/Users/vasvaryannamaria/Documents/managedoc_logo_text.png másolata

MANAGEDOC ÁSZF

Health Orientation Kft.

Szakmai Általános Szerződési Feltételei

ManageDoc orvosi időpont-foglaló szolgáltatás

igénybevételére vonatkozóan

Egészségügyi Szolgáltatók részére

Hatálya: 2017. december 15.

Verziókövetési információk

Ver.

Dátum

Szerző

Megjegyzés

V0.1

2017. december 15.

Dr. Halász Bálint (Bird & Bird)

Első tervezet

V0.2

2017. december 19.

Dr. Halász Bálint (Bird & Bird)

Második tervezet. Apróbb javítások és assitance szolgáltatókra vonatkozó rendelkezés beszúrása.

V0.3

2018. január 5.

Dr. Ottóffy Zsófia (Bird & Bird)

Harmadik tervezet. Apróbb javítások.

TARTALOMJEGYZÉK

1.        Bevezető, általános rendelkezések        3

2.        A szolgáltatás        4

3.        Regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele        4

4.        Megrendelés és Szolgáltatási Díj        5

5.        Fizetési feltételek        7

6.        A Szolgáltató jogai és kötelezettségei        8

7.        Az egészségügyi szolgáltató jogai és kötelezettségei        9

8.        Szellemi alkotások        11

9.        Vis maior, rendeltetésszerű használat, felelősség        12

10.        Hatály, módosulás, megszűnés        14

11.        Egyéb rendelkezések        15


 1. Bevezető, általános rendelkezések
 1. A Szolgáltató. A Health Orientation Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 18., cégjegyzékszám: Cg.01-09-190873, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24120250-2-41, a továbbiakban "Health Orientation", "Szolgáltató" vagy "Mi") a szolgáltatója a ManageDoc megnevezésű orvosi időpontfoglaló szolgáltatásnak (a továbbiakban "ManageDoc" vagy "Szolgáltatás"). A ManageDoc, illetve a Szolgáltató elérhetőségei az alábbiak:
 1. web:

www.managedoc.com / www.healthorientation.com;

 1. üzemeltetés, support:  

support@managedoc.com 

 1. e-mail:

info@managedoc.com, info@healthorientation.com;

 1. telefon:

+36 70 390 7674;

 1. ManageDoc ÁSZF elérhetősége:

Kattintson ide

         

