман] / Д. Николлз ; [пер. с англ. Ю. Новикова]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 559 с. – (Пляжная серия). – ISBN 5-367-00476-2.
УДК        821.111
        Н63

Города [Текст] : [сборник] / [отв. ред. Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян ; пер. с англ. А. Георгиева]. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2008. – 382 с. – (Альтернатива. Фантастика). – ISBN 5-17-040477-3.
УДК        821.111(082)
        Г70

Кінг, С.  Кладовище домашніх тварин [Текст] : роман / С. Кінг ; [пер. з англ. А. Пітика, К. Грицайчук]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 400 с. – ISBN 966-14-9653-7.
УДК        821.111(73)
        К41

Кінг, С.  Зелена миля [Текст] : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Любенко. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 432 с. – ISBN 617-12-4301-9.
УДК        821.111(73)
        К41

Асприн, Р.  Зеркало - друг, зеркало - враг; Тамбу [Текст] : [фантаст. повести] / Р. Асприн, Д. Такей ; пер. с англ. В. Козин. – Москва : Эксмо, 2003. – 432 с. – (Мастера фантастики). – ISBN 5-699-02275-9.
УДК        821.111(73)
        А90

Керуак, Д.  В дороге [Текст] : роман / Д. Керуак ; [пер. с англ. В. Когана]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука Аттикус, 2018. – 384 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-02111-2.
УДК        821.111(73)
        К36

Martin, L.  The X-files [Текст] : A novel. №1. X Marks the Spot / L. Martin. – London : Harper Collins Publishers, 1996. – 117 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-00-648293-7.
УДК        821.111(73)=111
        M35

Bushnell, C.  One Fifth Avenue [Текст] / C. Bushnell. – London : Abacus, 2009. – 469 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-349-12222-9.
УДК        821.111(73)=111
        B97

Meyer, S.  The Short Second Life of Bree Tanner an Eclipse Novella [Текст] / S. Meyer. – London : Atom, 2010. – 178 p. – Англ. мовою. – ISBN 1-907410-36-9.
УДК        821.111(73)=111
        M64

Cresswell, H.  Lizzie Dripping [Текст] / H. Cresswell. – London : Puffin Books, 1984. – 94 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-14-031751-1.
УДК        821.111=111
        C88

Шлинк, Б.  Чтец [Текст] : [роман] / Б. Шлинк ; [пер. с нем. Б. Хлебникова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 224 с. – ISBN 5-9985-0116-6.
УДК        821.112.2
        Ш69

Пройслер, О.  Крабат [Текст] : [повість] / О. Пройслер ; з нім. пер. В. Василюк. – Львів : Кальварія, 2006. – 176с. – ISBN 966-663-196-2.
УДК        821.112.2
        П80

Шведер, О.-Г.  Сни шовкопряда [Текст] / О.-Г. Шведер ; пер. з норв. Г. Кирпа. – Київ : Грані-Т, 2009. – 136 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза). – ISBN 966-465-241-1.
УДК        821.113.5
        Ш34

Хансен, Э.  Цвет боли: Бархат [Текст] / Э. Хансен. – Москва : Эксмо : Яуза, 2014. – 448 с. – (Шведский БДСМ-детектив). – ISBN 5-699-71334-9.
УДК        821.113.6
        Х19

Хансен, Э.  Цвет боли: Белый [Текст] / Э. Хансен. – Москва : Эксмо : Яуза, 2013. – 352 с. – (Шведский БДСМ-детектив). – ISBN 5-699-67966-9.
УДК        821.113.6
        Х19

Хансен, Э.  Цвет боли: Красный [Текст] / Э. Хансен. – Москва : Эксмо : Яуза, 2013. – 544 с. – (Шведский БДСМ-детектив). – ISBN 5-699-63213-8.
УДК        821.113.6
        Х19

Хансен, Э.  Цвет боли: Черный [Текст] / Э. Хансен. – Москва : Эксмо : Яуза, 2013. – 416 с. – (Шведский БДСМ-детектив). – ISBN 5-699-63903-8.
УДК        821.113.6
        Х19

Резвани, С.  Любовь напротив [Текст] : роман / С. Резвани ; [пер. с фр. Г.Л. Холявский]. – Минск : Макбел, 2010. – 232 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-69-9.
УДК        821.133.1
        Р34

Грут, Б.  Соль на коже [Текст] : роман / Б. Грут ; [пер. с фр. И.В. Зуб]. – Минск : Макбел, 2013. – 182 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-81-1.
УДК        821.133.1
        Г90

Мотш, Э.  Правосудие в Миранже [Текст] : роман / Э. Мотш ; [пер. с фр. Г. Холявского]. – Минск : Макбел, 2007. – 176 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-50-5.
УДК        821.133.1
        М85

Рамбо, П.  Битва [Текст] : роман / П. Рамбо ; [пер. с фр. Г.Л. Холявского]. – Минск : Макбел, 2012. – 280 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-80-4.
УДК        821.133.1
        Р21

Леконт, М.  Морской паук [Текст] : роман / М. Леконт ; [пер. с фр. Е. Клепацкой]. – Минск : Макбел, 2008. – 160 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-54-8.
УДК        821.133.1
        Л43

Полле-Виллар, Ф.  Человек, который ходил с пулей в голове [Текст] : роман / Ф. Полле-Виллар ; [пер. с фр. Г.Л. Холявский]. – Минск : Макбел, 2011. – 264 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-74-3.
УДК        821.133.1
        П51

Спортез, М.  Лю [Текст] : ист. роман, навеянный теорией марксизма-ленинизма : пер. с фр. / М. Спортез. – Минск : Макбел, 2005. – 176 с. – (Б-ка французской литературы). – ISBN 985-6347-43-2.
УДК        821.133.1
        С73

Мариас, Х.  Белое сердце [Текст] : роман / Х. Мариас ; [пер. с исп. Н. Мечтаевой]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – 383 с. – ISBN 5-94278-138-9.
УДК        821.134.2
        М26

Берглер, И.  Потерянная Библия [Текст] : роман / И. Берглер ; [пер. с англ. Е Бучиной]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 560 с. – ISBN 617-12-5094-9.
УДК        821.135.1
        Б48

Исмаилова, А. А.  Ищите, и найдете [Текст] : [проза и поэзия] / А. А. Исмаилова. – Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2018. – 160 с. – ISBN 617-7541-99-7.
УДК        821.161.1
        И87

Анненкова, В. В.  Таис Афинская [Текст] : пьеса / В. В. Анненкова. – Днепр : Лира, 2018. – 164 с. – ISBN 966-981-100-4.
УДК        821.161.1
        А68

Хазанов, Б.(Файбусович Г.М.).  Малая проза [Текст] : рассказы, экспромты, письма, мемориальные заметки, роман / Б. Хазанов. – Киев : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 244 с. – (Современная лит-ра: поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-96-0.
УДК        821.161.1
        Х15

Бєляєв, О. Р.  Людина-амфібія [Текст] : вибрані твори / О. Р. Бєляєв ; [пер. з рос. Л.Є. Вовчик, Ф.М. Динька]. – Київ : Школа, 2009. – 288 с. – (Моя улюблена книжка). – ISBN 966-339-314-9.
УДК        821.161.1
        Б44

Гришковец, Е.  Асфальт [Текст] : роман / Е. Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 576 с. – ISBN 5-389-00163-3.
УДК        821.161.1
        Г85

Вишеславський, Л. М.  Українська сповідь [Текст] : Поезії. Проза / Л. М. Вишеславський. – Київ : Вид-во О. Теліги, 2004. – 328с. – ISBN 966-7018-86-5.
УДК        821.161.1
        В55

Стругацкий, А. Н.  Обитаемый остров [Текст] : [фантаст. роман] / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий ; Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва; Киев : АСТ : Астрель : ЦНМЛ, 2011. – 316 с. – (Коллекция мировых бестселлеров). – ISBN 5-17-072965-4.
УДК        821.161.1
        С87

Дворецкая, Е.  Лесная невеста [Текст] : роман / Е. Дворецкая. – Харьков ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 416 с. – ISBN 966-14-3851-3.
УДК        821.161.1
        Д24

Трофимов, Е.  Забытый демон [Текст] / Е. Трофимов. – Санкт-Петербург : Ленинградское издательство, 2012. – 336 с. – ISBN 5-9942-0955-4.
УДК        821.161.1
        Т76

Гришковец, Е.  А.....а [Текст] : повесть / Е. Гришковец. – Москва : Махаон, 2010. – 256 с. – ISBN 5-389-00922-6.
УДК        821.161.1
        Г85

Чехов, А. П.  Чайка [Текст] : [пьесы] / А. П. Чехов. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 288 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-01230-1.
УДК        821.161.1
        Ч-56

Железников, В. К.  Чучело [Текст] : повести / В. К. Железников. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-07543-6.
УДК        821.161.1
        Ж51

Ханенко, В. В.  А мечты живут, как прежде... [Текст] : [сб. поэзии и прозы] / В. В. Ханенко. – Киев : ВИК Принт, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7185-20-7.
УДК        821.161.1
        Х19

Андриянова-Сергеева, Н. А.  Душа поэта [Текст] : поэзия / Н. А. Андриянова-Сергеева. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 252 с. – ISBN 617-7232-47-5.
УДК        821.161.1(477)
        А65

Свиридов, В. Д.  Голгофа Николая Гоголя [Текст] : поэма / В. Д. Свиридов. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 76 с. – ISBN 617-7583-21-8.
УДК        821.161.1(477)
        С24

Каравай, Э.  Сказки для олигарха [Текст] / Э. Каравай. – Киев : ФОП Кравченко Я.О., 2019. – 106 с. – ISBN 617-7700-41-7.
УДК        821.161.1(477)
        К21

Асауляк, О.  Сборник духовной поэзии [Текст] / О. Асауляк. – Львов : ФОП Райхерт С.И., 2018. – 296 с. – ISBN 617-7731-03-9.
УДК        821.161.1(477)
        А90

