Published using Google Docs
Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
Updated automatically every 5 minutes

Dokument wygenerowany za pomocą GoRODO.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW"

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW"

(ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów )

Cele przetwarzania • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW" z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.emaus-rzeszow.pl, www.kiermasz-emaus.pl,

Podstawa prawna przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

• Pracownicy STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW".

• Podmioty wykonujące na rzecz STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW" usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW".

Okres przechowywania danych

• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW" zobowiązań publicznoprawnych.

• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

 

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Prawo do przenoszenia danych osobowych.

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych, przed zawarciem umowy z STOWARZYSZENIE "EMAUS- RZESZÓW" nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji przez STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW" kontaktu z Panią/Panem.') }}

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez STOWARZYSZENIE "EMAUS- RZESZÓW" do panstwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.

• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe STOWARZYSZENIE "EMAUS-RZESZÓW" nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.