/Users/vasvaryannamaria/Documents/GDPR audit anyagok/Végleges anyagok/meetdoc_logo_ujszlogen_fekvo.png

MEETDOC ÁSZF

Health Orientation Kft.

Általános Szerződési Feltételei

MeetDoc orvosi időpont-foglaló szolgáltatás

igénybevételére vonatkozóan

egyéni felhasználók részére

Hatálya: 2017. december 14.

Verziókövetési információk

Ver.

Dátum

Szerző

Megjegyzés

V0.1

2017. december 14.

Dr. Halász Bálint (Bird & Bird)

Első tervezet

V0.2

2017. december 19.

Dr. Halász Bálint (Bird & Bird)

Második tervezet

Új: 2.3        Assistance szolgáltatók (közvetítők).

V0.3

2018. január 11.

Dr. Ottóffy Zsófia (Bird & Bird)

Harmadik tervezet. Apróbb módosítások.

 1. Bevezető, általános rendelkezések
 1. A Szolgáltató. A Health Orientation Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18., cégjegyzékszám: Cg.01-09-190873, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24120250-2-41, a továbbiakban "Health Orientation", "Szolgáltató" vagy "Mi") a szolgáltatója a MeetDoc megnevezésű orvosi időpontfoglaló szolgáltatásnak (a továbbiakban "MeetDoc" vagy "Szolgáltatás"). A MeetDoc, illetve a Szolgáltató elérhetőségei az alábbiak:
 1. web:                                 www.meetdoc.com / www.healthorientation.com;  
 2. üzemeltetés, support:                support@meetdoc.com 
 3. e-mail:                                 info@meetdoc.com, info@healthorientation.com;  
 4. telefon:                         +36 70 390 7674;
 5. MeetDoc ÁSZF elérhetősége:         Kattintson ide
 1. A MeetDoc ÁSZF. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "MeetDoc ÁSZF" vagy "MeetDoc ÁSZF") a MeetDoc egyéni felhasználók, azaz páciensek általi igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza. Kérjük, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt gondosan olvassa el ezeket a feltételeket, a Szolgáltatásba történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja ezeket. A MeetDoc ÁSZF a Health Orientation és az Ön között létrejövő, a Szolgáltatással kapcsolatos vagy abból fakadó minden jogviszonyra külön kikötés hiányában is irányadó. A Szolgáltatás adott esetben nemcsak a fenti weboldalon, de más felületbe vagy szolgáltatásba integrálva is elérhető lehet, amely esetben jelen feltételek szintén irányadóak. Ilyen felület vagy szolgáltatás lehet különösen a Szolgáltatótól független harmadik fél, jellemzően egészségügyi szolgáltató, illetve orvos (a továbbiakban összefoglalóan "Egészségügyi Szolgáltató"), amely vagy aki – a velünk kötött szerződés alapján – saját honlapjába vagy más szolgáltatásába integrálja a Szolgáltatást (a továbbiakban: “Modul”).
 2. A Felhasználó. A MeetDoc ÁSZF-et a Szolgáltatás felhasználója (a továbbiakban: "Ön" vagy “Felhasználó”) a Szolgáltatás használatára történő regisztrációjával vagy az időpontpont-foglalás regisztráció nélküli elvégzésével fogadja el. Ezzel Ön elfogadja ezeket a feltételeket. A regisztráció, illetve regisztráció nélküli időpontfoglalás csak abban az esetben minősül elfogadottnak, ha a regisztráció, illetve regisztráció nélküli időpontfoglalás visszaigazolásra kerül. Amennyiben a regisztrációval, illetve regisztráció nélküli időpontfoglalással összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében az utolsó visszaigazolásunk irányadó. A visszaigazolásra nem került szolgáltatásért nem vállalunk felelősséget.
 3. A Szolgáltatás igénybevételére nagykorú, azaz 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. Amennyiben Ön kiskorú személy részére foglal időpontot, akkor ezt csak abban az esetben teheti meg, ha Ön az érintett kiskorú személy törvényes képviselője vagy rendelkezik e személy meghatalmazásával az időpont-foglalásra, azaz a Szolgáltatás használatára.  
 1. A szolgáltatás bemutatása
