RYTERNA MODUL

MOTOTOURISM RALLY 2019

UŽDUOČIŲ KNYGA


Pagrindinis objektų žemėlapis


Sutartiniai ženklai

100

Taškų skaičius už aplankytą objektą ir pilnai įvykdytas užduotis

kpd.png

Kultūros paveldo departamento rekomenduotas objektas

question.png

Atliekant užduotį, reikia atsakyti į klausimą (vieną ar daugiau)

handshake.png

Punkte yra suderintas pasitikimas

Atliekant užduotį, reikia gauti antspaudą arba parašą

photo.png

Atliekant užduotį, reikia padaryti nuotrauką


Saugaus eismo punkto su VĮ REGITRA (Nr. 46-49) lokacijos.

DĖMESIO: Iš šių punktų galima aplankyti tik vieną pasirinktinai. Jeigu užduotis nebus atlikta sėkmingai, galima bandyti kitoje lokacijoje.


11. Ŝlosilo de Esperanto (esper.)

photo.pngquestion.png

114

Rekomendavo

Algimantas Piliponis

Apie

#UNESCO #EsperantoLietuvoje100

Lietuvos esperantininkų sąjungai – 100 metų. Gripkelių gyventojas Kazimieras Paškevičius atsiminimuose rašo: – Negaliu nepaminėti Paškevičių, kur buvo antras vėjinis malūnas. Iš šios šeimos sūnus Antanas, vėliau tapęs Poška, išgarsino save kaip antropologas, keliautojas, kartu ir Gripkelių kaimelį įtraukė į enciklopediją. Dviračiu Lietuvą ir motociklu dalį Europos bei Indiją apkeliavęs A. Poška, 9 -erius metus vadovavo Lietuvos esperantininkų klubui. Svarbiausias jo veikalas „Esperanto raktas“.

Kaip rasti?

Gripkelių kaimas, Saločių sen., Pasvalio r.
Šiaurės rytinėje Pasvalio rajono dalyje, 2 km į pietvakarius nuo Saločių.

Ką daryti?

Nusifotografuokite su motociklais taip, kad matytųsi paminklas.
Atsakykite į klausimą: Antspaudo vietoje įrašykite, koks trečiasis regionas paminėtas apatinėje eilutėje ant paminklo?

12. Beveik dvynės

2xphoto.png

222

Rekomendavo

Diana Varnaitė

Apie

#Vietovardžiai

Šie metai LR Seimo paskelbti Vietovardžių metais. Susipažinkite su miesteliu Šiaulių rajone, kuris beveik šimtmetį vadintas Naujamiesčiu. O dabar susigrąžino savo dar senesnį pavadinimą. 1792 m. birželio 12 d. Stanislovas Augustas suteikė laisvojo miesto teises ir herbą.
Pasakojama, kad šio miestelio klebonas kanauninkas J. Varanavičius pravarde Varna su valstiečiu Žvirbliu (o čia jau pavardė) miestelyje pastatė iki šiol veikiančią mūrinę bažnyčią. Statė taip, kaip mokėjo - liaudišku stiliumi iš riedulių ir plytų. O pastatė ne tik bažnyčią, bet ir labai panašią koplyčią maždaug 1 km atstumu. Pamatykite jas abi ir palyginkite.

Kaip rasti?

Miestelis Šiaulių rajone, prie kelio  154  Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė, tarp Piktuižių ir Kruopių. Seniūnijos centras.
Manoma, kad dabartinis pavadinimas kilęs iš pro jį tekančio upelio tokiu pat pavadinimu.
Jo herbe pavaizduotas riteris su lotynišku užrašu: PRO LEGE ET LIBERTATE („Už teisingumą ir laisvę“).

Ką daryti?

Sužinokite, kur yra abu pastatai: bažnyčia ir koplyčia. Jie yra labai panašūs. Padarykite 2 nuotraukas pagal šiuos reikalavimus:
- 1 nuotrauka. Ant vieno iš pastatų rasite akmenį, kuriame iškalta (lenk. kalb.) fundatoriaus kun. Varanavičiaus pavardė ir data 1801. Padarykite nuotrauką toje pačioje vietoje, bet prie kito pastato (pastato fone).
- 2 nuotrauka. Ant kito pastato yra akmuo, kuriame galima įskaityti šį lenkišką užrašą: "Viešpaties dievo garbei pradėtas statyti 1789 metų balandžio 5 dieną ir užbaigtas 1790 metų rugpjūčio 5-ąją. Nuo kunigo Varanavičiaus, katalikų kanauninkų Inflantuose, Šiaulių klebono ir altaristos...". Padarykite nuotrauką toje pačioje vietoje, bet prie kito pastato (pastato fone).

13. Bičių globėja

handshake.pngphoto.png

8:00-15:00

121

Apie

#Vietovardžiai

Punktas skirtas Vietovardžių metams. Be to, tai yra Mažoji Lietuvos Kultūros Sostinė 2018, kurios neaplankėme praeitais metais. Yra 2 įdomūs pasakojimai apie Vaškų pavadinimo atsiradimą. Pasakojama, kad grafas Vaškavietis pastatė bažnyčią ir varpinę. Pastaroji buvo nudažyta geltona spalva, kaip vaškas. Dėl to ją labai pamėgusios bitės, kurios varpinėje susuko savo “lizdus”.

Kaip rasti?

Taikos g. 3, Vaškai, LT-39374 Pasvalio r.
Prie Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios, aikštelėje
Vaškų bendruomenės pirmininkė Larisa Tuominienė
Tel. (8 625) 10535

Ką daryti?

Atvykę susipažinkite su Vaškų gyventojais ir išklausykite antrojo pasakojimo apie Vaškų pavadinimo atsiradimą. Pasivaišinkite bendruomenės narių gamintomis vaišėmis.
Nusifotografuokite su bičių globėja. Kas ji ir kur ji, sužinosite įminę šaradą.
Gaukite antspaudą iš bendruomenės atstovo.
ŠARADA
Pasitiko jus gražiai, bažnytėlės kieme
Ir papasakojo apie šio miestelio vardo kilmę
Sužinojot, kad bitelėm žmonės nesiskundžia
Ir globėją joms meistrai iš medžio drožinėjo
Kas bites globoja, jums atspėt reikės
Landsbergienės vardas gal labiau padės
Na o rasit ją tenai, kur miestelio bėdas
Sprendžia ne kažkas, o patsai Kęstutis Jasėnas
Kad teisingai atvažiavote į vietą
Bubilas jus pasitiks su bitelėm rankas ištiesęs

14. Prezidento žmona arba Baltijos Kelio ištakos

photo.png

9:00-15:00

182

Apie

#BaltijosKeliui30 #SmetonosMetai

2019-ieji paskelbti prezidento A. Smetonos metais. Ta proga keliaujame jo keliais. Bet tyrinėjimo keliai nuvedė mus į dvarininkaitės Sofijos Chodakauskaitės iš Gavenonių (Pašvitinio valsčius) istoriją. Jos palaikymas turėjo didelę įtaką būsimo prezidento asmenybei. 1904 m. rugpjūčio 14 d. jie susituokė Pašvitinio bažnyčioje. Tačiau bekalbant su vietine bendruomene apie Sofijos Smetonienės pėdsakus, išaiškėjo kitos istorijos. Įdomu tai, kad Pašvitinio pakraštyje stovi senas vėjo malūnas. 1969 m. prieš Vasario 16-ąją Pašvitinio bažnyčios zakristijonas Benediktas Navickas su draugais virš malūno iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą. Zakristijonas buvo nuteistas už antitarybinę veiklą. O vėliavą iškelti jam padėjo Pašvitinio mokyklos šeštokas Algis Levanas. Galima drąsiai teigti, kad tai buvo drąsi pradžia Lietuvos vėliavų iškėlimui, kuri prasidėjo dar 20 metų iki Baltijos kelio. Šitaip vienas objektas gali sujungti kelias temas.

Kaip rasti?

Pašvitinys, Pakruojo r.
Vėjo malūnas
Bibliotekininkė Jovita Martišienė
(8 680) 79189

Ką daryti?

Atvykę į Pašvitinio miestelį jo pakraštyje rasite dar stovintį suremontuotą akmens mūro vėjo malūną. Įėję į jo vidų apsidairykite. Rasite ir medinę dėžutę, kurioje bus miestelio gyventojams svarbi nuotrauka. Taip pat matomoje vietoje rasite ir trispalvę Lietuvos vėliavą.
Nusifotografuokite malūno viduje su motociklu (pakanka vieno) taip, kad matytųsi kaip rankose laikote trispalvę Lietuvos vėliavą.
DĖMESIO: Į malūno vidų galima įstumti tik vieną komandos motociklą.