 1. A ManageDoc Szakmai ÁSZF. A jelen szakmai általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ManageDoc ÁSZF" vagy "Szakmai ÁSZF") a ManageDoc időpontkezelő szolgáltatásának Egészségügyi Szolgáltatók, azaz szakmai felhasználók általi igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza. Kérjük, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt gondosan olvassa el ezeket a feltételeket, a Szolgáltatásba történő regisztráció, illetve a Szolgáltatás igénybevétele ugyanis ezek elfogadását jelenti. A Szakmai ÁSZF a Health Orientation és az Egészségügyi Szolgáltató (meghatározását lásd a lenti 1.3 pontban) között létrejövő, a Szolgáltatással kapcsolatos vagy abból fakadó minden jogviszonyra külön kikötés hiányában is irányadó. A Szolgáltatás adott esetben nemcsak a www.managedoc.com weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), de – külön erre vonatkozó megállapodás esetén – az Egészségügyi Szolgáltató saját felületébe, weboldalába integrálva is elérhető lehet (a továbbiakban: "Modul"), amely esetben jelen feltételek szintén irányadóak. A továbbiakban a Weboldalra és a Modulra összefoglalóan, mint "ManageDoc" vagy "Szolgáltatás" hivatkozunk.
 2. Az Egészségügyi Szolgáltató. Az irányadó jogszabályok alapján egészségügyi szolgáltatónak minősülő egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult (a továbbiakban: “Egészségügyi Szolgáltató” vagy "Ön"). Az Egészségügyi Szolgáltató és a Health Orientation (a továbbiakban együtt: “Felek”, külön-külön: "Fél") között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony a ManageDoc ÁSZF Weboldalon történő elfogadásával (ún. egyéni regisztrációval, lásd lenti 3.1 pontot), vagy a Felek közötti külön megállapodással (ún. intézményi regisztrációval, lásd lenti 3.2 pontot), jön létre. A regisztráció csak abban az esetben minősül elfogadottnak, ha a regisztráció visszaigazolásra kerül. Amennyiben a regisztrációval összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett Szolgáltatás tekintetében az utolsó visszaigazolás az irányadó. A visszaigazolásra nem került Szolgáltatásért nem vállalunk felelősséget. Az elfogadással az Egészségügyi Szolgáltató részéről a jelen Szakmai ÁSZF tartalma (ide értve a Szakmai ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a Felek közötti jogviszonyra.
 1. A szolgáltatás
 1. A Szolgáltatás. Az Időpontkezelő Szolgáltatás keretében az Egészségügyi Szolgáltatók naptár formájában kezelhetik az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatások időpontjait, valamint az időpontokra és az adott Egészségügyi Szolgáltatóra  vonatkozó információkat jeleníthetnek meg a MeetDoc időpont-foglalási rendszert (www.meetdoc.hu) vagy a Modult használó magánszemélyek (a továbbiakban: “Felhasználók” vagy "Páciensek") számára, továbbá fogadhatják a Felhasználók által küldött időpont-foglalásokat. A Szolgáltatás kizárólag Egészségügyi Szolgáltatók egészségügyi szakmai tevékenysége és üzleti tevékenysége körében történő használatra szolgál. Más körben vagy célra a Szolgáltatás nem használható.
 2. Assistance szolgáltatók (közvetítők). Előfordulhat, hogy a Felhasználók részére assitance szolgáltató foglalja le az időpontot az Egészségügyi Szolgáltatónál. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy az assitance szolgáltató mindenben a Felhasználó megbízása alapján jár el, ezért a ManageDoc ÁSZF rendelkezései erre az esetre is megfelelően vonatkoznak. Az assistance szolgáltató saját rendszerébe is integrálhatja az időpontfoglaló modult, amely esetben az Egészségügyi Szolgáltató által a ManageDoc-ban közétett információk ebben a modulban is elérhetőek lehetnek.
 3. A Felek kötelezettségei. A Health Orientation a Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg az Egészségügyi Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértéknek, azaz a megrendelés szerinti díjnak (a továbbiakban "Szolgáltatási Díj") a megfizetésére köteles. A Szolgáltatás bizonyos korlátozott funkciói (lásd lenti 3.4 pontot) Szolgáltatási Díj megfizetése nélkül is elérhetőek.  
 1. Regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele
 1. Egyéni regisztráció. Amennyiben Ön az egészségügyi szolgáltatást személyesen nyújtja páciensei számára és saját maga részére kíván regisztrálni a Szolgáltatásba, akkor online egyéni regisztrációval tudja ezt megtenni. A regisztráció során meg kell adnia legalább a nevét, e-mail címét, telefonszámát, rendelőjének címét, illetve a regisztráció során el kell fogadni a Szakmai ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. A regisztráció megtörténtéről az ezt megerősítő visszaigazoló ablak, valamint a megadott e-mail címre küldött visszaigazoló e-mail nyújt megerősítést. A bejelentkezés a visszaigazoló e-mailben kapott, a rendszer által generált jelszó segítségével lehetséges. Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy biztonságos, kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket egyaránt tartalmazó jelszót válasszon, és a későbbiekben is rendszeresen módosítsa a jelszót. Ha tudomást szerez arról, hogy a felhasználóneve (e-mail címe) és/vagy a jelszava illetéktelen személyek birtokába vagy nyilvánosságra került, akkor haladéktalanul módosítsa ezeket, különösen akkor, ha ugyanezeket a belépési adatokat más honlapokon, illetve szolgáltatások igénybevétele során is használta.
 2. Intézményi regisztráció. Amennyiben Ön egészségügyi intézményt szeretne regisztrálni, különösen, ha több orvoshoz kívánja elérhetővé tenni az időpont-foglalást a Szolgáltatás keretében, akkor a neve és telefonszáma megadása után a Szolgáltató munkatársai személyesen fogják önnel felvenni a kapcsolatot, hogy igényeinek megfelelően segítséget nyújtsanak az online regisztrációban, vagy külön megállapodást kössenek a Szolgáltatásra vonatkozóan.