 1. Időpont-foglalás. A MeetDoc felületet biztosít ahhoz, hogy azon keresztül Ön időpontot foglalhasson Egészségügyi Szolgáltatókhoz. A MeetDoc felületen az Egészségügyi Szolgáltatók közzéteszik az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra (pl. szakrendelések) vonatkozó információkat, és naptár formájában jelenítik meg a rendelkezésre álló időpontokat, továbbá fogadják az Ön által a Szolgáltatáson keresztül leadott időpontfoglalást. Utóbbi csak az adott Egészségügyi Szolgáltató általi visszajelzéssel tekinthető elfogadottnak.
 2. A Szolgáltatás nem egészségügyi szolgáltatás. A MeetDoc ÁSZF és a Health Orientation és az Ön közötti jogviszony csak és kizárólag a Szolgáltatás használatára vonatkozik. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a Health Orientation az Egészségügyi Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért semmiféle felelősséggel sem tartozik, így azért sem, hogy az Ön által lefoglalt, és az adott Egészségügyi Szolgáltató által elfogadott időpont-foglalásban szereplő időpontban az adott Egészségügyi Szolgáltató valóban tudja Önt fogadni. Továbbá, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogviszony Ön és az adott Egészségügyi Szolgáltató között jön létre. Ennek megfelelően a Szolgáltatás minden esetben technikai-informatikai jellegű közvetítő szolgáltatás és semmilyen esetben nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak. A Szolgáltatást nem abból a célból nyújtjuk, hogy bármilyen egészségügyi szolgáltatást reklámozzunk, ajánljunk, vagy annak látszatát keltsük, hogy ilyen szolgáltatásokat mi magunk nyújtunk. A Health Orientation a vele szerződéses jogviszonyban álló Egészségügyi Szolgáltatók részére ManageDoc név alatt nyújt időpontkezelő szolgáltatást, amelyre külön, ún. szakmai általános szerződési feltételek vonatkoznak.
 3. Assistance szolgáltatók (közvetítők). Előfordulhat, hogy az Ön részére assistance szolgáltató foglalja le az időpontot az Egészségügyi Szolgáltatónál. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy az assistance szolgáltató mindenben az Ön megbízása alapján jár el, ezért a MeetDoc ÁSZF rendelkezései erre az esetre is megfelelően vonatkoznak.
 1. Regisztráció és Időpontfoglalás
 1. Regisztráció nélküli böngészés. A Felhasználók regisztráció vagy időpontfoglalás nélkül is meg tudják tekinteni az Egészségügyi Szolgáltatók által közzétett információkat.
 2. Regisztráció nélküli időpont-foglalás. A Felhasználók regisztráció nélkül is tudnak időpontot foglalni az adott Egészségügyi Szolgáltatóhoz. Ebben az esetben meg kell adni a nevet, e-mail címet, telefonszámot, valamint megjegyzést lehet küldeni az Egészségügyi Szolgáltatónak. Az időpont-foglalás elküldése előtt el kell fogadni a MeetDoc ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.
 3. Regisztráció. A regisztráció célja a későbbi időpontfoglalás(ok) megkönnyítése. A regisztráció során meg kell adni a nevet, e-mail címet, telefonszámot, valamint jelszót. A regisztráció során el kell fogadni a MeetDoc ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. A regisztráció megtörténtéről az ezt megerősítő visszaigazoló ablak, valamint a megadott e-mail címre küldött visszaigazoló e-mail nyújt megerősítést. A regisztrációt követően lehet bejelentkezni a Szolgáltatásba. A regisztráció során megadott adatait az "Adataim" funkció segítségével bármikor módosíthatja, javíthatja. Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy biztonságos, kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket egyaránt tartalmazó jelszót válasszon, és a későbbiekben is rendszeresen módosítsa a jelszót. Ha tudomást szerez arról, hogy a felhasználóneve (e-mail címe) és/vagy a jelszava illetéktelen személyek birtokába vagy nyilvánosságra került, akkor haladéktalanul módosítsa ezeket, különösen akkor, ha ugyanezeket a belépési adatokat más honlapokon, illetve szolgáltatások igénybevétele során is használta.
 4. Időpontfoglalás. A Szolgáltatásban az Egészségügyi Szolgáltató kiválasztását követően az "Időpont foglalása" gomb segítségével a következőképpen küldheti el igényét:
 1. válassza ki az igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatást;
 2. ha az adott Egészségügyi Szolgáltatónál több orvos van, akkor válassza ki az Egészségügyi Szolgáltatónál alkalmazott orvosok közül, akinél igénybe kívánja venni az egészségügyi szolgáltatást;
 3. válassza ki az Ön számára megfelelő szabad időpontot az egészségügyi szolgáltatás nyújtására;
 4. regisztráció nélküli időpont-foglalás esetén adja meg a fenti 3.2 pontban jelzett adatokat, illetve az ott leírtak szerint járjon el;
 5. az időpontfoglalás elküldése előtt ellenőrizze a megadott információkat.
 1. Az időpontfoglalás elküldéséről az ezt megerősítő visszaigazoló ablak, valamint a megadott e-mail címre küldött visszaigazoló e-mail nyújt megerősítést. A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az elküldött időpontfoglalás adatait bizonyos formátumokban elmentse, illetve exportálja (pl. PDF, Outlook, iCalendar, Google naptár) vagy kinyomtassa.
 2. Időpontfoglalás lemondása. Az elküldött időpontfoglalást a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül lehet utólag lemondani.
 3. Üzemeltetés, support. Amennyiben a Szolgáltatás működésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor azt a support@meetdoc.com e-mail címen vagy a fenti 1.1. pontban jelzett egyéb elérhetőségeken  teheti fel.
 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 1. Tapasztalat. A Szolgáltatás nyújtója a Health Orientation, amely egy magyar tulajdonú és magyar vezetésű vállalkozás. Rendelkezünk a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szakértelemmel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal és gyakorlattal, amely ehhez szükséges.
 2. Alvállalkozók. A Szolgáltatás nyújtásába bármikor jogosultak vagyunk alvállalkozókat bevonni, amelyeknek, illetve akiknek tevékenységéért a jelen MeetDoc ÁSZF-ben meghatározott keretek között felelősséget vállalunk.
 3. Jogosultsági rendszer. A Szolgáltatás a kockázatoknak megfelelő szintű jogosultság-kezelő rendszerrel rendelkezik. Jogosultság kezelés terén:
 1. biztosítjuk, hogy az egyes felhasználói fiókok használatakor az Időpontkezelő Szolgáltatást igénybevevő egyes személyek csakis és kizárólag a saját adataikhoz férjenek hozzá;
 2. biztosítjuk, hogy a felhasználók egyedi azonosítókon keresztül férjenek hozzá a Modulhoz;
 3. biztosítjuk a jelszavak felhasználó általi változtatásának lehetőségét;
 4. biztosítjuk, hogy az alkalmazások a jelszavakat csak titkosítva tárolják.
 1. Adat- és információbiztonság. Az információbiztonság megvalósítása érdekében vállaljuk az alábbiakat:
 1. megfelelő adatbiztonsági rendszer kialakítását és annak folyamatos, szabályozások szerinti működésének biztosítását az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint;
 2. a személyzet megfelelő kiválasztását, a hozzáférések megfelelő elkülönítését és korlátozását;
 3. a használt eszközök biztonsági szempontú megfelelőségének biztosítását;
 4. a biztonsági incidensek kivizsgálását, a tapasztalatoknak megfelelően a szabályozások szükség szerinti módosítását.
 1. A kockázatoknak megfelelő szintű technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
 2. Az adatokat a korszerű hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.
 3. A Szolgáltatás keretében megadott személyes adatok kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz részleteket, amely az alábbi oldalon érhető el.
 4. Az Ön által a Szolgáltatás használata során megadott személyes adatokat csak annak az Egészségügyi Szolgáltatónak továbbítjuk, amely részére Ön időpontot kíván foglalni. Mások számára a személyes adatokat nem adjuk át. Azon Egészségügyi Szolgáltató által történő adatkezelésre, amelyhez Ön időpontot foglalt, az adott Egészségügyi Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója, illetve szabályai vonatkoznak. Az Egészségügyi Szolgáltatónak átadott személyes adatok tekintetében a Health Orientation adatfeldolgozói tevékenységet végez, míg az adott Egészségügyi Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Egészségügyi Szolgáltatók adatkezelési tevékenységére külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, amelyek titoktartási kötelezettséget írnak elő ezen szolgáltatók, illetve munkatársaik részére. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy az Egészségügyi Szolgáltatók által történő adatkezelési tevékenységre a Health Orientationnek semmilyen ráhatása nincs, ezért semmiféle felelősséggel sem tartozik.
