Matèries optatives d’ESO

1r d’ESO

Pintura: L’expressió del color

Artística

1r quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa es volen transmetre els coneixements i procediments pictòrics diversos que al marge de les diverses cultures i èpoques han servit de suport a l’artista.

Avaluació: Es valoraran tots els treballs fets a classe, així com el lliurament d’aquests dins el termini fixat i l’interès mostrat pel procediment i el material utilitzat.

Dirigit a: Recomanable a tothom que vulgui conèixer i aprendre un nou llenguatge: l’artístic.

Escultura: El coneixement del volum

Artística

2n quadrimestre

Descripció: Aprendrem a utilitzar els procediments per crear volums manipulant superfícies planes. Interpretarem amb volum obres pictòriques, construirem formes escultòriques, amb originalitat i força imaginació.

Avaluació: Es valoraran tots els treballs fets a classe, així com el lliurament d’aquests dins el termini fixat i l’interès mostrat pel procediment i el material utilitzat.

Dirigit a: Recomanable a tothom que vulgui conèixer i aprendre un nou llenguatge: l’artístic.

Covers

Artística

1r quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa viurem el procés de creació d’una cançó, mitjançant covers, a partir de la música que més us agradi. Combinarem els coneixements musicals de tota la vida amb la tecnologia al servei de la música (programes de producció musical, d’edició …)

Avaluació: l’avaluació de l’optativa és contínua. Es tindrà en compte la feina feta a classe, l’actitud, la col.laboració i el respecte als companys.

Dirigit a : tot l’alumnat que mostri interès per la música i tingui ganes d’explorar les possibilitats que ens donen les noves tecnologies, sense oblidar-nos del material bàsic i primari de la música: la nostra veu.

Fem un musical

Artística

2n  quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa treballarem els continguts del gènere musical (cant, interpretació, textos, moviment, atrezzo, posada en escena…)  a partir de la interpretació d’alguns dels musicals més coneguts i que més us agradin.

Avaluació: l’avaluació d’aquesta matèria és contínua. Es tindrà en compte la feina feta a clase, les feines en grup, l’actitud, la col.laboració i el respecte per la feina feta pels companys.

Dirigit a: tot l’alumnat que mostri interès per les arts escèniques i tingui curiositat per aquestes matèries artístiques.

Robòtica 1

Tecnologia

1r i 2n quadrimestre

Descripció:

En aquesta optativa descobrirem, d’una forma atractiva, la composició i programació d’un robot LEGO. La programació dels robots es realitzarà amb el programari LEGO Mindstorms EV3, utilitzant les funcions bàsiques i avançades, així com la creació de blocs propis.

És un llenguatge fàcil d’aprendre. El treball es realitzarà bàsicament en grup, definint els reptes que ha de superar el robot, construint la maqueta i programant el robot.

 

Avaluació:

Al llarg de l’optativa farem un seguit de pràctiques que caldrà presentar-les.

També s’avaluarà l’actitud, l’interès a l’hora de fer les feines, la constància, el treball continuat i en equip en la realització de projectes.

 

Dirigit a:

Tothom qui vulgui aprendre a programar robots i es vegi amb cor de treballar amb disciplina, equip i lògica.

AQUESTA OPTATIVA NOMÉS ES POT FER UNA VEGADA.

Mecanografia

Tecnologia

1r i 2n quadrimestre

Descripció:

Escriure davant d’un teclat, com altres activitats tecnològiques o mecàniques és molt interessant.

La mecanografia no només és útil per la seva aplicació al món laboral, sinó també per passar treballs durant la vida de l’estudiant, com a base per obtenir més eficàcia davant dels teclats d’ordinadors.

Es donen les orientacions bàsiques per aprendre correctament la mecànica davant d’un teclat, postura del cos, posició de les mans, etc.

Es fan exercicis pràctics mitjançant l’ordinador amb un programa de mecanografia i de processador de textos.

Avaluació:

S’avaluarà l’actitud, l’interès a l’hora de fer les feines, la constància, el treball continuat en la realització dels exercicis diàriament fets a l’aula, així com la correcta aplicació de les orientacions bàsiques donades a l’optativa.

Dirigit a:

Aquesta optativa va dirigida als/les alumnes que NO HAGIN FET MAI MECANOGRAFIA. AQUESTA OPTATIVA NOMÉS ES POT FER UNA VEGADA.

Teatre: s’aixeca el teló

Llengua catalana i castellana

1r i 2n quadrimestre

Si t’agrada actuar, t’apassiona el món de l’espectacle i vols viure l’experiència d’interpretar , dirigir, fer els decorats, maquillatge, llums,...; i en definitiva, conèixer els secrets d’aquest art i descobrir la màgia del teatre, aquesta és la teva optativa!

Avaluació. Es valorarà especialment l'interès, la implicació i la participació en les diferents activitats proposades, una correcta expressió oral i escrita i el dossier d'aprenentatge.

Adreçat a aquesta optativa va adreçada a tothom qui vulgui millorar la seva expressió oral i escrita i estigui interessat pel món del teatre.

Games and Sports

Educació Física

1r i 2n quadrimestre

Descripció: aprendràs Educació Física i Anglès.
Introduirem el vocabulari específic a l’aula amb material tipus: llistes de vocabulari, flashcards, mots encreuats, i el posaràs en pràctica a la pista.  Aprendràs a dir en anglès les instruccions bàsiques del moviment, el nom del material específic de la materia, el noms i les regles dels Jocs i Esports practicats a classe.

Avaluació. Tests pràctics,  i tests del vocabulari en anglès.  També es valorarà el teu interès i participació a classe,

Dirigit a tots i totes els/les que us agradi l’activitat física i les llengües estrangeres.

Fem una ciutat romana

Ciències Socials

1r quadrimestre

Descripció. Construirem una ciutat romana amb maquetes, així tot construint aprendrem com s’organitzava urbanísticament la ciutat: quin pla seguien, com eren  i quina funció tenien els edificis públics, el teatre, l’amfiteatre, el circ, l’aqüeducte,  les cases, les termes...  Quan tinguem la ciutat acabada la podrem explicar als companys i companyes!

Avaluació: en funció del treball, l’interès i al capacitat per explicar com eren les ciutats romanes  de manera interessant tot comparant-les amb la nostra Barcelona.

Adreçat a tot l’alumnat amb interès per la història o que li agradi el maquetisme.

Llegendes mitològiques

Ciències Socials

2n quadrimestre

Descripció. Coneixerem diferents llegendes mitològiques (els Déus de l’Olimp, els Herois, els monstres mitològics, les Metamorfosis de Júpiter ...). Crearem artesanalment atributs dels personatges i buscarem vestuari per caracteritzar-nos, a continuació escenificarem una llegenda mitològica i gravarem un petit curtmetratge.

