1STT

Số hiệu chuyến bay

Chặng Bay

Giờ đến

No

Flight No

Route

Arrival time

1

VN463

VNA348

400

2

VN719

VNA614

440

3

VJ839

VNA695

525

4

VN471

VNA353

525

5

VJ5317

VNA640

540

6

VN521

VNA356

615

7

VJ5365

VNA644

640

8

IK2563

VQBOG

715

9

RL8761

VPBOO

715

10

ZF9643

VPBUV

735

11

VJ698

VNA639

750

12

VN1563

VNA611

750

13

BL321

VNA565

920

14

ZF7745

VQBSY

920

15

CZ8475

 

940

16

VN1344

VNA613

1005

17

VJ618

VNA665

1015

18

VJ773

VNA630

1015

19

VJ610

VNA632

1025

20

VN1557

VNA612

1125

21

AK204

 

1135

22

VJ771

VNA634

1210

23

VN7344

VNA615

1225

24

VJ793

VNA639

1230

25

VJ604

VNA635

1235

26

CA453

 

1240

27

VJ731

VNA680

1240

28

BL368

VNA571

1250

29

GJ8009

 

1305

30

VJ781

VNA636

1320

31

VN1945

VNA359

1320

32

VN7563

VNA357

1325

33

VJ606

VNA643

1345

34

VN1346

VNA347

1405

35

JD421

 

1455

36

VN9346

VNA345

1505

37

BL364

VNA567

1520

38

VJ616

VNA695

1520

39

CZ6049

 

1550

40

BL362

VNA570

1630

41

UO566

 

1635

42

BL1033

VNA572

1700

43

VJ5357

VNA644

1705

STT

Số hiệu chuyến bay

Chặng Bay

Giờ đến

No

Flight No

Route

Arrival time

44

VN1348

VNA327

1705

45

CA727

 

1720

46

VN7561

VNA350

1755

47

VN9720

VNA351

1755

48

VJ779

VNA684

1800

49

VN1561

VNA349

1820

50

VN7354

VNA358

1855

51

VJ5259

VNA640

1930

52

VN705

VNA356

1950

53

VJ614

VNA633

2030

54

3U8855

 

2050

55

8L853

 

2100

56

VN1350

VNA603

2110

57

VJ5307

VNA634

2130

58

VJ5321

VNA630

2150

59

VN497

VNA615

2150

60

BL193

VNA571

2210

61

VJ5275

VNA665

2210

62

VJ5419

VNA636

2300

63

VJ5347

VNA635

2305

64

BL125

VNA567

2310

65

VJ5381

VNA639

2310

66

VJ5127

VNA680

2320

67

KE467

 

2355

68

VJ5349

VNA643

0020+

69

VJ5247

VNA632

0040+

70

BL129

VNA572

0110+

71

VN501

VNA359

0120+

73

BL1011

VNA570

0125+

74

7C4903

 

0135+

75

VN475

VNA357

0200+

76

JD411

 

0225+

77

VN737

VNA358

0240+

78

VN729

VNA345

0250+

79

VJ5397

VNA684

0345+

80

81

82

83

84

150 được hiểu là 1:50 - 1h 50 phút (150 stands for 1:50 AM).

2030 được hiểu là 20:30 - 20h30 phút (2030 stands for 20:30 PM).

Miễn trừ trách nhiệm/ Disclaimer:

Lịch bay trên chỉ mang tính chất tham khảo. Công ty CIAS không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hậu quả xảy ra do việc khách hàng sử dụng lịch bay trên. Quý khách vui lòng liên hệ với đại lý hoặc hãng hàng không để có lịch bay chính xác nhất.

The above flights schedule is only for reference. CIAS refuses to take any responsibility for the accuracy or consequences due to the using the filght schedule. Please contact with your ticket agent or airlines to get the right schedule.