Published using Google Docs
2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Programı(v-18-10)
Updated automatically every 5 minutes

2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi

11-13 Kasım 2022

Haliç Kongre Merkezi- İstanbul

11 Kasım 2022

1. Gün

08:30-09:15

(Fuaye)

Kongre Kayıt ve İkram

Sadabad 2

09:30-10:30

Sunucu: Özgül GÜLMEZ

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU (Akademik Değerlendirme Kurulu Başkanı)
 • Prof. Dr. Dedi PURWANA (Director of Postgraduate School ,Universitas Negeri Jakarta ,Indonesia)
 • Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR (Kongre Genel Danışmanı)
 •  Prof. Dr. Hasret ÇOMAK (Başkan Vekili/Dernek-Kongre Etkileşim Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Kongre Başkanı)
 • Prof. Dr. Necmettin ATSÜ (İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Ercan GEGEZ (İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü)
 • Özgür GÖZÜKARA (Kongre Onursal Başkanı/İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

https://zoom.us/j/98783443040

Sadabad 2

10:45-11:30

Konferans: Kurumsal, Kentsel, Ulusal ve Uluslararası Çarpıcı Başarıların Arka Planındaki Liderlik Yetkinlikleri (Online)

Konuşmacı: Ergün KIRLIKOVALI, İş İnsanı ABD

https://zoom.us/j/98783443040

Sadabad 2

11:30 –13:00

Panel: İşletmelerde, Kamu Kurumlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetsel Geçişler

Panel Başkanı: Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

Panelistler:

 • Davut DOĞAN, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
 • Fatma AYDOĞDU, Tezmaksan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB KGK Üst Kurul Üyesi
 • Gökhan TURAN, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi
 • Selcen FAYDASIÇOK, Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 • Selçuk GÜLSÜN, Pagder Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı
 • Armağan ŞAKAR, Elektra Elektronik San.ve Tic. A.Ş.

https://zoom.us/j/98783443040

13:00 -14:00

Öğle Yemeği Arası

Sadabad 2

14:15-15:00

Konferans: Yerel Yönetimlerde Liderlik Yetkinlikleri

Konuşmacı: Ekrem İMAMOĞLU, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

https://zoom.us/j/98783443040

Sadabad 2

15:00-15:45

Panel: Belediyelerde Yöneticilik ve Liderlik Yetkinlikleri

Panel Başkanı: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

Panelistler:

 • Şükrü GENÇ, Sarıyer Belediye Başkanı
 • Dr. Hakan BAHADIR, Bahçelievler Belediye Başkanı
 • Cemal AKIN, Bartın Belediye Başkanı
 • Kemal Deniz BOZKURT, Esenyurt Belediye Başkanı

https://zoom.us/j/98783443040

Oturum I

15:45-17:15

Salon: Hasköy

K1-1. Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN

Sustainable Leadership

 • Kudret ÇELTEKLİGİL

The Impacts of Artificial Intelligence And Machine Learning on Work in the Insurance Sector

 •  F. Oben Ürü, Ebru Gözükara, Lale TEZCAN (Online)

Contributions of Gps Geodesy to Pro-Active Earthquake Disaster Managements

 • Mehmet Emin AYHAN

Problems of Public Administration in the Context of International Relations and Freedom (Hürriyet) Marches

 • Shahnoza NAZAROVA

Investigation of the Change in The Field of Insurance Led By Technological Development in The Health Sector

 •  Ali Akdemir, Ebru Gözükara, F. Oben Ürü, Lale TEZCAN (Online)

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Balat

K1-2. Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim
K4-1. Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim

Oturum Başkanı -  Prof. Dr. Muhittin KARABULUT

Drivers of Brand Leadership: Innovativeness Awareness Trust Customer Service Excellence Value Perception and Loyalty

 • Gülden TURHAN, Ali AKDEMİR

Sociological Overview on the Sustainable Development and Environmental Challenges