Avaluació: en funció del treball, l’interès i el resultat final de la representació o el treball audiovisual.

Adreçat a  tot l’alumnat amb interès per la història/ món clàssic o que li agradin les arts escèniques i el món audiovisual.

Ciències al laboratori

Ciències experimentals

1r i 2n quadrimestre

Descripció: Un laboratori és un espai amb estris, substàncies i energia on podem  investigar un ampli ventall de fenòmens! Has observat que a l’aigua hi ha verdures que s’enfonsen i altres que suren? Saps que es pot fer una pila amb fruites? Quanta energia allibera una “gominola”?

Mitjançant experiències senzilles, divertides i casolanes, il·lustrarem principis científics interessants, alhora que mitjançant activitats diverses farem créixer el teu perfil científic  (vocabulari, habilitats,...).

Avaluació: Diari de la matèria, elaboració de pràctiques, valoració de l’interès de l’alumne envers la matèria, participació i treball en grup.

Dirigit: A tot l’alumnat amb esperit científic i ganes de buscar i aprendre.

Francès

Idiomes

Anual

Français 1

En aquesta optativa començaràs a aprendre a comunicar-te en una nova llengua. Seràs capaç de parlar de tu mateix, saludar, comptar, presentar els altres i preguntar sobre coses i persones, del què t’agrada. També aprendràs a fer preguntes, les parts del cos, el menjar, la família, la roba i a dir què fas cada dia, parlar del temps i escriure postals.

Avaluació: És valorarà molt la participació a la classe i les ganes d’aprendre. Es faran exàmens sobre les diferents activitats treballades a l’aula per anar assimilant els continguts i el vocabulari.

Dirigit a:  Tots i totes els/les  que vulgueu aprendre una altra llengua.


2n d’ESO

Color i forma en l’art del segle XX i XXI

Artística

1r quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa es volen donar a conèixer els elements bàsics del llenguatge artístic : línia, color i forma; connectant directament amb l’art del s.XX i XXI. Aprendrem a veure i a comprendre obres d’artistes com: Van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse, Miró i d’altres. El que farem serà fer noves interpretacions d’obres conegudes tant en dues com en tres dimensions (pla/volum).

Avaluació: Es valorarà la participació i l’interès per la matèria i l’entrega dels treballs en els terminis establerts.

Dirigit a: A l’alumnat interessat en l’art i les imatges.

Còmic: el nou llenguatge

Artística

2n quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa es volen donar a conèixer, tant en la pràctica com en la interpretació, aquest nou llenguatge gràfic que és el còmic. Aprendrem a veure i a comprendre la força que tenen les imatges com a portadores d’idees. El que farem serà analitzar còmics ja fets com a base per a nous còmics propis.

Avaluació: Es valorarà la participació i l’interès per la matèria i el lliurament dels treballs en els terminis establerts

Dirigit a: A tot l’alumnat

Covers

Artística

1r quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa viurem el procés de creació d’una cançó, mitjançant covers, a partir de la música que més us agradi. Combinarem els coneixements musicals de tota la vida amb la tecnologia al servei de la música (programes de producción musical, d’edició….)

Avaluació: l’avaluació de l’optativa és contínua. Es tindrà en compte la feina feta a classe, l’actitud, la col.laboració i el respecte als companys.

Dirigit a : tot l’alumnat que mostri interès per la música i tingui ganes d’explorar les possibilitats que ens donen les noves tecnologies, sense oblidar-nos del material bàsic i primari de la música: la nostra veu.

Iniciació a la guitarra

Artística

2n quadrimestre

Descripció: Si vols aprendre a tocar la guitarra i no tens coneixements previs, aquesta és una bona ocasió per començar. Ja des del principi tocaràs cançons senzilles i, a mida que vagis avançant, aniràs ampliant el repertori.

Avaluació: L’avaluació serà contínua. Es valorarà dia a dia l’evolució de l’aprenentatge i la interpretació.

Dirigit a: Aquesta optativa va dirigida a aquells/es alumnes que desitgin aprendre a tocar la guitarra.

Robòtica 2

Tecnologia

1r i 2n quadrimestre

Descripció:

Durant la matèria optativa de "Robòtica 1" vam construir una base motriu bàsica a la que li vam acoblar tots els sensors disponibles: de proximitat, de gir, de contacte i de color. Però a més de construir la part mecànica del robot vam aprendre els principis bàsics de la programació del robot a través de l’entorn de Lego…

Si vas cursar la matèria optativa de robòtica 1 o bé tens aquests coneixements perquè els has après pel teu compte i, sobre tot, si et segueix interessant el treball amb robots et convidem a fer aquest segon nivell de robòtica.

Durant el quadrimestre, a Robòtica 2 treballarem en profunditat la programació del robot LEGO Mindstorms EV3 per tal d’aconseguir resoldre reptes complexos. Construirem els programes més adequats per aconseguir-ho en el menor temps possible utilitzant la unitat motriu bàsica.

Al final del quadrimestre estarem en condicions d’atrevir-nos a construir robots diferents i preparar-nos pel següent quadrimestre de Robòtica 3.

 

Dirigit a:

Si t’agrada la robòtica, si et vas quedar en ganes d’aprendre més, si t’imagines coses que els robots podrien fer per nosaltres… no dubtis d’apuntar-te a aquesta matèria. Ens ho passarem molt bé i aprendrem a treballar amb els dispositius del futur.

NO CAL HAVER CURSAT ROBÒTICA 1 SI TENS GANES DE TREBALLAR I D’APRENDRE A MÉS DE PASSAR-HO BÉ SUPERANT REPTES AMB ELS ROBOTS.

Desenvolupament de jocs amb Scratch

Tecnologia

1r i 2n quadrimestre

Descripció

L’Scratch és un entorn de programació informàtica que serveix per aprendre els procediments d’aquesta important habilitat de la societat tecnològica i del coneixement. Fàcil d’aprendre donat que funciona a partir de l’encaix de blocs que representen les diferents instruccions i elements del llenguatge de programació: està desenvolupat amb la finalitat de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques. A partir del desenvolupament de jocs anirem coneixent les estructures de control i iteratives, la gestió de dades, les respostes a events, la interacció amb l’usuari... Aprendrem a gestionar personatges dins l’escenari, incorporar el so i el vídeo. Desenvoluparem la creativitat i el treball cooperatiu.

 

Avaluació. Fonamentalment, a partir de les realització de diferents activitats guiades i pràctiques on caldrà mostrar l’adquisició dels procediments de programació.

 

La matèria s’adreça a tots aquells qui vulguin conèixer com es programen els ordinadors i com es desenvolupen continguts multimèdia interactius.

