Konsultācijas 2018./2019. mācību gadā

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Marta Antoneviča

28.

1,33

80

14.20 - 15.00

14.40 - 15.20

Aleksandra Araka

1

60

14:20 - 14:50

14:30 - 15:00

Līga Ašmane

47.

0,67

40

13.30 - 14.10

Irina Audere-Auderiņa

1,33

80

14:10 - 15:00

14:10 - 14:30

13:00 - 13:20

Aija Belija

0,67

40

14:20 - 15:00

Iveta Beļska

1,33

80

15:20 - 16:00 (vsk.)

15:20 - 16:00 (8.,9.kl.)

Solvita Bendrāte

213.

1,33

80

14.40-15.20 (8.,9.kl)

15.25-16.05 (10.-12.kl.)

Annija Bergmane

206.

0,67

40

15:30-16:10

Svetlana Bondarenko

0,67

40

15.20-16.00

Sanita Ceirule

1,33

80

15.30 - 16.50

Irina Čiveļova

1,33

80

15:20-16:40

13:30-14:10

Ilze Čudare

16.

1,67

100

13.30 - 14.20

14.20 - 15.10

Indra Frišfelde

51.

1,33

80

13:30-14:10

13:30-14:10

Māra Goba

29.

1,33

80

14.20 -15.00

14.20 - 15.00

Laura Goldberga

317./47.

1,33

80

14.40-15.20 (7.,10.kl)

15.10-15.50 (4.-6.kl)

Laura Grava

32.

0,67

40

14:20 - 15:20

Anna Grenciņa-Grencione

216.

1

60

15.30-16.00

15.30-16.00

Vija Griestiņa

27.

1,33

80

13:30 - 14.10

13:30 - 14.10

Ģirts Griestiņš

0,67

40

15:20-16:00

Agita Grigorjeva

1,33

80

13.25-14.05

13.25-14.05

Inga Grima

1,67

100

13:30 - 14:20

13:30 - 14:20

Ieva Hermane

212.

0,67

40

15:30-16:10

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Ruta Ilgaža

 205.

1,33

80

14.40-15.20

15.30-16.10

Gita Kalniņa

46.

0,67

40

14:20-15:00

Kristīne Kelerta

1,33

80

14:20-15:00

14:20-15:00

Anželika Kiršteina

13.

1,33

80

13:30-14:10

13:30- 14:10

Aija Kļaviņa

0,67

40

14.10 - 14.50

Bogdanna Kļimkoviča

47./413. kab.

1,33

80

14.15-14.55 Lauku ielā 47.kab. 4.c,4.b,5.c

15.20-16.00 Ceru ielā 413.kab. 7.-12.kl.

Dace Kontrimiene

41.

1,33

80

14:20-15:00 (4.c; 6.c)

14:20-15:00 (6.b; 6.d)

Linda Krastiņa

47.

0,67

40

13.00 - 13.40

Sandijs Krastiņš

211.

0,33

20

14:40-15:00

Valda Kublicka

0,67

40

15.10 - 15.50 (1.,3.ned. - Ceru ielā - veselības m., 2.,4.ned. - Lauku ielā - sports)

Ilze Kurme

205.(7.a,7.b)

316.(5.b)

0,67

40

13.50-14.30 (7.a, 7.b)

14.30-15.10(5.b)

Ina Kursīte

0,67

40

15:00-15:40

Gunta Lagzdiņa

32./13.

1,33

80

12:40-14:00

Sintija Laure

1,33

80

13:30-14.10

13:30-14:10

Irita Liepiņa

15.

0,67

40

14:20 - 15:00

Sintija Lilienšteina

1,33

80

13:30-14:10

13:30-14:10

Ilze Logina

1,33

80

14:20 - 15.00(3.b,3.c,3.d,3.e;4.d,4.c,4.e)

13.30.-14.10(1.d,2.d)

Sandra Matisone

1,33

80

13:30-14:10

13:30-14:10

Brigita Mežgale-Turlaja

230.

0,67

40

15:30 - 16 :10

Velta Mika

0,67

40

15:20-16:00

Ceru ielā

15:00-15:30

Lauku ielā

Madara Miķelsone-Pobiaržena

0,67

40

15.10 - 15.50

Zanda Nelsone

206.

1,33

80

14:00 - 15:20

Natālija Novicka

417.

1,33

80

13.50 - 14.30

15.30 - 16.10

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Laima Pamiljane

 

1,33

80

14.35 - 15.55

Evita Pauriņa

0,67

40

14.20 -15.00 (Lauku ielā 2.un 4.nedēļā)

15.25 - 16.05 (Ceru ielā 1.,3.un 5.nedēļā)

Nadežda Pavlova

14.

1,67

100

13:30 - 14:20

13:30 - 14:20

Diāna Penka

1,33

80

13.30 - 14.10

13.30 - 14.10

Margarita Poriete

4.

0,67

40

13:30 - 14:10

Anna Priedeslaipa

46.

1,33

80

14.40- 15.20 Ceru ielā 147.k.

14.20- 15.00 Lauku ielā 46.k.

Aiga Priedniece

207.

1,33

80

13.50-14.30 (8a.)

15.20-16.00

Sandra Prikule

0,33

20

14:20 - 14:40

Ieva Pudža

36.

1,33

80

14:20-15:00

14:20-15:00

Sandis Rjabinovs

0,67

40

15:10 - 15:50

Maija Rozenšteine

314.

1,33

80

15.25- 16.05

15.25- 16.05

Jevgēnija Sergejeva

0,33

20

14.40-15.20 (1.,3. ned. 406.kab.)

Lūcija Sniķere

1,33

80

15.30- 16.10 (147.kab.)

15.30- 16.10

(147.kab.)

Ija Stērniece

20.

1,33

80

13.25-14.05

13.25-14.05

Jolanta Strautiņa

35.

1,33

80

14.20 - 15.00

14.20 - 15.00

Austris Šaicans

0,67

40

15:00-15:40

Uldis Tomass Šimens

2.43
4. korp.

0,67

40

14.40-15.20

Iveta Šulca

1,33

80

13.30 - 14.10

13.30 - 14.10

Daina Tauriņa

1,33

80

14.35-15.55

Linda Veigule

31.x

1,33

80

14.40-15.20 (416.kab.)

14.20-15.00 (31.x)

Inta Veinšteina

4., 32.

0,67

40

13.00-13.20 (4.)

15.50-16.10 (32.)

Inga Vītuma-Brūvere

0,67

40

15.30-16.10

(407.kab.)

Anita Voras

1,33

80

14.20 - 15.00

44.kab.

15.10 - 15.40

(306. kab.)

Inita Zalaka

17.

1,33

80

13:25-14:05

13:25-14:05

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Anna Zālīte

 22./316.

1,67

100

13:30 - 14:10 (2.b - 22. kab)

15:20 - 16:00 (kulturoloģijas ik pa divām nedēļām 316.)

13:30 - 14:10 (2b. - 22. kab)

Silvija Zālīte

43.

0,33

20

14.20-14.40

Laura Zarovska

0,67

40

14.10 - 14.50

Inga Zīle

1,33

80

14:30 - 15:10

13:30 - 14:10