 • Akbar VALADBİGİ

Danışmanlık İşletmelerinin İşlevleri ve Aile İşletmelerine Katkıları

 • Haldun TURAN

Importance and Implication of Teachers' Resilience Training the Necessity of Investigating Resilience for Schools and Teachers

 • Akbar VALADBİGİ

A New Era in Human Settlement Problemmatics: Our New Life in a New Celestial World: Priorities, Problems And Possible Solutions

 • Mehmet Emin ÖZEL, Edwin BUDDING, Osman DEMİRCAN, Yılmaz AKYILDIZ, Ali AKDEMİR

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Kasımpaşa 1

K2-1. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-1. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -  Davut DOĞAN

Çevresel İnovasyon Türlerinin Etkileşiminin İncelenmesi

 • Esra BAL KÜLAHİ, Halim KAZAN

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Program Bütçeden İzlenmesi

 • Emrullah AYDIN, Ayşe YİĞİT ŞAKAR

Dijital Liderlik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

 • Selma KILIÇ KIRILMAZ, İsmail ŞİMŞİR, Sena ERDEN AYHÜN, Sena ERDEN AYHÜN, Erdal AYDIN

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri En İyi Uygulamalar:  Küçükçekmece Belediyesi Örneği

 • Nesrin BAŞPINAR, Gözde MERT, Naciye KAYA, Ahmet ERKASAP

Bilgi Toplumu Sürecinde Tüketici Elektroniği Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetçi Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi

 • Ünal KÜÇÜK

Örgütsel Politika Algısının Örgütsel Sinizme Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik İstanbul’da Yapılan Bir Araştırma

 • Esra KARATÜRK

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

Salon: Kasımpaşa 2

K1-3. Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim

K2-2. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -   Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY

Sürdürülebilir Liderliğin Örgüt Gelişimine Katkısında Lider Gücünün Aracılık Etkisi

 • Gönül KONAKAY, Ali AKDEMİR, Harun DEMİRKAYA

Sürdürülebilir Liderlik Konulu Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

 • Canan BAYSAL, Fulya MISIRDALI YANGİL

Kriz Dönemlerinde Liderlik

 • Hülya ATEŞOĞLU, Harun DEMİRKAYA

Değişim Merkezli Liderlik Kişisel Özellikler ve Çatışma Yönetimi

 • Nural AGAT YEMİŞÇİ

Örgütlerde Yöneticinin Liderlik Vasfı ve Etkili Performans Yönetimi Uygulaması

 • Bülent AKKOYUN, Gönül GÜL EKŞİ

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

17:15-17:45

Coffee Break

17:45-19:15

Oturum II

Salon: Hasköy

K2-3. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-2. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (Arel Üniversitesi)

CFO’ların Liderlik Yetkinliklerinin Şirketlerdeki Büyüme Süreçlerine Etkileri

 • Osman YILMAZCAN

Covıd-19 Sonrası Türkiye Sigorta Sektöründe Grup Sağlık Poliçesi Gelişimi ve Şirketlerde Esenlik Uygulamaları

 • Cüneyt DİRİCAN

Ekonomik Duraksama Dönemlerinde Kamudan, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve İş Dünyasından Beklentilerin Arama Konferansıyla Belirlenmesi ve Askon Örneği

 • Özgür TOPKAYA, Ali AKDEMİR, Resul KURT, Gonca YILMAZ, Orhan AYDIN

STK’larda Kurumsal Bağlılığın Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Faktörlerinin İncelenmesi

 • Haydar Baki DOĞAN

Makro Yetenek Yönetimi Üzerine Bir Literatür Taraması

 • Olgun Irmak ÇETİN

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Balat

K1-4. Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim

K2-4. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -  Prof. Dr. İsmail Melih BAŞ

Bitcoin, Ethereum, Ripple Kripto Para Birimlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Şirketlerin Finansal Yönetim Stratejilerine Yansımaları