 1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
 1. Ön köteles a jelen MeetDoc ÁSZF rendelkezéseit betartani, továbbá köteles minden olyan cselekménytől vagy mulasztástól tartózkodni, amely többek között a jó hírnevünket, társadalmi, üzleti megítélésünket sértheti. Ön a Szolgáltatást csak jogszerűen és rendeltetésszerűen használhatja
 2. Ön a Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot csak időpont-foglalás céljára használhatja. A belépési információkat, azaz az e-mailcím és jelszó párost minden esetben kezelje bizalmasan, a fenti 3.3. pontban foglaltakra is figyelemmel. A hozzáférését harmadik személyek számára ne engedje át, belépési adatait másoknak ne adja meg!
 3. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a Szolgáltatás használata során Ön a MeetDoc ÁSZF-ben foglaltakat nem tartotta be, így különösen a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használta a jó hírnevünket, társadalmi, üzleti megítélésünket sértő vagy erre alkalmas magatartást, vagy kijelentést tett, akkor jogosultak vagyunk – saját belátásunk alapján, indokolás és előzetes figyelmeztetés nélkül – az Ön hozzáférését korlátozni, zárolni, törölni vagy blokkolni.
 1. Szellemi alkotások
 1. A Szolgáltatásra vonatkozó információk, koncepció, módszertan, kapcsolódó know-how, valamint az annak alapjául szolgáló szoftver, ideértve ennek forrás- és tárgykódját, valamint a hozzá tartozó dokumentációt (a továbbiakban összefoglalóan "Szellemi Alkotások"). a Health Orientation, illetve a Health Orientation Ltd. (székhelye: Dragon Enterprise Centre, Cullen Mill, Braintree Road, Witham, Essex, CM8 2DD, Egyesült Királyság) kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.  
 2. A Szellemi Alkotások harmadik személyek által történő felhasználására kizárólag az előzetes és írásos hozzájárulásunkkal (engedélyünkkel) kerülhet sor. A Szolgáltatás honlapjának, illetve Modul tartalmának egyes részei kizárólag a Felhasználó egyéni (saját) felhasználása céljából, azaz magáncélra menthetők el vagy nyomtathatók ki. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy ez a jogosultság nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Szolgáltatással, illetve a Modullal összefüggő bármilyen tartalomra, így különösen, de nem kizárólagosan szövegre, grafikai elemekre, audiovizuális tartalomra, logókra és képekre ugyanezek a feltételek irányadóak. Az engedély nélküli vagy az engedély kereteit meghaladó felhasználás jogszabály-ellenes.
 3. Ön a Szolgáltatásba történő regisztrációjával, illetve a regisztráció nélküli időpont-foglalással nem ingyenes, nem kizárólagos, át nem ruházható, al-licenciába nem adható, bármikor visszavonható felhasználási jogot szerez a Szolgáltatás igénybevételére. E felhasználási jog mértéke egyebekben a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, és nem foglalja magában különösen, de nem kizárólagosan a forráskód visszafejtését, kivéve, ha az irányadó jogszabályok ezt kifejezetten megengedik, de utóbbi esetben is csak a jogszabályok által meghatározott feltételek maradéktalan betartása esetén és a jogszabályok által meghatározott legszűkebb mértékben. Ebben az esetben Ön vállalja, hogy mielőtt a visszafejtésre sor kerül, értesít bennünket, feltüntetve, hogy miért tartja ezt szükségesnek.