Гребенщикова, С.  Стихи [Текст] : сборник / С. Гребенщикова. – Киев : КПИ им. И. Сикорского : Политехника, 2018. – 135 с.
УДК        821.161.1(477)
        Г79

Коремблит, А.  Я оглянулся... [Текст] : [сб. стихов] / А. Коремблит. – Одесса : ВМВ, 2019. – 140 с. – ISBN 966-413-641-6.
УДК        821.161.1(477)
        К66

Арутюнова, К.  Нарекаци от Лилит [Текст] / К. Арутюнова. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Т., 2019. – 208 с. – (Современная лит-ра. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7697-11-3.
УДК        821.161.1(477)
        А86

Иохвидович, И.  Позднее прозрение [Текст] / И. Иохвидович. – Киев : Каяла, 2019. – 152 с. – (Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 617-7697-14-4.
УДК        821.161.1(477)
        И75

Тарасов, В. Н.  Интимная жизнь одиночества [Текст] / В. Н. Тарасов. – Киев; Ирпень : Перун, 2019. – 268 с. – ISBN 617-7709-15-1.
УДК        821.161.1(477)
        Т19

Тарасов, В. М.  Інтимне життя самотності [Текст] / В. М. Тарасов. – Київ; Ірпінь : Перун, 2019. – 256 с. – ISBN 617-7709-14-4.
УДК        821.161.1(477)
        Т19

Терентьев, А. Ю.  Абрикосовый сад [Текст] : стихи / А. Ю. Терентьев. – Черкассы : ФЛП Пономаренко Р.В., 2019. – 96 с. – ISBN 966-2554-52-6.
УДК        821.161.1(477)
        Т35

Рябухин, И. С.  Времена года [Текст] : стихи о природе / И. С. Рябухин. – Одесса : ВМВ, 2019. – 65 с. – ISBN 966-413-640-9.
УДК        821.161.1(477)
        Р98

Васькевич, А. И.  Ливень [Текст] : рассказы / А. И. Васькевич. – Днепр : Изд. Алексей Ленский, 2019. – 66 с. – ISBN 617-7199-88-4.
УДК        821.161.1(477)
        В19

Сергиенко, Н. Н.  Линии жизни [Текст] : стихи, проза / Н. Н. Сергиенко. – Днепр : Изд. Алексей Ленский, 2019. – 88 с. – ISBN 617-7199-93-8.
УДК        821.161.1(477)
        С32

Седой, В.  Жизнь как жизнь [Текст] : стихотворения, поэмы, повести. Кн. 2 / В. Седой. – Киев : НАКККіМ, 2018. – 198 с.
УДК        821.161.1(477)
        С28

Пинчук, В. Я.  Родом из детства [Текст] : повести / В. Я. Пинчук. – Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2018. – 404 с. – ISBN 617-7722-05-1.
УДК        821.161.1(477)
        П32

Стативко, М.  Желтый сборник [Текст] : [стихи] / М. Стативко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7583-42-3.
УДК        821.161.1(477)
        С78

Гордиенко, Н.  По ту сторону леса [Текст] / Н. Гордиенко. – Харьков : Типография Мадрид, 2019. – 110 с. – ISBN 617-7683-57-4.
УДК        821.161.1(477)
        Г68

Бучинский, В.  Клубок Мебиуса [Текст] : [повести и рассказы] / В. Бучинский. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 186 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-05-8.
УДК        821.161.1(477)
        Б94

Трубина, Н.  Непридуманные истории [Текст] / Н. Трубина. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 154 с. – ISBN 617-7583-54-6.
УДК        821.161.1(477)
        Т77

Спектор, В.  Время меняет адрес [Текст] / В. Спектор. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 156 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-57-7.
УДК        821.161.1(477)
        С71

Каравай, Э.  Ворон. Путь героини [Текст] : [роман] / Э. Каравай. – Киев : Изд. Кравченко Я.О., 2019. – 195 с. – ISBN 617-7700-42-4.
УДК        821.161.1(477)
        К21

Загреба, В.  До завтра, Дант... [Текст] : Путевые записки / В. Загреба. – Киев : Каяла, 2019. – 148 с. – (Современная лит-ра. Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 617-7697-13-7.
УДК        821.161.1(477)
        З-14

Беняш, Н. А.  Поэзия души [Текст] : стихотворения / Н. А. Беняш. – Днепр : Изд. Алексей Ленский, 2018. – 106 с. – ISBN 617-7199-80-8.
УДК        821.161.1(477)
        Б46

Кошовец, П. В.  Струны, звенящие в горле [Текст] / П. В. Кошовец. – Чернигов : Десна Полиграф, 2018. – 136 с. – ISBN 617-7648-66-5.
УДК        821.161.1(477)
        К76

Савина, Н. О.  Как больно сердцем всем любить... [Текст] : стихи / Н. О. Савина. – Киев : СПД Левченко И.Н., 2005. – 84 с.
УДК        821.161.1(477)
        С13

Туров, И.  Душевный серпентарий [Текст] / И. Туров. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 144 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-50-8.
УДК        821.161.1(477)
        Т88

Бучинский, В.  Сказы вечернего мегаполиса [Текст] / В. Бучинский. – Киев : Друкарской двор О. Федорова, 2018. – 275 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-28-7.
УДК        821.161.1(477)
        Б94

Ратнер, А. Г.  Мой поводырь - воображение [Текст] : поэт. дневник / А. Г. Ратнер. – Днепр : Герда, 2018. – 92 с. – ISBN 617-7097-80-7.
УДК        821.161.1(477)
        Р25

Ивановская, Д.  Энцефалографика [Текст] / Д. Ивановская. – Киев : ФОП Ретівов Т., 2019. – 80 с. – (Современная лит-ра. Поэзия. Вер Либерэ). – ISBN 617-7697-09-0.
УДК        821.161.1(477)
        И22

Черепанов, С.  Пружинка для сердца [Текст] / С. Черепанов. – Киев : Журн. "Радуга", 2006. – 216 с. – ISBN 966-8325-60-5.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-46

Ржевская, В. С.  Баллады и сказки [Текст] / В. С. Ржевская. – Хмельницкий : Изд. ФЛП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-82-7.
УДК        821.161.1(477)
        Р48

Херсонская, Л.  Перешагнуть ров [Текст] / Л. Херсонская. – Киев : ФОП Ретівов Т., 2018. – 152 с. – (Современная лит-ра. Поэзия. Вер Либерэ). – ISBN 617-7697-00-7.
УДК        821.161.1(477)
        Х39

Попаденко, А. И.  Тревожащие разум мысли [Текст] : [поэзия] / А. И. Попаденко. – Черновцы : Друк Арт, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7465-60-6.
УДК        821.161.1(477)
        П57

Черепанов, С. Ю.  Лишнее счастье [Текст] : Стихи / С. Ю. Черепанов. – Киев : Журн. "Радуга", 2004. – 149с. – ISBN 966-8325-20-6.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-46

Денисенков, И. Ю.  Июньские ночи [Текст] : Избранное / И. Ю. Денисенков. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7232-44-4.
УДК        821.161.1(477)
        Д33

Сичкарь, М.  Чувства Риты. Вдох&Выдох [Текст] / М. Сичкарь. – Харьков : Vivat, 2017. – 142 с. – ISBN 617-690-996-5.
УДК        821.161.1(477)
        С41

Матковский, М. А.  Пиво, женщины и другие проблемы [Текст] : цикл рассказов / М. А. Матковский. – Киев : Каяла, 2019. – 276 с. – (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7697-19-9.
УДК        821.161.1(477)
        М34

Войтенко, А. И.  Святое писание от человека Знания [Текст] / А. И. Войтенко. – Киев : Центр ГЗК, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7175-45-1.
УДК        821.161.1(477)
        В65

Фінкельштейн, Б. Г.  Інша дорога [Текст] : оповідання / Б. Г. Фінкельштейн ; [пер. на укр. Н. Лизогуб та ін.]. – Київ : Журн. "Радуга", 2018. – 180 с. – (Б-ка журналу "Радуга"). – ISBN 966-281-123-0.
УДК        821.161.1(477)
        Ф59

Козловский, В. В.  Автобус в ад [Текст] : роман / В. В. Козловский. – Житомир : Рута, 2016. – 156 с. – ISBN 617-581-295-2.
УДК        821.161.1(477)
        К59

Покалюк, А. И.  Восемнадцать опусов [Текст] : Философия образа / А. И. Покалюк. – Хмельницкий : ФЛП Цюпак А.А., 2018. – 46 с. – ISBN 617-513-526-6.
УДК        821.161.1(477)
        П48

Лиевич, О.  Смех сквозь зубы, или Синдром Сарказма [Текст] : Юмор и сатира 18+ / О. Лиевич. – Днепр : Акцент ПП, 2019. – 148 с. – ISBN 966-921-226-9.
УДК        821.161.1(477)
        Л55

Минченко, С. М.  Марафон [Текст] : стихи / С. М. Минченко. – Сумы : Мрія, 2018. – 192 с. – ISBN 966-473-249-6.
УДК        821.161.1(477)
        М62

Метелецкая, М.  И сказке этой нет конца [Текст] : [стихи] / М. Метелецкая. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7583-46-1.
УДК        821.161.1(477)
        М54

Шамсутдинов, В. Х.  Дух великого предка [Текст] / В. Х. Шамсутдинов ; [В.Х. Шамсутдинов]. – Киев : Промени, 2007. – 216 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-8935-04-6.
УДК        821.161.1(477)
        Ш19

Бедусенко, С. В.  Разговор с Богом [Текст] : притчи в стихах / С. В. Бедусенко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 160 с. – ISBN 617-7583-60-7.
УДК        821.161.1(477)
        Б38

Черновол, А. С.  Подорожник [Текст] : [поэт. сб.] / А. С. Черновол. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7681-11-2.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-49

Сундукова, О.  Жизнь непроста, но все же так прекрасна! [Текст] : стихотворения / О. Сундукова. – Днепр : Доминанта Принт, 2018. – 112 с. – ISBN 617-7371-38-9.
УДК        821.161.1(477)
        С89

