Rozkład dnia

Przedszkole otwarte jest w godzinach:

od 6.00 do 16.30

grupa I „Puchatki”

grupa II „Kangurki”

grupa III ”Tygryski”

grupa IV ”Sowy”

7.45 - 15.30

6.30 - 16.30

6.00 - 16.00

8.00 - 16.30

 

Zbiórka dzieci rano w sali grupy II „Kangurki” (I piętro) do godzin pracy właściwej grupy.

Dzieci winny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Należy dziecko przyprowadzić do grupy i odebrać od nauczyciela poprzez zgłoszenie się u Niego.

Nie wolno wpuszczać dziecka do przedszkola samego lub zostawić samego w szatni!!!

 Odbiór:

grupa I schodzi o 15.30 do grupy II
grupa III o 16.00 schodzi do grupy IV

6.00 - 8.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola,
 • zabawy indywidualne, w małych grupach proponowane przez nauczyciela i dzieci,
 • obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka,
 • praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka,
 • ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

8.00 - 8.30

 • czynności higieniczne,
 • śniadanie

8.30 - 11.00

 • zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej, muzycznej i sprawności fizycznej,
 • praca indywidualna lub zespołowa w rozwiązywaniu problemów edukacji przedszkolnej,
 • zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań,
 • spacery, wycieczki, gry i zabawy w parku i ogrodzie przedszkolnym

11.00 - 11:15

 • czynności higieniczne,
 • I danie obiadu - zupa,
 • podwieczorek

11.15 - 13.30

 • leżakowanie dzieci z grupy I,
 • zajęcia i zabawy wyciszające, relaksujące,
 • praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,
 • propozycje zadań dodatkowych dla dzieci

13.30 - 14.00

 • czynności higieniczne,
 • II danie obiadowe,
 • podwieczorek w przypadku pieczonych przez nas ciast, gofrów

14.00 - 16.30

 • kontynuacja zajęć kierowanych i inspirowanych przez nauczyciela,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • udział dzieci w prostych pracach porządkowych na terenie grupy,
 • zagospodarowanie kącików tematycznych, gazetek,
 • zabawy samorzutne indywidualne i zespołowe,
 • utrwalenie zdobytych wiadomości,
 • w okresie wiosenno letnim i jesiennym zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym,
 •  kontakty nauczyciela z rodzicami,
 • rozchodzenie się dzieci