15. Senasis žemėlapis

photo.png

195

Rekomendavo

Edita Lansbergienė

Apie

#Vietovardžiai

Šie metai LR Seimo paskelbti Vietovardžių metais. Papilys (Popiel) - antra pagal dydį Biržų kunigaikštystės valda. Šis miestelis minimas nuo 1541 m., kai didikai Radvilos ant Zomkelio kalno pasistatė savo pilį. Sakoma, ten kur pilis, ten Papilys. Iš Len­ki­jos at­siųs­to­se Rad­vi­lų ar­chy­vų ko­pi­jo­se tu­ri­me pir­mą­jį mies­te­lio gy­ven­to­jų są­ra­šą, kuriame mies­te­lis pa­va­din­tas PO­PIEL. Iš baltarusų k. Po­pel – tai pe­le­nai. Tai­gi nuo čia pra­si­dė­da­vo pe­le­nų ke­lias.

Kaip rasti?

Papilys, Biržų raj.
Toliau pagal XVII a. žemėlapį

Ką daryti?

Šią užduotį rekomendavo Edita Lansbergienė, Biržų muziejaus atstovė ir pasiūlė atlikti tikrą vietinės istorijos tyrimą.
Išnagrinėkite senojo 1645 m. žemėlapio iškarpą.
DĖMESIO: jo orientacija skiriasi nuo įprastų žemėlapių, orientuotų į šiaurę. Kad jis atitiktų įprastų žemėlapių orientaciją, pasukite jį 120 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
Šiame žemėlapyje aiškiai matyti, kad upė Rovėja netoli Kubilių buvo patvenkta ir ties Papilio miesteliu jau XVII a. buvo platus tvenkinys. Tačiau  dar ir šiandien galima rasti buvusios senosios užtvankos ir ten stovėjusio vandens malūno pamatų griuvesių (žr. nuotrauką).
Suraskite tą vietą, kur buvo senoji užtvanka ir vandens malūnas. Dabar ten matosi jų liekanos (mūro dalys ir akmenys). Toje vietoje rasite tiltelį.
Nusifotografuokite su šalmais rankose ant tiltelio senosios užtvankos vietoje.
DĖMESIO: senosios užtvankos vieta yra šiek tiek toliau, nei naujoji, per kurią eina automobilių kelias.


16. Baltijos kelio ženklų vieta

handshake.png2xphoto.png

8:00-16:00

141

Rekomendavo

Pasvalio sav.

Apie

#BaltijosKeliui30 #Unesco

Šiemet Baltijos keliui sukanka 30 metų. Baltijos kelias tapo vienu svarbiausių įvykių, žyminčių Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos pasirašytų Ribentropo-Molotovo pakto ir jo slaptųjų protokolų metines bei šių dokumentų atneštas pasekmes. Nuo Vilniaus į šiaurę per visą Lietuvą pasklido Baltijos kelią menantys ženklai. Baltijos kelio Kryžių slėnis, pradėtas kurti 1989 m. pačių akcijos dalyvių. Šiame slėnyje išmūrytas akmeninis aukuras mums primena apie Baltijos kelią. O kryžiai slepia neįkainojamą su šiuo kraštu susijusią istorijos dalį.

Kaip rasti?

Pasvalio krašto muziejus,  P. Avižonio g. 6, Pasvalys
Baltijos kelio “Kryžių slėnis”

Ką daryti?

Nuvykite į Baltijos kelio “Kryžių slėnį”. Apsidairykite, kiek čia kryžių ir paminklų stovi. Tačiau Jums reikalingas tik vienas, tas, kuris labiausiai tinka padaryti nuotrauką taip, kaip aprašyta žemiau.
Nusifotografuokite apjuosę JĮ taip, kaip MILIJONAI LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS ŽMONĖS SUSIJUNGĖ RANKOMIS, ŠIRDIMI TROKŠDAMI DIEVO PALAIMOS, VIENYBĖS, TAIKOS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS, taip, kad mintyse prašytume - DIEVE LAIMINK MUS VISUS, PER ŠIUOS KRYŽIUS ŠVENTUS.
Toliau atvykę į muziejų susitikite su Baltijos kelio dalyviu - Algirdu Mulevičiumi ir muziejininke. Išklausykite trumpo pasakojimo apie tai, kaip būdamas 26-erių metų Algirdas organizavo vietas kur ir kokie rajonai stovės. Neradus Algirdo išklausykite muziejininkės trumpo pasakojimo apie Baltijos keliui skirtą fotografijų parodą ir ji parodys svarbų asmenį, keliautoją, kuris dalyvavo šioje akcijoje.
Nusifotografuokite parodos fone su Algirdu Mulevičiumi arba muziejininke.  
Gaukite antspaudą iš muziejininkės.

17. Varpas “Antanas”

handshake.pngphoto.png

9:00-16:00

118

Apie

#NaujalioMetai

2019-ieji – Juozo Naujalio metai. Profesoriaus J. Naujalio muzikinė karjera prasidėjo Vabalninke. Atvažiavo čia jaunasis vargonininkas ką tik baigęs Varšuvos muzikos institutą. Rytais jį pažadindavo “Antano” vardu pramintas varpas (visi Valbalninko varpai turėdavo vardus) ir kupinas energijos skubėdavo į bažnyčią groti. Atvykti į mažą provincijos miestelį Naujalį suviliojo puikūs trijų manualų vargonai ir gana didelis choras.

Kaip rasti?

Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
S. Neries g. 2, Vabalninkas, Biržų r.

Ką daryti?

Atvykusius pasitiks bendruomenės nariai. Išklausykite pasakojimo apie vargonininko J. Naujalio metus Vabalninke. Užeikite pro pagrindines duris į bažnyčią ir dešinėje pusėje laiptais užlipkite “ant” vargonų. Apžiūrėkite vargonininkų, dirbusių šioje bažnyčioje nuotraukas ir tarp jų suraskite J. Naujalio.
Nusifotografuokite visa komanda taip, kad komandos kapitonas rodytų į buvusį Vabalninko vargonininką J. Naujalį nuotraukoje.
Gaukite antspaudą iš bendruomenės atstovo.

18. Rokiškis - Lietuvos kultūros sostinė 2019

handshake.pngphoto.png

8:00-15:00

209

Rekomendavo

Diana Varnaitė

Apie

#Rokiškis2019

Rokiškis šiais metais paskelbtas Lietuvos kultūros sostine. Ta proga sostinė kviečia ralio dalyvius. Ar žinojote, kodėl Rokiškis - 3 kart Lietuva? Ogi todėl, kad tris kartus šiame krašte atsikartoja Lietuvos kontūrai. Tai Rokiškio r. administracijos kontūrai, Dviragio ežero salos kontūrai ir Apvalaso ežero kontūrai. O ar žinote, koks šio miesto simbolis kilęs iš legendos?  

Kaip rasti?

Rokiškio krašto muziejus (Rokiškio dvaras)
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
Projekto "Rokiškis - Lietuvos kultūros sostinė 2019" programų koordinatorė
Irena Matelienė
Tel. (8 686) 32759

DĖMESIO: Leidžiama privažiuoti motociklais iki pat pagrindinių dvaro laiptų .

Ką daryti?

Prie dvaro ant laiptų jus pasitiks patys grafai su savo personalu. Išklausykite trumpo pasakojimo, kokiuose renginiuose skirtuose Lietuvos kultūros sostinės metams pažymėti, dalyvauja grafai, sužinokite, koks Rokiškio simbolis ir pasivaišinkite grafų vaišėmis.
Nusifotografuokite su šalmais dvaro fone su grafų personažais.
Gaukite antspaudą iš grafų atstovo.

19. Jie skelbė nepriklausomybės pradžią

handshake.pngphoto.pngquestion.png

9:00-14:30

144

Rekomendavo

Šiaulių sav.

Apie

#BaltijosKeliui30 #Unesco

Ralio dalyviai kviečiami aplankyti Vandentvarkos muziejų. Čia UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio bokštas liudija istorinį įvykį - 1989 m. ant bokšto suplevėsavo trispalvė. O taip pat šiam laikmečiui svarbių įvykių buvo ir daugiau - įmonėje su jos vadovų pritarimu veiklą pradėjo ir vystė darbuotojų Sąjūdžio grupės iniciatorius, Sąjūdžio fotometraštininkas, pirmosios Šiaulių miesto tarybos narys Romualdas Struoga.

Kaip rasti?

Vytauto g. 103, Šiauliai

Ką daryti?

Sužinokite apie įmonės vadovą, kuris leido įmonėje gyvuoti Sąjūdžio grupei.
Atsakykite į klausimą, kas tuo metu buvo įmonės vadovu, kuris tikėjo Lietuvos nepriklausoma ateitimi ir įrašykite jo pavardę  antspaudo vietoje.
Gaukite antspaudą iš muziejaus atstovės.
Nusifotografuokite taip, kad tilptų bokštas visas: nuo pamatų iki vėliavos viršūnės.