Ляшко, О. В.  Чудовище с зелеными глазами [Текст] / О. В. Ляшко. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2018. – 68 с. – ISBN 617-682-039-0.
УДК        821.161.1(477)
        Л99

Подгайская, Л.  Сразу и навсегда [Текст] : роман; повести / Л. Подгайская. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 240 с. – ISBN 617-12-4982-0.
УДК        821.161.1(477)
        П44

Ткачев, К. Я.  Полынь [Текст] : избранное / К. Я. Ткачев. – Сумы : Мрія-1, 2018. – 62 с. – ISBN 966-566-715-5.
УДК        821.161.1(477)
        Т48

Лысич, В. А.  Под музыку дождя [Текст] : стихи / В. А. Лысич. – Кременчуг : ЧП Щербатых А.В., 2018. – 200 с. – ISBN 617-639-192-0.
УДК        821.161.1(477)
        Л88

Ивченко, Л. И.  Люблю, люблю, люблю [Текст] : [сказка, стихи] / Л. И. Ивченко, Ю. Н. Ивченко. – Сумы : МакДен, 2018. – 130 с. – ISBN 617-7614-08-0.
УДК        821.161.1(477)
        И25

Глущенко, В. М.  Театр одного вахтера [Текст] : поэзия / В. М. Глущенко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 312 с. – ISBN 617-7583-17-1.
УДК        821.161.1(477)
        Г55

Савина, Н. О.  Волшебные часы [Текст] : поэзия / Н. О. Савина. – Киев : Изд. Веселицкая Н.В., 2009. – 96 с. – ISBN 966-97068-0-5.
УДК        821.161.1(477)
        С13

Каденко, В. М.  Троекуров [Текст] : [повести и рассказы] / В. М. Каденко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 380 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-29-4.
УДК        821.161.1(477)
        К13

Дробот, В. Л.  Ступая вверх [Текст] : избр. стихотворения / В. Л. Дробот. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 188 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-26-3.
УДК        821.161.1(477)
        Д75

Дерибасовская - Ришельевская [Текст] : Одесский альманах. № 2 (77) / [редкол.: Е. Голубовский и др.]. – Одесса : Пласке, 2019. – 380 с. – (Одесская б-ка).
УДК        821.161.1(477)(082)
        Д36

Selkovyj, S.  Leto vrcholi [Текст] : Basne / S. Selkovyj ; preklady do slovenskeho jazyka - B.V. Kuracinova a P. Sulista. – Харьков : Права людини, 2018. – 104 с. – Текст парал. словац. и рус. яз. – ISBN 617-7391-19-6.
УДК        821.161.1(477)=162.4
        S45

Шелковиj, C.  Божиh [Текст] = Рождество : песме / C. Шелковиj ; превео на српски jезик В. Jагличиh. – Харьков : Права людини, 2019. – 204 с. – На серб. и рус. языках. – ISBN 617-7391-46-2.
УДК        821.161.1(477)=163.41
        Ш43

Цесис, В. А.  Детские и юные годы Давида Ламма [Текст] : [роман] / В. А. Цесис. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2019. – 296 с. – (Современная литература: поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7697-18-2.
УДК        821.161.1(73)
        Ц49

Achmatowa, A.  Wiersze [Текст] / A. Achmatowa. – Warszawa : Wspolpraca, 1989. – 381 s. – Пол. та рос. мовами. – ISBN 5-05-003083-8.
УДК        821.161.1=162.1
        A18

Яса, М.  Яріє серце [Текст] / М. Яса. – Київ : Логос, 2012. – 88 с. – ISBN 966-171-483-9.
УДК        821.161.2
        Я80

Добко, Т. В.  Життя триває [Текст] : поезії / Т. В. Добко. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 104 с. – ISBN 617-7324-04-0.
УДК        821.161.2
        Д55

Шаройко, В. Н.  Не розстануся я з вами [Текст] : вірші / В. Н. Шаройко. – Київ : Слово, 2019. – 128 с. – ISBN 966-97603-8-8.
УДК        821.161.2
        Ш26

Яцьканич-Шарга, О. І.  Там, де гори розмовляють з небом [Текст] : зб. віршів / О. І. Яцьканич-Шарга. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7692-13-2.
УДК        821.161.2
        Я94

Препотенська, М.  Екологія душі [Текст] / М. Препотенська. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2019. – 96 с. – ISBN 617-7583-55-3.
УДК        821.161.2
        П72

Каданов, О. В.  Не я, а той [Текст] / О. В. Каданов ; іл. та дизайн М. Фєнєчкіна. – Харків : Vivat, 2018. – 158 с. – ISBN 966-942-680-2.
УДК        821.161.2
        К13

Андієвська, Е.  Фарос [Текст] : поезії / Е. Андієвська. – Київ : Друкарський двір О. Федорова : Саміт-книга, 2019. – 297 с. – ISBN 617-7583-51-5.
УДК        821.161.2
        А65

Паньо, К.  Полювання на сліпса [Текст] / К. Паньо. – Київ : Грані-Т, 2009. – 104 с. – (Сучасна дитяча проза). – ISBN 966-465-239-8.
УДК        821.161.2
        П16

Богатчук, Ю. Я.  Голгофа [Текст] : поема / Ю. Я. Богатчук. – Київ : Вид. Пугач О.В., 2011. – 124с. – ISBN 966-8359-11-8.
УДК        821.161.2
        Б73

Андрущенко, О. О.  Небесні кобзарі [Текст] : [поезія] / О. О. Андрущенко. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 212 с. – ISBN 966-197-587-2.
УДК        821.161.2
        А66

Чепурко, В. А.  Соняшникова доля [Текст] : [поезії та оповідання] / В. А. Чепурко. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7681-10-5.
УДК        821.161.2
        Ч-44

Наддніпрянська, З.  Дзеркала бажань [Текст] : Чарівні казки для маленьких і дорослих добродіїв / З. Наддніпрянська. – Київ : Колесо Життя, 2018. – 72 с. – ISBN 966-97487-0-6.
УДК        821.161.2
        Н17

Скоп, Л.  Білий світ [Текст] : [поезія] / Л. Скоп. – Дрогобич : Коло, 2018. – 72 с. – ISBN 617-642-385-0.
УДК        821.161.2
        С44

Панчук, С. М.  Калиновий віночок [Текст] : казки / С. М. Панчук. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 128 с. – (У світі дитячої казки). – ISBN 617-7465-61-3.
УДК        821.161.2
        П16

Домбровська, В.  Молитва душу окриля [Текст] : [зб. віршів] / В. Домбровська. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 208 с. – ISBN 617-640-419-4.
УДК        821.161.2
        Д66

Савченко, В. Ф.  Дідівія [Текст] : вірші старечі / В. Ф. Савченко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 88 с. – ISBN 617-7648-75-7.
УДК        821.161.2
        С13

Соколов, Ю. Ю.  Зоряний пил думок [Текст] : [зб. поезій] / Ю. Ю. Соколов. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 80 с. – ISBN 617-7648-65-8.
УДК        821.161.2
        С59

Лаюк, М.  Баборня [Текст] : роман / М. Лаюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 304 с. – ISBN 617-679-332-8.
УДК        821.161.2
        Л32

Голуб, О. С.  Пелюстка з Божого саду [Текст] / О. С. Голуб. – Харків : ФОП В.С. Сліж, 2019. – 188 с. – ISBN 966-8444-18-0.
УДК        821.161.2
        Г62

Кулішенко, М. П.  З надією на щастя... [Текст] : [вірші, проза] / М. П. Кулішенко. – Лебедин : Лебединська районна друкарня, 2018. – 300 с. – ISBN 966-96258-5-4.
УДК        821.161.2
        К90

Гуменюк, Н.  Таємниця Княжої гори [Текст] / Н. Гуменюк. – Київ : Грані-Т, 2009. – 192 с. – (Золотий лелека). – ISBN 966-465-262-6.
УДК        821.161.2
        Г94

Яцюк, Н. О.  Я намалюю день... [Текст] : [проза] / Н. О. Яцюк. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 84 с. – ISBN 617-7744-12-1.
УДК        821.161.2
        Я94

Семенченко, Т. М.  Залюблена у сонячне світання [Текст] : [лірика] / Т. М. Семенченко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 136 с. – ISBN 617-7744-08-4.
УДК        821.161.2
        С30

Калиновська, Н. Л.  Еліксир життя [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 60 с. – ISBN 617-7744-10-7.
УДК        821.161.2
        К17

Форманчук, О. С.  Волошками всміхається ранок [Текст] : [лірика] / О. С. Форманчук. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 76 с. – ISBN 617-7744-09-1.
УДК        821.161.2
        Ф79

Чередниченко, В. І.  Динозавр на ковзанах [Текст] : [оповідь-феєрія] / В. І. Чередниченко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 52 с. – ISBN 617-7744-03-9.
УДК        821.161.2
        Ч-46

Яновська, М. М.  Голос голубки [Текст] : [лірика] / М. М. Яновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 100 с. – ISBN 617-7744-06-0.
УДК        821.161.2
        Я64

Калиновська, Н. Л.  Нехай живе любові свято! [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 60 с. – ISBN 617-7744-02-2.
УДК        821.161.2
        К17

Чепуренко, Г. І.  На хвилях серця [Текст] : поезії / Г. І. Чепуренко. – Суми : Мрія-1, 2018. – 128 с. – ISBN 966-566-720-9.
УДК        821.161.2
        Ч-44

Іздрик, Ю.  Ліниві і ніжні [Текст] : нові та вибрані вірші / Ю. Іздрик. – Вид. 2-е. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 352 с. – (Українська Поетична Антологія). – ISBN 617-585-142-5.
УДК        821.161.2
        І-36

Гелетко, В.  Половіють жита [Текст] : поезії / В. Гелетко. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 88 с. – ISBN 617-640-421-7.
УДК        821.161.2
        Г31

Томків, А. М.  На перелазі [Текст] : новели / А. М. Томків. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 304 с. – ISBN 617-7465-70-5.
УДК        821.161.2
        Т56