 • Aylin ERDOĞDU, Selin KORKMAZ

CFO'ların İkiz Dönüşümdeki Liderlik Rolleri Ve Kurumsal Finans Yönetiminin Değişen Doğası (4.0)

 • İsmail Melih BAŞ

Yeşil Yönetimde Toplum 5.0’ın Endüstri 4.0’I Sosyo Teknik Kuram Temelinde İkna Kabiliyeti

 • Bülent AKKOYUN, Sinem SÖNMEZ

Ekonomik Duraksama Dönemlerinde Kamudan, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve İş Dünyasından Beklentilerin Arama Konferansıyla Belirlenmesi ve Askon Örneği

 • Özgür TOPKAYA, Ali AKDEMİR, Resul KURT, Gonca YILMAZ, Orhan AYDIN

Finansal Yönetimde Meta-Sezgisel Algoritma Uygulamalarına Bir Bakış

 • Aylin ERDOĞDU, Farshad GANJİ

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Kasımpaşa 1

K2-4. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-3. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (ÇOMÜ)

Yoksulluğun Sona Erdirilmesinde ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Sosyal Girişim Kooperatiflerinin ve Belediyelerin Rolü:  Ekip Kadın Kooperatifi Örneği

 • Nesrin BAŞPINAR, Naciye KAYA

Kamu Yöneticilerinin Yöneticilik Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma (Online)

 • Özlem AKI, Hüseyin ERKUL

Sınır İli Edirne’de İşletmelerin Sınır-Ötesi Ticari Faaliyet Stratejileri

 • Özgür TEZEL, İlknur KUMKALE

Covid 19 Pandemi Sürecinin Yerel Yönetim Politikaları Üzerindeki Etkisi

 • Sanem BERKÜN

Kamu ve Belediyelerde Mali Yönetim- İç Kontrol ile Dış Denetimin Önemi

 • Ahmet Baybars GÖĞEZ

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

Salon: Kasımpaşa 2

K3-4. Kurumsal Açılardan Yönetim

K4-1. Kurumlararası Etkileşim

Oturum Başkanı -   Doç. Dr. Volkan TATAR

Dünden Yarına NATO’nun Yönetimi Kuramlar Açısından Bir  NATO Yönetim Analizi

 • Hüsmen AKDENİZ

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Düzensiz Göç Yönetiminin Geri Kabul Antlaşması ve Vize Serbestisi Diyaloğu Kapsamında Değerlendirilmesi

 • Gürol ÖZCÜRE, Harun DEMİRKAYA, Nimet ERYİĞİT, Ahmet UÇAKTÜRK

Uluslararası Örgütlerde Devletlerin Egemenliği

 • Volkan TATAR

Uluslararası İlişkilerde Bir İletişim Stratejisi Olarak Sanat ve Tasarımın Kamu Kurumlarında Yararlanabilirliğinin Araştırılması Nunavut, Nunavik (Kuzey Kutbu)ve Grönland Örneği

 • Mehmet Taragay AYÇE

Uluslararası Örgütlerin Kuruluşunda İdealizm Ve Yaptırım Güçleri Üzerine Bir İnceleme

 • Aziz Göksal YILMAZ, Volkan TATAR

Aile Şirketlerinin Uluslararasılaşması - Küreselleşmesi Sürecinde Sürdürülebilir İş Mükemmeliyetçiliği Modelinin Araştırılması

 • Zeki ÇETİN  

https://us06web.zoom.us/j/82077011724


12 Kasım 2022

2. Gün

Sadabad 2

09:30-10:15

Konferans

Kamuda Girişimci Lider Olmak

 • Prof. Dr. Yüksel YALOVA

https://zoom.us/j/98783443040

10:15-10:45

Coffee Break

10:45-12:30

Oturum III

Salon: Hasköy

K2-5. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K4-2. Kurumlararası Etkileşim

Oturum Başkanı -  Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ

A Three-Stage Fuzzy Group Decision Approach For Training Assignment: A Case Study in a Distribution Business

