СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ГРУДЕНЬ 2019 РОКУ

Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) [Текст] : До 100-річчя НАНУ / [редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 256 с. – ISBN 917-7694-06-8.
УДК        001.32(477)
        Б98

Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України [Текст] / [редкол.: З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 244 с. – ISBN 617-7694-05-1.
УДК        001.32(477)
        А38

Бабайлов, В. К.  Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. К. Бабайлов. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 150 с. – ISBN 617-7738-29-8.
УДК        001.891(075.8)
        Б12

Основи наукових досліджень [Текст] : [навч. посіб.] / В.М. Дорошенко, О.С. Тітлов, Т.А. Сагала, Н.О. Біленко. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 156 с. – ISBN 617-7613-85-4.
УДК        001.891(075.8)
        О-75

Філософія науки [Текст] : підручник / [І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко, В.Л. Чуйко та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 255 с. – ISBN 966-439-993-4.
УДК        001:101(075.8)
        Ф56

Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Текст] : зб. тез доп. за матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Мукачево; 16-17 травня 2019 р. / [редкол.: Т.Д. Щербан (голов. ред.) та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2019. – 648 с. – ISBN 617-7495-27-6.
УДК        001:37(082)
        С91

Інформатика. 5 кл. [Текст] : підручник / [Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько]. – Київ : Генеза, 2019. – 208 с. – ISBN 966-11-0950-5.
УДК        004(075.3)
        І-74

Інформатика. 6 кл. [Текст] : підручник / [Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько]. – Київ : Генеза, 2019. – 128 с. – ISBN 966-11-0976-5.
УДК        004(075.3)
        І-74

Павлиш, В. А.  Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : підручник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 620 с. – ISBN 966-941-264-5.
УДК        004(075.8)
        П12

Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; 10 травня 2018 р. / [упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – 174 с. – ISBN 966-622-898-0.
УДК        004.056(082)
        П68

Безпека. Відмовостійкість. Інтелект [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф. ICSFTI2018; 10-12 травня 2018 р. / [орг. ком.: А.М. Волокита (голова) та ін.]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 377 с. – ISBN 966-622-806-5.
УДК        004.056:004.052.3:004.8(082)
        Б40

Васильєв, О. М.  Програмування мовою Python [Текст] / О. М. Васильєв. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 504 с. – ISBN 966-10-5611-3.
УДК        004.43
        В19

Основи програмування мовою С ++ [Текст] : навч. посіб. / Є.П. Путятін, В.А. Любченко, О.А. Кобилін та ін. – Харків : ФОП Коряк С.Ф., 2018. – 284 с. – ISBN 966-97643-3-1.
УДК        004.43(075.8)
        О-75

Програмування на мові С++ у середовищі Visual Studio 2010 [Текст] : навч. посіб. / [С.Л. Загребельний, С.В. Малигіна, М.В. Брус, С.С. Гурковська]. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 146 с. – ISBN 966-379-886-8.
УДК        004.43(075.8)
        П78

Інформаційні системи та технології [Текст] : монографія / [авт. кол.: Н.О. Бринза, О.В. Вільхівська, О.І. Пушкар та ін.] ; під ред. В.С. Пономаренка. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 212 с. – ISBN 617-7738-32-8.
УДК        004.77
        І-74

Нестеренко, О. В.  Інтелектуальні системи і технології. Ввідний курс [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нестеренко, О. В. Ковтунець, О. О. Фаловський. – Київ : Національна академія управління, 2017. – 90 с. – ISBN 617-7386-13-0.
УДК        004.89(075.8)
        Н56

Журавчак, Л. М.  Програмування комп‘ютерної графіки та мультимедійні засоби [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Журавчак, О. М. Левченко. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 276 с. – ISBN 966-941-276-8.
УДК        004.92(075.8)
        Ж91

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] : Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. мол. вчених та студ.; Дніпро; 21 березня 2019 р. : тези доп. / [орг. ком.: В.А. Павлова (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 352 с. – ISBN 966-434-453-8.
УДК        005.336.3(082)
        Ф79

Waters, M.  Globalization [Текст] / M. Waters. – London; New York : Routledge, 1996. – 185 p. – (Key Ideas). – Англ. мовою. – ISBN 0-415-10576-5.
УДК        005.44=111
        W31

Менеджмент закладів освіти, культури та спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Д.Т. Бікулов, С.М. Богданов, О.О. Головань та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 360 с. – ISBN 617-529-217-4.
УДК        005:37.014.5(075.8)
        М50

Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку [Текст] : Міжнар. наук. конф. до Дня слов‘янської писемності та культури; 24 травня 2019 р. / [орг. ком.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2019. – 167 с.
УДК        008(=16)(082)
        С47

Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 63 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – 288 с. – (Мистецтвознавство).
УДК        008(082)
        К90

Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 54 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – 186 с. – (Соціальні комунікації).
УДК        008(082)
        В53

Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття [Текст] : матер. Всеукр. наук.-теорет. конф. мол. учених; 18-19 квітня 2019 р. / [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – 410 с. – ISBN 966-8308-26-0.
УДК        008(082)
        К90

Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття) [Текст] : матер. до бібліогр. : наук.-допом. покажч. / [упоряд. В.В. Березкіна]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2019. – 244 с. – ISBN 966-02-8871-3.
УДК        015(477)
        Б59

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. журналу / [уклад. С.Х. Литвин та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 83 с. – ISBN 966-452-291-2.
УДК        016:02:002.1
        Б59

Савчук, В. О.  Червона газета й українізація в Північному Кавказі (1926-1932 рр.). У 2 т. [Текст]. Т. 2. Бібліогр. та короткий конспект ст. із збереженням мови оригіналу, опублік. на с. "Червоної Газети" з питань українізації в 1926, 1928-1932 рр. / В. О. Савчук, О. В. Сушко. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 560 с. – ISBN 617-620-284-4.
УДК        016:070(470.62/.67=161.2)
        С13

Личковах, В. А.  Біобібліографія і культурологічні акровірші [Текст] / В. А. Личковах. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 96 с. – ISBN 966-452-216-5.
УДК        016:17:929(477)
        Л66

Павлюк Мирослав Іванович [Текст] / [відп. ред. Н.В. Зелінська]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 80 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-360-384-1.
УДК        016:551.24:929
        П12

Липка Роман Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Т.М. Клименюк та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 48 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки). – ISBN 966-941-323-9.
УДК        016:72(477):922
        Л61

Ковальчук Христина Ігорівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Т.М. Клименюк]. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 64 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки). – ISBN 966-941-298-0.
УДК        016:72.012(477):929
        К56

Стронська, Н. Т.  Електронні ресурси українського історичного біобліографознавства [Текст] : монографія / Н. Т. Стронська. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 256 с. – ISBN 966-452-285-1.
УДК        016:929(477):004
        С86

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 2(70) 2019 [Текст] : інформ. вісник / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голова) та ін.]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2019. – 79 с.
УДК        023(477)-053.6
        Д36

Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм [Текст] : метод. реком. / [уклад. І.І. Білан та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 80 с. – ISBN 966-360-385-8.
УДК        061.1ЄС:001-025.12
        Я44

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності [Текст] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 6-7 червня 2019 р. / [редкол.: О.В. Рудник (голова) та ін.]. – Київ; Кропивницький : Код, 2019. – 336 с. – ISBN 617-653-061-9.
УДК        069:7.025.4:008(477)(082)
        М89

Великою журналістикою покликані [Текст] : творчий проект однокурсників-журналістів : [статті, нариси, новели з життя, есеї, бувальщини] / [упоряд. О. Горобець]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 160 с. – ISBN 966-07-3438-8.
УДК        070(477)(082)
        В27

Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : зб. матер. І Міжнар. наук. онлайн-конф. студ. та мол. дослідників; 4 квітня 2019 р. / [редкол.: О.Д. Кузнецова (голова) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 204 с. – ISBN 966-941-320-8.
УДК        070(477)(082)
        П78

Сусская, О. А.  Медиадискурс в мультикультурном информационном пространстве [Текст] : [монография] / О. А. Сусская. – Киев : Sik Group, 2018. – 272 с. – (Академические монографии). – ISBN 617-745-762-5.
УДК        070.15
        С90

Тегмарк, М.  Життя 3.0. Доба штучного інтелекту [Текст] / М. Тегмарк ; пер. з англ. З. Корабліна. – Київ : Наш формат, 2019. – 432 с. – ISBN 617-7682-99-7.
УДК        111:004.8
        Т29

Шабанова, Ю. О.  Філософія культури [Текст] : [підручник] / Ю. О. Шабанова. – Дніпро : Ліра, 2019. – 240 с. – ISBN 966-981-181-3.
УДК        130.2(075.8)
        Ш12

Мытнык, Е.  Новая бытовая и обережная магия [Текст] : Практики, техники, обряды, ритуалы и рекомендации, направленные на улучшение Вашей повседневной жизни и помогающие достигать поставленных целей / Е. Мытнык. – Киев : Изд. Кравченко Я.О., 2019. – 168 с. – Загл. обл. : Бытовая магия. – ISBN 617-7700-32-5.
УДК        133.4
        М95

Луців, Є.  Гуцульська магія [Текст] / Є. Луців. – Київ : ОВК, 2019. – 162 с. – ISBN 617-7159-65-9.
УДК        133.4:94(477.8)
        Л86

Індійська філософія [Текст] : посібник / [авт.-упоряд. Т. Кононенко та ін.] ; за заг. ред. Т.П. Кононенка. – Харків : Фоліо, 2019. – 142 с. – ISBN 966-03-8564-1.
УДК        141.5(540)
        І-60

Агалаков, С. Г.  Людям о людях [Текст] / С. Г. Агалаков, С. П. Егорченко ; [С.Г. Агалаков, С.П. Егорченко]. – Одесса : ВМВ, [2019]. – 87 с. – Авт. указаны над вып. дан. – ISBN 966-413-643-0.
УДК        159.9
        А23

Ефременкова, А.  В поисках счастья [Текст] / А. Ефременкова. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2019. – 384 с. – ISBN 966-496-485-9.
УДК        159.9
        Е92

Практична психологія у сучасному вимірі [Текст] : Х Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і науковців; Дніпро; 28 березня 2019 р. : тези доп. / [орг. ком.: Б.І. Холод (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 212 с. – ISBN 966-434-455-2.
УДК        159.9(082)
        П69

Проблеми сучасної психології [Текст] : зб. наук. праць Кам‘янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Вип. 43 / [редкол.: С.Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 268 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        159.9(082)
        П78

Проблеми сучасної психології [Текст] : зб. наук. праць Кам‘янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Вип. 44 / [редкол.: С.Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 396 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        159.9(082)
        П78

Психологічні перспективи [Текст]. Вип. 33 / [редкол.: Ж. Вірна (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2019. – 283 с.
УДК        159.9(082)
        П86

Примин, А.  Как подружиться с деньгами. Материал для внедрения в Жизнь [Текст] : [Деньги как инструмент в нашей жизни] / А. Примин, Ю. Горбачев. – Одесса : Новая парадигма, 2018. – 144 с. – ISBN 966-413-644-7.
УДК        159.9:336.7
        П76

Колесніченко, О. С.  Засади бойової психологічної травматизації військовослужбовців [Текст] : монографія / О. С. Колесніченко. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 488 с. – ISBN 617-7738-26-7.
УДК        159.9:355.351:616.895
        К60

Вдовіченко, О. В.  Психологія ризику особистості [Текст] : [монографія] / О. В. Вдовіченко. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 456 с. – ISBN 617-7613-88-5.
УДК        159.922
        В25

Генкин, Е. И.  Станет ли он моей половиной [Текст] / Е. И. Генкин. – Санкт-Петербург : Весь, 2001. – 192 с. – (Сам себе Сам). – ISBN 5-94435-015-6.
УДК        159.922.1
        Г34

Крайніков, Е. В.  Геронтопсихологія [Текст] : підручник / Е. В. Крайніков. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 231 с. – ISBN 966-439-987-3.
УДК        159.922.63:612.67(075.8)
        К78

Эпштейн, Д.  Зависть [Текст] / Д. Эпштейн ; пер. с англ. О.И. Сергееевой. – Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 191 с. – (Семь смертных грехов). – ISBN 5-17-035270-0.
УДК        159.923
        Э73

Деревянко, А.  Совет для всех на пути к своей мечте [Текст] / А. Деревянко. – Днепр : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 90 с. – ISBN 617-7696-57-4.
УДК        159.923.2
        Д36

Балахтар, В. В.  Психологія особистості фахівця з соціальної роботи [Текст] : монографія / В. В. Балахтар. – Київ : Талком, 2018. – 384 с. – ISBN 617-7685-35-6.
УДК        159.923.2
        Б20

Сіліг, Т.  Що варто знати у свої 20. Дозволь собі бути не таким, як усі [Текст] / Т. Сіліг ; пер. з англ. О. Ломакіна. – Київ : Наш формат, 2019. – 192 с. – ISBN 617-7730-15-5.
УДК        159.923.2:005.3
        С36

Marinista, М.  Путь самопознания. Путешествие по внутренним границам [Текст]. Т. 1 / М. Marinista. – Днепр : Лира, 2019. – 300 с. – ISBN 966-981-106-6.
УДК        159.942
        М26

Кириленко, Т. С.  Психологія волі [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко, К. М. Шамлян. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 159 с.
УДК        159.947(075.8)
        К43

Харченко, П. А.  Переворот в мировосприятии (Решение проблемы единства общественного бытия) [Текст] / П. А. Харченко, Т. П. Харченко, Т. П. Харченко. – Киев : Феникс, 2019. – 80 с. – ISBN 966-136-636-6.
УДК        165
        Х22

Степанова, О. А.  Етика в історії європейської духовної культури [Текст] : [навч. посіб.] / О. А. Степанова. – Київ; Ніжин : Україна : ПП Лисенко М.М., 2018. – 216 с. – ISBN 617-640-403-3.
УДК        17:930.85(4)(075.8)
        С79

Горячковська, Г. М.  Етичні проблеми сучасного суспільства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Горячковська ; [Г.М. Горячковська]. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – 100 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-659-259-3.
УДК        177(075.8)
        Г71

Мацько, О. М.  Мовленнєвий етикет [Текст] : навч. посіб. / О. М. Мацько. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 143 с. – ISBN 966-439-982-8.
УДК        177:81‘271(075.8)
        М36

Харьковщенко, Є. А.  Релігієзнавство [Текст] : підручник / Є. А. Харьковщенко. – Київ : Київський ун-т, 2019. – 479 с. – ISBN 966-439-936-1.
УДК        2-1(075.8)
        Х23

Березина, С. И.  Буковинские раввины [Текст] / С. И. Березина. – Черновцы : Технодрук, 2018. – 108 с. – ISBN 617-7611-21-8.
УДК        26(477.85)(091)
        Б48

Фастівець, Г. Ф.  Тернистий шлях до правди [Текст] : Історія парафії мцц. Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (м. Буринь Сумської області) / Г. Ф. Фастівець. – Суми : Мрія-1, 2019. – 56 с. – ISBN 966-566-730-8.
УДК        271.222(477)
        Ф26

Шостак, О. В.  Наша церква [Текст] : історія Свято-Миколаївського храму села Застав‘я / О. В. Шостак, Т. І. Мельничук, О. О. Шостак. – Рівне : Вид. О.Зень, 2019. – 158 с. – ISBN 617-601-278-8.
УДК        271.222(477)
        Ш79

Макарий(иеромонах).  Живое слово из Маруды [Текст] : Пять бесед в Кафедральном Соборе святителя Николая Александрупольской Митрополии / Макарий. – Киев : Адеф-Украина, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7393-81-7.
УДК        271.222(495)
        М15

Гузар, Л.  Роздуми Блаженнішого Любомира Гузара над молитвою св. Єфрема [Текст] / Л. Гузар ; [Л. Гузар]. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Свічадо, 2018. – 112 с. – ISBN 966-938-132-3.
УДК        271.4(477)
        Г93

Асауляк, О. В.  Книга Огней [Текст]. Ч. 1. Катарсис / О. В. Асауляк. – Львов : ФОП Райхерт С.И., 2018. – 512 с. – ISBN 617-7731-09-1.
УДК        27-29
        А90

Асауляк, О. В.  Книга Огней [Текст]. Ч. 2. Экстазис / О. В. Асауляк. – Львов : ФЛП Райхерт С.И., 2018. – 316 с. – ISBN 617-7731-02-2.
УДК        27-29
        А90

Асауляк, О. В.  Книга Огней [Текст]. Ч. 3. Рать / О. В. Асауляк. – Львов : ФОП Райхерт С.И., 2018. – 444 с. – ISBN 617-7731-05-3.
УДК        27-29
        А90

Асауляк, О. В.  Голограмма Логоса [Текст] : Факультатив для духовного подвижника в миру / О. В. Асауляк. – Львов : Изд. Райхерт С.И., 2019. – 312 с. – ISBN 617-7731-16-9.
УДК        27-29
        А90

Асауляк, О. В.  Практика созерцания [Текст] : Школа единого принципа. Практическое приложение Книг Огней / О. В. Асауляк. – Львов : ФЛП Райхерт С.И., 2018. – 220 с. – Загл. обл.: Инсайды ШЕП. – ISBN 617-7731-13-8.
УДК        27-29
        А90

Шостак, Н.  Джерело віри, джерело любові [Текст] / Н. Шостак, Г. Вільчинська. – Львів : Растр-7, 2018. – 88 с. – ISBN 617-7497-94-2.
УДК        27-523.42(477)
        Ш79

Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку [Текст] : ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф.; Хмельницький; 23 травня 2019 р. : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХУУП ім. Л. Юзькова, 2019. – 255 с. – ISBN 617-7572-26-7.
УДК        311(477)(082)
        С78

Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст [Текст] : матер. міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф.; Харків; квітень 2019 р. / [редкол.: М.К. Сухонос (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 319 с. – ISBN 966-695-493-3.
УДК        316.334.56(082)
        М65

Докаш, В. І.  Моделювання та прогнозування соціальних процесів [Текст] : навч. посіб. / В. І. Докаш, М. В. Туленков ; за заг. ред. М.В. Туленкова. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 336 с. – ISBN 966-423-473-0.
УДК        316.4:303.09(075.8)
        Д63

Пінкер, С.  Просвітництво сьогодні. Аргументи на користь розуму, науки та прогресу [Текст] : пер. з англ. О. Любенко / С. Пінкер. – Київ : Наш формат, 2019. – 560 с. – ISBN 617-7682-76-8.
УДК        316.42:001
        П32

Докінз, Р.  Наука для душі. Нотатки раціоналіста [Текст] / Р. Докінз ; пер. з англ. Д. Прокопик. – Київ : Наш формат, 2019. – 384 с. – ISBN 617-7682-72-0.
УДК        316.423.2:001.5
        Д63

Уокер, Н.  Почему возникают конфликты? Причины. Этапы. Решение. Последствия [Текст] / Н. Уокер. – Харьков : Vivat, 2018. – 78 с. – ISBN 966-942-592-8.
УДК        316.48:159.964.21
        У62

Основи соціальної психології [Текст] : підручник / [П.П. Горностай, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського. – Київ : Талком, 2018. – 580 с. – ISBN 617-7685-42-4.
УДК        316.6(075.8)
        О-75

Трейси, Б.  Управляй своим временем и удвой результаты [Текст] / Б. Трейси ; [пер. с англ. и ред. А.В. Орлова]. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2008. – 64 с. – ISBN 5-8459-0790-5.
УДК        316.612:316.477
        Т66

Хира, Х. С.  Думай сердцем. Энергия отношений [Текст] : книга-сеанс : психология / Х. С. Хира. – Харьков : Soul, 2019. – 224 с. – ISBN 966-97890-0-6.
УДК        316.614.5
        Х49

Громадянська освіта жінок місцевих громад [Текст] : програма тренінгу / [авт. кол.: Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова, Л.Б. Жовтило, О.О. Кочанова]. – Допов. вид. – Кропивницький : Вид. Лисенко В.Ф., 2019. – 76 с. – ISBN 617-7197-82-8.
УДК        316.7-055.2
        Г87

Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія / В.М. Горовий, М.Б. Закіров, Ю.М. Половинчак та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 280 с. – ISBN 966-02-8869-0.
УДК        316.77:004
        Ш70

Гончарук-Чолач, Т. В.  Політична соціологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. – 243 с. – ISBN 966-654-511-7.
УДК        316:32(075.8)
        Г65

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Текст]. № 3-4 (95-96) / редкол.: Т.А. Бевз та ін. ; голов. ред. О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 295 с.
УДК        32(477)(082)
        Н34

Соціально-політичні проблеми сучасності [Текст] : ІV Всеукр. наук. конф. студ. і мол. вчених; Дніпро; 28 березня 2019 р. : тези доп. / [орг. ком.: Г.П. Щедрова (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А.Нобеля, 2019. – 120 с. – ISBN 966-434-452-1.
УДК        32:316(082)
        С69

Далявська, Т. П.  Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз [Текст] : монографія / Т. П. Далявська. – Київ : Ун-т "КРОК", 2018. – 228 с. – ISBN 966-170-029-0.
УДК        32-027.21
        Д15

Коч, С. В.  Транскордоння: простір соціального порядку і політичної дії [Текст] : монографія / С. В. Коч. – Одеса : Фенікс, 2019. – 357 с. – ISBN 966-928-406-8.
УДК        321
        К75

Кравець, А. Ю.  Біополітична парадигма політичної науки: витоки, проблеми, перспективи [Текст] : монографія / А. Ю. Кравець. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 351 с. – ISBN 966-921-230-6.
УДК        321
        К78

Рибак, І. В.  Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст [Текст] : монографія / І. В. Рибак ; за наук. ред. О.В. Картунова. – Київ : Ун-т "КРОК", 2018. – 286 с. – (Інформаційно-знаннєве суспільство). – ISBN 966-170-030-6.
УДК        321(477):316.658.4
        Р49