Drama (teatre en anglès)

Idiomes

1r i 2n quadrimestre

Descripció:

T’ha agradat fer activitats orals en llengua anglesa amb els companys a 1r? Penses que és més divertit parlar la llengua i posar-la en pràctica? Et proposem un crèdit de teatre on podràs demostrar les teves habilitats tant en la llengua com en el món de la interpretació. Ampliaràs vocabulari, augmentaràs la teva fluïdesa, pronunciació i, a més, t’aficionaràs a parlar sense vergonya en la teva primera llengua estrangera.

Avaluació: Controls periòdics de les activitats realitzades a classe sobretot orals.

Adreçat a l’alumnat que no tingui problemes amb la matèria i  vulgui practicar l’anglès oral.

Français 2

Idiomes

Anual

Ara que ja tens unes nocions del que és el francès anem a ampliar-les una mica. Aprendràs a fer preguntes, situar les coses, parlar en passat, parlar de la teva la família, de la teva casa i del què fas en el teu dia a dia. Anem a fer-te sentir com un francès parlant en futur, utilitzant la negació i fent comparacions.

Assistirem a una representació teatral.

Avaluació: És valorarà molt la participació a la classe i les ganes d’aprendre. Es faran exàmens sobre les diferents activitats treballades a l’aula per anar assimilant els continguts i el vocabulari.

Physical Activity and Health

Educació Física

1r i 2n quadrimestre

Descripció:

Aprendràs Educació Física i Anglès.  El cos humà, l’activitat física i la salut, són els eixos d’aquest crèdit. Treballarem el vocabulari específic a l’aula, a través de jocs i activitats diverses. I a la pista poliesportiva milloraràs la teva condició física a través circuits, jocs i esports.

Avaluació:  Tests pràctics,  i tests del vocabulari en anglès.  També es valorarà el teu interès i participació a classe,

 

Dirigit a tots i totes els/les que us agradi l’activitat física i les llengües estrangeres.

Lectures i booktubers

Llengües

1r i 2n quadrimestre

T’agrada llegir? Vols endinsar-te en el món de la literatura (fantàstica, terror, ciència ficció, intriga...) ? Vols conèixer els diferents gèneres literaris (èpica, lírica i dramàtica)? Vols saber què tenen en comú la literatura i el cinema?

Doncs aquesta és la teva optativa!

Aquí gaudirem i viurem les històries intensament d’una manera diferent de la que estàs acostumat, les compararem, les esmicolarem, passejarem pels escenaris de les lectures al nostre barri i altres indrets, visitarem alguna llibreria de la nostra ciutat  i a més a més ho farem en un entorn agradable com és el de la nostra biblioteca.

Avaluació

A partir de les lectures comentades i els vídeofòrums avaluarem: els vostres comentaris, la participació tant en el grup com en el bloc de la biblioteca i les activitats fetes o proposades, com per exemple les recomanacions a través dels Booktubers ( una comunitat de Youtube de crítica literària)

Així mateix, es valorarà la redacció del vostre diari de treball  on constarà la feina que haureu fet i la realització de les lectures proposades.

Dirigit a tot l’alumnat que estigui interessat en la literatura, el cinema i les històries de diferents gèneres i gaudeixi intercanviant opinions i aportant experiència lectora.

Microbiologia al laboratori

Experimentals

1r i 2n quadrimestre

Sabies que no podríem viure sense els microorganimes que ens envolten? T’has plantejat què són i  quin tipus de microorganismes hi ha? En aquesta optativa ens introduirem en el món microscòpic d’aquests éssers vius que es troben per tot arreu i, malgrat que no els veiem a simple vista, tenen una gran influència en les nostres vides. Per això, estudiarem com es manipulen al laboratori per fer-los créixer i farem diferents experiments amb ells:

Quines són les tècniques d’higiene, manipulació i cultiu emprades en un laboratori de microbiologia? Com poden causar-nos malalties? Quins mecanismes de contagi empren i com respon el nostre organisme enfront una malaltia causada per ells? Quins efectes tenen alguns fàrmacs usats per defensar-nos d’ells? Quins usos en fem dels microorganismes?... Endinsa’t en l’apassionant món de la microbiologia i descobreix la resposta a aquestes i d’altres qüestions relacionades amb aquests organismes.

Avaluació. Diari de la matèria, observació de l’assimilació de les bones pràctiques de laboratori, elaboració de treballs/informes, valoració de l’interès de l’alumne envers la matèria, participació i treball en grup.

Adreçat a tot l’alumnat que gaudeixi el treball al laboratori i amb esperit científic, amb ganes de buscar i aprendre el perquè de les coses.

Juguem amb les matemàtiques

Matemàtiques

1r i 2n quadrimestre

Descripció:  Saps algun enigma matemàtic? T'agrada resoldre reptes en grup? Has participat mai a les proves Cangur? Saps què és una fotografia matemàtica?  En aquesta optativa experimentarem amb les matemàtiques, jugarem, resoldrem enigmes i reptes proposats. Si t'agraden les matemàtiques o t'agradaria que t'agradessin una mica més aquesta és la teva optativa!

Avaluació: La nota global d'aquesta optativa la cuinarem a partir dels següents ingredients: Bona predisposició a les activitats proposades,treball cooperatiu, curiositat, raonament i esperit crític (autoavaluació)

Digues la teva! Fem un “Stop Motion”!

Ciències Socials

1r i 2n quadrimestre

Descripció. Farem un “Stop Motion” per denunciar i/o sensibilitzar sobre alguna temàtica d’àmbit social (assetjament, refugiats, masclisme, cooperació, medi ambient, etc.) passant per totes les fases que s’inclouen en tota producció.
Fase de preproducció: Tria i justificació de la idea, desenvolupament de l’argument, creació dels personatges, guió literari i storyboard.
Fase de producció: Interpretació/posada en escena,  sessió fotogràfica.
Fase de postproducció: Muntatge de les imatges i incorporació de so i efectes.

S’avaluarà en funció del treball fet en les tres fases  i tenint en compte la quantitat de feina que comporta cada fase i la qualitat dels resultats.

Adreçat a tot l’alumnat amb interès per al món audiovisual  i social.

Influencers: Instagram, Youtube i llibres

Llengües

1r quadrimestre

Descripció

Ets usuari d’Instagram? Esperes amb ganes que aquell youtuber que tant t’agrada pengi el vídeo que fa temps que anuncia? T’agrada llegir i corres a comprar-te el llibre que no pares de veure a les xarxes socials? T’agradaria convertir-te en influencer i poder ser tu qui faci les seves pròpies recomanacions literàries?

Doncs aquesta és la teva optativa!

