Paràgraf 193 de 204

L’independentisme ha arrelat de tal manera en la societat catalana que ens situa en un nou proper escenari en què es fa molt plausible ultrapassar el 50% de sufragis als partits explícitament favorables a la independència. favorables a les opcions independentistes. És més, Per aconseguir-lo caldrà treballar de forma col·lectiva, consensuada i continuada per anar incrementant superar aquest percentatge de forma reiterada en els successius comicis, un escenari si bé que no suficient, sí que necessari. Malgrat les enormes dificultats que s’hagin de vèncer, hi ha un fet inqüestionable: tota resolució del conflicte passa per la democràcia.

L’independentisme ha arrelat de tal manera en la societat catalana que ens situa en un proper escenari en què es fa molt plausible ultrapassar el 50% de sufragis als partits favorables a la independència. Per aconseguir-lo caldrà treballar de forma col·lectiva, consensuada i continuada per anar incrementant aquest percentatge de forma reiterada en successius comicis. Malgrat les enormes dificultats que s’hagin de vèncer, hi ha un fet inqüestionable: tota resolució del conflicte passa per la democràcia.