20. Lobiai ir netikėtumai ponų name

handshake.pngphoto.png

8:30-16:00

208

Rekomendavo

Gintautas Zabiela

Apie

#Vietovardžiai

Šie metai Seimo paskelbti Vietovardžių metais. Gal tai prisidės prie bent vieno vietovardžio išsaugojimo. Mūsų pasakojimuose, atsiminimuose. Neretai išnykusių kaimų vietovardžius - kaimų pavadinimus šiandien saugo dvarų pavadinimai. Vienas tokių - Biržuvėnų dvaras. Ralio ekspertas doc. dr. Gintautas Zabiela pasakoja, kad galimai vardo kilmė turi sąsajų su Biržulio ežeru, iš kurio išteka upė Virvytė. Ji prie dvaro užtvenkta ir pavadinta Biržuvėnų tvenkiniu. Tačiau yra ir kitų vietovardžio kilmės paaiškinimų. Bet apie juos gyvai susitikime dvare.

Kaip rasti?

Biržuvėnų dvaro sodyba
Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.
Laura Gedvilaitė
Tel. (8 690) 32053

Ką daryti?

Atvykus į legendomis ir paslaptimis apipintą dvarą, gerai apžvelgę jo teritoriją, suraskite ponų namą. Priešais jį jus pasitiks daili mergaitė, rymanti rožių apsuptyje, vietinių švelniai vadinama “dvaro imigrante iš Kinijos”. Įžengus į namo vidų, foje, dešinėje pusėje ant stalo gulės jo planas, pagal kurį leisitės į tikrosios dvaro damos paieškas. Suradę ją, gaukite dar vieną namo planą, kurio pagalba rasite stebuklingą laimės šulinį. Iš jo kiekvienas ištrauksite sėkmės talismaną, kuris jums atneš likusios kelionės sėkmę. Sužinokite jo reikšmę.
Nusifotografuokite su surasta dvaro dama prie veidrodžio taip, kad veidrodyje matytųsi fotografuojantis asmuo.
Gaukite antspaudą iš dvaro administratorės.  

21. Instrumentas, kvietęs į Baltijos kelią

handshake.pngphoto.png

10:00-15:00

148

Rekomendavo

Rimvydas Gasparavičius, Laimutė Stokaite

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO

Baltijos kelio iniciatorė Pakruojo krašte Laimutė Stokaitė atskleidė organizacinę ir mažai kam žinomą detalę - papasakojo apie muzikos instrumentą, kuriuo vietiniai buvo kviečiami į Baltijos kelią. O vėliau jis buvo naudojamas ir pačiame Baltijos kelyje. Įdomiausia tai, kad dalis šio instrumento atvykus į Baltijos kelią pradingo, o tuomet iš padėties suktis teko naudojant medžio šakas. Šiandien šis Baltijos kelio instrumentas saugomas Rozalimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje. Praeities kartų sukurtas įspūdingas palikimas bažnyčioje vis dar naudojamas.

Kaip rasti?

Rozalimas, LT-83247 Pakruojo r.
Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia.
Zakristijonas Kazimieras
Tel. (8 614) 45574
Kunigas Remigijus Katilius
Tel. (8 687) 95045

Ką daryti?

Atvykę prie bažnyčios suraskite vieną iš dviejų šventoriuje esančių pastatų, kuriame yra Baltijos kelyje skambėjęs ir visus kvietęs burtis į vieningą gyvąją eilę, instrumentas. Kalbame apie muzikos instrumentą, kuris priklauso membranofonų tipui. Jei matote pastatą kurio abiejose pusėse prie pamatų yra stačiakampio formos ir keturkampio formos apskaldyti dubenuotieji akmenys, tai ne jis. O kitas, stovintis priešais. Įėję į jo vidų, prieangyje, kitaip dar vadinamame “bobinčiuje”, rasite reikiamą instrumentą.
Nusifotografuokite su tuo instrumentu taip, lyg ruoštumėtės dalyvauti Baltijos kelio akcijoje kviesdami visus Rozalimo gyventojus.
DĖMESIO: Mišių metu (10:30-12:00) gali būti taip, kad instrumentas bus perstatytas į kitą vietą. Derinkite vietoje.

22. Sargyboje jau tūkstantį metų

photo.png

136

Rekomendavo

 dr. Filomena Kavoliutė

Apie

#Vietovardžiai

Tai dar vienas punktas skirtas Vietovardžių metams. Vietovardžiuose glūdi kasdieninio gyvenimo akimirkos, kovų pėdsakai. Taigi, keliaujame į Kryžiuočių laikus. Š. Lietuvoje daug kaimų panašiais pavadinimais. Sargūnai ir Saugė(ia)laukis Joniškio raj., dveji Sauginiai Šiaulių raj. Galvojant, jog tai panašios kilmės pavadinimai, ekspertai ieško sąsajų su kitais to laikmečio paminklais, pvz. – piliakalniais. Dėmesį patraukia kaimų bei piliakalnio išsidėstymas. Visi jie išsirikiavę beveik vienoje linijoje: piliakalnis – centre, kaimai – iš abiejų pusių, lyg sudarytų užkardą nuo Rygos pusės puldinėjantiems kalavijuočiams. VU doc. dr. Filomena Kavoliutė svarsto - gal jie signalizuodavo apie artėjantį pavojų Bubių piliakalniui, t.y. ir tankiai gyvenamoms Šiaulių apylinkėms, nes lygumos horizontas buvo  puikiai matomas. O juk kaip tik Ankstyvaisiais viduramžiais ant Bubių piliakalnio stovėjo pilis.

Kaip rasti?

Bubių piliakalnis Šiaulių raj., šalia Bubių, 14 km į pietvakarius nuo Šiaulių.

Ką daryti?

Užlipus ant piliakalnio apsidairykite. Suraskite trečiuosius laiptus vedančius žemyn nuo jo. Ne šiaip kur nors į šalį, o būtent link paminklo. Jais nulipkite, sužinokite kaip istorijos šaltiniuose buvo vadinama ant piliakalnio stovėjusi pilis.
Nusifotografuokite taip, kad matytųsi visas paminklas ir ant jo Jūsų galvos, o komandos kapitonas pirštu rodantis į pilies pavadinimą.

23. Pirmosios Baltijos Kelio vėliavos

handshake.pngphoto.png

9:00-15:00

142

Rekomendavo

Kupiškio sav.

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO

"Šiandien sudėtinga įsivaizduoti, tačiau buvo laikas, kai už trispalvės turėjimą galėjo baigtis liūdnai. Ir atėjo viltis laisvei - permainų laikas, kai trispalvės nenusipirksi, ji vis dar neleistina, bet drąsiausi jau kėlė", - pasakojo Baltijos kelio iniciatorius Kupiškyje. Laukia unikalus susitikimas su Baltijos kelio vienu iniciatorių Kupiškyje Kaziu Stančiku.  
Baltijos kelio herojus atskleis paslaptį, iš kur atsirado Lietuvos valstybės vėliavos naudotos ir Baltijos kelyje. O gal ir parodys pirmąsias.

Kaip rasti?

Kupiškio etnografijos muziejus, Edukacinė klasė, II aukštas.
Gedimino g. 2, Kupiškis
Baltijos kelio dalyvis Kazys Stančikas
Tel. (8 680) 36602

Ką daryti?

Atvykite į muziejų, užlipkite į antrą aukštą kur jus pasitiks sąjūdininkų iniciatyvinės grupės vienas iš įkūrėjų Kazys Stančikas. Išklausykite jo pasakojimo iš kur ir kaip atsirado vėliavėlės Baltijos kelio dalyviams išdalinti. Apžiūrėkite senąsias vėliavėles, skelbimus iš tų senų laikų.
Iš duotų medžiagų pasigaminkite vėliavėles.
Nusifotografuokite su vėliavėlėmis ir Kaziu taip, kad matytųsi vėliavėlių gamybos procesas.  

24. Kautynės atkartotos medyje

handshake.png2xphoto.png

10:00-16:00

114

Rekomendavo

Jolita Steponaitienė

Apie

#KovaUžLaisvę

2019 m. Lietuva mini Nepriklausomybės kovų metus. O taip pat sutampa, kad Radviliškio mūšiui sukanka 100 metų. Šią datą įamžino radviliškietis, medžio skulptorius Edmundas Gaubas - sukūrė  1,5 m aukščio ir 3 m ilgio horeljefą, skirtą mūšio su bermontininkais prie Radviliškio 100 – mečiui paminėti.  Edmundo Gaubo unikalūs medžio drožybos kūriniai žavi savo “gyvumu”, istorinių tiesų fiksavimu. Tautodailininko kūriniai ugdo svarbiausią  tautos egzistencijos ir  sėkmės sąlygą - Lietuvių tautinį sąmoningumą.

Kaip rasti?

Radviliškio miesto kultūros centras
Maironio g. 10, Radviliškis
Skulptorius Edmundas Gaubas
Tel. (8 600) 81302
Parkuotis prie bažnyčios arba kelkraštyje priešais kultūros centrą

Ką daryti?