Analitzarem aquells vídeos en què els teus youtubers preferits parlin de llibres i els comptes d’Instagram d’instapoetes i influencers que incloguin la literatura en el seu contingut. Descobrirem quines eines fan servir per cridar l’atenció de l’espectador i de quina manera ens apropen la literatura. Compartirem lectures: podreu ensenyar a la resta les lectures que més us han marcat o que més us agraden i elaborareu un producte audiovisual (per a youtube o instagram) en què les recomaneu.

Seràs capaç de ser un veritable influencer i fer venir ganes a tothom de llegir el teu llibre preferit?

Avaluació

A partir de les lectures que escolliu i els vídeos o productes audiovisuals que creeu, avaluarem: la participació a classe, les activitats fetes o proposades, com per exemple l’anàlisi de diferents vídeos o l’elaboració de la pròpia recomanació.

Adreçat a tot l’alumnat que estigui interessat en la unió de literatura i xarxes socials, i gaudeixi intercanviant opinions i aportant experiència lectora.

Serièfils literaris

Llengües

2n quadrimestre

Descripció

T’agraden les sèries? Ets un consumidor compulsiu de Netflix i d’altres plataformes d’streaming? Moltes sèries són adaptacions de novel·les que han despertat el gust per l’audiovisual i per la lectura. Per això, et proposem un recorregut per les sèries més actuals tot comparant-les amb els referents literaris.

Avaluació

Es valorarà l’entusiasme. Convertirem un fragment d’una novel·la en un clip d’una sèrie.

Adreçat a serièfils encuriosits que gaudeixin de la lectura i del món audiovisual.


3r d’ESO

Having fun with new sports

Educació Física

1r i 2n quadrimestre

Introduirem esports poc coneguts com Korfball, Ultimate Fresbee, Dodgeball o Tamburello i també coneixeràs el vocabulari específic en anglès de cadascun d’ells. Són jocs d’equip que fomenten la cooperació entre els jugadors de l’equip, són molt dinàmics i divertits..

Adreçat a tots aquells nois i noies que els agradi l’activitat física i vulguin conèixer nous esports.

Dibuix artístic

Artística

1r quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa es volen transmetre els recursos que es fan servir per concretar damunt del paper formes, volums, llums i ombres. Ho farem a partir de diferents materials: llapis, carbó, ceres…

 Avaluació: Es valorarà la participació i l’interès per la matèria i el lliurament dels treballs en els terminis establerts.

Dirigit a: A tot l’alumnat interessat en les arts plàstiques.

Reinterpretació d’una obra d’art

Artística

2n quadrimestre

Descripció: En aquesta optativa es volen donar a conèixer els elements bàsics del llenguatge artístic: línia, color i forma; connectant directament amb la història de l’art. El que farem serà fer noves interpretacions d’obres conegudes tant en dues com en tres dimensions (pla/volum).

Avaluació: Es valorarà la participació i l’interès per la matèria i el lliurament dels treballs en els terminis establerts.

Dirigit a: A l’alumnat que vulgui conèixer el món de l’art com a creador d’imatges i alhora aprendre a reinterpretar-les.

Guitarra

Artística

1r quadrimestre

Descripció: Si vols aprendre a tocar la guitarra i no tens gaires coneixements, aquesta és una bona ocasió per animar-te a fer-ho. Ja des del principi tocaràs cançons senzilles i, a mida que vagis avançant, aniràs ampliant el repertori.

Avaluació: L’avaluació serà contínua. Es valorarà dia a dia l’evolució de l’aprenentatge i la interpretació.

Dirigit a: Aquesta optativa va dirigida a aquells/es alumnes que desitgin aprendre a tocar la guitarra. Absteniu-vos d’apuntar-vos a l’optativa els/les alumnes que ja en sabeu una mica, ja que no aprendreu res de nou.

School of Rock

Artística

2n quadrimestre

Descripció: T'agrada la música? Vols tocar  en grup? Ara tens la oportunitat. Has après a tocar una mica la guitarra? Si saps tocar un instrument ja és hora de treure-li partit. Si no en saps no passa res, pots cantar, fer de tècnic de so…Muntarem una banda, triarem repertori, aprendrem a buscar partitures i adaptar-les a les nostres necessitats,   enregistrar en un petit estudi casolà, utilitzar la taula de so, i si tot va bé, finalment podrem fer un concert.

Avaluació: L’avaluació será contínua. Es valorarà dia a dia l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumnat i la interpretació.

Dirigit a : Aquesta optativa va dirigida a aquells/es alumnes que desitgin aprendre a tocar en grup, aportant el seu granet de sorra. No cal experiència prèvia.

Emprenedoria 1

Tecnologia

1r quadrimestre

Autoconeixement, itinerari formatiu i mercat laboral.

 

Descripció

Descobrirem i ampliarem el coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals, per tal d’elaborar un itinerari acadèmic-professional coherent, que respongui adequadament a les teves aptituds, interessos i valors.

També farem referència als conceptes bàsics del treball, així com el procés que cal seguir per a la recerca de feina.

 

Continguts:

     L'ocupabilitat.

     L'esperit emprenedor.

     La carrera professional i la formació laboral.

     El mercat laboral.

     El treball per compte d'altri.

 

Avaluació

S’avaluarà l’actitud, l’interès a l’hora de fer les feines, la constància, la participació a classe, el treball continuat en la realització de les tasques proposades, les proves realitzades després de cada unitat, així com la consciència i apreciació de les pròpies capacitats i el treball en equip.

 

Dirigit a alumnes que tinguin curiositat per al món empresarial i principalment a aquells/es que vulguin orientar-se cap un Batxillerat Social - Econòmic, un Cicle Formatiu d’Administració o Comerç

Emprenedoria 2

Tecnologia

2n quadrimestre

Activitat econòmica i iniciativa emprenedora.

 

Descripció

Treballarem els conceptes bàsics de l’empresa i l’economia, amb l’objectiu d’introduir-te en les destreses necessàries per resoldre procediments comuns als quals les persones adultes han de fer front, ja sigui a títol personal, com a ciutadans, ja sigui dins el seu àmbit professional.

També ens centrarem en les habilitats personals lligades a l’emprenedoria, amb la finalitat d’aprendre a executar accions amb resolució i eficàcia, en situacions de la vida quotidiana, en un context de treball per compte d’altri, o bé per compte propi.

 

Continguts:

     L'activitat econòmica.

     El sistema financer.

     Itinerari professional.

     El projecte d'empresa.

 

Avaluació

S’avaluarà l’actitud, l’interès a l’hora de fer les feines, la constància, la participació a classe, el treball continuat en la realització de les tasques proposades, les proves realitzades després de cada unitat, així com la consciència i apreciació de les pròpies capacitats i el treball en equip.