 3. Adatok módosítása. A regisztráció során megadott adatait a "ManageDoc Beállítás Varázsló" funkció segítségével bármikor módosíthatja, javíthatja. A beállításokban megadott egészségügyi szolgáltatások (kezelések, rendelések) hét (7) nap után automatikusan kerülnek ki a weboldalra. Amennyiben hét (7) napnál korábban elérhetővé szeretné tenni a Felhasználók számára a naptárja adatait, a support@managedoc.com e-mail címen jelezheti az igényét. A Szolgáltató ebben az esetben 24 órán belül elérhetővé teszi a rendelője adatait a weboldalon.
 4. Inaktív fiók funkciói. A Modulban történő regisztrációjával hozzáférést kap inaktív profiljához, amellyel a Szolgáltatás következő funkcióit használhatja:
 1. a rendelő elérhetőségének és a foglalással kapcsolatos egyéb beállításoknak a rögzítése;
 2. a rendelőben végzett tevékenységek, vizsgálatok, kezelések, rendelések meghatározása;
 3. az egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvosok, és a munkájukat segítő asszisztensek listájának feltüntetése;
 4. a naptár menüpont alatt a kezelése időpontjainak felvitele és áttekintése;
 5. a Szolgáltatás hibája esetén a Szolgáltatótól segítség kérése, és támogatás igénybevétele.
 1. Aktív fiók funkciói. A Szolgáltatási Díj megfizetését követő hét (7) munkanapon belül a Szolgáltató aktiválja a profilját. Aktív profil esetében a Szolgáltatás a következő funkciókkal bővül ki:
 1. a fenti 3.4 pont a)-c) alpontjaiban felsorolt információk, valamint az időpontok megjelenítése és a Felhasználók számára elérhetővé tétele MeetDoc időpont-foglalási rendszerben (www.meetdoc.hu);
 2. az időpontfoglalások fogadása.
 1. Munkatársak hozzáadása a rendszerhez. A Munkatársak menüpont alatt további orvosokat és/vagy asszisztenseket (a továbbiakban együttesen: "Munkatársak") adhat hozzá a rendszerhez. További orvos hozzáadásakor az érintett orvos következő adatainak megadása szükséges: név, e-mail cím, szakvizsgák, szakterület, beszélt nyelvek. Új asszisztens hozzáadásához név és e-mail cím megadása szükséges. A rendszerben megadott email címek pontatlanságából adódó hozzáférési problémákért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamelyik szakember az Ön intézményén kívül más egészségügyi szolgáltató tevékenységében is részt vesz, akkor a Modul lehetőséget biztosít arra, hogy az időpontok kezelésénél tekintettel lehessen az adott szakember más egészségügyi szolgáltató tevékenysége miatti elfoglaltságára. E körben, a Modulban kizárólag az elfoglaltság ténye és időpontja látszik, azonban az azzal kapcsolatos egyéb adatokat Ön nem ismerheti meg.
 1. Megrendelés és Szolgáltatási Díj
 1. Megrendelés. A regisztrációval kezdetét veszi az első regisztrációhoz kapcsolódó tizenöt (15) napos, ingyenes próbaidőszak (a továbbiakban: "Próbaidőszak"), amely során Ön fizetési kötelezettség nélkül használhatja a Modul valamennyi funkcióját, így a fenti 3.5 pontban felsorolt funkciókat is. A Próbaidőszakot követően a számlázási adatok megadásával, a fizetés gyakoriságának kiválasztásával és a küldött díjbekérőben szereplő Szolgáltatási Díj megfizetésével aktiválhatja a profilját, azaz veheti igénybe a fenti 3.5 pontban felsorolt funkciókat.
 2. Szolgáltatási Díj. A Szolgáltatási Díj a választott fizetési gyakoriságnak megfelelő szolgáltatási ciklusonként fizetendő. Havi, féléves vagy éves szolgáltatási ciklusok közül választhat. Az első szolgáltatási ciklus kezdete a megrendelés visszaigazolásának napja. A Szolgáltatási Díjat akkor is köteles teljes egészében megfizetni, amennyiben a megrendelt Szolgáltatást a saját érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. A szolgáltatási díjak változásáról azok hatályba lépése előtt harminc (30) nappal a Weblapon való közzététellel adunk tájékoztatatást, valamint erre e-mailben is felhívjuk figyelmét. A Szolgáltatási Díj a Szolgáltató a Szakmai ÁSZF-ben vagy adott esetben az Egészségügyi Szolgáltatóval kötött külön megállapodásában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült minden költségét, kiadását magában foglalja, további követelést a feladatok ellátásával összefüggésben nem érvényesíthetünk. A Szolgáltatás Díja mindenkor magyar forintban értendő és tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő forgalmi adó összegét, azaz bruttó összeg. Az Időpontkezelő Szolgáltatás Díjának megfizetéséről a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelő bizonylatot (számlát) állítunk ki, a lenti 5. pontban foglaltak szerint.
 3. Fizetési gyakoriság módosítása. A fizetési gyakoriság módosítását a Beállítások/Előfizetés és Számlázás menüpont alatt bármikor kezdeményezheti. A fizetési gyakoriság váltására a folyó szolgáltatási ciklust követő szolgáltatási ciklusra vonatkozóan kerülhet sor.
 4. Díjvisszatérítés sikeres ajánlás esetében. Amennyiben egy már regisztrált és Szolgáltatási Díjat fizető Egészségügyi Szolgáltató a ManageDoc Szolgáltatást más Egészségügyi Szolgáltatóknak ajánlja, akkor jogosult az ajánlásával újonnan regisztrált Egészségügyi Szolgáltató egy (1) havi előfizetési díjának megfelelő díj visszatérítésére, a következő feltételek teljesülése esetében:
 1. az ajánlás nyomán egy új egészségügyi felhasználó regisztrálja magát a ManageDoc szolgáltatás igénybe vételére, és
 2. az ingyenes próba időszakot követően legalább négy (4) havi előfizetési díjat megfizet a Szolgáltatónak.

