ADMISSIÓ BATXILLERAT

Instruccions per a sol·licitar plaça en el curs 2018-2019

ACLARIMENTS IMPORTANTS

El procés d'admissió no és la matrícula. Aquestes instruccions informen sobre com demanar plaça al centre. Una vegada admès, es donaran instruccions per fer la matrícula.

Encara que vulgues seguir en el mateix institut on vas fer l'ESO, has de fer igualment la sol·licitud de plaça.

Només s'ha de presentar una única sol·licitud d'admissió, i presentar al centre que trieu com a primera opció, indicant si vols fins a 10 centres més, per ordre de preferència.

La presentació de dues sol·licituds en dos centres diferents suposa l'anul·lació de totes dues, i haurà d'esperar a les vacants que queden en finalitzar el procés.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 17 al 28 de maig de 2017, a la secretaria del centre que trieu com a primera opció.

El certificat d'haver superat l'ESO es podrà lliurament del 22 de juny al 5 de juliol.

Documentació a aportar

  1. Sol·licitud d'admissió: es realitza a través de web de Conselleria, s'imprimeix el justificant i es lliura al centre de 1a opció. Durant el període d'admissió tindràs ordinadors a la nostra secretaria per fer-ho amb la nostra ajuda. Quan es publiquen els llistats del procés rebràs correu electrònic informant-te si estàs admès o no. 
  2. Certificació Acadèmica Oficial amb la nota mitjana de l'ESO (certificat per a admissió).
  3. Documents per a l'acreditació de circumstàncies baremables.

Publicació de llistes d'admesos i no admesos

  • Llista provisional (o notificació per email si ha fet sol·licitud telemàtica): 12 de juliol
  • Reclamacions: del 12 al 16 de juliol.
  • Llista definitiva: 19 de juliol

Matriculació

  • Si estàs admès, dia 19 de juliol publicarem instruccions a la web i al tauler d'anuncis del centre per realitzar la matrícula.
  • Si estàs admès en un altre centre, t'has d'informar allà.  
  • Si no estàs admès en cap centre, portarem la teva petició a la Comissió d'Escolarització Municipal per assignar-te un centre.

Normes, assistent telemàtic i sol·licituds.

Es pot accedir a tota la normativa i l'assistent telemàtic en el següent enllaç. L'assistent telemàtic no sol estar disponible fins al primer dia d'admissió.

logo_largo.gifFSEhor_val.pngmec-624x306.png