Ключник, Р. М.  Політичний аналіз. Політична кризологія [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Ключник. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 84 с. – ISBN 966-434-463-7.
УДК        321.01:328.16(075.8)
        К52

Валлє, В.  Влада і свобода. Реквієм за Нікколо Мак‘явеллі [Текст] / В. Валлє. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 232 с. – ISBN 966-667-721-4.
УДК        321:323.2
        В15

Дудінська, І.  Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України) [Текст] : монографія / І. Дудінська, М. Цірнер. – Ужгород : Ліра, 2017. – 128 с. – ISBN 617-596-264-0.
УДК        321-048.74(4)
        Д81

Рог, В.  Ієрархія національних пріоритетів [Текст] : [збірка] / В. Рог. – Київ : Центр національного відродження : Українська справа, 2018. – 432 с. – ISBN 966-1513-55-5.
УДК        323.1(477)
        Р59

Рябчук, М.  Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності - історичні причини та політичні наслідки [Текст] : [монографія] / М. Рябчук. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2019. – 252 с. – ISBN 966-02-8830-0.
УДК        323.1:323.22/.28
        Р98

Горло, Н. В.  Концептуальні засади і практика іредентизму: внутрішньополітичний і міжнародно-політичний контексти [Текст] : [монографія] / Н. В. Горло. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 448 с. – ISBN 617-529-215-0.
УДК        323.1:329.4
        Г69

Баганець, О. В.  Як вмирає правда про Майдан... [Текст] / О. В. Баганець. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 136 с. – ISBN 966-667-740-5.
УДК        323.2(477)(091)
        Б14

Національна єдність у конкурентному суспільстві [Текст] : аналіт. доп. / [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 288 с. – ISBN 966-02-8829-4.
УДК        323.2:316.3(477)
        Н35

Геополітика України: історія і сучасність [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (22) / [редкол.: Ю.В. Данилець (голова) та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2019. – 262 с.
УДК        327(477)(082)
        Г36

Україна в культурному та політичному просторі Європи: нариси історії [Текст] : монографія / [О.П. Машевський, С.П. Стельмах, Т.Ю. Пшеничний та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 319 с. – ISBN 966-439-999-6.
УДК        327(477:4)
        У45

Кармазіна, М.  Інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз підходів парламентських політичних сил [Текст] : [монографія] / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 328 с. – ISBN 966-02-8715-0.
УДК        329(477):323
        К24

Захарченко, В. И.  Введение в рыночную экономику трасформационного типа [Текст] : учеб. пособ. (конспект лекций) / В. И. Захарченко, Н. Н. Меркулов, Л. Н. Сорока. – Измаил; Одесса : Гельветика, 2019. – 192 с. – ISBN 966-916-803-0.
УДК        33.012.23:330.101.54(075.8)
        З-38

Кіндрацька, Г. І.  Аналіз господарської діяльності [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 320 с. – ISBN 966-941-282-9.
УДК        33.021:005.52(075.8)
        К41

Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці [Текст] : ІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф.; Київ-Fenglin; 12-14 жовтня 2018 р. Вип. 2 / [за заг. ред. М.М. Єрмошенко та ін.]. – Київ; Fenglin : НАУ, 2018. – 170 с. – ISBN 617-596-274-9.
УДК        330(477)(082)
        Н35

Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці [Текст] : ІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф.; Київ-Баку; 15-17 лютого 2019 р. Вип. 3 / [за заг. ред. М.М. Єрмошенко та ін.]. – Київ; Баку : НАУ, 2019. – 112 с. – ISBN 617-596-277-0.
УДК        330(477)(082)
        Н35

Економічний вісник [Текст] : зб. наук. праць. №1(7) / [редкол.: В.П. Колесніков (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро : УДХТУ, 2018. – 138 с.
УДК        330(477)(082)
        Е45

Лидеры индустриальной Одессы на рубеже ХХ -ХХI веков [Текст] / [ответ. за вып. И. Воробьева]. – Одесса : Полиграф, 2019. – 288 с. – ISBN 966-2326-56-7.
УДК        330(477)(092)
        Л55

Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи розвитку регіону [Текст] : кол. моногр. / [за заг. ред. М.В. Шарко]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2018. – 318 с. – ISBN 617-7573-59-2.
УДК        330.3(477)-026.16
        С87

Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку [Текст] : І Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 60-річчю ХНТУ; м. Херсон; 25-26 квітня 2019 р. / [орг. конф.: М.В. Шарко та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 686 с. – ISBN 617-7783-00-7.
УДК        330.3(477)-026.16(082)
        М74

Саінчук, Н. В.  Інвестування [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Саінчук, В. О. Семенюк, В. А. Биндю. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 208 с.
УДК        330.322(075.8)
        С14

Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Текст] : кол. моногр. / [за наук. ред. Н.Є. Кульчицької]. – Чортків : ТНЕУ, 2018. – 256 с. – ISBN 966-654-502-5.
УДК        330.34(477)(082)
        Р64

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації [Текст] : зб. тез доп. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених; м. Тернопіль; 9-10 квітня 2019 р. / [редкол.: О.В. Борисяк та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 282 с. – ISBN 966-654-531-5.
УДК        330.34(477):316.42(082)
        Е45

Стратегічне управління системною стійкістю національної інноваційної системи [Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, В.А. Омельяненка. – Суми : Триторія, 2019. – 222 с. – ISBN 966-97865-7-9.
УДК        330.341:005
        С83

Григорків, В. С.  Моделювання економіки [Текст] : підручник / В. С. Григорків. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. – ISBN 966-423-482-2.
УДК        330.4:519.86(075.8)
        Г83

Чирва, О. Г.  Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2") [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Чирва, Т. А. Демченко. – 2-е вид., допов. та переробл. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 218 с. – ISBN 966-304-313-5.
УДК        330.4:657:004.42(075.8)
        Ч-64

Земельні очікування селян: Результати та аналіз соціологічного моніторингу земельних відносин [Текст] / [Ю.Е. Губені, В.Р. Крупа, П.О. Оліщук та ін.]. – Львів : Растр-7, 2018. – 72 с. – ISBN 617-7726-04-2.
УДК        332.3:316.334.55(477)
        З-51

Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності [Текст] : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; Дніпро; 18 березня 2019 р. : матер. конф. / [орг. ком.: Б.І. Холод (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 320 с. – ISBN 966-434-457-6.
УДК        336(477)(082)
        П78

Боринець, С. Я.  Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи [Текст] : конспект лекцій / С. Я. Боринець. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 156 с.
УДК        336.1(075.8)
        Б82

Карпінський, Б. А.  Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання [Текст] : монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2018. – 480 с. – (Держава і стратегіологія ; вип. 3). – ISBN 966-2501-52-0.
УДК        336.143.2
        К26

Зубок, М. І.  Забезпечення економічної безпеки банків [Текст] : навч. посіб. / М. І. Зубок. – Київ : Ун-т "КРОК", 2018. – 260 с.
УДК        336.7(477):005.934(075.8)
        З-91

Пелех, О. Б.  Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка [Текст] : [монографія] / О. Б. Пелех. – Рівне : СПД Зень О.М., 2019. – 380 с. – ISBN 617-601-286-3.
УДК        338(477)-027.542
        П24

Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 18-20 жовтня 2018 р. / [редкол.: М.І. Бондаренко та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 135 с. – ISBN 966-330-325-3.
УДК        338(477)-027.542(082)
        І-72

Українець, Л. А.  Економічна експансія Китаю в країни, що розвиваються [Текст] : монографія / Л. А. Українець. – Львів : ПАІС, 2019. – 492 с. – ISBN 617-7694-16-7.
УДК        338.121(510)
        У45

Корчинський, І. О.  Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / І. О. Корчинський. – Львів : Растр-7, 2018. – 442 с. – ISBN 617-7726-59-2.
УДК        338.43.01
        К70

Проблеми економіки транспорту [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 / [редкол.: Л.С. Головкова (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2018. – 105 с.
УДК        338.47(477)(082)
        П78

Чернега, О. Б.  Вплив інфраструктурного розвитку на конкурентоспроможність національної економіки: фактори та механізми [Текст] : монографія / О. Б. Чернега, Ю. Г. Бочарова, Х. М. Дорофєєва ; [О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова, Х.М. Дорофєєва]. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – 141 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7553-57-0.
УДК        338.49(477):339.137.2
        Ч-49

Круш, П. В.  Ціноутворення [Текст] : підручник / П. В. Круш, О. І. Андрусь. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 292 с. – ISBN 966-622-928-4.
УДК        338.5(075.8)
        К84

Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: Теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять [Текст] : навч. посіб. / [О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор‘єв та ін.]. – 2-е вид., допов. і переробл. – Львів : Міські інформаційні системи, 2019. – 128 с. – ISBN 966-1577-22-9.
УДК        339.543(477)(075.8)
        М66

Рокоча, В. В.  Бізнес-стратегії європейських компаній [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. – Київ : КРОК, 2018. – 312 с. – ISBN 966-170-027-6.
УДК        339.9:005.21(075.8)
        Р66

Горбатюк, М. В.  Експертне середовище Білорусі про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі [Текст] / М. В. Горбатюк. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 76 с. – ISBN 966-02-8661-0.
УДК        339.92(477):327.2(470)
        Г67

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Г.Я. Глуха, С.Б. Холод, В.Є. Момот, О.А. Євтушенко]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 72 с. – ISBN 966-434-441-5.
УДК        339.97(075.8)
        М58

Волошин, Ю.  Козацька феміда: гродське судочинство в Гетьманщині [Текст] / Ю. Волошин. – Київ : КІС, 2019. – 208 с. – ISBN 617-684-238-5.
УДК        34(091)(477)"16/17"
        В68

Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження [Текст] : Друга наук.-практ. конф.; 29 листопада 2018 р. / [упоряд. В.М. Фурашев, С.О. Дорогих]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 168 с. – ISBN 966-622-921-5.
УДК        34:004.738.5(082)
        І-73

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід [Текст] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Тернопіль; 5-6 квітня 2019 р.: тези наук. доп. Т. 2 / [З.І. Авдєєнко, Н.С. Бутрин-Бока, О.Б. Гнатів та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 228 с. – ISBN 966-654-530-8.
УДК        340(477)(082)
        У45

Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід [Текст] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Тернопіль; 5-6 квітня 2019 р.: тези наук. доп. Т. 1 / [І.Й. Бойко, О.А. Вівчаренко, А.В. Грубінко та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 200 с. – Укр., пол. мовами. – ISBN 966-654-530-8.
УДК        340(477)(082)
        У45

Завдання господарсько-правової політики держави в умовах четвертої промислової революції [Текст] : матер. круглого столу; м. Харків; 2019 р. / [редкол.: А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 114 с. – ISBN 617-7738-36-6.
УДК        340(477)(082)
        З-13

Омельчук, О. М.  Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі [Текст] : монографія / О. М. Омельчук, У. М. Олійник. – Хмельницький : ХУУП ім. Л. Юзькова, 2019. – 184 с. – ISBN 617-7572-21-2.
УДК        340.12
        О-57

Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект. (До 80-річчя незалежності Карпатської України) [Текст] : матер. круглого столу; 27 березня 2019 р. / [орг.ком.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 154 с. – ISBN 617-7738-22-9.
УДК        340.12(082)
        Д36

Теорія та практика сучасної юриспруденції [Текст] : матер. XХ Всеукр. наук. конф.; 30 травня 2019 р. Т. 1 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 158 с. – ISBN 617-7738-38-0.
УДК        340.12(082)
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції [Текст] : матер. XХ Всеукр. наук. конф.; 30 травня 2019 р. Т. 2 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 240 с. – ISBN 617-7738-39-7.
УДК        340.12(082)
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції [Текст] : матер. XІХ Всеукр. наук. конф.; 30 березня 2019 р. / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 252 с. – ISBN 617-7738-24-3.
УДК        340.12(082)
        Т33

Визначення давності настання смерті [Текст] : монографія / [В.О. Ольховський, Л.Л. Голубович, В.Т. Бачинський та ін.] ; за заг. ред. В.О. Ольховського та ін. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 232 с. – ISBN 617-7738-21-2.
УДК        340.62:343.983
        В42

Правові основи діяльності Національної гвардії України [Текст] : навч. посіб. / [О.В. Ткаченко, В.О. Галай, Т.В. Кондратюк-Антонова та ін.]. – Київ : Талком, 2018. – 375 с. – ISBN 617-7685-65-3.
УДК        340:351.743(477)(075.8)
        П68

Корольов, Г. О.  Федеративні проекти в Центрально-Східній Європі: від ідеологічної утопії до реальної політики (1815-1921 рр.) [Текст] / Г. О. Корольов. – Київ : КІС, 2019. – 380 с. – ISBN 617-684-236-1.
УДК        342.24(4):94(4)"18/19"
        К68

Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи [Текст] : кол. моногр. / ред.: Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбач. – Львів : Сорока, 2019. – 184 с. – ISBN 617-7593-19-4.
УДК        342.724:323.15(082)
        Д36

Інформаційно-психологічне протиборство [Текст] : підручник / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Я.М. Жарков та ін.]. – Вид. 2-е, перекладене, допов. та переробл. – Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – 388 с. – ISBN 966-2577-11-2.
УДК        342.951(477):004.056
        І-74

Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку [Текст] : матер. першої наук.-практ. конф.; м.Київ; 18 жовтня 2018 р. / [упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 196 с. – ISBN 966-622-917-8.
УДК        342.951:001.102(477)(082)
        І-74

Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти [Текст] : зб. наук. праць за матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків; 15 лютого 2019 р. / [редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 254 с. – ISBN 617-7738-28-1.
УДК        342.951:336.24(082)
        П88

Падалка, А. М.  Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі [Текст] : монографія / А. М. Падалка. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 158 с. – ISBN 966-337-522-9.
УДК        343.13(477)
        П12

Гула, Л. Ф.  Практикум з криміналістики [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. Ф. Гула, А. С. Крижановський, В. В. Черепущак. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 76 с. – ISBN 966-941-218-8.
УДК        343.9(477)(075.8)
        Г94

Дрьомов, С. В.  Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики в Україні: реалії сьогодення [Текст] : аналіт. доп. / С. В. Дрьомов ; [С.В. Дрьомов]. – Київ : НІСД, 2018. – 56 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-554-302-2.
УДК        343.9:343.352(477)
        Д76

Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. / П.В. Цимбал, О.В. Сіренко, О.В. Линник, А.Б. Антонюк. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 186 с. – (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 41). – ISBN 966-337-513-7.
УДК        343.983(477)(075.8)
        А43

Грицай, С. О.  Внесення відомостей про керівників суб‘єктів господарювання до Єдиного державного реєстру [Текст] : монографія / С. О. Грицай ; за ред. С.В. Сарани, Є.Ю. Бови. – Київ : Талком, 2019. – 182 с. – ISBN 617-7685-34-9.
УДК        346.2(477)
        Г85

Семенова, М. В.  Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : монографія / М. В. Семенова. – Харків : Оберіг, 2019. – 196 с. – ISBN 966-8689-24-6.
УДК        346.5(477):338.48
        С30

Правовий режим публічного майна об‘єднаних територіальних громад [Текст] : монографія / [А.І. Гусь, Т.О. Карабін, Я.І. Ленгер та ін.] ; за заг. ред. Я.В. Лазура. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 212 с. – ISBN 617-7692-28-6.
УДК        347.218.2:352(477)
        П68

Підкамінь, Л. Й.  Основи інтелектуальної власності об‘єктів науково-технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / Л. Й. Підкамінь, А. О. Ангельська, Ю. Г. Добровольський. – 2-е вид., переробл. і допов. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 292 с.
УДК        347.77(477)(075.8)
        П32

Микитюк, М. А.  Державна охорона в Україні: адміністративно-правове регулювання [Текст] : [монографія] / М. А. Микитюк. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 472 с. – ISBN 966-941-307-9.
УДК        351.74/.76(477)
        М59

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони [Текст] : матер. регіон. круглого столу; м. Харків; 19 квітня 2019 р. Вип. 3 / [редкол.: Є.О. Меленті (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 308 с. – ISBN 617-7738-23-6.
УДК        351.74:355.1(477)(082)
        А43

Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3(75) / [редкол.: М.М. Іжа (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 116 с.
УДК        354(477)(082)
        А43

Making life go on: how the war in Donbas affects civilians [Текст] / [O. Nizhelska, N. Kaplun, K. Kotlyarova and others]. – Kyiv : Fenix Publishing House, 2018. – 196 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-136-539-0.
УДК        355.422:355.244(477)=111
        M20

Воронін, В. М.  Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону [Текст] : правовий посіб. / В. М. Воронін, О. Л. Ісаєв, Р. І. Марценишин. – Вид. 2-е, допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 216 с. – ISBN 966-457-361-7.
УДК        355.457/.458(477)(07)
        В75

Система соціальної допомоги людям похилого віку [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Я.М. Раєвська та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 188 с. – ISBN 966-496-491-0.
УДК        364.4-053.9(075.8)
        С40

Пірен, М. І.  Соціальна робота у територіальній громаді: теорія та практика [Текст] : підручник / М. І. Пірен. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 328 с. – ISBN 966-423-487-7.
УДК        364-78(075.8)
        П33

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. №3-4, 2017 [Текст] : наук.-метод. журнал / [редкол.: С.В. Толстоухова (шеф-ред.) та ін.]. – Київ : ЛСПУ, 2017. – 127 с.
УДК        364-78(477)(082)
        С69

Білик, О. І.  Державне і приватне страхування. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Білик, М. К. Хім. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 232 с. – ISBN 966-941-257-7.
УДК        368.031:368.032(477)(075.8)
        Б61

Срібна, Ю. А.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання основам дизайну [Текст] : монографія / Ю. А. Срібна. – Полтава : Сімон, 2019. – 181 с. – ISBN 617-7803-07-1.
УДК        37.011.3-051:62:64
        С75

Збірник наукових праць Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] / [редкол.: П.С. Атаманчук та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. – 202 с. – (Серія соціально-педагогічна ; вип.32).
УДК        37.013.42(082)
        З-41

Пономарьова, В. М.  Соціально-педагогічна підтримка дітей трудових мігрантів: системний підхід [Текст] : монографія / В. М. Пономарьова. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 232 с. – ISBN 966-304-308-1.
УДК        37.013.42:314.153.3-054.7
        П56

Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища та реалізації ідей нової української школи [Текст] : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 15-16 березня 2019 р. : матер. конф. / [орг. ком.: Г. Москалик (голова) та ін.]. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 196 с. – ISBN 617-639-211-8.
УДК        37.015:316.613(082)
        М74

Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVI Каришинські читання) [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Полтава; 30-31 травня 2019 р. / [редкол.: М.І. Степаненко та ін.]. – Полтава : Сімон, 2019. – 374 с. – ISBN 966-2989-98-4.
УДК        37.016:5(082)
        М54

Павелко, В. В.  Методика викладання математики [Текст] : [навч. посіб.] / В. В. Павелко. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Т. Шевченка, 2018. – 224 с. – ISBN 966-1546-47-8.
УДК        37.016:51
        П12

Цуп‘ял, Д.  Колумби нашого покоління : Історії чоловіків, які зробили ставку на батьківство [Текст] / Д. Цуп‘ял. – Львів : Свічадо, 2018. – 164 с. – ISBN 966-938-271-9.
УДК        37.018.1-055.1
        Ц86

Пізнання змінює сприйняття [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. Савко, М. Токар, К. Червеняк, Є. Ясінський ; пер. Н. Осадча]. – Ужгород : Ліра, 2018. – 120 с. – ISBN 617-596-269-5.
УДК        37.035:316.647.5
        П32

Сухенко, Т. В.  Як обрати професію майбутнього [Текст] : посібник з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80 / Т. В. Сухенко. – 2-е вид., допов. та переробл. – Харків : Фоліо, 2019. – 96 с. – ISBN 966-03-8687-7.
УДК        37.048:331.548(07)
        С91

Рибалко, Л. С.  Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє середовище; технологія самореалізації вчителів іноземної мови [Текст] : [монографія] / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Г. В. Твердохліб. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Б-ка журналу "Управління школою" ; вип. 7(198)). – ISBN 617-00-3723-7.
УДК        37.091.12.011.3-051:81
        Р49

Збірник методичних матеріалів проекту "Всеосвіта" (інформаційний довідник) [Текст] / [упоряд. Л.А. Литвиненко]. – 1 вид. – Дніпро : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 133 с. – ISBN 617-7696-71-0.
УДК        37.091.2
        З-41

Богосвятська, А.-М.  Сучасний урок: скарбничка прийомів рефлексії [Текст] : посібник / А.-М. Богосвятська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 64 с. – ISBN 966-07-3406-7.
УДК        37.091.2(07)
        Б74

Кушніренко, І. К.  Корф М.О. - видатний педагог і земський діяч [Текст] : дослідження / І. К. Кушніренко, О. І. Горпинич. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2019. – 292 с. – ISBN 617-573-154-3.
УДК        37.091.2(477)(092)
        К96

Учнівські дослідження в курсі "Географія: регіони та країни". Європа, Азія. 10 кл. [Текст] : [посібник / авт.-уклад. З.В. Філончук]. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Б-ка журналу "Географія" ; вип. 7(187)). – ISBN 617-00-3717-6.
УДК        37.091.33:911
        У92

Словник педагогічних та психологічних термінів [Текст] / [уклад. Н.А. Несторук, Л.В. Кокоріна]. – Бахмут; Слов‘янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2019. – 131 с. – ISBN 617-7780-03-7.
УДК        37:159.9(038)
        С48