Кочубей, Н. М.  Земні миттєвості [Текст] : оповідання / Н. М. Кочубей. – Дніпро : Вид. Біла К.О., 2018. – 144 с. – ISBN 617-645-275-1.
УДК        821.161.2
        К75

Поляков, В. Г.  Після нас [Текст] : казки для лицарів та принцес від 8 до 18 / В. Г. Поляков ; [В.Г. Поляков] ; літ. ред. В. Карпенко. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. – 184 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-646-390-0.
УДК        821.161.2
        П54

Оклюк, О.  Струни ліричної душі [Текст] / О. Оклюк. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2019. – 60 с. – ISBN 617-7628-21-6.
УДК        821.161.2
        О-50

Харитон, В. Я.  Тобі [Текст] : лірика / В. Я. Харитон. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 80 с. – ISBN 617-7465-74-3.
УДК        821.161.2
        Х20

Коваль, С. О.  Незабутнє - найдорожче... [Текст] : [поет. зб.] / С. О. Коваль. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 384 с. – ISBN 617-7648-55-9.
УДК        821.161.2
        К56

Михайлов, В. А.  Життя в мініатюрі [Текст] : вірші / В. А. Михайлов. – Кропивницький : КОД, 2019. – 78 с. – ISBN 617-653-059-6.
УДК        821.161.2
        М69

Стаховський, О. В.  По щастя до Європи [Текст] / О. В. Стаховський. – Київ : Слово, 2018. – 248 с. – ISBN 966-97603-6-4.
УДК        821.161.2
        С78

Тарасов, А.  Листи на північ [Текст] : [зб. поезій] / А. Тарасов. – Київ : Смолоскип, 2016. – 128 с. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 617-7173-28-0.
УДК        821.161.2
        Т19

Ющенко, О. Я.  З мого літопису [Текст] : вибране. Т. 3 / О. Я. Ющенко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 680 с. – ISBN 966-355-020-6.
УДК        821.161.2
        Ю98

Ющенко, О. Я.  З мого літопису [Текст] : вибране. Т. 2 / О. Я. Ющенко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 680 с. – ISBN 966-355-015-2.
УДК        821.161.2
        Ю98

Ющенко, О. Я.  З мого літопису [Текст] : вибране. Т. 1 / О. Я. Ющенко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 624 с. – ISBN 966-355-013-8.
УДК        821.161.2
        Ю98

Ситник, М.  Катам наперекір [Текст] : Поезії, проза, спогади / М. Ситник ; упоряд. М. Неврлий, Г. Булах. – Київ : Вид-во ім.О.Теліги, 1998. – 448 с. – ISBN 966-7018-21-0.
УДК        821.161.2
        С41

Томенко, М. Д.  В очікуванні зоряного дива [Текст] : [п‘єси] / М. Д. Томенко. – Київ : Фенікс, 2018. – 440 с. – ISBN 966-136-584-0.
УДК        821.161.2
        Т56

Коверза, В. М.  Нескорена [Текст] : вірші, проза, вибране / В. М. Коверза. – Дніпро : Ліра, 2018. – 180 с. – ISBN 966-981-115-8.
УДК        821.161.2
        К56

Калиновська, Н. Л.  Шануй своє коріння! [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-86-5.
УДК        821.161.2
        К17

Цицух, С. В.  Одна між усіх [Текст] : [лірика, проза] / С. В. Цицух. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 168 с. – ISBN 617-7590-94-0.
УДК        821.161.2
        Ц75

Ольшанська, О. О.  Лінії на долоні [Текст] / О. О. Ольшанська. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – 112 с. – ISBN 617-7433-56-8.
УДК        821.161.2
        О-56

Євтєєва, О.  Вітер з Літер [Текст] : поезії / О. Євтєєва. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7398-72-0.
УДК        821.161.2
        Є27

Ковальчук, І.  Пора індульгенцій [Текст] / І. Ковальчук. – Київ : Фенікс, 2018. – 120 с. – ISBN 966-136-581-9.
УДК        821.161.2
        К56

Бойчук, М. І.  Незламна сила [Текст] : [повість] / М. І. Бойчук. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 368 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7398-87-4.
УДК        821.161.2
        Б77

Горват, В.  Зірки впритул [Текст] : поема, вірші / В. Горват. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 128 с. – ISBN 617-7656-07-3.
УДК        821.161.2
        Г67

Яворська, О.  Сльоза-живиця [Текст] : поезія / О. Яворська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 216 с. – ISBN 617-7398-68-3.
УДК        821.161.2
        Я22

Михайлюк, М.  Заглухлий дзвін [Текст] : трафунки, шкіци, згадки / М. Михайлюк. – Бухарест : RCR Editorial, 2014. – 336 с. – ISBN 606-8300-61-0.
УДК        821.161.2
        М69

Поліщук, Н. В.  Час квітів [Текст] : вірші з історіями / Н. В. Поліщук. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 168 с. – ISBN 617-513-520-4.
УДК        821.161.2
        П50

Дуб, К. С.  Зорецвіт осіннього саду [Текст] : лірика / К. С. Дуб. – Кременчук : ФОП Щербатих О.В., 2019. – 132 с. – ISBN 617-639-202-6.
УДК        821.161.2
        Д79

Куць, М.  Ластівка в стужу [Текст] : драма в 5 ч. / М. Куць. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 320 с. – ISBN 966-355-077-0.
УДК        821.161.2
        К95

Низовий, І. Д.  Бути - народом! Вибрані твори. В 5 т. [Текст] : поезії. Т. 2. Визбирувать розкидане каміння / І. Д. Низовий. – Київ : Ураїнський пріоритет, 2018. – 792 с. – ISBN 617-7398-77-5.
УДК        821.161.2
        Н61

Мащенко, Л. П.  Міжсезоння або роздуми про життя [Текст] : вірші, замальовки, роздуми / Л. П. Мащенко. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 56 с. – ISBN 617-640-427-9.
УДК        821.161.2
        М38

Оробець, І. Ю.  Зустрічі [Текст] : Поетичні спогади, присвяти, вітання, сценарії виховних заходів / І. Ю. Оробець. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 264 с. – ISBN 617-7465-39-2.
УДК        821.161.2
        О-69

Савицька, Н. А.  Акорди осені [Текст] : [вірші] / Н. А. Савицька. – Київ : ВІК Принт, 2018. – 122 с. – ISBN 617-7185-26-9.
УДК        821.161.2
        С13

Петровці-Кук, М. М.  Серця неспокій [Текст] : поезії, лірика / М. М. Петровці-Кук. – Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2018. – 344 с. – ISBN 617-7344-66-6.
УДК        821.161.2
        П30

Черничко, М.  Три стільці [Текст] : [поезія] / М. Черничко. – Ужгород : Вид.-во О. Лоре, 2015. – 85 с. – ISBN 966-97350-3-4.
УДК        821.161.2
        Ч-49

Чорномор, В.(Проценко В.М.).  Диліжанс Хрещатої долини [Текст] : поезії / В. Чорномор. – Київ : Просвіта, 2018. – 104 с. – ISBN 966-97402-1-2.
УДК        821.161.2
        Ч-75

Веремчук, О. Б.  Серце кличе [Текст] : [лірика] / О. Б. Веремчук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 140 с. – ISBN 617-7590-95-7.
УДК        821.161.2
        В31

Сасюк, П. М.  Серед тисяч доріг [Текст] : поезії / П. М. Сасюк. – Рівне : ПП Дятлик М.С., 2019. – 168 с. – ISBN 617-515-297-3.
УДК        821.161.2
        С20

Боско, П.  Акорди вічності [Текст] : поезія / П. Боско. – Луцьк : Християнське життя, 2018. – 192 с. – ISBN 617-503-179-7.
УДК        821.161.2
        Б85

Матіос, М. В.  Нація. Одкровення [Текст] / М. В. Матіос. – Вид. 3-є, допов. – Львів : Піраміда, 2006. – 204 с. – ISBN 966-8522-91-5.
УДК        821.161.2
        М34

Воронина, Л.  Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава [Текст] : [повість] / Л. Воронина. – Київ : Знання, 2018. – 141 с. – ISBN 617-07-0623-2.
УДК        821.161.2
        В75

Шевернога, М. В.  Тільки ти повертайся [Текст] : [вірші] / М. В. Шевернога. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 120 с. – ISBN 617-513-476-4.
УДК        821.161.2
        Ш37

Швець, М. Ф.  Примітивна фантасмагорія про захмарну філософію пізнання добра і зла у житті-бутті українців. КВЕСТ [Текст] : [п‘єса] / М. Ф. Швець. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 48 с. – ISBN 617-513-500-6.
УДК        821.161.2
        Ш35

Карачинцев, В.  Видименевидиме [Текст] : поезії / В. Карачинцев. – Львів : Левада, 2018. – 192 с. – ISBN 617-7527-37-3.
УДК        821.161.2
        К21

Омельченко, І. В.  Гастролерка [Текст] : оповідання / І. В. Омельченко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2019. – 248 с. – ISBN 966-355-131-9.
УДК        821.161.2
        О-57

Даньків, А.  Здається, дощ [Текст] : [роман] / А. Даньків. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 128 с. – ISBN 617-7626-46-5.
УДК        821.161.2
        Д19

Праск, С. Б.  Горинь [Текст] : роман / С. Б. Праск. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 312 с. – ISBN 617-7722-09-9.
УДК        821.161.2
        П70

Дорошенко, П. М.  Далекий голос зозулі [Текст] : проза, поезії / П. М. Дорошенко. – Суми : Мрія-1, 2019. – 84 с. – ISBN 966-566-721-6.
УДК        821.161.2
        Д69

Галущенко, З.  Кров серця переллю в слова [Текст] : поезії / З. Галущенко. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7656-14-1.
УДК        821.161.2
        Г16

Садовий, І. Ф.  Безіменні плугатарі [Текст] : повісті, п‘єси / І. Ф. Садовий. – Київ : Веселка; Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 591с. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-7018-53-9.
УДК        821.161.2
        С14