 • Fatih YİĞİT

How the Leaders in Tourism Pursued Proper Policies During the Crisis Covid 19: Türkiye and the World Examples

 • Nimet ERYİĞİT, Gürol ÖZCÜRE, Harun DEMİRKAYA

ISO 22301: 2019 - Survival Performance of the Organization During the Covid-19 Era, Based on the Business Continuity Management Approach

 • Nurdan ÇOLAKOĞLU, Sara ALİABADİZADEH, Sevim GÜVERCİN

Post-Revolutionary Urban Management System, Iran Case

 • Azadeh REZAFAR

Digitalization: From Where To Where

 • Ali AKDEMİR, Ebru GÖZÜKARA, F. Oben ÜRÜ, Sara ALİABADİZADEH

What’s the Impact of Digitalization in the Workplace

 • Ali Anıl ÜNSAL, Ebru GÖZÜKARA, F. Oben ÜRÜ (Online)

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Balat

K3-5. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -  Prof. Dr. Rıza AŞIKOĞLU

Çocuk Suçluluğunu Azaltmada Yerel Yönetimlerin Rolü

 • Sanem BERKÜN

Yerel Belediyelerde Döngüsel Ekonomi Uygulaması Örneği:  Küçükçekmece Belediyesi Sıfır Atık Yönetimi

 • Nesrin BAŞPINAR, Hasan Volkan ORAL

Belediyeler Sayıştay Denetimlerinin Sayısal Sonuçlar

 • Ahmet Baybars GÖĞEZ

Üçüncü Yaş Turizmi Açısından Bursa ve Yerel Yönetimler Boyutunda Yapılabilecekler

 • Sanem BERKÜN

Doğalgaz Dağıtım Şirketlerine Belediyelerin Ortak Yapılmasının Sonuçları

 • Ahmet Baybars GÖĞEZ

Kooperatiflerin Pazarda Tutunma Stratejileri ve İyi Uygulama Örneği: Ekip Kadın Kooperatifi

 • Nesrin BAŞPINAR

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Kasımpaşa 1

K2-6. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-6. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı -  Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Örgüt İkliminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: İstanbul’da Kamu Hastanesi Örneği

 • Binnur GÜRÜL, Gülay TAMER

Barış Konuşlu Askeri Mevzi-Kışla Seçimine Ahp ile Bir Yaklaşım

 • Tugay YILMAZ, Nurdan ÇOLAKOĞLU

Sağlık İşletmelerinde Bilgi Yönetimi ve Entelektüel Sermaye Algısı

 • Türkan ÖZGÜL

Okul Yönetiminde Vizyoner Liderlik: Bir Meta Analiz Çalışması

 • İzlem GÖZÜKARA, Zeynep HATİPOĞLU

Dinamik Liderlik Tipi Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması

 • Ahmet ERKASAP, Demet UYAR

Avrupa Birliği’nde Kriz Yönetimi

 • Laçin AKYIL, Fırat GÜZELDAĞ

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

Salon: Kasımpaşa 2

K2-7. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-7. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Ali Sait SEVGENER

Vergi Yönetimi ve Türkiye’de Ekolojik Vergi Reformu İhtiyacı

 • Gökhan ASLAN, Ayşe Yiğit ŞAKAR

Örgütlerde Değer Yaratma Sürecinin Kavramsal Çerçevesi ve Start-Uplar Bağlamında İncelenmesi

 • Şükriye TÜMAY ERDİL

Lojistik Ulaştırma Sistemlerinde Navlunun Değerlendirilmesi ve Navlun Sözleşme Planlaması

 • Metin KAYA

Bankaların Stratejik Yönetiminde Kredi Risk Ölçümlemesinin Önemi

 • Aylin ERDOĞDU, Mustafa Akif ASLAN

Dron Endüstrisinin Gelişimi İle Savunma ve Lojistik Stratejilerindeki Değişimler

 • Zülhice GÖZCAN

Start-Uplarda Stratejik Yönetimin Örgütsel Performans Bağlamında Etkisi

 • Şükriye TÜMAY ERDİL

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

12:30-14:00

Öğle Yemeği Arası

Sadabad 2

14:00-15:00

Panel: Özel Sektörde Çarpıcı Girişimcilik ve Liderlik Öyküleri

Panel Başkanı: Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Panelistler:

 • Filiz AKKAŞ, MAPSİS Metal Havacılık ve Savunma San. A.Ş. Kurucusu, CEO
 • Ergin AYDIN, Blok Moda Kurucusu, Tekstil İhracatları ve Çalışanları Derneği Başkanı
 • Zafer KARADAYI, Nara XR Yönetim Kurulu Başkanı
 • Fatih YILMAZ, İstanbul Ticaret Odası, ITO Komite Başkanı
 • Alaadtin Birkan YÜKSEL, Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı

https://zoom.us/j/98783443040

Hasköy

14:00-15:00

Panel: Türk Dünyası STK’ları İçin Yeni Kızılelma

Panel Başkanı: Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN

Panelistler:

 • Prof. Dr. Murat TAŞ, San Antonio College 
 • Prof. Dr. Esat ARSLAN, Emekli Öğretim Üyesi
 • Serdar ŞAHİN, Tek Bayrak Derneği Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Asil ŞENGÜN, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkolog
 • Hnr. Dr. Musa KARADEMİR, BDU Diplomatlar Birliği Kurucu Genel Başkanı, Birleşik Krallık EODP İyi Niyet Büyükelçisi
 • AVAKKUL RUFULLAZADA

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

15:00-16:30

Seminer

Salon: Sadabad 2

SMARTPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli

 • Doç. Dr. Erkan YILDIZ

https://zoom.us/j/98783443040 

Oturum IV

Salon: Hasköy

K3-8. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE

Türk Siyasi Parti Örgütlerinde Lider Değişmeme Sorunsalı: Çok Partili Döneme İlişkin Bir İnceleme

 • Harun DEMİRKAYA, Gürol ÖZCÜRE, Nimet ERYİĞİT, Gönül KONAKAY, Ahmet UÇAKTÜRK

Afetlerde Etkin Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Mahalle Afet Yönetim Örgütü

 • Levent UZUNÇIBUK

Etkili Takım Kurma Ve Yönetmede Liderlik Algısı ve Yöneticilerin Antrenör Liderlik Becerileri: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

 • İlkay ERARSLAN

İstanbul İlçe Belediyelerinin Etkinliklerinin Analizi

 • Cihan BİLGİN

Siyasal Partilerdeki Eleştirel Düşünme Kültürünün, Ülkenin Demokratikleşmesine Etkilerinin Araştırılması

 • Zeki ÇETİN

Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Yönetim Uygulamaları: Türkiye’deki Denizcilik Eğitimi Veren Fakülteler Üzerine Bir Araştırma

 • Murat KARACA

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Balat

K2-8. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K4-2. Kurumlararası Etkileşim

Oturum Başkanı – Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE

Dijital Aile Şirketleri (Online)

 • Ebru KARPUZOĞLU

Covid-19 Pandemi Sürecinde Dijitalleşmenin Örgüt Kültürü ve İnovasyona Etkisi

 • Betül AYÇA

Dijital Çağın Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri

 • Esra AYDIN GÖKTEPE, Burcu YILDIZ, Özlem AYDIN GASİMOV 

Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Süreci Uygulamalarında Öncü Olmak

 •  Eren KASAPOĞLU, Gülden TURHAN  

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Kasımpaşa 1

K2-9. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

IKY’nin Eğitim ve Gelişim Fonksiyonunda Bir Eğitim Yöntem Aracı: Metaverse

 • Çağatay SÜKAN, İlkar Gönen DÜNDAR

Örgütlerde Nitelikli İnsan Kaynakları İstihdamını Artırmada İşveren Markasının Etkisinin Araştırılması