 

Dirigit a alumnes que tinguin curiositat per al món empresarial i principalment a aquells/es que vulguin orientar-se cap un Batxillerat Social - Econòmic, un Cicle Formatiu d’Administració o Comerç

Robòtica 3

Tecnologia

1r i 2n quadrimestre

Descripció:

A l’optativa de Robòtica 3 treballarem amb els robots Lego MindStroms EV3. Construirem nous models de robots avançats i aprendrem noves tècniques de programació amb l’entorn de desenvolupament per blocs de Lego.

Des de fa anys l’Escola participa a la First Lego League que és un concurs internacional on grups de joves d’arreu del mon competeixen per fer que els robots Lego siguin capaços de resoldre missions de forma autònoma i, a més, els nois i noies desenvolupen projectes científics per ajudar a resoldre els grans reptes del món actual.

L’alumnat que triï l’optativa de Robòtica 3 durant el primer quadrimestre podrà formar part del grup que participarà a la First Lego League. El treball durant les sessions de classe es centrarà en el disseny, construcció i programació d’un robot que sigui capaç de resoldre els reptes plantejats pel concurs. El mateix grup de robòtica desenvoluparà el projecte científic que es mostrarà al jurat de la First Lego League. Addicionalment, també muntarem algun dels robots avançats.

En canvi, l’alumnat que triï la Robòtica 3 durant el segon quadrimestre centrarà el seu treball en la construcció de quatre robots avançats: robot grua, robot selector de color, robot mascota i robot bíped. El grup del segon quadrimestre no participarà a la FLL donat que el concurs acaba el mes de febrer/març just quan aquest segon grup comença les seves activitats.

És absolutament recomanable que l’alumnat que triï aquesta optativa hagi cursat anteriorment Robòtica 1 i 2 (o com a mínim una de les dues). També hauria de tenir un interès especial per la programació i hauria d’estar disposat a treballar en equip de forma compromesa i il.lusionada.

Les persones que triïn l’optativa el primer quadrimestre i vulguin anar al concurs FLL han de tenir en compte que en alguns moments del quadrimestre s’oferirà la possibilitat de venir a fer entrenaments addicionals els dimecres per la tarda. La Micro First Lego League organitzada a l’escola i la jornada del concurs de la fase clasificatoria organitzada per la FLL a la UPC sol fer-se en dos dissabtes al matí del mes de febrer o març.

Cas que el volum de demanda per triar aquesta optativa un trimestre o altre superi les previsions s’establiran criteris de classificació, ordenació i selecció: haver cursat abans robòtica 1 i 2, les notes obtingudes en aquestes optatives, la nota de la matèria obligatòria de tecnologia i l’actitud personal.

NO CAL HAVER CURSAT ROBÒTICA 2 (EXCEPTE EN CASOS DE MOLTA DEMANDA, EN QUE SÍ ES PRIORITZARÀ HAVER-HO CURSAT). SI TENS GANES DE TREBALLAR I D’APRENDRE A MÉS DE PASSAR-HO BÉ SUPERANT REPTES AMB ELS ROBOTS.

Tecnologia de la vida quotidiana al món clàssic

Ciències Socials

1r quadrime

Descripció. Experimentarem amb els estris d’escriptura de  l’Antiga Roma: tauletes de cera, papirs i càlamus i aprendrem a escriure amb ells.
Coneixerem com s’ho feien per mesurar i pesar, veurem quins instruments feien servir i com s’utilitzen. Veurem com amb l’agrimensura van ser capaços de projectar aqüeductes, amfiteatres i grans ciutats.
S’avaluarà en funció del treball, l’interès i l’acurada utilització dels materials i aparells demostrant saber-los utilitzar amb fiabilitat.

Adreçat a tot l’alumnat amb interès per la història/ món clàssic o la tecnologia aplicada.

Art i decoració a la Roma antiga

Ciències Socials

2n quadrimestre

Descripció. Farem un mosaic per aprendre quina tècnica, quins materials i què  hi representaven  els romans en els seus mosaics.
També veurem com i què pintaven i quin missatge volien transmetre amb les seves pintures. Ens acostarem als diferents estils pictòrics i les seves tècniques.  Ens arriscarem a fer-ne una nosaltres tot imitant els frescos de Pompeia.

S’avaluarà en funció del treball, l’interès i el resultat final de de les obres d’art.

Adreçat a tot l’alumnat amb interès per la història/ món clàssic o que li agradin les arts plàstiques.

Français 3

Idiomes

Anual

Continuarem ampliant els coneixements adquirits el curs passat fent propostes i aprenent a acceptar-les i/o rebutjar-les. Parlaràs de viatges, de transports, de casa teva i seràs capaç d’explicar el què has fet durant un dia, de buscar informació sobre algun personatge, la teva família, els teus estudis i parlar també dels altres, com són, què els hi agrada, etc…

Assistirem a una representació teatral.

Avaluació: És valorarà molt la participació a la classe i les ganes d’aprendre. Es faran exàmens sobre les diferents activitats treballades a l’aula per anar assimilant els continguts i el vocabulari.

Química al laboratori

Ciències experimentals

1r i 2n quadrimestre

Descripció. Es proposa un assortit de pràctiques que permetran usar bona part dels equips d’un laboratori de química, ajudant a desenvolupar les habilitats d’un bon tècnic (capacitat d’observació, meticulositat, prudència...) a partir dels reptes que es plantejaran.  

Avaluació. Observació de l’assimilació de les bones pràctiques de laboratori, valoració de la iniciativa en les propostes i la capacitat de comunicar (per escrit i oralment) els resultats d’un estudi.

Adre\at a alumnes que gaudeixin vestint bata blanca i ulleres!

Periodisme digital

Llengua catalana i castellana

1r i 2n quadrimestre

A la recerca de la notícia

 

Descripció. En aquest taller us convertireu en autèntics periodistes i, segons el mitjà que més us agradi, podreu crear un bloc, un diari, un programa de ràdio o un de televisió i fins i tot podreu ser autèntics redactors i redactores de la ràdio de l’Escola.

Com a professionals del periodisme, haureu de tenir en compte l’objectivitat, la correcció lingüística, la recerca i el contrast de la informació. A més a més, recordeu que els programes han de ser ben entretinguts i originals perquè heu de captar l’atenció del major nombre de lectors, oients o espectadors possibles. Visitarem els espais de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació.

 

Avaluació. A partir del guió / escaleta del vostre programa, del vostre treball a l’aula i del producte final, és a dir: el bloc, el diari, el programa de ràdio o televisió.

Així mateix, es valorarà la redacció dels textos periodístics en les seves diverses modalitats, tot respectant-ne la seva estructura i aplicant les normes d’estil dels diferents mitjans.

Adreçat a tot l’alumnat que estigui  interessat en els  mitjans de comunicació i l’actualitat informativa i vulgui transformar-se en periodista durant el curs.