 4. A MeetDoc név, kép és logó, illetve az ehhez kapcsolódó arculati és grafikai elemek felhasználására szintén kizárólag az előzetes és írásos hozzájárulásunkkal (engedélyünkkel) kerülhet sor. A harmadik felek bármely márka-, termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott jogosultak védjegyei vagy márkanevei, amelyek felhasználására a jogosultak adhatnak engedélyt.
 1. Vis maior, rendeltetésszerű használat, felelősség
 1. Törekszünk rá, hogy a Szolgáltatásban szereplő információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. Ugyanakkor, nem vállalunk felelősséget az információk hitelességéért, pontosságáért és teljességéért. Az Egészségügyi Szolgáltatók által megadott információk valódiságáért, pontosságáért, hiánytalanságáért és naprakészségéért csak és kizárólag az adott Egészségügyi Szolgáltató felel.
 2. Az Időpontkezelő Szolgáltatás kizárólag ún. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és nem egészségügyi szolgáltatás vagy annak reklámja, ajánlása. Ilyen szolgáltatást az az Egészségügyi Szolgáltató nyújt Önnek, amelyhez Ön időpontot foglal. Az Egészségügyi Szolgáltató és az Ön között létrejövő jogviszonyra vonatkozó egyedi szerződéses feltételekről való tájékoztatás kötelezettsége az Egészségügyi Szolgáltatót terheli. A Modul használatával időpontot foglaló Felhasználók részére nyújtott Egészségügyi Szolgáltatásért Mi semmilyen felelősséggel nem tartozunk, különösen ideértve az Egészségügyi Szolgáltató által esetlegesen okozott kárért való felelősséget. Ezzel összefüggésben Ön vagy harmadik személy semmilyen kárigénnyel nem léphet fel Velünk szemben. Az Időpontkezelő Szolgáltatáson keresztül egyeztetett Egészségügyi Szolgáltatás elmaradása miatt nem vagyunk felelősségre vonhatóak. További információkat a fenti 2.2 és 4.8 pontok tartalmaznak.
 3. Az Ön magatartásáért más felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozunk. Úgyszintén nem vállalunk felelősséget az Ön adataiban vagy számítógépes rendszerében a szoftverek használata közben esetlegesen felmerülő semmilyen megszakításért, kárért és/vagy adatvesztésért vagy a hálózati kapcsolat ilyen hibáiért.
 4. Nem vállalunk felelősséget az olyan késedelmes vagy hibás teljesítésért, amely olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Health Orientation akaratától, cselekedeteitől és személyétől független, (mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, súlyos fizikai vagy jogi akadály vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet). Minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszünk biztosítani a Szolgáltatás működésének folyamatosságát. Ugyanakkor nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás megszakítás- és hibamentes üzemeléséért, illetve hogy a Modul és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek, és nem vállalunk felelősséget az ebből eredő esetleges igényekért sem.
 5. Nem vállalunk felelősséget bármely külső weboldalért vagy szolgáltatásért, amelyhez a Modul kapcsolódik, vagy amely a Modulhoz kapcsolódik, vagy amely a Szolgáltatás weboldalára utal vagy annak tartalmát részben vagy egészben átveszi. Bármely olyan külső weboldal, amely nincs megjelölve a fenti 1.1 pontban, az ellenőrzésünkön kívül esik, ezért annak meglátogatása és használata teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.
 6. Kizárt a felelősségünk minden olyan következményért, amely az Időpontkezelő Szolgáltatás szakszerűtlen, jogszerűtlen, nem szerződésszerű használatából ered. Nem felelünk a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából származó károkért vagy veszteségekért.
 7. Amennyiben bármilyen okból felelősségünk megállapítható lenne, felelősségünk mértékét 30.000,- Ft-ban, azaz harmincezer forintban vagy 100 €-ban, azaz egyszáz euróban (amelyik összeg magasabb) maximáljuk, valamint a következményi károkért (pl. elmaradt hasznon) való felelősségünket kifejezetten kizárjuk, kivéve azok eseteket, amikor jogszabály a felelősség korlátozását vagy kizárását nem teszi lehetővé.
 1. Hatály, módosulás, megszűnés