Письменний, В.  Найдорожчий скарб [Текст] : зб. поезій різних років / В. Письменний. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2002. – 192 с. – ISBN 966-7018-42-3.
УДК        821.161.2
        П35

Тарасов, О. П.  Сонячні промені [Текст] : вірші та проза / О. П. Тарасов. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 208 с. – ISBN 966-355-002-2.
УДК        821.161.2
        Т19

Мучинський, М. І.  Слід [Текст] : [оповідання] / М. І. Мучинський. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 152 с. – ISBN 966-457-332-7.
УДК        821.161.2
        М92

Хмелівський, В. Й.  Короновані любов‘ю [Текст] : Інферія / В. Й. Хмелівський. – Житомир : Рута, 2018. – 120 с. – ISBN 617-581-359-1.
УДК        821.161.2
        Х65

Шкапій, С. М.  Джакузі [Текст] : [гуморески] / С. М. Шкапій. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 92 с. – ISBN 617-513-437-5.
УДК        821.161.2
        Ш66

Кібкало, Т. О.  На Дунаї хвиля грає [Текст] : зб. віршів для дітей / Т. О. Кібкало. – Ізмаїл : Ірбіс, 2017. – 100 с. – ISBN 617-7473-14-4.
УДК        821.161.2
        К38

Ларікова, Л. К.  Подаруй мені крила [Текст] : лірика / Л. К. Ларікова. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 132 с. – ISBN 617-7232-48-2.
УДК        821.161.2
        Л25

Пашук, О.  Паранджа [Текст] : поезії / О. Пашук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 124 с. – ISBN 966-940-124-3.
УДК        821.161.2
        П22

Глушак, Я. А.  Новая жизнь [Текст] : поэзия / Я. А. Глушак. – Чернигов : Десна Полиграф, 2019. – 128 с. – ISBN 617-7648-64-1.
УДК        821.161.2
        Г55

Бондарчук, М. А.  Презентація [Текст] : [сатира та гумор] / М. А. Бондарчук. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 144 с. – ISBN 617-513-487-0.
УДК        821.161.2
        Б81

Чеховська, Т. І.  Вірус любові [Текст] : зб. поезій / Т. І. Чеховська. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 68 с. – ISBN 617-513-556-3.
УДК        821.161.2
        Ч-56

Старух, П. В.  Злива [Текст] : поезії / П. В. Старух. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 108 с. – ISBN 617-513-492-4.
УДК        821.161.2
        С77

Куць, М. М.  Аскольдова могила [Текст] : поема / М. М. Куць. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2013. – 232 с. – ISBN 966-355-099-2.
УДК        821.161.2
        К95

Коляновський, А. М.  Вибрані твори [Текст]. Т. 2. / А. М. Коляновський. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2011. – 400 с. – ISBN 966-355-662-6.
УДК        821.161.2
        К62

Коляновський, А. М.  Вибрані твори [Текст]. Т. 1. / А. М. Коляновський. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 400 с. – ISBN 966-355-032-9.
УДК        821.161.2
        К62

Куць, М.  Карпатський самурай [Текст] : драма в 3 ч. / М. Куць. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 240 с. – ISBN 966-355-071-8.
УДК        821.161.2
        К95

Товтин, В. Ю.  Ріка травневої пори [Текст] : лірика / В. Ю. Товтин. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 192 с. – ISBN 617-7372-30-0.
УДК        821.161.2
        Т50

Біденко, М. М.  Біденко і літери [Текст] : вірші / М. М. Біденко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2013. – 128 с. – ISBN 966-355-097-8.
УДК        821.161.2
        Б59

Коваль, Л. А.  На прощальний танок запросив листопад [Текст] : лірика / Л. А. Коваль. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – 100 с. – ISBN 617-7433-61-2.
УДК        821.161.2
        К56

Гуменюк, М.  Солодка сіль землі [Текст] : поезія, проза / М. Гуменюк. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 136 с. – ISBN 617-7656-07-3.
УДК        821.161.2
        Г94

Кущій, Н.  Шукаю крила для душі [Текст] : зб. поезій / Н. Кущій. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 124 с. – ISBN 966-289-224-6.
УДК        821.161.2
        К96

Гентош, І.  Римовані геци [Текст] : пародії / І. Гентош. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7398-96-6.
УДК        821.161.2
        Г34

Ліщук, О. М.  Борщик [Текст] : [пісні, поезії, казка] / О. М. Ліщук. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2019. – 88 с. – ISBN 617-7681-12-9.
УДК        821.161.2
        Л67

Яковлева, Н. В.  Незламна [Текст] : [поезія, проза] / Н. В. Яковлева. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 184 с. – ISBN 617-7590-81-0.
УДК        821.161.2
        Я47

Заболотна, Н. Ю.  Ожинові ночі [Текст] : поезії / Н. Ю. Заболотна. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 64 с. – ISBN 617-7648-72-6.
УДК        821.161.2
        З-12

Шелепило, А.-З.  Enter [Текст] / А.-З. Шелепило. – Львів : Свічадо, 2019. – 256 с. – ISBN 966-938-280-1.
УДК        821.161.2
        Ш42

Андрушко, І. В.  Під ясними зорями [Текст] : [вірші] / І. В. Андрушко. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 216 с. – ISBN 617-7465-00-2.
УДК        821.161.2
        А66

Андієвська, Е.  Спокуси святого Антонія [Текст] : [сонети ] / Е. Андієвська. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2019. – 114 с. – ISBN 617-7583-61-4.
УДК        821.161.2
        А65

Криштопа, О.  Ліхіє дев‘яності: Станіславський феномен [Текст] / О. Криштопа. – Київ : Темпора, 2016. – 306 с. – ISBN 617-569-291-2.
УДК        821.161.2
        К82

Любарська-Чонка, Л. М.  Про що шепотіла Тересва [Текст] : біогр. роман : книга-альбом / Л. М. Любарська-Чонка. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2018. – 375 с. – ISBN 617-7331-73-4.
УДК        821.161.2
        Л93

Жовна, О.  Солодка ілюзія життя [Текст] : [повісті] / О. Жовна. – Львів : Піраміда, 2015. – 188 с. – (Приватна колекція). – ISBN 966-441-386-9.
УДК        821.161.2
        Ж78

Кочур, Г. П.  Інтинський зошит [Текст] : 110 років від дня народження Г.П. Кочура / Г. П. Кочур ; упоряд. і пер. М.Я. Каганцов. – Харків : Права людини, 2018. – 114 с. : 16 фотоіл. – Текст парал. рос. – ISBN 617-7391-18-9.
УДК        821.161.2
        К75

Дегтяренко, Я.  Ярино, вогнику мій [Текст] : [роман] / Я. Дегтяренко. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 400 с. – ISBN 617-12-4709-3.
УДК        821.161.2
        Д26

Чапай, А.  Авантюра або практичні реалії мандрів по-бідняцьки [Текст] : еротико-політ. документ. калейдоскоп / А. Чапай ; [А. Чапай]. – Харків : [б.в.], 2008. – 240 с. – Авт. вказаний над вих. дан.
УДК        821.161.2
        Ч-19

Ящук, П. Л.  Захід сонця вручну [Текст] : оповідання, нариси / П. Л. Ящук. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 328 с. – ISBN 617-681-072-8.
УДК        821.161.2
        Я99

Лебедєва, К.  Катерина Лебедєва про Богдана Хмельницького, Мері Рід, Владислава Городецького, Вірджинію Вульф, Девіда Боуї [Текст] / К. Лебедєва ; [відп. ред. О. Мовчан]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 96 с. – (Життя видатних дітей). – ISBN 966-465-128-5.
УДК        821.161.2
        Л33

Шкляр, В. М.  Самотній вовк (Елементал) [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 224 с. – ISBN 617-12-4523-5.
УДК        821.161.2
        Ш66

Можаровский, А. И.  Части духовной кибернетики [Текст] / А. И. Можаровский. – Киев : Киевский ун-т, 2018. – 128 с. – ISBN 966-439-971-2.
УДК        821.161.2
        М74

Курінний, О. В.  Живу для України [Текст] : поезії / О. В. Курінний. – Київ : Просвіта, 2018. – 156 с. – ISBN 617-7801-66-2.
УДК        821.161.2
        К93

Левченко, І. В.  Лиш не спинитися в путі... [Текст] : кн. віршів / І. В. Левченко. – Київ; Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 496 с. – ISBN 617-7626-55-7.
УДК        821.161.2
        Л38

Зіновчук, М. П.  Катеринина коса [Текст] : [роман] / М. П. Зіновчук. – Житомир : Рута, 2019. – 398 с. – ISBN 617-581-371-3.
УДК        821.161.2
        З-63

Чирко, Т. Д.  На пристані надії [Текст] : [зб. лірики] / Т. Д. Чирко. – Житомир : Рута, 2019. – 60 с. – ISBN 617-581-384-3.
УДК        821.161.2
        Ч-65

Чайківчанка, М.  Звати мене Українка [Текст] : [поетичне шестикнижжя]. Кн. 1 / М. Чайківчанка. – Львів : Каменяр, 2019. – 152 с. – ISBN 966-607-486-6.
УДК        821.161.2
        Ч-15

Носаль, П. В.  Відгук небесного грому [Текст] : [поет. зб.] / П. В. Носаль. – Житомир : Рута, 2018. – 136 с. – ISBN 617-581-375-1.
УДК        821.161.2
        Н84

Дальнич, В. М.  У гармонії з життям... [Текст] : вірші / В. М. Дальнич. – Львів : Каменяр, 2019. – 119 с. – ISBN 966-607-490-3.
УДК        821.161.2
        Д15

Кравченко, А. П.  Життя прожити - не поле перейти [Текст] / А. П. Кравченко. – Хмельницький : Хмельницький ЦНТІ, 2018. – 289 с. – ISBN 617-7522-02-6.
УДК        821.161.2
        К78

Рибар, Т. С.  Високе місце [Текст] : верлібри / Т. С. Рибар. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 104 с. – ISBN 617-7590-96-4.
УДК        821.161.2
        Р49