Az ajánlás nyomán regisztráló, Szolgáltatási Díjat fizető Egészségügyi Szolgáltató jogosult egy (1) havi előfizetési díjának megfelelő díj visszatérítésére, a következő feltételek teljesülése esetében:

 1. ajánlás nyomán regisztrálja magát a ManageDoc szolgáltatás igénybe vételére, és
 2. az előfizetési díjat legalább hat (6) havi időszakra megfizeti a Szolgáltató számára.

A díjvisszatérítés a befizetendő Szolgáltatási Díjból kerül levonásra (beszámításra), tehát ennyivel kevesebb összeget kell a következő esedékességkor megfizetni. A sikeres ajánlás utáni díjvisszatérítés készpénzre, visszautalásra nem váltható. A sikeres ajánlásért járó díjvisszatérítés kizárólag az ajánló saját befizetendő Szolgáltatási Díjába számítható be.

 1. Időszakos kedvezmények. A Szolgáltató időszakos kedvezményeket határozhat meg. Ezek feltételeiről a Weboldon vagy a Szolgáltató elérhetőségein keresztül érdeklődhet.
 2. A Szolgáltatás tartalma. A Szolgáltatási Díj tartalmazza a Szolgáltatás üzemeltetését jelen Szakmai ÁSZF-ben foglaltak szerint, továbbá magában foglalja a rendszeres adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását, korlátlan számú belépést a rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati segítséget és technikai segítségnyújtást a jelen Szakmai ÁSZF-ben foglaltak szerint, továbbá az időről-időre megvalósuló fejlesztéseket.
 3. Rendelkezésre állás. A Szolgáltató 99,9%-os éves átlagos rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás az az érték, amely megadja a szolgáltatás igénybevételének tényleges és szolgáltató által garantált lehetőségét egy adott évben. Az éves rendelkezésre állás kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

ÉR = (1- Küi/Tüi) * 100(%)

ahol az egyes értékek jelentése az alábbi

 1. ÉR: Éves rendelkezésre állás
 2. Küi: kiesett üzemidő percben kifejezve, mely alatt a szolgáltatás nem vehető igénybe
 3. Tüi: teljes üzemidő percben kifejezve, mely alatt a szolgáltatás maximálisan igénybe vehető egy évben

Az éves rendelkezésre állásnak nem képezik részét a hétvégi és ünnepnapok, az előre betervezett és bejelentett karbantartások, valamint az alábbi időszakok:

 1. a Szolgáltatás technikai feltételei biztosításának elmaradása miatt bekövetkezett kimaradások;
 2. internetszolgáltatók hibájából történő elérhetetlenség;
 3. az Egészségügyi Szolgáltató által használt tűzfalak vagy egyéb internetes kommunikációt blokkoló megoldásokból fakadó kimaradások, és ebből fakadóan a Szolgáltatás elérhetetlensége;
 4. olyan hibákból adódó elérhetetlenség, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a Szolgáltatással, vagy amelyek harmadik fél szoftverével, hardverével vagy szolgáltatásával hozhatók összefüggésbe.
 1. Fizetési feltételek
 1. Szolgáltatási Díj megfizetése. A fenti 4.1 pontban foglaltak szerinti Próbaidőszak lejártát követően a Szolgáltatás igénybe vételének feltétele a Szolgáltatási Díj megfizetése. A Szolgáltatási Díjról díjbekérőt küldünk ki a számlázási adatok (hivatalos cégnév, számlázási cím, adószám) megadását és a fizetési gyakoriság kiválasztását követően legkésőbb tíz (10) napon belül, majd a fizetési gyakoriságnak megfelelően a szolgáltatási ciklus lejáratát megelőzően, legalább tíz (10) nappal korábban az Ön által megadott e-mail címre. A díjbekérőben szereplő Szolgáltatási Díj megfizetését követően a profilját továbbra is aktív állapotban tartjuk, vagy inaktív fiók esetében hét (7) napon belül aktiváljuk, és a Szolgáltatási Díj megfizetéséről számlát állítunk ki. A fizetés teljesítésének időpontja a díjbekérőben szereplő Szolgáltatási Díjnak megfelelő összeg jóváírása a Szolgáltató díjbekérőben megadott bankszámlaszámán.
 2. Számlával kapcsolatos kifogások. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tételen, valamint a számla esedékességén nem változtat. A kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül írásban kell közölnie. Írásbeli közlésnek minősül az olyan e-mail, amelyhez mellékletként került csatolásra a kérdés, kifogás, és amely melléklet (cégszerű) formában alá van írva és széles körben elterjedt formájú (pl. PDF).
 3. Szolgáltatási Díj megfizetésének elmaradása. Amennyiben a szolgáltatási ciklus az előfizetés megújítása nélkül jár le, azaz a díjbekérőben szereplő összeget a következő fizetési ciklus kezdete előtt nem fizeti meg, a profilja inaktív állapotba kerül.
 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 1. Tapasztalat. A Szolgáltatás nyújtója a Health Orientation, amely egy magyar tulajdonú és magyar vezetésű vállalkozás. Rendelkezünk a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szakértelemmel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal és gyakorlattal, amely ehhez szükséges.
 2. Alvállalkozók. A Szolgáltatás nyújtásába bármikor jogosultak vagyunk alvállalkozókat bevonni, amelyeknek, illetve akiknek tevékenységéért a jelen Szakmai ÁSZF-ben meghatározott keretek között felelősséget vállalunk.
 3. Jogosultsági rendszer. A Szolgáltatás a kockázatoknak megfelelő szintű jogosultság-kezelő rendszerrel rendelkezik. Jogosultság kezelés terén:
 1. biztosítjuk, hogy az egyes felhasználói fiókok használatakor az Időpontkezelő Szolgáltatást igénybevevő egyes személyek csakis és kizárólag a saját adataikhoz férjenek hozzá;
 2. biztosítjuk, hogy a felhasználók egyedi azonosítókon keresztül férjenek hozzá a Modulhoz;
 3. biztosítjuk a jelszavak felhasználó általi változtatásának lehetőségét;
 4. biztosítjuk, hogy az alkalmazások a jelszavakat csak titkosítva tárolják.
 1. Adatkezelés. A Szolgáltatás keretében megadott személyes adatok kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz részleteket, amely az alábbi oldalon érhető el: Health Orientation Kft felhasználói adatkezelési tájékoztató. Az Ön által megadott személyes adatokat – az Önre és munkatárasaira vonatkozó és nyilvánosságra hozni kívánt adatok kivételével – kizárólag a Szolgáltató a Szolgáltatás céljainak megvalósításában résztvevő munkavállalói és alvállalkozói ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség terhel.
 2. Adat- és információbiztonság. Az információbiztonság megvalósítása érdekében vállaljuk az alábbiakat:
 1. megfelelő adatbiztonsági rendszer kialakítását és annak folyamatos, szabályozások szerinti működésének biztosítását az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint;
 2. a személyzet megfelelő kiválasztását, a hozzáférések megfelelő elkülönítését és korlátozását;
 3. a használt eszközök biztonsági szempontú megfelelőségének biztosítását;
 4. a biztonsági incidensek kivizsgálását, a tapasztalatoknak megfelelően a szabályozások szükség szerinti módosítását.
 1. A kockázatoknak megfelelő szintű technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Az adatokat a korszerű hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.
 2. Hozzáférés korlátozása. Jogosultak vagyunk – saját belátásunk alapján, indokolás és előzetes figyelmeztetés nélkül –korlátozni vagy zárolni az Ön hozzáférését, amennyiben úgy gondoljuk, hogy a Szolgáltatás használata során Ön a Szakmai ÁSZF-ben foglaltakat nem tartotta be, így különösen:
 1. akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését;
 2. a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti;
 3. a következő szolgáltatási ciklusra vonatkozó Szolgáltatási Díjat az érintett szolgáltatási ciklus kezdetéig nem fizette meg;
 4. jó hírnevünket, társadalmi, üzleti megítélésünket sértő vagy erre alkalmas magatartást, vagy kijelentést tett;
 5. a rendelkezésünkre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy a szerződés megkötése vagy Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény, így különösen az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges képesítései és engedélyei vonatkozásában megtévesztette.
 1. A Szolgáltatás korlátozásának idejére a Szolgáltatási Díjra a Szolgáltató továbbra is jogosult, kivéve, ha a korlátozásra a Szolgáltatási Díj befizetésének elmaradása miatt került sor. Ha a korlátozásra okot adó körülmények megszűnnek, haladéktalanul, de legkésőbb két (2) munkanapon belül feloldjuk az Időpontkezelő Szolgáltatás korlátozását.
 1. Az egészségügyi szolgáltató jogai és kötelezettségei
 1. Valóságnak megfelelő nyilatkozatok a Szolgáltatás igénybevétele során. Az Egészségügyi Szolgáltató szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, illetve hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel összefüggésben. Az Egészségügyi Szolgáltató a megrendelési folyamat során, így különösen az általa történő jóváhagyások megtétele előtt, köteles az adatainak és a megrendelése tartalmának ellenőrzésére.
 2. Rendeltetésszerű használat. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a jelen Szakmai ÁSZF rendelkezéseit betartani, továbbá köteles minden olyan cselekménytől vagy mulasztástól tartózkodni, amely többek között a jó hírnevünket, társadalmi, üzleti megítélésünket sértheti. A Szolgáltatás csak jogszerűen és rendeltetésszerűen használható.