Atvykę į kultūros centrą sutiksite skulptorių-drožėją Edmundą, kuriam artimiausia tema yra Lietuvos istorija ir ją jis atskleidžia masyviais horeljefais. Juos ir pamatysite. Išklausę trumpo pasakojimo prie didžiausio jo darbo (drožinio) apie mūšį Radviliškio istorijoje, suraskite tame darbe (drožinyje) svarbiausią šio miesto akcentą, kuris yra ir šiandien.
Nusifotografuokite taip, kad matytųsi tas akcentas menininko darbe (drožinyje).
Nusifotografuokite dar kartą taip, kad matytųsi tas akcentas gyvai ir tokiu pačiu rakursu kaip menininko darbe (drožinyje).  
Gaukite rašytinį antspaudą iš Edmundo.

25. Vieta, kur atgailavo kanauninkai

handshake.pngphoto.png

8:00-15:00

149

Rekomendavo

Diana Varnaitė

Apie

#Rokiškis2019

Rokiškis šiais metais yra Lietuvos kultūros sostinė, ta proga sostinė kviečia ralio dalyvius. Keliaukime prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Ši bažnyčia sudėtingos kompozicijos ir savo forma primena gulbę. Vakarinėje bažnyčios dalyje 75 laipteliai veda pro aštuonias celes, kuriose gyveno vienuoliai. Tai atgailaujančių kanauninkų celės. Baltijos šalyse tai yra vienintelė tokia bažnyčia.

Kaip rasti?

Jūžintų seniūnija
J. O. Širvydo g. 31, Jūžintų mstl., Jūžintų sen., Rokiškio r.
Audronė Baltuškaitė
Tel. (8 686) 54362

Ką daryti?

Atvykusius prie seniūnijos pasitiks bendruomenės nariai. Išklausykite pasakojimo apie miestelio pasididžiavimą. Pasivaišinkite ir apžiūrėkite vakarinėje bažnyčios dalyje esančias celes.
Nusifotografuokite su šalmais bent vienu bendruomenės nariu taip, kad matytųsi celių langai.
Gaukite antspaudą iš bendruomenės atstovo.

26. Obuolių balius arba Ne tik Čiobiškyje keltas

handshake.png2xphoto.png

8:00-15:00

162

Apie

#Vietovardžiai

Punktas skirtas Vietovardžių metams, taip pat tai yra 2019 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Dvaro savininko Adomo Vilėniškio laikais tradiciškai per Marijos vardines žmonės susirinkdavo prie bažnyčios švęsti Obuolių balių. Visi patiekalai ir gėrimai buvo vien tik iš obuolių. Gal iš čia ir prigijo Adomynės vardas vietovei.

Kaip rasti?

Adomynės dvaras
Adomo Vilėniškio g. 4, Adomynė, Kupiškio r.
Adomynės bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė
Tel. (8 611) 29113

Ką daryti?

Atvykite prie dvaro kur jus pasitiks dvaro ponas ir ponia. Sužinokite iš ponų kaip atsirado Adomynės pavadinimas ir paskanaukite ypatingųjų “Pagrabinių” bandelių ar “Viralo”.
Nusifotografuokite dvaro fone su jus pasitikusiais ponais.
Už dvaro suraskite keltą ir keli komandos nariai persikelkite juo į kitą krantą (keltas kelia max. 6 asmenis).
Nusifotografuokite vidury tvenkinio ant kelto taip, kad matytųsi dvaras ir kiti komandos nariai su šalmais likę ant kranto.
Gaukite antspaudą iš bendruomenės atstovo.

27. MLKS Laukuva

photo.pngquestion.png

183

Apie

#Vietovardžiai

Esate Apvaršuvos kaimo parke. Vietinis Jonas Šedbaras 1989 m. subūrė aktyviausius gyventojus ir įkvėpė savo idėja. Taip šią vietą prieš eilę metų sukūrė žmonės tam, kad išsaugoti nykstančius vietovardžius-kaimų pavadinimus. Taip pat tam, kad būtų prisimenami vietiniai žmonės: daugiavaikės šeimos, ištremti į Sibirą,.. Ir nors nuo 1989 metų ne taip daug laiko praėjo, tačiau idėja, turėjusi saugoti nuo istorijos išnykimo, pati lieka beveik nepastebima ir mažai kam žinoma. Nyksta ir paskutiniai įrašai ant kryžiaus. Likus dienai iki šio ralio pats Jonas Šedbaras atnaujino praktiškai išnykusius ant kryžiaus išnykusių kaimų pavadinimų užrašus.

Kaip rasti?

Apvaršuvos kaimas, 7 km į Šiaurę nuo Laukuvos.

Ką daryti?

Susipažinkite su istorija, esančia ant stendo šalia Kryžiaus. Perskaitykite ant lentelės esančios ant kryžiaus užrašytus nykstančių kaimų pavadinimus, kurie yra praktiškai ant išnykimo ribos.
Atsakykite į klausimą: ar skiriasi stende minimi išnykusių kaimų pavadinimai ir tie, kurie minimi lentelėje ant kryžiaus. Atsakymą TAIP arba NE įrašykite antspaudo vietoje.
Nusifotografuokite su šalmais rankose taip, kad kryžius matytųsi visas.

28. Kiu estas Telesfor? (esper.)

handshake.pngphoto.png

9:00-15:00

92

Rekomendavo

Algimantas Piliponis, Vida Kulikauskienė

Apie

#UNESCO #EsperantoLietuvoje100

Esperanto kalba pelnė UNESCO pasaulinį pripažinimą. O šiemet Lietuvos Esperantininkų Sąjunga švenčia 100-metį.
Esperanto kalbą galima vadinti tikrąja keliautojų kalba (atsiminkite apie žinomą Lietuvos keliautoją motociklu A. Pošką, Lietuvos esperantininką).
Esperanto niekada nebūtų paplitusi po pasaulį, jeigu ne žmonės, kurie, kaip ir Liudvikas Lazaras Zamenhofas (Esperanto kūrėjas), degė idėja apie tautų draugystę, taiką ir bendrystę pasaulyje.
Vienas iš tokių žmonių gyveno ir Panevėžyje. Tai Telesforas Lukoševičius (1926-2013) – mokyklų inspektorius, fizikos ir matematikos mokytojas, Pasaulinės Esperanto Asociacijos Garbės narys.  

Kaip rasti?

Šilaičių kapinės, šilaičių k. Ramygalos sen. Panevėžio r.
Vida Kulikauskienė
Panevėžio Esperanto klubo „Revo“ („Svajonė“) pirmininkė
861125654

Ką daryti?

Susipažinkite su Panevėžio Esperanto klubo „Revo“ („Svajonė“) atstovais. Sužinokite daugiau apie universalią kalbą, pripažintą UNESCO paveldu.
Išmokite keletą svarbiausių esperantiškų žodžių ir frazių, sužinokite, koks ryšys tarp Baltijos kelio ir esperantininkų renginio „Baltijos esperantininkų dienos“. Sužinokite, kas yra Telesforas Lukoševičius.
Aplankykite ir nusifotografuokite prie Telesforo Lukoševičiaus kapo Šilaičių kapinėse.
Gaukite antspaudą iš Panevėžio esperantininkų atstovų.
Įsigijusiems Esperanto kalbos vadovėlį bus padovanota Esperanto vėliavėlė.

29. Baisus galas

handshake.pngphoto.png

10:00-16:00

88

Apie

#Vietovardžiai

Šiais metais miestelis paskelbtas Mažąja Lietuvos Kultūros Sostine.
Šie metai LR Seimo paskelbti Vietovardžių metais. Viena iš legendų pasakoja, kad Švedų kariuomenė įstrigo vietinėje pelkėje ir šitaip surado "baisų galą". Yra ir kitų legendų.
Tai vienas iš nedidelių ir pakankamai nuošalių miestelių, tačiau jo dvaras išliko pavyzdiniu. Šis romantizmo stiliaus architektūrinis kūrinys pradėtas statyti XVIII a., o baigtas palyginti neseniai - XX a. pabaigoje. Centriniai rūmai ir jį supantys 12 ha mišrios kūrybos parkas su tvenkiniais pasakoja nepaprastai turtingą ir vertingą šio miestelio istoriją.  

Kaip rasti?

Miestelis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, 14 km į pietus nuo Šeduvos, kurio pavadinimas vienareikšmiškai siejamas su "baisiu galu".
Miestelio dvaras, R. Žebenkos g. 12.
Bendruomenės pirmininkas Artūras Radžiūnas,
Tel. (8 686) 21573
DĖMESIO: Motociklus palikti prie dvaro vartų. Įvažiuoti į teritoriją draudžiama.

Ką daryti?

Prie dvaro pagrindinio įėjimo jus pasitiks plėšikai. Išklausykite istorijas apie čia įvykusius baisius galus ir paragaukite piktų širšių medaus. Tik atsargiai, juk čia galima gauti baisų galą.
Dvaro teritorijoje suraskite laikrodį ir pasakykite plėšikams, kokią valandą tuo metu rodo.
Nusifotografuokite su bent vienu bendruomenės nariu taip, kad fone matytųsi jūsų surastas laikrodis.
Gaukite antspaudą iš bendruomenės atstovo.

30. Huberto Smilgio kelias

handshake.png2xphoto.png

8:00-15:00

201

Rekomendavo

Kelmės sav.

