Domrenner autoplan 2018-2019

In 2017 heeft USWV De Domrenner een nieuwe verenigingsauto aangeschaft. De auto is aangeschaft om het vervoer voor verenigingsactiviteiten gemakkelijker te regelen. Onder verenigingsactiviteiten worden verstaan:  

Daarnaast kan de auto door leden gehuurd worden van de vereniging, meer informatie onder het kopje privégebruik .

Het bestuur heeft de sleutels en autopapieren in beheer en zal bij deze activiteiten hetzij zelf de auto rijden hetzij een deelnemer aan de activiteit vragen de auto te rijden. Indien twee verenigingsactiviteiten tegelijkertijd plaatsvinden en beiden de Domrennerauto nodig hebben, beslist het bestuur voor welke activiteit de auto wordt ingezet.

Gegevens auto

Auto: Ford mondeo 1.8 Benzine

Kenteken: 78-SZ-PG

Verbruik: Rijdt 1 op 11

De maximale belasting van de auto inclusief personen bedraagt: 650kg

De dakdrager kan zeven fietsen dragen, de klem linksvoor is defect

De trekhaak kan gebruikt worden voor een eventuele fietsendrager (in bezit Domrenner) of aanhanger

Locatie: Utrecht Zuilen

Gebruiksvergoeding 6ct/km

Brandstofkosten: wordt verrekend

Procedure

 1. Sleutels + papieren ophalen bij een bestuurslid
 2. Tekenen aansprakelijkheidsovereenkomst
 3. Auto ophalen
 4. Koers of activiteit, normaal rijden!
 5. Auto parkeren op afgesproken plek
 6. Afval meenemen en auto schoon achterlaten
 7. Ehbo-doos en gereedschapskist bedekken met doeken (liggen onder de achterbak)
 8. Foto maken km-stand
 9. Sleutels + papieren terugbrengen bij een bestuurslid, foto km-stand doorsturen naar penningmeester + activiteit en gebruikers

Bestuur administreert gebruik en verrekent de kosten met gebruikers per activiteit.

Boetes / aansprakelijkheid:

 

De auto is WA-verzekerd. Iedereen die in de auto rijdt, is dus WA-verzekerd voor schade die veroorzaakt wordt aan andere auto’s en weggebruikers. Bij ernstige schade aan de auto/dakdrager/achterdrager door onverantwoord gebruik geldt een eigen risico van maximaal 500,- euro. Voorbeelden van onverantwoord gebruik zijn: verkeerd tanken, ongeluk veroorzaken, motor opblazen en het negeren van hoogtebeperkingen.

Bij sprake van een verkeersboete zal deze te allen tijde verhaald worden op de bestuurder van de auto. Wij raden hem/haar aan om vervolgens zelf te lobbyen bij de leden over een eventuele gezamenlijke betaling.

BELANGRIJK: USWV De Domrenner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan materialen in, achter of bovenop de auto. Bijvoorbeeld: als er schade ontstaat aan je fiets terwijl hij boven op de dakdrager staat kan de Domrenner niet aansprakelijk worden gesteld. Gebruik is dus op eigen risico.

ANWB

De Domrenner heeft een abonnement ANWB voor de zaak met pechhulp binnen Europa. Bij pech in Nederland kun je het nummer 0882692100 bellen, bij pech in het buitenland +31882691464.

Privégebruik:

Naast de verenigingsactiviteiten kunnen leden aanspraak maken op het gebruik van de Domrennerauto voor privézaken. HIervoor moeten leden de auto huren van De Domrenner. Voor de huur van de auto gelden de volgende voorwaarden:

 1. De activiteit vindt niet plaats tijdens een verenigingsactiviteit waarvoor de Domrennerauto gebruikt wordt.
 2. Het lid vult het aanmeldingsformulier voor particuliere huur naar waarheid in.
 3. Het hurende lid heeft een rijbewijs.
 4. Het hurende lid en andere bestuurders ondertekenen het aansprakelijkheidsformulier.
 5. Het hurende lid huurt de auto voor een duur van maximaal tien dagen.

Wanneer het hurende lid aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, oordeelt het bestuur over de goedkeuring van de aanvraag. Hierbij mag het bestuur altijd, zonder opgave van redenen, de aanvraag afkeuren.

De vergoeding voor het gebruik van de auto voor niet-verenigingsactiviteiten zijn:

Dagen

Kosten

1-3

€5 per dag + 10ct per km

4-10

€10 per dag + 10ct per km

De auto dient afgetankt weer ingeleverd te worden. De opbrengsten die uit de verhuur voortvloeien, worden gebruikt voor het onderhoud en afschrijving van de auto.

Aansprakelijkheidsformulier

Bij het rijden van de auto (dus voor de chauffeur) moet het bestuur in bezit zijn van een getekend aansprakelijkheidsformulier. Dit kan zowel fysiek als via een foto worden opgestuurd naar een bestuurslid. Op rijden zonder het getekend aansprakelijkheidsformulier kan het bestuur er voor kiezen het desbetreffende lid te schorsen voor alle verenigingsactiviteiten voor de periode van 4 weken.

Het aansprakelijkheidsformulier ziet er uit als volgt:

Het gebruik van de Domrennerauto.

Bij het gebruik van de Domrennerauto (voortaan “auto” genoemd) moet voldaan worden aan bepaalde regels en moet de gebruiker op de hoogte zijn van regelingen omtrent de auto (zie het Domrennerautoplan 2018-2019).

Belangrijke dingen op een rijtje:

 1. De auto rijdt op benzine.
 2. De maximale draagkracht van de auto bedraagt 650 kg inclusief bijrijders.
 3. De dakdrager kan 7 fietsen dragen, de klem linksvoor is defect.
 4. Het ophalen en terugbrengen van de auto gaat volgens de procedure benoemd in het autoplan.
 5. De auto is WA-verzekerd. Iedereen die in de auto rijdt, is dus WA-verzekerd voor schade die veroorzaakt wordt aan andere auto’s en weggebruikers. Bij ernstige schade aan de auto/dakdrager/achterdrager door onverantwoord gebruik geldt een eigen risico van maximaal 500,- euro. Voorbeelden van onverantwoord gebruik zijn: verkeerd tanken, ongeluk veroorzaken, motor opblazen en het negeren van hoogtebeperkingen.
 6. Verkeersboetes die gereden worden met de auto, zijn te allen tijde voor eigen rekening.

Voor alle inzittenden van auto geldt het volgende:

USWV de Domrenner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan materialen in, achter of bovenop de auto. Bijvoorbeeld: als er schade ontstaat aan je fiets terwijl hij boven op de dakdrager staat kan de Domrenner niet aansprakelijk worden gesteld. Gebruik is dus op eigen risico.

Bij deze verklaart de ondergetekende dit document aandachtig gelezen te hebben en de gestelde regels van de auto te hanteren. Ondergetekende aanvaard het eigen risico van maximaal 500,- euro bij het zelf veroorzaken van schade ten gevolgen van onverantwoord gebruik. Daarnaast kan deze overeenkomst ontbonden worden als bestuurder zich niet houdt aan bovenstaande regels.

Deze regels gelden van 1 november 2018 tot 1 november 2019.

Datum:................................                        Handtekening……………………………….