 3. Személyhez kötött hozzáférési jogosultság. Az Egészségügyi Szolgáltató és munkatársai kötelesek a hozzáférési jogosultságot (és az ahhoz kapcsolódó belépési adatokat) rendeltetésszerűen és célhoz kötötten használni. A Szolgáltatást kizárólag a saját vagy munkatársai nevében veheti igénybe, a hozzáférést illetéktelen harmadik személyek számára nem biztosíthatja, engedheti át, illetve nem teheti hozzáférhetővé. A jelszavak nem biztonságos tárolásából, kezelésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 4. Szolgáltatás használata nyilvános helyen. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatást nyilvános helyen vagy több ember által is használt számítógépen vagy egyéb eszközön (pl. internetkávézó, nyilvános internet-kioszk stb.) ne használja. Amennyiben ezt mégis megteszi, akkor ez az Ön kizárólagos felelőssége, az ebből eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 5. Kártérítés. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles haladéktalanul megtéríteni számunkra mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a jelen Szakmai ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az Egészségügyi Szolgáltató, munkavállalója vagy alvállalkozója általi megszegése folytán hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. Köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Egészségügyi Szolgáltatónak a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
 6. Megfelelő képesítés és engedélyek. A regisztrációjával kijelenti, hogy Ön és adott esetben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő valamennyi munkatársa az egészségügyi szolgáltatás nyújtására megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkeznek. Amennyiben Ön egészségügyi intézmény számára regisztrál, akkor az Ön kizárólagos felelőssége, hogy minden orvos és egyéb munkatárs esetében az előbbi feltétel megvalósuljon. Amennyiben ez a feltétel a jövőben nem teljesülne, akkor Ön köteles haladéktalanul frissíteni a Szolgáltatásban közzétett információkat, és adott esetben eltávolítani azokat a személyeket, akik vonatkozásban a feltétel nem teljesül, vagy törölni a regisztrációt. Kérjük, hogy ebben az esetben haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba és az előbbi körülményt külön is jelezze felénk.  
 7. Reklámtörvénynek megfelelő használat. Az Egészségügyi Szolgáltató a Szolgáltatásban csak olyan információkat jeleníthet meg, illetve közölhet, amelyek megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, így különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: “Grtv.”) rendelkezéseinek. A fenti 7.5. pont rendelkezései ebben az esetben is megfelelően irányadóak. Felhívjuk figyelmét, hogy a Grtv. 17. §-a szerinti általános tilalomra figyelemmel a Szolgáltatás nem használható terhesség megszakításra vagy azzal kapcsolatos konzultációra való időpontfoglalásra, vagy terhesség megszakítással kapcsolatos bármilyen tájékoztatás nyilvánosságra hozatalára vagy Felhasználók részére történő közlésére.
 8. Naprakész adatok biztosítása. Az Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos adatok (különösen a rendelés helye, rendelési idő, elérhetőségek) változásakor köteles azokat frissíteni. Vállalja, hogy a Szolgáltatásban naprakészen rögzíti az egészségügyi szolgáltatás elérhetőségének időpontjait, tehát a szabad és foglalt időpontokat, illetve ezek változásait, továbbá amennyiben a Szolgáltatáson kívül más papír alapú vagy elektronikus naptár szerint szervezi a rendelési időpontjait (a továbbiakban: “Saját Rendszer”), akkor a Szolgáltatásban foglalt időpontokat átvezeti a Saját Rendszerbe is, biztosítva a rendszerek mindenkori szinkronizációját. A Felhasználók naprakész kiszolgálása érdekében, ha Ön időpontot rögzít a Saját Rendszerben, akkor azt köteles haladéktalanul rögzíteni a Modulba is, a két rendszer közötti eltérés esetén minden esetben a Modulban szereplő adat az irányadó.
 9. Egészségügyi szolgáltatás nyújtása. Az Egészségügyi Szolgáltató törekszik arra, hogy a Felhasználók tényleges ellátását legkésőbb a Modulban lefoglalt időpont kezdő időpontját követő harminc (30) percen belül megkezdje.
 10. Az Egészségügyi Szolgáltató munkatársai. Ön szavatosságot vállal, hogy a rendszerben létrehozott felhasználói fiókok Önnel közvetlen jogviszonyban álló személyek számára készültek (munkavállalók, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek, illetve alvállalkozói jogviszonyban álló személyek), akiket adataik megadása előtt tájékoztatott ezen adattovábbítás céljáról és ehhez a hozzájárulásukat beszerezte, továbbá megismertette velük a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit. Ön felelősséget vállal valamennyi Munkatársának a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységéért.
 1. Szellemi alkotások
 1. A Szellemi Alkotások jogosultja. A Szolgáltatásra vonatkozó információk, koncepció, módszertan, kapcsolódó know-how, valamint az annak alapjául szolgáló szoftver, ideértve ennek forrás- és tárgykódja, valamint a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban összefoglalóan "Szellemi Alkotások") a Health Orientation, illetve a Health Orientation Ltd. (székhelye: Dragon Enterprise Centre, Cullen Mill, Braintree Road, Witham, Essex, CM8 2DD, Egyesült Királyság) kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.
 2. Engedélyhez kötött felhasználás. A Szellemi Alkotások harmadik személyek által történő felhasználására kizárólag az előzetes és írásos hozzájárulásunkkal (engedélyünkkel) kerülhet sor. A Szolgáltatás honlapjának, illetve Modul tartalmának egyes részei kizárólag az Egészségügyi Szolgáltató egyéni (saját) felhasználása céljából, azaz magáncélra menthetők el vagy nyomtathatók ki. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy ez a jogosultság nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Szolgáltatással, illetve a Modullal összefüggő bármilyen tartalomra, így különösen, de nem kizárólagosan szövegre, grafikai elemekre, audiovizuális tartalomra, logókra és képekre ugyanezek a feltételek irányadóak. Az engedély nélküli vagy az engedély kereteit meghaladó felhasználás jogszabály-ellenes.
 3. Felhasználás korlátai. Ön a Szolgáltatásba történő regisztrációjával nem kizárólagos, át nem ruházható, al-licenciába nem adható, bármikor visszavonható, időben a Szolgáltatási Díj megfizetéséhez igazodó felhasználási jogot szerez a Szolgáltatás igénybevételére. E felhasználási jog mértéke egyebekben a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, és nem foglalja magában különösen, de nem kizárólagosan a forráskód visszafejtését, kivéve, ha az irányadó jogszabályok ezt kifejezetten megengedik, de utóbbi esetben is csak a jogszabályok által meghatározott feltételek maradéktalan betartása esetén és a jogszabályok által meghatározott legszűkebb mértékben. Ebben az esetben Ön vállalja, hogy mielőtt a visszafejtésre sor kerül, értesít bennünket, feltüntetve, hogy miért tartja ezt szükségesnek.
