УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

                                                              27 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

29.03.2018 р.                                                                            №283

 

Про Програму  організації та

проведення заходів  національно-патріотичного

виховання дітей м. Бершаді на 2018 рік

Керуючись  ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу  Президента України від 13.10.2015р. №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, на виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, з метою духовно-морального виховання підростаючого покоління, виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і сьогодення, Бершадська міська рада

 

                                                                    ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Програму  організації та проведення заходів  національно-патріотичного виховання дітей м. Бершаді на 2018 рік (Додаток1) .

2.  Затвердити Положення І-го міського конкурсу дитячої творчості «Україна в моєму серці» (Додаток 2).

3.Здійснити фінансування програми.

4.Міський голова для проведення заходів з даної програми створює оргкомітет.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту, роботи із молоддю, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства (В. Хлівний)

Міський голова                                            М.Кольченко

                                                                                                     

Додаток1

ПРОГРАМА

організації та проведення заходів  національно-патріотичного

виховання дітей м. Бершаді на 2018 рік

ВСТУП

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

 Зараз, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має  величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.

Ідеалом  національно-патріотичного  виховання  виступає  різнобічно  та гармонійно  розвинений  національно  свідомий,  високоосвічений,  життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною  домінантою  національно-патріотичного  виховання  дітей та молоді  є формування  у  особистості  ціннісного  ставлення  до  навколишньої  дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

Визначення проблеми на розв’язання якої визначена Програма

Патріотизм, як суспільне явище, являє собою нагальну потребу держави, суспільства та особистості. Низький рівень патріотизму, духовності та моралі громадян України, особливо молоді, слабка національно-патріотична свідомість, знижений інтерес до літератури, мистецтва, культурної спадщини України, спрямувало державу пріоритетним напрямком розвитку зробити виховання громадянина-патріота. Тільки громадяни, які є національно свідомими патріотами, здатні забезпечити розвиток країни в різних сферах її життєдіяльності, гідне майбутнє і місце в цивілізованому світі.

Сформованість патріотичних почуттів сприяє духовному становленню та розвитку народу, передбачає розвиток національної самосвідомості, суттєве перетворення громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, формування активної громадянської позиції.

Основою національно-патріотичного виховання в місті виступають ідеї єдності держави, формування національної свідомості, української ідентичності, патріотичних почуттів і готовності діяти в інтересах держави.

 Програма покликана створити дієву та ефективну систему виховної роботи , спрямованої на розвиток національної свідомості дітей  міста Бершаді, пошани до минулого нашої країни, готовності до дій на захист держави та любові до Батьківщини взагалі.

Нормативно-правова база Програми

Закони України «Про освіту», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років»;

Указ Президента України від 13.10.2015р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»;

Указ Президента України від 13.11.2014 р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

Указ Президента України від 13.11.2014 р. № 871 «Про День Соборності України»;

Наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Мета Програми

Формування свідомого громадянина-патріота Української держави,  представника української національної еліти через набуття молодим  поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції,  високих моральних якостей та духовних цінностей.

         формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу.

          Захист національних інтересів держави,  утвердження  патріотизму,  моральності  та  формування загальнолюдських цінностей молоді.

Шляхи і засоби реалізації Програми

Форми й методи національно-патріотичного  виховання  базуються  на  українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного вибору України.

Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних  завдань Програми.                                             

Завдання  Програми

- проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, на підвищення ролі української мови як національної цінності, пропаганду кращих здобутків національної культури та духовної спадщини;

- залучення молоді до активного культурного і громадського життя суспільства, пропаганди кращих здобутків українського суспільства, виховання почуття гордості громадян за свою Батьківщину;

- здійснення заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу
життя, формування національного культу соціально-активної, фізично-здорової, духовно-багатої та розвиненої особистості;

- співпраці з громадськими об'єднаннями патріотичного спрямування, волонтерами, учасниками антитерористичної операції у проведенні заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- спонукання молоді до активних дій щодо реалізації молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток міста в різних сферах його життєдіяльності;

-залучення молоді міста до вирішення актуальних питань територіальної громади;

-проведення заходів, спрямованих на формування у молоді почуття солідарності зі співгромадянами та відповідальності за долю країни;

-організація інформаційно-просвітницької роботи учнів та молоді міста у сфері національно-патріотичного виховання;

-використання можливостей засобів масової інформації для пропаганди національних і загальнолюдських духовних, моральних цінностей, популяризації української історії, мови та культури та інформування роботи з національно-патріотичного виховання в місті.