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO


Tęsiame susipažinimą su Baltijos Kelio kūrėjais - herojais. Vienu pagrindinių Baltijos kelio herojus Kelmėje yra Hubertas Smilgys. "Mes buvome pasiruošę viskam. Gal dabar skamba romantizuotai, tačiau taip tiesiog buvo. Mes aiškiai žinojome, kad gali baigtis, ne tik kad darbo praradimu, bet kur kas rimčiau. Tuo labiau, kad tuo laiku dar aplink visur vaikščiojo stribai. Daug darėme. Pamenu, atėjo bendražygis rytą, sako einam reikia perimti komisariatą. Perėmėme. Pradžioje viršininkas žaibais į mus, o vakare paliko patalpas. Ne mūsų išsigando, tiesiog tinkamu laiku buvo padaryta. Kiek buvo organizuota susitikimų ir su valdžios žmonėmis ir su kultūrininkais, kunigais, kolūkių pirmininkais. Visus rasdavom būdų susodinti prie vieno stalo klebonijoj. Po tokių veiklų sulaukdavau skambučių iš KGB. Išsikviesdavo, liepdavo prisistatyti per 5 minutes, kelio iš darbo vietos iki KBG daugiau nei 5 minutėm, bėgte bėgdavau, gąsdindavo", - pasakoja Hubertas Smilgys, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas, knygų leidyklos „Saulės delta” vyriausiasis redaktorius.  

Kaip rasti?

Kelmės miestas.
Detalės užduotyje.
Kontaktas: turizmo ir verslo konsultantė - Lina Urbutytė, 8 (427) 61430

Ką daryti?

Praeikite "Huberto Smilgio keliu". Tai yra kelias, kurį Hubertas turėdavo įveikti per 5 min., kai būdavo iškviestas iš savo darbovietės Kelmės Kultūros centre į KGB būstinę. Kultūros centras yra ten pat. Buvusiose KGB patalpose dabar yra Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai. Padarykite 2 nuotraukas:
-kelio pradžioje prie Kultūros Centro šalia trispalvės;
-kelio pabaigoje - šalia buvusios KGB būstinės.
Toliau nuvykite į Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrą. Išsiųskite Hubertui Smilgiui atvirlaiškį su tokiu tekstu:
"Gerb. Hubertai. Su pagarba mūsų širdyse aplankėme Kelmę, praėjome jūsų keliu ir nusifotografavome prie trispalvės, kurią iškėlėte 1989 m. vieni pirmųjų Lietuvoje. MTR2019. Kelmė. <Komandos pavadinimas>. <Parašai>".
Atvirlaiškį atiduokite TIC darbuotojai. Gaukite antspaudą iš TIC darbuotojos.

31. Dvaro koplyčios paslaptys

photo.pngquestion.png

9:00-16:30

83

Rekomendavo

Diana Varnaitė

Apie

#Vietovardžiai

Šie metai LR Seimo paskelbti Vietovardžių metais. Taigi punktas akcentuoja, kaip buvo išsaugotas vietovardis. Buvęs Bistrampolio kaimas prie Bistramų dvaro buvo panaikintas 1968 m., o vietovė prijungta prie Kučių kaimo. Jeigu ne atgaivintas ir naujam gyvenimui prikeltas Bistrampolio dvaras, gal  šio kaimo pavadinimo šiandien niekas neprisimintų.

Kaip rasti?

Bistrampolio dvaras, Bistrampolio g. 1, Kučių k., LT-38240 Panevėžio r.
Parkuotis aikštelėje už dvaro ribų. Tuo metu galimos šventės - prašome elgtis garbingai.
Eiti kairiau nuo dvaro rūmų per tiltelį į patį parko kampą ir ten ieškoti Knygnešių koplyčios.  

Ką daryti?

Apžiūrėkite koplyčios sienų tapybą, skirtą Lietuvos knygnešiams.
Nusifotografuokite tarp dviejų knygnešių taip, kad komandos dešinėje būtų knygnešys, kurio istorija susijusi su kryžiumi koplyčios centre.
Jums už nugaros rasite nutapytas knygas. Įsiminkite jas. Išeikite iš koplyčios ir lauke šalia koplyčios pamatysite iš medžio išdrožtą stilizuotą knygą, kurios šonuose yra ir kitos knygos. Dauguma jų sutampa su knygomis, nutapytomis koplyčioje. Bet vienos, kuri išdrožta lauke ant medinės instaliacijos, koplyčioje nutapytos ant sienos nerasite. Suraskite, kuri tai knyga ir įrašykite jos pavadinimo pirmą žodį užduoties langelyje.

32. Lietuvių šaulių sušaudymo siena

2xphoto.png

166

Rekomendavo

Aušra Banelienė

Apie

#ŠauliųSąjungai100 #KovaUžLaisvę

Šis objektas skirtas paminėti Šaulių sąjungos 100-mečiui. 1920 m. vyko Giedraičių mūšis, kovėsi Lietuvos kariuomenė su Lenkijos kariuomenės Liucijaus Želigovskio rinktine. Troškūnai pateko į L. Želigovskio inicijuoto puolimo Širvintų ir Giedraičių kryptimi verpetą. Lenkų kariai pralaužė lietuvių gynybinę liniją, užėmė miestelį. Čia suėmę penkis lietuvių šaulius, išrikiavę juos prie Šaulių sąjungos štabo, sušaudė. Lygiai šioje vietoje ant tos sienos vėliau 1928 m. atidengta šauliams skirta memorialinė lenta.  

Kaip rasti?

1. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno statinių kompleksas
2. Troškūnų kapinės (šalia Troškūnų parko)

Ką daryti?

Ant Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno statinių komplekso vieno pastato sienos suraskite aprašyme minėtą atminimo lentą, kuri mini 1920.XI.21 dienos įvykius. (Užuomina: ieškokite komplekso mokyklos pastato). Nusifotografuokite prie lentos.
Įsiminkite šaulių (lentoje jie pavadinti partizanais) vardus. Toliau vykite į Troškūnų kapines. Du šauliai iš paminėtų penkių palaidoti šiose kapinėse. Kapinių pietų rytų dalyje suraskite grupę antkapinių paminklų, skirtų kovotojams už laisvę. Tarp jų 2 paminklai skirti šauliams, kurių vardus matėte ant lentos. Suraskite juos ir nusifotografuokite stovėdami už jų taip, kad matytusi šaulių vardai. Nuotraukoje turi matytis abu paminklai.

33. Išnykę, bet nepamiršti

photo.png

109

Apie

#Vietovardžiai

1959-1989 m. iš Lietuvos gyvenamųjų vietovių sąrašo buvo išbraukta 5600 kaimų pavadinimų (tradicinių vietovardžių). Šiuo metu, pagal dabar galiojančią įstatyminę bazę, neapibrėžtoje būsenoje yra 4000 kaimų ir viensėdžių vardų. Ne išimtis ir Radviliškio rajone Grinkiškio seniūnijoje esantys kaimai. Taigi, 2019 m. LR Seimas paskelbė Vietovardžių metais. Juk išnykusių kaimų pavadinimai ir visa surinkta informacija apie juose gyvenusių žmonių veiklą, tradicijas, jų gyvenimo istorijas – svarbi mūsų tautos paveldo dalis, kurią būtina išsaugoti.

Kaip rasti?

Grinkiškis, Radviliškio r.
Išnykusių kaimų parkas.

Ką daryti?

Atvykus į parką pamatysite daug įvairių dydžių akmenų, ant kurių yra lentelės su išnykusių kaimų pavadinimais.
Atkoduokite dviejų kaimų pavadinimus žemiau (sukeiskite raides vietomis, kad gautųsi tikri išnykusių kaimų pavadinimai) ir suraskite atitinkamus akmenis su tais pavadinimais.
Nusifotografuokite prie TO akmens, kuris yra tarp dviejų jūsų atkoduotų akmenų.
Užkoduoti pavadinimai:
Vienas akmuo - AIIARČKŠU
Antras akmuo - IAAIŪUNTČ

34. Skaičius ir duona

handshake.pngphoto.png

11:00-16:00

89

Rekomendavo

Laura Leškevičiūtė

Apie

#Vietovardžiai

Šis punktas skirtas Vietovardžių metams. Vietinių pasakojama, kad šios vietos pavadinimas kilęs iš to, jog čia gyvenę žmonės  nuo bado gelbėdamiesi sunešė visus grūdus ir iškepė DEVYNIAS DUONAS ir priimdavo iš toliau atėjusius, skurdžiau gyvenančius, o šiems persižegnojus turtingesnieji duodavo duonos kepalą. Dar sakoma, kad po mirčių telikę kaime DEVYNI žmonės, kurie pasidaliję likučiu – vienu duonos kepaliuku ir taip lemtingai išgyvenę.

Kaip rasti?

Jums reikalingas kaimas Kėdainių rajone. Ten susikerta keturi važiuojami keliai – į Miegėnus, Krekenavą, Pociūnėlius ir Gudžiūnus.
Kaime ieškokite bendruomenės centro.
Bendruomenės pirmininkė Audronė Konderauskienė
Tel.: (8 606) 61756

Ką daryti?