 4. ManageDoc brand felhasználása. A ManageDoc név, kép és logó, illetve az ehhez kapcsolódó arculati és grafikai elemek felhasználására szintén kizárólag az előzetes és írásos hozzájárulásunkkal (engedélyünkkel) kerülhet sor. A harmadik felek bármely márka-, termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott jogosultak védjegyei vagy márkanevei, amelyek felhasználására a jogosultak adhatnak engedélyt.
 5. Jogszavatosság. Felelősséget vállalunk azért, hogy a rendelkezésre bocsátott szerzői jogi teljesítmények tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szereztünk és/vagy azok önálló, egyéni, eredeti jellegű alkotások és a Modul használatát harmadik személy joga semmilyen módon nem akadályozza, vagy korlátozza. Amennyiben harmadik személy a Modul használata vonatkozásában jogai sérelme miatt kárigényt vagy más igényt támasztana Önnel szemben, haladéktalanul, közvetlenül és teljes körűen fogjuk mentesíteni a harmadik személy igénye alól, e tekintetben hely fogunk állni Ön helyett, és jelen Szakmai ÁSZF keretei között meg fogjuk téríteni az ebből eredő kárát is.  Amennyiben harmadik személy az Önnel szembeni igényét peres úton érvényesíti, vállaljuk azt is, hogy a perbe önként, minden további ellenszolgáltatás követelése nélkül félként belépünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Önt a perből perbelépésünket követően haladéktalanul elbocsássák. A jelen pontban foglaltak feltétele, hogy Ön az igényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc (8) napon belül kapcsolatba lépjen velünk, rendelkezésünkre bocsásson minden releváns információt, kövesse utasításainkat, velünk, illetve (jogi) tanácsadóinkkal mindenben együttműködjön, és hogy az igény érvényesítőjével – előzetes jóváhagyásunk nélkül – közvetlenül ne tárgyaljon, így különösen jogot vagy követelést ne ismerjen el, egyezséget ne kössön.
 1. Vis maior, rendeltetésszerű használat, felelősség
 1. Vis maior. Naprakész technikai megoldásokkal és eszközökkel igyekszünk biztosítani a Szolgáltatás működésének folyamatosságát, ugyanakkor, ha rajtunk kívülálló, általunk elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudunk szerződés-szerűen teljesíteni, akkor bennünket a szerződésszerű teljesítés elmaradásáért nem terhel felelősség. Vis maior esetén az Egészségügyi Szolgáltató is mentesül a kötelezettségei, így különösen a Szolgáltatási Díj megfizetése alól. Vis maiornak minősül az olyan késedelmes vagy hibás teljesítés, amely olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független, úgy különösen, de nem kizárólagosan háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, a Felek bármelyikének partnerénél felmerülő súlyos fizikai vagy jogi akadály vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet. A vis maior helyzet fennálltával kapcsolatban a vis maiorra hivatkozó Fél beszerezheti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vis maior igazolását is. Amennyiben erre sor kerül, akkor ezt a másik Fél köteles elfogadni.
 2. Az Egészségügy Szolgáltatás nyújtása. A Szolgáltatás kizárólag ún. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és nem egészségügyi szolgáltatás vagy annak reklámja, ajánlása. Az egészségügyi szolgáltatást minden esetben egyedül az Egészségügyi Szolgáltató nyújtja a Felhasználók részére az Egészségügyi Szolgáltató és a Felhasználók között létrejövő közvetlen jogviszony keretében, amelynek a Health Orientation nem részese. Az Egészségügyi Szolgáltató és a Felhasználók között létrejövő jogviszonyra vonatkozó egyedi szerződéses feltételekről való tájékoztatás kötelezettsége az az Egészségügyi Szolgáltatót terheli. A Szolgáltatás használatával időpontot foglaló Felhasználók részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásért semmilyen felelősséggel nem tartozunk, különösen ideértve az esetlegesen az Egészségügyi Szolgáltató által okozott kárért való felelősséget. Ezzel összefüggésben az Egészségügyi Szolgáltató, a Felhasználó vagy harmadik személy semmilyen kárigénnyel nem léphet fel a Health Orientationnel szemben. Amennyiben a Szolgáltatónak mégis bármilyen kiadása, költsége, kára keletkezne az előbbiekkel összefüggésben, akkor az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy ezt kiadást, költséget, kárt megtéríti a Health Orientation részére.
 3. Egészségügy Szolgáltató adatkezelése. Nem vállalunk felelősséget a Felhasználók személyes adatainak az Egészségügyi Szolgáltató által történő kezeléséért, erre az Egészségügyi Szolgáltató saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A jelen Szakmai ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Felhasználók adatait a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelően kezeli, és az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért teljes felelősséggel tartozik, ideértve a Health Orientation-nek okozott bármilyen kár megtérítését is. Köteles a Felhasználókat megfelelően tájékoztatni az adataik kezeléséről, amelyet a saját adatvédelmi tájékoztatója útján tehet meg.
 4. Az egészségügyi szolgáltatás elmaradása. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatáson keresztül egyeztetett egészségügyi szolgáltatás elmaradásáért, a Felhasználó meg nem jelenéséért, vagy ha a Felhasználó nem valós vagy nem releváns adatokat adott meg.
 5. Rendeltetésszerű használat. Kizárt a felelősségünk minden olyan következményért, amely a Szolgáltatás szakszerűtlen, jogszerűtlen, nem szerződésszerű használatából ered.
 6. Információk pontossága. Törekszünk rá, hogy a Szolgáltatásban szereplő információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. Ugyanakkor, nem vállalunk felelősséget az információk hitelességéért, pontosságáért és teljességéért. Az Egészségügyi Szolgáltatók által megadott információk valódiáságáért, pontosságáért, hiánytalanságáért és naprakészségéért csak és kizárólag az adott Egészségügyi Szolgáltató felel.
 7. Informatikai szolgáltatás jellemzői. Az együttműködés során szavatosságot vállalunk azért, hogy az általunk végzett tevékenységet szakszerűen és gondosan látjuk el. Ugyanakkor
 1. a Szolgáltatás nem lehet minden hibától mentes;
 2. az Egészségügyi Szolgáltatónak és a Felhasználóknak a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatához bizonyos felhasználói ismeretekre van szüksége;
 3. nem garantáljuk a Szolgáltatás újabb verzióinak kompatibilitását a korábbi verziókkal;
 4. a Szolgáltatás funkciói körében és működésében változtatásokat hajthatunk végre az adott szoftververzión belül is.