Очікувані результати

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:

- забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

- підвищення рівня патріотизму і духовності дітей міста Бершаді;

- збільшення чисельності учнів та молоді, які мають сформовану національну свідомість;

- активізація участі молодого покоління у суспільно-політичному житті міста та держави;

- спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації,

  самовдосконалення;

- підвищення моральної, правової культури молоді міста;

- здатність та готовність до захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності.

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету а також позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальна характеристика програми 

     1.

Розробник програми

Депутат Бершадської міської ради Нечитайло О. Г.

  2.

Відповідальний виконавець програми

Бершадська міська рада

  3.

Учасники програми

Відділи міськвиконкому, навчально-виховні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні організації міста, заклади культури міста.

  4.

Термін реалізації програми

2018 рік

  5.

Джерела фінансування

Міський бюджет

План заходів програми

  № п\п

Захід

Термін виконання

Місце проведення

Учасники програми

Ціль фінансування та орієнтовні обсяги

1

Проводити тематичні заходи,  зокрема присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України з нагоди: Дня захисника України;

Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

Дня українського козацтва;

Дня Соборності України;

Дня Гідності та Свободи;

Дня Конституції;

Дня Збройних Сил України;

Дня українського добровольця

Дня вшанування Героїв Небесної Сотні

та ін.

Протягом року

Навчально-виховні заклади, заклади культури міста Бершадь

Керівник Бершадського міського будинку культури

Коштів не потребує

2

Провести зустрічі учнів старших класів з учасниками АТО

Жовтень

ДНЗ міста

(старші групи)

Керівники ДНЗ міста

Квіти для учасників АТО

500 грн

3

Провести міський  конкурс  дитячої творчості «Україна  в моєму серці» (виставка малюнків, виконання патріотичних пісень та віршів , творів українських композиторів солістами-інструменталістами,   серед дітей віком 9 – 12 та 13- 17 років)

Травень

Навчально-виховні заклади, заклади культури міста Бершадь

Керівники закладів культури міста

Подяки, дипломи та призи учасникам конкурсу,

3000 грн

4

Провести патріотичні фізкультурно-оздоровчі змагання «Спритні козачата» серед учнів навчально-виховних закладів міста.

Жовтень

Навчально-виховні заклади

Керівники навчально-виховних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Подяки, дипломи та призи учасникам конкурсу

3000 грн

5

Провести міський літературний конкурс «Бершадщина – мій  край»  на краще написання твору серед учнів 9 - 11класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Листопад

Навчально-виховні заклади

Керівники навчально-виховних закладів міста

Подяки, дипломи та призи учасникам

1000 грн

Секретар міської ради                             О.Рижавська

        

Додаток 2

ЗА ПІДТРИМКИ

Бершадської міської ради

Відділу освіти Бершадської РДА

    Відділу культури і туризму Бершадської РДА 

ПОЛОЖЕННЯ

І-го міського  конкурсу дитячої творчості

«Україна в моєму  серці»

Організатор конкурсу:

Бершадська міська рада

 Строки проведення:

04 травня  2018  року

Місце проведення:

Бершадська дитяча музична школа ім. Р. А. Скалецького

Джерела фінансування конкурсу:

- кошти організатора, меценатів

Мета і завдання конкурсу:

- підвищення рівня патріотизму і духовності дітей міста Бершаді;

- виявлення і підтримка молодих талановитих виконавців;

- пропагування українського  музичного мистецтва;

- забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

Номінації:

- солісти-вокалісти;

- читці;

- кращий малюнок;

- солісти-інструменталісти;

Категорії учасників:

- А - 9-12 років;

- В - 13-17 років;

Журі конкурсу:

До складу журі входять провідні викладачі навчальних закладів освіти та культури міста Бершаді.

