Published using Google Docs
2. Jak nakládáme s vašimi informacemi
Updated automatically every 5 minutes

Jak nakládáme s vašimi informacemi

Děkujeme za přihlášení se do komunity Česko.Digital prostřednictvím stránky join.cesko.digital. Tímto dokumentem bychom vás rádi informovali, jak bude naloženo s informacemi zadanými na těchto stránkách.

Jsme Česko.Digital, z. ú., se sídlem Salvátorská 8, Praha 1, IČO: 08178607 („my“) a jako správci osobních údajů budeme zpracovávat osobní údaje, které do formuláře zadáte. Rovněž budeme pracovat i s dalšími informacemi, které ve formuláři vyplníte.

Do formuláře jste dobrovolně zadali osobní údaje, jako jméno a příjmení a e-mailová adresa, které s námi chcete sdílet pro případnou spolupráci.

Zadané osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vás co nejlépe zapojili do komunity (informovali vás emailem o příležitostech k zapojení se nebo například o událostech spojených s vámi uvedenými dovednosti). Zároveň budeme některé informace (jméno, příjmení a označené dovednosti) zpřístupňovat členům komunity. Právním základem pro zpracování bude vzájemná spolupráce a plnění vzájemných povinností, které ze spolupráce mohou vzniknout ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění transparentnosti naší činnosti a informování veřejnosti o aktivních projektech.

Jméno, příjmení a označené dovednosti, které do formuláře zadáte, budeme sdílet v rámci naší organizace a s dobrovolníky, kteří s námi spolupracují. Informace rovněž vkládáme do aplikace nástrojů jako jsou například Slack, Airtable, JIRA nebo Confluence, kde organizujeme naši další činnost. Nikdy však takto nezveřejníme vaše telefonní číslo a vi e-mailovou adresu uložíme do nástroje Airtable, ke které má přístup kmenový tým a někteří dobrovolníci v komunitě za účelem hledání a oslovování členů komunity k zapojení se do projektů. Vaše e-mailová adresa může být zveřejněna, pokud budete poptávat pomoc prostřednictvím naší služby Marketplace.

Informace budeme ukládat po dobu vašeho setrvání v komunitě. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a výmaz (za podmínek stanovených v GDPR). Také máte právo na omezení zpracování osobních údajů, případně můžete vznést proti zpracování osobních údajů námitku, či požádat o přenositelnost údajů. Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese pomoc@cesko.digital.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Tento informační dokument je účinný od 21. 4. 2022.