Сажинська, І.  Голубина пошта [Текст] : [поезії] / І. Сажинська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 80 с. – ISBN 617-7398-98-0.
УДК        821.161.2
        С14

Коровниченко, М. А.  Стихия [Текст] : сб. стихов / М. А. Коровниченко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 248 с. – ISBN 617-7583-40-9.
УДК        821.161.2
        К68

Сокольник, С.  Горизонт подій [Текст] : обрана поезія та проза / С. Сокольник. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7583-12-6.
УДК        821.161.2
        С59

Єлисеєва, Л. В.  Запруда [Текст] : оповідання / Л. В. Єлисеєва. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 192 с. – ISBN 617-7683-71-0.
УДК        821.161.2
        Є51

Заремба, Ю.  Крок до зірок [Текст] : вірші / Ю. Заремба. – Коростень : Вечірній Коростень, 2019. – 72 с. – ISBN 617-581-385-0.
УДК        821.161.2
        З-34

Губерначук, С. Г.  Дай, я буду таким, як хочу... [Текст] : [зб. віршів, висловів та роздумів] / С. Г. Губерначук. – Київ : Майстер-принт, 2019. – 64 с. – ISBN 617-7778-05-8.
УДК        821.161.2
        Г93

Дмитриева, Т. Т.  Избранное [Текст] : [стихотворения] / Т. Т. Дмитриева. – Хмельницкий : ХНУ, 2019. – 230 с. – ISBN 966-330-332-1.
УДК        821.161.2
        Д53

Барлит, О. И.  Завещание любящим [Текст] / О. И. Барлит. – Мелитополь : ФЛП Однорог Т.В., 2018. – 66 с. – ISBN 617-7566-50-1.
УДК        821.161.2
        Б25

Зореслав(Сабол С.М., 1909-2003).  Блакитні ескадри [Текст] : вибрані твори / Зореслав. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 428 с. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-055-0.
УДК        821.161.2
        З-86

Байдак, В. М.  Вкладай себе в наступні покоління [Текст] / В. М. Байдак. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 176 с. – ISBN 966-934-177-8.
УДК        821.161.2
        Б18

Гонтар, В. М.  Забули ми слова Тараса [Текст] : [зб. поезій] / В. М. Гонтар. – Дніпро : Ліра, 2018. – 108 с. – ISBN 966-981-044-1.
УДК        821.161.2
        Г65

Воронюк, Н. О.  Німці в Жмеринці, або А шо вам до того... [Текст] : ця назва якось приснилася моїй мамі вночі, тому може не відповідати вашій уяві про написане... : любовно-психологічний роман / Н. О. Воронюк. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 140 с. – ISBN 617-7744-17-6.
УДК        821.161.2
        В75

Херсонський, Б.  Родинний архів та інші вірші [Текст] / Б. Херсонський. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 304 с. – ISBN 617-679-226-0.
УДК        821.161.2
        Х39

Северинюк, В. М.  Березовий сік [Текст] : поезії / В. М. Северинюк. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7433-55-1.
УДК        821.161.2
        С28

Осока, С.  Небесна падалиця [Текст] : поезія / С. Осока. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 139 с. : іл. – ISBN 617-679-102-7.
УДК        821.161.2
        О-75

Мельників, Р.  Апокрифи степу [Текст] : поезії 1992-2012 рр. / Р. Мельників. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 144 с. : іл. – ISBN 617-679-217-8.
УДК        821.161.2
        М48

Пепа, В.  Щедрик летить із Києва [Текст] / В. Пепа. – Київ : Фенікс, 2018. – 400 с. – ISBN 966-136-578-9.
УДК        821.161.2
        П25

Басараб, В. С.  Дзвони над снігами. Поетична ностальгія [Текст] : [поема] / В. С. Басараб. – Ужгород : Карпати, 2012. – 168 с. – ISBN 966-671-336-3.
УДК        821.161.2
        Б27

Губерначук, С. Г.  Матіоловий сон [Текст] : [зб. текстів пісень та духовної кантати] / С. Г. Губерначук. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2018. – 136 с. – ISBN 617-7518-79-1.
УДК        821.161.2
        Г93

Гудзенко, В. К.  Козацька Покрова [Текст] : [кіносценарій]. Т. 4 / В. К. Гудзенко. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 232 с. – ISBN 617-513-554-9.
УДК        821.161.2
        Г93

Бут, М. М.  Золоте багно [Текст] / М. М. Бут. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 232 с. – ISBN 966-304-295-4.
УДК        821.161.2
        Б93

Бут, Н. Н.  Золотая грязь [Текст] / Н. Н. Бут. – Умань : Изд. Сочинский Н.Н., 2019. – 236 с. – ISBN 966-304-296-1.
УДК        821.161.2
        Б93

Сніжко, В.  Ностальгія: Метелик [Текст] : роман / В. Сніжко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2014. – 200 с. – ISBN 966-355-114-2.
УДК        821.161.2
        С53

Мацуцький, В.  Зелені ягоди калини [Текст]. Кн. 2 / В. Мацуцький. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 196 с. – ISBN 617-7621-30-9.
УДК        821.161.2
        М36

Лупейко, В. Ю.  На крутих роздоріжжях [Текст] : проза / В. Ю. Лупейко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 344с. – ISBN 966-7601-86-7.
УДК        821.161.2
        Л85

Супличенко, Н. П.  Случилась жизнь [Текст] : стихотворения / Н. П. Супличенко. – Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2019. – 140 с. – ISBN 617-7771-02-8.
УДК        821.161.2
        С89

Донець, С. С.  На відстані самого серця [Текст] : поезії / С. С. Донець. – Київ : Дніпро, 2018. – 120 с. – ISBN 966-578-297-1.
УДК        821.161.2
        Д67

Терлецький, В.  Дощ і місто [Текст] : [поезії] / В. Терлецький. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – 124 с. – ISBN 617-7433-57-5.
УДК        821.161.2
        Т35

Буряк, М.  Небо на двох [Текст] : [поезії] / М. Буряк. – Запоріжжя : Дике Поле, 2018. – 112 с. – ISBN 617-7433-58-2.
УДК        821.161.2
        Б91

Метелецька, М.  Мого кохання вивільнена птаха... [Текст] : [вірші] / М. Метелецька ; [пер. з укр. Л. Димченко]. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 148 с. – Текст парал. рос. – ISBN 617-7583-34-8.
УДК        821.161.2
        М54

Грицан-Чонка, Т.  Живі двері, або Я - спіле Яблуко віків. Я - Жінка... [Текст] : роман-есе / Т. Грицан-Чонка. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7656-18-9.
УДК        821.161.2
        Г85

Сливка, В.  Молися, радуйся, живи [Текст] : [зб. поезії] / В. Сливка. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 108 с. – ISBN 617-7692-06-4.
УДК        821.161.2
        С47

Листопад, А.(Нікітіна А.І.).  Почаїв [Текст] : іст. повість в поезіях / А. Листопад. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 464 с. – ISBN 966-7601-65-Х.
УДК        821.161.2
        Л63

Яковенко, К. В.  Рыжая книга [Текст] : поэзия / К. В. Яковенко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 120 с. – ISBN 617-7583-59-1.
УДК        821.161.2
        Я47

Дэй, Л.(Яценко Л.С.).  Изданное завтра [Текст] : избранное : стихи, песни, притчи / Л. Дэй. – Житомир : Рута, 2019. – 168 с. – ISBN 617-581-381-2.
УДК        821.161.2
        Д94

Геращенко, О. О.  Прості Речі [Текст] : [поезії] / О. О. Геращенко. – Коростень : ФОП Стужук В.М., 2019. – 136 с. – ISBN 966-97691-4-5.
УДК        821.161.2
        Г37

Кузнецов, В. В.  Бенефіс [Текст] : лірика і гумор / В. В. Кузнецов. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2001. – 64 с. – ISBN 966-7676-14-5.
УДК        821.161.2
        К89

Ясна, Л.(Носова Л.Н.).  На пороге (То, чего не было, - не вернуть) [Текст] / Л. Ясна. – Киев : Альтепрес, 2016. – 252 с. – ISBN 966-542-605-9.
УДК        821.161.2
        Я82

Юзчишин, А. І.  Спогади (відлуння старості) [Текст] : поезії останніх літ / А. І. Юзчишин. – Суми : МакДен, 2018. – 112 с. – ISBN 617-7614-05-9.
УДК        821.161.2
        Ю20

Третьяк, Е. С.  Я открою ларец и достану мечту [Текст] : [сб. стихов] / Е. С. Третьяк. – Чернигов : Десна Полиграф, 2019. – 64 с. – ISBN 617-7648-76-4.
УДК        821.161.2
        Т66

Любарська, Л. М.  Осене моя барвиста [Текст] / Л. М. Любарська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 58 с. – ISBN 966-07-3363-3.
УДК        821.161.2
        Л93

Козачук, Ю. І.  Крила [Текст] : [лірика] / Ю. І. Козачук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 64 с. – ISBN 617-7590-87-2.
УДК        821.161.2
        К59

Чайківчанка, М.  Дивлюсь на мамину світлину [Текст] : [вірші]. Кн. 2 / М. Чайківчанка. – Львів : Каменяр, 2019. – 104 с. – ISBN 966-607-487-3.
УДК        821.161.2
        Ч-15

Шумило, С.  Летять журавлі [Текст] : поезії / С. Шумило. – Дрогобич : Відродження, 2018. – 176 с. – ISBN 966-538-259-1.
УДК        821.161.2
        Ш96

Полякова, Е. А.  Душа моя - цветущий сад [Текст] / Е. А. Полякова. – Хмельницкий : ФЛП Стасюк Л.С., 2018. – 72 с. – ISBN 617-7590-98-8.
УДК        821.161.2
        П54

Ерусалимская, В. М.  Речитативы [Текст] : стихи / В. М. Ерусалимская. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 80 с. – ISBN 617-7583-22-5.
УДК        821.161.2
        Е79