Сучасні освітні технології. Іноземні мови. НУШ [Текст] : [посібник]. Ч. 1 / [авт.-упоряд. О.С. Казачінер]. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 7(199)). – ISBN 617-00-3714-5.
УДК        373.016:81
        С91

Соняшникова школа казок [Текст] : посібник / авт.-упоряд. Л.В. Калуська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 216 с. – ISBN 966-07-3441-8.
УДК        373.2/.3.015.31
        С62

Соціальний розвиток дитини: діти четвертого року життя [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / І.М. Дичківська, О.А. Козлюк, Л.І. Кузьмук, Г.В. Марчук. – Київ : Генеза, 2019. – 88 с. – (Настільна книжка вихователя). – ISBN 966-11-0958-1.
УДК        373.2:316.61
        С69

Безбородих, С. М.  Теорія і методика виховання молодших школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Безбородих. – Київ : Талком, 2019. – 246 с. – ISBN 617-7685-73-8.
УДК        373.3.015.31(075.8)
        Б39

Олексенко, Т. Д.  Формування екологічного мислення молодших школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Олексенко, В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко. – Мелітополь : Lux, 2019. – 267 с. – (Екологічна освіта для сталого розвитку). – ISBN 617-7218-73-8.
УДК        373.3.015.31:502/504(075.8)
        О-53

Ранкові зустрічі. 2 клас. І семестр [Текст] : [посібник] : Нова українська школа / [авт.-упоряд. С.В. Сигида]. – Харків : Основа, 2019. – 141 с. – ISBN 617-00-3662-9.
УДК        373.3.091.2
        Р22

Баран, О. І.  Сім раз відміряй... [Текст] : Нариси про дослідження операцій. Ч.3 / О. І. Баран, О. М. Чадаєв. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Б-ка журналу "Математика в школах України" ; вип. 7(199)). – ISBN 617-00-3719-0.
УДК        373.5.016:51
        Б24

Коваль, В. Ю.  Рухливі ігри з методикою викладання [Текст] : метод. посіб. / В. Ю. Коваль, І. Г. Глухов, Н. А. Меньшикова. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 132 с. – ISBN 617-7783-01-4.
УДК        373.5.016:792.2
        К56

Українська мова. 6 кл. [Текст] : розробки уроків / уклад. Р. Орищин, Л. Залюбовської. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 352 с. – ISBN 966-07-2248-4.
УДК        373.5.016:811.161.2
        У45

Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр [Текст] : [навч. посіб. / упоряд. С.А. Свінтковська]. – Харків : Основа, 2019. – 158 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7(188)). – ISBN 617-00-3715-2.
УДК        373.5.016:811.161.2
        У45

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13 / [редкол.: О.В. Гаврилов (голова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. – 376 с.
УДК        376(082)
        А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / [за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова]. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. – 364 с.
УДК        376(082)
        А43

Порадник для батьків нечуючих дітей [Текст] / [уклад. Є. Твардовська та ін.]. – 2 вид., допов. – Київ : УТОГ, 2015. – 111 с. – Заголов. обкл.: Посібник для батьків нечуючих дітей.
УДК        376-056.263:37.018.1
        П59

Константинів, О. В.  Професійно-трудове навчання учнів з порушенням інтелекту [Текст] : монографія / О. В. Константинів. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 190 с. – ISBN 966-496-486-6.
УДК        376-056.36
        К65

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] : VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і науковців; Дніпро; 21 березня 2019 р. : тези доп. / [орг. ком.: Б.І. Холод (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 248 с. – ISBN 966-434-454-5.
УДК        378(477)(082)
        С91

Якимова, Л. П.  Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО [Текст] : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб. / Л. П. Якимова. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 177 с. – ISBN 617-7611-36-2.
УДК        378.016:33(075.8)
        Я45

Boichuk, Yu.D.  Inclusive Competence of Future Teachers: Theoretical and Methodical Aspects [Текст] : [training manual] / Yu.D. Boichuk, O. M. Ionova, S.Ye. Luparenko. – Kharkiv : ФОП Бровін О.В., 2019. – 52 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-7738-12-0.
УДК        378.04(075.8)=111
        B73

Вісник післядипломної освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7(36) / [редкол.: В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Юстон, 2019. – 228 с. – (Соціальні та поведінкові науки). – ISBN 617-7361-76-2.
УДК        378.091(082)
        В53

Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника [Текст] : навч. посіб. / [А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 202 с. – ISBN 966-439-998-9.
УДК        378.091.12:005.336.5(075.8)
        П84

Олійник, І. В.  Педагогічна практика: програма та методика реалізації [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Олійник. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 136 с. – ISBN 966-434-460-6.
УДК        378.147(075.8)
        О-54

Сушенцева, Л. Л.  Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Л. Сушенцева, Ю. М. Козловський, І. С. Колодій. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 88 с. – ISBN 966-941-280-5.
УДК        378.22(075.8)
        С91

Кафедра педагогіки в персоналіях: історія та сучасність [Текст] : навч. посіб. / [В.А. Гладуш, З.П. Бондаренко, Є.Т. Коробов та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 392 с. – ISBN 966-981-152-3.
УДК        378.4(477)(092)
        К30

А найбільша гордість університету - його люди [Текст] : нариси : До 100-річчя ДНУ ім. О. Гончара (1918-2018) / [авт.-упоряд. В.В. Іваненко, І.С. Попова, В.В. Корольова]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 184 с. – ISBN 966-981-039-7.
УДК        378.4(477.63)(082)
        А11

Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918 - 2018 [Текст] : [кол. моногр. / авт. кол.: С.І.Світленко, О.В. Бойко, В.В. Іваненко та ін.]. – 5-е вид., переробл. і допов. – Дніпро : Ліра, 2018. – 416 с. : 20 с. іл. – ISBN 966-981-109-7.
УДК        378.4(477.63)(091)
        І-90

Жук, Л. В.  Системи наукової і науково-технічної діяльності закладів вищої освіти України: формування, оцінювання, управління [Текст] : монографія / Л. В. Жук. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 336 с. – ISBN 966-941-303-1.
УДК        378:001
        Ж85

Гуманітарні студії НАКККіМ - 2017 [Текст] : матер. Міжнар. наук.-теорет. конф.; Київ; 23 листопада 2017 р. : збірник / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 424 с.
УДК        378:001.89(082)
        Г94

Любарець, В. В.  Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обгрунтування [Текст] : монографія / В. В. Любарець. – Суми : Університетська книга, 2018. – 382 с. – ISBN 966-680-896-0.
УДК        378:130.2:379.8
        Л93

Бабаєв, В. М.  Філософія педагогічного спілкування [Текст] : монографія / В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 268 с. – ISBN 966-695-481-0.
УДК        378:316.454.52
        Б12

Калита ХІІІ [Текст] : звіти учасників обл. фольклорно-етнографічної експедиції "До народних джерел" / [упоряд. В.Є. Карпович та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 142 с. – ISBN 966-981-165-3.
УДК        39(=161.2)
        К17

На кордоні з мегаполісом: київське передмістя в антропологічній оптиці (кейс м. Ірпінь) [Текст] : кол. моногр. / [наук. ред., упоряд. О. Овсіюк]. – Київ : Дуліби, 2019. – 160 с. – ISBN 617-7310-30-2.
УДК        394(477.41):303.442.2
        Н12

Легендарна Ірландія [Текст] : Мандрівка по кельтських пам‘ятках і міфах / уклад. Е Месі ; з англ. пер. О. Мокровольський. – Київ : Юніверс, 2006. – 280с. – ISBN 966-8118-28-6.
УДК        398.22(=152.1)
        Л38

Словарь мифов [Текст] / под ред. П. Бентли ; [пер. с англ. Ю. Бондарева]. – Москва : Гранд : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 432 с. – ISBN 5-8183-0068-4.
УДК        398.22(038)
        С48

Пирятинські екологічні читання [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; м. Пирятин; 13 травня 2019 р. / [наук. ред. А.В. Подобайло]. – Київ : Талком, 2019. – 97 с. – ISBN 617-7685-61-5.
УДК        502(477)(082)
        П33

Чикайло, Ю. І.  Екологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Чикайло, В. В. Худоба. – 2-е вид, допов. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 80 с. – ISBN 617-7336-28-9.
УДК        502.7(075.8)
        Ч-60

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] : підручник / [авт. кол.: Г.І. Гринь, В.І. Мохонько, О.В. Суворін та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – 420 с. – ISBN 617-11-0109-9.
УДК        504:574:006.86(075.8)
        М54

Строгац, С.  Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку [Текст] / С. Строгац ; пер. з англ. А. Дудченко. – Київ : Наш формат, 2019. – 256 с. – ISBN 617-7682-56-0.
УДК        51
        С86

Істер, О. С.  Математика. Довідник + тести [Текст] : Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО та ДПА 2020 / О. С. Істер. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2019. – 540 с. – ISBN 617-539-302-4.
УДК        51(075.3)
        І-89

Сарана, О. А.  Збірник тематичних та пробних тестів з математики [Текст] : [посібник] / О. А. Сарана. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 96 с. – (Математика : ЗНО). – ISBN 966-10-4131-7.
УДК        51(075.3)
        С20

Істер, О. С.  Математика. 11 кл. : тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю [Текст] : навч. посіб. : рівень стандарту / О. С. Істер. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 56 с. – ISBN 966-10-5806-3.
УДК        51(075.3)
        І-89

Збірник контрольних і самостійних робіт з алгебри. 8 кл. [Текст] : [посібник] / Л.І. Кондратьєва, О.М. Тепцова, О.М. Мартинюк, С.В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. – ISBN 966-07-3407-4.
УДК        512(075.3)
        З-41

Збірник контрольних і самостійних робіт з алгебри. 9 кл. [Текст] : [посібник] / Л.І. Кондратьєва, О.М. Тепцова, О.М. Мартинюк, С.В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. – ISBN 966-07-3408-1.
УДК        512(075.3)
        З-41

Істер, О. С.  Самостійні та тематичні контрольні роботи з алгебри та геометрії. 11 кл. [Текст] : [навч. посіб.] : рівень стандарту / О. С. Істер. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 64 с. – ISBN 966-10-5937-4.
УДК        512:514(075.3)
        І-89

Жартовський, О. В.  Нарисна геометрія, інженерна й комп‘ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Жартовський, О. В. Кабацький, С. Л. Загребельний. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 299 с. – ISBN 966-379-887-5.
УДК        514.17:004.92(075.8)
        Ж36

Елементи векторного аналізу [Текст] : навч. посіб. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 263 с. – ISBN 966-439-962-0.
УДК        514.742(075.8)
        Е50

Легеза, В. П.  Математичний аналіз. У 4 т. [Текст] : підручник. Т. 1 / В. П. Легеза. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 336 с. – ISBN 966-622-925-3.
УДК        517(075.8)
        Л38

Шевцов, С. О.  Розв‘язання задач з економіки методами математичного аналізу [Текст] : посібник / С. О. Шевцов, Н. С. Грудкіна. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 55 с. – ISBN 966-379-884-4.
УДК        517.3(075.8)
        Ш37

Хусаінов, Д. Я.  Динамічні системи з післядією [Текст] : навч. посіб. / Д. Я. Хусаінов, А. В. Шатирко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 153 с.
УДК        517.9(075.8)
        Х98

Introduction to calculus: basics of logic and set theory [Текст] = Вступ до математичного аналізу: основи логіки та теорії множин : Coursebook / [Х.Т. Дрогомирецька, П.І. Каленюк, М.І. Клапчук, Г.В. Понеділок]. – Lviv : Lviv Polytechnik Publishing House, 2018. – 180 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-941-246-1.
УДК        517:510.2(075.8)=111
        I-69

Кривий, С. Л.  Збірник задач з дискретної математики [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Кривий. – Київ; Чернівці : Букрек, 2018. – 456 с. – ISBN 966-399-909-8.
УДК        519.1(075.8)
        К82

Гавриш, В. І.  Чисельні методи [Текст] : лаб. практикум : навч. посіб. / В. І. Гавриш, Н. Б. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 136 с. – ISBN 966-941-252-2.
УДК        519.6(075.8)
        Г12

Дрозденко, В. О.  Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків [Текст] : навч.-метод. посіб. з актуарної математики / В. О. Дрозденко ; за заг. ред. М.В. Працьовитого. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 155 с.
УДК        519.676:330.133.7:368.022
        Д75

Висоцька, О. В.  Прогнозування стану біологічного об‘єкта з використанням інформаційних технологій [Текст] : монографія / О. В. Висоцька, А. І. Печерська, А. П. Порван. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 150 с. – ISBN 617-7683-78-9.
УДК        519.7:616-01:004
        В53

Горбачев, В. А.  Технологии моделирования систем [Текст] : учеб. посб. / В. А. Горбачев, М. А. Волк. – Харьков : ФОП Коряк С.Ф., 2018. – 246 с. – ISBN 966-97643-4-8.
УДК        519.87:004.942(075.8)
        Г67

Сиротюк, В. Д.  Астрономія. 11 кл. [Текст] : підручник: рівень стандарту / В. Д. Сиротюк, Ю. Б. Мирошніченко. – Київ : Генеза, 2019. – 160 с. – ISBN 966-11-0977-2.
УДК        52(075.3)
        С40

Сиротюк, В. Д.  Фізика і астрономія. 11 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. Д. Сиротюк, Ю. Б. Мирошніченко. – Київ : Генеза, 2019. – 368 с. – ISBN 966-11-0982-6.
УДК        52/53(075.3)
        С40

Світ навколо нас. Атлас Всесвіту [Текст] : фотоенциклопедія / [уклад. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-936-743-3.
УДК        523/524
        С24

Марченко, О. М.  Референцні системи в геодезії [Текст] : підручник / О. М. Марченко, К. Р. Третяк, Н. П. Ярема. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 244 с. – ISBN 966-941-268-3.
УДК        528.2:521.9(075.8)
        М30

Перович, Л. М.  Кадастр територій [Текст] : підручник / Л. М. Перович, І. Л. Перович, В. М. Сай ; за ред. Л.М. Перовича. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 244 с. – ISBN 966-941-314-7.
УДК        528.4(477)(075.8)
        П27

Фізика і комп‘ютерні технології [Текст] : навч. посіб. / І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр‘єв та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 360 с. – ISBN 966-941-305-5.
УДК        53(075.8)
        Ф50

Фізика у таблицях [Текст] : навч. посіб. / І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр‘єв, В.В. Кусьнеж. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 156 с. – ISBN 966-941-206-5.
УДК        53(075.8)
        Ф50

Аксельруд, В. В.  Нариси з історії фізики [Текст] : [посібник] / В. В. Аксельруд. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Б-ка журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7(187)). – ISBN 617-00-3722-0.
УДК        53(091)(075.8)
        А42

Янгулова, О. Л.  Теоретична механіка. Аналітична механіка [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Янгулова. – Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2019. – 75 с. – ISBN 966-8471-82-7.
УДК        531/534(075.8)
        Я60

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] : зб. наук. праць. Т. 16. Вип. 3 / [редкол.: В.Б. Молодкін (відп. ред.) та ін.]. – Київ : РВВ ІМФ, 2018. – с. 425-597+ XVI с.
УДК        536:669]-022.513.2(082)
        Н25

Фізичний практикум. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.2. Електрика та магнетизм / уклад.: В.М. Крамар, О.П. Кройтор. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 120 с.
УДК        537(075.8)
        Ф50

Данилюк, М. М.  Збірник завдань для підготовки до державної підсумкової атестації з хімії. 9 кл. [Текст] : [посібник] / М. М. Данилюк, Л. Я. Мідак, О. В. Кузишин. – Калуш : Вид. Петраш К.Т., 2018. – 136 с. – ISBN 617-7362-32-5.
УДК        54(075.3)
        Д18

Савчин, М.-В.М.  Хімія. 7 кл. [Текст] : підручник / М.-В.М. Савчин. – Київ : Грамота, 2019. – 184 с. – ISBN 966-349-535-4.
УДК        54(075.3)
        С13

Савчин, М. М.  Хімія. 8 кл. [Текст] : підручник / М. М. Савчин. – Київ : Грамота, 2019. – 224 с. – ISBN 966-349-579-8.
УДК        54(075.3)
        С13

Вретік, Л. О.  Зелена хімія [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Вретік. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 91 с.
УДК        54:504(075.8)
        В81

Шемет, В. Я.  Хімія твердого тіла [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Шемет, О. І. Гулай. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 212 с. – ISBN 617-672-100-0.
УДК        54-16(075.8)
        Ш46

Базюк, Л. В.  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Аналітична хімія навколишнього середовища" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Базюк, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідяк. – Калуш : ФОП Петраш К.Т., 2018. – 84 с. – ISBN 617-7362-35-6.
УДК        543(075.8)
        Б17

Іщенко, О. В.  Мас-спектрометрія [Текст] : підручник / О. В. Іщенко, С. В. Гайдай, О. А. Бєда. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 244 с. – ISBN 966-933-003-1.
УДК        543.51(075.8)
        І-98

Стеценко, І. В.  Усі уроки хімії. 11 кл. [Текст] : [метод. посіб.] / І. В. Стеценко, І. Ю. Овчаренко. – Харків : Основа, 2019. – 272 с. – (Усі уроки). – ISBN 617-00-3659-9.
УДК        547(075.3)
        С79

Безродна, І. М.  Петрофізика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Безродна, А. П. Гожик. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 256 с. – ISBN 966-439-975-0.
УДК        550.8:552(075.8)
        Б40

П‘ятсот тестових завдань з біології [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч.1 / [уклад. О.В. Сєрік]. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. – (Б-ка журналу "Біологія" ; вип. 7(199)). – ISBN 617-00-3716-9.
УДК        57(075.3)
        П96

Райх, Д.  Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК [Текст] / Д. Райх ; пер. з англ. А. Марховська. – Київ : Наш формат, 2019. – 368 с. – ISBN 617-7682-74-4.
УДК        572.1/.4:575.113.1
        Р18

Сидорович, М. М.  Науково-дослідницький практикум з біотестування [Текст] : навч. посіб. / М. М. Сидорович. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 83 с. – ISBN 617-7573-87-5.
УДК        576.6(075.8)
        С34

Біохімія плодів та овочів [Текст] : навч. посіб. / В.В. Євлаш, О.П. Прісс, М.Є. Сердюк та ін. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7218-66-0.
УДК        577.1:635(075.8)
        Б63

Терещенко, М. Ф.  Біофізика [Текст] : підручник / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І. О. Яковенко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 444 с. – ISBN 966-622-942-0.
УДК        577.3(075.8)
        Т35

Швиденко, М. В.  Ботаніка [Текст] : навч. посіб. / М. В. Швиденко, Т. О. Ястреб. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 168 с. – ISBN 617-7738-10-6.
УДК        58(075.8)
        Ш35

Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (присвячена 180-річчю створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна) [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 22-24 травня 2019 р. / [редкол.: О.О. Сенчило (голова) та ін.]. – Київ : Талком, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7685-67-7.
УДК        58:069.029(082)
        І-73

Даррелл, Д.  Птахи, звірі та родичі [Текст] / Д. Даррелл ; [пер. з англ. Ю. Красиленко, іл. М. Рудської]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 320 с. – ISBN 966-10-5624-3.
УДК        591.9
        Д20

Афонін, М. Є.  Світ навколо нас. Великі кішки [Текст] : фотоенциклопедія / М. Є. Афонін ; [М.Є. Афонін ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-955-0.
УДК        599.742.7
        А94

Вадзюк, С. Н.  Основи біоетики і біобезпеки [Текст] : [посібник] / С. Н. Вадзюк, Н. М. Волкова. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 128 с. – ISBN 966-673-343-9.
УДК        608.1:608.3(075.8)
        В12

Сучасні аспекти військової медицини [Текст] : зб. наук. праць Нац. військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України. Вип. 26. Ч.1 / [редкол.: А.П. Казмірчук (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НВМКЦ "ГВКГ" МО України, 2019. – 242 с.
УДК        61:355(082)
        С91

Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії ("Нормальна анатомія" та "Нормальна фізіологія") [Текст] : навч. посіб. / [М.Я. Гриньків, Т.М. Куцериб, С.І. Крась та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 143 с. – ISBN 617-7336-45-6.
УДК        611:612:615.825(075.8)
        М42

Бандрівський, З.  Дітям про здоров‘я [Текст] : Для родинного читання / З. Бандрівський. – Київ : Фенікс, 2019. – 80 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-136-637-3.
УДК        613.95
        Б23

Гігієна у фізичній реабілітації [Текст] : підручник / К.О. Пашко, Д.В. Попович, О.В. Лотоцька та ін. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 360 с. – ISBN 966-673-330-9.
УДК        613:615.825(075.8)
        Г46

Здоров‘я українців в руках сімейного лікаря [Текст] : наук.-практ. конф. з міжнар. участю; м. Київ; 8-9 грудня 2016 р. : зб. праць / [редкол.: О.Г. Шекера та ін.]. – Київ : АНФ ГРУП, 2016. – 176 с. – ISBN 617-7252-06-0.
УДК        614.2(477)(082)
        З-46

Маркіна, І. А.  Управління розвитком сфери охорони здоров‘я України [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, Ширафі М.-А. Аль. – Полтава : Астрая, 2019. – 193 с.
УДК        614.2(477):005
        М26

Оскоріп, В. М.  Від народної лічниці - до європейської лікарні [Текст] / В. М. Оскоріп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 144 с.
УДК        614.21(477)(091)
        О-74

Медична установа особливого призначення [Текст] / [упоряд. В.І. Яриніч, І.М. Макарук]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 80 с. – ISBN 966-189-476-0.
УДК        614.212(477):616-006
        М42

Галіяш, Н. Б.  Комунікативні навички в медицині [Текст] : посібник / Н. Б. Галіяш, Н. В. Петренко, Н. А. Бількевич. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 132 с. – ISBN 966-673-345-3.
УДК        614.253(075.8)
        Г15

