Published using Google Docs
Fler filmer och andra resurser
Updated automatically every 5 minutes

Internetsidor

Verksamt.se - Checklista för att starta vattenbruk samt möjlighet att söka tillstånd direkt via webben.

Akvaponik på Wikipedia

Fisk i Hus - en handbok i landbaserad fiskodling

Vattenbruk - Fokus på odling av sötvattenfiskar i recirkulerande akvatiska system (RAS) - beskrivning av olika fiskarter som lämpar sig för RAS

Att bygga en akvaponi om hur Johannas Stadsodlingar och Concinnity tillsammans har byggt Johannas Akvaponi Pilotanläggning.

Tillstånd som behövs vid vattenbruk

Längre filmer och filmserier

På Refarm Linnés youtube-kanal finns inspelade föreläsningar om Akvaponik och RAS

Landbaserad fiskodling - Niklas Wennberg berättar om landbaserad fiskodling kombinerad med grönsaker (Stiftelsen byggekologi, 51 min)

Utvecklingscentrum för Akvaponi har flera filmer:

Akvaponi för barn, 3 min

Grundläggande kriterier för att starta ett akvaponiskt system (föreläsning av Björn Oliviusson börjar ca 12 min in i filmen)

Praktisk fiskskötsel

Praktisk växtskötsel

Akvaponi i samhällsplanering

Akvaponi i Roslagen - slutevenemang, tre delar om ca 1 h vardera

Industrial Aquaponics

Smart Aquaponics project

Hemmaodlat har en playlist om akvaponik

Fiskodling på torra land, ett odlingssystem framtaget på örebro universitet som testas i praktiken i en film-serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqB0zjwp0OYz8utpv_sIZyHl4ZsOZNtlL 

Hållbart från norr till söder: RAS-odling på land ökar tillgång på svenskodlad fisk (Landsbygdsnätverket, inspelat seminarium 58 min)

Korta filmer:

Akvaponi - aquaponics - så här funkar det! Nathalie odlar tomater och regnbåge i ett slutet system (odlingsTV, 8 min)

Berga naturbruksgymnasium https://vimeo.com/390898604

Vill du veta mer kan du se korta filmer om Akvaponi (Refarm Linnés hemsida) och RAS (Gårdsfisk i svenskt sigills kanal, ca 3 min).

Peckas naturodlingar, 6 min, riktad till investerare i aktiebolaget.


En inspelad föreläsning om gårdsfisk och deras historia, 20 min föreläsning, 10 min frågor) finns
här

AKvaponik för barn (4 min - inklusive bakgrund med överfiske och övergödningsproblematik)

odla i källare - Kretsloppsbolaget (7 min)

Aquaponi -Vad är akvaponi/Aquaponics?-bli självförsörjande på grönsaker och fisk! (OdlingsTV, 6 min)

Utbildningar

Refarm Linne har en inspelad digital kurs om odling av fisk i hus och akvaponik

Digital grundkurs om odling av fisk i hus och akvaponik – Refarm Linné (refarmlinne.se)

5 web-baserade utbildningar på Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk:

https://www.nkfv.se/utbildningar/webbaserade-utbildningar

Fisk- och skaldjursodling på distans, 210 YH poäng, Lysekil: https://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yh-fisk--och-skaldjursodling.html

​​

Akvaponiingengör, 400yhpoäng (2 år), väddö folkhögskola:  https://www.vaddo.fhsk.se/kurser/akvaponiingenjor/

Sustainable aquaculture, fristående universitetskurs 15 hp, halvfart, distans, SLU: https://www.slu.se/en/ew-news/2021/2/new-course-in-sustainable-aquaculture/

You will study the most commonly farmed fish species and their reproduction, genetics and breeding, nutrition, health and welfare, and production systems.

Gymnasieprogram med inriktning fisketurism och vattenbruk i Osby: http://naturbruk.weebly.com/fisketurism--vattenbruk.html

Marint naturbruk – vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,  Gullmarsgymnasiet Lysekil

Masterprogram i marint vattenbruk, GU: https://www.gu.se/swemarc-marint-vattenbruk/utbildning

http://www.svensktvattenbruk.se/46/forskning-och-utbildning/utbildning.html finns länkar till några av kurserna ovan, men även ett par kurser i norge och danmark