Палієва осінь [Текст] : поезії / [ред. В. Шовкошитний]. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 80 с. – ISBN 617-7656-13-4.
УДК        821.161.2(082)
        П14

Дніпровські вітрила [Текст] : поезія, проза, літературна критика / [уклад. Л.В. Ленська]. – Дніпро : Вид. О. Ленський, 2019. – 190 с. – ISBN 617-7199-92-1.
УДК        821.161.2(082)
        Д54

Українська хвиля [Текст] : літ.-мистецький альманах / [упоряд. П.В. Толстуха]. – 8-е вид. – Суми : ФОП Щербина І.В., 2019. – 340 с. – ISBN 617-7647-09-5.
УДК        821.161.2(082)
        У45

Благословенний Канів [Текст] : До 940-річчя нашого міста : [збірка / голов. ред. Н.М. Перевалова]. – Канів : Родень, 2018. – 212 с. – ISBN 617-7296-18-7.
УДК        821.161.2(082)
        Б68

Обпалені крила. Поезія сучасної України [Текст] / [упоряд С. Сокольник]. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 476 с. – ISBN 617-7583-43-0.
УДК        821.161.2(082)
        О-22

Чорно-білий сонет [Текст] : Поезія літераторів Пологівського краю : [альманах / упоряд. Т. Савічева, А. Полянська]. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 176 с. – ISBN 966-197-581-0.
УДК        821.161.2(082)
        Ч-75

Сумщина. Велика спадщина [Текст] : поезія / [уклад. та авт. тексту Ю. П‘ятаченко, О. Вертіль]. – Суми : Університетська книга, 2019. – 384 с. – ISBN 966-680-899-1.
УДК        821.161.2(082)
        С89

Літературне Закарпаття - 2017 [Текст] : збірник / [редкол.: В.П. Густі (голова) та ін.]. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 304 с. – ISBN 617-7372-28-7.
УДК        821.161.2(082)
        Л64

Листоверт [Текст] : зб. поезій. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 296 с. – Зміст. авт.: О. Ковтун, І. Геді-Мінгальова, О. Мінгальов, С. Старих. – ISBN 617-7583-13-3.
УДК        821.161.2(082)
        Л63

Як тебе не любити... [Текст] : Коротка проза про сучасний Київ та киян 2018. – Київ : Фенікс, 2018. – 144 с. – Зміст авт.: Іванов С., Гончарова Р., Турчинська Ю. та ін. – ISBN 966-136-591-8.
УДК        821.161.2(082)
        Я44

Гармонія [Текст] : літературний альманах. Ч. 1. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 240 с. – Зміст авт.: Л. Ковальчук, Г. Брич, С. Цицух та ін. – ISBN 617-7744-00-8.
УДК        821.161.2(082)
        Г20

Гармонія [Текст] : літературний альманах. Ч. 2. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 276 с. – Зміст авт.: Н. Калиновська, Т. Граб, І. Ящук та ін. – ISBN 617-7744-01-5.
УДК        821.161.2(082)
        Г20

Джерело [Текст] : зб. творів літ. студії укр. культурно-освітнього центру "Дивосвіт" / [відп. за вип. Н. Барановська]. – Вид. 3. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 96 с. – ISBN 966-07-3349-7.
УДК        821.161.2(082)
        Д40

Я хочу бачити красу [Текст] : поетична зб. – Генічеськ; Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2017. – 159 с. – ISBN 966-197-549-0.
УДК        821.161.2(082)
        Я11

Метро всередині нас [Текст] : [зб. поезій / упоряд. О.В. Козинець, О.В. Малаш]. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2019. – 240 с. – ISBN 617-7367-71-9.
УДК        821.161.2(082)
        М54

Смолій, І.  Галичина на зламі епохи [Текст] : вибрані твори / І. Смолій. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 704 с. – ISBN 966-355-034-3.
УДК        821.161.2(73)
        С51

Понеділок, М.  Казка недосказана моя [Текст] : Гумористичні образки та новели : Вибране. Т. 1 / М. Понеділок. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 352 с. – ISBN 966-7018-72-5.
УДК        821.161.2(73)
        П56

Понеділок, М.  Казка недосказана моя [Текст] : Гумористичні образки та новели : Вибране. Т. 2 / М. Понеділок. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 344 с. – ISBN 966-7018-73-3.
УДК        821.161.2(73)
        П56

Іщук-Пазуняк, Н.  Українка Леся: Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації [Текст] : Розвідки і доповіді / Н. Іщук-Пазуняк. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 432 с. – ISBN 966-355-009-1.
УДК        821.161.2.09
        І-98

Деко, О.  Шевченківський календар [Текст] / О. Деко. – 2-е вид. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2014. – 328 с. – ISBN 966-355-105-0.
УДК        821.161.2.09
        Д28

Рарицький, О.  Партитури тексту і духу [Текст] : худож.-документ. проза укр. шістдесятників : [монографія] / О. Рарицький. – Київ : Смолоскип, 2016. – 488 с. – ISBN 617-7371-53-2.
УДК        821.161.2.09(08)
        Р23

Фурса, Н. Г.(Байда Н.Г.).  Літературні обрії Носівщини [Текст] / Н. Г. Фурса. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 136 с. – ISBN 617-640-408-8.
УДК        821.161.2.09(08)
        Ф95

Ющенко, О. Я.  В пам'яті моїй [Текст] : Кода / О. Я. Ющенко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 480 с. – ISBN 966-7018-97-0.
УДК        821.161.2.09(08)
        Ю98

Гурбанська, А. І.  Українська повість 60-80 х років ХХ ст.: проблеми поетики [Текст] : навч. посіб. / А. І. Гурбанська. – Київ : КНУКіМ, 2008. – 142 с. – ISBN 966-602-144-7.
УДК        821.161.2.09(08)(075.8)
        Г95

Літературознавчі студії [Текст] : [зб. наук. праць]. Вип. 4 (55) / [редкол.: Н.М. Гаєвська та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 168 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21 / [редкол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 130 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Т14

Степовик, Д. В.  Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко [Текст] : Присвяч. 200-річчю від дня народж.Тараса Шевченка / Д. В. Степовик. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2013. – 446 с. – ISBN 966-355-094-7.
УДК        821.161.2.09:27-29
        С79

Antonycz, B.-I.  Elegia o Spiewajacych Drzwiach i inne wiersze [Текст] / B.-I. Antonycz. – Wojnowice : KEW, 2017. – 162 s. – Пол. мовою. – ISBN 83-7893-130-0.
УДК        821.161.2=162.1
        A62

Лесьмян, Б.  Садбожий спалахненець [Текст] / Б. Лесьмян ; пер. М. Кіяновської. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 120 с. – ISBN 966-378-616-2.
УДК        821.162.1
        Л51

Корчак, Я.  Король Матиуш Первый [Текст] : [повесть-сказка] / Я. Корчак ; [пер. с пол. Н. Подольской]. – Екатеринбург; Москва : У-Фактория : АСТ, 2010. – 288 с. – ISBN 5-17-062079-1.
УДК        821.162.1
        К70

Ginczanka, Z.  Wiersze [Текст] / Z. Ginczanka ; пер. з пол. Я. Поліщука. – Lwow : Майстер книг, 2017. – 112 s. – Пол. та укр мовами. – ISBN 966-441-480-4.
УДК        821.162.1=162.1
        G46

Акуратерс, Я.  Палаючий острів [Текст] : повість / Я. Акуратерс ; [пер. з латис. Л. Мельник]. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 144 с. – ISBN 617-517-298-8.
УДК        821.174
        А44

Аблаев, Б.  Тревожные времена [Текст] / Б. Аблаев. – Киев : MoyaBook : ВІ ЕН ЕЙ, 2018. – 130 с. – ISBN 617-7623-03-7.
УДК        821.512.19
        А15

Голоса вещей [Текст] : послевоенная японская поэзия : [сборник / сост. А. Долина] ; пер. с яп. А. Долина. – Москва : Радуга, 1988. – 256 с. – ISBN 5-05-002247-9.
УДК        821.521(082)
        Г61

Ковальчук, Ю. А.  Корея в описах західних авторів (ІХ - початок ХХ століття) [Текст] : посіб.-хрестоматія / Ю. А. Ковальчук. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 456 с. – ISBN 617-7621-26-2.
УДК        821.531.091
        К56

Сардиния [Текст] : путеводитель с мини-разговорником / [авт. текста Й. Кваша ]. – Москва : Аякс-Пресс, 2006. – 96 с. – (Полиглот). – ISBN 5-94161-216-8.
УДК        908(450.82)(036)
        С20

Сицилия [Текст] : путеводитель с мини-разговорником / [авт. текста Н. Катта ]. – Москва : Аякс-Пресс, 2006. – 96 с. – (Полиглот). – ISBN 5-94161-250-8.
УДК        908(450.82)(036)
        С41

Кузьменко-Лісовенко, К. В.  Затоплена придніпровська цивілізація. Історія. Людські долі [Текст] / К. В. Кузьменко-Лісовенко. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2018. – 264 с. – ISBN 617-7315-28-4.
УДК        908(477.41)
        К89

Кузьменко-Лісовенко, К. В.  Плахтянка - наш Поліський дивокрай. Історія. Людські долі [Текст] / К. В. Кузьменко-Лісовенко, Т. В. Василишина. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2013. – 319 с. – ISBN 966-97277-7-0.
УДК        908(477.41)
        К89

Кузьменко-Лісовенко, К. В.  Житні Гори. Історія. Людські долі [Текст] / К. В. Кузьменко-Лісовенко. – Київ : Ніка-Прінт, 2012. – 656 с. : іл. – ISBN 966-8578-24-3.
УДК        908(477.41)
        К89

Кучерук, О. С.  Некрополь Маріїнського парку [Текст] / О. С. Кучерук. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 2018. – 54 с. – ISBN 966-432-112-6.
УДК        908(477.411)
        К95

Кухарський, В. П.  Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів [Текст] / В. П. Кухарський. – Київ : Фенікс, 2018. – 224 с. – ISBN 966-136-586-4.
УДК        908(477.411)
        К95