Безопасность человека, природные и техногенные проблемы ХХ века [Текст] : учеб. пособ. / [А.И. Запорожец, А.В. Пятова, Б.Д. Халмурадов и др.]. – Киев : КПИ им. И. Сикорского, 2018. – 198 с.
УДК        614.8(075.8)
        Б40

Моделювання руху людських потоків під час евакуації з будівель у разі виникнення надзвичайної ситуації [Текст] : монографія / В.П. Садковий, В.М. Комяк, О.М. Данілін, В.В. Комяк. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 162 с. – ISBN 617-7683-77-2.
УДК        614.8:519.876.5
        М74

Актуальні питання сучасного масажу [Текст] : Х міжнар. наук.-практ. конф.; 19-20 квітня 2019 р. : зб. ст. / [редкол.: П.Б. Єфіменко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДАФК : ФОП Панов А.М., 2019. – 84 с. – ISBN 617-7771-27-1.
УДК        615.82(082)
        А43

Рефлексотерапія, методи східної та західної медицини в медичній реабілітації сьогодення [Текст] : зб. ст. та тез учасників Ювілейної наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 40-річчю рефлексотерапії в Україні; м. Київ; 28-29 вересня 2017 р. / [редкол.: Л.Ф. Матюха та ін.]. – Київ : АНФ ГРУП, 2017. – 236 с. – ISBN 617-7252-09-1.
УДК        615.82(082)
        Р45

Основы криобиологии и криомедицины [Текст] : учебник / [Г.Ф. Жегунов, О.А. Нардид, Б.Т. Стегний и др.] ; под ред. Г.Ф. Жегунова, О.А. Нардида. – Харьков : ФЛП Бровин А.В., 2019. – 616 с. – ISBN 617-7738-35-9.
УДК        615.832.9:570.43(075.8)
        О-75

Пезешкіан, Н.  Лексикон позитивної психотерапії [Текст] : довідник / Н. Пезешкіан, А. Азіз ; пер. з нім. М.В. Отенка ; за ред. С.А. Отенко. – Київ : Талком, 2019. – 192 с. – ISBN 617-7685-59-2.
УДК        615.851(035)
        П24

Чиа, М.  Исцеление космосом ІІ: Даосская космология и вселенские исцеляющие связи [Текст] : [пер. с англ.] / М. Чиа, Д. Эллибрандт. – Москва; Киев : София : Гелиос, 2003. – 304 с. – ISBN 5-344-00195-9.
УДК        615.852:221.3-583
        Ч-58

Чиа, М.  Исцеление космосом І: Космический Цигун [Текст] : [пер. с англ.] / М. Чиа. – Москва; Киев : София, 2003. – 304 с. – ISBN 5-9550-0111-5.
УДК        615.852:221.3-583
        Ч-58

Домашня аптечка українця [Текст] : [посібник] / упоряд. Г. Шевчук. – Івано-Франківськ; Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 56 с. – ISBN 617-7626-58-8.
УДК        615.89
        Д66

Скерлок-Дюрана, С.  Верни Себе Свое Тело [Текст] : Исцеление от травмы и пробуждение мудрости вашего тела / С. Скерлок-Дюрана ; [пер. с англ. Е. Дружинина]. – Киев : Мультиметод, 2019. – 200 с. – ISBN 966-97712-2-3.
УДК        615.89
        С42

Улянич, М. В.  Здоров‘я із Божої аптеки, дарованої Бджолою [Текст] / М. В. Улянич. – Київ : WISE BEE, 2018. – 240 с. – ISBN 966-97572-5-8.
УДК        615.89
        У51

Гриценко, В. В.  Исцели себя сам [Текст] / В. В. Гриценко. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 504 с. – ISBN 966-934-195-2.
УДК        615.89:613.2
        Г85

Громовик, Б.  Фармація і фармацевти в етично-літературному вимірі [Текст] : монографія / Б. Громовик, І. Мірошнікова. – Львів : Простір-М, 2018. – 219 с. – ISBN 617-7501-53-3.
УДК        615:615.15]+82.0
        Г87

Торохтин, А. М.  Аналитическая медицина (Инициация курса) [Текст] / А. М. Торохтин. – Ужгород : Лира, 2017. – 344 с. – ISBN 617-596-248-0.
УДК        616(075.8)
        Т61

Діагностика та лікування розповсюджених синдромів у пульмонології [Текст] : навч. посіб. / М.В. Рішко, М.Я. Александрова, Я.В. Лазур, Н.В. Вантюх. – Ужгород : Ліра, 2018. – 304 с. – ISBN 617-596-266-4.
УДК        616.24-071(075.8)
        Д44

Беш, Л. В.  Бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря [Текст] / Л. В. Беш, Т. С. Ласиця, О. М. Беш. – Львів : Простір-М, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7501-48-9.
УДК        616.248
        Б57

Горленко, О. М.  Захворювання щитоподібної залози у дітей. Парадигма етіологічних, патогенетичних та клінічних характеристик [Текст] : [монографія] / О. М. Горленко, А. І. Томей, Л. Ю. Пушкаш. – Ужгород : Ліра, 2017. – 180 с. – ISBN 617-596-261-9.
УДК        616.441-053.2
        Г69

Марков, А. Р.  Медико-психологічні детермінанти інформаційно-психологічної безпеки цивільного населення [Текст] / А. Р. Марков, М. В. Маркова. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 248 с. – ISBN 617-7683-61-1.
УДК        616.89:613.86
        М26

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика [Текст] : метод. реком. / [уклад. М.А. Андрейчин та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 52 с. – ISBN 966-673-350-7.
УДК        616.98:579.834.1(07)
        Л18

Infant and Young Child Nutrition (0-23 months) [Текст] = Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) : recommendations / [O.V. Katilov, A.V. Varzar‘, O.Y. Belousova and other]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 64 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-741-4.
УДК        616-053.2=111
        I-60

Лабораторна діагностика [Текст] : [навч. посіб. / авт.кол.: І.Г. Купновицька, А.М. Ерстенюк, Р.І. Белегай та ін.] ; за ред. І.Г. Купновицької, А.М. Ерстенюк. – 2-е вид., стереотип. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 320 с. – ISBN 966-382-750-6.
УДК        616-07(075.8)
        Л12

Фізичні основи променевих та ядерних методів діагностики і лікування [Текст] : [посібник] / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Ладика та ін. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 104 с. – ISBN 966-673-327-9.
УДК        616-073(075.8)
        Ф50

Променева діагностика вроджених вад серця [Текст] : навч. посіб. / О.П. Шармазанова, М.О. Бортний, В.В. Шаповалова, Т.А. Ялинська. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 96 с. – ISBN 617-7738-25-0.
УДК        616-073:616.1
        П81

Нестерчук, Д. М.  Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказівки для виконанння лаб. робіт / Д. М. Нестерчук, О. Ю. Вовк. – Мелітополь : Люкс, 2018. – 189 с. – ISBN 617-7218-68-4.
УДК        621.3(075.8)
        Н56

Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення [Текст] : навч. посіб. / [Ю.Я. Бобало, П.Г. Стахів, Н.Б. Шаховська та ін.] ; за ред. Ю.Я. Бобала. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 100 с. – ISBN 966-941-327-7.
УДК        621.3:621.38(075.8)
        Е50

Органічна електроніка [Текст] : підручник / [Г.В. Баришніков, Д.Ю. Волинюк, І.І. Гельжинський та ін.] ; за ред. З.Ю. Готри. – Вид. 2-е, зі змін. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 324 с. – ISBN 966-941-293-5.
УДК        621.38(075.8)
        О-64

Квітка, С. О.  Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] : підручник / С. О. Квітка. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 223 с. – ISBN 617-7218-71-4.
УДК        621.38(075.8)
        К32

Афонін, М. Є.  Світ навколо нас. Мотоцикли [Текст] : фотоенциклопедія / М. Є. Афонін ; [М.Є. Афонін ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-957-4.
УДК        629.326/.327
        А94

Відновлення авіаційної техніки: чинники забезпечення та економічна ефективність [Текст] : монографія / О.Є. Кузьмін, Ж.В. Поплавська, О.Г. Мельник та ін. – Львів : Міські інформаційні системи, 2019. – 214 с. – ISBN 966-1577-36-6.
УДК        629.73:338.47(477)
        В42

Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету 28 лютого-1 березня 2019 року [Текст] : [орг. ком.: Р.Ю. Подольський (голова) та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 268 с. – ISBN 617-7738-27-4.
УДК        63(082)
        З-41

Лико, Д. В.  Грунтознавство з основами геології [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Портухай. – Рівне : Вид. Зень О.М., 2019. – 140 с. – ISBN 617-601-282-5.
УДК        631.4:55(075.8)
        Л56

Лико, Д. В.  Географія грунтів з основами грунтознавства [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Лико, І. Л. Суходольська, О. І. Портухай. – Рівне : Вид. Зень О.М., 2019. – 162 с. – ISBN 617-601-281-8.
УДК        631.4:91(075.8)
        Л56

Вирощування сільськогосподарських культур при застосуванні краплинного зрошення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Аверчев, О.В. Сидякіна, О.Г. Берднікова, Д.О. Ладичук. – Херсон : Молодий вчений, 2019. – 132 с. – ISBN 617-7640-45-4.
УДК        631.67(075.8)
        В52

Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.П. Шабля, О.М. Германенко, Ю.Ю. Шахова та ін. ; за заг. ред. В.П. Шаблі. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 240 с. – ISBN 617-7722-41-9.
УДК        636(075.8)
        Т38

Протасовицька, Т. В.  Світ навколо нас. Коні [Текст] : фотоенциклопедія / Т. В. Протасовицька ; [Т.В. Протасовицька]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-746-4.
УДК        636.1
        П83

Протасовицька, Т. В.  Світ навколо нас. Собаки [Текст] : фотоенциклопедія / Т. В. Протасовицька ; [Т.В. Протасовицька]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-748-8.
УДК        636.7
        П83

Протасовицька, Т. В.  Світ навколо нас. Кішки [Текст] : фотоенциклопедія / Т. В. Протасовицька ; [Т.В. Протасовицька ; пер. з рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-750-1.
УДК        636.8
        П83

Енергоефективна побутова техніка в готельних комплексах [Текст] : навч. посіб. / Н.О. Перетяка, Л.В. Коломієць, К.Ф. Боряк та ін. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 250 с. – ISBN 617-7613-63-2.
УДК        64.066.2:66.012.3(075.8)
        Е62

Парубок, Н. В.  Барна справа та організація роботи сомельє [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Парубок. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 142 с. – ISBN 966-304-317-3.
УДК        640.43(075.8)
        П18

Родик, К.  Сізіф ХХ: книжка vs політика [Текст] : До 20-ліття Всеукраїнського рейтингу "Книжка року" / К. Родик. – Київ : Балтія-Друк, [2019]. – 352 с. – ISBN 617-516-011-4.
УДК        655.4/.5(477)
        Р60

Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф.; 19-20 жовтня 2018 р. / [редкол.: Н.С. Шалімова (відп. ред.) та ін.]. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. – ISBN 617-7079-70-4.
УДК        657:334.722(082)
        О-17

Прудніков, В. Ф.  Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : [навч. посіб.] / В. Ф. Прудніков, М. В. Куцинська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 179 с. – ISBN 617-7478-26-2.
УДК        658.589(075.8)
        П85

Григорчук, Т. В.  Брендинг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Григорчук. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 163 с. – ISBN 966-602-266-3.
УДК        658.626(075.8)
        Г83

Щербюк, А.  Разреши себе продавать! [Текст] / А. Щербюк. – Киев : Изд. Кравченко Я.О., 2019. – 74 с. + 78 с. – Книга-перевертка. - В общей обл. с кн. Продажи с достоинством. Маленькие хитрости для большого дохода/ В. Сбитнева. – ISBN 617-7700-36-3.
УДК        658.8
        Щ66

Фэйлла, Д.  Десять уроков на салфетках: Как выстроить большую, успешную MLM-организацию [Текст] / Д. Фэйлла ; [пер.с англ. Р. Захарчева]. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 144 с. – (Б-ка MLM). – ISBN 5-8183-0400-0.
УДК        658.8
        Ф98

Калінін, О. Ю.  Потік клієнтів з Facebook та Instagram. Як заробляти за допомогою соціальних мереж [Текст] : Настільна книга для підприємців та спеціалістів / О. Ю. Калінін, І. О. Осецимський, О. Аль-Ватар. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 190 с. – ISBN 617-7613-79-3.
УДК        658.8:004.738.5
        К17

Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : зб. тез. доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 11 квітня 2019 р. / [редкол.: О.А. Гавриш та ін.]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 120 с. – ISBN 966-622-935-2.
УДК        658:005(082)
        С91

Яцюк, Д. В.  Реклама в інтернеті [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Яцюк. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 296 с. – ISBN 966-629-907-2.
УДК        659.1:004.738.5(075.8)
        Я94

Діброва, Т. Г.  Рекламний менеджмент: теорія і практика [Текст] : підручник / Т. Г. Діброва, С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 300 с.
УДК        659.113(075.8)
        Д44

Знак, З. О.  Інноваційні процеси у хімічних технологіях [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / З. О. Знак, А. Б. Гелеш. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 208 с. – ISBN 966-941-306-2.
УДК        66.08(075.8)
        З-71

Кадол, Л. В.  Управління проектами в будівництві у схемах, формулах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Кадол, В. І. Астахов. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2018. – 252 с. – ISBN 617-7553-59-4.
УДК        69:005.8(075.8)
        К13

Технології заготівельних і монтажних робіт систем обігрівання та вентиляції [Текст] : навч. посіб. / В.М. Желих, О.Т. Возняк, О.М. Довбуш та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 276 с. – ISBN 966-941-302-4.
УДК        697.3:697.91(075.8)
        Т38

Івановська, Н. В.  Соціокультурне проектування в мистецтві: теорія і практика [Текст] : підручник / Н. В. Івановська, В. Д. Шульгіна, О. В. Яковлев. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 196 с. – ISBN 966-452-241-7.
УДК        7.012:316.7(075.8)
        І-22

Ременяка, О. С.  Nigra sed Formosa: Занурена в печаль, проте прекрасна... Слідами мандрів ікони Богородиці Холмської [Текст] : [монографія] / О. С. Ременяка. – Київ : Фенікс, 2018. – 184 с. – ISBN 966-136-644-1.
УДК        7.04(477):27-526.62
        Р37

Art WORK. Мистецька праця [Текст] : тексти. – Київ : Мистецький арсенал, 2018. – 220 с. – Зміст авт. А. Ложкіна, Е. Сулек, К. Ботанова та ін. – ISBN 966-97778-5-0.
УДК        7.071.1(477)
        А86

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка [Текст] : кол. моногр. Т. 6 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 204 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-219-9.
УДК        7.072.2.316:77(082)
        М65

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка [Текст] : кол. моногр. Т. 5 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 201 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-214-4.
УДК        7.072.2.316:77(082)
        М65

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка [Текст] : кол. моногр. Т. 4 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 199 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-213-7.
УДК        7.072.2.316:77(082)
        М65

Швидкорозчинний час. Instant Time [Текст] : [каталог виставки / упоряд. А. Погрібна, С. Савчук]. – Київ : Мистецький арсенал, 2018. – 208 с. – ISBN 966-97778-4-3.
УДК        7.079(477)
        Ш35

Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 66 / [голов. ред. М.М. Осєтрін]. – Київ : КНУБА, 2018. – 695 с.
УДК        711(082)
        М65

Досвід та перспективи розвитку міст України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 32-33. Ландшафтне планування / [відп. ред. Ю.М. Палеха]. – Київ : Логос : Діпромісто ім. Ю.М. Білоконя, 2018. – 191 с.
УДК        711.4(477)(082)
        Д70

Плешкановська, А. М.  Епохи та міста [Текст] / А. М. Плешкановська, О. Д. Савченко. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Ін-т Урбаністики, 2019. – 264 с. – ISBN 617-7446-88-9.
УДК        711.43(100)(091)
        П38

Архітектурний вісник КНУБА [Текст] : [наук.-вироб. зб. Вип. 14-15 / відп. ред. П.М. Куліков]. – Київ : КНУБА, 2018. – 708 с.
УДК        72:711.4(082)
        А87

Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 50 / [відп. ред. М.М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2018. – 500 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        72:711.4(082)
        С91

Олещук, І. І.  Гуцульський ліжник: дискурс через віки [Текст] : наук.-експедиційні нариси / І. І. Олещук, М. М. Шкрібляк. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 80 с. : іл. – ISBN 617-7465-67-5.
УДК        745.52(477)
        О-53

Гуцул, І. А.  Живопис. Техніки малярства [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. А. Гуцул, І. В. Лашко, О. В. Бучачий. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 126 с. – ISBN 966-496-492-7.
УДК        75.02(075.8)
        Г97

Юферова, І.  Від ідеї до проекту/ І. Юферова. Резерв/ В. Ралко [Текст] / І. Юферова. – Київ : Фенікс, 2018. – 95 с. – Загол. обкл.: Резерв. – ISBN 966-136-595-6.
УДК        75.071.1(477):75.075
        Ю93

Фестиваль молодих українських художників [Текст] / [упоряд. К.Ю. Ботанова]. – Київ : Мистецький арсенал, 2017. – 304 с. – Загол. обкл.: Сьогодні, що так і не настало. - Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-8714-32-6.
УДК        75.079(477)
        Ф44

Назаркевич, Є. П.  Стереозображення у графічному дизайні [Текст] : монографія / Є. П. Назаркевич. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 206 с. – ISBN 966-622-905-5.
УДК        778.012:655.2
        Н19

Research on National Music Art in Xinjiang Region of China [Текст] : tutorial manual / Editors : Cui Jian, Xue HanYu, Wang Xi, Zhou Wei. – Drohobych : Коло, 2019. – 312 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-642-407-9.
УДК        781.7(510)=111
        R45

Кіноревізія Донбасу 2.0 [Текст] / [упоряд. С. Мензелевський]. – Київ : Національний центр О. Довженка, 2017. – 396 с. – ISBN 617-7393-66-4.
УДК        791(477)
        К41

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : кол. моногр. Т. 6 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 201 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-220-5.
УДК        791.6:7.097(082)
        А93

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : кол. моногр. Т. 5 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 199 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-218-2.
УДК        791.6:7.097(082)
        А93

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : кол. моногр. Т. 4 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 206 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-216-8.
УДК        791.6:7.097(082)
        А93

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : кол. моногр. Т. 3 / [наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 208 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-212-0.
УДК        791.6:7.097(082)
        А93

Федака, С.  Закарпатський театр на порозі ХХІ століття [Текст] / С. Федака. – Ужгород : Ліра, 2018. – 264 с. – ISBN 617-596-272-5.
УДК        792(477)
        Ф32

Шахи [Текст] : навч. програма для загальноосв. навч. закл. та закл. позашк. освіти / [О. Вінниченко, О. Коваль, Л. Тимошенко та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 96 с. – ISBN 966-07-3115-8.
УДК        794.1(07)
        Ш31

Шахи [Текст] : навч. програма для дит.-юнац. спорт. шкіл / [прогр. підгот.: В.Г.Березін, Л.В. Тимошенко, І.Р. Захарчук]. – Київ : Експрес, 2008. – 142 с.
УДК        794.1(07)
        Ш31

Кирплюк, Д. В.  Гра "Політичні перегони" (Політперегони) [Текст] : літ. письмовий твір з іл. / Д. В. Кирплюк. – Київ : Ультрадрук, 2018. – 109 с. – ISBN 966-97792-4-3.
УДК        794.3
        К43

Вертіль, О. В.  Сумщина олімпійська: "Citius, Altius, Fortius!" [Текст] / О. В. Вертіль. – Суми : Мрія, 2019. – 192 с. – ISBN 966-473-260-1.
УДК        796.032(477)
        В35

Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Ю.І. Беляк, І.Б. Грибовська, Ф.В. Музика та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с. – ISBN 617-7336-33-3.
УДК        796.035(075.8)
        Т33

Професійний спорт [Текст] : навч. посіб. / уклад. О.П. Ніколайчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 108 с.
УДК        796.071(075.8)
        П84

Загальні положення спортивної підготовки юних волейболістів [Текст] : навч. посіб. / уклад. І.Г. Васкан. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 80 с.
УДК        796.325(075.8)
        З-14

Фітнес з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. М.В. Кожокар, О.В. Ківерник. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 80 с.
УДК        796.412(075.8)
        Ф64

Легка атлетика [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. І.О. Ячнюк та ін.]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 164 с.
УДК        796.42(075.8)
        Л38

Атлетизм з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Ю.Г. Циба, А.Д. Молдован. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 180 с.
УДК        796.88(075.8)
        А92

Розторгуй, М. С.  Підготовка спортсменів у силових видах адаптивного спорту [Текст] : монографія / М. С. Розторгуй. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 332 с. – ISBN 617-7336-47-0.
УДК        796.894-056.26
        Р65

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст]. Вип. 12 / [редкол.: П.Л. Шулик(відп. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 124 с.
УДК        80(082)
        З-41

Гаркуша, І. В.  Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога [Текст] : навч. посіб. / І. В. Гаркуша. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 144 с. – ISBN 966-434-451-4.
УДК        808.5:159.9(075.8)
        Г20

Nekriach, T. E.  Make your Way to Public Speaking [Текст] = Навчаймося виступати публічно : A Textbook on Rhetoric for Translation Students (and Anyone Learning to Be Persuasive) / T. E. Nekriach, R. G. Dovganchyna. – Kyiv : VPC "Kyiv University", 2016. – 351 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-439-910-1.
УДК        808.5:811.111(075.8)=111
        N36