Atvykus į kaimą, jus pasitiks vienoje kelio pusėje kryžius, kitoje - medinis koplytstulpis. Netoli koplytstulpio matosi aikštelė ir didelis pastatas su piešiniais. Prie jo jūsų lauks šeimyninkutė ir jos draugės. Pabendraukite ir sužinokite istoriją apie kaimo pavadinimą.
Nusifotografuokite su šeimyninkute taip, kad matytųsi kaip dalinatės duona.
Gaukite antspaudą iš bendruomenės atstovo.

35. "Mėgėjo" filmų kolekcija pripažinta UNESCO

photo.pngquestion.png

11:00-16:30

123

Rekomendavo

Jolita Steponaitienė

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO

1962 m. Kėdainių kultūros centro pusrūsyje susibūrė “Mėgėjų” inteligentija,  padovanojusi Lietuvai 61 meninį filmą, išsiskiriantį savo originalumu. 2013 m. „Mėgėjo“ filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentiniu paveldu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.  
Tos kelios akimirkos praleistos dokumentinių kino filmų dirbtuvėje, įsirėš ilgam į atmintį. Čia glūdi besąlyginė žmogaus meilė kūrybiniam procesui, įkvėpimo ir pasišventimo menui šviesa.  

Kaip rasti?

Kėdainiai, Kėdainių kultūros centro pastatas,
J. Basanavičiaus g. 24

Ką daryti?

Jus pasitiks pats filmų kūrėjas p. Vitolis Laumakys. Susipažinkite su juo.
Jeigu tik p. Vitolis pasiūlys, įsitaisykite kino salėje ir pažiūrėkite trumpą filmą.
Gaukite iš p. Vitolio antspaudą.
Nusifotografuokite sėdėdami kino salėje.
Toliau apžiūrėkite pačios studijos patalpas. Apžiūrėkite daiktus, susijusius su filmų gamyba. Ypatingai įsidėmėkite šiuos daiktus (eiliškumas svarbus):
1. Kino juosta СВЕМА 16мм ОЧ 45
2. Magnetofonas ELFA 201-1
3. Fotoprojektorius НЕВА 3М
4. Kino kamera КРАСНОГОРСК-3
Kiekvienas iš šių daiktų eksponuojamas skirtingoje patalpoje:
L - laboratorija
P - pokalbinė
N - narstykla
A - aparatinė
Užduoties langelyje įrašykite kiekvienos patalpos raides (L,P,N,A) tokiu eiliškumu, kokiu yra išvardinti šiose patalpose esantys daiktai sąraše aukščiau (turi gautis L, P, N, A raidžių kombinacija).

36. Du iš aštuonių. Kodėl būtent jie?

2xphoto.png

138

Rekomendavo

Jolita Steponaitienė

Apie

#ŽemaičioMetai #KovaUžLaisvę

1948 m. Daugėliškio miške buvo įkurta paskutinioji iš devynių buvusių partizanų apygardų - Prisikėlimo apygarda. Šis partizanų bunkeris buvo ne gyvenamoji vieta, bet susitikimams skirtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) štabo bunkeris. Daugėliškio miške įkurtas takas tarsi nukelia į Lietuvos partizanų laikus, supažindina su jų gyvenimu ir svarbiausiais įvykiais, vykusiais Daugėliškio miške. LLKS štabo bunkeryje šeši partizanai susirinko paskutinį kartą. 1950 m. liepos 22 d. NKVD operacijos metu bunkeris buvo sunaikintas kartu drauge su ten buvusiais partizanais. Vienas iš žuvusiųjų partizanų buvo LLKS tarybos narys ir dalyvavo 1949 m. Deklaracijos pasirašyme. Kuris?

Kaip rasti?

Daugėliškių miškas, Raseinių r.
Nuo kelio į Ariogalą Nr. 196, ties Jučių kaimu įrengta nuoroda (DĖMESIO: prieš 2 sav. nuoroda buvo palinkusi, galima nepastebėti).
Atvykite iki stendo ir nuo jo eikite link partizanų bunkerio, o toliau rasite  Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) signatarų pažintinio tako pradžią.

Ką daryti?

Suraskite Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) signatarų pažintinio tako pradžią. Iš stendo sužinokite kokie LLKS Tarybos nariai dalyvavo 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos priėmime. Toliau rasite visų Deklaracijos signatarų atskirus stendus. Susipažinkite su visais aštuoniais partizanais (jiems skirti atskiri stendai) ir suraskite du iš jų pagal požymius žemiau.
- Pirmas. Tarp visų signatarų jis nebuvo nei pats jauniausias, nei pats vyriausias. Jo karinis laipsnis (suteiktas LLKS) irgi nebuvo nei pats žemiausias, nei pats aukščiausias. Jis gimė Lietuvoje.
- Antras. Lietuvos Seimo jis pripažintas Lietuvos 4-uoju Prezidentu.
Pagalvokite (neprivaloma), kodėl pasirinkti būtent šie du partizanai.
Nusifotografuokite šalia kiekvieno iš partizanų (iš viso 2 nuotraukos).

37. Dvi Eglutės, kurios Joną Žemaitį-Vytautą saugojo

2xphoto.png

212

Rekomendavo

Aldevinas Siriunatis

Apie

#ŽemaičioMetai #KovaUžLaisvę

2019-ieji – generolo Jono Žemaičio-Vytauto metai. Jonas Žemaitis-Vytautas – Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas. Prieš dešimt metų Seimas Joną Žemaitį - Vytautą pripažino Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai sovietų okupacijos metais vykdžiusiu Prezidento pareigas. Kur daugiau, jei ne Šimkaičių girioje bunkeryje - paskutiniame  šio laisvės kovotojo prieglobstyje, galime susilieti su Jono Žemaičio - Vytauto dvasia, taip rįžtingai gynusia Lietuvos tautą nuo okupacijos.  

Kaip rasti?

Vietos, iki kurios turite nuvažiuoti motociklais, koordinatės:
55.197927, 22.859333

Rekomenduojame važiuoti vienu iš šių kelių:
1. Nuo Pavydaujų:
prieš pat išvažiavimą iš Pavydaujų link Buktaičių iš kelio nr. 1704 pasukite į dešinę ir važiuokite ~ 1 km. Išsišakojime sukite dešiniau. Važiuokite pagr. keliu 3,1 km. Sankryžoje sukite į dešinę ir važiuokite tiesiai ~0,5 km. T-tipo sankryžoje vėl sukite į dešinę ir važiuokite tiesiai ~1km. Sukite į kairę ir važiuokite tiesiai iki T-tipo sankryžos ~1,1km.
2. Nuo Vadžgyrio pro Paskynus:
pradėkite nuo T-tipo sankryžos tarp kelio 4501 ir 1723. Važiuokite tiesiai pro Paskynus ~4,3 km iki T-tipo sankryžos. Sukite į dešinę ir važiuokite tiesiai ~2,9km. Sukite į kairę ir važiuokite tiesiai iki T-tipo sankryžos ~1,1km.
3. Nuo Šimkaičių:
pradėkite nuo sankryžos tarp kelio nr. 146 ir kelio ink Šimkaičių. Pamatysite nuorodą link Generolo J. Žemaičio vadavietės. Važiuokite pagal nuorodas link vadavietės ~4,9 km iki T-tipo sankryžos. Sankryžoje važiuokite dešiniau. Važiuokite tiesiai ~4km. Sukite į kairę ir važiuokite tiesiai iki T-tipo sankryžos ~1,1km.

Nuo šios vietos suraskite vadavietę patys pasinaudojant nuorodomis.

Ką daryti?

Suraskite vadavietę. Iš stendo netoliese sužinosite, kad bunkeryje Joną Žemaitį saugojo dvi eglutės. Viena, plačiašakė, maskavo bunkerio dangtį. O kas ta kita Eglutė? Suraskite ją.
Nusifotografuokite prie vienos eglutės ir prie kitos Eglutės. Abi jos turi matytis nuotraukose.

38. "Pobojowisko" reiškia "mūšio vieta"

handshake.png2xphoto.png

8:00-16:00

150

Apie

#Vietovardžiai

Šie metai LR Seimo paskelbti Vietovardžių metais. Šį kartą keliaudami ir pažindami juos prisidedame prie senųjų vietovardžių atminimo bei juose slypinčios svarbios istorijos išsaugojimo. O dabar keliaukite į miestelį, kuriame Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje du broliai vienas priešais kitą kovojo mūšyje. Miestelio pavadinimas iki šiol saugo žinią apie tą mūšį. O visas paslaptis sužinosite sutikę visos Lietuvos žinomą Kotryną, kuri atvers jums šios bažnyčios duris. Kaip bonusas - galite pasidaryti nuotrauką su garsiąja Kotryna.

Kaip rasti?

Miestelio pavadinimas kilęs iš lenkų kalbos: "Pobojowisko" reiškia „mūšio vieta“.
Identifikuokite šį miestelį, atrasdami miestelį su panašiu lietuvišku pavadinimu.
Miestelyje atvykite prie bažnyčios.

