REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA SUN SALSA

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w zajęciach tanecznych i rekreacyjnych organizowanych przez „Szkoła Tańca Sun Salsa Joanna Sanocka” z siedzibą w Tarnowie, ul. Krzyska 58, 33-100 Tarnów o numerze REGON 122752487 (dalej: „Szkoła Tańca Sun Salsa” lub „Szkoła”).

2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym w recepcji Szkoły Tańca Sun Salsa oraz na stronie http://www.sunsalsa.pl/cennik

3. Zapisy na zajęcia możliwe są w recepcji Szkoły Tańca Sun Salsa (ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów) w godzinach zajęć oraz poprzez zgłoszenie mailowe na adres sunsalsa.kontakt@gmail.com

4. Osoba zainteresowana zapisaniem się na zajęcia jest obowiązana do podania następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

5. Osoba zainteresowana staje się uczestnikiem wybranego kursu z chwilą zapisania się i dokonania wymaganej opłaty, zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa (zajęcia jednorazowe, karnet).

6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktualizacji danych wymaganych zgodnie z pkt 4 niniejszego regulaminu.

7. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona (obowiązuje kolejność zgłoszeń osobno partnerów, partnerek i par).

8. Czas pojedynczych zajęć określona jest na stronie: http://sunsalsa.pl/cennik/

9. Uczestnik kursu (dalej także jako: kursant) oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej oraz posiada aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych i zajęć tanecznych i w związku z tym uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Sun Salsa na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca Sun Salsa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z uczestnictwem w zajęciach, które nie wynikają z jej zaniedbań.

10. Przed zajęciami należy zgłaszać wszelkie kontuzje, urazy.

11.Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, z uwzględnieniem czasu na formalności na recepcji Szkoły.

12. Kursant Szkoły Tańca Sun Salsa powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia zgłosić się na recepcję celem: zakupu wejścia na pojedyncze zajęcia lub karnetu oraz wpisanie się na liście obecności.

13. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.

14. Na zajęciach należy ćwiczyć w czystym obuwiu zamiennym (baletki itp.) lub w butach tanecznych. Wchodzenie na salę taneczną w butach z metalowymi flekami oraz czarnymi podeszwami pozostawiającym ślady jest niedozwolone.

15. Na zajęciach Lady Styling ćwiczymy zarówno na boso oraz w butach (w zależności od preferencji) na obcasie lub typu „baleriny”.

16. Instruktor ma prawo wyprosić kursanta z zajęć gdy nie przestrzega regulaminu, przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub gdy zachowanie naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali.

17. Szkoła Tańca Sun Salsa nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Szkoły.

18. Szkoła Tańca Sun Salsa nie zapewnia zamykanych szafek. Cenne rzeczy można wziąć ze sobą na salę taneczną i położyć w wyznaczonym do tego miejscu.

19. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

20. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca Sun Salsa ma prawo zorganizować zastępstwo lub odwołać zajęcia. W razie ich odwołania osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie przedłużona o kolejny tydzień. Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć w razie nieobecności tylko jednego z instruktorów prowadzących dane zajęcia.

21. W przypadku małej liczby osób w grupie, Szkoła Tańca Sun Salsa ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie przedłużona o kolejny tydzień.

22. Instruktor może zaproponować pojedynczym kursantom przeniesienie do grupy o wyższym lub niższym poziomie tańca.  

23. Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do łączenia grup o podobnym poziomie tańca.

24. Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia obiektu w całości lub części w związku z naprawami, konserwacją itp.

25. Kursantem jest osoba, która w ciągu ostatnich trzech miesięcy brała udział w zajęciach.

26. W szczególnych sytuacjach kursant może zostać wypisany z listy po 4 tygodniach nieobecności. Należy wówczas skontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu aktualizacji uczestnictwa w kursie.  

27. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi, jest imienny i nie można go przekazać innej osobie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Szkoły Tańca Sun Salsa, możliwe jest przeniesienie karnetu na inną osobę z zachowaniem terminu ważności i rodzaju karnetu.

28. Kursanci zobowiązani są do informowania o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia poprzez zgłoszenie smsem pod nr. Tel. 608-596-346 – w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności.

29. Jeśli kursant zgłosi nieobecność w terminie (do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia), ważność karnetu zostanie przedłużona:

  1. maksymalnie raz o tydzień – w przypadku karnetu na 4 wejścia;
  2. maksymalnie dwa razy o tydzień – w przypadku karnetu na 8/12 wejść lub open
  3. W innym przypadku wejście przepada. Szkoła Tańca Sun Salsa nie zwraca poniesionych kosztów za nieobecność na zajęciach. Niewykorzystanych wejść nie można też przenieść na kolejny miesiąc.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Każda osoba korzystająca z zajęć w Szkole Tańca Sun Salsa akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W przypadku niepełnoletnich kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 608-596-346, mailowo pod adresem: sunsalsa.kontakt@gmail.com oraz na recepcji Szkoły Tańca Sun Salsa (ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów).

Szkoła Tańca Sun Salsa zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na potrzeby relacji na stronie www i fanpage’u szkoły.

Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Szkołę Tańca Sun Salsa w celach informacyjnych zgodnie z zasadami RODO opisanymi TUTAJ