http://sportimes.se

Anändarhandbok

Augusti 2017

Överblick

Grundtanken med Sportimes tidtagningssystem är att det:

Långsiktigt: Genom ny teknik och förenklingar Slå konkurrenterna och göra det lätt för arrangörer att arrangera sina lopp!


Utformning

SporTimes bygger på en grund av en app som körs på iPhone. Appen kan parkoppla med en bluetooth-enhet för chipbaserad tidtagning (enheten läser chippet och skickar data till appen över bluetooth). Registrering av tid kan också göras manuellt av funktionär när en deltagare springer förbi (utan fast kostnad för chip och läsare). Då anges deltagarens nummer. Appen med bluethooth och chiphårdvara finns färdig i en fungerande release och går att köpa i → Webbutiken.

Systemet är gjort på Engelska för att kunna säljas i United States of America!


Passande Sporter

SporTimes passar för sporter där deltagarna passerar tidtagningspunkterna relativt långsamt. Cykel är ej lämpligt.

Mellantidspassering görs genom att bippa chippet mot chipläsaren. Det tar ca 0.5 sekunder. Detta går bäst om deltagarna passerar i serie, och inte parallellt. Många parallella deltagare går att lösa med flera chipläsare per mellantidsstation. Sportimes är dock inte ett system för lopp med fler än 300 deltagare (?).

Passande sporter är:

Triathlon fungerar också om tider tas vid in och utpassage i växlingsområde.Detaljer

Nedan beskriver jag olika användarfall från att loppet skapas tills att färdiga resultat publiceras.


Skapa och förbered ett lopp

Arrangören börjar processen genom att skapa och planera för loppet. Detta görs på hemsidan sporTimes.se/app. Arrangören behöver ange om loppet ska köras på en varvbana - där flest antal varv vinner (lap based) - eller om det är ett lopp där kortast totaltid vinner. Detta är mest vanligt.

Loppet har en starttid/datum och en address. Idag stöds bara lopp med en starttid för alla deltagare. Individuella starttider fungerar inte ännu.

Du som arrangör administrerar och skapar hela loppet. Du har inlogg (licens) till hemsida och iPhone app. Samma inlogg används på båda ställen.

Tidtagningssträckor: Laps

För varje lopp kan flera olika tidtagningspunkter finnas. En tidtagningspunkt är förknippad med en delsträcka (lap). Är t.ex. första sträckan mellan start och stora eken vid sjön 5.5km kan detta anges genom ett lap Start-Eken : 5.5km. Vid detta lap kommer tidsregistreringar göras.

Varje lopp måste ha minst ett lap. Ett självklart lap att skapa sist av allt är MÅL! Där skall tidtagning göras!

Deltagare i loppet: Participants

Som arrangör har du en lista med deltagare i loppet. Du kan lägga till dessa en och en, eller genom att importera hela listan. En guide för hur import görs finns på hemsidan sportimes.se/app där du för ditt lopp väljer “add participants”.

Varje deltagare måste anges med namn. Intressant är också om deltagaren tävlar i en viss klass (filtrering på klass kan senare göras när resultat visas). T.ex. dam / herr / mix som är tävlingsklasserna i en Swimruntävling!

Utöver klass finns attributen klubb, adress, telefon, stad osv. Dessa kan vara bra att spara för deltagarna.

Framtida funktioner kommer för bättre användarhantering. Där man t.ex. kan tänka sig

(Sportimes är dock primärt ett system för tidtagning och inte användarhantering. För användarhantering och registrering till lopp rekommenderas t.ex. wordpress->woo-commerce).


Para ihop deltagare med chip id:n

Gå till en deltagare i appen:

          

Scanna ett chip mot läsaren:

Uppdatera i menyn och vips:

Racedagen

Input / förberedelser innan

Sportimes är enkelt. Men för att få en bra tidtagning krävs planering och förberedelser. Se till att tänka på detta!

Informera deltagarna om hur systemet fungerar


Funktionärer: hur fungerar systemet?

Efter / under loppet

Sätt status på loppet till ended. Det går då inte längre att ändra resultat.

Publicera en resultatlista.

Denna kan t.ex. bäddas in i en html-sida eller exporteras till annat format (t.ex. pdf). För embed på en hemsida, ange följande:

<iframe src="http://sportimes.se/app/#/viewResults/135/162" width="800" height="1200"><iframe>

<iframe src="http://sportimes.se/app/#/viewResults/135" width="800" height="1200"><iframe>