Ką daryti?

Užeikite į bažnyčią ir apžiūrėkite ją, pasigrožėkite tapyba ant sienų ir lubų. Nesunkiai pastebėsite, kad kiekviena bažnyčios kolona yra susijusi su tam tikra tema. Suraskite koloną, kuri mini bažnyčios kovinę prigimtį (geriausiai kovinę prigimtį simbolizuoja senieji karo atributai, pvz, kardai, ietys, šalmai).
Nusifotografuokite su šalmais prie memorialo su kariu taip, kad fone matytųsi centrinis altorius.
Toliau vykite prie memorialo, kuris mini kovos mūšio vietą (~600 m į vakarus nuo bažnyčios). Informacinėje lentoje susipažinkite su mūšio schema. Supraskite, iš kurios pusės atvyko Žygimanto kariuomenė.
Nusifotografuokite prie memorialo su kariu taip, kad už nugaros būtų ta kryptis, iš kur atvyko Žygimanto kariuomenė.

39. Diktofonas iš Amerikos

handshake.pngphoto.png

8:00-17:00

106

Rekomendavo

Jonavos sav.

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO

Šis ralio punktas pažindina su Baltijos Kelio užkulisiais ir herojais. Vienas pagrindinių iniciatorių Jonavoje buvo Sąjūdžio Jonavoje pirmininkas Edmundas Gedvila. Turėsite puikią progą Edmundą pažinti gyvai ir iš paties išgirsite, ką reiškė prieš 30 metų būti Baltijos kelio iniciatoriumi. Kokias rizikas galėjo tekti prisiimti? Būtinai pasidomėkite gerb. Edmundo apie veikloje naudotą iš Amerikos atvežtą diktafoną ir kam jis buvo naudojamas.

Kaip rasti?

Jonavos muziejus, J. Basanavičiaus g. 3, Jonava
Muziejaus darbuotoja Giedrė 861421906

Jonavos miesto aikštė  

Ką daryti?

Sužinokite apie Baltijos kelią Jonavos krašte iš jo vieno iniciatorių Edmundo Gedvilos ar pasitikusių žmonių.
Gaukite antspaudą.
Nusifotografuokite su Baltijos kelio iniciatoriumi arba jus pasitikusiais žmonėmis.
DĖMESIO. Jeigu po 15 val. nebus, kas muziejuje pasitinka, ieškokite instrukcijos ant muziejaus durų.
Apsilankykite Jonavos miesto aikštėje Baltijos kelio lauko parodoje ir raskite joje prieš 30 metų parengtą KREIPIMĄSI Baltijos kelio žmonėms. Pasinaudoję telefono diktofonu įrašykite KREIPIMĄSI į Baltijos kelio žmones - pirmas dvi pastraipas. Kreipimosi įrašą (AUDIO) išsiųskite ralio teisėjams.

40. Baltijos kelio lėktuvas AN-2R

handshake.pngphoto.png

9:00-17:00

96

Rekomendavo

Mindaugas Kavaliauskas

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO

Jūsų laukia originalus Baltijos kelio lėktuvas AN-2R.  Šiandien jis stovi Lietuvos aviacijos muziejuje ant Kauno aerodromo tako, nuo kurio šis lėktuvas pakilo 1989 m. rugpjūčio 23 d. į istorinį Baltijos kelio žygį. Jį vairavo lakūnai Petras Beta ( jis lauks jūsų ralio finiše Birštone) ir Vytautas Tamošiūnas. Iš vakaro buvo parskraidintas AN-2 į Pociūnus, o kitą dieną jau skrydis į Aleksotą pasikrauti gėlių. Nuvykę jų pilotai nustebo, nes jų laukė trys sunkvežimiai, prikrauti beveik po 4 tonas gėlių, o orlaivis tegalėjo pakelti 1,5 t. Tačiau tuomet jų buvo prikrauta tikrai viršijant visas normas. Gėlėms barstyti buvo pasirinkta Petro žmona Irena,vertėjauti kartu žadėjusiems skristi užsienio žurnalistams.

Kaip rasti?

Kaunas, Veiverių g. 132,
Lietuvos aviacijos muziejus.

Ką daryti?

AN-2 lėktuve, kaip ir daugelyje kitų lėktuvų, lakūnai Vytautas Tamošiūnas ir Petras Beta sėdėjo vienas šalia kito. Baltijos Kelio dieną lėktuvas pakilo iš Aleksoto aerodromo (Kaune) ir nuskrido į aerodromą prie Taujėnų (šalia Ukmergės), kur pakrovė gėles. Jie skrido tiesiai. Įveikus pusę kelio, Vytautas Tamošiūnas, jeigu pažiūrėtų pro savo pusės šoninį langą, pamatytų Kėdainius. Supraskite kurioje pusėje sėdėjo kuris pilotas. Nusifotografuokite po "70224" iš tos lėktuvo pusės, kurioje to skrydžio metu sėdėjo lakūnas Vytautas Tamošiūnas.

41. Daugiau nei 100 metrų vėliava

handshake.pngphoto.png

8-12/15-17val.

116

Rekomendavo

Irena Taukinaitienė

Apie

#BaltijosKeliui30 #UNESCO

Buvo laikas, kai iškėlęs trispalvę galėjai nustebinti aplinkinius. Nes trispalvę buvo ir gauti sunku, ir iškelti drįso tik drąsiausi. Nepaisant, kad viskas galima, šiandien lygiai taip pat vis dar stebiname su trispalve. Viena jų rankomis buvo gaminama net metus - sunaudota apie 5 tūkst. A5 formato lapų. Kūrė ją 406 vaikai ir suaugusieji. Ir tai nebūtų įmanoma, jeigu ne idėjos autorė ir organizatorė Arina Keturkaitė.  

Kaip rasti?

Vytauto g. 13, Žiežmariai

Ką daryti?

Sužinokite apie Žiežmarių bibliotekininkės Arinos Keturkaitės pastangomis "gimusią" rekordinę trispalvę.
Nusifotografuokite taip, kad nuotraukos centre matytųsi rekordinė vėliava.
Gaukite antspaudą iš pasitikusio atstovo.

42. Kaip mototuristas Šaulių sąjungą sukūrė

handshake.pngphoto.png

8:00-17:45

108

Rekomendavo

Prienų sav.

Apie

#ŠauliųSąjungai100

Tarpukario keliautojo, žurnalisto ir rašytojo Mato Šalčiaus  biografija – įdomi lyg kelionė, kurios metu už kiekvieno posūkio tavęs laukia vis nauji netikėtumai. Šis punktas ralio maršrute atsidurė ne tik dėl Mato aistros keliauti motociklu, bet taip pat dėl jo svarbaus prisidėjimo prie Šaulių sąjungos, kuri šiais metais mini 100-metį, veiklos.

Kaip rasti?

F. Martišiaus g. 13 Prienai
Prienų krašto muziejus
Ernesta Juodsnukytė, vyr. fondų saugotoja
+370 682 59394

Ką daryti?

Susipažinkite su ekspozicija, skirta Matui Šalčiui. Jeigu reikia, paprašykite pagalbos iš muziejaus atstovės. Toliau atlikite 5 klausimų kompiuterizuotą testą. Atsakius teisingai į bent 4 klausimus, gaukite antspaudą iš muziejaus atstovės. Jeigu nepavyko iš pirmo karto, skirkite papildomai 5 minutes pažinimui ir bandykite dar kartą.
Nusifotografuokite šalia Mato Šalčiaus ir jo šeimos paveikslo, esančio jo lagamino kairėje.

43. Maudynės, susikibus į rankų grandinę

photo.png

100

Apie

#KelionėsIššūkiai

Tradicinės ralio maudynės. Ši tradicija tęsiasi nuo pat ralio pradžios, bet kokioje Lietuvos vietoje, bet kokiu Lietuvos oru. Tačiau šį kartą tegul jos būna su Baltijos Kelio akcentu.

Kaip rasti?

Bet kur Lietuvoje.

Ką daryti?

Išsimaudykite susikibę rankomis lyg stovėtumėte Baltijos kelyje, pajauskite naujų jėgų antplūdį. Vyrai maudosi bent iki juosmens, damos iki kelių. Bent jau taip turi matytis nuotraukoje, kurioje ši linksma maudymosi akimirka turi būti užfiksuota.

44. Pasirengimas padėti sau ir kitiems

photo.png

70

Apie

#KelionėsIššūkiai

Ar jūsų komanda pasirengę, jeigu kolegoms prireiktų minimalios techninės arba medicininės pagalbos?

Kaip rasti?

Bet kur

Ką daryti?

Konkreti užduotis bus nusiųsta į komandos el. paštą 12 val.

45. Gebėjimas bendrauti su vietiniais žmonėmis

photo.png

100

Apie

#KelionėsIššūkiai

Jūs - Baltijos kelio iniciatoriai.

Kaip rasti?

Bet kur

Ką daryti?

