Utvecklingssamtalstider för 5Ma våren 2018Sollentuna_Musikklasser_RedYellow.png

I början av vårterminen kommer vi att ha utvecklingssamtal. Eleverna kommer att leda sina egna samtal utifrån sina och lärarnas utvärderingar samt de summativa och formativa bedömningar som gjorts under terminens gång.

Om tiden inte passar vill vi att ni försöker byta med någon annan och meddelar oss om bytet så att vi kan vara förberedda.

        Varmt välkomna!

        Birgitta                                                 Madelene

bispa_s@edu.sollentuna.se                                               masjo_s@edu.sollentuna.se

Torsdag 11/1

Birgitta (sal 22)

Madelene (matte-verkstan)

13.00-13.30

Thea

Gordon

13.30-14.00

Armita

Hannes

14.00-14.30

Sara

Alva

15.00-15.30

Amelia

Klara

15.30 - 16.00

Sofia

-

Fredag 12/1

13.00-13.30

Elliot

Tilde

13.30-14.00

Karin

Nellie

Måndag 15/1

13.00-13.30

Livia

Noel

13.30-14.00

Alice

Jonna

14.00-14.30

Maja

Emma

15.00 - 15.30

Jonathan

Isa

15.30 - 16.00

Joel

Allan

Tisdag 16/1

13.00-13.30

Embla

Ellen

13.30-14.00

Melker

Ludvig

14.00 - 14.30

Teo

Liv