 • Esin KESKİN

İşletmelerin Endüstri 4.0 Bileşenleri Olgunluk Düzeylerinin IKY Uygulamalarında Dönüşüm ve Dijitalleşmelerine Etkisi

 • Rıza IRMAK, Harun DEMİRKAYA, Ali AKDEMİR

Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm Süreci ve İstihdama Etkisi

 • Fatih LELOĞLU, Gözde MERT, Ali ÖZCAN, Ahmet ERKASAP

IKY Uygulamalarında Dönüşüm ve Dijitalleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi

 • Rıza IRMAK, Harun DEMİRKAYA, Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

Salon: Kasımpaşa 2

K2-10. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K4-3. Kurumlararası Etkileşim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Pelin KANTEN

 

Üstün Performans Hedefli Örgütlerin Stratejik Kalite Yönetiminde EFQM 2020 Modeli Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme

 • Özlem ATAN

Üniversitelerdeki Öğrenci İşleri Hizmet Kalitesinin Akademisyenlerin Bakış Açısından Değerlendirilmesi: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Karşılaştırması (Online)

 • Ahmet ERKASAP, Nilgün KORKMAZ, Gözde MERT, Ali ÖZCAN

Dijitalleşen Hızlı Dünyanın Yavaş Şehirleri “Cittaslow Kentlerin” Sürdürülebilir Yerel Kalkınmaya Katkısı

 • Zülcenah ŞAHİN

EFQM Mükemmellik Modelinin Liderlik, Strateji ve Diğer Girdi Kriterlerinin Yenileşim Performansına Etkisi ile Örgüt Kültürünün Rolü Üzerine Bir Araştırma

 • Özlem ATAN

Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüte Bağlılık İlişkisinde Örgüt Temelli Öz Saygının Aracı Rolü

 • K Bahar MERİÇ ATAKAN

https://us06web.zoom.us/j/82077011724

16:30-17:00

Coffee Break

17:00-18:30

Oturum V

Salon: Hasköy

K2-11. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-9. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Serap İNCAZ

Denizci Kadınların Gemide Yaşadıkları Duygusal İstismar Üzerine Bir Değerlendirme

 • Serap İNCAZ

Tataristan Bilimler Akademisi G. İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü'nün Tarihi ve Faaliyetleri

 • Nurida NASİBULLİNA

Kamu Kaynağı Yaratma ve Verimli Kullanımında Belediye İktisadi Teşebbüsleri (Bit)’nin Değerlendirilmesi

 • Ahmet Baybars GÖĞEZ

Üniversitelerin Bilgi Yönetimi Birimi Olarak Kütüphane Örgütleri

 • İlkay GÖZÜKARA

Oda Üyelerinin Mesleki Yetkinliklerini Güncellemedeki Eğitim Rolleri ve Makine Mühendisleri Odası Örneği

 • Batuhan ÇETİN

Pest Modelinin Kamu Politikalarında Kullanımı: Türkiye’de Uygulanan Dijital Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Analizi

 • Murat KARACA

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Balat

K2-12. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-10. Kurumsal Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Akbar Valadbigi

Factors Effecting The Productivity of Funded Research Projects in Pakistan (Online)

 • Syed AFZAL, Moshadi SHAH, Basit ALİ

Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları

 • Haldun TURAN

Use of Green Energy in the Management of Organizations in the Logistics Sector

 • Asena Nur DAĞLI, Ayşe YİĞİT ŞAKAR, Barış YÜKSEL

Innovative Entrepreneurship and Green Human Resource Management

 • Volkan HACIOĞLU, Haydar Baki DOĞAN, Ali AKDEMİR

Lojistik Işletmelerinin İhracat Yönetimi Rekabet Gücü Geliştirmedeki Rolü

 • Haldun TURAN

Impact of Human Resource Management Practices on Employee Retention in Education Sector of Hazara Division Pakistan (Online)