Come to the cinema

Idiomes

1r quadrimestre

Descripció. Si t’agrada el cinema i vols practicar la comprensió oral en anglès, aquesta és la teva optativa. Treballarem el vocabulari a partir de pel.lícules de diferents gèneres (comèdies, drames, etc...) en versió original. Milloraràs la comprensió oral de l’anglès.

Avaluació: controls periòdics orals i escrits del treball realitzat a classe..

Adreçat a l’alumnat que no tingui dificultats en aquesta matèria i vulgui practicar la comprensió oral i la producció oral i escrita.

English digital magazine

Idiomes

2n quadrimestre

Descripció. Si t’agrada l’anglès i la tecnologia, aquesta és la teva optativa. Escriure’m articles sobre temes d’actualitat del vostre interès i tot en format digital. Practicarem la producció escrita de l’anglès i ampliarem vocabulari.

Avaluació: funció del treball fet a classe i la qualitat dels resultats.

Adreçat a l’alumnat que no tingui dificultats en la matèria i amb interès per la matèria.

Teatre

Llengües

1r i 2n quadrimestre

L’objectiu d’aquesta optativa és que l’activitat teatral sigui una eina de treball usada com a
mitjà per fomentar i desenvolupar la lliure expressió de l’alumnat. Es tracta d’usar el teatre
com un canal eficaç d’extroversió per les necessitats creatives de l’alumne; posarem a les seves mans eines i tècniques d’interpretació: treball corporal, jocs per fomentar la creació, mímica, gesticulació , improvisació, lectura dramatitzada.....
No es tracta d’aconseguir actors i actrius, sinó de facilitar a l’alumnat un camí per a millorar la comunicació amb els demés.

Avaluació. Es valorarà especialment l'interès, la implicació i la participació en les diferents activitats proposades, una correcta expressió oral i el dossier d'aprenentatge.

Adreçat a tot aquell alumnat que estigui interessat a millorar la seva expressió oral i, molt especialment, a aquells interessats i motivats per la interpretació.


4t d’ESO

Francès iniciació

Idiomes

Anual

En aquesta optativa t'iniciaràs en les destreses de la llengua francesa, tant a nivell oral com en l'escrit. Realitzarem diferents activitats a l'aula, per tal d'adquirir de forma amena les capacitats bàsiques per poder continuar estudiant aquesta llengua a batxillerat. Utilitzarem el llibres de text i el d'exercicis, tant en format paper com en digital, a més d'altres recursos virtuals. Ens comunicarem en francès, fent que aquesta esdevingui a poc a poc la llengua vehicular de classe.

- Aprendrem a saludar-nos, a presentar-nos.

- Intercanviarem  mots del dia a dia, parlarem de nosaltres mateixos i de l'entorn proper.

- Coneixerem una mica més la cultura francesa.

- Identificarem persones i objectes, aprendrem a demanar coses i a expressar els nostres gustos i aficions.

- Sabrem com acceptar o refusar una proposta d'un amic, així com també explicar allò que hem fet el cap de setmana o durant les vacances.

- Parlarem de viatges, de països i de nacionalitats, així com de mitjans de transport.

- Presentarem situacions quotidianes com anar a un restaurant, a fer les compres, orientar-nos en l'espai o expressar desitjos i necessitats.

- Aprendrem a parlar de la nostra família i de la biografia de diferents personatges.

- Coneixerem mitjans de comunicació francesos i aprendrem a expressar la nostra opinió.

- Podrem exposar un problema personal, a més de poder donar també consells a qui ens en demani.

També anem al teatre, a veure una obra en francès, la qual cosa reforça molt la comprensió oral de la llengua.

Avaluació:

Per a la qualificació final de la matèria, es tindran en compte els criteris següents:

- L'assistència a les classes.

- La participació, la iniciativa i l'interès manifestat a classe.

- La realització de les activitats individuals o d'equip que es proposin.

- La presentació d'un dossier que reculli els apunts i les activitats realitzades a classe.

- La presentació del llibre d'exercicis, corregits a classe.

- Els resultats de les proves objectives realitzades durant el trimestre (mínim, dues).

Dirigit a:

L'alumnat que tingui interès per les llengües estrangeres i que no hagi fet mai francès o bé que faci temps que no en fa.

Francès A2

Idiomes

Anual

Fins ara has anat adquirint una gran quantitat de vocabulari i de nocions gramaticals i ara cal ordenar-ho tot i ser capaç de portar-ho a la pràctica. Practicarem molt  les diferents destreses comunicatives (C.O., C.É., P.O., P.É.) tant per parlar del passat com del futur mitjançant records i projectes, expressant els sentiments, fent descripcions de tot allò que t’envolta i que t’agrada fer. La finalitat és que adquireixis un bon nivell d’A2 per poder expressar-te en francès escrit i oral sense problemes.

Assistirem a una representació teatral.

Avaluació: Farem un examen al final de cada unitat de gramàtica però a partir del 2n trimestre també avaluarem les teves competències orals i escrites.

Filosofia

Socials

Anual

Descripció

La Filosofia és un tipus de coneixement antic que va sorgir a Grècia al Segle VI aC alhora que apareixia el pensament científic. Des de l’inici va destacar com una forma de saber racional i crític. Res no es dóna per bo abans de pensar-ho acuradament. Al llarg dels tres trimestres tractarem algunes de les diverses branques que conformen la Filosofia.

En el primer, intentarem respondre les tres preguntes que des de sempre ens hem fet els humans: d’on vinc?, on vaig?, qui sóc?. Estem en l’àmbit de l’antropologia, la metafísica i la psicologia.

En el segon, crearem una comunitat de recerca per tractar temes dels àmbits de la lògica i la teoria del coneixement. Ho farem a partir de la novel·la La descoberta d’Aris Mas.

En el tercer, ens endinsarem en l’àmbit de l’ètica i la política per plantejar-nos temes com la llibertat o la utopia.

Avaluació

Es valorarà el treball fet a classe a través d’una llibreta-diari, la capacitat de reflexió i diàleg. Es duran a terme diverses activitats com: elaboració d’escrits, comentaris de text o fotografies filosòfiques. Hi haurà un examen per avaluació.

A qui va dirigit. La Filosofia és una matèria pròpia del Batxillerat que, tot i que està englobada en l’Àrea de Ciències Socials, està present en el currículum de totes les modalitats. Va adreçada doncs, en primera instància a tothom qui vulgui cursar Batxillerat. De tota manera, les preguntes que es planteja la Filosofia i les habilitats que pretén desenvolupar, estan adreçades a qualsevol que tingui interès en pensar sobre l’ésser humà i tot el que li preocupa.

