Győri Tanoda-Klub Adyvárosban

Projektzáró konferencia fotói 2018. június 29.

Dr. Szakácsné Foki Katalin, szakmai vezető,        Panker Mihály Győri Polgármesteri Hivatal Humánpol.  Kakics Vivien  tanodás önkéntes                                               Főosztályvezető köszöntője

 

Dr. Csizmadi Zoltán Szécsényi Egyetem ACSJ Kar         Dr. Csetényi Istvánné projektvezető

dékánhelyettes köszöntője

       

 

Tanulók beszámolója

Kaszás Lászlóné a Fekete István Ált Isk                      Csillag Attila Széchenyi Egyetem Szoc.tanszék igazgatója                                                                            koord

         

Pécsi Gertrúd Széchenyi Egyetem Szoc. tanszék koord.           Pápai Bernadett szülő

                 

GIMEX tulajdonos köszöntése

       

     

Győr, 2018. július 30.

Dr. Szakácsné Foki Katalin, szakmai vezető

EFOP 3.3.1-16-2017-00010