A fent leírt körülmények bármelyikéből eredő közvetlen, közvetett illetve következményi károkért nem vállalunk felelősséget. Nem felelünk a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából származó károkért vagy veszteségekért.

 1. Elmaradt anyagi haszon. Az Egészségügyi Szolgáltatónak a Szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért való felelősséget a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárjuk, vagy ha ez nem lehetséges, korlátozzuk olyan mértékre, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak vagy bevett piaci szokásoknak.
 2. Külső weboldalak. Nem vállalunk felelősséget bármely külső weboldalért vagy szolgáltatásért, amelyhez a Modul kapcsolódik, vagy amely a Modulhoz kapcsolódik, vagy amely a Szolgáltatás weboldalára utal vagy annak tartalmát részben vagy egészben átveszi. Bármely olyan külső weboldal, amely nincs megjelölve a fenti 1.1 pontban, az ellenőrzésünkön kívül esik, ezért annak meglátogatása és használata teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.
 3. Felelősségkorlátozás. Amennyiben bármilyen okból felelősségünk megállapítható lenne, felelősségünk mértékét az Egészségügyi Szolgáltató által ténylegesen megfizetett Szolgáltatási Díj egy (1) éves összegének megfelelő összegben maximáljuk, kivéve, ha az Egészségügyi Szolgáltató az egy (1) éves összegnél kevesebb Szolgáltatási Díjat fizetett meg, amely esetben a ténylegesen megfizetett Szolgáltatási Díjnak megfelelő összeg irányadó. A következményi károkért (pl. elmaradt hasznon) való felelősségünket kifejezetten kizárjuk. A felelősség kizárása, illetve korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor jogszabály a felelősség korlátozását vagy kizárását nem teszi lehetővé.
 4. Nem segélyhívó rendszer. A Szolgáltatás nem alkalmas életet, testi épséget vagy egészséget közvetlenül fenyegető vagy veszélyeztethető helyzetben történő segélyhívás leadására.
 1. Hatály, módosulás, megszűnés
 1. Időbeli hatály. Az Egészségügyi Szolgáltató és a Health Orientation közötti, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – a jelen Szakmai ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti – jogviszony az egyéni regisztrációval (lásd fenti 3.1. pont), illetve az írásbeli intézményi szerződéskötéssel (lásd fenti 3.2. pont) egyidejűleg jön létre, határozatlan időre. A jelen Szakmai ÁSZF időbeli hatálya ehhez az időtartamhoz kapcsolódik.
 2. A Szakmai ÁSZF módosítása. Bármikor jogunkban áll a jelen Szakmai ÁSZF-et egyoldalúan módosítani oly módon, hogy a Weboldalon a módosítás időpontját megelőző tizenöt (15) nappal közzétesszük az Szakmai ÁSZF új változatát. Amennyiben Ön a módosítást követően az Időpontkezelő Szolgáltatást használni kezdi, az a módosított Szakmai ÁSZF elfogadását jelenti. Amennyiben a módosítás az Ön számára jelentősen terhesebbé teszi a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a jogviszonyt, akkor erre külön is felhívjuk a figyelmét.
 3. Eltérés a Szakmai ÁSZF rendelkezéseitől. Amennyiben a Szolgáltató nem ragaszkodik jelen Szakmai ÁSZF bármely rendelkezésének szigorú betartásához, az nem jelent joglemondást a jövőre nézve, és jelen Szakmai ÁSZF minden rendelkezése teljes mértékben érvényes és hatályos marad.
 4. A jogviszony megszűnése. Az Ön és a Health Orientation közötti, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony megszűnik:
 1. a Felek általi közös megegyezéssel;
 2. a Health Orientation jogutód nélkül történő megszűnésével;
 3. az Egészségügyi Szolgáltató jogutód nélkül történő megszűnésével vagy természetes személy esetén halálával;
 4. valamely fél általi rendes vagy rendkívüli felmondással.
 1. Rendes felmondás. Ön a jogviszonyt bármikor felmondhatja indokolás nélkül a Szolgáltatási Díj által fedezett szolgáltatási ciklus végére. Próbaidőszak (lásd fenti 4.1 pontot) alatt a jogviszonyt bármikor felmondhatja indokolás nélkül és azonnali hatállyal. Ezt megteheti azzal, hogy profilját törli a Szolgáltatásból. A Health Orientation a jogviszonyt bármikor felmondhatja indokolás nélkül a Szolgáltatási Díj által fedezett szolgáltatási ciklus végére.
 2. Rendkívüli felmondás. A jelen szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett, indokolással ellátott, e-mailben megküldött írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követett el, és a szerződésszegésben vétlen félnek a szerződésszegés megszűntetésére vonatkozó felszólításának a szerződésszegő fél a felszólításban meghatározott, a szerződésszegés elhárítására ésszerűen alkalmas, de legalább nyolc (8) napos határidőn belül nem tesz eleget. A Health Orientation jogosult saját belátása szerint a felszólítással egyidejűleg vagy későbbi időpontban az Egészségügyi Szolgáltató hozzáférését a Szolgáltatáshoz azonnali hatállyal és felszólítás nélkül korlátozni, felfüggeszteni vagy törölni.
 3. Súlyos Szerződésszegés. Az Egészségügyi Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegének minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi cselekmények, körülmények:
 1. az Egészségügyi Szolgáltató a Szolgáltatási Díj megfizetésével harminc (30) napot meghaladó késedelembe esik;
 2. az Egészségügyi Szolgáltató gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státuszában olyan jelentős visszaesés, illetve változás következett be vagy annak bekövetkezése fenyeget, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyezteti, így különösen amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül;
 3. Egészségügyi Szolgáltató érdekkörében eljáró személy, ideértve orvosokat és/vagy egyéb személyeztet is, ellen büntetőeljárás indul, vagy az Egészségügyi Szolgáltató alkalmazottjával, illetve alvállalkozói jogviszonyban álló személyekkel vagy vállalatokkal kapcsolatban bűncselekmény alapos gyanúja merül fel és az ennek kivizsgálása érdekében lefolytatandó eljárások folyamatban vannak;
 4. az Egészségügyi Szolgáltató vagy munkatársának szakmai kamarai tagsági viszonyának felfüggesztéséről, szüneteltetéséről, illetőleg megszüntetéséről szóló döntést hozott az illetékes területi szervezet, vagy az Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét az egészségügyi államigazgatási szerv visszavonta;
 5. Egészségügyi Szolgáltató hamis adatokat szolgáltat, adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, rosszhiszeműen jár el, illetve bármely magatartásával a Health Orientation jóhírnevét csorbítja.
 1. A szerződés Health Orientation által történő rendkívüli felmondása esetén az Egészségügyi Szolgáltató az általa már megfizetett Szolgáltatási Díj visszaigénylésére nem jogosult.
 1. Egyéb rendelkezések
 1. Irányadó jog. A Szakmai ÁSZF-re és a Szolgáltatás nyújtására, valamint az ezzel kapcsolatos vagy ebből esetlegesen eredő igényekre a magyar jog rendelkezései irányadóak. A Szakmai ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az irányadóak.
 2. Nem írásba foglalt szerződés. Az Szolgáltató és az Ön között a regisztrációval létrejött elektronikus úton kötött és rögzített szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a regisztrációhoz szükséges adatokon kívül nem iktatjuk külön. A szerződéskötés nyelve magyar.
 3. Érvénytelenség. Amennyiben a Szakmai ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti a Szakmai ÁSZF többi rendelkezésének, illetve egészének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. Ebben az esetben az érintett rendelkezés helyett a Szolgáltatás céljának megfelelő, az érintett rendelkezéshez tartalmában és mértékben leginkább közel eső vagy hasonló végrehajtható rendelkezés lép az érintett rendelkezés helyébe.
 4. Értesítések. A Felek által egymásnak küldött értesítések akkor tekinthetők közöltnek, amennyiben azt a címzett által megadott e-mail címre e-mail útján elküldték. A Health Orientationnek küldött értesítek a fenti 1.1 pontban foglalt elérhetőségekre is elküldhetőek. A Health Orientationnel szembeni bármilyen igény érvényesítése, így különösen a fenti 9.10. pontban említett igény érvényesítése, valamint a fenti 10.6 pont szerinti rendkívüli felmondás csak és kizárólag – ajánlott és tértivevényes postai küldeményben, futárszolgálat útján vagy személyesen kézbesített – írásbeli formában lehetséges. Ezekben az esetekben biztosítani kell, hogy az átvétel ténye és pontos napja rögzítésre kerüljön. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a postaládába bedobott ilyen tárgyú küldemény nem felel meg az előbbi elvárásnak.  
 5. Jogviták. Az esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton, peren kívül kísérelik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy bármely vitás kérdés eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 1. sz melléklet: Adatfeldolgozási szerződés

[Szakmai ÁSZF vége]