Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, spolek * Petiční výbor Petice proti OS “Rezidence Park Kavčí Hory” (3.272 podpisů) * Komunitní projekt “Pankrácká pláň”

Tisková zpráva: Komise Rady HMP “Rada světové památky” odmítá nesprávný výklad rozhodnutí WHC UNESCO a trvá na dodržení výškových limitů výstavby na Pankrácké pláni

Komise Rady HMP “Rada světové památky”, opakovaně a konstantně v zápisech ze svých již deseti jednání formuluje důrazný nesouhlas s desintrepretací rozhodnutí WHC UNESCO ve věci výškových limitů výstavby na Pankrácké pláni a trvá na nesouhlasu s projektem Rezidence Park Kavčí Hory Central Groupu, trvá na dodržení výškových limitů a soustavně orgány Prahy vyzývá k ochraně tzv. “Outstanding Universal Values” - tj. památkových hodnot Prahy zapsaných na seznam památek světového dědictví WHC UNESCO - viz. přehledná tabulka závěrů Komise z deseti jednání - zde a vybrané zápisy Komise - zde.

Dne 22.01.2018 jsme požádali Komisi v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím o zveřejnění posledních tří zápisů Komise - viz. naše žádost v příloze číslo 3. Komise naší žádosti obratem vyhověla a na stránce zápisů Komise se s nimi od 23.1.2018 může seznámit odborná i laická veřejnost i zástupci médií. Tímto Vám s potěšením tuto pozitivní zprávu sdělujeme a Komisi děkujeme za rychlou reakci. (Neváhejte v obdobných případech využít žádost o poskytnutí informací podle § 13 zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.)

Na základě zápisů na stránce Komise konstatujeme, že Komise Rady HMP “Rada světové památky” opakovaně a konstantně v zápisech ze svých již deseti jednání formuluje důrazný nesouhlas s desintrepretací rozhodnutí WHC UNESCO ve věci výškových limitů výstavby na Pankrácké pláni a trvá na nesouhlasu s projektem Rezidence Park Kavčí Hory Central Groupu, trvá na dodržení výškových limitů a soustavně orgány Prahy vyzývá k ochraně tzv. “Outstanding Universal Values” - tj. památkových hodnot Prahy zapsaných na seznam památek světového dědictví WHC UNESCO - viz. přehledná tabulka závěrů Komise z deseti jednání - zde a vybrané zápisy Komise - zde.

Z výše uvedeného důvodu jsme dne 22.02.2018 na 34. jednání ZHMP interpelovali “Občanskou interpelací pověřeného člena Rady ZHMP Jana Wolfa ve věci posuzování Rezidence Park Kavčí Hory ze strany OPP MHMP” (viz. také “Zápis občanských interpelací” bod číslo 34/2/P-ísemné zcela na konci zápisu). Termín pro písemnou odpověď na tuto občanskou interpelaci vyprší dne 23.03.2018 v den konání 35. jednání ZHMP.

S pozdravem,

Ing. Vít Janoušek, +420603447140

Místopředseda Rady SOIP Praha 4 spolek

Pověřený člen Petičního výboru Petice proti OS RPKH (3.272 podpisů)

Bartákova 1108/38

140 00 Praha 4 - Krč

Kdo jsme? * Odborná dobrozdání k naší činnosti * Naše internetová média a služby *

Registrace k odběru E-mailových Novinek a Zpravodaje Pankrácké pláně *

Prosíme Vás o příspěvek na naši činnost na transparentní účet Fio banky, č.ú.: 2401296921 / 2010

Prameny:

  1. Přehledná tabulka závěrů Komise z deseti jednání
  2. Vybrané zápisy Komise
  3. Naše Žádost ze dne 22.01.2018 o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o zápisy jednání Komise Rady HMP “Rady světové památky” číslo 23. a následující
  4. “Občanská interpelace na pověřeného člena Rady ZHMP Jana Wolfa ve věci posuzování Rezidence Park Kavčí Hory ze strany OPP MHMP”