Studia Linguistica [Текст] : [зб. наук.праць]. Vol. 13 / [редкол.: І.О. Голубовська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2018. – 267 р. – Англ. та укр. мовами.
УДК        81(082)=111
        S90

The Youth of Ukraine in Cross-Cultural Communication Context [Текст] = Молодь України в контексті міжкультурної комунікації : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і мол. вчених; 2 квітня 2019 р. / [орг. ком.: Б.І. Холод та ін.]. – Dnipro : Alfred Nobel University, 2019. – 248 p. – Англ. та укр. мовами. – ISBN 966-434-456-9.
УДК        81‘25(082)=111
        Y75

Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм [Текст] : монографія / [З.Й. Куньч, Г.В. Наконечна, О.Р. Микитюк та ін.]. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 180 с. – ISBN 617-7363-78-0.
УДК        81‘276.6:001.4
        Т33

Доценко, І. В.  Англійська мова [Текст] : довідник + тести : ЗНО/ДПА 2020 / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2019. – 624 с. – ISBN 617-539-293-5.
УДК        811.111(075.3)
        Д71

Отравенко, О. В.  Розмовні теми для початкової школи [Текст] / О. В. Отравенко. – Київ : Арій, 2018. – 64 с. – (Вивчаємо англійську). – ISBN 966-498-594-6.
УДК        811.111(075.3)
        О-86

Kalinina, L.  English. 11 cl. [Текст] : textbook : Year 11, Profile Level / L. Kalinina, I. Samoylyukevych. – Київ : Генеза, 2019. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-11-0971-0.
УДК        811.111(075.3)=111
        K17

Ісакова, Є. П.  Англійська мова [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Ісакова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 80 с. – ISBN 966-379-880-6.
УДК        811.111(075.8)
        І-85

Гурко, О. В.  Лексикологія основної іноземної та української мов [Текст] : [навч. посіб.] / О. В. Гурко. – Дніпро : Ліра, 2019. – 64 с. – ISBN 966-981-148-6.
УДК        811.111(075.8)
        Г95

Honta, I. A.  English for Computer Engineering [Текст] = Англійська мова для комп‘ютерної інженерії : Textbook / I. A. Honta. – Kyiv : PPC ''The University of Kyiv", 2018. – 287 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-933-000-0.
УДК        811.111:004(075.8)=111
        H77

Федоров, В. Д.  Англомовний етикет [Текст] / В. Д. Федоров. – Київ : Арій, 2019. – 112 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-498-625-7.
УДК        811.111:177
        Ф33

Rebenko, M. Y.  English Proficiency in Cybernetics B2 - C1 [Текст] = Поглиблений курс англійської мови для кібернетиків : Textbook for Students of Computer Science and Cybernetics / M. Y. Rebenko. – Kyiv : PPC "The University of Kyiv", 2017. – 159 p. – Англ. мовою.
УДК        811.111:519.7(075.8)=111
        R30

Лялько, С. В.  Навчально-методичний посібник з англійської мови. Viewer's Guide [Текст] / С. В. Лялько. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 431 с. : 16 с. іл. – ISBN 966-439-919-4.
УДК        811.111:791(075.8)
        Л97

Шурма, С. Г.  Країнознавство. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії [Текст] / С. Г. Шурма, А. В. Головня. – Київ : Арій, 2019. – 64 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-498-661-5.
УДК        811.111‘24
        Ш96

Шурма, С. Г.  Країнознавство. Сполучені Штати Америки [Текст] / С. Г. Шурма, А. В. Головня. – Київ : Арій, 2019. – 64 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-498-662-2.
УДК        811.111‘24
        Ш96

Sydoruk, G. L.  Translation Theory Foundations [Текст] = Основи перекладознавства. Методична розробка : Course Book / G. L. Sydoruk. – Kyiv : Кондор, 2010. – 284 s. – Англ. мовою.
УДК        811.111‘25(075.8)=111
        S98

Kozhushko, S. P.  Handbook on Effective Business English Exam Preparation [Текст] = Атестаційний екзамен з ділової англійської мови: ефективна підготовка / S. P. Kozhushko, S. I. Medynska, T. I. Yakovleva. – Dnipro : Alfred Nobel University, 2019. – 204 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-445-3.
УДК        811.111‘276.6(075.8)=111
        K80

Скіба, Н. Я.  English for Economics [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Н. Я. Скіба, О. В. Тинкалюк, М. М. Кокор. – Львів : ФОП Кундельська В.О., 2018. – 268 с.
УДК        811.111‘276.6:33(075.8)
        С42

Sydorenko, M. M.  Deutsch. 5 kl. [Текст] = Німецька мова. 5 кл. : das 1. Unterrichtsjahr / M. M. Sydorenko, O. A. Paliy. – Вид. 2-е, доопрац. – Киев : Грамота, 2019. – 256 s. – Нім. мовою. – ISBN 966-349-666-5.
УДК        811.112.2(075.3)=112.2
        S98

The Latin Language and foundations of medical terminology for students of foreign faculty [Текст] : Рart 1 / M. Voloshchuk, M. Kichula, I. Humenna and other. – Ternopil : TSMU : Ukrmedknyha, 2019. – 76 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-673-349-1.
УДК        811.124(075.8)=111
        L36

Шинкарук, В. Д.  Латинська мова для юристів [Текст] : підручник / В. Д. Шинкарук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2011. – 576 с. – ISBN 966-423-170-8.
УДК        811.124‘276.6:34(075.8)
        Ш62

Скліфос, В. М.  Румунська мова [Текст] : самовчитель / В. М. Скліфос. – Київ : Арій, 2018. – 96 с. – (Вивчаємо самі). – ISBN 966-498-332-4.
УДК        811.135.1(07)
        С43

Ющук, І. П.  Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык [Текст] : [навч. посіб.] / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 320 с. – ISBN 966-10-4666-4.
УДК        811.161.2(07)
        Ю99

Єрмоленко, С. Я.  Українська мова. 5 кл. [Текст] : підручник / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. – Вид. 2-е, доопрац. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с. – ISBN 966-349-668-9.
УДК        811.161.2(075.3)
        Є74

Наєнко, Г. М.  Історія української мови. Практикум з фонетики й фонології [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Наєнко, О. О. Суховій ; за ред. Г.М. Наєнко. – Вид. 2-е, зі змін. й допов. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 336 с. – ISBN 966-439-932-3.
УДК        811.161.2(091)(075.8)
        Н17

Фіголь, Н. М.  Комунікативно-лінгвістичний феномен електронного навчального дискурсу [Текст] : монографія / Н. М. Фіголь. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2018. – 240 с. – ISBN 966-622-865-2.
УДК        811.161.2:004
        Ф49

Навчальні тексти з мовної підготовки [Текст] : навч. посіб. / [О.О. Резван, О.В. Кір‘янова, О.Ю. Малюкова, О.С. Пономарьов]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 194 с. – ISBN 966-695-475-9.
УДК        811.161.2‘243(075.8)
        Н15

Корольова, В. В.  Гендерна лінгвістика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Корольова ; [В.В. Корольова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 84 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-981-149-3.
УДК        811.161.2‘27(075.8)
        К68

Наука своєю мовою - нездоланна твердиня [Текст] : зб. матер. відкритих Пулюївських читань / [наук. ред. І.Д. Фаріон]. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 216 с. – ISBN 966-941-300-0.
УДК        811.161.2‘27(082)
        Н34

Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [упоряд. Н.Д. Коваленко, Б.О. Коваленко]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 344 с. – ISBN 617-7626-44-1.
УДК        811.161.2‘282.2(075.8)
        В67

Словник наголосів української мови [Текст] / уклад. О.А. Давидова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 352 с. – (Шкільний словник). – ISBN 966-07-3410-4.
УДК        811.161.2‘342.8/.9(038)
        С48

Данилюк, І. Г.  Великий сучасний російсько-український українсько-російський словник фразеологізмів та сталих виразів [Текст] / І. Г. Данилюк ; [І.Г. Данилюк]. – Донецьк : БАО, 2009. – 640с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-481-286-0.
УДК        811.161.2‘373.7(038)
        Д18

Марофеєва, Н. Ф.  Угорська мова [Текст] : самовчитель / Н. Ф. Марофеєва. – Київ : Арій, 2018. – 96 с. – (Вивчаємо самі). – ISBN 966-498-334-8.
УДК        811.511.141(07)
        М28

Демірезен, І. О.  Збірка текстів для домашнього читання з азербайджанської мови для студентів-азербайджаністів І-ІІ року навчання ОС "Бакалавр" [Текст] : [навч. посіб.] / І. О. Демірезен. – Київ : Знання України, 2019. – 119 с. – ISBN 966-316-447-2.
УДК        811.512.162(075.8)
        Д30

Artelen [Текст] : сб. поэзии и прозы. Кн. 7 / [ред. совет: Н.Ю. Лобанов и др.]. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 360 с. – ISBN 617-7380-84-8.
УДК        82(100)
        А86

Весь мир на ладони... [Текст] : стихи участников VI Междунар. лит.-муз. фестиваля ИНТЕРЕАЛЬНОСТЬ-2018 / [ред. совет: О. Никоф, Е. Дараган-Сущова ]. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 296 с. – ISBN 617-7583-00-3.
УДК        82(100)
        В38

Справа [Текст] : Білорусько-український альманах Товариства укр. літ-ри при Спілці білор. письменників. Вип. 4 / [голов. ред. О. Наварич]. – Мінск : Белпринт : Смэлтак, 2017. – 224 с. – Укр., біл. та рос. мовами. – ISBN 985-459-408-8.
УДК        82(4)
        С74

Справа [Текст] : Білорусько-український альманах Товариства укр. літ-ри при Спілці білор. письменників. Вип. 5 / [голов. ред. О. Наварич]. – Мінск : Смэлтак, 2018. – 246 с. – Укр., біл. та рос. мовами. – ISBN 985-7126-27-9.
УДК        82(4)
        С74

Оберіг [Текст] : літ. альманах. Ч. 1 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 224 с. – Зміст авт.: Калиновська Н., Врублевська Д., Романчук С. та ін. – ISBN 617-7744-38-1.
УДК        82(4)
        О-13

Оберіг [Текст] : літ. альманах. Ч. 2 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 232 с. – Зміст авт.: Семенченко Т., Гончар І., Леушіна В. та ін. – ISBN 617-7744-39-8.
УДК        82(4)
        О-13

У колі ронделя [Текст] = В света на рондела : антологія сучасного укр.-болг. ронделя : двомовне укр.-болг. вид. / упоряд. М. Боровко. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2019. – 180 с. – Текст парал. болг. – ISBN 617-7583-91-1.
УДК        82(4)
        У11

Галета, О. І.  Методичні рекомендації до курсу "Антропологія літератури" [Текст] / О. І. Галета. – Львів : ПАЇС, 2019. – 72 с. – ISBN 617-7694-14-3.
УДК        82.0(075.8)
        Г15

Галета, О. І.  Методичні рекомендації до курсу "Пам‘ять і покоління в літературі" [Текст] / О. І. Галета. – Львів : ПАЇС, 2019. – 52 с. – ISBN 617-7694-15-0.
УДК        82.0(075.8)
        Г15

Ніколенко, О. М.  Зарубіжна література. 8 кл. [Текст] : підручник / О. М. Ніколенко, В. Г. Туряниця. – Київ : Грамота, 2019. – 288 с. – ISBN 966-349-573-6.
УДК        82.09(100)(075.3)
        Н63

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13 / голов. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 146 с.
УДК        82.09(100)(082)
        Л64

Національна ідентичність в мові і культурі [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: А.Г. Гудманян (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Талком, 2019. – 318 с. – ISBN 617-7685-68-4.
УДК        82.09(100)(082)
        Н35

Диккенс, Ч.  Наш общий друг [Текст] : [роман]. Кн. 1 / Ч. Диккенс ; [пер. с англ. Н. Волжиной, Н. Дарузес]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 608 с. – ISBN 617-12-5621-7.
УДК        821.111
        Д45

Кіплінг, Р.  Зухвалі капітани: Повість Великої Банки [Текст] / Р. Кіплінг ; пер. з англ. А. Санченка ; [іл. Г. Гармидера]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 160 с. – ISBN 966-10-5955-8.
УДК        821.111
        К42

Свифт, Д.  Путешествия Лемюэля Гулливера [Текст] : [роман] / Д. Свифт ; [пер. с англ. А. Франковского]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 368 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-06832-2.
УДК        821.111
        С24

Montgomery, L.-M.  Anne of Green Gables [Текст] = Енн із Зелених Дахів / L.-M. Montgomery. – Київ : Арій, 2019. – 144 р. – (Читаю англійською). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-678-3.
УДК        821.111(71)=111
        M82

Мельцер, Б.  Книга судьбы [Текст] / Б. Мельцер ; [пер. с англ. А. Михайлова]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 592 с. – ISBN 966-343-868-9.
УДК        821.111(73)
        М48

Мин, А.  Дикий Имбирь [Текст] : [роман] / А. Мин ; [пер. с англ. С. Андрюниной]. – Москва : Гелеос, 2007. – 288 с. – (Это модно). – ISBN 5-8189-1027-7.
УДК        821.111(73)
        М61

Лондон, Д.  Морской волк [Текст] : [роман] / Д. Лондон ; пер. с англ. Д. Горфинкеля, Л. Хвостенко. – Киев; Харьков : Юнисофт, 2015. – 416 с. – ISBN 617-7025-57-2.
УДК        821.111(73)
        Л76

Желязни, Р.  Хроніки Амбера. У 10 кн. [Текст] : роман. Кн. 10. Принц Хаосу / Р. Желязни. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 280 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-5943-5.
УДК        821.111(73)
        Ж52

Желязни, Р.  Хроніки Амбера. У 10 кн. [Текст] : роман. Кн. 9. Лицар Тіней / Р. Желязни. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 272 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-5883-4.
УДК        821.111(73)
        Ж52

Желязни, Р.  Хроніки Амбера. У 10 кн. [Текст] : роман. Кн. 8. Знак Хаосу / Р. Желязни. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 264 с. – (Горизонти фантастики). – ISBN 966-10-5819-3.
УДК        821.111(73)
        Ж52

Gruen, S.  Water for Elephants [Текст] : A novel / S. Gruen. – London : Hodder, 2007. – 418 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-340-96272-5.
УДК        821.111(73)=111
        G90

Cooper, J.-F.  The Deerslayer [Текст] = Звіробій / J.-F. Cooper. – Київ : Арій, 2018. – 112 р. – (Читаю англійською). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-671-4.
УДК        821.111(73)=111
        C77

O‘Henry.  The Last Lear and other stories [Текст] = Останній листок / O‘Henry. – Київ : Арій, 2019. – 160 р. – (Читаю англійською). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-680-6.
УДК        821.111(73)=111
        O-37

Ситник, Н. В.  Художній світ Д.-Р.-Р. Толкіна: архетип і структура [Текст] : монографія / Н. В. Ситник. – Кам‘янець-Подільський : Кам‘янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 160 с.
УДК        821.111.09
        С41

Roberts, G.-D.  Shantaram [Текст] / G.-D. Roberts. – London : Abacus, 2003. – 933 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-349-11754-6.
УДК        821.111=111
        R66

Scott, W.  Quentin Durward [Текст] = Квентін Дорвард / W. Scott. – Київ : Арій, 2019. – 192 р. – (Читаю англійською). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-681-3.
УДК        821.111=111
        S41

Harris, J.  Uncle Remus Stories [Текст] = Казки дядечка Римуса / J. Harris. – Київ : Арій, 2018. – 128 с. – (Читаю англійською). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-674-5.
УДК        821.111=111
        H30

Reid, T.-M.  The Headless Horseman [Текст] = Вершник без голови / T.-M. Reid. – Київ : Арій, 2019. – 144 р. – (Читаю англійською). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-679-0.
УДК        821.111=111
        R37

Grimm, B.  Snow White and the Seven Dwarfs; The Elves and the Shoemaker/ Brothers Grimm. Beauty and the Beast/ C. Perrault [Текст] = Білосніжка та семеро гномів; Чоботар і ельфи/ Брати Грімм. Красуня і ельфи/ Ш. Перро / B. Grimm. – Київ : Арій, 2018. – 64 р. – (Read in English: Starter). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-432-1.
УДК        821.111=111
        G84

Гримм, Б.  Белоснежка и другие сказки [Текст] / Б. Гримм ; [худож. М. Бабич]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 64 с. : ил. – (Золотая коллекция сказок мира). – ISBN 617-12-4478-8.
УДК        821.112.2
        Г84

Пресс, Ю.  Знайди злочинця. Операція "Золотий скіпетр" [Текст] : [зб. детективних історій] / Ю. Пресс ; [пер. з нім. Р. Матієва]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 128 с. : іл. – ISBN 966-10-5576-6.
УДК        821.112.2
        П73

Пресс, Ю.  Знайди злочинця. Місце злочину: монастир "Воронів камінь" [Текст] : [зб. детективних історій] / Ю. Пресс ; [пер. з нім. Р. Матієва]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 128 с. : іл. – ISBN 966-10-5575-8.
УДК        821.112.2
        П73

Пантермюллер, А.  Сирна лихоманка [Текст] / А. Пантермюллер ; іл. Д. Коль ; [пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх]. – Харків : Школа, 2019. – 160 с. – (Лотта та її "катастрофи" ; кн.7). – ISBN 966-429-436-9.
УДК        821.112.2
        П16

Кольб, С.  Гоп-гоп Ура! [Текст]. Кн. 6 / С. Кольб ; іл. Н. Дуллек ; [пер. з нім. І. Андрієнко- Фрідріх]. – Харків : Школа, 2019. – 136 с. – (Вівсяна банда ; кн. 6). – ISBN 966-429-546-5.
УДК        821.112.2
        К62

Кольб, С.  Пірати зі стайні [Текст] / С. Кольб ; іл. Н. Дуллек ; [пер. з нім. І. Андрієнко- Фрідріх]. – Харків : Школа, 2019. – 144 с. – (Вівсяна банда ; кн. 5). – ISBN 966-429-545-8.
УДК        821.112.2
        К62

Гір, К.  Зільбер. Друга книга сновидінь [Текст] / К. Гір ; [пер. з нім Т. Рассадкіної]. – Харків : Школа, 2019. – 304 с. – (Зільбер). – ISBN 966-429-543-4.
УДК        821.112.2
        Г51

Гір, К.  Замок у хмарах [Текст] / К. Гір ; [пер. з нім. В. Чабан]. – Харків : Школа, 2019. – 464 с. – ISBN 966-429-586-1.
УДК        821.112.2
        Г51

Міхельс, К.  Правда із присмаком кави [Текст] / К. Міхельс ; [пер. з нім. М. Запорожець]. – Харків : Школа, 2019. – 288 с. – (Сучасна європейська підліткова книга). – ISBN 966-429-549-6.
УДК        821.112.2
        М69

Глаттауэр, Д.  Все семь волн [Текст] / Д. Глаттауэр ; [пер. с нем. А. Кукес]. – Москва : Эксмо, 2014. – 288 с. – (Проза Даниэля Глаттауэра). – ISBN 5-699-69017-6.
УДК        821.112.2(436)
        Г52

Ларби, А.  Миттєвості [Текст] : [поет. зб. : пер. з фр.] / А. Ларби. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 68 с. – ISBN 966-289-231-4.
УДК        821.133.1
        Л25

Вербер, Б.  Наши друзья Человеки [Текст] / Б. Вербер ; [пер. с фр. К.В. Левиной]. – Москва : GELEOS Publishing House : РИПОЛ классик, 2010. – 208 с. – ISBN 5-412-00197-5.
УДК        821.133.1
        В31

Бессон, Л.  Артур и минипуты [Текст] : [роман]. Кн. 1 / Л. Бессон. – Москва : Махаон, 2005. – 336 с. – ISBN 5-18-000650-3.
УДК        821.133.1
        Б53

Гавальда, А.  Тридцать пять кило надежды [Текст] : [роман] / А. Гавальда ; [пер. с фр. Н. Хотинской]. – Москва : Флюид, 2009. – 144 с. – ISBN 5-98358-258-3.
УДК        821.133.1
        Г12

Rolland, R.  Colas Breugnon [Текст] = Кола Брюньон / R. Rolland. – Kiev : Dnipro, 1980. – 208p. – Фр. мовою.
УДК        821.133.1=133.1
        R74

Бутнару, Л.  Радіус дії [Текст] : вибрані вірші / Л. Бутнару ; [пер. укр. М. Каменюка та ін.]. – Київ : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7390-87-8.
УДК        821.135.1(478
        Б93

Беседина, А.  Шум Ума [Текст] : поэзия / А. Беседина. – Киев : ФОП Лопатина О.А., 2018. – 104 с. – ISBN 617-7533-40-4.
УДК        821.161.1
        Б53

Оранская, А.  Хождение по трупам [Текст] : криминальный роман / А. Оранская. – Рыбинск : РДП, 1998. – 624 с. – (Плоть и кровь). – ISBN 5-88697-052-5.
УДК        821.161.1
        О-63

Соболь, К.  Земля забутих [Текст] / К. Соболь ; [пер. з рос. Н. Косенко, Н. Коцюби ; іл. О. Закис]. – Харків : Школа, 2019. – 368 с. – (Дарителі ; кн.4). – ISBN 966-429-541-0.
УДК        821.161.1
        С54

Палей, М. А.  Тюремный перестук [Текст] : гражданская лирика 2014 - 2018 гг. / М. А. Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2019. – 176 с. – (Унверсальный донор). – ISBN 617-7204-87-8.
УДК        821.161.1
        П14

Усачов, А. О.  Знаменита собачка Соня [Текст] / А. О. Усачов ; худож. Є. Антоненко ; [пер. з рос. Т. Вакуленко]. – Харків : Школа, 2019. – 80 с. – ISBN 966-429-584-7.
УДК        821.161.1
        У74

