ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Μύκονος, 21-05-2019                                                                                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                                     

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Υποδομών – Συντήρηση και προστασία μνημείων στις Νήσους Δήλο και Μύκονο».

Με γνώμονα την ανάδειξη και την προστασία του πολιτισμού, υπογράφηκε στις 9 Μαΐου προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Μυκόνου, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που είχε υπογραφεί το 2016 και καθορίζει το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Υποδομών – Συντήρηση και προστασία μνημείων στις Νήσους Δήλο και Μύκονο», προσδιορίζοντας παράλληλα τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησής του.

 H Προγραμματική Σύμβαση έχει ως σκοπό τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών καθώς και τη συντήρηση και προστασία των μνημείων της Δήλου και της Μυκόνου, την βελτίωση των υποδομών της ΕΦΑ Κυκλάδων στις νήσους Δήλο και Μύκονο, την επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου, την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας στη Ρήνεια, την ανασκαφική διερεύνηση και ανάδειξη του μεσαιωνικού πυρήνα του οικισμού της Χώρας Μυκόνου και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Κάτω Μύλων και της περιοχής του Νταβιά.

Ειδικότερα, οι εργασίες που εντάσσονται στο έργο της προγραμματικής Σύμβασης, αφορούν στα εξής:

Στη νήσο Δήλο

Στη νήσο Μύκονο

Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ενώ ο Δήμος Μυκόνου χρηματοδοτεί το έργο με το ποσό των 200.000 ευρώ από ιδίους πόρους.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