Конотопські читання [Текст]. Вип. 9 / [редкол.: Н.П. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2018. – 336 с. – ISBN 617-640-397-5.
УДК        908(477.51)(082)
        К64

Азербайджан: 100 вопросов и ответов [Текст] / [ред. Т. Гейдаров, Т. Багиев]. – Баку : Англо-Азербайджанское молодежное общество, 2008. – 200 с. – ISBN 9952 806816.
УДК        908(479.24)
        А35

Барановська, О. В.  Фізична географія материків і океанів. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Північна Америка та Євразія / О. В. Барановська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 378 с. – ISBN 617-527-185-8.
УДК        911.2(6)(075.8)
        Б24

Рачков, Є. С.  Символи та емблеми класичних універсситетів України (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : [монографія] / Є. С. Рачков. – Харків : ХНУ ім. В.М. Каразіна, 2018. – 204 с. – ISBN 966-285-466-4.
УДК        929.6:378.4(477)
        Р27

Загорний, І. А.  Нариси української історіографії [Текст] / І. А. Загорний. – Київ : Вид-во О. Теліги, 2011. – 240 с. – ISBN 966-355-053-4.
УДК        930(477)
        З-14

Харківський архівіст 2017 р. [Текст] : ювілейний вип. :[наук.-інформ. вісник / редкол.: О.С. Гнезділо (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ФОП Тарасенко В.П., 2018. – 170 с.
УДК        930.25(477)(082)
        Х21

Всемирная история [Текст]. Т. 6. Римский период / [А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др.]. – Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2002. – 512 с. – ISBN 985-13-1046-8.
УДК        94(100)
        В84

Всемирная история [Текст]. Т. 10. Возрождение и реформация / [А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др.]. – Минск : Харвест, 2003. – 480 с. – ISBN 985-13-1373-4.
УДК        94(100)
        В84

Історія європейської цивілізації: Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста [Текст] / за ред. У. Еко ; [пер. з італ. О.В. Сминтини та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 667 с. – ISBN 966-03-8297-8.
УДК        94(100)"04/14"
        І-90

Історія європейської цивілізації: Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети [Текст] / за ред. У. Еко ; [пер. з італ. С.А. Кулініч та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 763 с. – ISBN 966-03-8476-7.
УДК        94(100)"04/14"
        І-90

Моммзен, Т.  История Рима. В 5 т. [Текст]. Т. 3. Кн. 5. От смерти Суллы до битвы при Тапсе / Т. Моммзен. – Москва; Харьков : АСТ : Фолио, 2002. – 655 с. – (Классическая мысль). – ISBN 5-17-010885-0.
УДК        94(37)
        М76

Черчилль, У.  Мускулы мира [Текст] / У. Черчилль. – Москва : Эксмо, 2010. – 528 с. – (Антология мудрости). – ISBN 5-699-18956-4.
УДК        94(410)"19":327
        Ч-50

Петрик, А. Н.  Свет и тени Первой республики: Литовское государство в 1918 - 1940 годах [Текст] / А. Н. Петрик. – 2-е изд., доп. и перераб. – Херсон : Гилея, 2018. – 320 с. – ISBN 966-97419-3-6.
УДК        94(474.5)"1918/1940"
        П30

Акиньчиц, С.  Золотой век Беларуси [Текст] / С. Акиньчиц. – 3-е изд. – Минск : Юнипак, 2012. – 128 с. – ISBN 985-6802-49-5.
УДК        94(476)"15"
        А39

Хорунжий, Ю. М.  Мужі чину [Текст] : історичні парсуни / Ю. М. Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 424 с. – ISBN 966-7601-53-6.
УДК        94(477)
        Х82

Сірка, Й.  Актуально 9 [Текст] / Й. Сірка. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7363-64-3.
УДК        94(477)
        С40

Газін, В. В.  Між Москвою та Варшавою. "Українське питання" у 1654-1667 рр. [Текст] : [монографія] / В. В. Газін. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 372 с. – ISBN 617-7626-59-5.
УДК        94(477)"16":327(470:438)
        Г13

Другий Зимовий похід, або Листопадовий рейд [Текст] / [упоряд. О. Веремійчик]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 248 с. – ISBN 966-7601-80-3.
УДК        94(477)"19"
        Д76

Київська весна [Текст] / упоряд. і ред. О. Шевченко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 576 с. – ISBN 966-7601-58-7.
УДК        94(477)"19"
        К38

Верига, В.  Під крилами визвольних дум: Спомини підхорунжого дивізії "Галичина" [Текст] / В. Верига. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 200 с. – ISBN 966-7601-90-4.
УДК        94(477)"19"
        В32

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 1. 1927-1930 / редкол: В. Верига та ін.; упоряд. Ю. Черченко, О. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 480 с. – ISBN 966-7601-61-1.
УДК        94(477)"19"
        Д63

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 2. Ч. 1. 1931-1934 / редкол.: В. Верига та ін. ; упоряд. Ю. Черченко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – 464 с. – ISBN 966-355-048-0.
УДК        94(477)"19"
        Д63

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів [Текст]. Т. 10. Ч. 2. Газета "Українське Слово" 1941 року / редкол: В. Верига та ін. ; упоряд. О. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 304 с. – ISBN 966-7018-92-Х.
УДК        94(477)"19"
        Д63

Мельник Андрій. Спогади. Документи. Листування [Текст] / [упоряд. О. Кучерук, Ю. Черченко]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2011. – 551 с. – ISBN 966-355-061-9.
УДК        94(477)"19"(092)
        М48

Шаблій, Д.  По ньому плакав дзвін. [Тарнавський Г.] [Текст] / Д. Шаблій. – Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2008. – 128 с. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-355-003-9.
УДК        94(477)"19"(092)
        Ш13

Чечелівський монастир в документах і спогадах [Текст] / [упоряд. А.В. Пивовар та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 432 с. – ISBN 966-360-379-7.
УДК        94(477)"19":[726:27-523.6]
        Ч-57

Армія за дротами [Текст] / [ред.-упоряд. В.І. Моренець]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 432 с. – ISBN 617-7626-30-4.
УДК        94(477)"19":355.257.7
        А83

Знати та пам‘ятати: (Нацистська окупація і трагедія радянських військовополонених, 1941-1943 рр.) [Текст] : наук.-метод. посіб. / уклад. І.А. Корнацький, С.М. Сикварова. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7380-95-4.
УДК        94(477)"1941/1945"
        З-74

Музеєфікація історії: оборона Києва у 1941 році [Текст] : зб. матер. наук.-практ. конф.; м. Київ; 13 листопада 2018 р. / [редкол.: І. Подолянець та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 118 с.
УДК        94(477)"1941/1945"(082)
        М89

Несторівські студії: Людина доби Давньої Русі. Історико-філософські та релігієзнавчі аспекти [Текст] : [доп. науковців Х Несторівських студій / відп. ред. В.М. Колпакова]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – 456 с. – Загол. обкл.: Несторівські студії: Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха.
УДК        94(477)(082)
        Н56

Воронюк, В. О.  Село Пудлівці на Поділлі: сторінки історії [Текст] : краєзнавчий нарис / В. О. Воронюк. – Кам‘янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 144 с. – ISBN 617-620-281-3.
УДК        94(477.43)
        В75

Євреї Лівобережної України. Історія та культура [Текст] : матер. ХІІІ Міжнар. наук. семінару; м. Чернігів; 22 березня 2018 р. / [редкол.: В.Г. Мудрицька (відп. за вип.) та ін.]. – Чернігів : Вид. Лозовий В.М., 2018. – 320 с. – ISBN 617-7423-41-5.
УДК        94(477.5=411.6)(082)
        Є22

Руднево - Берюх [Текст] / А.В. Луговской, П.И. Кадурин, Г.И. Трубанева, М.Ю. Жулева. – Сумы : Мрія-1, 2019. – 384 с. – ISBN 966-566-722-3.
УДК        94(477.52)
        Р83

Чухлиб, Т. В.  Мечом и оралом. Донбасс - древняя земля Украины [Текст] / Т. В. Чухлиб ; пер. на рус. яз. А. Дубины. – Київ : Кліо, 2015. – 80 с. – ISBN 617-7023-39-4.
УДК        94(477.6)"15/17"
        Ч-96

Кульчицький, С. В.  Кримський вузол [Текст] / С. В. Кульчицький, Л. Д. Якубова. – Київ : Кліо, 2018. – 496 с. – ISBN 617-7023-80-6.
УДК        94(477.75)"19/20"
        К90

Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-прак. конф.; м. Львів; 7 вересня 2018 р. : [зб. наук. праць / упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – 320 с. – ISBN 617-7527-36-6.
УДК        94(477.8):341.43(082)
        С90

Бондарчук, А. І.  Хроніка волинського "камікадзе". Бурхливих десять літ [Текст] / А. І. Бондарчук. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 591 с. – ISBN 966-355.
УДК        94(477.82)"19"
        Б81

Ягода, І. В.  Крізь вогонь і воду [Текст]. Ч. 2 / І. В. Ягода. – Ковель : ПП Івановський В.М., 2019. – 206 с. : 20 с. іл. – ISBN 617-7612-14-7.
УДК        94(477.82)"19/20"
        Я30

Курій, В.  Найрідніша в світі Лопушанка-Хомина [Текст] : нариси з історії / В. Курій, Р. Лопушанський. – Львів : Растр-7, 2019. – 548 с. – ISBN 617-7726-49-3.
УДК        94(477.83)
        К93

Приятель українців [Текст] : [зб. наук. ст. за матер. Міжнар. наук. конф. "150 років від дня народження Р.Ф. Кайндля"; 23 вересня 2016 р. / редкол.: Г. Кожолянко (голова, наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 244 с. – ISBN 617-7096-94-7.
УДК        94(477.85)(082)
        П77

Козацька скарбниця [Текст] : Гетьманські читання, присвячені десятій річниці Музею гетьманства. – Київ : Стилос, 2003. – 115 с. – ISBN 966-8009-12-6.
УДК        94:355:929](477)"16/17"(082)
        К59