Усачов, А. О.  Розумна собачка Соня [Текст] / А. О. Усачов ; [пер. з рос. Т. Вакуленко] ; худож. Є. Антоненков. – Харків : Школа, 2019. – 64 с. – ISBN 966-429-583-0.
УДК        821.161.1
        У74

Малышева, А. В.  Лицо в тени [Текст] : роман / А. В. Малышева. – Москва : Астрель : АСТ, 2009. – 416 с. – ISBN 5-271-22588-8.
УДК        821.161.1
        М20

Ланда, Б.  Как будто новые стихи [Текст] : [сб. стихов] / Б. Ланда. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2019. – 372 с. – (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7697-22-9.
УДК        821.161.1
        Л22

Лобанова, Е.  Из жизни читательницы [Текст] : роман / Е. Лобанова. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Профиздат, 2008. – 256 с. – ISBN 5-17-045944-5.
УДК        821.161.1
        Л68

Шехова, А.  Поколение влюбленных [Текст] : роман / А. Шехова. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 286 с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-043624-8.
УДК        821.161.1
        Ш54

Песковская, М.  Там, где два моря [Текст] : [повести] / М. Песковская. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 286 с. – ISBN 5-17-053460-9.
УДК        821.161.1
        П28

Хазанов, Б.(Файбусович М.).  Розарий и чертополох [Текст] : избр. проза / Б. Хазанов. – Киев : Каяла, 2019. – 162 с. – (Современная лит-ра. Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 617-7697-23-6.
УДК        821.161.1
        Х15

Козлов, М.  Стихи, написанные в разные годы по разным поводам [Текст] : сб. стихов / М. Козлов. – Херсон : Олди-Плюс, 2018. – 100 с. – ISBN 966-289-190-4.
УДК        821.161.1
        К59

Цветкова, А.  Без названия [Текст] / А. Цветкова. – Киев : ФОП Тетяна Ретівов, 2018. – 126 с. – (Современная лит-ра. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-00-7.
УДК        821.161.1
        Ц27

Бильченко, Е. В.  SestPa [Текст] : [стихи] / Е. В. Бильченко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 140 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-01-0.
УДК        821.161.1(477)
        Б61

Риманец, О.  Семья [Текст] / О. Риманец. – Киев : Каяла, 2018. – 122 с. – ISBN 617-7390-60-1.
УДК        821.161.1(477)
        Р51

Бриг, Е.  Психо-швы красными нитками; Психо-швы белыми нитками [Текст] / Е. Бриг. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 104 с. – (Современная лит-ра: поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-94-6.
УДК        821.161.1(477)
        Б87

Садовский, Ю.  Точка росы [Текст] / Ю. Садовский. – Киев : Феникс, 2019. – 256 с. – ISBN 966-136-625-0.
УДК        821.161.1(477)
        С14

Коломойцев, А. И.  Он "жил тогда..." на Юге (возвращаясь в век девятнадцатый) Май 1820 г. - Июль 1824 г. [Текст] / А. И. Коломойцев. – Житомир : Рута, 2018. – 164 с. – ISBN 617-581-373-7.
УДК        821.161.1(477)
        К61

Красильников, В. В.  Васильковая любовь [Текст] : [поэт. сб.] / В. В. Красильников. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2019. – 88 с. – ISBN 617-7681-15-0.
УДК        821.161.1(477)
        К78

Черновол, А. С.  Я не прощаюсь [Текст] : [поэт. сб.] / А. С. Черновол. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2019. – 104 с. – ISBN 617-7681-16-7.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-49

Ганеш, Я.  Истории из комы [Текст] : [роман] / Я. Ганеш. – Киев : Изд. Кравченко Я.О., 2019. – 91 с. – ISBN 617-7700-37-0.
УДК        821.161.1(477)
        Г19

Баст, Я. Л.  Поиски истин [Текст] : [сб. стихотворений] / Я. Л. Баст. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 260 с. – (Творчество. Содружество. Духовность ; т. 40). – ISBN 617-7583-41-6.
УДК        821.161.1(477)
        Б27

Закерничный, А.  Сыночка [Текст] / А. Закерничный. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2019. – 224 с. – (Современная лит-ра. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7697-17-5.
УДК        821.161.1(477)
        З-18

Тышковская, Л.  Меж небом и небесами... [Текст] : [стихи] / Л. Тышковская ; [пер. К.Зейтунян-Белоус]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2018. – 116 с. – Текст парал. фр. – ISBN 617-7349-99-9.
УДК        821.161.1(477)
        Т93

Юрчук, И.  Весы с кукушкой. В 2 домах [Текст] : стихи. Дом 1-й. Преображения / И. Юрчук. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 308 с. – ISBN 617-7583-93-5.
УДК        821.161.1(477)
        Ю83

Авдеенко, С. И.  Изгнание из рая [Текст] : рассказы / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2019. – 212 с. – ISBN 617-7218-67-7.
УДК        821.161.1(477)
        А18

Лысич, В. А.  Стихи - как дети [Текст] : [сб. стихов] / В. А. Лысич. – Кременчуг : ЧП Щербатых А.В., 2019. – 178 с. – ISBN 617-639-212-5.
УДК        821.161.1(477)
        Л88

Чупис, И.  Фанни Мендельсон [Текст] : пьеса / И. Чупис. – Харьков : Друкарня Мадрид, 2019. – 74 с. – (Новое имя в музыкальном искусстве). – Загл. обл.: Фанни Мендельсон выдающаяся пианистка и композитор, сестра Феликса Мендельсона. – ISBN 617-7683-68-0.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-92

Алехина, Т. А.  Маэстро Азнавур. Une vie d'amour [Текст] : пьеса-сценарий биографического мюзикла по воспоминаниям Шарля и Аиды Азнавур / Т. А. Алехина. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 52 с. – ISBN 617-7583-70-6.
УДК        821.161.1(477)
        А49

Ткаченко, С. В.  Камень с души [Текст] / С. В. Ткаченко. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 116 с. – ISBN 617-7583-97-3.
УДК        821.161.1(477)
        Т48

Хамди, Н.  Ричи [Текст] / Н. Хамди ; [худож. М. Онищенко]. – Винница : Эдельвейс и К, 2019. – 24 с. – (Lucky Hunt Foundation). – ISBN 617-7237-56-2.
УДК        821.161.1(477)
        Х18

Nova, L.  Коридор вдохновений [Текст] : 127 стихов на все случаи жизни & Арт Галлерея / L. Nova. – Киев : Ультрадрук, 2019. – 201 с. – ISBN 966-97903-3-0.
УДК        821.161.1(477)
        Н72

Милый, М.(Милян М.И.).  Осознание [Текст] : [сб. стихотворений] / М. Милый. – Константиновка : Укрвест, лтд, 2019. – 164 с. – ISBN 966-97731-6-6.
УДК        821.161.1(477)
        М60

Росина, Н. И.  В поисках своего ковчега [Текст] : повесть / Н. И. Росина. – Харьков : Лидер, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7476-14-5.
УДК        821.161.1(477)
        Р75

Говоруха, И.  Зависимые от жизни [Текст]. Кн. 1 Любовь наотмашь / И. Говоруха. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 263 с. – (Отпечатки). – ISBN 617-7182-69-5.
УДК        821.161.1(477)
        Г57

Дробот, В. Л.  На всем скаку. Осознание [Текст] : Из пропущенных стихов 1994-95 годов : [избр. стихи 2017-2018 г.г.] / В. Л. Дробот. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 206 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7583-62-1.
УДК        821.161.1(477)
        Д75

Машнова, М.  Tabula incognita [Текст] : поэзия / М. Машнова, А. Сенчило. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 120 с. – ISBN 617-7583-47-8.
УДК        821.161.1(477)
        М38

Сурков, О. М.  Pig In A Poke або Свин у лантусі [Текст] / О. М. Сурков. – Київ : Patriot Book, 2017. – 220 c. – (Patriot Book. Позивний "Шульга" ; вип. 1). – ISBN 0-463-99313-2.
УДК        821.161.1(477)
        С90

Корсар, И. И.  Тайны жизни и нашего "Я" [Текст] : [поэтический сб.] / И. И. Корсар. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2019. – 108 с. – ISBN 617-7681-18-1.
УДК        821.161.1(477)
        К69

Корсар, И. И.  Петля вдохновения [Текст] : [поэтический сб.] / И. И. Корсар. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2019. – 128 с. – ISBN 617-7681-17-4.
УДК        821.161.1(477)
        К69

Захаров, Д. Г.  Возвращение из будущего [Текст] / Д. Г. Захаров. – Киев : Освита Украины, 2019. – 412 с. – ISBN 617-7777-01-3.
УДК        821.161.1(477)
        З-38

Асауляк, О. В.  Созвездие Большой Медведицы [Текст] : Мистическая повесть-притча / О. В. Асауляк. – Львов : ФЛП Райхерт С.И., 2018. – 280 с. – ISBN 617-7731-18-3.
УДК        821.161.1(477)
        А90

Наронин, О.  Моя жизнь в Стране советов и ее окрестностях [Текст] : [воспоминания] / О. Наронин. – Киев : Изд. Корбуш, 2019. – 584 с. – ISBN 966-2955-38-5.
УДК        821.161.1(477)
        Н30

Гранина, Л.  Диброва сага. В 3 кн. [Текст]. Кн. 1. Непутевая / Л. Гранина. – Днепр : Лира, 2019. – 188 с. – ISBN 966-981-128-8.
УДК        821.161.1(477)
        Г77

Вахненко, Е. В.  Преображения [Текст] : [проза] / Е. В. Вахненко. – Днепр : Лира, 2019. – 188 с. – ISBN 966-981-126-4.
УДК        821.161.1(477)
        В22

Евгеньева, Н. Е.  Окна [Текст] : [поэзия] / Н. Е. Евгеньева. – Днепр : Лира, 2019. – 216 с. – ISBN 966-981-146-2.
УДК        821.161.1(477)
        Е14

Ивлева, Т.  Неразгаданные сны [Текст] / Т. Ивлева. – Киев : Каяла, 2019. – 116 с. – (Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 617-7697-12-0.
УДК        821.161.1(477)
        И25

Самарцев, А.  Сейчас [Текст] : [стихи] / А. Самарцев. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2018. – 232 с. – ISBN 617-7621-12-5.
УДК        821.161.1(477)
        С17

Каравай, Э.  Питер. Только по любви [Текст] / Э. Каравай. – Киев : Изд. Кравченко Я.О., 2018. – 71с. – ISBN 617-7700-17-2.
УДК        821.161.1(477)
        К21

Савина, Н. О.  Пульс Любви [Текст] : поэзия / Н. О. Савина. – Киев : Изд. Н.В. Веселицкая, 2011. – 80 с. – (Гармония Вселенной). – ISBN 966-2600-02-5.
УДК        821.161.1(477)
        С13

Кошовец, П. В.  Штопая глаза любовью [Текст] / П. В. Кошовец. – Чернигов : Десна Полиграф, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7648-67-2.
УДК        821.161.1(477)
        К76

Супруненко, Н. А.  Вселенная [Текст] : [лирика] / Н. А. Супруненко. – Харьков : Изд. Федорко М.Ю., 2009. – 258 с. – ISBN 966-2920-17-8.
УДК        821.161.1(477)
        С89

Федоров, Н. А.  Эхо осеннего сада [Текст] : избранные стихотворения / Н. А. Федоров. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. – 312 с. – (Б-ка "Літературна Бориспільщина" ; кн. 5). – ISBN 617-7367-63-4.
УДК        821.161.1(477)
        Ф33

Бычкова, Н. П.  Свет любви неугасимой [Текст] : стихи и песни / Н. П. Бычкова. – Днепр : Изд. А. Ленский, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7199-87-7.
УДК        821.161.1(477)
        Б95

Федоров, И. Е.  Открытие [Текст] / И. Е. Федоров. – Винница : Нилан-ЛТД, 2018. – 320 с. – ISBN 966-924-768-1.
УДК        821.161.1(477)
        Ф33

Зоринский, М. П.  Мои Рубаи [Текст] / М. П. Зоринский. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2018. – 80 с. – ISBN 966-197-605-3.
УДК        821.161.1(477)
        З-86

Присяжный, С. В.  Пусть [Текст] : сб. стихотворений / С. В. Присяжный. – Запорожье : Статус, 2018. – 148 с. – (Поэт есть мир, одним объятый человеком). – ISBN 617-7353-91-0.
УДК        821.161.1(477)
        П77

Андриенко, Е. В.  Вслушайся в шепот моря [Текст] : стихотворения / Е. В. Андриенко. – Харьков : ФЛП Мезина В.В., 2018. – 105 с. – ISBN 617-7577-69-9.
УДК        821.161.1(477)
        А65

Чернолуние [Текст] : поэзия. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 140 с. – Содерж. авт.: Машнова М., Туманов Д. – ISBN 617-7583-89-8.
УДК        821.161.1(477)(082)
        Ч-49

Гаврилов, В.  Пошли на... [Текст] : Любительские басни для чтения с друзьями на кухне / В. Гаврилов ; [пер. с рус. и ред. Х. Дичко]. – Киев : ДІПА, 2019. – 104 с. – Текст парал. на укр. яз. – ISBN 617-7606-21-4.
УДК        821.161.1(477)-191
        Г12

Алехина, Т.  Буки-Яки Club [Текст] : сб. пьес для детского театра / Т. Алехина. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 84 с. – ISBN 617-7380-97-8.
УДК        821.161.1(477)-2
        А49

Капленко, Г.  Житейские истории ; Афоризмы [Текст]. Ч. 2 / Г. Капленко. – Одесса : ВМВ, 2019. – 60 с. – ISBN 966-413-647-8.
УДК        821.161.1(477)-84
        К20

Лихт, Р.  О детство! Ковш душевной глуби!. [Пастернак Б.] [Текст] : Первая часть книги "Черновик биографии Бориса Пастернака" / Р. Лихт. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7621-28-6.
УДК        821.161.1.09
        Л65

Яценко, Б. І.  Слово о полку Ігоревім та його доба [Текст] : Комплексне дослідження / Б. І. Яценко. – Київ : Вид-во ім.О.Теліги : Веселка, 2000. – 256 с. – ISBN 966-7601-15-3.
УДК        821.161.1.09
        Я92

Стомахин, Б.  О смысле жизни [Текст] / Б. Стомахин. – Киев : ДИА, 2018. – 112 с. – ISBN 617-7015-75-7.
УДК        821.161.1-94
        С81

Тарнавський, Р.  Cliopolis [Текст] / Р. Тарнавський ; [Р. Тарнавський]. – Львів : Левада, 2018. – 96 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-75-27-50-2.
УДК        821.161.2
        Т21

Королько, Л. Г.  Відтінки мого смутку [Текст] : [лірика] / Л. Г. Королько. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 132 с. – ISBN 617-7744-24-4.
УДК        821.161.2
        К68

Калиновська, Н. Л.  Кредо [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 60 с. – ISBN 617-7744-21-3.
УДК        821.161.2
        К17

Нестеренко, П. А.  На гойдалках планиди [Текст] : оповідання / П. А. Нестеренко. – Суми : Мрія-1, 2019. – 132 с. – ISBN 966-566-731-5.
УДК        821.161.2
        Н56

Філіпчук, В. Й.  Море, зорі, папіроси і любов [Текст] : роман / В. Й. Філіпчук. – Луцьк : Аква Прінт, 2017. – 120 с. – ISBN 617-7543-07-6.
УДК        821.161.2
        Ф53

Калинчук, Д.  Дівча в прицілі [Текст] : роман / Д. Калинчук. – Київ : Вид-во С. Пантюка, 2017. – 288 с. – ISBN 617-564-038-8.
УДК        821.161.2
        К17

Балахніна, Н.(Nata Balakhnina).  Емоційний щоденник [Текст] : [зб. поезій] / Н. Балахніна. – Дніпро : Ліра, 2018. – 256 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 966-981-042-7.
УДК        821.161.2
        Б20

Ошієвський, Ю. В.(Березовський Ю.В.).  Тобою дихаю й живу... [Текст] : зб. віршів / Ю. В. Ошієвський. – Тальне : Поліграфіст Тальнівщини, 2019. – 76 с. – ISBN 966-97898-0-8.
УДК        821.161.2
        О-96

Кравчук, В. Я.  Вір поезії [Текст] : [поет. зб.] / В. Я. Кравчук, Р. В. Обшарська. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 88 с. – ISBN 966-457-359-4.
УДК        821.161.2
        К78

Мороз, О. О.  Долею оплачені слова [Текст] : [збірка] / О. О. Мороз. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 224 с. – ISBN 966-922-135-3.
УДК        821.161.2
        М80

Яновська, М. М.  Мереживо долі [Текст] : [лірика] / М. М. Яновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 140 с. – ISBN 617-7744-26-8.
УДК        821.161.2
        Я64

Скакодуб, А. В.  Паркінсонізми [Текст] : [збірка] / А. В. Скакодуб. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 106 с. – ISBN 617-7744-33-6.
УДК        821.161.2
        С42

Лупало, М. М.  Поетична скарбниця [Текст] : вірші / М. М. Лупало. – Суми : Мрія-1, 2019. – 128 с. – ISBN 966-566-735-3.
УДК        821.161.2
        Л85

Борисенко, І. В.  На крилах любові [Текст] : [збірка] / І. В. Борисенко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 232 с. – ISBN 617-7744-34-3.
УДК        821.161.2
        Б82

Влад, М.  Martyrologium poets [Текст] / М. Влад. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 124 с. – (Поэтические посвящения). – ISBN 617-7583-18-8.
УДК        821.161.2
        В57

Таборовець, Л. Л.  Моє життя у яблуневих римах [Текст] : [лірика] / Л. Л. Таборовець. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 68 с. – ISBN 617-7744-31-2.
УДК        821.161.2
        Т12

Длугунович, А. В.  Тюльпаны в феврале [Текст] : [сборник] / А. В. Длугунович. – Хмельницкий : Изд. Стасюк Л.С., 2019. – 116 с. – ISBN 617-7744-23-7.
УДК        821.161.2
        Д51

Войт, П. П.  Джерела України [Текст] : [збірка] / П. П. Войт. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 88 с. – (Б-чка журн. Вінницький край ; вип. 29). – ISBN 617-7744-32-9.
УДК        821.161.2
        В65

Купрієнко, О. М.  До і після кави [Текст] : [еротична поезія] / О. М. Купрієнко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 144 с. – ISBN 617-7744-22-0.
УДК        821.161.2
        К92

Чепіжний, В.  Вже все давно написано про все... [Текст] : [поет. зб.] / В. Чепіжний. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 140 с. – ISBN 617-639-219-4.
УДК        821.161.2
        Ч-44

Рукавець, Л. А.  Життєві грані [Текст] : [поезії] / Л. А. Рукавець. – Дніпро : Вид. О. Ленський, 2019. – 126 с. – ISBN 617-7199-91-4.
УДК        821.161.2
        Р84

Вайз, Я.  Посміхнись! [Текст] : [лірика] / Я. Вайз. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2019. – 56 с. – ISBN 617-7744-29-9.
УДК        821.161.2
        В14

Головченко, І. П.  Життям гаптований вінець [Текст] : поезії / І. П. Головченко. – Суми : Мрія-1, 2019. – 134 с. – ISBN 966-566-736-0.
УДК        821.161.2
        Г61

Черкаський, О.  Залізний кінь [Текст] : оповідання / О. Черкаський. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 56 с. – ISBN 617-639-214-9.
УДК        821.161.2
        Ч-48

Мельник, П. М.  Перезва серця і душі [Текст] : поезія / П. М. Мельник. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 160 с. – ISBN 966-457-358-7.
УДК        821.161.2
        М48

Коцюбинський, М.  Дорогою ціною [Текст] : повість / М. Коцюбинський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 96 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-4833-0.
УДК        821.161.2
        К75

Ухачевський, С. Ю.  Такий шалений рік [Текст] : роман / С. Ю. Ухачевський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 224 с. – (Авантюрний роман). – ISBN 966-10-5990-9.
УДК        821.161.2
        У89

Кокотюха, А. А.  Таємне джерело [Текст] : роман / А. А. Кокотюха. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 320 с. – (Детективна агенція ВО). – ISBN 966-10-5878-0.
УДК        821.161.2
        К59

Василик, Р.  Odi et amo [Текст] : [поезія] / Р. Василик. – Львів : ФОП Сорока Т.Б., 2019. – 72 с. – ISBN 617-7593-18-7.
УДК        821.161.2
        В19

Стрельбицький, М. П.  Українська весна. Атлантидно [Текст] : Трикнижжя нових поезій / М. П. Стрельбицький. – Вінниця : ФОП Т.П. Барановська, 2016. – 164 с. – ISBN 617-7233-16-8.
УДК        821.161.2
        С84

Воронина, Л.  Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші страховища [Текст] : [повість] / Л. Воронина. – Київ : Знання, 2019. – 143 с. : іл. – (Серія книг про Таємні Товариство). – ISBN 617-07-0694-2.
УДК        821.161.2
        В75

Ільченко, О.  Загадкові світи старої обсерваторії [Текст] / О. Ільченко ; [худож. К. Лавро]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 96 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-5823-0.
УДК        821.161.2
        І-48

Ільченко, О.  Козак, король, крук [Текст] : іронічні казки / О. Ільченко ; [худож. К. Лавро]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 88 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-5824-7.
УДК        821.161.2
        І-48

Начиняний, В. В.  РУНвіра моя - Україна [Текст] : поезії / В. В. Начиняний. – Дніпро : Ліра, 2018. – 60 с. – ISBN 966-981-032-8.
УДК        821.161.2
        Н36