Умови участі у конкурсі:

- Учасники в номінації солісти-вокалісти: на конкурс надається  один твір українською мовою  патріотичного характеру тривалістю не більше 5- ти хвилин. Критерії оцінювання: чистота інтонації , чіткість дикції ; ознаки голосу (тембр, сила, діапазон); артистизм, передача образу і поведінка на сцені , культура виконання; відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії учасника; естетика костюмів і реквізиту.

- Учасники в номінації читці: на конкурс надається один твір українською мовою патріотичного характеру тривалістю не більше 5 хвилин. Критерії оцінювання :акторська майстерність; музичне та технічне супроводження;  естетика костюму, культура сцени; артистизм; енергетика виконання і оригінальність; режисерське рішення твору.

 

- Учасники в номінації кращий малюнок : на конкурс представляються виключно індивідуальні творчі роботи , виконані в довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо) на тему «Україна в моєму серці» .

На зворотному боці роботи необхідно друкованими літерами (українською мовою) зазначити: прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю), дата народження учасника, назву закладу , в якому навчається учасник . В день проведення конкурсу учасник представляє конкурсну роботу на розгляд журі , його робота бере участь в тематичній виставці.

Критерії оцінювання : тематична відповідність та повнота розкриття визначеної теми;  творчий підхід (не допускається копіювання, запозичення тем тощо);  рівень володіння технікою виконання, матеріалом; охайність конкурсної роботи.

– Учасник в номінації солісти-інструменталісти : на конкурс надається один твір обов’язково українського композитора тривалістю не більше 6 хвилин. Критерії оцінювання : рівень володіння музичним інструментом, складність репертуару та інструментовки, володіння динамічною палітрою звука, музикальність, артистичність, художня трактовка музичного твору, творча індивідуальність.

Журі визначає лауреатів (І, ІІ, ІІІ місця)  конкурсу у кожній віковій категорії у всіх номінаціях.

За рішенням журі місця можуть не присуджуватись. Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає.

Переможці конкурсу будуть відзначені Дипломами конкурсу,  отримають  подарунки від організатора конкурсу . Всі конкурсанти отримають подяки за  участь.

Оргкомітет залишає за собою право на трансляцію, аудіо - і відеозапис конкурсних виступів та безкоштовне використання даного матеріалу без дозволу на це учасників.

Подання заявок на участь у конкурсі  до 30 квітня 2018 року.

 Для участі у конкурсі учасник надсилає за поштовою  або електронною адресою :

1. заявку на участь у конкурсі (заповнену анкету);

2.  копію свідоцтва про народження або паспорту з датою народження;

Поштова адреса: 24400 м. Бершадь, вул. Ярослава Мудрого, 2

Бершадська дитяча музична школа ім. Р. А. Скалецького

Електронна адреса: muzshool-bershad@meta.ua

Телефон : 2-39-68 

Заявка

на участь у  І міському конкурсі дитячої творчості  «Україна в моєму серці»

 

Номінація________________________Категорія_________________________  

Прізвище учасника                 

Ім'я         

По-батькові         

Дата народження (число, місяць, рік)         

Домашня адреса___________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________________

Телефон         

Назва, точна поштова адреса (включно з індексом), телефон закладу,  в якому навчається учасник         

_____________________________________________________________________________________

        

        

(адреса, телефон, e-mail)

П.І.Б. викладача         

П.І.Б. концертмейстера         

Готовий /готова виконати на конкурсі такий твір (назва, автор):

1.         

Участь у попередніх конкурсах (премії і нагороди):

        

        

        

З умовами участі в конкурсі ознайомлені і з ними згодні:

Учасник        /        /

        (дата)

Всі графи заявки є обов'язковими для заповнення в друкованому вигляді.