 • Awais QASİM

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Kasımpaşa 1

K2-13. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

Oturum Başkanı – Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

Örgütlerin Yönetiminde Hukukun Önemi

 • Müjdat ŞAKAR

Türkiye’de Avukatların Örgütlenmeleri ve Yaşanılan Sorunlar

 • Gökçe YILDIRIM

Yöneticiler Bağlamında Sığınmacıların Sosyalizasyon Sorunları ve Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar: İmalat İşletmeleri Örneği

 • Canan BAYSAL, Muhsin HALİS

Uçuş Еmnіуеt Tutumları Üzerinde Duygusal Zekânın Aracılık Rolü

 • Ersan DİKİLİ

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanları Üzerinde Duygusal Zekâ ve İş Stresi İlişkisine Dair Bir Araştırma

 • Latife NADİRE DEMİRCİ, Ufuk ALTIN

https://us06web.zoom.us/j/82077011724


13 Kasım 2022

3. Gün

Sadabad 2

10:00-11:00

Panel: Kalite Odaklı Yönetim

Panel Başkanı: Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

Panelistler:

 • Ebru GADİŞ, VERUMEC Kurucu Ortağı
 • Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kent Üniversitesi İİSBF Dekanı
 • Yusuf DOĞAN, Ortak Yaşamı Geliştirme Başkanı
 • Ali AYDEMİR, Borsa Uzmanları Derneği Başkanı
 • Hakan ÖZTÜRK, Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü

https://zoom.us/j/98783443040

11:00-11:30

Coffee Break

11:30-13:00

Oturum VI

Salon: Hasköy

K1-5. Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim

K2-14. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

             Oturum Başkanı – Doç. Dr. Yener PAZARCIK

Türkiye Varlık Fonu Uygulamaları ve Seçilmiş Diğer Ülkelerdeki Varlık Fonlarının Karşılaştırılması

 • Meryem TEKİN, Ayşe YİĞİT ŞAKAR

Duygusal Zekânın Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye ve İran Kıyaslamasında İçerik Analizi

 • Esra AYDIN GÖKTEPE, Bahareh Taghipour NAMİNİ, Ayşegül AÇIKGÖZ BAL, Nil Seda GÜNGÖR

Katılımcı Süreçlerle Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Yankı A.Ş. Örneği

 • Ali AKDEMİR, Hakan ÖZTÜRK, Burcu YILDIZ, Mustafa TÜRENGÜL

Post-Pandemi Döneminde Çalışma Hayatının Değişen Dinamikleri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

 •  Reyhan BAŞARAN

Bilgi Yönetiminde Öğrenen Organizasyonlar

 • Haşim İNAL

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Salon: Balat

K2-15. Konusal-Tematik Açılardan Yönetim

K3-11. Kurumsal Açılardan Yönetim

              Oturum Başkanı – Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU

Geleceğin Yönetim Şeklinde Yönetici Kişilik Özelliklerinin ve Kültür Farkının Yönetimdeki Başarıya Etkisi Üzerine Bir Araştırma

 • Nural AGAT YEMİŞÇİ

Çalışanın Psikolojik Ayrıcalık Algısının Çatışma Yönetimine Etkisi

 • Elif ÜLER, Ali AKDEMİR, Sinem GÜLENÇ

Alışveriş Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Alınan Covid 19 Önlemlerinin Finansal Sürdürebilirliğe Etkileri

 • Aylin ERDOĞDU, Mustafa ÖZTÜRK

Aydınlık Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi

 • Elif ÜLER, Ali AKDEMİR, Sinem GÜLENÇ

Siyasal Partilerdeki Eleştirel Düşünme Parti İçi Disiplin Etkileşiminin İktidara Gelmeye Etkisinin Araştırılması

 • Zeki ÇETİN

https://us06web.zoom.us/j/86358217311

Sadabad 2

13:00-14:00

Kapanış Oturumu ve Forumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Katılımcılar:

Oturum Başkanları

Kongre Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri

Katılımcılar 

Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Erdal Aydın

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Marangoz (Muğla Üniversitesi)

https://zoom.us/j/98783443040