 1. Időbeli hatály. Az Ön és a Health Orientation közötti, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – a jelen MeetDoc ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti – jogviszony a regisztrációval (lásd fenti 3.3 pont), illetve a regisztráció nélküli időpont-foglalás (lásd fenti 3.2 pont) általunk történő visszaigazolásával egyidejűleg jön létre, határozatlan időre. A jelen MeetDoc ÁSZF időbeli hatálya ehhez az időtartamhoz kapcsolódik.
 2. A MeetDoc ÁSZF módosítása. Bármikor jogunkban áll a jelen MeetDoc ÁSZF-et egyoldalúan módosítani oly módon, hogy a Weboldalon a módosítás időpontját megelőző tizenöt (15) nappal közzétesszük az MeetDoc ÁSZF új változatát. Amennyiben Ön a módosítást követően az Időpontkezelő Szolgáltatást használni kezdi, az a módosított MeetDoc ÁSZF elfogadását jelenti. Amennyiben a módosítás az Ön számára jelentősen terhesebbé teszi a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a jogviszonyt, akkor erre külön is felhívjuk a figyelmét.
 3. A jogviszony megszűnése. Az Ön és a Health Orientation közötti, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony megszűnik:
 1. regisztráció nélküli időpontfoglalás (lásd fenti 3.2 pont) esetében az időpont-foglalás elküldésével;
 2. a felek általi közös megegyezéssel;
 3. a Health Orientation jogutód nélkül történő megszűnésével;
 4. a Felhasználó halálával;
 5. valamely fél általi rendes vagy rendkívüli felmondással.
 1. Rendes felmondás. Ön a jogviszonyt bármikor felmondhatja indokolás nélkül azonnali hatállyal. Ezt megteheti azzal, hogy a felhasználói fiókját törli a Szolgáltatásból. A Health Orientation a jogviszonyt bármikor felmondhatja indokolás nélkül nyolc (8) napos határidőre.
 2. Rendkívüli felmondás. Ön vagy a Health Orientation a jogviszonyt bármikor indokolás nélkül felmondhatja azonnali hatállyal, ha úgy gondolja, hogy a másik fél szerződésszegést követett el.
 3. Irányadó jog. A MeetDoc ÁSZF-re és a Szolgáltatás nyújtására, valamint az ezzel kapcsolatos vagy ebből esetlegesen eredő igényekre a magyar jog rendelkezései irányadóak. A MeetDoc ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az irányadóak.
 4. Nem írásba foglalt szerződés. A Szolgáltató és Ön között a regisztrációval vagy regisztráció nélküli időpontfoglalással létrejött elektronikus úton kötött és rögzített szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a regisztrációhoz szükséges adatokon kívül nem iktatjuk külön. A szerződéskötés nyelve magyar.
 5. Érvénytelenség. Amennyiben MeetDoc ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti a MeetDoc ÁSZF többi rendelkezésének, illetve egészének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. Ebben az esetben az érintett rendelkezés helyett a Szolgáltatás céljának megfelelő, az érintett rendelkezéshez taralmában és mértékben leginkább közel eső vagy hasonló, végrehajtható rendelkezés lép az érintett rendelkezés helyébe.
 6. Értesítések. Az Ön által a Health Orientationnek, illetve a Health Orientation által Önnek küldött értesítések akkor tekinthetők közöltnek, amennyiben azt a címzett által megadott e-mail címre e-mail útján elküldték. A Health Orientationnek küldött értesítek a fenti 1.1 pontban foglalt elérhetőségekre is elküldhetőek. A Health Orientationnel szembeni bármilyen igény érvényesítése, így különösen a fenti 7.8. pontban említett igény érvényesítése csak és kizárólag – ajánlott és tértivevényes postai küldeményben, futárszolgálat útján vagy személyesen kézbesített – írásbeli formában lehetséges. Ezekben az esetekben biztosítani kell, hogy az átvétel ténye és pontos napja rögzítésre kerüljön. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a postaládába bedobott ilyen tárgyú küldemény nem felel meg az előbbi elvárásnak.  
 7. Jogviták. Az esetleges jogvitákat tárgyalásos úton, peren kívül kíséreljük meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy bármely vitás kérdés eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

[MeetDoc ÁSZF vége]