Biologia i Geologia

Ciències experimentals

Anual

Descripció: En aquesta matèria treballarem conceptes relacionats amb:

 • La geologia. Els mars i continents no han estat sempre com avui els coneixem. Per què? Quina causa els ha fet canviar? Com estudien els científics el passat de la Terra?
 • La genètica. Per què ens assemblem als nostres germans ? Els científics actualment treballen per conèixer el genoma humà, entendre’l i millorar-lo gràcies a les tècniques de l’enginyeria genètica que permetran també guarir malalties contra les quals ara no podem lluitar en un futur
 • L’evolució. Conèixer com va aparèixer la vida a la Terra i quins són els mecanismes que han permès que continuï existint ens pot ajudar a conèixer per quina raó l’ésser humà és com és

A qui va adreçat. Molt recomanat a tot l’alumnat interessat en ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la ciència i especialment a aquells que tinguin intenció de cursar un batxillerat científic o científic-tecnològic

Física i Química

Ciències experimentals

Anual

Aquesta matèria optativa està plantejada com una consolidació d’alguns aspectes de Física i Química treballats durant els cursos precedents, alhora que ofereix una visió aplicada d’aquestes disciplines científiques. L’objectiu és donar una bona preparació per als estudis de Batxillerat o de Formació Professional on la Física i la Química tinguin un paper important.

Els temes que es treballen són:

 1. Dinàmica: estudi de forces.
 2. Pressió: hidrostàtica i fluïds en moviment.
 3. Gravitació i astronomia.
 4. Ones: el so.
 5. Òptica geomètrica.
 6. Termologia: l’estudi de la calor.
 7. Taula periòdica: estructura electrònica dels àtoms.
 8. Enllaç químic: formulació.
 9. Estequiometria: la reacció química.

La matèria té un important component pràctic. Es duran a terme les següents activitats al laboratori:

 1. Suma vectorial de forces
 2. Velocitat de sortida d’un fluid per un orifici
 3. Simulacions d’astronomia
 4. Estudi del so
 5. La reflexió de la llum
 6. La refracció de la llum i la Llei d’Snell
 7. Termologia: relació entre calor i temperatura
 8. Assaig a la flama: espectre d’emissió
 9. Enllaç químic i conductivitat elèctrica
 10. Càlcul del rendiment d’una reacció química

Tecnologies de la informació i el coneixement

Tecnologia

Anual

La matèria optativa d’informàtica té una vocació clarament interdisciplinar: està adreçada a tot tipus d’alumnat, des d’aquelles persones que els motiva el món tècnic de la informàtica, com aquelles que saben que l’ordinador serà un company de treball habitual en altres àmbits tècnics o humanístics, com per aquelles altres que tenen inquietuds artístiques i són conscients que una bona part de la seva creativitat passarà per l’ús de recursos informàtics.

Pretenem fer una revisió exhaustiva a tots els àmbits de la disciplina informàtica: maquinari, programari i serveis.

Específicament, una bona part del temps de la matèria el dedicarem al desenvolupament d’un projecte de programa (App) per a dispositius mòbils amb Android. Aprendrem els conceptes i procediments bàsics de la programació d’ordinadors, crearem grups de treball amb persones amb capacitats i interessos complementaris i aprendrem a treballar en aquests equips per desenvolupar el projecte d’una App.

Concretament treballarem aquests aspectes de la disciplina informàtica:

 • Usarem els recursos de la informàtica al núvol aprenent a gestionar en profunditat els serveis de Google Drive i revisarem els altres núvols.
 • Farem diverses visites durant el curs per tal de conèixer les novetats TIC del moment: visitarem el supercomputador Mare Nostrum i, si és possible, visitarem el festival YOMO.
 • Reflexionarem sobre l’ús de les xarxes socials i els entorns web de difusió i debat com a instruments de difusió i divulgació de les nostres idees, projectes o productes acabats. Treballarem amb blogs.
 • Aprendrem a programar amb App Inventor 2, una llenguatge de programació desenvolupat  pel MIT (Institut Tecnològic de Massachussetts) que permet, amb molta facilitat, desenvolupar potents aplicacions per a dispositius Android.
 • Assumirem les tècniques de treball en equips interdisciplinaris de desenvolupament de projectes informàtics en el context de l’empreneduria empresarial.
 • Treballarem tècniques bàsiques i avançades d’edició d’imatge i fotografia digital.
 • Produirem vídeos digitals i els difondrem a internet on presentarem els nostres projectes d’App i en mostrarem els tutorials.

Els continguts i propostes de treball per treballar la matèria els trobarem al Campus Virtual a l’espai de la matèria TIC-Informàtica de 4t (espai que tot l’alumnat de tercer pot consultar).

Tecnologia industrial

Tecnologia

Anual

Matèria de tecnologia adreçat a l’alumnat que està interessat en cursar un Batxillerat de Ciències i Tecnologia.

Unitats didàctiques:

 1. Instal·lacions de l’habitatge
 2. Pneumàtica i hidràulica
 3. Electrònica analògica
 4. Electrònica digital
 5. Tecnologia de Control i Automatismes i Robòtica: Arduino

Avaluació:

S’avaluaran els treballs i  les pràctiques realitzades, així com les proves de coneixements.

Taller de tecnologia

Tecnologia

Anual

Adreçada a aquell alumnat que vol continuar els seus estudis cursant un CFGM o bé ampliar els seus coneixements bàsics de Tecnologia.  

Unitats didàctiques:

 1. Instal·lacions de l’habitatge
 2. Pneumàtica i hidràulica
 3. Electrònica analògica i digital
 4. Projecte Tecnològic*
 5. Robòtica: LEGO Mindstorms EV3

*El Projecte Tecnològic consistirà en el disseny i construcció o bé desmuntatge i muntatge d’una màquina, mecanisme, dispositiu.

Avaluació:

S’avaluaran els treballs i  les pràctiques realitzades, així com les proves de coneixements.

Música

Artística

Anual

Aprendrem l’evolució de la música al llarg del temps.

Per fer-ho, fem un recorregut al llarg del temps, explicant els recursos de que disposaven en cada moment , i les condicions en les que treballaven els músics per fer les seves composicions.

També realitzem una part pràctica en la que utilitzem els recursos informàtics aplicats a la música, per aconseguir escriure partitures per un mateix, escoltar-les, entendre-les i llegir-les... buscar les partitures dels nostres temes preferits a internet i adaptar-les al nostre estil. Un cop ho sabem fer, utilitzem els `programes musicals per composar una música. Els alumnes que tenen una base en l’àmbit musical gaudiran d’una millora en els seus coneixements ja que se’ls podrà ajudar a millorar el seu instrument i aprendre a tocar d’altres. Pels alumnes que no tenen una base musical no suposa cap problema, se’ls ensenyarà uns mínims de coneixements per poder adaptar-se al nivell.