Konkreti užduotis bus nusiųsta į komandos el. paštą 12 val.

46. Saugaus eismo punktas kartu su VĮ REGITRA

handshake.pngphoto.png

8:00-12:00

100

Apie

#SaugusEismas

Vienas iš Ryterna Modul Mototourism Rally siekių yra saugumas keliuose. Kalbama ne tik apie motociklininkų drausmingumą, bet ir apie jų techninius įgūdžius. Lietuvoje būtent ralio partneris VĮ REGITRA nustato, kokie įgūdžiai yra svarbiausi motociklininkams. Šiemet - REGITRA'os darbuotojai suteikia galimybę atsiminti vieną iš praktinio egzamino elementų. Jį sužinosite atvykė į vietą.

Kaip rasti?

Šiauliai – Vilniaus g. 8, LT-76266, Šiauliai
Panevėžys – Pramonės g. 12, LT-35100, Panevėžys
Utena – Metalo g. 1, LT-28216, Utena
Telšiai – Mažeikių g. 13, LT-87101, Telšiai

Ką daryti?

Atvykite į vieną iš REGITRA padalinių, nurodytų užduočių žemėlapyje. Užeikite į laukimo salę, kur laikomi praktiniai egzaminai. Susitikite su laukiančiu egzaminuotoju.
Vienas iš komandos narių turi atlikti Regitra darbuotojaus paskirtą elementą. Teisingai atlikus šį elementą, komanda gaus antspaudą ir punktas bus užskaitytas (tuo atveju, jeigu egzaminuotojas teigiamai įvertins užduoties atlikimą).
Taip pat nusifotografuokite su motociklais taip, kad fone matytųsi REGITRA logotipas (pvz., iškaba, darbuotojo marškinėliai ar kt.)
Jeigu užduoties atlikti nepavyko, galite bandyti dar - tik kitame REGITRA punkte. Jeigu pavyko, antrą kartą kitoje vietoje daryti šios užduoties nereikia - ji nebus užskaityta.

47. Saugaus eismo punktas kartu su VĮ REGITRA

handshake.pngphoto.png

8:00-12:00

100

Apie

#SaugusEismas

Vienas iš Ryterna Modul Mototourism Rally siekių yra saugumas keliuose. Kalbama ne tik apie motociklininkų drausmingumą, bet ir apie jų techninius įgūdžius. Lietuvoje būtent ralio partneris VĮ REGITRA nustato, kokie įgūdžiai yra svarbiausi motociklininkams. Šiemet - REGITRA'os darbuotojai suteikia galimybę atsiminti vieną iš praktinio egzamino elementų. Jį sužinosite atvykė į vietą.

Kaip rasti?

Šiauliai – Vilniaus g. 8, LT-76266, Šiauliai
Panevėžys – Pramonės g. 12, LT-35100, Panevėžys
Utena – Metalo g. 1, LT-28216, Utena
Telšiai – Mažeikių g. 13, LT-87101, Telšiai

Ką daryti?

Atvykite į vieną iš REGITRA padalinių, nurodytų užduočių žemėlapyje. Užeikite į laukimo salę, kur laikomi praktiniai egzaminai. Susitikite su laukiančiu egzaminuotoju.
Vienas iš komandos narių turi atlikti Regitra darbuotojaus paskirtą elementą. Teisingai atlikus šį elementą, komanda gaus antspaudą ir punktas bus užskaitytas (tuo atveju, jeigu egzaminuotojas teigiamai įvertins užduoties atlikimą).
Taip pat nusifotografuokite su motociklais taip, kad fone matytųsi REGITRA logotipas (pvz., iškaba, darbuotojo marškinėliai ar kt.)
Jeigu užduoties atlikti nepavyko, galite bandyti dar - tik kitame REGITRA punkte. Jeigu pavyko, antrą kartą kitoje vietoje daryti šios užduoties nereikia - ji nebus užskaityta.

48. Saugaus eismo punktas kartu su VĮ REGITRA

handshake.pngphoto.png

8:00-12:00

100

Apie

#SaugusEismas

Vienas iš Ryterna Modul Mototourism Rally siekių yra saugumas keliuose. Kalbama ne tik apie motociklininkų drausmingumą, bet ir apie jų techninius įgūdžius. Lietuvoje būtent ralio partneris VĮ REGITRA nustato, kokie įgūdžiai yra svarbiausi motociklininkams. Šiemet - REGITRA'os darbuotojai suteikia galimybę atsiminti vieną iš praktinio egzamino elementų. Jį sužinosite atvykė į vietą.

Kaip rasti?

Šiauliai – Vilniaus g. 8, LT-76266, Šiauliai
Panevėžys – Pramonės g. 12, LT-35100, Panevėžys
Utena – Metalo g. 1, LT-28216, Utena
Telšiai – Mažeikių g. 13, LT-87101, Telšiai

Ką daryti?

Atvykite į vieną iš REGITRA padalinių, nurodytų užduočių žemėlapyje. Užeikite į laukimo salę, kur laikomi praktiniai egzaminai. Susitikite su laukiančiu egzaminuotoju.
Vienas iš komandos narių turi atlikti Regitra darbuotojaus paskirtą elementą. Teisingai atlikus šį elementą, komanda gaus antspaudą ir punktas bus užskaitytas (tuo atveju, jeigu egzaminuotojas teigiamai įvertins užduoties atlikimą).
Taip pat nusifotografuokite su motociklais taip, kad fone matytųsi REGITRA logotipas (pvz., iškaba, darbuotojo marškinėliai ar kt.)
Jeigu užduoties atlikti nepavyko, galite bandyti dar - tik kitame REGITRA punkte. Jeigu pavyko, antrą kartą kitoje vietoje daryti šios užduoties nereikia - ji nebus užskaityta.

49. Saugaus eismo punktas kartu su VĮ REGITRA

handshake.pngphoto.png

8:00-12:00

100

Apie

#SaugusEismas

Vienas iš Ryterna Modul Mototourism Rally siekių yra saugumas keliuose. Kalbama ne tik apie motociklininkų drausmingumą, bet ir apie jų techninius įgūdžius. Lietuvoje būtent ralio partneris VĮ REGITRA nustato, kokie įgūdžiai yra svarbiausi motociklininkams. Šiemet - REGITRA'os darbuotojai suteikia galimybę atsiminti vieną iš praktinio egzamino elementų. Jį sužinosite atvykė į vietą.

Kaip rasti?

Šiauliai – Vilniaus g. 8, LT-76266, Šiauliai
Panevėžys – Pramonės g. 12, LT-35100, Panevėžys
Utena – Metalo g. 1, LT-28216, Utena
Telšiai – Mažeikių g. 13, LT-87101, Telšiai

Ką daryti?

Atvykite į vieną iš REGITRA padalinių, nurodytų užduočių žemėlapyje. Užeikite į laukimo salę, kur laikomi praktiniai egzaminai. Susitikite su laukiančiu egzaminuotoju.
Vienas iš komandos narių turi atlikti Regitra darbuotojaus paskirtą elementą. Teisingai atlikus šį elementą, komanda gaus antspaudą ir punktas bus užskaitytas (tuo atveju, jeigu egzaminuotojas teigiamai įvertins užduoties atlikimą).
Taip pat nusifotografuokite su motociklais taip, kad fone matytųsi REGITRA logotipas (pvz., iškaba, darbuotojo marškinėliai ar kt.)
Jeigu užduoties atlikti nepavyko, galite bandyti dar - tik kitame REGITRA punkte. Jeigu pavyko, antrą kartą kitoje vietoje daryti šios užduoties nereikia - ji nebus užskaityta.

50. Pasidalinkite kelione

70

Apie

#KelionėsIššūkiai

Kiekviena ralio dalyvio kelionė yra unikali tiek įspūdžiais, tiek ir įveiktu maršrutu.

Kaip rasti?

Visos kelionės metu.

Ką daryti?

Atsiųskite savo komandos kelionės GPX formato "track'ą". "Track'as" turi būti tikras (nesugeneruotas), susidėti iš <trk> ir <trkpt> elemetų ir turėti informaciją apie koordinates įrašymo laiką bei momentinį greitį. Be to turi "eiti" per visus komandos deklaruotus punktus ir būti ne trumpesnis, nei komandos odometro parodymai. Jeigu "track'as" bus blogas techniškai, jis nebus užsakitytas. Papildomų vertinimų pagal jį atliekama nebus.


Prie knygos rengimo prisidėjo:

Laura Leškevičiūtė

Birutė Vaitkutė

Diana Varnaitė

Markas Dolgovas

Gintautas Zabiela

Aurelija Kasparavičiūtė

Svetlana Danilenko

Pasvalio sav.

Prienų sav.

Kelmės sav.

Kupiškio sav.

Rokiškio sav.

Edita Landsbergienė

Irena Taukinaitienė

Jonavos sav.

Šiaulių sav.

Jolita Steponaitienė

Algimantas Piliponis

Aldevinas Siriunatis

ir kiti.

VŠĮ MOTOBALTIJA, 2019