Дзвонок, Л. Г.(Северин Л.Г.).  Любовь всему верит [Текст] : сб. стихов / Л. Г. Дзвонок. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2019. – 95 с. – ISBN 966-197-622-0.
УДК        821.161.2
        Д43

Коноваленко, Т.  Антистрес [Текст] : гуморески для дорослих / Т. Коноваленко. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 85 с. – ISBN 617-7583-24-9.
УДК        821.161.2
        К64

Письменна, У.  Хто такі Чемнята і Нечеми? Секрети чемності та міцної дружби [Текст] : [вірші] / У. Письменна. – Київ : Колесо Життя, 2018. – 52 с. : іл. – ISBN 966-97487-8-2.
УДК        821.161.2
        П35

Буділова, Г.  На добраніч, Сонечко! [Текст] : зб. маминих колисанок / Г. Буділова. – Київ : Колесо Життя, 2018. – 52 с. : іл. – ISBN 966-97487-9-9.
УДК        821.161.2
        Б90

Зоредар, О.  Історії Чаросвіту: Ніч Народження [Текст] : [оповідання] / О. Зоредар ; [худож. П. Анастасія]. – Київ : Фенікс, 2018. – 41 с.+ 43 с. – Книга-перекрутка. - В спільн. обкл. з кн. Баранчик Ву/ А. Колбовська. – ISBN 966-136-583-3.
УДК        821.161.2
        З-86

Титар, В.  Лиш сильним всміхається доля [Текст] : [поет. твори] / В. Титар. – Львів : Растр-7, 2018. – 72 с. – ISBN 617-7726-03-5.
УДК        821.161.2
        Т45

Горобец, Ю. К.  Черное солнце; Мавзолей при лунном свете; Три сына [Текст] : пьесы / Ю. К. Горобец. – Киев : Знання, 2018. – 207 с. – ISBN 617-07-0616-4.
УДК        821.161.2
        Г70

Темнов, А. М.  Любовные манускрипты [Текст] : лирика / А. М. Темнов. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 63 с. – ISBN 617-7692-22-4.
УДК        821.161.2
        Т32

Миколаєнко, М. А.  Мережки долі [Текст] : поезії / М. А. Миколаєнко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 72 с. – ISBN 966-981-072-4.
УДК        821.161.2
        М59

Загоруйко, Л.  Конец Географии [Текст] / Л. Загоруйко. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2019. – 292 с. – (Современная лит-ра. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7697-24-3.
УДК        821.161.2
        З-14

Чепелюк, О. Д.  Гори! Не тлій! [Текст] : [поезії] / О. Д. Чепелюк. – Ужгород : Ліра, 2019. – 108 с. – ISBN 617-596-275-6.
УДК        821.161.2
        Ч-44

Мельник, В. І.  Під Вітошею [Текст] : поезії, переклади / В. І. Мельник. – Луцьк : Твердиня, 2019. – 88 с. – ISBN 617-517-311-4.
УДК        821.161.2
        М48

Мельник, П.  Дивовижна подорож Соні й Асі на Козацьку Січ [Текст] : Дитяча пригодницько-фантастична повість / П. Мельник ; худож. Ф. Лагно. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 100 с. – (Кулінарна казка). – ISBN 966-189-470-8.
УДК        821.161.2
        М48

Вдовиченко, Г.  Тридцять шість і 6 котів-компаньйонів [Текст] / Г. Вдовиченко ; намалюв. Н. Гайда. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 158 с. – ISBN 617-679-685-5.
УДК        821.161.2
        В25

Крупка, В.  Химерник [Текст] : [поезія] / В. Крупка. – Вінниця : Дім Химер, 2019. – 144 с. – ISBN 966-97870-7-1.
УДК        821.161.2
        К84

Осінцева, І. М.  Сонях [Текст] / І. М. Осінцева, Т. М. Ловигіна. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 156 с. + 180 с. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Радуга. – ISBN 617-7648-74-0.
УДК        821.161.2
        О-74

Спаська, О. В.  На перетині світів: Крилаті історії [Текст] : проза, поезія з ключами / О. В. Спаська. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. – 48 с. + 64 с. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. На перетині світів: Щоденник. Дорогою до Воронькова. – ISBN 617-7367-64-1.
УДК        821.161.2
        С71

Воробйов, М. П.  Оманливий оркестр [Текст] : [поезії, щоденникові записи] / М. П. Воробйов. – Київ : Просвіта, 2006. – 192 с. – ISBN 966-8547-65-9.
УДК        821.161.2
        В75

Бондаренко, С.  Лев і рев - Very Well! Паліндроскоші свіжі [Текст] / С. Бондаренко. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7398-81-2.
УДК        821.161.2
        Б81

Боднар, М.  Пожертва на світло [Текст] / М. Боднар. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. – 110 с. – ISBN 617-679-050-1.
УДК        821.161.2
        Б75

Діброва, Н.(Назаренко В.Ф.).  Автопортрет на тлі Содому й Гоморри Або Шляхами скурвленої долі (фрагменти) [Текст] : [зб. поезії] / Н. Діброва. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 200 с. – ISBN 966-289-234-5.
УДК        821.161.2
        Д44

Ярмолюк, Н. М.  Між каменем життя [Текст] : повісті / Н. М. Ярмолюк. – Житомир : Рута, 2019. – 272 с. – ISBN 617-581-380-5.
УДК        821.161.2
        Я75

Сорд, В.  Темна поезія [Текст] : [зб. поезій] / В. Сорд. – Вінниця : Дім Химер, 2019. – 112 с. – ISBN 966-97870-4-0.
УДК        821.161.2
        С65

Москва-Печарська, О. В.(Lili de Leopolis).  Ехо [Текст] : [збірка] / О. В. Москва-Печарська. – Львів : Вид-во Т. Сороки, 2019. – 68 с. – ISBN 617-7593-163.
УДК        821.161.2
        М82

Лаюк, М.  Троянда [Текст] / М. Лаюк ; [М. Лаюк]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 93 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-679-665-7.
УДК        821.161.2
        Л32

Метелецкая, М.  Невиданная, главная Любовь... [Текст] : стихи / М. Метелецкая ; пер. с укр. Р. Батищева. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 128 с. – Текст парал. укр. – ISBN 617-7583-32-4.
УДК        821.161.2
        М54

Литвин, М. С.  Окрема думка (про наболіле) [Текст] / М. С. Литвин. – Дніпро : Ліра, 2018. – 148 с. – ISBN 966-981-018-2.
УДК        821.161.2
        Л64

Огнєва, І.  Швидка поетична допомога [Текст] : зб. віршів. Кн.3 / І. Огнєва. – Буча; Київ : Поліграф плюс, 2019. – 208 с. – ISBN 966-8977-90-9.
УДК        821.161.2
        О-38

Галичанка, Г.  У променях сонця [Текст] : поезії / Г. Галичанка. – Бровари : АНФ ГРУП, 2018. – 100 с. – ISBN 617-7252-12-1.
УДК        821.161.2
        Г15

Сурженко, М.  Дівчина, яка шукала свою сукню [Текст] : роман-ілюзія / М. Сурженко. – Вінниця : Дім Химер, 2019. – 176 с. – ISBN 966-97870-9-5.
УДК        821.161.2
        С90

Кіщук, Ю. В.  Завдячуючи Ангелам [Текст] / Ю. В. Кіщук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 224 с. – ISBN 617-7744-35-0.
УДК        821.161.2
        К46

Гейко, М.  Маргаритки для Майстра [Текст] : поезії та есеї / М. Гейко. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2019. – 124 с. – ISBN 617-7583-99-7.
УДК        821.161.2
        Г29

Білан, К. І.  А життя не повторить ніхто з нас на "Біс" [Текст] / К. І. Білан. – Тальне : Поліграфіст Тальнівщини, 2019. – 416 с. – ISBN 966-97898-3-9.
УДК        821.161.2
        Б61

Армаш, О. А.  Сьогодні скінчилась війна [Текст] : [зб. віршів] / О. А. Армаш. – Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2018. – 48 с. – ISBN 966-2294-58-3.
УДК        821.161.2
        А83

Черкаський, О.  Палата № 6 [Текст] : [гуморески, вірші] / О. Черкаський. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 118 с. – ISBN 617-639-215-6.
УДК        821.161.2
        Ч-48

Плитка-Горицвіт, П.  Світе мій [Текст] : поезії. Ч.1 / П. Плитка-Горицвіт. – Львів : Левада, 2019. – 306 с. – ISBN 617-7527-49-6.
УДК        821.161.2
        П38

Шевчук, С. О.  Постріл з минулого [Текст] : оповідання, новели, есе / С. О. Шевчук. – Рівне : Вид. Зень О.М., 2019. – 112 с. – ISBN 617-601-276-4.
УДК        821.161.2
        Ш37

Бурова, Н. М.  Дожди по крышам [Текст] : [сб. стихов] / Н. М. Бурова. – Горишние Плавни : ЧП Олексеенко В.В., 2019. – 220 с. : 32 рис. – ISBN 966-1698-38-2.
УДК        821.161.2
        Б91

Фурзенко, Н. І.  Між тишею і словом [Текст] : поезії / Н. І. Фурзенко. – Суми : Мрія, 2019. – 62 с. – ISBN 966-473-259-5.
УДК        821.161.2
        Ф95

Крищенко, В. Д.  Любові бентежна струна [Текст] : інтимна лірика / В. Д. Крищенко. – Вид. 3-є, допов. – Київ : КНУТД, 2019. – 256 с. – ISBN 617-7506-39-2.
УДК        821.161.2
        К82

Цапко, В. М.  Політ над кручею [Текст] : [зб. віршів] / В. М. Цапко. – Кременчук : ПП Олексієнко В.В., 2019. – 72 с. – ISBN 966-1698-37-5.
УДК        821.161.2
        Ц17

Губерначук, С. Г.  Поезії розбурханих стихій [Текст] : [зб. поезій] / С. Г. Губерначук. – Київ : ArtHuss, 2019. – 192 с. – ISBN 617-7778-13-3.
УДК        821.161.2
        Г93

Крайник, Г. Д.  Джерело добра [Текст] / Г. Д. Крайник. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 96 с. – ISBN 617-7744-20-6.
УДК        821.161.2
        К78

Шкапій, С. М.  Чилі [Текст] : гумореми і не тільки / С. М. Шкапій. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 104 с. – ISBN 617-513-478-8.
УДК        821.161.2
        Ш66

Петренко, Н. П.  Бумеранг [Текст] : вірші / Н. П. Петренко. – Суми : Мрія, 2018. – 68 с. – ISBN 966-473-244-1.
УДК        821.161.2
        П30

Іздрик, Ю.  Меланхолії [Текст] / Ю. Іздрик. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 310 с. – ISBN 617-679-679-4.
УДК        821.161.2
        І-36

Колисниченко, Л. И.  Полет моей жизни [Текст] / Л. И. Колисниченко. – Хмельницкий : Изд. Стасюк Л.С., 2019. – 68 с. – ISBN 617-7744-15-2.
УДК        821.161.2
        К60

Ніколаєнко, В. Г.  Моєї долі рушники [Текст] : зб. поезій та прози / В. Г. Ніколаєнко. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 143 с. – ISBN 966-934-147-1.
УДК        821.161.2
        Н63

Панчук, Н. М.  Колодязь часу [Текст] : поетичні і прозові мініатюри / Н. М. Панчук. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2018. – 96 с. – ISBN 617-531-184-4.
УДК        821.161.2
        П16

Кравченко, К. О.  Спалах [Текст] / К. О. Кравченко. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 112 с. – (Drumiyav). – ISBN 966-934-179-2.
УДК        821.161.2
        К78

Покальчук, Ю. В.  Одісей, батько Ікара [Текст] / Ю. В. Покальчук. – Львів : Кальварія, 2000. – 120с. – ISBN 966-7092-69-0.
УДК        821.161.2
        П48

Лавренко, Я. Я.  Хаос [Текст] : [поезія] / Я. Я. Лавренко. – Ковель : Ковельська міська друкарня, 2019. – 100 с. – ISBN 617-7612-15-4.
УДК        821.161.2
        Л13

Гризун, А. П.  Метагалактика [Текст] : лірика / А. П. Гризун. – Суми : Мрія, 2018. – 172 с. – ISBN 966-473-248-9.
УДК        821.161.2
        Г83

Шендеровська, Л. В.  Віра. Надія? Любов! [Текст] : [зб. поезій] / Л. В. Шендеровська. – Тернопіль : Заза Прінт, 2018. – 128 с. – ISBN 617-7521-11-1.
УДК        821.161.2
        Ш47

Цепкова, Г. В.  Веры тонкая свеча [Текст] : поэзия / Г. В. Цепкова. – Коростень : Триада С, 2019. – 144 с. – ISBN 617-7374-40-3.
УДК        821.161.2
        Ц40

Богуславська, В.  Лабораторія [Текст] : різноманітні вірші тощо / В. Богуславська. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 196 с. – ISBN 617-7621-20-0.
УДК        821.161.2
        Б74

Світла, Т.  Сімейний альбом [Текст] / Т. Світла. – Одеса : ВМВ, 2018. – 104 с. – ISBN 966-413-636-2.
УДК        821.161.2
        С24

Кешеля, Д. М.  Запишіть у свідки мої сльози [Текст] : романи з народного життя / Д. М. Кешеля. – Ужгород : Патент, 2011. – 320 с. – ISBN 617-589-033-2.
УДК        821.161.2
        К37

Кочубей, Н. М.  Земні миттєвості [Текст] : оповідання / Н. М. Кочубей. – Дніпро : Вид. Біла К.О., 2018. – 144 с. – ISBN 617-645-275-1.
УДК        821.161.2
        К75

Бахарєва, В.  Від гусениці до метелика [Текст] : зб. поезії / В. Бахарєва. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2018. – 80 с. – ISBN 617-639-200-2.
УДК        821.161.2
        Б30

Петренко, М. М.  Твори [Текст] / М. М. Петренко. – Київ : Кий, 2017. – 104 с. – ISBN 966-651-899-9.
УДК        821.161.2
        П30

Костюк, Н. О.  Долі моєї сад [Текст] : вірші, поеми, етюди / Н. О. Костюк. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського; Політехніка, 2018. – 212 с. – ISBN 966-622-911-6.
УДК        821.161.2
        К72

Чабан, С. Ф.(Заспа С.Ф.).  Різнобарв‘я кольорових мрій [Текст] : [лірика та оповідання] / С. Ф. Чабан. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 76 с. – ISBN 617-7590-90-2.
УДК        821.161.2
        Ч-12

Митровка, М. М.  Спрага [Текст] : вірші / М. М. Митровка. – Кропивницький : Полімед-Сервіс, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7365-12-8.
УДК        821.161.2
        М67

Святослава.  Друзям, рідним, колегам... [Текст] : [вірші, привітання, поздоровлення, роздуми] / Святослава. – Вид. 3-є, допов. і переробл. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 138 с. – ISBN 966-496-481-1.
УДК        821.161.2
        С25

Вертіль, О. В.  Геометрія вогню [Текст] : поезії / О. В. Вертіль. – Суми : Мрія-1, 2018. – 480 с. – ISBN 966-566-713-1.
УДК        821.161.2
        В35

Марсюк, В. А.  Балада про дві скрипки [Текст] : поеми і балади / В. А. Марсюк. – Київ : Друге дихання, 2018. – 456 с. – (Сучасна українська літ-ра). – ISBN 966-8448-17-1.
УДК        821.161.2
        М28

Угнівенко, О. І.  Барвисто [Текст] / О. І. Угнівенко. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7583-20-1.
УДК        821.161.2
        У25

Ірод, К.  Від учора до завтра [Текст] : проза / К. Ірод. – Бухарест : RCR Editorial, 2014. – 532 с. – ISBN 606-8300-75-7.
УДК        821.161.2
        І-83

Джуран, В. Т.  Онутяна [Текст] : поезії / В. Т. Джуран. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7611-19-5.
УДК        821.161.2
        Д42

Коцюбинський, М. М.  Вибрані твори [Текст] : оповідання, новели, повісті / М. М. Коцюбинський ; упоряд., передм. та прим. Ю.Б. Кузнецова, Н.В. Левчик. – Київ : Генеза, 2003. – 368с. – (Нова шкільна б-ка). – ISBN 966-504-310-2.
УДК        821.161.2
        К75

Часто, П. І.  Незабудки з покинутих садів [Текст] : спогади / П. І. Часто. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – 274 с. – ISBN 617-7372-40-9.
УДК        821.161.2
        Ч-25

Офіцинський, Р. А.  Жура журавлів [Текст] : поезії / Р. А. Офіцинський. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – 132 с. – ISBN 617-7372-38-6.
УДК        821.161.2
        О-91

Смик, О.  Неоголошена війна [Текст] : гротеск, пісенна історія Новітньої України / О. Смик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 184 с. – ISBN 966-07-3401-2.
УДК        821.161.2
        С50

Тарасевич, В.  Океан слез [Текст] : [сб. стихов] / В. Тарасевич ; [В. Тарасевич]. – Днепр : Лира, 2019. – 72 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-981-147-9.
УДК        821.161.2
        Т19

Грушко-Колінько, З. Д.  Повернення; Трохи віршів про життя [Текст] : роман, поезії / З. Д. Грушко-Колінько. – Дніпро : Ліра, 2019. – 192 с. – ISBN 966-981-183-7.
УДК        821.161.2
        Г91

Гонтар, В. М.  Не їдь, синок, до каменюки [Текст] : [зб. поезій] / В. М. Гонтар. – Покровськ; Дніпро : Ліра, 2019. – 144 с. – ISBN 966-981-186-8.
УДК        821.161.2
        Г65

Кіпибіда, З. М.  Центик до копійочки [Текст] : гумор, сатира / З. М. Кіпибіда. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 116 с. – ISBN 966-457-362-4.
УДК        821.161.2
        К42

Осіпов, А. О.  З особливою жорстокістю [Текст] : роман / А. О. Осіпов. – Київ : Вид. Корбуш, 2019. – 256 с. – ISBN 966-2955-41-5.
УДК        821.161.2
        О-74

Лівар, В. О.  Складне питання [Текст] : роман / В. О. Лівар. – Київ : Вид. Корбуш, 2019. – 400 с. – ISBN 966-2955-40-8.
УДК        821.161.2
        Л55

Гедеон, В.  Метризація квініт [Текст]. Ч. 1. Сонети / В. Гедеон. – Ужгород : Ліра, 2017. – 128 с. – ISBN 617-596-262-6.
УДК        821.161.2
        Г28

Дмитришин, Л. Ю.  Загублені у світах [Текст] : роман / Л. Ю. Дмитришин. – Нью-Йорк; Ужгород : Українська Книжка : TIMPANI, 2019. – 351 c. – ISBN 617-7372-39-3.
УДК        821.161.2
        Д53

Каретный, А. Д.  Полет яблока [Текст] / А. Д. Каретный. – Кропивницкий : Имэкс-ЛТД, 2019. – 208 с. – ISBN 966-189-477-7.
УДК        821.161.2
        К22

Митровка, Д.  Космогонія [Текст] : [зб. поезій] / Д. Митровка. – Ужгород : Ліра, 2017. – 228 с. – ISBN 617-596-257-2.
УДК        821.161.2
        М67

І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : Творчість юних / [відп. за вип. В. Боженко]. – Львів : Растр-7, 2018. – 126 с. – ISBN 617-7726-50-9.
УДК        821.161.2(082)
        І-11

Просвітки. Радощі. Одкровення [Текст] : поезії / [упоряд. О.І. Атаманчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 124 с. – ISBN 966-07-3413-5.
УДК        821.161.2(082)
        П82

Дніпровські вогні [Текст] : поезія, проза, літературна критика : [збірка / уклад. Л.В. Ленська]. – Дніпро : Вид. О. Ленський, 2019. – 234 с. – Зміст авт.: Воробйов Л., Гришина С., Зайцева О. та ін. – ISBN 617-7199-97-6.
УДК        821.161.2(082)
        Д54

Поетична родина Торецька [Текст] : зб. віршів та пісень укр. та рос. мовами / [авт. проекту Б. Бочаров]. – Констянтинівка : Укрвест, Лтд, 2019. – 59 с. – ISBN 966-97731-0-4.
УДК        821.161.2(082)
        П45

У світі "Стежини" [Текст] : зб. творів членів літ.-мист. світлиці "Стежина" / [редкол: О. Атрощенко та ін.]. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 228 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7744-36-7.
УДК        821.161.2(082)
        У11

Джерело [Текст] : літературно-художній альманах : до 30-річчя літературно-мистецького клубу "Джерело" / [упоряд. А.Г. Штанько, С.І. Лантух]. – Кропивницький : Вид. Лисенко В.Ф., 2019. – 488 с. – ISBN 617-7197-81-1.
УДК        821.161.2(082)
        Д40

Лира DP2.0 [Текст] : сб. поэзии 14 авторов Днипра / [сост. В. Гилев]. – Днипро : Герда, 2018. – 180 с. – Содерж. авт.: В. Бабенко, М. Баталин, М. Бородин и др. – ISBN 617-7097-98-2.
УДК        821.161.2(082)
        Л62

Пента-гонг 2 [Текст] : [стихи]. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2019. – 184 с. – (SLOVO). – Содерж. авт.: Б. Головченко, С. Балагула, А. Костромин и др. – ISBN 617-7583-53-9.
УДК        821.161.2(082)
        П25

Раптівка. Обратная сторона Земли [Текст] : [зб. поезій]. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 116 с. – Зміст. авт.: Сенчило А., Стеф‘юк І. – ISBN 617-7583-11-9.
УДК        821.161.2(082)
        Р23

Живлюща сила ємигії [Текст] : літ. антологія Миколаївщини / [голов. ред. В.І. Шуляр ; уклад. І.Ю. Береза та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 412 с. – ISBN 617-534-289-3.
УДК        821.161.2(082)
        Ж66