En el tercer trimestre aprofundim en els estils del segle XX-XXI, completant el trimestre amb un treball de l’estil desitjat per l’alumne (rock, pop, hip hop, reggae, etc). També veiem diversos films basats en temes musicals, com Amadeus, School of Rock i/o d’altres... Aquest crèdit està dirigit per a tots els alumnes que volen ampliar els seus coneixements culturals de la música, i desenvolupar habilitats en l’informàtica musical.

Visual i plàstica

Artística

Anual

Al llarg de tot el curs es treballaran tres blocs repartits en unitats:

 Anàlisi de les formes

1. Les formes en la natura

2. El paisatge urbà i la seva expressió en l'art

3. Aspectes plàstics de la figura humana

Disseny i publicitat

4. Fonaments del disseny

5. Disseny gràfic

6. Disseny publicitari

7. Disseny industrial

Fotografia, cinema i Multimèdia

8. La fotografia

9. El cinema

10. La imatge i les noves tecnologies Avaluació:

Per a la qualificació es tindran en compte els aspectes següents:

 - L'assistència a les classes

 - La participació i l'interès durant les classes

 - La realització dels treballs que es proposin

 - La presentació a termini dels treballs

Dirigit a : Recomanat a l'alumnat amb intenció de cursar un batxillerat artístic , així com tecnològic, estudis de cicles professionals adreçats al camp artístic, disseny gràfic i disseny industrial.

Economia

Tecnologia

Anual

L’economia està present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, qualsevol ciutadà necessita conèixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic que utilitzen els economistes i els mitjans de comunicació.

 

Continguts:

 • Concepte d’economia.
 • Principis bàsics d’economia.
 • L’empresa i els mercats.
 • Planificació financera.
 • Producció i creixement.
 • El diner i les seves formes.
 • El mercat de treball.
 • Els comptes de l’Estat.
 • El comerç internacional i la Unió Europea.
 • La globalització econòmica i la sostenibilitat.

 

Avaluació. S’avaluarà l’actitud, l’interès a l’hora de fer les feines, la constància, la participació a classe, el treball continuat en la realització de les tasques proposades, les proves realitzades després de cada unitat, així com la consciència i apreciació de les pròpies capacitats i el treball en equip.

 

Adreçat a alumnes que tinguin curiositat per l’economia i el món empresarial, i principalment a aquells/es que vulguin orientar-se cap un Batxillerat Social – Econòmic, un Cicle Formatiu d’Administració o Comerç.

Llatí i cultura clàssica

Socials

Anual

La matèria de llatí, opcional a quart curs, suposa un apropament específic a la llengua i cultura llatina, amb continguts lingüístics i culturals complementaris entre si i units pel seu caràcter d'aportacions essencials del que es coneix com a herència clàssica.

La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és l'origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual.

El primer objectiu ajuda a millorar el coneixement i ús de la llengua de l'escola, com a instrument primordial d'aprenentatge i comunicació; el segon aporta dades per a una interpretació més ponderada de la societat actual.

La cultura llatina: del món clàssic a l'actualitat

 • Lectura de textos diversos, incloent-hi còmics i visionat de pel·lícules o altres documents, on es faci versions amb referència explícita a la cultura llatina o les seves llegendes. Introducció a la important tradició de traduccions en Catalunya.
 • Lectura de textos clàssics traduïts al català (triats amb molta cura segons les capacitats lectores i interessos de l'alumnat) i presentació de la important tradició que en aquest camp té el nostre país. A partir de la lectura d'aquests textos, classificació de les característiques dels principals gèneres literaris llatins, i coneixement de la seva influència en les literatures posteriors estudiades per l'alumnat.
 • Coneixement del marc històric i cultural de la societat romana, a partir dels aprenentatges fets en altres matèries curriculars i amb la utilització de fonts primàries i secundàries.
 • Observació directa i indirecta del patrimoni arqueològic romà, fent servir tota mena de suports materials (especialment les TIC i els mitjans audiovisuals) per a l'emmagatzematge i recreació posterior d'aquestes informacions, amb l'ús dels aprenentatges de les matèries artístiques, anàlisi, valoració i creació de versions de les obres clàssiques.
 • Interpretació i discussió dels referents institucionals i de la vida quotidiana de la civilització de Roma. Comparació i anàlisi crítica de tota mena d'estructures socials, familiars, educatives.
 • Reconeixement de la mitologia en tota mena d'arts, literàries, plàstiques i visuals dels romans. La seva influència en altres cultures a partir d'obres literàries, pictòriques, escultòriques i cinematogràfiques.
 • Valoració del paper de Roma en la història dels països de la mediterrània i d'altres d'Europa, respecte per l'herència del seu patrimoni arqueològic, artístic i literari, i interès per la lectura de textos de la literatura llatina.

El sistema de la llengua llatina

 • Reconeixement de l'abecedari i la pronúncia del llatí. Lectura de textos escrits en llatí i en diferents suports materials com pedra, papir, pergamí o paper, reconeixement dels termes transparents i, comparant aquests textos i les seves traduccions amb d'altres de diferents llengües actuals, identificació de paraules, frases fetes (a priori, maremàgnum, tros de quòniam, etc.) abreviatures (etc. e.g., i.e, etc.) i altres elements lingüístics.
 • Caracterització del llatí com a llengua flexiva. Reconeixement de les diferències i semblances bàsiques entre l'estructura de la llengua llatina i la de les llengües romàniques, o altres conegudes per l'alumnat, a base de contrastar formes de textos originals i les seves traduccions. Els casos i els seus principals valors sintàctics.
 • Ús d'estratègies per a la intercomprensió entre llengües romàniques a partir del reconeixement dels elements de la llengua llatina (sobretot lèxics). Aplicació d'aquestes estratègies a la comprensió de llengües de l'estat espanyol, a partir de la seva relació amb el llatí. Confecció d'un lèxic llatí de freqüència i aplicació d'aquest a contextos diferents d'aquells on s'ha après.
 • Identificació de les classes de paraules. Reconeixement de les categories gramaticals de flexió llatina i comparació amb els elements flexius de algunes llengües actuals. La flexió nominal, pronominal i verbal.
 • Reconeixement de les estructures oracionals bàsiques del llatí. Concordança i ordre de paraules. Nexos coordinants més freqüents. Anàlisi morfosintàctica, traducció de textos breus i senzills en llengua llatina i retroversió d'oracions simples.
 • Valoració de la llengua llatina com a instrument per a la comprensió del sistema de les llengües romàniques. Interès per la intercomprensió entre les llengües romàniques i per descobrir les arrels llatines de les llengües de l'escola i d'altres que coneix l'alumnat.

Optatives ESO curs 2020-2021

Versió: 1.0

Responsable: Cap d’estudis d’ESO

Aprovació: 14/04/2020

Pàgina  de