Весняний вернісаж [Текст] : поезія / [упоряд. Т. Цибульська]. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 56 с. – ISBN 617-639-222-4.
УДК        821.161.2(082)
        В38

Українська література. 6 кл. [Текст] : хрестоматія / [уклад. С.А. Витвицька]. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 320 с. – ISBN 966-07-2264-4.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        У45

Гаджилова, Г. О.  Проблематика раннього християнства у драмі Лесі Українки: становлення тексту в русі авторських художніх рішень [Текст] / Г. О. Гаджилова. – Київ : Академперіодика, 2018. – 221 с. – ISBN 966-360-376-6.
УДК        821.161.2.09
        Г13

Ряшко, М. І.  Життя і слово Юрія Шипа. Літературний портрет [Текст] / М. І. Ряшко. – Ужгород : Патент, 2011. – 256 с. – ISBN 617-589-008-0.
УДК        821.161.2.09
        Р99

Лавський, Я.  Іронія. Історія. Геополітика [Текст] : Польсько-українські літературні студії / Я. Лавський ; пер. з пол. І. Шевченко. – Київ : Талком, 2018. – 366 с. – (Київські полоністичні студії ; т. 33). – ISBN 617-7685-27-1.
УДК        821.161.2.09 + 821.162.1.09
        Л13

Атаманчук, В. П.  Художнє конструювання свідомості героя в українській драматургії 20-50-х років ХХ ст. [Текст] : монографія / В. П. Атаманчук. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 408 с. – ISBN 617-7626-68-7.
УДК        821.161.2.09(08)
        А92

Про Дмитра Павличка [Текст] : зб. ст. / [упоряд. Д. Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – 1040 с. – ISBN 617-7201-57-0.
УДК        821.161.2.09(082)
        П78

Діброва, О.  Фортеця рідних святинь [Текст] : вірші, висловлювання славетних про мову, календар духовних відзнак / О. Діброва. – Київ : ФОП Кондратенко Т.Г., 2018. – 120 с. – (Б-чка часопису "Я сам(а)"). – ISBN 966-97827-0-0.
УДК        821.161.2+811.161.2
        Д44

Кочур Григорій - Микола Лукаш. Листування 1958 - 1971 років [Текст] : передм. і комент. М. Стріхи. – Київ : КІС, 2019. – 145 с. – ISBN 617-684-235-4.
УДК        821.161.2-6(082)
        К75

Федорчук, Я. П.  Афоризми [Текст] / Я. П. Федорчук. – Луцьк : Твердиня, 2019. – 140 с. – ISBN 617-517-308-4.
УДК        821.161.2-84
        Ф33

Овсієнко, В.  Світло людей [Текст] : мемуари та публіцистика / В. Овсієнко. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Кліо, 2018. – 512 с. – ISBN 617-7023-66-0.
УДК        821.161.2-92
        О-34

Журавков, В. В.  Погляд з підкореної вершини 58-18 : Спогади [Текст] / В. В. Журавков. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 136 с. – ISBN 966-622-931-4.
УДК        821.161.2-94
        Ж91

Литвин, Ю. Т.(1934-1984).  На лезах блискавок [Текст] : поезії, статті, звернення, заяви, спогади, документи, листи / Ю. Т. Литвин. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 496 с. – ISBN 966-7601-57-9.
УДК        821.161.2-94
        Л64

Матвієнко, В.  Війна на брехні [Текст] / В. Матвієнко. – Київ : [Б.в.], 2019. – 64 с.
УДК        821.161.2-94
        М33

Дворник, С. І.  Присмак гіркоти [Текст] : біогр.-докум. повість / С. І. Дворник. – Суми : Мрія, 2019. – 376 с. – ISBN 966-473-261-8.
УДК        821.161.2-94
        Д24

Янчевський, В. С.  Дякую тобі, моя доле... [Текст] / В. С. Янчевський. – Житомир : Рута, 2018. – 136 с. – ISBN 617-581-372-0.
УДК        821.161.2-94
        Я66

Петренко, М.  Спокійної ночі [Текст] : [роман-щоденник] / М. Петренко. – Харків : Діса плюс, 2019. – 320 с. – ISBN 617-7645-66-4.
УДК        821.161.2-94
        П30

Набегов, Р. В.  Ни шагу назад [Текст] : поэзии, проза, дневник, воспоминания / Р. В. Набегов. – 2-е изд., доп. – Киев : Криниця, 2018. – 256 с. – На укр. и рус. яз. – ISBN 966-2434-40-8.
УДК        821.161.2-94
        Н13

Макар, Ю. І.  Університети мого життя. Спогади [Текст] / Ю. І. Макар. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 608 с. – ISBN 617-7611-31-7.
УДК        821.161.2-94
        М15

Шеина, Т. В.  Будни аптекантропа; Дорога на север [Текст] : дневники безымянного провизора, поэзия : [лит. сб.] / Т. В. Шеина. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 148 с. – ISBN 617-7583-16-4.
УДК        821.161.3
        Ш39

Єнджієвська-Врубель, Р.  Вередливий настрій Іполіта Собакевича [Текст] / Р. Єнджієвська-Врубель ; [пер. з пол. І. Тучапської] ; іл. Г. Рігаль. – Харків : Школа, 2019. – 40 с. – ISBN 966-429-585-4.
УДК        821.162.1
        Є62

Тишка, А.  Зося з вулиці Котячої та великі зміни [Текст] / А. Тишка ; мал. А. Рачинської ; [пер. з пол. Л. Жекової]. – Харків : Школа, 2019. – 192 с. – (Зося з вулиці Котячої). – ISBN 966-429-548-9.
УДК        821.162.1
        Т47

Лачина, А.  Кохання під зіркою Сіріуса [Текст] / А. Лачина ; [пер. з пол. Н. Зотової]. – Харків : Школа, 2019. – 496 с. – (Сучасна європейська підліткова книга). – ISBN 966-429-524-3.
УДК        821.162.1
        Л31

Краевский, М.  Пригоршня скорпионов [Текст] : [роман] / М. Краевский ; [пер. Л. Цывьяна]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 288 с. – ISBN 5-352-01452-5.
УДК        821.162.1
        К78

Радишевський, Р.  Нарис історії польської літератури. У 2 кн. [Текст] : підручник. Кн. 2 / Р. Радишевський. – Київ : Талком, 2019. – 544 с. – (Київські полоністичні студії ; т. 34). – ISBN 617-7685-50-9.
УДК        821.162.1.09(08)
        Р15

Stinissen, W.  Dzis jest dzien Panski [Текст] : rozwazania na kazdy dzien / W. Stinissen, OCD ; przelozyla J. Iwaszkiewicz. – Poznan : W drodze, 2015. – 408 s. – Пол. мовою. – ISBN 83-7033-413-0.
УДК        821.162.1-6=162.1
        S85

Чапек, К.  Дарочка, або Життя цуценяти [Текст] : [оповідання] / К. Чапек ; мал. К. Чапек ; пер. з чес. П. Козланюк. – Львів : Апріорі, 2018. – 68 с. – ISBN 617-629-435-1.
УДК        821.162.3
        Ч-19

Брилинська, Н.  Історія чеської літератури: від зародження до середини ХХ ст. [Текст] : [зб. тест. завдань] / Н. Брилинська, О. Моторний. – Львів : Паїс, 2019. – 320 с. – ISBN 617-7694-17-4.
УДК        821.162.3.09
        Б87

У НІ СОН [Текст] : сучасна болгарська поезія / пер. з болг. І. Ковальчук. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 68 с. – Зміст. авт.: Радков Р., Ангелова В., Герджиков Н. – ISBN 617-7583-45-4.
УДК        821.163.2(082)
        У11

Малешкова, А.  Шарени раздумки [Текст] : стихове / А. Малешкова. – Болград : Ирбис, 2018. – 50 с.+ 50 с. – Книга-перевертка. - В общ. обл. с кн. Забавна(я) игра/ Н. Куртев. - На болг. и рус . языках. – ISBN 617-7473-19-9.
УДК        821.163.2(082)=163.2
        М18

Джичоная, Г.  Колхські кірбі [Текст] : поезії / Г. Джичоная ; пер. з грузин. М. Мар‘яненко. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 160 с. – Текст парал. грузин. – ISBN 617-7398-79-9.
УДК        821.353.1
        Д41

Джавахішвілі, К.  Колискова для чоловіків [Текст] / К. Джавахішвілі ; пер. С. Лазо. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 128 с. – ISBN 966-07-3383-1.
УДК        821.353.1
        Д40

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи [Текст] : зб. матер. VIІІ Всеукр. студ. археолог. конф. / [редкол.: С.А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2019. – 160 с.
УДК        902(477)(082)
        А87

Михайлина, Л. П.  Археолог, який став легендою [Текст] : До 100-річчя з дня народження Б.О. Тимощука / Л. П. Михайлина, С. В. Пивоваров. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник : Фенікс, 2019. – 98 с. – ISBN 966-136-633-5.
УДК        902(477)(092)
        М69

Лафарович, Д. С.  Думи мої...: повчальні роздуми про рідне село [Текст] / Д. С. Лафарович. – Львів : Світ, 2018. – 56 с. – ISBN 966-914-056-2.
УДК        908(477.42)
        Л29

Манько, М. О.  Межиріцький православний календар [Текст] : З іст. роману-хроніки в новелах "Межиріцькі сповіді" / М. О. Манько. – Суми : Мрія-1, 2019. – 190 с. – ISBN 966-566-727-8.
УДК        908(477.52):271.2-564.11/.43
        М24

Вулиці Павлограда розповідають... [Текст] : [наук.-іст. довідник] / уклад. Т.І. Ведмідь, Л.Г. Губарєва. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 212 с. – ISBN 617-7232-26-0.
УДК        908(477.63)(035)
        В88

Ноздріна, Л. Ф.  Культурна спадщина Бердянська. Туристичні об‘єкти [Текст] : До 180-річчя Нижньо-Бердянського маяка / Л. Ф. Ноздріна ; [Л.Ф. Ноздріна]. – Бердянськ ; Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 114 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-197-614-5.
УДК        908(477.64)
        Н78

Боровский, М. Р.  Кроваво-красное вино Алушты [Текст] : ист.-энологическое эссе / М. Р. Боровский ; [М.Р. Боровский]. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2018. – 214 с. : 20 с. ил. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-197-600-8.
УДК        908(477.75)+663.2
        Б83

Новосад, Є. І.  Вербовий цвіт [Текст] : іст.-краєзнавчий нарис / Є. І. Новосад. – Вид. 2-е, випр., допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 352 с. – ISBN 966-457-357-0.
УДК        908(477.84)
        Н76

Гвоздьо, М.  Ардовець (Підвиноградів): наші сохташі [Текст] / М. Гвоздьо. – Ужгород : Ліра, 2018. – 352 с. – ISBN 617-596-270-1.
УДК        908(477.87)
        Г25

Гільберг, Т. Г.  Географія. 7 кл. [Текст] : підручник / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. – Київ : Грамота, 2019. – 264 с. – ISBN 966-349-537-8.
УДК        911(075.3)
        Г47

Пестушко, В. Ю.  Географія. 11 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – Київ : Генеза, 2019. – 160 с. – ISBN 966-11-0984-0.
УДК        911(075.3)
        П28

Кобернік, С. Г.  Конспекти уроків з курсу "Географічний простір землі". 11 кл. [Текст] : [посібник] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2019. – 296 с. – ISBN 617-539-295-9.
УДК        911.2(075.3)
        К55

Сорокіна, Л. Ю.  Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів [Текст] / Л. Ю. Сорокіна. – Київ : Сталь, 2019. – 105 с. – ISBN 617-676-146-4.
УДК        911.5(477):001.82
        С65

Кобернік, С. Г.  Географія. 7 кл. [Текст] : підручник / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Київ : Грамота, 2019. – 288 с. – ISBN 966-349-528-6.
УДК        913(100)(075.3)
        К55

Гільберг, Т. Г.  Географія. 8 кл. [Текст] : підручник / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко. – Київ : Грамота, 2019. – 272 с. – ISBN 966-349-576-7.
УДК        913(477)(075.3)
        Г47

Шаповалова, О. А.  Африка [Текст] / О. А. Шаповалова. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 384 с. – (Популярная энциклопедия). – ISBN 5-275-00734-5.
УДК        913(6)
        Ш24

Терлецький, М. М.  Світова міграція Драго-Сасів [Текст] : [історичний аспект] / М. М. Терлецький. – Львів : ПАІС, 2019. – 290 с. – ISBN 617-7694-13-6.
УДК        929.52(477)
        Т35

Український історичний збірник 2018 [Текст]. Вип. 20 / редкол.: Т.В. Чухліб (голова) та ін. – Київ : Ін-т історії України, 2018. – 362 с.
УДК        93/94(082)
        У45

Український історичний збірник 2017 [Текст]. Вип. 19 / редкол.: Т.В. Чухліб (голова) та ін. – Київ : Ін-т історії України, 2017. – 474 с.
УДК        93/94(082)
        У45

Айтов, С. Ш.  Сучасна філософія історії: історично-антропологічний горизонт [Текст] : [монографія] / С. Ш. Айтов. – Дніпро : Ліра, 2018. – 368 с. – ISBN 966-981-096-0.
УДК        930.1
        А36

Копилов, С. А.  Кам‘янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ - початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження [Текст] : [монографія] / С. А. Копилов, І. В. Паур. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 204 с. – ISBN 966-496-479-8.
УДК        930.2(477.43):655.3.066.32
        К65

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку [Текст] : наук. зб. Вип. 28. Напрям: Мистецтвознавство / за заг. ред. В.Г. Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2018. – 305 с.
УДК        930.85(477)(082)
        У45

Ліхтей, І. М.  Всесвітня історія. 8 кл. [Текст] : підручник / І. М. Ліхтей. – Київ : Грамота, 2019. – 264 с. – ISBN 966-349-581-1.
УДК        94(100)(075.3)
        Л65

Оксфордська історія в‘язниць: практика покарання в західному суспільстві [Текст] / за ред. Н. Морріса та Д.-Д. Ротмена. – Київ : Всесвіт, 2009. – 560 с. – ISBN 966-8439-11-7.
УДК        94(100):343.81
        О-52

Безух, Ю. В.  Скіфськими шляхами Геродота [Текст] / Ю. В. Безух. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 284 с. – ISBN 617-7218-70-7.
УДК        94(395)"04/14"
        Б40

Діти війни [Текст] = Kinder des Krieges : Спогади очевидців з України та Німеччини з есе К. Петровської / [упоряд.: П. Ветцель, А. Гулей, Л. Даниленко та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 352 с. – Укр. та нім. мовами. – ISBN 966-136-556-7.
УДК        94(4)"1939/1945"
        Д49

Макьявелли, Н.  Государь [Текст] : трактаты / Н. Макьявелли ; [пер. с итал. Д.Г. Муравьевой, М.А.Юсима]. – Москва : АСТ : Профиздат, 2005. – 509 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024567-Х.
УДК        94(450)
        М17

Безаров, О. Т.  Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-1917 роки) [Текст] : [монографія] / О. Т. Безаров. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 440 с. – ISBN 617-7611-28-7.
УДК        94(470=411.16)"18/19"+329.14
        Б39

Салій, І. М.  Від утопії до утопії: 100 років експериментів. Досить ілюзій. У 2 кн. [Текст]. Кн. 1 / І. М. Салій. – Київ : Кий, 2018. – 544 с. – ISBN 617-7177-13-4.
УДК        94(477)
        С16

Салій, І. М.  Від утопії до утопії: 100 років експериментів. Досить ілюзій. У 2 кн. [Текст]. Кн. 2 / І. М. Салій. – Київ : Кий, 2018. – 480 с. – ISBN 617-7177-14-1.
УДК        94(477)
        С16

Струкевич, О. К.  Історія України. 8 кл. [Текст] : підручник / О. К. Струкевич. – Київ : Грамота, 2019. – 272 с. – ISBN 966-349-575-0.
УДК        94(477)"15/17"(075.3)
        С87

Історичні етюди - для сучасності 2019 [Текст] : наук.-дослідницькі роб. учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України / [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Ткума, 2019. – 288 с. – ISBN 966-981-180-6.
УДК        94(477)"19"(082)
        І-90

Журба, М. А.  Військово-оборонні громадські об‘єднання в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : монографія / М. А. Журба, А. С. Яшанов. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 282 с. – ISBN 966-660-977-2.
УДК        94(477)"19":355
        Ж91

Киселюк-Андрійків, Є.  Осяяні вічністю. Книга Вдячної Пам‘яті [Текст] : худож.-публіц. нариси / Є. Киселюк-Андрійків, Л. Трачук. – Івано-Франківськ : ФОП Петраш К.Т., 2018. – 160 с. – ISBN 617-7362-31-8.
УДК        94(477)"19":355.425.4
        К44

Чорнобильське досье КГБ: Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період [Текст] : зб. документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / [упоряд. О. Бажан та ін.]. – Київ : Український ін-т Національної пам‘яті, 2019. – 1197 с. – ISBN 617-7652-14-3.
УДК        94(477)"19":621.039.586
        Ч-75

Салій, І. М.  Я повертаюсь [Текст] / І. М. Салій. – Київ : КИЙ, 2018. – 280 с. – ISBN 617-7177-15-8.
УДК        94(477)"19/20"
        С16

Тимошик, М. С.  Степовик Дмитро. Життя й наукова діяльність [Текст] : [монографія] / М. С. Тимошик. – Київ : Архангельський Глас, 2008. – 656 с.
УДК        94(477)"19/20"(092)
        Т41

Турченко, Ф. Г.  Українська революція 1917-1921 рр. (Погляд із Запоріжжя) [Текст] : монографія / Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : Статус, 2018. – 188 с. – (Історія рідного краю). – ISBN 617-7759-04-0.
УДК        94(477)"1917/1921":323.27
        Т89

Це потрібно живим [Текст] : Книга Пам‘яті воїнів Другої світової війни, які поховані у м. Кам‘янське (Дніпродзержинськ) / [авт.-упоряд. Т.Д. Шульга]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 304 с. – ISBN 966-981-094-6.
УДК        94(477)"1939/1945":355.01-053.18
        Ц29

Пам‘ять про подвиг [Текст] / [інформ. збір В.В. Баранник, І.М. Протасенко]. – Канів : Родень, 2019. – 108 с. – ISBN 617-7296-20-0.
УДК        94(477)"1941/1945"
        П15

Свідерський, Ю. Ю.  Історія України. 7 кл. [Текст] : підручник / Ю. Ю. Свідерський, Н. Ю. Романишин, Т. В. Ладиченко. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с. – ISBN 966-349-527-9.
УДК        94(477)(075.3)
        С24

Чорномаз, Б.  Усна історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Чорномаз. – Київ : Талком, 2019. – 160 с. – ISBN 617-7685-71-4.
УДК        94(477)(075.8)
        Ч-75

Києво-Печерська лавра - пам‘ятка історії та культури України [Текст] : [монографія / Г.П. Бруснікіна, О.В. Ващенко, О.П. Візір та ін.]. – Київ : НКПІКЗ, 2006. – 426 с. – ISBN 966-8825-28-4.
УДК        94(477):271.222(477)-523
        К38

Костюк, П. І.  Код ідентичності [Текст] : Мілітарні сторінки історії України і не тільки... / П. І. Костюк. – Львів : Універсум, 2018. – 456 с. – ISBN 617-7501-77-9.
УДК        94(477):355
        К72

Салій, І. М.  Про Київ і моїх сучасників [Текст] / І. М. Салій. – Київ : Кий, 2013. – 600 с. – ISBN 966-8825-34-7.
УДК        94(477.411)(092)
        С16

Салій, І. М.  Обличчя столиці в долях її керівників [Текст] / І. М. Салій. – Вид. 3-є. – Київ : Довіра, 2018. – 599 с. : іл. – ISBN 966-507-311-6.
УДК        94(477.411)(092)
        С16

Шулик, В. В.  Лукашівка. Нариси про історію села (ретроспективні містобудівні дослідження) [Текст] : [монографія] / В. В. Шулик. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 88 с. – ISBN 966-695-474-2.
УДК        94(477.53)
        Ш95

Кибалко, Г.  Павлівка [Текст] / Г. Кибалко. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2019. – 175 с. – ISBN 966-197-623-7.
УДК        94(477.64)
        К38

Прилипко, А.  Великая Одесская революция. 1913 - 1923. Годы, определившие эпоху [Текст] : Историко-публицистический анализ иррегулярного времени / А. Прилипко, В. Стремядин. – Киев : Новий Друк, 2019. – 312 с. – ISBN 617-635-140-5.
УДК        94(477.74)"1913/1923"
        П76

Дуфенюк, І. В.  Олесине через віки до сьогодення [Текст] : іст.-публіцистичний нарис / І. В. Дуфенюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 320 с. – ISBN 966-457-352-5.
УДК        94(477.84)
        Д84

Запорожские еврейские чтения [Текст] : сб. статей и матер. (19-20 апреля 2018 г.) / [редкол.: В.И. Мильчев и др.]. – Днипро : Ткума, 2019. – 164 с. – ISBN 966-981-172-1.
УДК        94(477=411.16)"19"(082)
        З-33

Голокост у Дніпропетровську [Текст] / [М.В. Стрільчук, В.Г. Рибалка, Є.А. Врадій, Д.В. Шаталов]. – Дніпро : Ткума : Ліра, 2017. – 256 с. – (Українська б-ка Голокосту). – ISBN 966-981-000-7.
УДК        94(477=411.16):341.485]"1941/1943"
        Г61

Чорноморська Минувщина [Текст] : [зб. наук. праць. Вип. 13 / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2018. – 128 с.
УДК        94:355](477)(082)
        Ч-75